Урок з української мови для 6 класу "Відмінювання іменників ІІІ відміни"

Перегляд файлу

Тема. Відмінювання іменників III від­міни. 6-Б клас                                             5 грудня 2017

Мета: ознайомити учнів з особливостя­ми відмінювання іменників III відміни; по­глибити знання про написання іменників III відміни в орудному відмінку; удосконалюва­ти правописні навички, працювати над запо­біганням помилок при узгодженні іменників III відміни з іншими словами у словосполу­ченні й реченні, повторити вивчені відміни; розвивати пам'ять, творчі здібності, пізнавальну діяльність, логічне мислення; прищеплювати любов і повагу до найріднішої людини – матері.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, алгоритм, дидактичний матеріал, телевізор.

Епіграф уроку:                                                                                             Світ починається з матері.

І. Драч

D:\Мої документи\Показовий урок 6 кл\ІІІ відміна\смайл.jpgПеребіг уроку

 • Знайомство
 • Перевірка домашнього завдання /учні користуються пам’яткою/
 • Вправа із ключем

Іменники ІІ відміни чоловічого роду поставте в Р. в. однини й запишіть у дві колонки: 1) із закінченням (назви чітко окреслених предметів і понять, а також назви населених пунктів); 2) із закінченням (назви нечітко окреслених предметів і понять).

 1. Стимул, кут, смичок, сум, вівторок, атом, світ, талант, липень, отвір, скат (риба), Сибір, успіх, Конотоп, Тянь-Шань (гори), брат, сніг, Сенегал (країна), кит, пес, нюх.

кута

смичка

вівторка

атома

липня

ската

Конотопа

брата

кита

пса

 

стимулу

суму

світу

таланту

отвору

Сибіру

успіху

Тянь-Шаню

снігу

Сенегалу

нюху


Ключ. Підкресліть другу літеру в кожному слові.

Вислів Цицерона: «Потрібно не лише опанувати мудрість, а й … уміти користуватися нею».

 • Робота зі словником-довідником «Відшукай слово».

Адвокат, -а 14 с.

Ангел, -а 15 с.

Бергамот, -а (дерево, плід) і -у (сорт груші)  20 с.

Вал, -а (деталь) і -у (насип; хвиля; суцільна маса)  25 с.

Горіх,-а (дерево, плід) і -у (деревина)  37 с.

Дзвін,-а (річ) і -у (звук)  42 с.

Камінь, -меня (окремий уламок; жорно;пам’ятник) і -меню (маса, матеріал; хвороба)  58 с.

Малюк, -а 76 с.

Пух, -у 108 с.

Херсон, -а

Кривий Ріг/Крив, -ого Рог, -у

Бруней, Алжир, Рим

 • Розподільний диктант. Розподіліть іменники І, ІІ та ІІІ відміни.

Поділ іменників на відміни

І відміна

ІІ відміна

ІІІ відміна

ІV відміна

ч., ж., сп. родú -а, -я:

Микола, ковдра, сирота

 

ч.р. , -о: край, дядько;

с.р. -о, -е, -а,-я: житло, поле, життя, знання

ж.р. : тінь, галузь +                        мати

с.р. -а: лоша (лошати)

-ат-, -ят-, -ен-я: дитя (дитяти)

Жирафа, єнот, бурхливість, любов, тополя, димар, небо, активність, тиша, гордість, епізод, яворина, обізнаність.

Ключ. У словах підкресліть першу літеру; у першому слові першої колонки та другому слові другої колонки підкресліть першу і другу літери. Прочитайте вислів Сенеки. У вислові розставте розділові знаки.

І. Жирафа, тополя, тиша, яворина

ІІ. Єнот, димар, небо, епізод

ІІІ. Бурхливість, любов, активність, гордість, обізнаність.

Сенека: «Життя – єдине благо».

 • Актуалізація мотиваційних резервів уч­нів із теми.
 • Орфографічна хвилинка. Запишіть сло­ва, поясніть орфограми в них.

Галуззю, повінню, мудрістю, жовчю, кров'ю, Об'ю, матір'ю, кіновар'ю.

 • До якої відміни належать подані імен­ники? Обґрунтуйте.
 • Перегляд пізнавального мультфільму «Лепетуни. Сніданок» (2 серія)
 • Які правила,що використовувалися у мультфільмі, ви вже знаєте. Який іменник ІІІ відміни тут є? Я вам підкажу: кристалиночки тверді, світлі, аж іскряться, народились у воді, а води бояться /сіль/.
 • Мотивація навчальної діяльності школярів
 • Проблемне питання.
 •   Діти, поясніть, чому в орудному відмінку є різні варіанти написання: кров'ю, сіллю і повістю. У слові кров'ю пишемо апо­строф, у слові сіллю — подвоєння л, а в слові повістю — приго­лосні не подвоюються.
 • Що ми повинні вивчити на уроці?
 • Слово вчителя

Іноді непросто вибрати відмінкову форму іменника III відміни, визначити його закінчення. Сьогодні на уроці ви вивчите той матеріал, який вам допоможе в цьому питанні.

 • Ознайомлення учнів із темою, метою і завданнями уроку.
 • Освоєння теми уроку. Виконання систе­ми завдань.
 • Опрацювання алгоритму.

Як правильно написати закінчення орудного відмінка однини іменників III відміни

1. Чи в кінці основи є лише один приголосний звук?

                            Так                                                                                    Ні

2. Чи цей звук — губний або [р]?

2. Чи перед кінцевим приголосним є звук [р]?

               Так                                 Ні                                          Так                                   Ні

Ставимо апостроф:

кров'ю, матір'ю

Подвоюються приголосні: сіллю, піччю

Ставимо апостроф:

верф'ю

 

Приголосні не подвоюються: радістю, жовчю, Керчю

 • Робота з підручником

Опрацювання таблиці «Написання іменників III відміни» (§ 32, с. 106, автор: Заболотний В. В.)

До III відміни належать іменники жіночого роду, які в називному відмінку однини мають нульове закінчення: молодь, любов, ніч.

 

 • Дослідження-спостереження (біля дошки працює троє учнів). Про­відміняйте іменники кров, ніч, тінь (за  варіантами). Виділіть відмінкові закінчення. Чи залежать закінчення імен­ників ІІІ відміни в непрямих відмінках від того, яким є кінцевий приголосний основи – твердим, м'яким чи шиплячим?

Іменники ІІІ відміни на групи не поділяються, тому відмінкові закінчення в них однакові незалежно від кінцевого приголосного основи.

 • Мовознавча задача. Є два слова, які мають однакове значення, але по-різному пишуться: мама і мати. Визначити їхні відміни.
 • Пояснювальний диктант. Запишіть речення. Визначте відмінки іменника мати, і виділіть відмінкові закінчення.

1) Рідна мати моя, ти ночей не доспала (А. Малишко). 2) Ходімо зараз до матері, нехай вона втішиться, що має таку добру дитину (М. Коцюбинський). 3) Леся задумала вишити сорочку своїй хрещеній матері, що дуже її любила та пестила (О. Косач-Кривенюк). 4) Чого тільки не насадить наша невгамовна мати (О. Довженко). 5) Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті (В. Симоненко). 6) Матері забуть не можу (П. Тичина).             

Форма матір характерна лише для знахідного відмінка. У називному відмінку матір подається з позначкою застаріле. У непрямих відмінках слова мати з’являються суфікси -ер-, -ір-.

 • ! Творча робота за опорною лексикою (використовуємо фото мам)

Підготуйте розповідь з описом: «Найрідніша людина», «Риси, які я най­більше ціную в матері/людях». Використайте по­дані іменники III відміни в різних відмін­ках.

Мати, гордість, честь, чесність, вимогли­вість, людяність, гідність, любов, велич, радість, скромність, працьовитість, мудрість, фальш, наполегливість, майстерність, дисциплінованість.

 

 • Дослідження-обґрунтування. Прочи­тайте. Подумайте, чому в одних словах у закінченнях давального, орудного й місцевого відмінків пишемо а, а в інших – я.

1) Низький уклін усім матерям. 2) Ми пишаємося матерями-героїнями. 3) За час навчання ми побу­вали в багатьох подорожах. 4) Літо запам'яталося цікавими подорожами. 5) У тінях дерев ховаємося у спеку. 6) Ночами мені мама співала колискові.

Літеру а пишемо в закінченнях давального, орудного й місцевого відмінків з основою на шиплячий; в усіх інших – букву я.

 

 • Самостійна робота. Запишіть речен­ня. Поставте іменники III відміни в потріб­ній формі, виділіть закінчення, підкресліть орфограми. Зробіть розбір виділених імен­ників як частини мови.

1) Десь із темними (ночі), із тихими (очі) встала казка сивоброва в мене за плечима (А. Малишко). 2) Поезія Шевченка вражає (ма­льовничість), (плавність) і (співучість), (без­ліч) відтінків чуття (О. Гончар). 3) Доти ягнята скачуть, доки (мати) бачать. 4) За гроші не купиш ні батька, ні (мати) (Нар. творч.). 5) Моя (любов), я перед тобою, бери мене в свої блаженні сни (Л. Костенко).

Серед іменників ІІІ відміни чимало назв абстрактних понять, які мають лише форму однини: гордість, свіжість, юність.

Теоретично у кличному відмінку однини можна поставити всі іменники ІІІ відміни, проте найчастіше такі форми трапляються в художньому стилі: любове, совісте.

♦ Поставте подані іменники у кличному відмінку однини й уведіть один-два з них у речення.

Радість, мудрість, пам'ять, осінь, печаль, ніч.

 

 • Вправа з ключем у групах. Іменники ІІІ відміни поставте в О. в. однини і запишіть у три колонки: 1) з подвоєнням букв (подвоюються м’які зубні й пом’якшені шиплячі між голосними); 2) без подвоєння букв; 3) з апострофом.

І. Совість, важливість, кров, твань, вісь, ожеледь, область, любов, єдність, роль, ціль, їдкість, емаль, мати, добрість, освіченість, легкість, мазь, ідейність.

Ключ. З перших букв слів перших двох колонок складеться закінчення вислову Саллюстія: «Будь-яка людина є … творцем своєї долі».

ІІ. Зніяковілість, емаль, шерсть, подорож, кров, смерть, ожеледь, жовч, верф, вживаність, снасть, Об (річка), радість, гниль, старість, далеч, мати.

Ключ. З других букв складеться закінчення вислову В. Сухомлинського: «Треба тонко відчувати три речі: … можна, не можна, треба».

 

 • Розподільний диктант. Розподіліть іменники І і ІІІ відміни.

Воля, імовірність, пунктуальність, ікра, ідентичність, ера, ірреальний, мама, хоробрість, естетичність, осика, стабільність, казка, рішучість.

Ключ. Підкресліть другу літеру в кожному слові. Прочитаєте продовження японського вислову: «Скромність – … окраса мудрості». Чому мудра людина повинна поводитися скромно?


І відміна

воля

ікра

ера

мама

осика

казка

 

 

ІІ відміна

імовірність

пунктуальність

ідентичність

ірреальний

хоробрість

естетичність

стабільність

рішучість


 

 

 • Індивідуальна робота. Провідміняйте (усно) подані іменники в однині й множині (якщо можна), визначіть відмінкові закінчення

Мідь, велич, кров, подорож, нехворощ, мати, ненависть, галузь, якість.

 • Тренувальні вправи

Складіть речення з поданими словами та виконайте синтаксичний розбір.

І. сонцем, світ, і, блакиттю, наповнений, ніжною.

Світ наповнений сонцем і ніжною блакиттю.

ІІ. відбилася, Дніпрі, висока, у, гора, тінню.

Висока гора відбилася тінню у Дніпрі.

 • У кожній групі слів виділити «зайве» слово
 •    Чесність, великодушність, гуманізм, шерсть.
 •    В'яз, подорож, галузь, нехворощ.
 •    Жовч, кіновар, верф, любов.
 •    Загибель, матір, ніч, відповідь.
 • Вивчити § 32 під­ручника (Заболотний В.), виконати вправу 268, 267.

Вивчіть зміст таблиці «Відмінювання іменників III відміни». Випишіть із української літератури 4 прислів’я з іменниками III відміни, виконайте повний морфологічний їх розбір.

 • Підсумок уроку. Оцінювання з коментуванням.
 •   Доведіть тезу, навівши аргументи і при­клади: «Відмінювання іменників III відміни значно простіше, ніж І і II».
 • Запитання до учнів
 1. Які іменники належать до III відміни?
 2. Чи поділяються на групи іменники III відміни?
 3. Які орфограми у словоформах іменників III відміни слід запам'ятати?
 4. Складіть діалог за вивченим матеріалом («запитання — відповідь»), або ділова гра
 • «Мікрофон».
 • Сьогодні на уроці я дізнався/дізналася...
 • Я зрозумів/ла...
 • Я вивчив/ла...
 • Я вмію…
 • Мене зацікавило…
 • Я ніколи не чув/не чула про...
 • Мене вразило…
 • Рефлексія.
 • Притча «Материна любов».

Материна любов

Одного разу до матері прийшли її діти. Усі вони сперечалися між собою і ніяк не могли вирішити: кого з них мама любить найбільше?

От і вирішили запитати у матері.

Мати мовчки взяла свічку,  запалила її і почала говорити: «Ось, свічка — це я! Її вогонь – моя любов!»

Потім вона взяла ще одну свічку і запалила її від своєї: «Це мій первісток. Я дала йому частинку свого вогню, свою любов! Хіба від того вогонь моєї свічки став меншим? Вогонь моєї свічки залишився таким як і був до цього...»

І так мама запалила стільки свічок, скільки у неї було дітей. А вогонь її свічки залишався таким же великим і теплим...             

 •   Якби вам потрібно було охарактеризувати мамину любов усього трьома словами, які б ви обрали? (Власні роздуми)

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.3
Відповідність темі
4.7
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Грушко Олена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Куртєва Світлана Олександрівна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  4.0
 3. Лихолет Лина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
24 грудня 2017
Переглядів
17205
Оцінка розробки
4.7 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку