Контрольна робота " Зарубіжна література 10 клас".

Про матеріал

Контрольна робота ( річна) для десятого класу, яка дає можливість перевірити знання з предмету "Зарубіжна література" отримані протягом навчального року.

Перегляд файлу

 

Підсумкова ( річна) контрольна робота для 10 класу

 

 

У завданнях 1-19 оберіть одну правильну відповідь. Кожна правильна

відповідь оцінюється  (0,5).

1. Універсальність висновків, символічність сюжету, насиченість

моральним або філософським змістом, алегоричність притаманні жанру:

А роману; В притчі;

Б повісті; Г новели.

2. Ф.Достоєвський зауважив, що своєю творчістю шукає людину в:

А натовпі; В історії;

Б людині; Г безумстві.

3. Твердження з роману О.Уайльда «Геній, безсумнівно, триваліший за

Красу» співзвучний з ідеями творчості:

А Гійома Аполлінера; В О.Блока;

Б Ш.Бодлера; Г А.Рембо.

4. Фраза з поезії Ш.Бодлера «Moesta et errabunda» - «Все, що кохаєш

там…» закінчується словами:

А «тебе також кохає!» ; В «твого кохання гідне!» ;

Б «ненавидить тебе!» ; Г «стає твоїм навіки!».

5. Автором збірки «Сезон у пеклі» є:

А Ш.Бодлер; В А.Рембо;

Б С.Малларме; Г П.Верлен.

6. Найхарактернішою ознакою поезій П.Верлена є:

А філософічність; В музичність;

Б колористика; Г психологізм.

7. Перша редакція повісті О.де Бальзака «Гобсек» мала назву:

А «Смерть людини» ; В «Небезпеки розпусти» ;

Б «Адвокат» ; Г «Лихвар».

8. Суть внутрішнього конфлікту в збірці Ш.Бодлера «Квіти зла» - це

дисгармонія між:

А уявленням різних людей.

Б ідеалом і дійсністю;

В уявленнями людини в різні періоди її життя;

Г порядністю й розбещеністю.

9. Уперше поетичну збірку В.Вітмена «Листя трави» було видано:

А 1879 р. ; В 1888 р. ;

Б 1855 р. ; Г 1843 р.

10. Романи Ф.Достоєвського можна вважати:

А естетськими; В ідеологічними;

Б пафосними; Г епатажними.

11. Поети-символісти кінця XIX ст. вважали себе:

А втаємничиними обранцями; В видобувачами поетичного вогню;

Б захисниками правди; Г шукачами пригод.

12. Висловлювання «Ті,що в прекрасному здатні побачити прекрасне, -

люди культурні. У них є надія» належить:

А О.Уайльду; В Ф.Достоєвському;

Б О. де Бальзаку; Г Ш.Бодлеру.

13. Персонажами романів Ф.Достоєвського є:

А Карамазов, Каранін, Левін;

Б Свідрігайлов, Раскольников, Карамазов;

В Раскольников, Левін, Ростов;

Г Раскольников, Карамазов, Катавасов.

 

14. Серед чотирьох стихій, першооснов світу, поети-символісти надавали

перевагу:

А воді; В землі; Б вогню; Г повітрю.

 

15. «Небезпечним моралістом, богохульником і анархістом» сучасники

вважали:

А Ш.Бодлера;

Б А.Рембо; Г В.Вітмена.

 

16. На ідеологічному рівні роману Ф.Достоєвського «Злочин і кара»

Раскольников:

А іде на злочин заради справедливості; В випробовує світ на міцність;

Б жертвує собою заради інших; Г жертвує іншими заради себе.

17. Ш.Бодлер є автором творів:

А «Відчуття», «Самовиправдання», «Альбатрос» ;

Б «Відповідності», «Гімн красі», «П*яний корабель» ;

В «Альбатрос», «Вечорова гармонія», «Гімн красі» ;

Г «Зосередження», «Альбатрос», «Меланхолія».

 

18. У фіналі повісті О.де Бальзака «Гобсек»:

А графиня де Ресто виходить заміж за Максима де Трая;

Б головний герой заповідає свої гроші Ернесту де Ресто;

В головний герой розорюється;

Г Ернест де Ресто отримує можливість одружитися з Каміллою.

 

19. Прочитайте уривок із твору й визначте його автора.

Так музика ж всякчас і знов!

Щоб вір твій завше був крилатий,

Щоб душу поривав – шукати

Нову блакить, нову любов…

А Ш.Бодлер; Б А.Рембо; В О.Блок; Г П.Верлен.

У завданнях 20-21 до кожного варіанта умови, позначеного цифрою, оберіть

один правильний варіант відповіді, позначений літерою. Кожна правильна

відповідь оцінюється в 0,25 бала (загальна кількість балів – 0,5).

 

 

 

20. Установіть відповідність між літературними творами та їх героями:

«Вічний образ» Національна література

1 Гобсек                  А «Портрет Доріана Грея»»;

2 Раскольников     Б «Гобсек»;

4 Доріан Грей         В «Злочин і кара»

 

21. Установіть відповідність між літературною епохою (напрямом) та

письменником, який її презентує.

1 реалізм А Ч.Діккенс;

2 ренесанс Б А.Рембо;

3 романтизм В Сервантес

4. символізм Г Байрон;

 

Завдання 22 передбачає творчу письмову роботу, яка оцінюється 2 балами.

22. Напишіть твір-роздум на тему: «Добро залишиться завжди, тому що

воно є потребою особистості» (Ф.Достоєвський).

docx
Додано
30 серпня
Переглядів
616
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку