28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

КТП з англійської мови для 11 класу на 2 семестр (зі змістовими лініями)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування для 11 класу на 2 семестр зі змістовими лініями. Складено за підруником О.Карпюк у відповідності до нової програми та за новими стандартами НУШ. автор Швага Марина Максимівна.
Перегляд файлу

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

 

 

 

 

Очікувані

результати

 

 

 

Ключові компетентності

 

Інтегровані змістові лінії

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємли-вість та фінанова грамотність

Unit 5: Це твоя планета.

Тема 5: It’s your planet.

 

 

 

Наша планета.

Впр.2,

с. 133 

Впр.3,

с. 133-136

Впр.1,

с. 132

 

Вміти розповідати про нашу планету.

Уміння вчитися упродовж життя.

 


+

 

 +

 

Впр.4,

с. 135

 

 

Проблеми навколишнього

середовища.

Впр.5,

6,7,

с. 137-138

 

Вміти розповідати про проблеми навколиш-нього середовища.

Уміння вчитися упродовж життя.

 


+

 

 +

 

Впр.6,b

с. 138

 

 

Проблеми навколишнього

середовища.

Впр.2,

с. 139 

Впр.3,

с. 140-141Впр.1,

с. 139

 

Вміти розповідати про проблеми навколиш-нього середовища.

Уміння вчитися упродовж життя.

 


+

 

 +

 

Впр.4,

с. 141 вивчити нові лексичні одиниці

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

 

 

 

 

Очікувані

результати

 

 

 

Ключові компетентності

 

Інтегровані змістові лінії

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливість та фінанова грамотність

 

 

Навколишнє середовище. Розвиток навичок граматики.

 

 

Впр.1,2,

с. 142 

 

Passive Voice

Вміти розповідати вживати пасивний стан в реченнях.

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.3,

с. 142

 

 

Навколишнє

середовище. Розвиток

навичок аудіювання.

Впр.1,2

с. 144 

Впр.3,

с. 144-145

Passive Voice

Вміти розповідати про проблеми навколиш-нього середовища.

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.4,

с. 145

 

 

Способи захисту навколишнього середовища.

Впр.1,

с. 146 

Впр.2,

с. 146-146

Passive Voice

Вміти розповідати про проблеми навколиш-нього середовища.

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.4,

с. 149

 

 

Способи захисту навколишнього середовища.

Впр.4,5

с. 152-153

Впр.2,

с. 151 

Впр.1,

с. 151

Passive Voice and Active Voice

 

 

 

 

 

 

Впр.6,

с. 154

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

 

 

 

 

Очікувані

результати

 

 

 

Ключові компетентності

 

Інтегровані змістові лінії

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливість та фінанова грамотність

 

 

Написання есе.

Впр.1,2

с. 155 

Впр.3,

с. 155 

Впр.4,

с. 156

Passive Voice

Вміти розповідати вживати пасивний стан в реченнях.

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.5,

с. 157

 

 

Написання есе.

Впр.3,

с. 162

Впр.1,2

с. 161

Passive Voice

Вміти розповідати про проблеми навколиш-нього середовища.

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.4,

с. 163-164

 

 

Розвиток навичок письма.

Тематична.

За завданнями вчителя.

Passive Voice

Вміти розповідати про проблеми навколиш-нього середовища.

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

 

Unit 6: Мистецтво.

Тема 6: Art.

 

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

 

 

 

 

Очікувані

результати

 

 

 

Ключові компетентності

 

Інтегровані змістові лінії

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливість та фінанова грамотність

 

 

Контроль навичок аудіювання.

Listening Comprehension

(the  second term)

Написати контроль аудіюван-ня.

 

 

 

 

 

 

Підготу-ватися до конт-ролю читання

 

 

Контроль навичок читання.

Reading

Comprehension

(the second term)

 

Написати контроль читання.

 

 

 

 

 

 

Підготу-ватися до конт-ролю письма

 

 

Контроль навичок письма.

Writing

Comprehension

(the second  term)

 

Написати творчу роботу.

 

 

 

 

 

 

 

Підготу-ватися до мов-лення

 

 

Контроль навичок говоріння.

 

 

Speaking Comprehension

(the second term)

Розказати обрану тему.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

 

 

 

 

Очікувані

результати

 

 

 

Ключові компетентності

 

Інтегровані змістові лінії

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливість та фінанова грамотність

 

 

Жанри мистецтва  

Впр.4 ст.165

Впр.2-4 ст.165

To make smb gasp, affect, absorb, be sinking out of sight, put into words, catch smb’s breath, feel a lump in smb’s throat, enliven, pore over smth with delight, sheer surprise, floating, shadow, discord, victims, arrangements, significant

 

Минулий неозначений час

Висловkює власне ставлення до розмаїт тя видів сучасного мистецтва

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.5 ст.168

 

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

 

 

 

 

Очікувані

результати

 

 

 

Ключові компетентності

 

Інтегровані змістові лінії

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливість та фінанова грамотність

 

 

Вплив мистецтва на естетичний розвиток людини               

Впр.6-8 ст.169

Будова розповід-них речень

Дискутує довкола впливу мистецтва на емоцій ний стан людини

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.10 ст.170

 

 

Видатні англійські митці                  

впр.1 ст.174 впр.3 

Впр.2 ст.173

Впр.4,5 ст.174-175

Активний і пасивний стан дієслова

Висловлює власні почуття та емоції викликані творами мистецтва

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.7 ст.175

 

 

Улюблений фільм

Впр.2,3 ст.176 

Впр.1 ст.176 Впр.4,3 ст. 177

Приймен-ник  by        для орудного відмінка

Висловлює власні почуття та емоції викликані творами мистецтва

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

 

 

 

Після вистави.  Театральні програми та афіші                   

Впр.6 ст.179

Впр.1,2 ст.180

Дієпри-кметник

Висловлює власні почуття та емоції викликані творами

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.7 ст.179

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

 

 

 

 

Очікувані

результати

 

 

 

Ключові компетентності

 

Інтегровані змістові лінії

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливість та фінанова грамотність

 

 

Видатні українські митці

ст.184 впр.4

Впр.5 ст.185

Будова розповід-них речень

Дискутує довкола впливу мистецтва на емоцій ний стан людини

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.1 ст.186

 

 

Кіномистецтво. Фестивалі.

Впр.4 ст.188 Впр.5,

ст.189

Впр.4 ст.189 

Будова питаль-них речень

Висловлює власні почуття та емоції викликані творами мистецтва

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.6 ст.189

 

 

Роль телебачення в сучасному суспільстві            ст.189-192

Впр.6 ст. 189-190 Впр.7-9 ст191-192  

Питальні слова

Формулює особисті цінності

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.9 ст.192

 

 

Рецензія на улюблений витвір мистецтва

ст.193-195

Впр.1,2 ст.193

Впр.3 ст.194 

Useful Phrases

 

Висловлює власні почуття та емоції викликані творами

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.4 ст.194

 

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

 

 

 

 

Очікувані

результати

 

 

 

Ключові компетентності

 

Інтегровані змістові лінії

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливість та фінанова грамотність

 

 

Узагальнююче повторення вивченого матеріалу.

ст.196 впр.1

ст. 196 впр.2

Впр.3 ст.197 

Дієпри-кметник

Формулює особисті цінності

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.4(a,b) ст.197

 

 

Розвиток навичок письма.

Тематична.

За завданнями вчителя.

 

Висловлює власні почуття та емоції викликані творами

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

 

Unit 7: Молодь і молодіжна культура  .

Тема 7:Young and culture  .

 

 

 

 

Молодь та суспільство ст.199-201

Впр.2 ст.199

Впр.1,2 ст.199

 

 

 

Часи групи Simple Допоміжні дієслова часів групи Simple

Співвід носить власні культурні потреби з можли востями сімейного бюджету

 

 


+

 

 

 +

Впр.2(b) ст.201

 

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

 

 

 

 

Очікувані

результати

 

 

 

Ключові компетентності

 

Інтегровані змістові лінії

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливість та фінанова грамотність

 

 

Проблема СНІДУ в Україні                ст.202-205

Впр.3 ст.202

Впр.4,5 ст.203

Впр.6 ст.204 

Допоміжні дієслова часів групи Continuous

 

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 

 +

Впр.7 ст.205

 

 

Працевлаштуван-ня молоді       ст.206-209

Впр.4 ст. 207

Впр.2 ст.208 Впр.1,4 ст.209

Впр.3 ст.207

Словотво-рення, антоніми

Аналізує власні бажання та потреби у контексті мaбутньої професії

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 

 +

Впр.3,5 ст.209

 

 

Уміння керувати емоціями                   ст.210-214

Впр.3 ст.211

Впр.1,2(а) ст.210

 

Часи групи Perfect

Дієслова 3-ї форми

Дискутує щодо впливу побутових проблем на емоційний стан людини

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 

 +

Впр.2(b) ст.211

 

 

Проблеми молоді. Психологічна допомога             ст.215-216 ст.228-230            

Впр.2 ст.215 Впр.3,4 ст.217  

Закінчення   -ing

Word File ст.215

Інфінітив і герундій

Дискутує щодо впливу побутових проблем на емоційний стан людини

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 

 +

Впр.4 ст.217  

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

 

 

 

 

Очікувані

результати

 

 

 

Ключові компетентності

 

Інтегровані змістові лінії

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливість та фінанова грамотність

 

 

Допомога молоді з боку влади        ст.220-221

Впр.3 ст.230

Впр.2 ст.215-216

Вимова суфіксів, префіксів

Word File ст.221

Словотво-рення

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 

 +

Впр.4 ст.221

 

 

Молодіжний рух в Україні та у світі  ст.224-225

Впр.6-7 ст.224

Питальні речення

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 

 +

Впр.8 ст.225

 

 

Молодіжні організації та громади ст.233-236

Впр.1-4 ст233-236 

Питальні речення Питання до окремих речень

Будова питальних речень

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 

 +

 

 

 

Розвиток навичок письма.

Тематична.

ст.226-227

   

Закінчення   -ed

Пасивний стан

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 

 +

Впр.9 ст.226

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

 

 

 

 

Очікувані

результати

 

 

 

Ключові компетентності

 

Інтегровані змістові лінії

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємли-вість та фінанова грамотність

Unit 8: Україна у світі.

Тема 8: Ukraine.

 

 

 

 

Суспільно-політичне життя в країні              ст.237-240

 

Впр.2 ст.237 

Впр.2 ст.237 

Впр.3 ст.239 

 

Особові форми дієслова to be

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.4 ст.240

 

 

Декларація про державний суверенітет України               ст.244-247

Впр.1 ст.246

Безособо-ві форми дієслова Впр.1 ст.246

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

 

 

 

Конституція – основний закон України             ст.249-251

ст.250 впр.5

Впр.2 ст.251 Впр.4 ст.249 

 

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

 

Впр.1 ст.251

 

 

 

 

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

 

 

 

 

Очікувані

результати

 

 

 

Ключові компетентності

 

Інтегровані змістові лінії

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливість та фінанова грамотність

 

 

Представницькі місії за кордоном

ст.241-243

Впр.6,7 ст.241 Впр.1,2,8 ст.242  

Типи питань

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.2

Ст.242

 

 

Міжнародні організації: Рада Європи, ООН ст.253-254

Впр.4

 ст.254

Впр.3 (b) ст.253 

Вживан ня неозначеного артикля

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

 

 

 

Міжнародні організації: UNESCO, UNISEF cт.253

Текст за вибором учителя

Вибо ри Президента України (тези) Впр.3 (b) ст.253

 

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

 

 

 

Вибори в Україні ст.255-256

Впр.1,3 ст.255-256

Впр.2,4 ст.256 

Герундій

Присвійні займен ники

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.4

Стор.256

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

 

 

 

 

Очікувані

результати

 

 

 

Ключові компетентності

 

Інтегровані змістові лінії

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливість та фінанова грамотність

 

 

Міжнародні освітні програми ст.258-260

Впр.6 (а),5 ст.258 

Граматич-ні часи

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.6 (b) ст.258

 

 

Державний устрій України   ст.267-269

ст.260 впр.7(b)  ст.267 впр.1

Впр.3 ст.268

Впр.2  

Безособові форми діє-слова

Граматич-ні часи

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.4 ст.269

 

 

Політичний устрій Великобританії та США

Завдання на картках

Граматич-ні часи

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Завдан-ня на картках

 

 

Узагальнююче повторення

Завдан ня на картках

Безособові форми діє-слова

Граматич-ні часи

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Завдан ня на картках

 

 

Розвиток навичок письма. Тематична.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Англійська мова, 11 клас, Планування
Інкл
До підручника
Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) 11 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
23 січня
Переглядів
366
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку