Контрольна робота з теми "Вода"

Про матеріал
Контрольна робота розроблена для дистанційного навчання у вигляді тестів, як узагальнення після вивченої теми "Вода". Метою є визначити рівень навчальних досягнень учнів 7 класів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.
Перегляд файлу

Контрольна робота з теми «Вода»

 1. Молекула води______, яка складається з _________
 2. Фізичні властивості води (декілька правильних відповідей):

а) без запаху                     б) кипить при температурі 100 оС

в) має смак                       г) безбарвна рідина

д) кипить при температурі 110 оС

 1. Вкажіть густину води

а) 2,1 г/см3                 б) 1 г/см3

в) 1,2 г/см3                 г) 2 г/см3

 1. Розчини бувають:

а) газоподібні                    б) рідкі

в) тверді                             г) всі варіанти правильні

 1. Основними компонентами розчину є:

а) розчинник                               б) домішки

в) розчинена речовина              г) суміш

 1. Розчин, у якому за даної температури речовина більше не може розчинятись, називають____

а) ненасиченим

б) насиченим

в) перенасиченим

 1. Масова частка розчиненої речовини – це…

а) відношення маси розчину до маси розчиненої речовини

б) сума маси розчиненої речовини та маси розчину

в) відношення маси розчиненої речовини до маси розчину

г) різниця маси розчину та маси розчиненої речовини

 1. Масова частка виражається у …(декілька правильних відповідей):

а) у грамах                              б) у відсотках

в) у частках одиниці              г) у кілограмах

 1. Яке хімічне обладнання необхідне для приготування розчину?

а) мірний циліндр                      б) мірна склянка

в) шпатель                                  г) мензурки

д) ваги                                         е) кристалізатор

 1. Як ви вважаєте, яку речовину потрібно вважати розчиненою речовиною, якщо для приготування сплаву використали 8 г міді та 2 г золота?

а) мідь                             б) золото

в) мідь і золото               г) олово

 1. Обчисліть масову частку калій хлориду у розчинні, одержаного розчиненням 10г KCl у 80мл води.

а) 9%                           б) 11%

в) 12,5%                      г) 25%

 1. Які маси цукру і води взяти для приготування 300 г розчину з масовою часткою цукру 5%?

а) 285г води та 60г цукру                      б) 285г води та 15г цукру

в) 315г води та 60г цукру                      г) 315 води та 15г цукру

 1. У якому ряду є лише формули кислот? Чому?

а) КCl, HCl, HNO3, NaOH;   в) CuS, NaOH, CuCl2, Mg(OH)2;

б) HCl, H2S, HBr, HNO3;  г) NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3.

 1. Індикатор – це…

а) речовини, що пришвидшують хімічну реакцію

б) речовини, що змінюють своє забарвлення під дією лугу або кислоти

в) речовини, що призупиняють хімічну реакці.

 1. Яким індикатором неможливо виявити кисле середовище розчину?

а) лакмус;                                   в) фенолфталеїн;

б) універсальний індикатор;    г) метилоранж.

 1. Яке забарвлення має лакмус у кислому середовищі?

а) червоне;              в) жовте;

б) синє;                    г) фіолетове.

 1. Яке забарвлення має фенолфталеїн у лужному середовищі?

а) червоне;            в) малинове;

б) жовте;                 г) безбарвне.

 1. Кислотні дощі  - усі види метеорологічних опадів: дощ, сніг, туман, град, що містять…

а) сполуки Сульфуру

б) сполуки Нітрогену

в) сполуки Сульфору та Нітрогену

г) сполуки Каброну і Нітрогену

 1. Розставте коефіцієнти в схемах реакцій та вкажіть реакції в результаті яких:               1) утворюється кислота;                                      2) утворюється основа;

а) P2O5 + H2O = H3PO4;         ґ) K2О + Н2О = KOH;

б) MgО + Н2О = Mg(ОН)2;       д) SO3 + Н2О =H2SO4

в)Na2O + Н2О = NaOH;                      e) Fe2O3 + Н2О = Fe(OH)3;

г) Сl2O7 + Н2О = НСlО4   є) N2O5 + Н2О = HNО3.         

docx
Пов’язані теми
Хімія, Контрольні роботи
Додано
12 травня 2020
Переглядів
1917
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку