Контрольні завдання олімпіади "Інтелектуал" (з української мови та літератури)

Про матеріал

Критерії оцінювання завдань олімпіади з української мови та літератури, присвяченій Шевченківським дням серед студентів І та ІІ курсів:

  • Завдання І та ІІ частини олімпіади з української мови та літератури оцінюється по 1 балу
  • Завдання ІІІ частини оцінюється загальною кількістю – 20 балів:
  • 1.Зміст –10балів
  • 2.Правильність написання(оформлення) – 5балів
  • 3.Наявність прикладів( життєвих чи з твору) – 5балів
Перегляд файлу

Контрольні завдання  олімпіади з української мови та літератури,

 присвяченій Шевченківським дням

І-ІІ курси філологічного факультету

 

І Частина

Українська мова

1. Хто винайшов глаголицю та кирилицю?

А) Костянтин та Мефодій;

Б) Кирил та Мелентій;

В) Кирил та Костянтин;

Г) Їх автор невідомий;

Д)Кирил.

 

2. Філологія  з грецького перекладається як

А) Наука про письмо;

Б) Любов і слово;

В) Повчальне слово;

Г) Любов  та життя;

Д)Це слово німецького походження.

 

3.Фразеологізм роззявити рота має всі значення, КРІМ

А) «Верховодити»;

Б) «Бути неуважним»;

В) «Посягати на щось»;

Г)»Бути враженим»;

 

4.Орфографія вивчає

А)Частини мови;

Б) Звуковий склад мови та різноманітні звукові зміни;

В) Правила літературної вимови;

Г)Жоден з варіантів не правильний;

Д) Розділові знаки.

 

5.Апостраф пишемо у словах

А)Здоров\я, жираф\ячий, дев\ятсот;

Б) Солов\ї, подвір\я, мавп\ячий;

В) П\юре, бар\єр, Руж\є;

Г) Зор\я, прем\єр, миш\як.

 

6. Визначте слова, які мають  ІІ відміну

А)Пісня, мрія, площа.

Б)Місяць, звичай, єгер.

В)Вість, мати, любов.

Г) Лоша, кошеня, ім’я. 

 

7.Абиякий, оцей,жодний, аніякий – це приклади слів якої частини мови?

А)Прикметник та займенник;

Б)Займенник;

В)Числівник;

Г)Прислівник та дієслово;

Д)Вигук.

 

8.Перекладіть правильно на українську мову словосполучення: в двух словах, из-за неосторожности, на следующий день,  прийти по делу, при входе, при исполнении.

А) В двох словах, із-за необережності, в наступний день,  прийти по справі, при вході, при виконані;

Б)Двома словами, через необережність, наступного дня, прийти у справі,  біля входу, під час виконання;

В) Двома словами, через необережність, наступного дня, прийти по справі,  при вході, під час виконання;

Г) Двома словами, із-за необережності, наступного дня, прийти у справі,  біля входу, під час виконання.

 

9.. Якому реченню відповідає схема:    «П…» - а  ?

А) « І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь..» - пан-народник так говоре й поспіша за море (В.Самійленко);

Б) Поклонюсь я низько житам: « Ви простіть мене, блудного сина, що я вас проміняв, прогадав на сирени, на брук, на машини…» ( Д.Фальківський);

В) «Три біди є у людини: смерть, старість і погані діти», - говорить українська народна мудрість;

Г) І тільки мати з страдницьким лицем в розпуці рвала перев'ялі  коси: « О люди! Як же це: і сонце, й роси. А сина вже немає… Як же це?» (З тв. Б.Олійника).

 

10.Які існують стилі мови?

А) Розмовно-побутовий, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, конфесійний;

Б) Розмовно-побутовий, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній;

В) Розмовно-побутовий, науковий, публіцистичний, художній, конфесійний;

Г) Розмовно-побутовий, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний;

Д) Розмовно-побутовий, офіційно-діловий, публіцистичний.

 

11.Омофони – це..?

А) Слова,  в яких збігаються тільки окремі форми;

Б) Слова, які вимовляються однаково, але різняться написанням;

В)  Слова, які мають значення, що повністю або частково збігаються;

Г) Різні за звучанням слова,які мають протилежні, але співвідносні значення;

 

12. Не збігається за значенням з іншими фразеологізм

А) Обдерти як липку;

Б) Пустити за торбами;

В) Обібрати до нитки;

Г) Підвести під монастир.

 

13.Зі знаком м’якшення всі слова пишуться в рядку

А) Бояз..кий, дон..ці, лял..чин, порт..єра;

Б) Грин..чишин, громадян..ство, вишен..ці, мен..ші;

В) Повіс..тю, кур..йоз, (у) скрин..ці, біл..шіс..ть;

Г) Гет..ман, різ..блення, міл..ярд, Максим Гор..кий.

 

14.Значення «нічого не робити, нічим не займатися, ледарювати» має фразеологізм

А) Баляси точити.

Б) Теревені правити.

В) Байдики бити.

Г) Баляндраси правити.

 

15.Розмістіть і правильному порядку відмінки

А) Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний;

Б) Називний, давальний, родовий, знахідний, орудний, місцевий, кличний;

В) Родовий, називний, давальний, орудний, знахідний, місцевий;

Г) Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний,кличний;

Д) Називний, родовий, давальний, знахідний, кличний, орудний.

 

ІІ Частина

Українська література

 

1.Зайвим серед творів перекладної світської літератури Київської Русі є

А) «Шестоднєв» Іоанна Екзарха;

Б) «Фізіолог»; 

В) «Християнська топографія» Козьми Індикоплова;

Г )«Александрія»;

Д ) Новий завіт.

 

2.Твір Т. Шевченка «Заповіт» написаний у період

А) Його навчання в Академії художеств;

Б) «Трьох літ»;

В)Заслання;

Г) Після заслання;

Д) Напередодні смерті.

 

3.За жанром твір М. Коцюбинського «Intermezzo» є

А) Поемою;

Б) Новелою;

В)Нарисом;

Г) Есе;

Д) Оповіданням.

 

4.Події, зображені в «Слові про Ігорів похід», розповідають про боротьбу русичів з

А) Печенігами;

Б) Хазарами;

В) Половцями;

Г) Монголо-татарами;

Д) Турками.

 

5.Першим  твором Г. Квітки-Основ’яненка  українською мовою був твір

А) «Маруся»;

Б) «Конотопська відьма»;

В) «Супліка до пана іздателя»;

Г) «Салдацький патрет»;

Д) «Шельменко, волостной писар».

 

6.Твір Уласа Самчука «Марія» є

А) Соціально-побутовою повістю;

Б) Агіографічним романом-хронікою;

В) Соціально-психологічним романом;

Г) Агіографічною повістю;

Д )Романом-епопеєю.

 

7.Родоначальником  української літературної байки є

А) С. Руданський;

Б) Л. Глібов;

В) П. Гулак-Артемовський;

Г) Г. Сковорода;

Д) Г. Квітка-Основ яненко.

 

8.Поети гуртка «Руська трійця» є представниками

А) Романтизму;

Б) Сентименталізму;

В) Класицизму;

Г) Реалізму;

Д) Барокової літератури.

 

9.«Майстром залізної троянди» назвав Микола Бажан письменника

А) Олеся Гончара;

Б) Максима Рильського;

В) Миколу Хвильового;

Г) Миколу Куліша;

Д) Юрія Яновського.

 

10.До письменників доби «розстріляного відродження» належить письменник, прізвище якого записане у рядку

А) Андрій Малишко;

Б) Олександр Довженко;

В) Микола Куліш;

Г) Борис Олійник;

Д) Дмитро Павличко.

 

11. Герою якого твору належить вислів:

«Жінка – то молодий кінь. Почує сильну, залізну руку, так і подасться і вліво, і вправо. Я не кажу поводи стягати, але й не надто попускати. Якраз посередині, тоді йде  гарно кроком. Де-не-де чвяхнуть батіжком… Надто замучувати не варто, особливо спочатку, се  моя теорія»?

А) Стальському («Перехресні стежки» І. Франка);

Б) Пузирю («Хазяїн» І. Карпенка-Карого);

В) Возному («Наталка-Полтавка» І. Котляревського);

Г) Степанові («Бояриня» Л. Українки);

Д) Старому майору («Людина» О. Кобилянської).

 

12.Кого Т. Шевченко назвав своєю «літературною донею»?

А) Олену Пчілку;

Б) Варвару Рєпніну;

В) Лікеру Полусмакову;

Г) Марка Вовчка;

Д) Ганну Барвінок.

 

13.Кому із діячів культури Шевченко присвятив вірш «Чигирин»?

А) Івану Котляревському;

Б) Івану Тургенєву;

В) Михайлу Щепкіну;

Г) Марку Вовчку;

Д) Варварі Рєпніній.

 

14.Тема голодомору 1932-1933 років висвітлена письменником, прізвище якого записане в рядку

А) Михайло Коцюбинський;

Б) Олесь Гончар;

В) Василь Барка;

Г) Володимир Винниченко;

Д) Іван Котляревський.

 

15.До мемуарної літератури віднесено твір

А) «Я (Романтика)» М. Хвильового;

Б) «Чому я не хочу повертатися до СРСР?» Івана Багряного;

В) «Художник» Т. Шевченка;

Г) «Щоденник» О. Довженка;

Д) «Моя автобіографія» О. Вишні.

 

 

ІІІ частина

Власне висловлювання

Написати невеликий твір, обсяг до 2 сторінок, на тему:

«Вплив творчості Т.Шевченка на українську літературу»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 н.р.

docx
Додано
12 квітня 2018
Переглядів
551
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку