5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Контролююча програм з навчальної дисципліни "Історія фізичної культури"

Про матеріал
КОНТРОЛЮЮЧІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Історія фізичної культури» (навчальний посібник для студентів спеціальності «Середня освіта (Фізична культура)» ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації)
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

ВП «Лисичанський педагогічний коледж

Луганського національного університету

імені  Тараса Шевченка»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЮЮЧІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ     ДИСЦИПЛІНИ

«Історія фізичної культури»

(навчальний посібник для студентів спеціальності

«Середня освіта (Фізична культура)»

ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач: Крошка С.А.,

викладач предметів

фізкультурного циклу

 

 

 

 

 

 

 


Педагогічний сценарій

контролюючого посібника

Тестові завдання з дисципліни

«Історія фізичної культури»

 

 1. Про автора
 2. Методичні рекомендації по роботі з посібником
 3. Шкала оцінювання
 4. Тестові завдання

 

 1. Тест № 1
 2. Тест № 2
 3. Тест № 3
 4. Тест № 4
 5. Тест № 5
 6. Тест № 6
 7. Тест № 7
 8. Тест № 8
 9. Тест № 9

10. Тест № 10

11. Тест № 11

12. Тест № 12

13. Тест № 13

14. Тест № 14

15. Тест № 15

 

 

 

5. Відповіді на тестові завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Крошка Світлана Андріївна — вчитель-методист, магістр фізичного виховання, викладач предметів фізкультурного циклу Лисичанського педагогічного коледжу

 

 

 

 

 

 

 

Шановні студенти!

     Ви маєте змогу перевірити свої знання з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури та підготуватися до складання модулів

 

     Тестові завдання складені з таких тем:

1.

 

  За виконання завдання ви отримаєте бали, які будуть переведені в оцінку. Кожне питання має 3 відповіді, але правильне тільки одне. Уважно читайте твердження, знайдіть вірну відповідь та натисніть відповідну літеру.

 

Шкала оцінювання:

10 – 9            оцінка «відмінно»

8 – 7              оцінка «добре»

6  – 5             оцінка «задовільно»

4 – 1              оцінка «незадовільно»

 

 


Тест №1. Вступ, значення, зміст та завдання предмету

1.  Навчальна дисципліна складається з скількох розділів:

а) 3;

б) 1;

в) 4.

 

2. Періодизація історії фізичної культури відповідає загальноприйнятій в історичній науці та включає скільки періодів:

а) 4;

б) 1;

в) 3.

 

3. Метою виховання він вважав підготовку джентльмена, який уміє розумно і прибутково вести свої справи, має здоровий дух у здоровому тілі і вміє поводитись у товаристві:

 а) Дж.Локк;

 б) Песталоцці;

 в) П.Ф.Лесгафт.

 

4. Другим періодом періодизації ІФК є:

 а) історія фізичної культури середніх віків;

  б) історія фізичної культури Стародавнього; світу

 в) період новітнього часу.

 

5. Прихильниками теорії гри були:

 а) Бюхер, Гросс, Спенсер, Летурно;

 б) К. Дим, В. Кербі;

 в) Б.Жіллет.

 

6. Перші Олімпійські ігри відбулися у:

 а) 1896 р.;

б) 1892 р.;

В) 1900 р.

 

7. «Мета фізичного виховання не придбання сили, а користування нею». Таке визначення належить:

 а) ЖоржуДемені;

 б) Жоржу Еберу;

 в) Мирославу Тирші.

 

8. Що є першоосновою виникнення фізичних вправ:

 а) ігрова діяльність людини;

 б) трудова діяльність людини;

 в) ритуальна діяльність.

 

9. Назвати найважливіші змагання (ігри) Стародавньої Греції:

 а) Олімпійські ігри;

 б) Панафінейські ігри;

 в) Дельфійські ігри.

 

10. Основні фактори виникнення Олімпійських ігор:

 а) наявність системи змагань (атлетика) у галузі фізичної підготовленості;

 б) військові потреби;

 в) розвиток культури, мистецтва.

 

Тест № 2. Фізичне виховання і змагання у рабовласницькому суспільстві

1. В Афінах була створена система виховання, основною метою якої була:

 а) підготовка воїна-рабовласника;

 б) всебічно розвинена особистість;

 в) інтелектуально розвинені бійці.

 

2. До якоговіку афінські хлопчики виховувались дома:

а) семирічного;

 б) дев’ятирічного;

 в) сімнадцятирічного.

 

3. Загони ефебів – державна військова організація, де могли займатися:

  а) діти лише забезпечених батьків;

 б) хлопці по досягненню 10 років;

 в) юнаки, які закінчили палестру.

 

4. Метою виховання в Спарті була підготовка:

 а) спритного, сильного, витривалого воїна, який не вміє розмірковувати і звик до покори;

 б) всебічно розвиненої особистості;

 в) виховання кволого воїна для подальшого життя і розмноження.

 

5. За змістом стародавня гімнастика поділялась на розділи:

 а) палестрику, орхестрику та ігри;

 б) педономіку, ігри, гімнасію;

 в) ефебіку, ігри, палестику.

 

6. Основою палестрики було п’ятиборство (пентатлон), яке складалось з;

 а)  бігу, стрибків, метання списа, метання диска і боротьби;

 б) плавання, бігу, метання спису;

 в) стрибків, плавання, метання спису, марафонського бігу.

 

7. Глядачами на Олімпійських іграх були:

 а) тільки чоловіки;

 б) тільки жриці богині Деметри та юнаки до 18 років;

 в) тільки жінки.

 

8. Улюбленими розвагами римського натовпу були:

 а) виступи акторів, цькування звірив, гладіаторські ігри, особливо змагання колісниць:

 б) біг на 5 стадій, гладіаторські бої, цькування звірів;

 в ) співи та танці.

 

9. Суспільні свята у Римі втратили своє значення і почали перетворюватись у видовища. Це було пов’язано з великими змінами у суспільно-економічному житті Римської республіки, з появою величезної маси люмпен-пролетаріату, гаслом яких стають слова:

 а) «Хліба і видовищ!»;

 б) «Свята та миту»;

 в) «Будь готовий до війни».

 

10. Гладіатори – це;

 а) раби, військовополонені та інші особи, яких примушували битися на арені цирку між собою або з дикими звірами;

 б) боєць на арені цирку;

 в) професіонал, який бився бойовою зброєю.

 

 

Тест № 3. Фізичне виховання і змагання у феодальному суспільстві

1. У період феодалізму мав місце:

 а) незначний соціальний попит на фізичне виховання і змагання; соціальні функції фізичного виховання і змагань проявляються, в основному, у сфері військової діяльності;

 б) значний соціальний попит на фізичне виховання, утверджується схоластична система освіти і виховання;

 в) церква починає пропагувати змагання, вдосконалює заняття фізичними вправами.

 

2. Виховання лицарів зводилося до оволодіння ними «лицарськими доблестями»:

 а) їздити верхи, плавати, полювати, стріляти з луку, боротися, розважальним іграм на площадках і грі з м'ячем для служби при дворі, мистецтву читання віршів, основним танцювальним рухам;

 б) фехтування, плавання, полювання, гра в шахи і складання віршів;

 в) їзда верхи, стрільба із луку, фехтування.

 

3. Третя ступінь лицарської підготовки – фізичне вдосконалення була доступна:

 а) тільки багатим сеньйорам:

 б) всім лицарям;

 в) ремісникам та шляхетним воїнам.

 

4. З метою перевірки військово-фізичної підготовленості лицарів проводилися лицарські турніри, що були своєрідною формою спортивних змагань. Турніри підрозділялися на:

 а) масові бої (бухурди) і одиночні (жут чи тьост);

 б) лицарські двоюої;

 в) «же де пом».

 

5. Гуманізм:

 а) напрям суспільної думки, який характеризується захистом гідності і свободи особистості, її всебічного розвитку, боротьбою за людяність суспільних відношень;

 б) культурно-філософський рух кінця Середньовіччя – початку Нового часу, що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності;

 в) швидка радикальна зміна всієї самостійної органічної або неорганічної системи.

 

6. Цінні ідеї про фізичне виховання молодого покоління висловили ранні соціалісти-утопісти:

 а) Томас Мор і Томмазо Кампанелла;

 б) Я.А.Коменський та  Ієронім Меркуріаліс;

 в) Вітторіно да Фельтре та Франсуа Рабле.

 

7. Представник раннього гуманізму організував школу «Будинок радості», де застосовував нові методи виховання, засновані на принципах гуманістичної педагогіки, поєднанні розумового, естетичного і фізичного виховання:

 а) Вітторіно да Фельтре;

 б) Франсуа Рабле;

 в) Томмазо Кампанелла.

 

8. Він поділяв усі фізичні вправи на три групи: істинні (лікувальні), військові (необхідні) і помилкові (атлетичні):

 а) Ієронім Меркуріаліс;

 б) Томмазо Кампанелла;

 в) Томас Мор.

 

9. Пануючими станами при феодалізмі були:

 а) світські феодали (лицарі) і духівництво;

 б) громадяни та лицарі;

 в) панівна верхівка та бухурди.

 

10. В Індії великою популярністю стала користуватися система, в основі якої лежали норми руху тіла, ритуальні вправи, пов'язані з бігом та іграми, яка називалася:

 а) хатха-йога;

 б) калланетика;

 в) схоластика.

 

 

Тест № 4. Розвиток фізичної культури в період брозквіту буржуазії

1. Хто відображав нові погляди у сфері фізичного виховання в епоху Відродження:

 а) гуманісти;

 б) педагоги та лікарі;

 в) феодали.

 

2. Чому буржуазія у період становлення капіталістичного ладу зацікавилась питаннями фізичного виховання:

 а) у зв'язку із військовими погребами;

  б) у зв'язку з необхідністю вдосконалення системи виховання;

 в) у зв'язку з досягненнями педагогіки, психології, медицини.

 

3. Які соціальні передумови призвели до виникнення та розвитку буржуазних національних систем гімнастики:

 а) розвитку педагогічних поглядів щодо значення фізичного виховання об'єднання держав і формування буржуазних націй;

 б) ідеї всезагальності освіти і виховання, які були висунуті епохою Просвіти;

 в)введення військового обов'язку у багатьох державах.

 

4. Хто є засновником німецької системи гімнастики:

 а) Фрідріх Ян;

 б) Ернст Айзелен;

 в) Франц Нахтегалл.

 

5. Основні причини виникнення турнерського руху:

 а) як організаційна форма фізичного виховання;

 б) намагання об'єднання германських держав;

 в) як засіб підготовки юнкерів у Пруссії.

 

6. Хто є засновником французької системи гімнастики:

 а) Франціско Аморос;

 б) Жорж Ебер;

 в) Айседора Дункан.

 

7. Характерні риси французької системи гімнастики:

 а) природно-прикладна спрямованість;

 б) наявність елементів лікарсько-педагогічного контролю;

 в) високий рівень підготовки педагогів.

 

8. Хто є засновниками шведської системи гімнастики:

 а) Ялмар Лінг;

 б) Іоган Генріх Гутс-Мутс;

 в) П. Ф. Лесгафт.

 

9. Хто і коли заснував сокольський гімнастичний рух:

 а) М. Тирш, 1862 p.;

 б) П.Ф. Лесгафт, 1880 р.;

 в) Анжело Моссо, 1890 p.

 

10.Чому англійська буржуазія не була зацікавлена гімнастичними метода-ми фізичного виховання:

 а) ці методи не відповідали меті підготовки підростаючого покоління англійської буржуазії;

 б) основною військовою силою в Англії був морський флот;

 в) культивування принципу «self-confidence».

 

 

Тест № 5. Виникнення системи фізичної освіти

1. Цей відомий вчений «розчиняв» спорт у гімнастиці, застосовуючи для спортивних вправ гімнастичний метод:

 а) Жорж Демені;

 б) Дельсарт;

 в) Делькроз.

 

2. Одним з перших значних діячів у галузі художньої гімнастики був:

а) Дельсарт;

б) Жорж Демені;

в )М. Тирш.

 

3. Французький офіцер запропонував свій, так званий «природний метод фізичного виховання», який складався переважно із вправ військово-прикладного характеру:

а) Жорж Ебер;

б) Жорж Демені;

в) Томас Мор.

 

4. Модернізацією шведської гімнастики займався датчанин Нільс Бук. Його «Основна гімнастика» складалась із серії модернізованих вправ шведської гімнастики і призначалась для допризовників. Всі вправи Бук поділяв на:

а) дев'ять груп;

б) сім груп;

в) 12 груп.

 

5. Засновником бойскаутського руху є:

а) Роберт Баден-Пауел;

б) Ернст Томсон Сетон;

в) П'єр де Кубертен.

 

6. Якого року був утворений Міжнародний Олімпійський комітет:

 а) 1894;

 б) 1896;

 в) 1891.

 

7. У якому році відбулись перші Олімпійські ігри сучасності:

 а) 1896;

 б) 1894;

в) 1891.

 

8. Хто був засновником сучасного олімпійського руху:

 а) П'єр де Кубертен;

 б) Роберт Баден-Пауел;

 в) Ернст Томсон Сетон.

 

9. IV Олімпійські ігри були проведені 1908 року:

а) у Лондоні;

б) у Берліні;

в) у Москві.

 

10. Жінки вперше брали участь у Олімпійських іграх:

а) 1900 р. у Парижі;

б) 1896 р. у Афінах;

в) 1926 р. у Берліні.

 

Тест № 6. Військова фізична підготовка Київської Русі та вітчизняної системи фізичного виховання

 

1. Які фізичні вправи та ігри входили до складу системи ФВ стародавніх слов’ян:

а) біг, стрибки, метання;

б) боротьба, рухливі ігри, забави.

в) стрільба з луку, їзда верхи.

 

2. Що було первинною ланкою традиційної народнопобутової форми військово-фізичної підготовки у Київській Русі:

а) сім'я та рід;

б) «дома молоді»;

в) «лісові школи», народне ополчення.

 

3. Назвіть форми військово-фізичної підготовки населення в Київській Русі:

а) військово-фізичне виховання в побуті, у княжому війську, у культових і навчальних закладах

б) фізичне виховання в родині (сім'ї);

 в) військово-фізичне виховання у княжому війську.

 

4. Назвіть найпоширеніші засоби військово-фізичної підготовки населення в Київській Русі:

а) народні рухливі ігри та забави, народні танці, національні види боротьби, фізичні вправи змагального характеру, полювання;

б) військові походи;

в) фехтування, стрільба із луку.

 

5. Назвіть елементи організаційних форм фізичного виховання у побуті українського народу у період козаччини?

а) школи, парубоцькі громади, мандрівні борці;

б) «вулиця»;

в) чумакування.

 

6. Чому надавалося пріоритетне місце в спеціальній підготовці козаків:

а) вдосконаленню навичок у плаванні, пірнанні, бігові, їзді верхи;

б) цілеспрямованому розвитку рухових якостей;

в) володінню різними видами зброї, засобами пересування.

 

7. Хто був засновником вітчизняної системи фізичного виховання:

а) П. Лесгафт;

б) О. Бутовський;

в) М. Пирогов.

 

8. Назвіть найпоширеніші види спорту в Україні у другій половині XIX ст.:

а) легка атлетика, боротьба, футбол, теніс;

б) фехтування, гімнастика, боротьба;

в) хокей, легка атлетика, фехтування, теніс.

 

9. У якому році була проведена Перша Всесоюзна спартакіада:

а) 1928 рік;

б) 1925 рік;

в) 1930 рік.

 

10. У якому році і де був заснований першій в Україні інститут фізичної

Культури:

а) 1930 рік, Харків;

б) 1924 рік, Київ;

в) 1927 рік, Одеса.

 

 

Тест № 7. Фізична культура і спорт у капіталістичних країнах

1. Розвиток фізичної культури і спорту у Німеччині був підпорядкований:

а) військовим цілям;

б) розквіту країни та спорту у світі;

в) здобуванню рекордів.

 

2. Чаммер Остей створив тоталітарні об'єднання з найбільш розповсюджених видів спорту. Скільки їх:

а)15 «уніфікованих»;

б) 20 тоталітариних;

в) 10 системних.

 

3. Гелендешпорт – це:

 а) спорт на місцевості у бойовій обстановці;

 б) цькування собаками;

 в) військово-топографічні знання.

 

4. В Італії розвивалась система фізичного виховання, направлена на:

а) посилення військово-спортивного виховання молоді, формування альпійських підрозділів;

б) створення жахливої машини руйнування цивілізації;

в) розквіт країни та пропагувння краси тіла.

 

5. У Японії фізкультурно-спортивний рух був спрямований на:

а) мілітаризацію та ідеологічний вплив на населення;

б) інструмент підвищення інтенсифікації праці, як знаряддя великого бізнесу;

в) для нівелювання соціальних конфліктів, що викликає розвиток фабрично-підприємницького спорту.

 

6. На Іграх в Антверпені вперше:

а) був піднятий олімпійський прапор, спортсмени давали олімпійську клятву, було прийняте олімпійське гасло: «Швидше, вище, сильніше»;

б) створено олімпійську символику: п’ять сплетених кілець;

в) запалили олімпійський вогонь.

 

7.   В своєму розвитку фізична культура і спорт в країнах Східної Європи, які у той час здійснювали соціалістичні перетворювання, пройшли декілька етапів:

а) IV;

б) ІІ;

в) V.

 

8. Професійний спорт – це:

а) комерційний напрям діяльності у спорті, пов'язаний з підготовкою та проведенням видовищних спортивних заходів на високому організаційному рівні з метою отримання прибутку;

б) організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в зіставленні їх фізичних та інтелектуальних здібностей, а також підготовка до цієї діяльності та міжособові стосунки, що виникають в процесі гри;

в) асоціація сприяння міжнародному руху "Спорт для всіх" (TAFISA), яка представляє робочу групу комісії Міжнародного олімпійського комітету.

 

9. З якого року відбуваються Всесвітні ігри (World Games) з неолімпійських видів спорту:

 а) 1981р.;

 б) 1900р.;

 в) 1926р.

 

10. У якому році відбулися перші Всесвітні ігри з розумових видів спорту – аналог Олімпійських ігор:

а) 2008р.;

б) 1999р.;

в) 2014р.

 

Тест № 8. Розвиток фізичного виховання і спорту у Російській імперії

 

1. Кому належить вислів: «Фізичне виховання є складовою частиною всебічного виховання, важливим засобом зміцнення, розвитку і вдосконалення матеріальної основи людської свідомості»

 а) І. М.Сєченову;

б) М.І.Пирогову;

в) К.Д.Ушинському.

 

2. Засновником вітчизняної народної школи є:

а) К.Д.Ушинський;

б) А.С.Макаренко;

в) І.Пирогов.

 

3. Хто є творцем вітчизняної системи фізичного виховання:

  а) П.Ф.Лесгафт;

  б) К.Д.Ушинський;

  в) Е.А.Покровській.

 

4. Успішна військова підготовка учнів у 1909 році здійснювалася у напіввійськових загонах:

а) «потішних»;

б) «кумедних»;

в) «смішних».

 

5. Російську імперію в першому Олімпійському комітеті представляв:

а) Олексій Бутовський;

б) Костянтин Ушинський;

в) Іван Піддубний.

 

6. Якого року пройшла Перша київська спортивна олімпіада:

 а) 1913;

 б) 1920;

 в) 1896.

 

7. До складу МОК 1894 року входили:

 а) 12 країн;

 б) 20 країн;

 в) 18 країн.

 

8. Російська імперія вперше офіційно взяла участь в Олімпійських іграх на змаганнях:

а) 1900 р.;

б) 1904 р.;

в) 1896 р.

 

9. На І Олімпійських іграх, в індивідуальному порядку, був заявлений підданий Російської імперії, (народженний в Полтавській губернії, Україна):

а) Микола Ріттер;

б) Іван Піддубний;

в) Іван Самсонов.

 

10. У якому році французький антрепренер Дюмон організував турнір професійних борців за участю чемпіона світу Поля Понса, знаменитого французького борця Рауля де Буше, видатного українського борця Івана Піддубного з Полтавщини:

 а) 1904;

 б) 1900;

 в) 1896.

 

Тест № 9. Фізична культура і спорт в Незалежній Україні

1. У якому році офіційно створений Національний олімпійський комітет України:

 а) 1990р.;

 б) 1992р.;

  в) 2000р.

 

2. Першим президентом НОК був:

 а) Валерій Борзов;

 б) Сергій Бубка;

 в) Іван Федоренко.

 

3. Членами МОК в Україні є:

 а) Борзов Валерій, Бубка Сергій;

 б) Володимир Кличко, Яна Клочкова;

 в) Лілія Подкопаєва, Сергій Бубка.

 

4. На XVII олімпійських іграх 1994 року стала переможницею:

а) Баюл Оксана;

б) Лілія Подкопаєва;

в) Кравець Інесса.

 

5. Найтитулованіший український боксер:

 а) Василь Ломаченко;

 б) Володимир Кличко;

 в) Віталій Кличко.

 

6. Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх, як незалежна держава:

 а) 1994 р.;

 б) 1998 р.;

 в) 1990 р.

 

7. Хто був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпійських ігор 1996 року:

 а) Сергій Бубка;

 б) Яна Клочкова;

 в) Володимир Кличко.

 

8. Кого зі спорсменів України називають «золотою рибкою»:

 а) Яна Клочкова;

 б) Лілія Подкопаєва;

в) Інесса Кравець.

 

9. На пекінській Олімпіаді-2008 українці встановили рекорд, завоювавши:

 а) 27 медалей;

 б) 35 медалей;

 в) 43 медалі.

 

10. На засіданні технічного комітету Міжнародної федерації гімнастики було затверджено новий елемент в опорному стрибку. Він отримав базу 7,0 балів і був названий на честь:

а) Ігоря Радівілова:

б) Олега Вєрняєва;

в) Олександра Береша.

 

 

doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
26 жовтня 2019
Переглядів
448
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку