19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Країнознавча вікторина для шанувальників англійської мови.“The contest for all true lovers of English”.

Про матеріал
Методична розробка країнознавчої вікторини для шанувальників англійської мови: “The contest for all true lovers of English”. Підготувала Горлова Я.В. - викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ» - 2019 р. Викладено методику проведення позакласного заходу,спрямованого на удосконалення навичок діалогічного та монологічного мовлення,розвиток здібностей студентів (інтелектуальних, мовних), активізацію творчих здібностей студентів.
Перегляд файлу

                      

Тема заняття: Країнознавча вікторина для шанувальників англійської мови.

                            “The contest for all true lovers of English”.

Мета заняття:

Навчальна:      1. Узагальнити знання, уміння та навички студентів з теми,

                               що вивчається.

                          2. Оцінити рівень знань студентів.

                          3. Навчити студентів використовувати вивчену лексику

                               у новій ситуації.

Розвивальна:    1. Активізація розумової діяльності студентів.

                          2. Розвивати творчі здібності студентів.

                          3. Націлити студентів на оптимальну оцінку своїх можливостей

Практична:     1.Удосконалити навички монологічного мовлення.

                          2. Навчити студентів використовувати мовні кліше,

                               стійкі словосполучення та лексичні одиниці з теми .

                          3.  Удосконалити  навички діалогічного мовлення.

 

Виховна:           1. Виховувати і розвивати інтерес до культури країни,

                               мова якої вивчається.

                          2. Виховувати вміння аргументовано та тактовно

                               відстоювати свою точку зору.

                          3. Виховувати уважність, кмітливість та охайність.

                          4. Формувати самостійність, активність, творчу ініціативу.

 

Вид заняття: заняття гуртка.

 

Форма проведення: країнознавча вікторина, творчі звіти студентів.

 

Між предметні зв’язки:

 

Забезпечуючі: історія, зарубіжна література.

 

Забезпечувані: всесвітня історія, соціологія.

 

Методичне забезпечення: карта Великобританії, стяги англомовних країн:

                                               Шотландії, Уелса, Англії, Ірландії, символіка усіх

                                               частин Великобританії, малюнки та ілюстрації із

                                               зображенням  краєвидів Лондона, висловлювання

                                               відомих людей, портрети відомих письменників та

                                               діячів,  додатковий матеріал, картки для перевіряючи,

                                               завдання на дошці, картки до ср., тощо.

Література:

   обов’язкова: “Business Matters” Москва, Просвещение, 1998

Н. М. Эльянова “Popular phrases”, Ленинград, Просвещение, 1971

И. Тарасова. Деловой английский в рассказах и упражнениях. – М.: Просвещение, 1999. 95

   додаткова: Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка. //           Иностранные языки в школе. 2000, № 3, с. 2–9.

Душенка Т.В. Проектная методика на уроках иностранного языка. // Иностранные языки в школе. 2003, № 5, с. 38–41.

Зимняя И.А., Сахарова Т.Е. Проектная методика обучения английскому языку. // Иностранные языки в школе. 1991, № 3, с. 9–15.

Hornsby A.S. Oxford Student's Dictionary of current English. Oxford: Oxford University Press, 1984.

Stupin L.P., Voronin S.V. I can speak English. М.: Международные отношения, 1980.

Ковальчук Н.Г., Хабирова Н.М. Учебно-методические материалы по обучению устной речи. Казань: Изд-во КГПУ, 1995.

 

 

 

 

           

 Хід заняття гуртка.

І. Організаційна частина заняття гуртка.

а) Greeting.

                      Dear friends!

                      We begin our contest for all true lovers of the English language. Two  

                      teams are invited. They are: the girls’ team - “Ladybird”

                      and the boys’ team -“White dragon”!

                      So, teams – on the stage!

                       But first let me introduce the jury…           

               (Викладач знайомить команди із членами журі).

 

                      - A real gentleman, a teacher of English and

                         The head of the jury is Lifintcev N.G.,

                      - His first assistant is the teacher of English___________________

                      - His second assistant is the teacher of English_________________

                      - His third assistant is the teacher of English___________________

 

                 Let the teams introduce themselves, their captains     

                          and their mottoеs.

                         

b) Team “Ladybird”.            Our motto: “All for one, one for all!”

                                              Our captain’s name is Julia!

    Team “White dragon”.     Our motto: “Our union, friends, is beautiful indeed!”

                                              Our captain’s name is Sergey!

 

                                                                     Introduction (3 points max)

ІІ. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

 

 Aim                   1. Повідомлення теми та мети заняття.

                          T: Every country has its own holidays, traditions and customs.

                              It’s very important to know them for better understanding the

                              history and life of other people.

                              We cannot speak about Great Britain without observing some

                              of its traditions and customs. If you arrive in Great Britain,

                              you’ll hear the word “tradition” everywhere. An Englishman

                              has a sentimental love for things and customs because they are

                             old.

Warm-up           2. Уведення в іншомовну атмосферу.

 

                           T: Englishmen are known for their politeness and courtesy.

 1. Your task is to make 3 complements to the other team.

(Команди роблять компліменти.)

For example:

 • You have a style and the style is the man himself.
 • You are the heroes of our time!
 • You’re incredible!
 • You’re exciting!
 • Hip, hip hurray!
 • Peace be unto you!

                                            Compliments (1 p. x 3)

 

 

                           б) Активізація вивчених лексичних одиниць та

                               словосполучень.                      

                           T: Now I’ll ask each team some easy questions

  just to warm you up. You must be very attentive!

                               Try to answer correctly.

 • What is the full name of the country?
 • (The full name of the country is The United

Kingdom of Great Britain and Northern Island).

 • What is the name of the British Prime-Minister?
 • (The name of the British Prime-Minister is Gordon

Brown).

 • What is the name of the British flag?
 • (The name of the British flag is Union Jack).
 • What is the anthem of the country?
 • (The anthem of the country is “God Save The Queen”).
 • What is the currency of the country?
 • (The currency of the country is the pound).
 • What animals are there in the Royal Coat of Arms of

Great Britain?

 • (They are the British lion and the Scottish unicorn).

                                          (Коментар відповідей)   

                                                                            Warming up (1 p. x 6)

ІІІ. Основна частина заняття гуртка.

 

                             T: Now each captain will choose a symbol of England, Scotland,

                                 Wales and Northern Ireland. Team members name the capital

                                 of the country, its flag, plant and patron saint.

                                 Капітан команди обирає картку з символом держави,

                                  а усі інші учасники надають повну відповідь.

                                 So I’ll ask the captains to come here and choose the envelope

                                 with a task for your team.

 

         For example:  - England – The capital of England is London.

             -  The flag has the red cross of St. George of

           England on the white background. The red rose

            is the symbol of England.

                                - Scotland – The capital of Scotland is Edinburgh.

                                                  - The flag has the white cross of St. Andrew of

               Scotland on the blue background. The thistle is

               the symbol of Scotland.

                   - Northern Ireland - The capital of Northern Ireland is Belfast.

             - The flag has the red cross of St. Patrick of

               Ireland on the white background. The shamrock is

               the symbol of Northern Ireland.

                                    - Wales -  The capital of Wales is Cardiff.

  -  St. David is a saint of Wales.

            -  The Welsh flag, called the Walsh dragon,     

 represents a red dragon on a white and green

 background. The daffodil is the symbol of Wales.         

                                           Symbols (4 p. x 2)

 

 

 

                              T: We invite 2 people of each team. You are given pictures, 

                                   guess what holiday it is and say when it is celebrated.

                                  (Кожна команда обирає малюнок, розповідає про свято,  

     що зображене на ньому)

 

- Вечір перед днем  усіх Святих  31 жовтня -                      

 Halloween (Halloween is a holiday celebrated on the

                                          night of October 31. Halloween activities include trick-

                                         or-treating, ghost tours, bonfires, costume parties, 

                                         visiting "haunted houses" .

                                         The term Halloween (and its alternative rendering   

                                         Hallowe'en) is shortened from All-hallow-even,

                                          as it is the eve of "All Hallows' Day», which is now 

                                         also known as All Saints' Day. Irish and Scottish 

                                         immigrants carried versions of the tradition to North 

                                         America in the nineteenth century.)

 

                                     - День Св. Валентина –                 14 лютого -                      

 St. Valentines Day (Valentine's Day or Saint Valentine's

                                          Day is a holiday celebrated on February 14. In the             

                                          Americas and Europe, it is the traditional day on which   

                                          lovers express their love for each other by sending    

                                          Valentine's cards, presenting flowers, or offering  

                                          confectionery. The holiday is named after two among the 

                                          numerous Early Christian martyrs named Valentine. The

                                          day became associated with romantic love.)

 

                                     - Різдво                                         25 грудня -                

                                        Christmas (Modern customs of the holiday include gift-

 giving, church celebrations, and the display of various  

                                          decorations —including the Christmas tree,           

                                          lights, mistletoe, nativity scenes and holly. The jolly 

                                          mythological figure Santa Claus, or Father Christmas,

                                          is also a major aspect of Christmas; 

                                          he is traditionally believed by millions of children as      

                                          being a bringer of gifts on or before Christmas Day. )

 

                                     - День блазня та гумору -             1 квітня -

                                        All Fool’s Day   (April Fools' Day or All Fools' Day,

                                           though not a holiday in its own right, is a notable day

                                           celebrated in many countries on April 1. The day is

                                           marked by the commission of hoaxes and other

                                           practical jokes of varying sophistication on friends,

                                          enemies and neighbors, or sending them on fools'

                                          errands, the aim of which is to embarrass the gullible. In 

                                          some countries, April Fools' jokes (also called April 

                                          Fools) are only made before noon on 1 April.)

 

                                                                                        Holidays (2 p. x 2)

 

 

 

                              T: Britain is well-known for its outstanding people. We must

                                   remember their names. And don’t forget that ladies were

 also famous and not only queens. You can see the cards with

   the names of outstanding people. Match the names

                                   and what they were famous for.

                                   (Учасникам пропонуються картки із завданням.

                                   На картках потрібно вказати чим відомі запропоновані

                                   чоловіки та жінки.) (Додаток  A.)

 

                                   Elizabeth I       the Golden Age

                                   Elizabeth II       the reigning monarch

                                   Victoria                 the longest reign

                                   A. Christie          the Queen of detective

                                   Lady D.                 the Queen of hearts

                                   Richard I               the king, who was called the “Lion heart”

                                   Henry VIII            “the most married king”  

                                   Gordon Brown       the Prime-Minister of Great Britain

 Robin Hood           a legendary folk hero of England

                                   W. Shakespeare      a famous English poet and playwright;                                                                              

 Arthur

                                   Conan Doyle           a famous English writer

                                   Isaac Newton           a founder of modern physics

                                   William Wallace a Scottish patriot

 

                                                                           Matching pairs (3 p. max)

 

                            T: A literary contest.

                                 1 member from a team. Those who are fond of reading.

                                 Name English or American writers in turn. Try not

                                 to be the last.

                                                                            Outstanding people (3 p. max)

                                 And now recite us a poem, please. 1member of a team.

                                 It’s up to you what to choose.

                              S – I’ll recite the poem that is known to all Scottish people.

                                    It was written by Robert Burns.

                                     My heart in the Highlands

                                     My heart is not here

                                     My heart’s in the Highlands

                                     A chasing the deer.

                                    A chasing the wild deer and following the roe

                                   My heart in the Highlands wherever I go

                                   Farewell to the Highlands, farewell of worth.

                                   Wherever I wonder wherever I rove

                                   The hills of the Highlands forever I love.

                                   Farewell to the mountains high covered with snow.

                                   Farewell to the straits and green valleys below

                                   Farewell to the forests and wild-hanging woods

                                   Farewell to the torrents and loud-pouring floods.

 

 

 

 

 

                             S-2 – I’ll recite the poem “She walks in beauty”

                                      by: George Gordon (Lord) Byron (1788-1824)

 

                                          SHE WALKS IN BEAUTY

 

                                  SHE walks in beauty, like the night

                                 Of cloudless climes and starry skies;

                                 And all that's best of dark and bright

                                 Meet in her aspect and her eyes:

                                 Thus mellowed to that tender light

                                 Which heaven to gaudy day denies.

 

                                 One shade the more, one ray the less,

                                 Had half impaired the nameless grace

                                 Which waves in every raven tress,

                                 Or softly lightens o'er her face;

                                 Where thoughts serenely sweet express

                                 How pure, how dear their dwelling-place.

 

                         Reciting poems (3 p. max.) 

 

                            T: We are having the Art contest now!

 

                                 You will be given the names of famous books. Draw a picture,

                                  so that the other could guess the name of the book and the

                                  writer. 2 members from a team.

 

                                  (Учасники обирають картки із завданням.

                                  Завдання полягає у зображенні малюнків,

                                  завдяки яким члени команди зможуть

                                   вгадати назви творів та письменників.)  

 

 

 

                             Card 1. “Three men in a boat”- Jerome K. Jerome;

 

                             Card 2.  Alice’s Adventures

                                              In Wonderland”      - Lewis Carroll;

 

                             Card 3.  “The Jungle Book”   - Rudyard Kipling;

 

                             Card 4.   “Winnie the Pooh”   - Alan Alexander Milne;

 

 

                                                            Painting (3 p. max), naming books (2 p. x 2)

 

 

 

 

 

 

 

                           T: The Captains’ contest. Show your knowledge of London.

 

 1. Answer the questions:

 

- Who was the founder of London? What was London’s

   name then?- (London was founded by Romans in

   43 A.D. and was called Londinium.)

- What is the City of London? – (It is London’s

   commercial and business centre.)

-  When and by whom was the Tower built? –

   (The Tower was built by William the Conqueror

    who conquered England in 1066.)

-  When were the first theatres built? – (During the Tudor

    period (16 century) the Londoners built the first    

    theaters.)

-  How is London underground called? – (It’s called the  

   Tube.)

-  How often does Big Ben strike? – (Big Ben strikes

    every quarter of an hour.)

 

                                     Captains (questions) (1 p. x 3)

 

                                    б) Now you take 2 large pictures of London

                                         and tell us all you know about this place.

 

                              Pictures: (Tower of London, Westminster Abbey, Hyde Park,

                                         Buckingham Palace.)

                                                                                Captains (large pictures) 

                                                                                        (4 p. max x 2)

с) You are shown small pictures, just name the place.

 

(Oxford university, the Tower Bridge, Trafalgar Square,

 Big Ben, Piccadilly Circus, the British Museum,

St. Paul’s Cathedral, Stonehenge.)

 

 Captains (sights) (1 p. x 3)

 

                             (If we have the time, we’ll make the contest-surprise for the jury

                               and the other guests.)

 

                            T: We are coming to a close. The jury will tell you the score and

                                 explain it. Then you will have the prize.

 

                                (The head of the jury announces the results of the contest.

                                 The teacher gives the medals to the best team.)

 

                                  Thank you for taking part in the contest.

 

 

 

 

 

 

1. Introduction (3 points max)   

2. Compliments (1 p. x 3)   

3. Warming up (1 p. x 3)   

4. Symbols (4 p. x 2)   

5. Holidays (2 p. x 2)

6. Matching pairs (3 p. max)       

7. Outstanding people (3 p. max)

8. Reciting poems (3 p. max.)

9. Painting (3 p. max), naming books (2 p. x 2)         

10.  Captains (questions) (1 p. x 3)   

11. Captains (large pictures) (4 p. max x 2)   

12. Captains (sights) (1 p. x 3)   

 

   

Team 1:_LADYBIRD

Team 2:_WHITE DRAGON_______

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

TOTAL SCORE:

 

TOTAL SCORE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Додаток №_A.

 

You can see the cards with the names of outstanding people.

  Match the names and what they were famous for.

 

    Elizabeth I                                 the Queen of hearts

 

    Elizabeth II                                 the king, who was called the “Lion heart” 

 

   Victoria                                            a legendary folk hero of England

 

   A. Christie                                    the Prime-Minister of Great Britain

 

   Lady D.                                            a founder of modern physics

 

   Richard I                                            the reigning monarch

 

   Henry VIII                                          a famous English poet and playwright; 

 

  Gordon Brown                                    the Queen of detective   

 

  Robin Hood                                         a famous English writer

 

  W. Shakespeare                                 “the most married king”

 

   Arthur Conan Doyle                           a Scottish patriot

 

  Isaac Newton                            the Golden Age

 

  William Wallace                           the longest reign

 

doc
Додано
17 лютого
Переглядів
178
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку