20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Індивідуальна програма розвитку

Про матеріал
Індивідуальна програма розвитку для учня з затримкою психічного розвитку, з наявною дисграфією і порушенням мовлення.
Перегляд файлу

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

1. Період виконання: 02.09.2019-31.05.2020

2. Загальні відомості про учня:

прізвище, ім’я, по батькові дитини Анісімов Артем Сергійович

дата народження 19.07.2009 р. (станом на 02.09.2019 р. 10  років, 2місяці, 6 днів)

повне найменування загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається учень

комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів .№ 11»

рік навчання: 2019-2020 н.р.

ПІБ батьків:

мати -    Татевошова Вікторія Анатоліївна

батько - Анісімов Сергій Олександрович

Адреса школи: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Лапинська, 130

3. Відомості про особливості розвитку учня (особливі освітні потреби, стан здоров’я, фізичний і мовленнєвий розвиток, когнітивну, емоційно-вольову сферу, навчальну діяльність)

 

Дата

Короткий зміст

Джерело інформації

1.

31.05.2019р

Затриманий психічний розвиток з різким недорозвитком пізнавальних процесів та недостатністю довільної уваги. Працездатність стійка. Научуваність збережена. Поведінка впорядкована. Емоційно-вольова сфера незріла. Емоції не виразні. Не критичний,  наполегливості не прявляє.Загальне недорозвинення мовлення ІІІ рівня.

Витяг з протоколу засідання міської психолого-медико-педагогічної консультації .

4. Наявний рівень знань і вмінь учня

Потенційні можливості                                                                         Потреби

 

Українська мова

-під контролем учителя дотримується правильної постави під час письма;

-під контролем учителя правильно тримає ручку (олівець) ;

-повторює за вчителем доступні вправи, спрямовані на розвиток координації рухів кисті і пальців рук;

-пише під контролем учителя прописні  букви;

–списує слова з вивченими буквами під контролем вчителя, припускаючись помилок;

 • -при письмі виходить за межі рядкових ліній;

користується допомогою вчителя та наочністю при виконанні завдань;

– дотримується основних правил поведінки в класі;

-користується навчальним приладдям;

– виявляє старанність, охайність, уважність.

 

 

 

Математика

-знає основні кольори, величину, масу, розміри, форму предметів;

-порівнює предмети за величиною, розміром, масою «на око», накладанням, прикладанням на долонях;

-визначає форму знайомих предметів;

-знає частини доби, їх послідовність;  дні: вчора, сьогодні, завтра;

-знають кількісні, порядкові числівники;

-вміє писати цифри 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7, 8, 9, 0;

-знають назви та  знаки арифметичних дій додавання та віднімання;

-впізнає, називає геометричні фігури.

 

 

Іноземна мова

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформатика

 

 

-знати голосні та приголосні звуки і букви;    -переносити частину слова на інший рядок;

– знати про написання великої букви в іменах, по батькові, прізвищах людей і кличках тварин;

– писати під диктування букви, склади, трьох-чотирьохскладові слова;

– конструювати словосполучення та речення з поданих слів (з допомогою вчителя);

– ставити запитання до слів у словосполученнях і реченнях, побудованих зі знайомого мовленнєвого матеріалу;

– списувати по складах рукописний і друкований текст (букви, склади, слова, словосполучення, речення);

– писати речення з великої букви, в кінці речення ставити крапку, знак питання;

-бачити і писати в рядку зошита з письма, орієнтуватися на сторінці зошита в клітинку і зошита з письма;

- бачити верхню і нижню рядкові лінії в зошиті з письма;

- проводити заходи з подолання дисграфії.

 

-утворювати, записувати, порівнювати вати числа в межах 20, користуватися знаками і позначеннями: , , +, , =;

-вміти рахувати в межах 20 в прямому і зворотному порядку, від заданого до заданого числа;

-визначати склад чисел в межах 20;

-читати і записувати приклади на додавання та віднімання в межах 10,20;

-виконувати дії додавання та віднімання в межах 10,20;

-розпізнавати умову, запитання, числові дані, розв’язання і відповідь задачі;

-креслити пряму лінію за допомогою лінійки.

- розрізняти геометричні фігури


 

- представляти співрозмовників (His/Her name is…;

 • реагувати на чиєсь звернення, запрошувати в гості, на свято (Let's go toWith  pleasureSorry. I can't;)
 • називати дії;
 • просити повторити інформацію;
 • висловити прохання та реаг4увати на нього.
 • реагувати на репліки вчителя та однокласників (It's winter now…)

 

 

 • удосконалювати координацію зорово-рухової діяльності на основі формування вмінь працювати на комп’ютері;
 • формувати вміння користуватися клавішами управління курсором;
 • вправляти навички перетягування об’єктів за допомогою миші;
 • називати основні об’єкти комп’ютера ;
 • повідомляти правила техніки безпеки при роботі на комп’ютері та гігієну праці;
 • розширювати уявлення про поняття «команда», «алгоритм»; навчати складати алгоритми дій із повсякденного життя;
 • розвивати елементарні вольові зусилля  для подолання труднощів, уміння планувати і контролювати власні дії.

 

 

5. Додаткові освітні та соціальні потреби учня (додаткова підтримка асистента вчителя, супровід соціальним працівником, робота з вчителем-дефектологом, вчителем-логопедом тощо)

Так (зазначити потреби) підтримка асистента вчителя ,робота з вчителем-дефектологом, вчителем-логопедом.

  Ні

6. Психолого-педагогічна допомога, що надається під час проведення у позаурочний час корекційно-розвиткових занять

 

Найменування заняття

Фахівець, який проводить заняття

Місце проведення заняття

Дата проведення заняття

Періодичність

Корекційно-розвиткові заняття з вчителем-дефектологом

 

Прилипа

Наталія

Іванівна

КЦ «ІРЦ»

(Консультативний

центр «Інклюзивно-ресурсний центр»

Вівторок

 

1 ,5 год на тиждень

Корекційно-розвиткові заняття з практичним-психологом

Мамедова

Тетяна

Вікторівна

КЦ «ІРЦ»

(Консультативний

центр «Інклюзивно-ресурсний центр»

Вівторок,

 

1 ,5 год на тиждень

Корекційно-розвиткові заняття з вчителем-логопедом

Бобер

Мирослава

Вікторівна

Психолого-медико-педагогічна консультація

пятниця

1 ,5 год на тиждень

 

 

 

 

 

7. Характеристика учня

 

Сфера розвитку

Стисла характеристика

Заплановані дії

Очікувані результати/уміння

Емоційно-вольова

Працездатність стійка. Емоційно-вольова сфера незріла, з проявами рухової розгальмованості. Пасивний, довго звикає до нового. Не досить чітко виражені позитивні або негативні емоції.

Арт-терапію використовувати на кожному занятті, відтворення різних емоцій, слухання аудіо тексту казок з яскраво вираженими емоціями, відтворення поведінки героїв, слухання пісень.

Дитина більш емоційно спокійна, розрізняє позитивні та негативні емоції, менш агресивна, більш активно приймає участь у роботі.

Фізична

Спец група

Виконання ранкової гімнастики,фізхвилинок

Зміцнення здоров’я

Когнітивна

Не завжди бачить зв’язки і відносини між об’єктами. Має труднощі в сприйнятті простору. Уява поверхова, неточна. Недостатність довільної уваги. Увага нестійка,мимовільна. Научуваність збережена.

Корекційна робота направлена на розвиток психічних процесів.

Дитина має просторові уявлення. Запам’ятовує нескладні відрізки тексту та вірші. Вміє концентрувати увагу на предметах .

Мовленнєва

Загальне недорозвинення мовлення ІІІ рівня. Порушення звуковимови, недорозвинення фонематичного сриймання, обмежений словниковий запас. Фразове мовлення з переважно однослівними або двослівними реченнями.

Розвивати рухливість органів мовленнєвого апарату. Збагачувати словник. Вчити виражати свою думку повними реченнями.

Вимовляння звуків мовлення більш чітке та зрозуміле. Активний словник дитини збагачений. Речення більш розгорнуті та повні.

Соціальна

Поведінка впорядкована.

Навички соціальної поведінки та самообслуговування в стадії формування

Участь у масових виховних класних та шкільних заходах.

Поступове включення в соціальне життя класу та школи.

8. Навчальні предмети (у разі, коли потенційні можливості учня не дають змоги засвоїти навчальну програму, що призводить до необхідності розроблення адаптованої або модифікованої програми)

 

1.

 

Українська мова

 

 

модифікована

2

Російська мова

+

 

3

Іноземна мова

 

+

4

Літературне читання

+

+

5

Математика

 

+

6

Природознавство

+

 

7

Я у світі

+

 

8

Основи здоров’я

+

 

9

Трудове навчання

+

 

10

Музичне мистецтво

+

 

11

Образотворче мистецтво

+

 

12

Інформатика

+

 

 

 

 

 

Звільнення від вивчення окремих навчальних предметів

Так (зазначити предмет (предмети): англійська мова,природознавство,інформатика,фізкультура

Ні

9. Адаптація (необхідне підкреслити)

Пристосування середовища: доступність, інтенсивність освітлення, зменшення рівня шуму в класі, приміщення для усамітнення, інше _____________________________________

Психолого-педагогічна адаптація: збільшення часу на виконання завдань, чергування видів діяльності, виконання завдань за зразком, вид та частота релаксації, використання засобів концентрації уваги, інше ___________________________________________________

Адаптація навчального матеріалу: адаптація навчальних посібників, наочних матеріалів, картки-підказки, використання друкованих текстів з різним розміром шрифтів, інше ___________________________________________________________________________

Необхідне спеціальне обладнання

Так (зазначити обладнання) _________________________________________________

Ні

10. Індивідуальний навчальний план

Навчальний предмет :

Українська мова + літературне читання – 7 год.

Російська мова -2 год.

Іноземна мова – 2 год.

Математика – 4 год.

Природознавство – 2 год.

Я у світі – 1 год.

Основи здоров’я – 1 год.

Трудове навчання  - 1 год.

Музичне мистецтво – 1год.

Образотворче мистецтво – 1год.

Інформатика – 1 год.

Фізична культура – 2 год.

11. Джерела інформації в процесі розроблення індивідуальної програми розвитку:

висновок психолого-медико-педагогічної консультації

попередня індивідуальна програма розвитку

батьки/опікуни

учень

інші _____________________________________________________________________

12. Члени групи з розроблення індивідуальної програми розвитку

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування посади

Підпис

Бибик

Юлія

Сергіївна

Вчитель початкових класів

 

Косова

Ольга

Володимирівна

Вчитель-асистент

 

Мамедова

Тетяна

Вікторівна

 

 

 

 

Практичний психолог

 

Прилипа

Наталія

Іванівна

 

 

 

Вікторівна

Вчитель-дефектолог

 

Бобер

Мирослава

Вікторівна

Вчитель-логопед

 

13. Узгодження індивідуальної програми розвитку з:

1) батьками/законними представниками:

прізвище, ім’я, по батькові батьків/законних представників

мати -    Татевошова Вікторія Анатоліївна

батько - Анісімов Сергій Олександрович


підпис ______________________________ дата __________________________________

 

14. План консультування батьків/законних представників у процесі розроблення/виконання індивідуальної програми розвитку

 

Дата

Мета

Відповідальні особи

Вересень

Обговорення індивідуального плану та програми розвитку дитини


 

Вересень

Узгодження індивідуальної програми розвитку


 

Жовтень

Підведення підсумків за період навчання вересень-жовтень


 

Грудень

Підведення підсумків за період навчання І семестру.


 

Січень

Перегляд індивідуальної програми розвитку(за необхідністю)


 

Березень

Підведення підсумків за період навчання січень-березень

 

Травень

Підведення  підсумків за період навчального року

 

 

15. Моніторинг стану розвитку учня та його навчальних досягнень

 

Сфери розвитку/
навчальні предмети

Строк проведення моніторингу

протягом першого півріччя навчального року

після закінчення першого півріччя навчального року

протягом другого півріччя навчального року

після закінчення навчального року

Літературне читання

жовтень

грудень

березень

травень

Українська мова

жовтень

грудень

березень

травень

Математика

жовтень

грудень

березень

травень

 

 

 Директор КЗ «НСЗШ №11»

_______________
(підпис)

                        С. М. Симонищ
                            (ініціали, прізвище)

 

__________________  2019 р.

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Інкл
Додано
27 жовтня 2019
Переглядів
458
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку