Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Експрес-зошит для учня (українська мова, 6 клас) "Відмінювання іменників ІІІ відміни"

Перегляд файлу

П’яте грудня

Класна робота

Відмінювання іменників III від­міни

D:\Мої документи\Показовий урок 6 кл\ІІІ відміна\смайл.jpg                                                                                            Світ починається з матері.

І. Драч

 • Вправа із ключем /скористайся пам’яткою/

Іменники ІІ відміни чоловічого роду поставте в Р. в. однини й запишіть у дві колонки:

1) із закінченням (назви чітко окреслених предметів і понять, а також назви населених пунктів);

2) із закінченням (назви нечітко окреслених предметів і понять).

Стимул, кут, смичок, сум, вівторок, атом, світ, талант, липень, отвір, скат (риба), Сибір, успіх, Конотоп, Тянь-Шань (гори), брат, сніг, Сенегал (країна), кит, пес, нюх.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ. Підкресліть другу літеру в кожному слові.

Вислів Цицерона: «Потрібно не лише опанувати мудрість, а й … ___________________________».

 • Робота зі словником-довідником

Адвокат, -_ 14 с.

Ангел, -_ 15 с.

Бергамот, -_ (дерево, плід) і -_ (сорт груші)  20 с.

Вал, -_ (деталь) і -_ (насип; хвиля; суцільна маса)  25 с.

Дзвін,-_ (річ) і -_ (звук)  42 с.

Горіх,-_ (дерево, плід) і -_ (деревина)  37 с.

Камінь, -мен_ (окремий уламок; жорно; пам’ятник) і -мен_ (маса, матеріал; хвороба)  58 с.

Малюк, -_ 76 с.

Пух, -_ 108 с.

Херсон, -_

Кривий Ріг/Кривого Рог_

Бруней, Алжир, Рим

 • Розподільний диктант. Розподіліть іменники І, ІІ та ІІІ відміни.

Поділ іменників на відміни

І відміна

ІІ відміна

ІІІ відміна

ІV відміна

ч., ж., сп. родú -а, -я:

Микола, ковдра, сирота

 

ч.р. , -о: край, дядько;

с.р. -о, -е, -а,-я: житло, поле, життя, знання

ж.р. : тінь, галузь +                        мати

с.р. -а: лоша (лошати)

-ат-, -ят-, -ен-я: дитя (дитяти)

Жирафа, єнот, бурхливість, любов, тополя, димар, небо, активність, тиша, гордість, епізод, яворина, обізнаність.

І

ІІ

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ. У словах підкресліть першу літеру; у першому слові першої колонки та другому слові другої колонки підкресліть першу і другу літери. Прочитайте вислів Сенеки. У вислові розставте розділові знаки.

 

Сенека: «___________________________________________________».

 

 • Перегляд пізнавального мультфільму «Лепетуни. Сніданок» (2 серія)
 • Які правила,що використовувалися у мультфільмі, ви вже знаєте. Який іменник ІІІ відміни тут є? Я вам підкажу: кристалиночки тверді, світлі, аж іскряться, народились у воді, а води бояться /_______/.

 

 • Опрацювання алгоритму.

Як правильно написати закінчення орудного відмінка однини іменників III відміни

1. Чи в кінці основи є лише один приголосний звук?

                            Так                                                                                    Ні

2. Чи цей звук — губний або [р]?

2. Чи перед кінцевим приголосним є звук [р]?

               Так                                 Ні                                          Так                                   Ні

Ставимо апостроф:

кров'ю, матір'ю

Подвоюються приголосні: сіллю, піччю

Ставимо апостроф:

верф'ю

 

Приголосні не подвоюються: радістю, жовчю, Керчю

 • Робота з підручником (§ 32, с. 106)

 

 • Дослідження-спостереження. Про­відміняйте іменники кров, ніч, тінь (за  варіантами). Виділіть відмінкові закінчення.
 • Мовознавча задача. Є два слова, які мають однакове значення, але по-різному пишуться: мама і мати. Визначити їхні відміни.
 • Пояснювальний диктант. Прочитайте речення. Визначте відмінки іменника мати, і виділіть відмінкові закінчення.

1) Рідна мати моя, ти ночей не доспала (А. Малишко). 2) Ходімо зараз до матері, нехай вона втішиться, що має таку добру дитину (М. Коцюбинський). 3) Леся задумала вишити сорочку своїй хрещеній матері, що дуже її любила та пестила (О. Косач-Кривенюк). 4) Чого тільки не насадить наша невгамовна мати (О. Довженко). 5) Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті (В. Симоненко). 6) Матері забуть не можу (П. Тичина).             

Форма матір характерна лише для знахідного відмінка. У називному відмінку матір подається з позначкою застаріле. У непрямих відмінках слова мати з’являються суфікси -ер-, -ір-.

 • Творча робота за опорною лексикою

Напишіть творчу роботу на одну з тем: «Найрідніша людина», «Риси, які я най­більше ціную в матері/людях». Використайте по­дані іменники III відміни в різних відмін­ках.

Мати, гордість, честь, чесність, вимогли­вість, людяність, гідність, любов, велич, радість, скромність, працьовитість, мудрість, фальш, наполегливість, майстерність, дисциплінованість.

 

 • Дослідження-обґрунтування. Прочи­тайте. Подумайте, чому в одних словах у закінченнях давального, орудного й місцевого відмінків пишемо а, а в інших – я.

1) Низький уклін усім матерям. 2) Ми пишаємося матерями-героїнями. 3) За час навчання ми побу­вали в багатьох подорожах. 4)Літо запам'яталося цікавими подорожами. 5) У тінях дерев ховаємося у спеку. 6) Ночами мені мама співала колискові.

Літеру а пишемо в закінченнях давального, орудного й місцевого відмінків з основою на шиплячий; в усіх інших – букву я.

 

 • Самостійна робота. Запишіть речен­ня. Поставте іменники III відміни в потріб­ній формі, виділіть закінчення, підкресліть орфограми. Зробіть розбір виділених імен­ників як частини мови.

1) Десь із темними (ночі), із тихими (очі) встала казка сивоброва в мене за плечима (А. Малишко). 2) Поезія Шевченка вражає (ма­льовничість), (плавність) і (співучість), (без­ліч) відтінків чуття (О. Гончар). 3) Доти ягнята скачуть, доки (мати) бачать. 4) За гроші не купиш ні батька, ні (мати) (Нар. творч.). 5) Моя (любов), я перед тобою, бери мене в свої блаженні сни (Л. Костенко).

Серед іменників ІІІ відміни чимало назв абстрактних понять, які мають лише форму однини: гордість, свіжість, юність.

Теоретично у кличному відмінку однини можна поставити всі іменники ІІІ відміни, проте найчастіше такі форми трапляються в художньому стилі: любове, совісте.

♦ Поставте подані іменники у кличному відмінку однини й уведіть один-два з них у речення.

Радість, мудрість, пам'ять, осінь, печаль, ніч.

 

 • Вправа з ключем у групах. Іменники ІІІ відміни поставте в О. в. однини і запишіть у три колонки: 1) з подвоєнням букв (подвоюються м’які зубні й пом’якшені шиплячі між голосними); 2) без подвоєння букв; 3) з апострофом.

І. Совість, важливість, кров, твань, вісь, ожеледь, область, любов, єдність, роль, ціль, їдкість, емаль, мати, добрість, освіченість, легкість, мазь, ідейність.

подвоєння

без подвоєння

апостроф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ. З перших букв слів перших двох колонок складеться закінчення вислову Саллюстія:

«Будь-яка людина є … __________________________________________».

ІІ. Зніяковілість, емаль, шерсть, подорож, кров, смерть, ожеледь, жовч, верф, вживаність, снасть, Об (річка), радість, гниль, старість, далеч, мати.

подвоєння

без подвоєння

апостроф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ. З других букв складеться закінчення вислову В. Сухомлинського:

«Треба тонко відчувати три речі: … __________________________________________».

 

 • Розподільний диктант. Розподіліть іменники І і ІІІ відміни.

Воля, імовірність, пунктуальність, ікра, ідентичність, ера, ірреальний, мама, хоробрість, естетичність, осика, стабільність, казка, рішучість.


І відміна

ІІ відміна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ключ. Підкресліть другу літеру в кожному слові. Прочитаєте продовження японського вислову: «Скромність – … ___________________________________». Чому мудра людина повинна поводитися скромно?

 

 • Індивідуальна робота. Провідміняйте (усно) подані іменники в однині й множині (якщо можна), визначіть відмінкові закінчення

Мідь, велич, кров, подорож, нехворощ, мати, ненависть, галузь, якість.

 • Тренувальні вправи

Складіть речення з поданими словами та виконайте синтаксичний розбір.

І. сонцем, світ, і, блакиттю, наповнений, ніжною. ___________________________________________

ІІ. відбилася, Дніпрі, висока, у, гора, тінню. ________________________________________________

 

 • У кожній групі слів виділити «зайве» слово
 •    Чесність, великодушність, гуманізм, шерсть.
 •    В'яз, подорож, галузь, нехворощ.
 •    Жовч, кіновар, верф, любов.
 •    Загибель, матір, ніч, відповідь.

 

 • Опрацювати § 32, виконати вправу 268, 267.

Вивчіть зміст таблиці «Відмінювання іменників III відміни». Випишіть із української літератури 4 прислів’я з іменниками III відміни, виконайте повний морфологічний їх розбір.

 

 • Притча «Материна любов».

Материна любов

Одного разу до матері прийшли її діти. Усі вони сперечалися між собою і ніяк не могли вирішити: кого з них мама любить найбільше?

От і вирішили запитати у матері.

Мати мовчки взяла свічку,  запалила її і почала говорити: «Ось, свічка — це я! Її вогонь – моя любов!»

Потім вона взяла ще одну свічку і запалила її від своєї: «Це мій первісток. Я дала йому частинку свого вогню, свою любов! Хіба від того вогонь моєї свічки став меншим? Вогонь моєї свічки залишився таким як і був до цього...»

І так мама запалила стільки свічок, скільки у неї було дітей. А вогонь її свічки залишався таким же великим і теплим...             

 •   Якби вам потрібно було охарактеризувати мамину любов усього трьома словами, які б ви обрали? (Власні роздуми)

 

docx
Додано
24 грудня 2017
Переглядів
6021
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку