16 березня о 18:00Вебінар: Соціалізація учнівства засобами топонімічних досліджень у позаурочній діяльності

Критерії оцінювання навчальних досягнень з географії. 10 клас. Тема «Країни Європи»

Про матеріал
Критерії оцінювання навчальних досягнень з географії у 10 класі (рівень стандарту) з теми «Країни Європи» розроблені з урахуванням правильності і науковості викладення матеріалу, повноти розкриття понять і закономірностей, точності уживання географічної та картографічної термінології; ступеня самостійності відповіді; логічності, доказовості у викладенні матеріалу; ступеня сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних умінь (робота з картографічними, статистичними та іншими додатковими матеріалами).
Перегляд файлу

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії.

10 клас

Тема 2. Країни Європи (12 год)

 

 

Рівні                 навчальних досягнень

 

Бали

 

Орієнтовні вимоги навчальних досягнень учнів

 I.Початковий      

1

Учень (учениця) називає окремі країна Європи та з допомогою вчителя знаходить їх на тематичних картах.

2

Учень (учениця) відтворює окремі факти з теми «Країни Європи» на елементарному рівні, має нечіткі уявлення про сектори економіки.  

3

Учень (учениця) відтворює частину начального матеріалу з теми «Країни Європи», з допомогою вчителя знаходить їх на карті, може самостійно розрізнити окремі характеристики їх господарства.  

II.Середній

 

4

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал з теми «Країни Європи».  Частково називає домінуючі складники первинного, вторинного та третинного секторів економіки високорозвиненої країни та країн, що розвивається; виконує за зразком позначення на контурній карті країн Європи; під час відповіді користується географічною  картою.

5

Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал теми «Країни Європи», здатн-ий (-а) розрізняти поняття «рівень урбанізованості країни» та «темпи урбанізації»; припускається помилок. Знаходить на карті окремі країни Європи.

6

Учень (учениця) самостійно використовує тематичні карти для обґрунтування особливостей системи розселення та розміщення виробництва товарів і послуг у межах країни; рейтинги показників соціально-економічного розвитку країн для обґрунтування їхнього місця у світі та регіоні; відтворює навчальний матеріал з незначним порушенням послідовності економічних характеристик. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою

III.Достатній

7

Учень (учениця) наводить приклади промислових виробництв та послуг, що визначають міжнародну спеціалізацію окремих європейських країн. Достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) показує на карті найбільші міста країн, світові міста, промислові райони, найбільші морські порти, аеропорти, фінансові та туристичні центри країн; пояснює  особливості спеціалізації сільського господарства та розміщення основних регіонів промисловості; складає комплексну економіко-географічну характеристику Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, Білорусі, Росії; картосхему просторової організації економіки країни

 

9

Учень (учениця)  знаходить та систематизує необхідну інформацію для характеристики країни; ілюструє добірками статистичної інформації, графіками, діаграмами інформаційно-технологічних процесів економік  європейських країн; використовує тематичні карти для обґрунтування вивченого матеріалу;  володіє навчальним матеріалом з теми «Країни Європи», вміло використовує  картографічний матеріал в ході роботи.

IV.Високий

10

Учень (учениця) обґрунтовує особливості структури експорту й  імпорту товарів та послуг країн Європи; робить висновки про причини нерівномірності економічного розвитку окремих районів у межах країни; оцінює вплив ТНК на економіку країн регіону; прогнозує перспективи розширення економічних зв’язків України з країнами Європи в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Усвідомлює сучасну географічну картину світу; дає розгорнуту відповідь,  вільно оперує і дає визначення географічним поняттям та може їх класифікувати; використовує різні картографічні джерела

11

Учень (учениця) має глибокі знання з теми «Країни Європи», застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження і висновки, вміє працювати з додатковими джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує та використовує картографічний матеріал.

12

Учень (учениця) володіє грунтовними географічними знаннями у  межах вимог навчальної програми з теми «Країни Європи», висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення; самостійно аналізує природні та суспільні явища, робить відповідні висновки  і узагальнення; здатний розв’язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
9 жовтня 2020
Переглядів
250
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку