Контрольна робота з теми: Кисень

Про матеріал
Однією із форм перевірки рівня навчальних досягнень учнів є контрольна робота.Завдання для цієї роботи були складені згідно діючої програми та включають такі теми:”Оксиген. Кисень”, " Закон збереження маси речовин", "Хімічні рівняння", "Добування кисню", "Хімічні властивості кисню", "Процеси горіння і окиснення", "Колообіг Оксигену в природі, застосування кисню". Контрольна робота містить 7 завдань.
Перегляд файлу

Дата:__________Клас:_________                            

Прізвище та ім’я:______________________________

Контрольна робота № 2

Тема: Кисень

1 варіант

1. Закінчити речення:

а) Під час реакцій розкладу  з __________________________речовини утворюється

______________________________________________________________________

б) Кисень – газ, без ________________________________, у воді _______________

___________,  рідкий кисень має____________________забарвлення, твердий кисень має _____________________ забарвлення.

в) В промисловості кисень добувають з ___________________________________.

г) У повітрі міститься за обємом ___________%  кисню.    (2б)

                                                                                                                                                       2. Підкреслити правільні твердження:

а) Озон  має формулу О3;

б) До складу чадного газу входять  один атом Карбону і два атоми Оксигену;

в) Під час процесу окиснення завжди виділяється тепло та світло;

г) Фотосинтез – приклад хімічного явища.                               (1б)

                                                                                                                                               3.  Кисень безперервно споживається живими істотами, підприємствами, а його вміст в повітрі залишається незмінним. Як саме в атмосфері поновлюється кисень?                                                                                      

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (1б)                                                                              

                                                                                                                                                           

4. Перетворити на хімічні рівняння схеми реакцій:                                                           

С3Н8 + О2   СО2 + Н2О

Fe (ОН)3 + НNО3  Fe(NО3)3 +  H2O

VО + О2    V2О5

Н2О →   Н2 +  О2                                                                                        (2б)

         

5. Дописати схеми перетворень, розставити коефіцієнти, визначити тип реакцій:

   С4Н6  +  О2

    N2 (ІІ)  +  О2   

    КМnО4 

   СН3ОН + О2   СО2    +       ….                                                 (3б)

                                                                                                                                                 6. Є дві сполуки: хром (VІ) оксид та бертолетова сіль.  У якій сполуці більша масова частка Оксигену. Відповідь підтвердити розрахунками. (1б)

7. Здійснити перетворення за схемою:                                                                                             

Гідроген пероксид → кисень→ сульфур (ІV) оксид → сульфур (VІ) оксид

                                        

                                   натрій оксид                                                                          (2б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:______________Клас:________________                             

Прізвище та ім’я:_______________________________

Контрольна робота № 2

Тема: Кисень

2 варіант

1. Закінчити речення:

а) Під час взаємодії простих речовин з киснем найчастіше утворюються___________

б) Озон має молекулярну формулу________, за звичайних умов є____________,

_____________ кольору, з характерним __________, розчинність у воді у порівнянні з киснем _____________________.

в) Добування кисню в промисловості з повітря є прикладом _______________явища.

г) Для того, щоб горюча речовина загорілась, необхідні такі умови:______________

__________________________________________________________________ (2б)

                                                                                                                                              2. Підкреслити правільні твердження:

а) Каталізатор змінює швидкість реакції;

б) В атомі Оксигену 8 протонів і 8 електронів;

в) До складу манган (ІV) оксиду входять 4 атоми кисню;

г) В результаті реакцій сполучення утворюється одна проста речовина. (1б)

                                                                                                                                                          3. Які є  два способи збирання кисню? Назвіть їх. На яких властивостях кисню вони ґрунтуються?                                                                                                    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(1б)

4. Перетворити на хімічні рівняння схеми реакцій:                                                           

 С2Н4  +   О2  СО2+ Н2О

Са(ОН)2 +  Н3РО4  Са3(РО4)2+  H2O

Мn2О5  МnО2+  О2

 Fe +  О2     Fе3О4                                                                                                                                (2б)

5. Дописати схеми перетворень, розставити коефіцієнти, визначити тип реакцій:

  КСlО3

  Сa +  О2   

 Fe(NО3)3  Fe2О3  + NО2    + ……

 СН3СОН +  О2   СО2     +   …..                                                                   (3б)

                                                                                                                                                   6. Є дві сполуки: нітроген (Іv) оксид  та калій перманганат.  У якій сполуці більша масова частка Оксигену? Відповідь підтвердити розрахунками. (1б)

    7. Здійснити перетворення за схемою:                                                                                       

калій перманганат → кисень→ нітроген(ІІ) оксид →нітроген (ІV) оксид        (2б)

                                         

                                    алюміній оксид

 

docx
Додано
10 квітня 2020
Переглядів
2448
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку