Контрольна робота «Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології»

Про матеріал
В даній контрольній роботі на тему «Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології», завдання та запитання розподілені за рівнями навчальних досягнень здобувачів освіти та представлені у різноматіних формах, зокрема тестові завдання, завдання на відповідність, завдання з вибором декількох варіантів відповідей та інші. Контрольна робота представлена у двох варіантах.
Перегляд файлу

Контрольна робота

Тема: «Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології» І варіант

 

з/п

Запитання, завдання

Кількість балів

 

І рівень навчальних досягнень здобувачів освіти (1-3 бали)

 

Тестові завдання. Виберіть одну правильну відповідь

1

Видатний селекціонер, який закріпив за Україною статус «житниці Європи»:

А В.С.Пустовойт                           В В.Я. Юр’єв

 Б В.М. Ремесло                             Г Л.П.Симиренко

0,5

2

Гібридизація організмів, що мають спільних предків:

А інбридінг                                    В трансгенез

 Б аутбридинг                                 Г клонування

0,5

3

Вкажіть центр походження картоплі, томатів, арахісу:

А Південноазійський                     В Середземноморський

 Б Абіссінський                              Г Андійський

0,5

4

Чиста культура певного виду мікроорганізмів, у яких вивчені морфологічні та фізіологічні особливості:

А порода                                        В штам

 Б сорт                                            Г популяція

0,5

5

Напрям у медицині, заснований на застосуванні регенеративного потенціалу стовбурових клітин дорослого організму для лікування низки важких захворювань:

А генотерапія     В імунотерапія Б цитотерапія         Г радіотерапія

 

0,5

6

Метод молекулярної генетики, що полягає у збільшенні кількості фрагментів ДНК (РНК) у біологічному матеріалі: А метод генетичних маркерів    В метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)

 Б метод секвенування генів           Г метод перенесення генів

0,5

 

ІІ рівень навчальних досягнень здобувачів освіти (4-6 балів)

7

Установіть відповідність між міжвидовими гібридами та їхніми вихідними формами:

1.              Тритикале            А. гібрид сливи й абрикоси

2.              Бістер                   Б. гібрид терену й аличі

3.              Плумкот               В. гібрид пшениці та жита  4. Мул             Г. гібрид осла та коня

                                              Д. гібрид білуги й стерляді

2

8

Дайте визначення термінам: гетерозис, маркерна селекція.

1

 

ІІІ рівень навчальних досягнень здобувачів освіти (7-9 балів)

9

Виберіть ознаки, що характеризують першу успішно клоновану тварину зображену на малюнку

1

 

 

image 

 

А. Об’єкт клонування

Б. Назва технології

В. Рік

народження

1.   вівця Поллі

2.   баран Шон

3.   вівця Доллі

1.                 пересадка ядер соматичних клітин

2.                 екстакорпоральне запліднення

3.                 ембріональне клонування

1. 1953 2. 1978

3. 1996

 

 

 

10

Установіть відповідність м

1.   нанотехнології

2.   цитотехнології

3.   гістотехнології

4.   ембріотехнології

 

 

іж термінами та їхніми визначеннями:

     А. розведення дощових черв’яків

     Б. екстракорпоральне запліднення

     В. штучне вирощування шкіри

     Г. отримання білків - інтерферонів

     Д. використання ліпосом для доставки ліків

 

2

ІV рівень навчальних досягнень здобувачів освіти (10-12 балів)

 

11

Що таке біологічний тероризм? Збудники яких захворювань можуть використовуватись з метою біологічного тероризму? Наведіть приклади відомих біологічних терористичних атак.

 

1,5

12

Оцініть можливі позитивні і негативні наслідки використання генетично модифікованих організмів.

 

1,5

Всього балів

 

12

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

Тема: «Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології» ІІ варіант

 

з/п

Запитання, завдання

Кількість балів

 

І рівень навчальних досягнень здобувачів освіти (1-3 бали)

 

 

Тестові завдання. Виберіть одну правильну відповідь

 

1

Видатний селекціонер - помолог, садівник, який вивів один із найвідоміших зимових сортів яблуні домашньої:

А В.С.Пустовойт                             В В.Я. Юр’єв

 Б В.М. Ремесло                               Г Л.П.Симиренко

0,5

2

Гібридизація організмів, які не мають тісних родинних зв’язків:

А інбридінг                                     В трансгенез

 Б аутбридинг                                  Г клонування

0,5

3

Вкажіть центр походження капусти, моркви, винограду:

А Південноазійський                      В Середземноморський

 Б Абіссінський                                Г Андійський

0,5

4

Штучно створена людиною група рослин, які мають біологічну й морфологічну подібність із метою одержання високого урожаю:

А порода                                          В штам

 Б сорт                                              Г популяція

0,5

5

Лікування захворювань шляхом заміни дефектних генів нормальними - це:

А генотерапія   В імунотерапія Б цитотерапія        Г радіотерапія

 

0,5

6

Метод молекулярної генетики, що полягає у встановленні послідовності нуклеотидів в молекулах ДНК:

А метод генетичних маркерів В метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)

 Б метод секвенування генів            Г метод перенесення генів

0,5

 

ІІ рівень навчальних досягнень здобувачів освіти (4-6 балів)

 

7

Установіть відповідність між вихідними формами:

1. Йошта  2. Біфало     

3. Рафанобрасіка         4. Логанбері       

          

 міжвидовими гібридами та їхніми

А. гібрид смородини й аґрусу

Б. гібрид капусти й редьки

В. гібрид пшениці та жита 

Г. гібрид малини й ожини

Д. гібрид корови та дикого бізона

2

8

Дайте визначення термінам: поліплоїдизація, адаптивна селекція

1

 

ІІІ рівень навчальних досягнень здобувачів освіти (7-9 балів

)

9

Виберіть ознаки, що характеризують біотехнологію зображену на малюнку

1

 

 

image 

 

 

 

 

А. Назва технології

Б. Група біотехнологій

В. Автор біотехнології

 

1. експлантація шкіри 2. екстракорпоральне запліднення

3. імплантація органів

1.   репродуктивні

2.   регенеративні

3.   донорські

1.   Р. Едварс

2.   П. Медавар

3.   А. Каррель

10

Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями:

1.   експлантація                     А. трансплантація штучних органів та тканин

2.   імплантація             Б. трансплантація між організмами 

різних видів

3.   алотрансплантація           В. трансплантація вирощених органів й тканин

4.   ксенотрансплантація                  Г. трансплантація між організмами одного виду

                                                      Д. створення ідентичних копій

                                                                                                                                                                                                                                                                    об’єктів біології

 

2

ІV рівень навчальних досягнень здобувачів освіти (10-12 балів)

 

11

Що таке біологічна небезпека? Що є основними джерелами виникнення біологічних загроз? Наведіть приклади біологічних чинників небезпеки.

 

1,5

12

Поміркуйте, у чому полягають глобальні завдання сучасної селекції?

 

1,5

Всього балів

 

12

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Гаврилаш Марія
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Акульшина Елена
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Додано
12 травня
Переглядів
2771
Оцінка розробки
4.7 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку