Контрольна робота з тем: «Роман ХІХ століття. Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці»

Про матеріал
Розроблені контрольні роботи з 4 варіантами кожна. Правильно виконавши завдання одного з варіантів, учень отримає максимальну кількість балів – 12: - 3 бали за шість тестових запитань початкового рівня; - 3 бали за три відповіді середнього рівня; - 3 бали за дві відповіді достатнього рівня; - 3 бали за творче завдання високого рівня.
Перегляд файлу

Контрольна робота № 3 з тем: 

«Роман ХІХ століття. Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці»

Варіант1

Рівень 1

1. Центральним у книзі Бодлера «Квіти зла» є цикл

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     «Паризькі картини»

                                Б)     «Бунт»

В) «Сплін і ідеал»

                                 Г)     «Квіти зла»

2.Роки життя П. Верлена:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     1869- 1896;

                                Б)     1844-1896;

                                В)     1844-1996;

                                Г)     1841- 1869.

3.                  Артюр Рембо відносив себе до ...

                                А)     Акмеїстів

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                Б)      Символістів

В) Імпресіоністів Г) Неоромантистів

4.                  Символ виник у:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     Англії;

                                Б)      Німеччині;

                                В)     Америці;

                                Г)     Франції.

5.                  Вкажіть найхарактернішу рису лірики П. Вернела:

                                А)     Музичність;

                                Б)     Містичність;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                В)     Філософічність;

                                Г)     Ірраціональність.

 

 

6.                  Хто із сучасників А. Рембо називав його «ангелом і демоном»?

                                А)     Ш. Бодлер;

                                Б)      П. Верлен;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                В)     О. Уайльд;

                                Г)     Ф. М. Достоєвський.

Рівень 2

7.                  Яке потрясіння пережив Бодлер у дитинстві?

8.                  Артюр Рембо завершив поетичну кар'ру в ...

9.                  Термін «сугестія» означає … Рівень 3

10.            Поясніть назву збірки Ш. Бодлера «Квіти зла» та її присвяту.

11.            Звідки       походить   термін       «символізм»?    Дайте визначення поняття «символ».

Рівень 4

12. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

1.   «Трагізм становища поета у світі» (Ш. Бодлер «Альбатрос»)

2.   «Чим близька мені поезія Поля Верлена?»

 

Контрольна робота № 3 з тем: 

«Роман ХІХ століття. Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці»

Варіант 2

Рівень 1

1.     Єдина збірка, видана за життя поета, називається ...

                                А)     «Осяяння»;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                Б)     «Сезон у пеклі»

                                В)     «Голосівки»

                                Г)       «Моя циганерія»

2.     Утіленням Зла у книзі Шарля Бодлера «Квіти зла» є поетичний образ

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     Смерті;

                                Б)     спліну

                                В)     диявола

                                Г)     ідеалу

3.     Поль Верлен народився у родині

                                А)     лікаря;

                                Б)     адвоката;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                В)     військового інженера;

                                Г)      письменника.

4.     З ким порівнює Ш. Бодлер  альбатроса?

                                А)     З поетом;

                                Б)      З безнадійно закоханим;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                В)     З матросом;

                                Г)       З мрійником.

5.     Назвіть збірку П. Верлена, що стала його літературним дебютом:

                                А)     «Романси без слів»;

                                Б)      «Мудрість»;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                В)     «Вишукані свята»;

                                Г)     «Сатурнічні вірші».

6.     Хто з французьких поетів-символістів став символом поетичного авангарду?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     Ш. Бодлер;

                                Б)      П. Верлен;

                                В)     О.Уайльд;

                                Г)     А. Рембо.

Рівень 2

7.                 У якому творі Ш. Бодлера своєрідно розкрито тему поета і поезії?

8.                 Вірш «Осіння пісня» входить до збірки…

9.                 У якому творі А. Рембо літератори вбачали розвиток думки Ш. Бодлера про «відповідності» між звуками,кольорами, запахами й людськими почуттями.

Рівень 3

10.                        Дайте визначення поняттю «символізм».

11.                        Які художні засоби використовує П. Верлен в «Осінній пісні»?

Рівень 4

12. Напишіть мінітвір на одну з тем:

1.   «Мої враження від поезії другої половини ХІХ ст.»

2.   «Мої враження від поезії Шарля Бодлера»

 

Контрольна робота № 3 з тем: 

«Роман ХІХ століття. Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці»

Варіант 3

Рівень1

1.       Поль Верлен був засуджений до двох років в’язниці за

                                А)     політичні погляди;

                                Б)      постріл у людину;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                В)     борги;

                                Г)      крадіжку.

2.       Головним героєм сонета «Моя циганерія» є

                                А)     Поет,                       мандрівник,

А

Б

В

Г

 

 

 

 

представник паризької богеми;

                                Б)      Герой-бунтар;

                                В)     Герой- пророк;

                                Г)      Представник паризької богеми.

3.       Шарль Бодлер прожив

                                А)     44 роки;

                                Б)     46 років;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В) 45 років; Г) 47 років.

4.       Шарль Бодлер помер у

                                А)     Ліоні;

                                Б)     Бельгії;

                                В)     Індії;

                                Г)     Парижі.

5.       Рядки «Найперше – музика у слові!» взято з вірша

П. Верлена

                                А)     «Забуті арієти»; 

                                Б)      «Так тихо серце плаче …»;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                В)     «Поетичне мистецтво»;

                                Г)     «Осіння пісня».

 

6.       У 1894 році «королем поетів» було обрано:

                                А)     А. Рембо;

                                Б)      П. Верлена;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                В)     Ш. Бодлера;

                                Г)     О. Уайльда.

Рівень 2

7.                 Як називається у поезії багаторазове повторення однакових голосних звуків?

8.                 Скільки засуджених віршів містить поетична збірка Ш. Бодлера «Уламки»?

9.                 Характерною ознакою творчості Поля Верлена є … Рівень 3

10.           Дайте визначення поняття «імпресіонізм».

11.           Які настрої, почуття викликає у вас пізня осінь? Який давньогрецький міф пояснює прихід цієї пори року?

Рівень 4

12. Напишіть мінітвір на одну з тем:

1.     «Чудеса «відповідностей» у поезії А. Рембо «Голосівки».

2.     «Найперше – музика у слові…» (за літературною спадщиною П. Верлена).

 

Контрольна робота № 3 з тем:

«Роман ХІХ століття. Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці»

Варіант 4

Рівень 1

А

Б

В

Г

 

 

 

 

1.   Поля Верлена називають: А) «Шекспіром-дитиною»;

                                Б)     «Апостолом модернізму»;

В) «Королем поетів»; Г) «Принцом Парадоксом».

2.   Як називали Артюра Рембо?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     «юний геній»;

                                Б)      «символ Франції»;

                                В)     «чудесна дитина»;

                                Г)      «символ лірики».

3.В якому році була опублікована збірка віршів «Квіти зла»?

                                А)     1850

                                Б)     1857

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                В)     1855

                                Г)     1861

4.     Шарль Бодлер на початку своєї творчості належав до поетичного угрупування ….

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                А)     «Парнас»;

                                Б)     «Плеяда»;

                                В)     «Абатство»;

                                Г)      «Озерна школа».

5.     Поетичні замальовки природи П. Верлена називають … А)      «дзеркалом душі»;

                                Б)     «пейзажем душі»;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                В)     «описом душі»;

                                Г)     «криком душі».

 

 

6.     «А чорне, біле Е, червоне І …» – так починається поезія ….

                                А)     П. Верлена «Осіння пісня»;

                                Б)     П. Верлена «Сентиментальна прогулянка»;

                                В)     А. Рембо «П’яний корабель»;

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                Г)      А. Рембо «Голосівки».

Рівень 2

7.     Що означає слово «декаданс»?

8.     Яка збірка стала вершиною імпресіоністичної лірики П. Верлена?

9.     Дружину Бодлера звали …

Рівень 3

10.           Які художні засоби використовує П. Верлен в «Осінній пісні»?

11.           Який          термін       вводить     П. Верлен          до     обігу літературознавців?  Дайте визначення цього поняття. Рівень 4

12.           Напишіть мінітвір на одну з тем:

1.     «Витончена краса Верленівських «пейзажів душі»» (за поезією П. Верлена)

2.     «Алхімія слова» Артюра Рембо

 

 

 

pdf
Додано
17 січня
Переглядів
1309
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку