20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Контрольна робота за І семестр з біології для учнів 6 класу

Про матеріал
Контрольна робота за І семестр з біології для учнів 6 класу має 2-а варіанта та чотири рівні. Мета: котроль знань учнів 6 класу з тем, які були вивчені в І семестрі.
Перегляд файлу

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1                   БІОЛОГІЯ – 6 кл

В – І

І рівень  (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)  

1. Вкажіть назву структурної одиниці живих організмів, що являє собою певним чином диференційовану ділянку цитоплазми, ото­чену клітинною мембраною: 

а) клітина; г) органела; б) тканина; д) ядро.

2. Структурою клітини, в якій зберігається спадкова інфор­мація, є:

А ) ядро.  Б)  клітинна мембрана.   В) хлоропласт.    Г) вакуоля.

3. Одним з положень клітинної теорії є твердження, що:

А)  всі організми складаються з клітин. 

 Б) деякі організми не мають клітинної будови.

 В) клітини рослин і тварин не мають спільних рис

 Г) рослинні і тваринні клітини містять хлоропласти

4. Виділення з організму інфузорії туфельки надлишку води відбувається за допомогою:

 А) ядра. Б) війок  В) травної вакуолі   Г) скоротливої вакуолі.

5. Підземними органами рослини є:

а) стебло; б) корінь; в) квітка; г) листок.

6. Процес  утворення рослинами глюкози називається:

А) дихання.  Б) газообмін.  В) фотосинтез.  Г) ріст

 

ІІ рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1  бал)
7. Установіть відповідність між термінами та їхніми характеристиками 
1 дріжджі                    А) органели руху в клітині хламідомонади 
2 джгутики                  Б) органели, в яких відбувається фотосинтез 
3 хлоропласти             В) є одноклітинними грибами 
                                      Г) органели, які сприймають світло в клітині 

                                           хламідомонади     

8. Розмістіть органели клітини від меншої за розмірами до більшої:

А) мітохондрія   Б) ядро   В) вакуоля   Г) рибосоми

9. Доповніть незакінчене речення

Вакуолі, які забезпечують розщеплення їжі, що надходить

 до клітини -………. .

III рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1,5 бала)
Тестове завдання з кількома варіантами відповідей

10. До ознак рослинного організму в евглени зеленої належать: а) наявність хлорофілу;  б) запасна поживна речовина - крохмаль; в) запасна поживна речовина - глікоген;  г) гетеротрофне живлення; д) автотрофне живлення.

 

Завдання з німим малюнком

11. Розгляньте малюнок інфузорії-

туфельки і назвіть позначені структури.

 

 

 

 

 

 

 

ІV рівень (правильне розв'язання одного завдання  на вибір учня оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру

12. Вкажіть спільні  і відмінні риси одноклітинних рослин і тварин.

13. Яке значення бактерій в природі і житті людини?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В – ІІ

І рівень (правильне розв'язання кожного завдання

оцінюється  в 0,5 бала)  

1.Прокаріотичною називається клітина, у якої немає:

А) хлоропластів; Б) ядра; В) цитоплазми; Г) джгутиків

2. Клітинну будову організмів відкрив:

А) Т. Шванн.  Б) Р. Броун.  В) Р.Гук.  Г) А. Левенгук.

3. Структурою клітини, яка бере участь у процесі фотосинтезу є:

А    ядро. Б    клітинна мембрана. В    хлоропласт. Г     вакуоля.

4. Рослинна клітина відрізняється від тваринної наявністю

А    ядра. Б    цитоплазми. В    вакуолі. Г    мітохондрій. 

5. Клітини бактерій мають органели руху:

А) присоски.  Б) джгутики. В) включення. Г) вирости

6.   Роль санітарів виконують бактерії 

а) оцтового бродіння; Б) гниття; В) залізобактерії; Г) хвороботворні.

 

ІІ рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1  бал)

 7.   У пробах води, взятих з озера в липні, виявили 50 тис. бактерій в 1 мл води. Скільки бактерій міститься в 1 000 л води?

а)5 000; б)) 500 000; в)) 5 000 000; г)) 25 000; д)) 50 млн; є)  50 млрд. 

8. Передача спадкової інформації від материнської клітини дочірним при діленні відбувається за допомогою:

 А) ядра. Б) війок  В) травної вакуолі  Г) скоротливої вакуолі.

9. Установіть відповідність між описом процесу та його назвою.

А) Утворення органічної речовини                   

з вуглекислого газу і води ..                               

Б) кількісне збільшення особин одного виду...

В) якісні зміни, які відбуваються в організмі...

Г)  надходження до організму і кожної клітини

кисню, ви­користання і його виведення вуглекислого газу.

1-розмноження;   2-фотосинтез; 3-дихання; 4-розвиток;

5- обмін речовин

 

ІІІ рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1,5 бала)
10.Приведіть у відповідність структури ядра та їхні функції:

1. ядерна оболонка

2. ядерце

3. ядерний сік

4. хромосоми

А. транспорт речовин із цитоплазми до ядра і навпаки

Б. забезпечує взаємодію між структурами ядра

В. є носієм спадкової інформації

Г. здійснює утворення пластид

Д. місце утворення компонентів клітини, на яких синтезуються білки

 

 

Завдання з німим малюнком

11. Розгляньте малюнок амеби 
і назвіть позначені структури.  

 

 

ІV рівень (правильне розв'язання одного завдання  на вибір учня оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру

12. Поясніть значення кисломолочних бактерій для людини.

13. Опішить процес дихання у рослинах

 

docx
Додано
16 січня
Переглядів
184
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку