19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Контрольна робота з теми "Металічні елементи та метали".

Про матеріал
Контрольна робота складається з 4 варіантів. Використовувати для перевірки компетентностей учнів, які вивчають хімію на рівні стандарту.
Перегляд файлу

Тема 6. Металічні елементи та метали.

 

Варіант 1.

Рівень І

1. Виберіть рядок, в якому перелічені тільки металічні елементи.

А Ферум, Алюміній, Гідроген, Купрум, Карбон;         

Б Барій, Сульфур, Кальцій, Калій, Магній;         

В Флуор, Фосфор, Селен, Хлор, Оксиген;         

Г Станум, Стронцій, Плюмбум, Ферум, Натрій.

2. Виберіть сплав, який використовують для виготовлення столових приборів.

А дюлалюміній;         

Б мельхіор;         

В латунь;         

Г бронза.

3. Проаналізуйте твердження й укажіть, чи є поміж них правильні.

І. Постійна жорсткість води спричинена наявністю сульфатів та хлоридів Кальцію та Магнію.

ІІ. Постійна жорсткість води не усувається кип’ятінням, але видаляється додаванням соди.

А правильне лише І;         

Б правильне лише ІІ;         

В обидва правильні;         

Г немає правильних.

Рівень ІІ

4. У кожній з посудин 1-4 міститься водний розчин певної солі (А-Д). З ними провели досліди. Спочатку вміст кожної посудини розділили на дві пробірки: в одну додали сульфатну кислоту, а в другу – водний розчин барій хлориду. За наведеними у таблиці результатами дослідів укажіть уміст посудин 1-4.

 

Реагенти, використані в дослідах

H2SO4

BaCl2

 Посудини

1

2

3

4

 

«↑» - виділення газу:

«↓» - випадання осаду;

«—» - змін не було.

А K2CO3;      Б CaCl2;     В Na2SO4;     Г NaNO3;     Д AgNO3.                       

5. Установіть послідовність використання процесів і речовин під час здійснення ланцюжка перетворень

1                   2          3                             4                          

CaCaC2 Ca(OH)2CaCO3CaO.

А нагрівання;       Б вода;         В вуглекислий газ;        Г вуглець.

 

Рівень ІІІ

6. Визначте масову частку Калію у карналіті KCl∙ MgCl2∙ 6H2O.

7. Доповніть йонно-молекулярне рівняння. Складіть для нього молекулярне рівняння реакції та у відповіді вкажіть суму його коефіцієнтів.

Fe0 + Cu2+Fe2+ + Cu0

 

Рівень ІV

8. Суміш порошків міді та алюмінію масою 20 г обробили концентрованою нітратною кислотою. При цьому виділилось 5,6 л газу (н.у.). Визначте масову частку алюмінію у суміші.

9. Для виробництва мила римляни використовували калій карбонат і натрій карбонат. Їх добували, пропускаючи воду крізь рослинний попіл і потім випарювали її.

    Ці солі довгий час плутали, проте помітили, що краще мило виходить із попелу морських, а не наземних рослин. Поясніть чому.

 

Варіант 2.

 

Рівень І

1. Виберіть солі, які спричиняють постійну жорсткість води.

А Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2;         

Б CaSO4, MgSO4;         

В Na2CO3, NaHCO3;         

Г Na2SO4, K2SO4.

2. Яка з наведених схем хімічних реакцій описує процес алюмотермії?

А Al(OH)3 + NaOH → Na3[Al(OH)6];         

Б Al2O3 + CaCO3 → Ca(AlO2)2 + CO2;         

В Al+ H2O → Al(OH)3+ H2;         

Г Al+ Cr2O3Cr + Al2O3.

3. Оберіть елемент, який здатен утворювати лише оксид складу ЕО.

А Натрій;          Б Кальцій;          В Алюміній;          Г Ферум.

 

Рівень ІІ

4. Установіть відповідність між характеристикою та назвою металу.

1 найтугоплавкіший;            А хром;                                                     

2 найважчий;                         Б золото;                         

3 найпластичніший;             В натрій;                         

4 найтвердіший.                    Г осмій;                       

                                               Д вольфрам.

5. Установіть генетичний ланцюг добування ферум(ІІІ)оксиду з поданих речовин.

А ферум(ІІІ)гідроксид;         

Б залізо;         

В ферум(ІІІ)хлорид;         

Г ферум(ІІІ)оксид.

 

Рівень ІІІ

6. Визначте масову частку Кальцію в азбесті Mg3Ca(SiO3)4.

7. Доповніть йонно-молекулярне рівняння. Складіть для нього молекулярне рівняння реакції та у відповіді вкажіть суму його коефіцієнтів.

2Na0 + 2H+ → 2Na+ + H20

 

Рівень ІV

8. При розчиненні 56 г суміші заліза та ферум(ІІ)оксиду у хлоридній кислоті виділилось 11,2 л газу. Визначте масову частку заліза в суміші.

9. Чому алюміній можна використовувати для виготовлення лише деякого кухонного посуду?

 

Варіант 3.

Рівень І

1. Виберіть електронну родину хімічних елементів, до яких належать лужноземельні метали.

А s-елементи;     Б p-елементи;     В d-елементи;     Г f-елементи.

2. Яка з реакцій може проходити за звичайних умов?

А Fe + H2O →;         

Б Ca + HCl →;         

В Al + HNO3(конц.) →;         

Г Al + H2SO4(конц.) →.

3. У таблиці наведено формули речовин 1-4.

1

2

3

4

K2S

H2SO4

HCl

Na2CO3

З-поміж них якісними реактивами на Ва2+ є лише

А 1 та 3;          Б 2 та 3;          В 2 та 4;         Г   1, 3 та 4.

 

Рівень ІІ

4. Увідповідніть цифри у схемах хімічних реакцій з формулами речовин. Візьміть до уваги, що тією самою цифрою позначено тільки одну речовину.

Схеми хімічних реакцій            Формули речовин

     t°

1 →2 + CaO                                     А СO2;                                                     

CaO + 2↑ → CaCO3                         Б Н2О;                         

1 + HCl→ 2↑ + CaCl2 + 3                В Ca;                         

4 +   HCl→ 2↑ + CaCl2 + 3              Г CaCO3)2;                       

                                                         Д CaCO3.                       

5. Розташуйте метали у порядку спадання їхньої електропровідності.

А алюміній;          Б мідь;          В залізо;          Г срібло.

 

Рівень ІІІ

6. Визначте масову частку Феруму у залізному купоросі FeSO4∙ 7H2O.

7. Доповніть йонно-молекулярне рівняння. Складіть для нього молекулярне рівняння реакції та у відповіді вкажіть суму його коефіцієнтів.

2Al0 + 12H+ → 2Al3+ + 3SO2 + 6H2O

 

Рівень ІV

8. При прожарюванні суміші кальцій карбонату та магній карбонату масою 28,4 г виділився газ об’ємом 6,72 л (н.у.). Визначте масову частку кальцій карбонату у суміші (відповідь заокругліть до цілих).

9. У нафтовій промисловості стальні резервуари та трубопроводи сильно кородують. Причина в тому, що сира нафта, рідке паливо, супутні нафтові гази містять домішки сірки, сірководню та сульфідів. Напишіть рівняння реакцій, які підтвердять це явище.

 

Варіант 4.

Рівень І

1. Виберіть підгрупу хімічних елементів, до якої не входять елементи-метали.

А ІА;          Б VБ;          В VІІА;          Г VІІІБ.

2. Визначте формули речовин X та Y у схемі перетворень

                 X+          +Y

FeCl3 ← Fe → FeCl2

 

X

Y

А

HCl

Cl2

Б

Cl2

CaCl2

В

Cl2

HCl

Г

HCl

CaCl2

 

3. Проаналізуйте твердження й укажіть, чи є поміж них правильні.

І. Сплав є неоднорідною сумішшю металів.

ІІ. Температура плавлення сплаву здебільшого вища за температуру плавлення його компонентів.

А правильне лише І;          Б правильне лише ІІ;         

В обидва правильні;           Г немає правильних.

 

Рівень ІІ

4. Установіть відповідність між катіонами та ознаками їх якісних реакцій.

1 Fe2+;            А поява білого кристалічного осаду;                                                     

2 Fe3+;            Б виділення газу;                         

3 Ba2+;           В виділення газу зі специфічним запахом;                         

4 NH4+ .         Г поява бурого осаду;                       

                      Д поява блідо-зеленого осаду.

5. Розташуйте металічні елементи у порядку зростання їхньої електронегативності.

А Ферум;          Б Цезій;          В Натрій;          Г Алюміній.

 

Рівень ІІІ

6. Визначте масову частку Алюмінію у слюді KAl3H8(SiO4)3.

7. Доповніть йонно-молекулярне рівняння. Складіть для нього молекулярне рівняння реакції та у відповіді вкажіть суму його коефіцієнтів.

Ca(OH)2 + Cu2+ → Cu(OH)2 + Ca2+

 

Рівень ІV

8. 23,6 г суміші магнію та магній оксиду обробили розчином сульфатної кислоти. При цьому виділилось 3,36 л водню (н.у.). Визначте масу води, що утворилася.

9. Поясніть, чому для розчинення мідного купоросу не можнавикористовувати оцинковані відра.

 

 

 

 

 

docx
Додано
14 листопада 2020
Переглядів
1086
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку