Контрольна робота з теми ''Числівник''

Про матеріал
Контрольна робота для 6 класу з теми ''Числівник''. Тестові та відкриті форми завдань.
Перегляд файлу

Робота над помилками,допущеними у письмовому переказі. «Відмінювання та написання кількісних числівників (цілих, збірних, дробових, неозначено-кількісних). М'який знак у числівниках»

 

Мета:

·        навчити учнів відмінювати та правильно писати кількісні числівники (цілі);

·        з'ясувати особливості відмінювання дробових, збірних і неозначено-кількісних числівників;

·        сформувати навички правильного узгодження числівників з іншими частинами мовами, правильного утворення форм числівників і вживання їх у мовленні; розвивати логічне мислення школярів, уміння працювати з підручником та іншими науковими джерелами, виділяти головне, зв'язно висловлювати свої думки, аналізувати й порівнювати явища;

·        мовну, соціокультурну та комунікативну компетентності;

·        виховувати любов до праці, навчання.

Не талант знати — талант працювати.

Прислів'я

ХІД УРОКУ

І.Організаційний  момент

 

Поміркуйте,люди яких професій найчастіше розмовляють мовою цифр.

Як називають ті слова,якими користуються люди певної професії?

Наведіть приклади.

ІІ. Актуалізація опорних знань

 

Прочитати вголос арифметичні дії. Чи відчуваєте ви труднощі у вимові? Поміркувати, у зв’язку з чим це відбувається.

1) До 127 + 83.

2) 734 + 16.

3) 978 + 26.

4) 12,5 + 8.

5) 362 + 21.

6) 493 + 99.

7) 1975 + 18.

8) 16,7 + 19.  слайд4

Робота за варіантами         слайд 5

Картка 1

Запишіть числівники в три колонки:а) прості;      б) складні;      в) складені.

Два, дев'яносто, дванадцять, сім, сорок один, п'ять, сто двадцять, п'ятдесят, п'ятсот, чотириста дев'яносто три, перший, двадцять восьмий, сорок, сорок чотири.

Картка 2

Складіть речення із числівниками вісім, шістнадцять, четвертий, сьомий. Визначте їх синтаксичну роль.

Фронтальне опитування

— Яка частина мови називається числівником?

— На які розряди за значенням поділяються числівники?

— Назвіть розряди числівника за будовою. Наведіть приклади.

— Яка синтаксична роль числівника в реченні?

— Як відрізнити числівники від іменників, що мають числове значення?

—Які ви знаєте особливості узгодження іменників чоловічного роду з числівниками два, три, чотири?

II. Оголошення теми, мети й завдань уроку.

Мотивація навчальної діяльності

III. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Пояснення вчителя

(Розповідь про відмінювання числівників із використанням узагальнювальної таблиці 1.)

IV. 50, 60, 70, 80

Н. п'ятдесят

Р. п'ятдесяти(ох)

Д. п'ятдесятьом

3. п'ятдесятих

О. п'ятдесятьма(ома)

М. (на) п 'ятдесяти (ох)

V. 40, 90, 100

Н., 3. сорок, сто, дев'яносто

Р., Д., О. сорока, ста, дев'яноста

М. (на) сорока, ста, дев'яноста

VI. 200—900

Н. двісті                                                          

Р. двохсот

Д. двомстам

3. двісті, двохсот

О. двомастами

М. (на) двохсот

Н. П’ятсот

Р. п'ятисот

Д. п'ятистам

З. п'ятсот

О. п'ятьмастами (п'ятьомастами)

М. (на) п'ятистах

VII. Нуль, тисяча, мільйон, мільярд — як іменники

VIII. Збірні — як відповідні кількісні числівники

Кільканадцять, кількадесят — як числівник п'ять

IX. Дробові

Чисельник — як кількісний числівник

Знаменник — як прикметник у множині або як порядковий числівник

X. Півтора, півтори, півтораста — не відмінюються

У складених кількісних числівниках — відмінюються всі частини, у складених порядкових — лише останнє слово

Н. сорок шість

Р. сорока шести

Д. сорока шести

3. сорок шість

О. сорока шістьма

М. (на) сорока шести

 

Н.сорок шостий

Р. сорок шостого

Д. сорок шостому

З. сорок шостого

О. сорок шостим

М. (на) сорок шостому

Самостійна робота з підручником

1. Прочитайте в підручнику правило, виділіть у тексті головне. Вивчіть правило.

2. Складіть план вивченого, картку-пам'ятку, доберіть приклади.

3. Складіть зв'язну усну розповідь на тему «Відмінювання кількісних числівників».

Робота в групах

Прочитати текст. Переказати його, дотримуючись логіки та послідовності викладу.

 

Гривня — офіційна грошова одиниця України. Вона була введена у 1996 році й замінила старий «купон» (або «карбованець»). Старі купони обмінювалися за ставкою 100 000 купонів за 1 гривню.

Існують банкноти вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень. Є також монети по 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок.

Банкноти вартістю 1, 2, 5, 10 та 20 гривень, на яких значиться 1992 рік, були спроектовані й надруковані в Канаді. З 1994 року банкноти друкуються вже в Україні (З енциклопедії).

 

Пояснити лексичне значення слова банкнота. При потребі скористатись тлумачним словником.

 БАНКНО́ТИ, отів і от, мн. (одн. банкнот, а, чол. і банкнота, и, жін.). В СРСР — банківські білети, радянські гроші, що забезпечуються реальними товаро-матеріальними цінностями; в капіталістичних країнах — кредитні гроші, що випускались емісійними банками, а тепер, по суті, перетворилися на звичайні паперові гроші. Маня живо вхопила банкнот, сховала його і ..вибігла з кімнати (Іван Франко, I, 1955, 337); В шухляді лежали банкноти по десять доларів (Петро Панч, Ерік.., 1950, 31).

Виписати і провідміняти виділені числівники. Перевірити, чи правильно провідміняв їх ваш товариш по парті.

Хвилинка відпочинку

Учні поділені на чотири варіанти.Кожен піднімається,коли називають його частину мови.

 Робота з підручником (вправа на вибір)

 

Колективний аналіз таблиці

Розгляньте таблицю 2

 

. Письмова робота

Запишіть подані числівники словами.,з’ясуйте,що є спільним у їхньому написанні.

10 копійок, 17 кімнат, 20 малятам, 5 сорок,30 учнями.

А тепер побачимо,що про це нам говорить підручник(робота з підручником)

 

ь у числівниках

5, 6, 9—20, 30

У кінці слова в називному відмінку: п'ять

3—6, 9—20, 30, 50—80

Перед закінченням у непрямих відмінках: трьох, але чотирма

 

IV. Засвоєння нових знань у процесі практичної роботи

Усне творче завдання  слайд 11

Прочитайте фразеологізми. Якими словами-синонімами їх можна замінити? Використайте слова з довідки.

1В один голос  ,2 в один момент, 3 в одну думку, 4 з одного маху,   5 один як палець.

Довідка:,1 одностайно,3 дружно,2 миттю,5 самотній, 4одноразово.

Самостійна робота  слайд  12

Запишіть загадки й відгадайте їх, ставлячи числівники в потрібній формі.

1) Горбатий мішок на (чотири) ногах стоїть. (Верблюд.)

2) М'якеньке, з (чотири) рогами й (два) черевцями. (Подушка.)

3) (Одна) шапка (чотири) братів накрила. (Стіл.)

4) Зранку на (чотири) ногах, удень — на (дві), увечері — на (три). (Людина в різний вік.)

Завдання-змагання

1. У цьому змаганні переможе той, хто найшвидше і найкраще вимовить усі скоромовки. Дві з них вивчіть напам'ять.

2. Знайдіть у скоромовках кількісні числівники.

Визначте відмінок кожного. Провідміняйте виділені словосполучення. Поясніть правопис числівників.

1) Учотирьох черепашок четверо черепашенят.

2) Хитру сороку спіймати морока, а нас сорок сорок — сорок морок.

3) Дрова рубали два дроворуби.

4) П'ять п'ятаків, на кожному п'ятаку ще по п'ятаку.  Слайд 13

«Загадкове» завдання

Відгадайте загадки. Назвіть у них числівники.

1) Що то за птах, що на вісьмох ногах? (Павук.)

2) Сидить баба серед літа в сто сорочок одіта. (Капуста.)

3) Плету хлівець на четверо овець. (Рукавичка.)

4) Іде років двісті, стоїть на місці, лічить людський вік, а не чоловік. (Годинник.)

5) Тисяча тисяч бондарів роблять хати без дворів. (Мурашки.)

Математична хвилинка

Запишіть подані арифметичні вирази словами. 

534+145= 

Від 178-39=

До 149+51=

. Дослідження — творче конструювання  слайд 15

 

Поєднати числівники з відповідними іменниками. Поставити їх у потрібному відмінку. Довести правильність відмінкових форм іменників.

Двадцять чотири, сорок дев’ять, сімдесят один, п’ятдесят три, шістсот двадцять вісім, сто тридцять п’ять, тисяча дев’ятсот сімдесят два. Кілограм, градус, машина, дерево, зошит, рік, корова.

 

Утворені словосполучення ввести у самостійно складені речення. Визначити синтаксичну роль числівників.

Творча самостійна робота

 

Сума чисел дорівнює 224; до 27 додати; від 397 відняти 123; від 3592768 відняти 127.

Словниковий диктант

П'ята, сім, вісім, дев'ять, перший, двісті тридцять шість, дев'яти, тридцять.

V. Підсумок уроку

Бесіда

— Як відмінюються прості кількісні числівники?

Наведіть приклади паралельних форм.

— Які особливості відмінювання складних числівників?

Наведіть приклади.

— Назвіть числівники, що відмінюються як іменники відповідної відміни. Чи мають вони паралельні форми?

— Які числівники в родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках мають закінчення а?

   Як відмінюються дробові числівники?

Повернення до епіграфа

VI. Домашнє завдання

Уявити ситуацію, що ви готуєтеся до олімпіади і необхідно докладно з’ясувати питання про відмінювання кількісних числівників. Скласти зв’язну розповідь у вигляді монологу.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Волошкова Алла Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
26 травня 2023
Переглядів
833
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку