12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Кросворди: "Основні класи органічних сполук"

Про матеріал

Такий тип матеріалу розвиває пізновальну активність учнів та може бути використаний вчителями предмету на різних етапах уроку: актуалізація знань, узагальнення, під час самостійної роботи, в період тематичних тижнів тощо.

Перегляд файлу

«Насичені вуглеводні».

 

 1. Сполуки, молекули яких складаються з атомів Карбону і Гідрогену.
 2. Найпростіший представник алканів.
 3. Прізвище вченого, який виділив циклоалкани з бакинської нафти.
 4. Вуглеводні з замкнутими карбоновими ланцюгами.
 5. Назва насичених вуглеводнів за функціональною номенклатурою.
 6. Четвертий представник гомологічного ряду насичених вуглеводнів.
 7. Прізвище вченого, який досліджував хімічні властивості насичених вуглеводнів.
 8. Агрегатний стан характерний для перших чотирьох представників алканів за нормальних умов.
 9. Альтернативна назва циклоалканів.
 10.  Гомологічний розрив зв’язків карбонового ланцюга, який протікає за нагрівання  в присутності каталізатора.
 11.  Вчений, який досліджував нітрування алканів.

 


 

 

 

 

 

 

«Ненасичені вуглеводні»

 

 1. Назва ненасичених вуглеводнів з одним подвійним зв’язком за функціональною номенклатурою.
 2. Представник ненасичених вуглеводнів.
 3. Газ з різким запахом, який отримують дією води на карбід кальцію.
 4. Загальна назва ненасичених вуглеводнів з двома подвійними зв’язками.
 5. Назва ненасичених вуглеводнів з одним потрійним зв’язком за функціональною номенклатурою.
 6. Хімічний елемент, який входить до складу ненасичених вуглеводнів.
 7. Корисна копалина, джерело ненасичених вуглеводнів.
 8. Речовина, яку добувають шляхом полімеризації етилену.

 


 

 

 

 

 

 

 

«Ароматичні вуглеводні».

 

 1. Найпростіший представник ароматичних вуглеводнів.
 2. Назва ароматичних вуглеводнів за функціональною номенклатурою.
 3. Прізвище автора формули бензолу.
 4. Вчений, який відкрив реакцію добування бензолу тримеризацією ацетилену.
 5. Найпростіший з конденсованих аренів.
 6. Агрегатний стан бензолу за нормальних умов.
 7. Речовина, яка утворюється в результаті реакції гідрування бензолу.
 8. Хімічна реакція в результаті якої утворюється вуглекислий газ і вода.
 9. Найпростіший з арильних радикалів.
 10. Скільки атомів Карбону міститься в молекулі бензолу.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Спирти та феноли».

 

 1. Органічна сполука, у молекулі якої гідроксильна група безпосередньо зв’язана з бензольним кільцем.
 2. Органічні сполуки у яких одна або декілька гідроксильних груп сполучені з вуглеводневими радикалами.
 3. Триатомний спирт.
 4. Хімічний елемент який входить до складу спиртів.
 5. Двоатомний спирт.
 6. Назва міжмолекулярного зв’язку, який можуть утворювати спирти.
 7. Агрегатний стан нижчих спиртів.
 8. Сполуки, які утворюються в результаті реакції між спиртами і карбоновими кислотами.
 9. Агрегатний стан спиртів з числом атомів карбону понад 12.
 10. Назва етилового спирту за функціональною номенклатурою.

 


 

 

 

 

 

 

 

«Альдегіди»

 

 1. Органічні сполуки, до молекул яких входить карбонільна функціональна група.
 2. Хімічний елемент, який входить до складу альдегідів.
 3. Агрегатний стан мурашиного альдегіду.
 4. Водневий 40% розчин формальдегіду.
 5. Назва оцтового альдегіду за функціональною номенклатурою.
 6. В результаті окиснення якого класу сполук можна добути альдегіди.
 7. Замінники кольорових і чорних металів.
 8. Прізвище вченого, який добув оцтовий альдегід з ацетилену.
 9. Міжмолекулярний зв'язок між молекулами альдегіду і води.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Карбонові кислоти»

 

 1. Яка найпростіша аліфатична карбонова кислота здатна мати ізомери.
 2. Функціональна група характерна для карбонових кислот.
 3. Назва мурашиної кислоти за функціональною номенклатурою.
 4. Водні розчини солей вищих карбонових кислот.
 5. Хімічна реакція між карбоновою кислотою та спиртом, яка призводить до утворення складного ефіру.
 6. Фрукт в якому міститься мурашина кислота.
 7. В результаті окислення яких сполук можна отримати карбонові кислоти.

 


 

 

 

 

«Складні ефіри та жири»

 

 1. Природні естери утворені триатомним спиртом гліцерином та вищими жирними кислотами.
 2. Реакція утворення складних ефірів.
 3. Хімічна реакція між водою та жирами.
 4. Хімічна реакція, яка використовується для перетворення рідких жирів на тверді.
 5. Інша назва рідких жирів.
 6. Реакція взаємодії складного ефіру з водою в результаті якої утворюється спирт і кислота.
 7. Назва солей вищих жирних кислот.
 8. Хімічний елемент складова частина жирів.
 9. Французький хімік, який займався вивченням жирів.
 10. Лужний елемент, завдяки якому мила мають твердий агрегатний стан.

 


 

 

 

 

 

 

«Вуглеводи»

 

 1. Група вуглеводів, що не вступає в реакцію гідролізу.
 2. Представник полісахаридів.
 3. Для якого вуглеводу характерна реакція «срібного дзеркала».
 4. Хімічна реакція, яка відбувається в зелених частинах рослини і призводить до утворення вуглеводів.
 5. Клас речовин, який складається з Карбону, Гідрогену та Оксисену.
 6. Група природних полімерів утворених великою кількістю молекул моносахаридів, що виділяються під час гідролізу.
 7. Вуглевод, який має однакову брутто – формулу з глюкозою.
 8. Хімічна речовина, яка утворюється в результаті спиртового бродіння глюкози.
 9. Вуглевод, який складає основу клітинної стінки рослин.
 10. Вуглевод для розщеплення якого в організмі людей потрібен фермент інсулін.
 11. Рослина багата на крохмаль.

 

 

 

 

 

 

 

 

«Аміни»

 

 1. До якого класу сполук належать аміни.
 2. Похідними якої речовини можна розглядати клас амінів.
 3. Які зв’язки утворюються між молекулами амінів в рідкій фазі.
 4. Який запах найбільш характерний для нижчих амінів.
 5. Яку реакцію середовища мають водні розчини амінів.
 6. Представник амінів.
 7. Представник амінів - олієподібна речовина, дещо важча за воду, малорозчинна у воді, добре розчиняється в етанолі та бензолі.
 8. Група амінів, по класифікації в залежності від природи вуглеводневого радикалу.
 9. Представник ароматичних амінів.
 10. Якого кольору набуває анілін при окисленні на повітрі.
 11. Скільки вуглеводневих радикалів міститься в третинних амінах.
 12. Прізвище вченого, який першим добув анілін.
 13. Речовини, які виготовляють з аніліну.

 


 

 

 

 

 

«Амінокислоти»

 

 1. Представник амінокислот.
 2. Синтетичне волокно, яке виробляють з амінокислот.
 3. Органічна біфункціональна сполука, до складу якої входять карбоксильна та аміногрупа.
 4. Сполука, що утворюється в результаті сполучення двох залишків амінокислот.
 5. Основний елемент структури амінокислот.
 6. Клас речовин, який утворюється в результаті нарощування пептидного ланцюга.
 7. Хімічна характеристика амінокислот, яка підтверджується здатністю їх вступати в реакції, як з кислотами так і з основами.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Білки»

 

 1.  Структурна одиниця молекули білку.
 2.  Тривимірна конфігурація білка.
 3.  Просторова фігура, що відображає вторинну структуру білка.
 4.  Зв'язок за допомогою якого амінокислоти сполучаються в молекулу білка.
 5.  Процес руйнування вторинної і третинної структури білка.
 6.  Каталізатори, що допомагають проходженню хімічних реакцій в живому організмі.
 7.  Білок крові який переносить до тканин кисень.
 8.  Загальна назва білків, які можуть руйнувати та зв’язувати бактерії, віруси тощо.
 9.  Хімічний елемент, який складає основу білків.
 10.  Біополімер, який складається зі з’єднаних у певній послідовності залишків амінокислот.
 11.  Зв'язок між окремими поліпептидними ланцюгами.
 12.  Якісна реакція на білок за допомогою солей Купруму в лужному середовищі.

 

 

Відповіді на кросворди по хімії:

«Насичені вуглеводні»

1. вуглеводні.   2. метан.  3. Марковніков.  4. циклічні.   5.алкани.   6. бутан.

7. Вюрц.          8. газ.       9. нафтени.         10. крекінг.    11. Коновалов.

 

«Ненасичені вуглеводні»

1.алкени. 2.етен. 3.ацетилен. 4. дієни. 5.алкіни. 6.карбон. 7.нафта. 8.поліетилен.

 

«Ароматичні вуглеводні»

1. бензол. 2. арени. 3. Кекуле.   4. Зелінський.     5. нафталін.     6. рідина.

7. циклогексан.       8. горіння.  9. феніл.              10. шість.

 

«Спирти та феноли»

1. фенол.  2. спирти. 3. гліцерин. 4. Оксиген.   5. етиленгліколь.   6. водневий.  

7. рідкий. 8. ефіри.   9. твердий. 10. етанол.

 

«Альдегіди»

1. альдегіди.    2. Оксиген.   3. газ.    4. формалін.   5. етаналь.   6. спиртів.  

7. фенопласти. 8. Кучеров.  9. водневий.

 

«Карбонові кислоти»

1. бутанова. 2. карбоксильна. 3. метанова. 4. мила. 5. етерифікація.

6. яблуко.    7. альдегіди.

 

«Складні ефіри та жири»

1. жири.    2. етерифікації.   3. гідроліз.      4. гідрогенізація.     5. олії.    6. омилення. 7. мила.    8. Оксиген.          9. Шеврель.    10. Натрій.

 

«Вуглеводи»

1. моносахариди.    2. крохмаль.   3. глюкоза.   4. фотосинтез.   5. вуглеводи.

6. полісахариди. 7. фруктоза.   8. етанол. 9. целюлоза. 10.сахароза. 11. картопля.

 

«Аміни»

1. нітросполуки.    2. аміаку.     3. водневі. 4. рибний.  5. лужну.    6. метиламін. 7. анілін. 8.аліфатичні. 9.феніламін. 10.жовтого.  11.три. 12. Зінін.  13.барвники.

 

«Амінокислоти»

1. лізин.   2. капрон.   3. амінокислоти.   4. дипептид.   5. Карбон.  6. білки. 7. амфотерність.

«Білки»

1. амінокислоти. 2. глобула. 3.спіраль. 4.пептидний. 5.денатурація.  6.ферменти. 7. гемоглобін.  8. антитіла.  9. Карбон.  10. білок.    11. водневий.    12.біуретова.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Задорожня Наталія Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Інші матеріали
Додано
19 вересня 2018
Переглядів
7298
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку