Контрольна робота з теми: «Проза і поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму ХІХ століття»

Про матеріал
Розроблені контрольні роботи з 4 варіантами кожна. Правильно виконавши завдання одного з варіантів, учень отримає максимальну кількість балів – 12: - 3 бали за шість тестових запитань початкового рівня; - 3 бали за три відповіді середнього рівня; - 3 бали за дві відповіді достатнього рівня; - 3 бали за творче завдання високого рівня.
Перегляд файлу

Контрольна робота № 2 з теми: 

«Проза і поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму 

ХІХ століття»

Варіант 1

Рівень 1

1.   Збірка В. Вітмена «Листя трави» вперше побачила світ:

А)

1852р.;

Б)

1853р.;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                В)     1854р.;

                                Г)     1855р.

2.   Романтизм виник … А) на початку XVIII ст.;

                                Б)      наприкінці XVIII ст.;

                                В)     у середині ХІХ ст.;

                                Г)      на початку ХІХ ст..

3.   Чим Цахес відрізнявся від інших людей?

                                А)     був розумний;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                Б)     вирізнявся ввічливістю;

                                В)     був дуже потворним;

                                Г)     був освіченим.

4.   Е. Т. А. Гофман – багатогранна особистість. Він …

                                А)     юрист;

А

Б

В

Г

Д

Е

 

 

 

 

 

 

                                Б)      музикант;

                                В)     композитор;

                                Г)      художник;

                                Д)     скульптор;

                                Е)      письменник.

5.   Філістерами є такі персонажі:

                                А)     князь Деметрій;

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

                                Б)     князь Памфнутій;

                                В)     Мош Терпін;

                                Г)      Бальтазар;

                                Д)     Кандіда.

6.   Чому саме Бальтазарові допомагає маг Проспер Альпанус?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А) Бо у нього була чиста душа, світлий розум;

Б) Бо погляди Бальтазара близькі його серцю;

                                В)     Бо відчуває потребу комусь допомогти;

                                Г)     Бо отримав завдання від уряду.

Рівень 2

7.   Як Цахес втратив свою силу?

8.   Назвіть країну – батьківщину В. Вітмена.

9.   Що таке верлібр?

Рівень 3

10.           Проаналізуйте реальне і фантастичне у творі Гофмана «Крихітка Цахес».

11.           Проаналізуйте вірш №1 у поемі «Пісня про себе» Вітмена.

Рівень 4

12. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

1.                 «Вітменівський ідеал Демократії у світлі нашої сучасності» (за творчістю В. Вітмена)

2.                 «Образ Цахеса» (за оповіданням А. Гофмана «Крихітка Цахес»)

3.                 «Містика у казці Гофмана «Крихітка Цахес»

 

           

Контрольна робота № 2 з теми:

«Проза і поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму 

ХІХ століття»

Варіант 2

Рівень 1

1.   Скільки віршів містила перша збірка «Листя трави»:

А)

12;

Б)

13;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В) 14; Г) 15.

2.   Ернст Теодор Амадей Гофман народився у …

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     Кенінгсберзі;

                                Б)     Дюссельдорфі;

                                В)     Мекленбурзі;

                                Г)     Гамбурзі.

3.   Ентузіастами є такі персонажі: 

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

                                А)     князь Деметрій;

                                Б)     князь Памфнутій;

                                В)     Мош Терпін;

                                Г)     Бальтазар;

                                Д)     Фабіан.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

4.   Поезія В. Вітмена :

                                А)     носить традиційний характер;

                                Б)     новаторська;

                                В)     поєднує традиції та новаторство;

                                Г)     носить ліричний характер.

          5.На честь улюбленого композитора Е.Т.А. Гофман узяв ім’я: 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     Ернест;

Б) Теодор; В) Амадей;

                                Г)      Людвіг.

6.                 Назва книги поезій, яка мала зелений колір палітурки і на ній не було зазначено імені автора …

                                А)      «Квіти зла»;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                Б)      «Листя трави»;

                                В)     «Зелені надії»;

                                Г)     «Діброва».

Рівень 2

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

1

Ліза

А

фея, патронка пансіону для

благородних дівчат 

2

Кандіда

Б

селянка,               матір

Цахеса

3.

Розебельверде

В

чарівник, лікар

4.

Проспер Альпанус

Г

донька професора, наречена Бальтазара

5.

Бальтазар

Д

студент

університету, поет

6.

Пафнутій

Е

професор університету

 

 

Є

князь,           правитель

Керепеса

7.                 Установіть відповідність :  

8.                 Яке філософське вчення найбільше вплинуло на Вітмена?

9.                 У творі «Малюк Цахес…» під виглядом князівства Керепес автор зобразив ….

Рівень 3

10.   Проаналізуйте вивчену поезію Вітмена.

11.   Чим небезпечні Цахеси для суспільства? Рівень 4

12.   Напишіть твір-роздум на одну з тем:

1.       «Мої враження від поезії другої половини ХІХ століття»

2.       «Дійсність у шатах казки» (за твором Е.Т.А. Гофмана

«Крихітка Цахес»)

 

Контрольна робота № 2 з теми: 

«Проза і поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму 

ХІХ століття»

Варіант 3

Рівень 1

1.                 Що таке верлібр?

                                А)     літературний напрям;

                                Б)     вільний вірш;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                В)     троп;

                                Г)     стиль.

2.                 Визначте автора твору, де є такий портрет – гротеск: «Голова в потвори глибоко запала між плечима, на спині виріс горб, як гарбуз, а зразу ж від грудей звисали тонкі, немов ліщинові палички, ноги, тож весь він був схожий на роздвоєну редьку»?

                                А)     В. Вітмен;

                                Б)      Е.Т.А. Гофман;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                В)     А.В. Шекспір;

                                Г)     О. Уальд.

3.                 Роки життя Гофмана:

                                А)    1777-1822рр.;

                                Б)     1776-1822рр.;

                                В)     1876-1883рр.;

                                Г)     1836-1861рр.

4.                 Як поставився Балтазар до Цинобера, коли побачив його вперше?

                                А)     Він його зненавидів;

                                Б)      Він його полюбив;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                В)     Він його почав уникати;

                                Г)      Він його пожалів.

 

 

5.                 Автором збірки поезій, яка перевидавалась 9 разів за життя поета і мала в першому виданні 12 віршів, а в останньому – понад 100 є ….

                                А)     Вітмен;

                                Б)      Верлен;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                В)     Рембо;

                                Г)     Шекспір.

6.                 Назва книги поезій, яка мала зелений колір палітурки і на ній не було зазначено імені автора…

                                А)      «Квіти зла»;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б) «Зелені надії»; В)  «Листя трави»;

                                Г)     «Діброва».

Рівень 2

7.       У       середині   ХХ   століття    концепція           «чистого мистецтва» ніби отримала «друге дихання». Деякі французькі поети об’єднались в угрупування під назвою … 8. На які дві групи поділяються герої Гофмана?

9.        Чим Цахес відрізнявся від інших людей? Рівень 3

10.   Доведіть, що збірка В. Вітмена написана верлібром?

11.   Які риси романтизму втілені у «Крихітці Цахес» Гофмана?

Рівень 4

12. Напишіть мінітвір на одну з тем:

1.     «Звідки беруться цахеси?» (за оповіданням Гофмана «Крихітка Цахес»)

2.     «Я блукаю і кличу душу свою …» (за збіркою поезії В.

Вітмена «Листя трави»)

 

Контрольна робота № 2 з теми:

«Проза і поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму 

ХІХ століття»

Варіант 4

Рівень 1

1.                 Волта Вітмена вважають в американській літературі засновником:

                                А)     пейзажної поезії;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б) мариністичної; В) урбаністичної поезії;

                                Г)     медитативної поезії.

2.                 Яка з перелічених рис романтизму втілена в «Крихітці Цахес» Гофмана?

А) Наявність головного героя – похмурого одинака із загадковим минулим;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б) Протиставлення двох світів: філістерів та ентузіастів;

                                В)     Провідна роль мотивів національної туги;

                                Г)      Домінування мотивів світової скорботи.

3.                 Збірка В. Вітмена «Листя трави» вперше побачила світ: А)           1852 ;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                Б)      1853;

В)  1854; Г)  1855.

 

 

4.                 У скільки років помер Гофман?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В)

44;

Г)

42.

                                А)     45;

                                Б)     46;

5.                 На рубежі яких століть виник і розвинувся романтизм як літературний напрям?

                                А)     XVIII ст.;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                Б)     XVII – XVIII ст.;

                                В)     XIX ст.;

                                Г)     XVIII – XIX ст.

6.                 Яка посада була останньою службовою сходинкою Цахеса?

                                А)     Міністр;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                Б)     Барон;

                                В)     Пан;

                                Г)     Дворянин.

Рівень 2

7.                  Таємниця Цахеса.

8.                  Кому присвячено вірш В. Вітмена «О, капітане!»?

9.                  Як поставився Бальтазар до Цинобера, коли побачив його вперше?

Рівень 3

10.   Що символізує трава у Вітмена?

11.   Дайте характеристику Бальтазара. Рівень 4

12.   Напишіть мінітвір на одну з тем:

1.     «Моральний сенс історії злету й падіння крихітки Цахеса у творі Е. Т. А. Гофмана»

2.     У чому полягає новаторство В. Вітмена?

 

pdf
Додано
17 січня
Переглядів
315
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку