Контрольна робота з теми "Збереження та реалізація спадкової інформації"

Про матеріал

З метою перевірки та контролю знань учнів з певної теми часто використовують контрольні роботи. Діюча програма з біології 9 класу є досить складною для учнів. В контрольних роботах обов'язково необхідно врахувати різнорівневість та різнотиповість завдань, а можливо навіть дати завдання на вибір, щоб учень міг як найкраще показати рівень своїх досягнень

Перегляд файлу

Варіант 1

1.Синтез нуклеїнових кислот у ядрі називають:

а) трансляцією;в) транс локацією;

б) транскрипцією; г) трансдукцією.

2. У процесі мейозу кросинговер відбувається у:

а) метафазі II; в) телофазі II;

б) профазі І; г) анафазі І.

3. У процесі мітозу ядерця зникають у:

а) метафазі; б) профазі; в) телофазі; г) інтерфазі.

4. До складу молекули Д Н К входять:

а) рибоза; в) глюкоза;

б) дезоксирибоза; г) фруктоза.

5. Визначте послідовність д ій у мітозі:

а) гомологічні пари хромосом розходяться до різних полюсів клітини;

б) починається спіралізація хроматину;

в) подвоюється к ільк ість ДН К;

г) утворюється метафазна пластинка.

6.Закінчіть речення

1. Клітина – це ………………

2. Хромосоми містяться у …………………

3. Біосинтез білків відбувається на ………………

4. Мономерами білків є ……, кількість яких …

5. т-РНК має вигляд …………………

 

6. Яку роль у синтезі білка відіграють іРНК?

7. У чому полягає біологічне значення мітозу?

8. У чому полягають особливості інтерфази?

9. Яку біологічну роль відіграє кросинговер?

 

10.Користуючись принципом комплементарності нітратних основ, напишіть послідовність нуклеотидів у ланцюзі Д Н К , який буде

синтезований на матриці — ланцюзі Д Н К — з такою послідовністю нуклеотидів:

А А А Г Ц А Ц Ц Г Ц Л Г Г Г Г A I T А А А Ц Т Т Т Ц А Ц А Т

11. Користуючись принципом комплементарності нітратних основ, напишіть послідовність нуклеотидів іР Н К , яка буде синтезована

на такому фрагменті ДНК:

А А А Г Ц А Ц Ц Г Ц А Г Г Г Г А Г Г А А А Ц Т Т Т Ц А Ц А Т

 

 

 

Варіант 2

1. До складу молекули Д Н К входять:

а) рибоза; в) глюкоза;

б) дезоксирибоза; г) фруктоза.

2. До складу нуклеотидів молекули Д Н К входять:

а) рибоза; в) урацил;

б) тимін; г) дезоксирибоза

3. У процесі мейозу кросинговер відбувається у:

а) метафазі II; в) телофазі II;

б) профазі І; г) анафазі І.

4. До складу нуклеотидів молекули Д Н К входять:

а) рибоза; в) урацил;

б) тимін; г) дезоксирибоза

5. Визначте послідовність дій у мейозі:

а) утворення гаплоїдних клітин;

б) утворення диплоїдних клітин;

в) кросинговер;

г) подвоєння Д Н К .

6.Закінчіть речення

1. Клітина – це ………………

2. Хромосоми містяться у …………………

3. Біосинтез білків відбувається на ………………

4. Мономерами білків є ……, кількість яких …

5. т-РНК має вигляд …………………

 

6. Яку роль у синтезі білка відіграють тРНК?

7.Що таке генетичний код?

8. Чим подібні й відмінні мітоз і мейоз?

9. у чому полягає біологічна роль мейозу?

 

10.Користуючись принципом комплементарності нітратних основ, напишіть послідовність нуклеотидів фрагмента Д Н К , на якому була синтезована іР Н К з такою послідовністю нуклеотидів:

А Г Г А У У А Ц Г А У Ц У Г Ц Г Г Г А А А У У У Г Ц А Г А Ц

11.  Користуючись принципом комплементарності нітратних основ, напишіть послідовність нуклеотидів другого ланцюга Д Н К ,

якщо один із них має таку послідовність:

Т Г Г Г Г Г Ц Г Ц Г Ц Г Т Т Т А А Г А А Ц А А A T T

 

 

 

 

Варіант 1

1.Синтез нуклеїнових кислот у ядрі називають:

а) трансляцією;в) транс локацією;

б) транскрипцією; г) трансдукцією.

2. У процесі мейозу кросинговер відбувається у:

а) метафазі II; в) телофазі II;

б) профазі І; г) анафазі І.

3. У процесі мітозу ядерця зникають у:

а) метафазі; б) профазі; в) телофазі; г) інтерфазі.

4. До складу молекули Д Н К входять:

а) рибоза; в) глюкоза;

б) дезоксирибоза; г) фруктоза.

5. Визначте послідовність д ій у мітозі:

а) гомологічні пари хромосом розходяться до різних полюсів клітини;

б) починається спіралізація хроматину;

в) подвоюється к ільк ість ДН К;

г) утворюється метафазна пластинка.

6.Закінчіть речення

1. Клітина – це ………………

2. Хромосоми містяться у …………………

3. Біосинтез білків відбувається на ………………

4. Мономерами білків є ……, кількість яких …

5. т-РНК має вигляд …………………

 

6. Яку роль у синтезі білка відіграють іРНК?

7. У чому полягає біологічне значення мітозу?

8. У чому полягають особливості інтерфази?

9. Яку біологічну роль відіграє кросинговер?

 

10.Користуючись принципом комплементарності нітратних основ, напишіть послідовність нуклеотидів у ланцюзі Д Н К , який буде

синтезований на матриці — ланцюзі Д Н К — з такою послідовністю нуклеотидів:

А А А Г Ц А Ц Ц Г Ц Л Г Г Г Г A I T А А А Ц Т Т Т Ц А Ц А Т

11. Користуючись принципом комплементарності нітратних основ, напишіть послідовність нуклеотидів іР Н К , яка буде синтезована

на такому фрагменті ДНК:

А А А Г Ц А Ц Ц Г Ц А Г Г Г Г А Г Г А А А Ц Т Т Т Ц А Ц А Т

 

 

 

Варіант 2

1. До складу молекули Д Н К входять:

а) рибоза; в) глюкоза;

б) дезоксирибоза; г) фруктоза.

2. До складу нуклеотидів молекули Д Н К входять:

а) рибоза; в) урацил;

б) тимін; г) дезоксирибоза

3. У процесі мейозу кросинговер відбувається у:

а) метафазі II; в) телофазі II;

б) профазі І; г) анафазі І.

4. До складу нуклеотидів молекули Д Н К входять:

а) рибоза; в) урацил;

б) тимін; г) дезоксирибоза

5. Визначте послідовність дій у мейозі:

а) утворення гаплоїдних клітин;

б) утворення диплоїдних клітин;

в) кросинговер;

г) подвоєння Д Н К .

6.Закінчіть речення

1. Клітина – це ………………

2. Хромосоми містяться у …………………

3. Біосинтез білків відбувається на ………………

4. Мономерами білків є ……, кількість яких …

5. т-РНК має вигляд …………………

 

6. Яку роль у синтезі білка відіграють тРНК?

7.Що таке генетичний код?

8. Чим подібні й відмінні мітоз і мейоз?

9. у чому полягає біологічна роль мейозу?

 

10.Користуючись принципом комплементарності нітратних основ, напишіть послідовність нуклеотидів фрагмента Д Н К , на якому була синтезована іР Н К з такою послідовністю нуклеотидів:

А Г Г А У У А Ц Г А У Ц У Г Ц Г Г Г А А А У У У Г Ц А Г А Ц

11.  Користуючись принципом комплементарності нітратних основ, напишіть послідовність нуклеотидів другого ланцюга Д Н К ,

якщо один із них має таку послідовність:

Т Г Г Г Г Г Ц Г Ц Г Ц Г Т Т Т А А Г А А Ц А А A T T

 

 

 

 

Варіант 1

1.Синтез нуклеїнових кислот у ядрі називають:

а) трансляцією;в) транс локацією;

б) транскрипцією; г) трансдукцією.

2. У процесі мейозу кросинговер відбувається у:

а) метафазі II; в) телофазі II;

б) профазі І; г) анафазі І.

3. У процесі мітозу ядерця зникають у:

а) метафазі; б) профазі; в) телофазі; г) інтерфазі.

4. До складу молекули Д Н К входять:

а) рибоза; в) глюкоза;

б) дезоксирибоза; г) фруктоза.

5. Визначте послідовність д ій у мітозі:

а) гомологічні пари хромосом розходяться до різних полюсів клітини;

б) починається спіралізація хроматину;

в) подвоюється к ільк ість ДН К;

г) утворюється метафазна пластинка.

6.Закінчіть речення

1. Клітина – це ………………

2. Хромосоми містяться у …………………

3. Біосинтез білків відбувається на ………………

4. Мономерами білків є ……, кількість яких …

5. т-РНК має вигляд …………………

 

6. Яку роль у синтезі білка відіграють іРНК?

7. У чому полягає біологічне значення мітозу?

8. У чому полягають особливості інтерфази?

9. Яку біологічну роль відіграє кросинговер?

 

10.Користуючись принципом комплементарності нітратних основ, напишіть послідовність нуклеотидів у ланцюзі Д Н К , який буде

синтезований на матриці — ланцюзі Д Н К — з такою послідовністю нуклеотидів:

А А А Г Ц А Ц Ц Г Ц Л Г Г Г Г A I T А А А Ц Т Т Т Ц А Ц А Т

11. Користуючись принципом комплементарності нітратних основ, напишіть послідовність нуклеотидів іР Н К , яка буде синтезована

на такому фрагменті ДНК:

А А А Г Ц А Ц Ц Г Ц А Г Г Г Г А Г Г А А А Ц Т Т Т Ц А Ц А Т

 

 

 

Варіант 2

1. До складу молекули Д Н К входять:

а) рибоза; в) глюкоза;

б) дезоксирибоза; г) фруктоза.

2. До складу нуклеотидів молекули Д Н К входять:

а) рибоза; в) урацил;

б) тимін; г) дезоксирибоза

3. У процесі мейозу кросинговер відбувається у:

а) метафазі II; в) телофазі II;

б) профазі І; г) анафазі І.

4. До складу нуклеотидів молекули Д Н К входять:

а) рибоза; в) урацил;

б) тимін; г) дезоксирибоза

5. Визначте послідовність дій у мейозі:

а) утворення гаплоїдних клітин;

б) утворення диплоїдних клітин;

в) кросинговер;

г) подвоєння Д Н К .

6.Закінчіть речення

1. Клітина – це ………………

2. Хромосоми містяться у …………………

3. Біосинтез білків відбувається на ………………

4. Мономерами білків є ……, кількість яких …

5. т-РНК має вигляд …………………

 

6. Яку роль у синтезі білка відіграють тРНК?

7.Що таке генетичний код?

8. Чим подібні й відмінні мітоз і мейоз?

9. у чому полягає біологічна роль мейозу?

 

10.Користуючись принципом комплементарності нітратних основ, напишіть послідовність нуклеотидів фрагмента Д Н К , на якому була синтезована іР Н К з такою послідовністю нуклеотидів:

А Г Г А У У А Ц Г А У Ц У Г Ц Г Г Г А А А У У У Г Ц А Г А Ц

11.  Користуючись принципом комплементарності нітратних основ, напишіть послідовність нуклеотидів другого ланцюга Д Н К ,

якщо один із них має таку послідовність:

Т Г Г Г Г Г Ц Г Ц Г Ц Г Т Т Т А А Г А А Ц А А A T T

 

 

doc
Пов’язані теми
Біологія, Контрольні роботи
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
229
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку