Контрольна робота з теми "Електромагнітне поле"

Про матеріал
Контрольна робота розрахована на роботу учнів за двома варіантами, складається із різнорівневих завдань.
Перегляд файлу

Контрольна робота №2  з теми «Електромагнітне поле»

1 Варіант

 1. Індукційний струм виникає у будь-якому замкнутому провідному контурі, якщо:

А. контур перебуває в однорідному магнітному полі.

Б. контур рухається поступально в однорідному магнітному полі.

В. змінюється магнітний потік, що пронизує контур.

Г. магнітний потік, що пронизує контур, не змінюється.

 1. До центра мідного кільця, підвішеного на нитці, швидко підносять магніт. Що відбудеться з кільцем?

А. Кільце відштовхнеться від магніту.   Б. Кільце залишиться нерухомим.

В. Кільце притягнеться до магніту. Г. У кільці виникне незатухаючий струм.

Д. Кільце повернеться до магніту іншим боком.

 1.                Фізична величина, що характеризує магнітні властивості речовини, називається

А. магнітною індукцією. Б. магнітним потоком.          В. діелектричною проникністю середовища.

Г. магнітною проникністю середовища.                       Д. магнітним полем.

4. Вкажіть малюнок на якому неправильно вказана сила Ампера:

А. мал.1

Б. мал. 2

В. мал. 3

Г. мал. 1 і 3

Д. мал. 1 і 2

 

 

 1.                Коли магніт наближають до короткозамкненої дротяної котушки (див. рисунок), у котушці виникає індукційний струм. Укажіть правильне твердження.

А. Лінії магнітної індукції поля магніту входять у його північний полюс.

Б. Магніт і котушка відштовхуються одне від одного.

В. Індукційний струм напрямлений у котушці проти годинникової стрілки (якщо дивитися згори).

Г. Усередині котушки вектор індукції магнітного поля індукційного струму напрямлений угору.

6. Визначте, яке з наведених тверджень є правильним.

А Магнітна індукція — це векторна фізична величина.

Б Напрямок ліній магнітної індукції визнача- ється за правилом лівої руки.

В Два провідники зі струмом не взаємодіють один з одним.

Г Магнітна стрілка біля прямого провідника зі струмом установлюється вздовж провідника.

 1. Установіть відповідність між формулою і фізичною величиною:

 

 

 

 

 

 

 

 1. Визначте індуктивність котушки з осердям, якщо при швидкості змі­ни сили струму 50 А/с у ній збуджується ЕРС самоіндукції 20 В.
 2. Визначте величину магнітного потоку, що пронизує рамку зі сторонами 25 см на 60 см, що знаходиться в магнітному полі з індукцією 1,5 Тл?
 3. Під час зміни сили струму в котушці, індуктивність якої 0,11 Гн, у 5,13 рази енергія магнітного поля змінилась на 16,2 Дж. Визначте початкові значення енергії та сили струму.
 4. В однорідне магнітне поле з індукцією 10 мТл перпендикулярно до ліній індукції влітає електрон з кінетичною енергією 3,5·10-15 Дж. Визначити радіус кола, по якому рухається електрон у магнітному полі. Заряд електрона q=-1,6·10-19 Кл, маса електрона m=9,1·10-31 кг

 

Контрольна робота №2  з теми «Електромагнітне поле»

2 Варіант

1.  В однорідному магнітному полі, що змінюється, розміщена нерухома дротяна рамка. Виберіть правильне твердження.

А. Якщо вектор індукції магнітного поля перпендикулярний до площі рамки, в рамці виникає індукційний струм.

Б. Якщо вектор індукції магнітного поля перпендикулярний до площі рамки, магнітний потік через площину рамки весь час дорівнює нулю.

В. ЕРС індукції в рамці залежить тільки від площі рамки.

Г. Індукційний струм у рамці виникає за будь-якого положення рамки.

Д. ЕРС індукції в рамці не залежить від площі рамки.

2. Якщо розімкнути ключ у колі живлення потужного електромагніту, спостерігається сильна іскра. Що її викликає?

А. ЕРС джерела струму.                                        Б. ЕРС самоіндукції в котушці електромагніту.

В. Хаотичний рух вільних електронів у провідниках.              Г. Електростатичне поле.                                                                Д. Електричні заряди.

3. Заряджена частинка рухається в однорідному магнітному полі. У якому напрямку відхилиться заряджена частинка?         

А. вгору              Б. вниз           В. вліво

 Г. від нас           Д. до нас

 1.                На рисунку зображено рамку, підключену до джерела струму. Укажіть правильне твердження.

А Протилежні сторони рамки притягуються.

Б Напрямок ліній магнітної індукції в точці А можна визначити за допомогою

правила лівої руки.

В Магнітне поле в точці C напрямлене до нас.

Г Лінії магнітної індукції в точках А і С напрямлені однаково.

 1. Обери формулу для визначення індуктивності контуру.

А) ;        Б) ;        В)

 

 1. Напрям індукційного струму визначається за …

А. Правилом правої руки     Б. Правилом лівої руки      В. Правилом Ленца     Г. Власна відповідь

7. Установіть відповідність між визначенням фізичної величини та її назвою.

1 Сила, що діє від магнітного поля на заря- джену частинку

2 Сила, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі

3 Фізична величина, яка характеризує силову дію магнітного поля

4 Фізична величина, яка характеризує магнітні властивості речовини

А Магнітна індукція

Б Сила Ампера

В Сила Лоренца

Г Магнітна проникність

Д Магнітний момент

8.Визначте індуктивність котушки, в якій підчас зміни сили струму від 5 до 10 А за 0,1 с виникає ЕРС самоіндукції 10 В.

9.Визначте енергію магнітного поля котушки, якщо її індуктивність 0,2 Гн, а струм у ній 12 А.

10.Магнітний потік через контур замкнутого провідника опором 30 мОм за 2 с змінюється на 12 мВб. Яка сила струму, що протікає у провіднику під час цієї зміни, якщо магнітний потік змінюється рівномірно?

11. Заряджена частинка рухається в однорідному магнітному полі по колу радіусом 4 см зі швидкістю 1 Мм/с. Індукція магнітного поля 0,3 Тл. Визначити заряд частинки, якщо ії кінетична енергія дорівнює 12 кеВ.

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Viktor
  Дякую за матеріал підготований для виконання контрольної роботи за даної теми. Бажаю успіхів у подальшій діяльності.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. ЗОШ Жовтянська
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Смоколіна Лариса Станіславівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Фізика (академічний рівень, профільний рівень) 11 клас (Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О., Кірюхін М.М.)
Додано
22 лютого 2022
Переглядів
5868
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку