2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

КТП План 5 класс Т. Пахомова 1 год обучения 1 семестр

Про матеріал
КТП План 5 класс Т. Пахомова 1 год обучения, 2020 г з розвернутими змістовними лініями , 1 семестр
Перегляд файлу

Урок

Урок по темі №

Дата

Тематика

ситуативного спілкування

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Змістові лінії

Примітки

 

 

План

 

Факт

 

 

лексика

граматика

говоріння

(усна взаємодія та продукуван-ня)

аудіювання

(сприй-

мання на слух)

 

читання

 (зорове сприйнят-тя)

письмо

(писемна взаємодіяпродуку-

вання)

 

1.Екологічна безпека та сталий розвиток

2. Громадянська відповідальність

3. Здоров’я і безпека

4.Підприємливість  та фінансова грамотність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                                                                         Тема1.    Я, моя сімя і друзі 8 год

 

1

1

01.09

01.09

07.09

 

Знайомство з мовою та країною.

 

English, a song, hooray, hello, hi, name, where, how old

 

I’m

he’s

she’s

Ex.4,5, p8.

Ex.1, p.12

Ex.1-3, pp.7-8 Ex.1, p. 11

Let’s get started!

Ex 2, p.11

 

Ex.6, p.8

WB

1Наводить приклади внеску своєїродини у сталий розвиток;

2. Розповідає про розподіл обов’язків у родині; Наводить приклади взаємодопомоги членам родини; Пояснює вибір особистих символів; Порівнює сімейні традиції; Наводить приклади своговнеску вжиття громади; Обговорюєособливості взаємодіїособистості та групи; Порівнює безпосереднє спілкування з віртуальним; Планує траєкторію власного життя; Формулює особисті  ціннісні пріоритети.

3. Аргументує необхідність дотримання особистої гігієни; Демонструє розуміння впливу звичок на стан здоров’я; Ілюструє необхідність здорового способу життя на прикладі своєїродини; Формулює правила безпеки онлайн спілкування; Прогнозує наслідки необачної поведінки в мережі Інтернет.

4.Демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту.;Розповідає про доцільневикористання кишенькових грошей

ex.10 p. 9  

2

2

01.09

01.09

07.09

 

Знайомство. Привітання і прощання.

 

Числівники

1-10

 

Ex.7, p.8

Ex.2, p.13

Ex.8, p.9

Ex.3(a), p.13

Ex.2 (c), p.13

Ex.3(b), p.13

Ex.4, p.13 WB

p. 14  

3

3

08.09

08.09

14.09

 

Алфавіт.

ABC Practice.

Знайомcтво.

Вік.Адреса.

Номер телефону.

 

Teacher, school, favourite, big, new, nice

 

Ex.2,4, p.15

Ex.1, p.15

 

Ex.5, p.15 WB

WB

4

4

08.09

08.09

14.09

 

Правила читання голосних букв.  

Місце проживання та

Навчання.

Школа.

 

a bag, a pen,

a pencil case,

a pencil, a rubber,a ruler, a book,

an exercise book, a sandwich,

an apple, a mobile

Heoзначений артикль а/an. Однина та множина іменика.

Числівники 13-100.

Вказівні займенники.

Ex.4, p. 17

Ex.6, p.17

Ex.1,3, p.16

Ex.5,7, p.17

Ex.9, p.9

Ex.9, p.9

Ex.8 (b), p.16

Ex.8 (c), p.17 WB

слова p.16.

5

5

15.09

15.09

21.09

 

Правила читання приголосних букв

Класна кімната.

Шкільне приладдя.

 

I, you, he, she, it, we, you, they

Present Simple дієслова to be, (cтверджувальна, питальна i заперечна форми). Особові займенники

Ex.1, p.18

Ex.4-6, p.19

Ex.10, p.9

Dialogue ‘Sam’

Ex.10, p.9

Ex.2, 3, p.18 WB

1Наводить приклади внеску своєїродини у сталий розвиток;

2. Розповідає про розподіл обов’язків у родині; Наводить приклади взаємодопомоги членам родини; Пояснює вибір особистих символів; Порівнює сімейні традиції; Наводить приклади своговнеску вжиття громади; Обговорюєособливості взаємодіїособистості та групи; Порівнює безпосереднє спілкування з віртуальним; Планує траєкторію власного життя; Формулює особисті  ціннісні пріоритети.

3. Аргументує необхідність дотримання особистої гігієни; Демонструє розуміння впливу звичок на стан здоров’я; Ілюструє необхідність здорового способу життя на прикладі своєїродини; Формулює правила безпеки онлайн спілкування; Прогнозує наслідки необачної поведінки в мережі Інтернет.

4.Демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту.;Розповідає про доцільневикористання кишенькових грошей

ex. 6 с. 19

6

6

15.09

15.09

21.09

 

Фрази шкільного вжитку. Цифри.

 

Window

Door

Poster

Chair

Board

Desk

Cupboard

Table

Wall

 

Прийменники місця (in, on, behind, under)

Спеціальні питання (Present simple/to be)

Ex.2,3, p.20

EX.7,p.21

Ex. 1, p.20

Ex.6, p21

Ex.5, p.21

 

Ex.4, p.21

WB

p.20 слова

7

7

22.09

22.09

28.09

 

In the playground.

На шкільному майданчику.

Nice

Cool

Boring

Naughty

Joke

 

Present Simple / to be

Ex.1, p.23

No problem!

Ex.2, p.23

Ex.3, p23

Ex.4, p.23 WB

ex. 3   p.23  усно

 

8

8

22.09

22.09

28.09

 

Узагальнення з теми  «Я, моя сімя і друзі».

 

                                                                                                                  Тема2.  Дім милий дім 6 год

9

1

29.09

29.09

05.10

 

Я, моя сім’я та друзі. Дім.

 

Living room,

bedroom,

bathroom,

kitchen, dining room.

 

Ex.2, p.26

Ex. 4, p.29

Ex.1, p.26

The Brooks and the Ivchenkos p. 28

Ex.3, p. 29

Ex.1, p.28

 

Ex. 3 (b), p. 26

Ex.9, p.27

Ex.2,p.29

WB

1.Пояснює взаємозв’язок людини й навколишнього середовища та залежність її від природних ресурсів.

2. Наводить приклади участі родини у життімісцевої громади.

p. 24 слова

10

2

29.09

29.09

05.10

 

Сімейне дерево,

члени родини.

Granddad,     grandma,     aunt, uncle,      cousin, dad,      mum, sister,     brother

Присвійний відмінок іменника

Прислівники місця (on the right/on the left/next to)

Ex.1, p.3

Ex.6,p.31

Ex.4, p.31

Ex.3,p.30

Ex.2,p.30

Ex.5,p.31

WB

в. 6 с. 31 письмово

 

11

3

06.10

06.10

12.10

 

Вік, адреса,

місце проживання, національність.

Моя  кімната. Кольори.

 

 

Have got/has got (стверджувальна,

Питальна та заперечні форми

у Present simple)

Ex.3,p.32

Ex.4-7,p.33

Emma, help me!

 

Ex.1,p.32

Ex.2,p.32

WB

 

 

1.Пояснює взаємозв’язок людини й навколишнього середовища та залежність її від природних ресурсів.

2. Наводить приклади участі родини у життімісцевої громади.

WB

12

4

06.10

06.10

12.10

 

Моя  кімната. Кольори.

 

Кольори.

Структури

there is / there are

Is there … ? /Are there  ?

Ex.2-4, p.34

Ex.2-5,p.35

Ex.1,p.35

WB

WB

13

5

13.10

13.10

19.10

 

Проектна робота  « Мій дім».

 

Strange, busy, new, fed up, slow, not very good, lucky,

good with, happy, nice, scared, stupid.

 

Ex.2,3, p.37

Ex.1,p.36

Ex.1,p.36

Ex.4, p.37

WB

Розповідь про мою сім’ю.

 

14

6

13.10

13.10

19.10

 

Узагальнення з теми  «Дім милий дім»  .

 

                                                                    Тема 3.  Відпочинок і дозвілля 7 год

15

1

20.10

20.10

02.11

 

Відпочинок і дозвілля. Дні тижня.

 

Can you … ?

Yes I can. / No, I can’t. Can you teach me?Yes, I can./No, I can’t.

 

Модальне

дієслово can’

Ex.5-7,p.41

Ex.2,p.40

Ex.4,p.41

Ex.9,p.41

Ex.8,p.41

Ex.6 b),p.41

WB

  1. Пояснює необхідність прибирання за собою під час відпочинку, наводить приклади з власного досвіду
  1. Демонструє знання та наводить приклади дотриманняправил безпеки руху та користування громадським транспортом ; Розрізняє безпечні та небезпечні ситуації під час активного

 

EX.5 P. 43 письмово, вивчити слова

 

16

2

20.10

20.10

02.11

 

Улюблені види відпочинку.

 

Lets go to the computer club.

Its a good idea.

 

School clubs

Ex.3,p.43

 

Ex.5,p.43

Ex.1,p.42

Ex.3,4, p.43,WB

EX.5 P. 45 письмово

17

3

03.11

03.11

09.11

 

Захоплення / хобі. Годинник.

 

Іt’s quarter past four. It’s half past four. It’s quarter to ve. Don’t bring your mobile!

Наказовий спосіб

Ex.3,p.45

 

Ex.4,p.45

Ex.5,6,p.45

WB

WB

18

4

03.11

03.11

09.11

 

E-mail до бабусі. Розпорядок дня. Введення нової лексики з теми.

 

I get up and wash at quarter to eight. At weekends I always go to my grandma.

 

Прислівники

Частотності

(never, sometimes, often, always)

Ex.1,p.46

Ex.4,5,p47

An e-mail to Grandma

Ex.3,p.46

Ex.2,p.46

Ex.6,7,p.47

WB

  1. Пояснює необхідність прибирання за собою під час відпочинку, наводить приклади з власного досвіду
  1. Демонструє знання та наводить приклади дотриманняправил безпеки руху та користування громадським транспортом ; Розрізняє безпечні та небезпечні ситуації під час активного

 

 

EX.7 P.47 письмово

 

19

5

10.11

10.11

16.11

 

Хто любить понеділки? Знайомство з тваринами.

 

She sleeps. She likes/doesn’t like. He goes/ doesn’t go.

Present Simple (третя особа однини)

Ex.1-4,p48

Who likes Mondays?

Ex.1-4,p.49

Who likes Mondays?

 

Ex.1, p.49

WB

EX. 5 P. 49 читати

 

20

6

10.11

10.11

16.11

 

Вихідні. Проектна робота «Відпочинок і дозвілля».

 

I think this story is really nice/funny/ I like/don’t like the pictures/the story/

Present Simple

Ex.2,3,4,p.51

Baker’s story

Ex.1,p.50

WB

EX. 4 P. 51 розповідь

 

21

7

17.11

17.11

23.11

 

 

Узагальнення з теми  «Відпочинок і дозвілля».

 

                                                                               Тема 4.   В місті 9/11 год

22

1

17.11

17.11

23.11

 

IN TOWN. Вживання означеного і неозначеного артикля.

 

on your left

on your right 

next to

Go down 

Go left.

Go right.

Артикль

Ex.3,p.55

Ex.4,p.55

Ex.1,p.54

Ex.2,p.55

Ex.5,p.55

Ex.6,p.55

WB

.Пояснює взаємозв’язок людини й навколишнього середовища та залежність її від природних ресурсів.

2. Наводить приклади участі родини у життімісцевої громади.

EX.6 P.55  письмово

 

23

2

24.11

24.11

30.11

 

Greenwich

project week. Множина іменників.

North, West, East, South

Special questions in Preset Simple.

Ex.1,p.56

Ex.3,p.57

Out and about in Greenwich

Ex.2(a),p.56

Out and about in Greenwich

Ex.2(b),p. 56

Ex.4,p.57

WB

EX.4 P.57 письмово

24

3

24.11

24.11

30.11

 

 

Друзі і сім’я у Гринвічі. Монологічне мовлення .

Займенники. Давальний відмінок займенників.

by bike

on foot

I / me,you /you, he /him,she /her, it / it, we / us, they/ them

General questions in Present Smple.

Особові займенники

Ex.1,2,3, p.58

Ex.5,7,p.59

Ex.2,p.63

Ex.3,p.65

Ex.1,3,4, p.63

Cool idea, Sam!

Ex.1,2,p.62

Cool idea, Sam!

Ex.1,p.65

Ex.2(b),p.58

Ex.6(a),p.59

WB

EX.7 P.59 усно

EX.1 P.66 усно

 

25

4

01.12

01.12

07.12

 

«Місто, де я живу».

Інструкції щодо пересування по місту.

When/Where/

What/How

Special questions in Preset Simple.

Ex.3,p.60

Ex.4,5,p.61

 

Ex.2,p.60

Ex.6,p.60

WB

.Пояснює взаємозв’язок людини й навколишнього середовища та залежність її від природних ресурсів.

2. Наводить приклади участі родини у життімісцевої громади.

EX.6 P.61 усно

 

26

5

01.12

01.12

07.12

 

 

Контроль читання.

 

 

 

 

 

 

 

 

27

6

08.12

08.12

14.12

 

 

Контроль письма.

 

 

 

 

 

 

 

 

28

7

08.12

08.12

14.12

 

 

Контроль говоріння.

 

 

 

 

 

 

 

 

29

8

15.12

15.12

21.12

 

 

 

Узагальнення з теми  «В місті» .

Контроль аудіювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

30

9

22.12

22.11

 

Повторення.

 

 

 

 

 

 

 

 

31

10

22.12

22.12

 

 

Повторення.

 

 

 

 

 

 

 

 

32

11

15.12

15.12

21.12

 

Підсумковий урок .

Узагальнення за І семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (1-й рік навчання) 5 клас (Пахомова Т. Г.)
Додано
20 жовтня 2020
Переглядів
289
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку