Контрольна робота з української літератури у 10 класі (рівень стандарту) "В. Стефаник, В. Винниченко"

Про матеріал
Контрольна робота з української літератури у 10 класі (рівень стандарту) "В. Стефаник, В. Винниченко" складена у двох варіантах. Вона містить завдання тестової форми (1-8 по 0,5 бала), завдання на встановлення відповідності (9 - 1 бал), завдання, що передбачають короткі відповіді (10-12 по 1 балу), завдання з теорії літератури (13 - 2 бали) та творче завдання (14 - 2 бали).
Перегляд файлу

                                                      Контрольна робота                                                  10кл.

                                             В. Стефаник, В. Винниченко

                                                               І варіант

(Завдання 1-8 – по 0,5бала)

1.Укажіть ознаку, яка НЕ властива імпресіонізму:

      а) психологізм у змалюванні персонажів;

      б) дослідження сенсу страждання й смерті людини;

      в) миттєві враження, найтонші зміни в настроях;

      г) лаконізм прози, ритмічність, багатство зорових, слухових образів.

2. Що автор твору дав перед дорогою «городській панні» (В. Винниченко «Момент»):

      а) ікону;  

      б) хустину;

      в) хліба окраєць;

      г) револьвер.

3. В. Стефаник є представником літературного напряму:

      а) експресіонізм:

      б) імпресіонізм;

      в) романтизм;

      г) класицизм. 

4. «А  … присовувався все ближче і ближче. Темна стіна його тупо, мовчки дивилась на нас…» (В. Винниченко «Момент»). Про що йде мова у тексті?

      а) ліс;                            в) замок;               

      б) океан;                       г) дощ.

5. Героями новели  «Камінний хрест» є:

      а) моя утома, Зозуля;

      б) Марічка й Іванко;

      в) Палагна та Юра;

      г) Іван і Катерина.

6. Які художні засоби вжито у реченні: «Дорога наша стояла порожньою і далеко там вливалась, наче бура річечка, в зелене море хлібів…»:

      а) гіперболу, епітет;

      б) порівняння, метафору, епітет;

      в) гіперболу, порівняння, метафору;

      г) епітет, порівняння.

7. В. Стефаник народився:

      а) на Львівщині;

      б) Івано-Франківщині;

      в) Вінниччині;

      г) Тернопільщині.

8. Люди інколи бездумно втрачають миті щастя, підкоряючи свої вчинки суворим

    приписам моралі – головна думка твору:

      а) В. Винниченка «Момент»;

      б) В. Стефаника «Камінний хрест»;
      в) В. Стефаника «Новина»;

      г) О. Кобилянської «Меланхолійний вальс». 

(Завдання 9-12  по 1 балу)

9. Установіть послідовність подій за твором:

         1                                                          А  Оповідач спостерігає життя комах,

         2                                                               не обтяжене законами та мораллю.

   3                                                          Б  Контрабандист відмовляється пере-

   4                                                               водити втікача через ліс вдень.

                                                               В  Оповідач знайомиться з фантастич-

                                                                    ною панною.

                                                               Г  Утікачі розмовляють в житі, ховаю-

                                                                    чись від подорожніх.

 

10. Продовжте репліку: Панна попросила свого подорожного, щоб, якщо її вб’ють, він написав її рідним так: «Мусю вбито на кордоні. Вмерла так, як вмирають ті, що…».

11. Про якого персонажа  літературного твору сказано: «Відколи…запам’ятали в селі

ґаздою, відтоді він мав усе лиш одного коня і малий візок із дубовим дишлем. Коня запрягав у підруку, сам себе в борозну»? (укажіть героя, автора та назву твору)

12. «Я глянув туди, вперед. Далеко-далеко темніла, як тин, смуга лісу. Мені якось стало холодно в грудях і завмерло серце… Я жадливо дивився туди, в залите  сонцем поле, на краю якого стояв цей тин, і чув, як мені якось тісно, нудно, неспокійно». Що побачене так уплинуло на героя новели В. Винниченка «Момент»?

 

(Завдання 13 – 2 бали)

13. Дайте визначення новели. Визначте жанрові особливості новел В. Винниченка.

 

(Завдання 14 – 2 бали)

14. Виконайте одне із завдань.

      1) Поясніть символічну назву твору В. Стефаника «Камінний хрест».

      2) Чи згідні ви з героїнею новели В. Винниченка «Момент», яка переконана, що

          «щастя - момент. Далі вже є буденщина, пошлість»?

  1. Розкрийте символіку прощального танцю Івана Дідуха із новели В. Стефаника «Камінний хрест».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Контрольна робота                                                  10кл.

                                             В. Стефаник, В. Винниченко

                                                              ІІ варіант

(Завдання 1-8 – по 0,5бала)

  1. Укажіть ознаку, яка НЕ властива експресіонізму:

     а) гострота проблем вини і покарання;

     б) увага до інтуїтивних осягнень та відтворення внутрішнього світу людини;

     в) переплітання протилежностей: високого й низького, прекрасного й потворного;

     г) захоплення ідеєю екології.

2. Втікачі (В. Винниченко «Момент») після успішного завершення операції відчувають:

    а) розпач, емоційне знесилення;

    б) втому, бажання забутися;

    в) розчарування, зневагу одне до одного;

    г) ейфорійний вибух радості, кохання.

3. В. Стефаника вважають майстром:

    а) соціально-побутової повісті;

    б) соціально-психологічного роману;

    в) соціально-психологічної новели;

    г) історичного оповідання.

4. Якої пори року відбувалися події у творі В. Винниченка «Момент»:

     а) навесні;                     

     б) узимку; 

     в) влітку;

     г) восени.

5.У творчості В. Стефаника наявні характерні риси модерністської течії:

     а) імпресіонізму;

     б) експресіонізму;

     в) неокласицизму;

     г) неоромантизму.

6. Тема масової еміграції галицького селянства за океан розкрита у творі:

     а)  «Intermezzo» М. Коцюбинського;

     б) «Момент» В. Винниченка;

     в)  «Новина» В. Стефаника ;

     г) «Камінний хрест» В. Стефаника.

7. Яка спільна мета об’єднала в діяльності двох людей – оповідача і Мусю (новела

    В. Винниченка «Момент»):

   а) прагнення повернутися на Батьківщину;

   б) втекти з в’язниці;

   в) перетнути кордон;

   г) одружитися.

8. З 1892 р. В. Стефаник навчався:

   а) на медичному факультеті Краківського університету;

   б) філологічному факультеті Київського університету;

   в) юридичному факультеті Чернігівського університету;

   г) хіміко-біологічному факультеті Полтавського педагогічного інституту.

 (Завдання 9-12  по 1 балу)

9. Установіть послідовність подій за твором:

         1                        А  «Щастя – момент. Далі все буденщина, пошлість.

         2                             Саме найбільше щастя буде мізерним в порівнянні з цим…»

         3                        Б  «Як мене вбють, а ви зостанетесь живі, напишіть по

         4                             такій адресі…»

                                   В  «Одчинивши двері, я ступив до неї… і від несподіванки

                                         закамянів: на розкиданій соломі, якраз проти дверей

                                         сиділа панна…»

                                    Г  «Далеко-далеко темніла, як тин, смуга лісу. Мені якось

                                         стало холодно в грудях і завмерло серце. Так. Аж ось він,

                                         цей кордон…»

10. «Щастя – момент. Далі вже є буденщина, пошлість. Я знаю все. Саме найбільше щастя буде мізерним в порівнянні з цим. Значить, зовсім не буде. Так мені здається, так я зараз чую отут…» - стверджує персонаж твору…(ім’я персонажа, автор та назва  твору).

11. Продовжте цитату: «Від цієї пригоди Іван ходив усе зібганий у поясі, а люди про-звали його...» .

12. Перетнувши кордон, Муся  (В. Винниченко «Момент») запропонувала коханому… Чому?

 

(Завдання 13 – 2 бали)

13. Дайте визначення новели. Визначте жанрові особливості новел В.Стефаника.

 

(Завдання 14 – 2 бали)

14. Висловіть свою думку та обґрунтуйте її, виконавши одне із завдань.

   1) Чому, на вашу думку, В. Винниченко назвав свою новелу «Момент»? Чи існує 

       зв’язок між заголовком та ідейним змістом твору? 

   2) Що змусило Івана Дідуха (В. Стефаник «Камінний хрест») емігрувати до Канади?

       Як ви вважаєте, чи можна було знайти інший вихід із цієї ситуації?

   3) Чи мають майбутнє почуття, які зародилися між героями новели В. Винниченка

       «Момент»? Чи будуть вони щасливими?

 

 

docx
Додано
25 березня
Переглядів
3016
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку