"Лепбук" - курсова робота

Про матеріал
Лепбуки допомагають швидко і ефективно засвоїти нову інформацію і закріпити вивчене в пізнавально-ігровій, цікавій для дітей формі. Лепбук являє собою папку або міні-книжку, в якій систематизовані знання з якоїсь теми.
Перегляд файлу

1


https://photoshop-kopona.com/uploads/posts/2016-08/1471073696_463.jpg

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………………………………………………….… 2

АКТУАЛЬНІСТЬ............................................2

РОЗДІЛ І.  Що таке «лепбук»?...................................3

РОЗДІЛ ІІ. Використання лепбука у роботі  

Список використаних джерел.................................22

Додатки.................................................23

 •        Додаток 1.Поради щодо ефективного використання лепбука...............
 •        Додаток 2. Орієтновний зміст лепбуків..............................


Вступ

Сучасній дитині необхідно не стільки багато знати, скільки послідовно і доказово мислити, проявляти розумову активність. Зміст і методи навчання   спрямовані на розвиток уваги, пам'яті, творчої уяви, на вироблення вміння порівнювати, виділяти характерні властивості предметів, узагальнювати їх за певною ознакою, отримувати задоволення від знайденого рішення. Коли дитина сама діє з об'єктами, вона краще пізнає навколишній світ, тому пріоритет в роботі з дітьми слід віддавати практичним методам навчання.

У зв'язку з цим перед нами педагогами стоїть завдання пошуку нових нестандартних форм взаємодії з учнями. На зміну традиційному приходить продуктивне навчання, яке спрямоване на розвиток творчих здібностей, формування у дітей інтересу до творчої діяльності.

Одним з перспективних методів, які сприяють вирішенню даної проблеми, є лепбук.


АКТУАЛЬНІСТЬ

Lapbooking - процес виготовлення лепбуку як форми організації навчального матеріалу, явище нове, але вже набуло популярності та широко використовується у всьому світі від Америки до Європи. Зустрівши вперше термін «lapbook», я навіть не здогадувалась, наскільки цікавим виявиться процес дослідження цього поняття, яким багатогранним та оригінальним воно виявиться насправді, як зацікавить нас  вчителів

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І.

 

 Що таке «ЛЕПБУК» ?

 

По суті лепбук являє собою папку або міні-книжку, в якій систематизовані знання з якоїсь теми. Теми можуть бути як широкі («Математика», «Погода», «Спорт»), так і вузькі («Кішки», «Сніг», «Яблука»).          У такій книжці багато кишеньок та конвертиків, що містять необхідний систематизований матеріал (у тому числі ілюстративний) для вивчення і закріплення знань по темі.

Лепбуки допомагають швидко і ефективно засвоїти нову інформацію і закріпити вивчене в пізнавально-ігровий формі. Ці тематичні посібники мають яскраве оформлення, чітку структуру і в ідеалі розробляються спеціально під конкретну дитину з її рівнем знань. Поширені також і «колективні» тематичні папки – лепбуки в дитячих садах і школах – виготовляються вихователями та вчителями.

Оптимальний вік дитини для початку занять з тематичними папками – 5 років. Ідеальний варіант виготовлення тематичної папки – спільно з дитиною, тоді він запам'ятовує інформацію в процесі створення лепбука. У ході роботи з тематичним матеріалом дитина проводить спостереження, виконує завдання, вивчає і закріплює інформацію. Згодом, маючи під рукою готову тематичну папку, дитина може освіжити свої знання з тієї чи іншої теми.

Лепбук – підсумковий результат спільної роботи з дітьми по тій або іншій темі. Його виготовлення повинні передувати тематичні заняття та ігри, обговорення і розмови про складних питань, виконання завдань. В цьому випадку дитина буде готовий до виготовлення тематичної папки разом з вами, і вона дійсно виконає свою роль як закріплює, систематизирующего дидактичного та ігрового посібника.

У пошуку нових форм організації освітньої діяльності знаходиться зараз кожен педагог НУШ. Результатом такого пошуку для нас є тематична папка або лепбук.

Навряд чи серед нас знайдуться ті, хто ніколи не писав конспектів чи шпаргалок при підготовці до контрольної, екзамену, виступу. Це і зрозуміло, так як кожна людина індивідуальна і неповторна, так само по-своєму сприймає інформацію. Так, наприклад, візуали сприймають краще зорову, візуальну інформацію, аудіали відмінно запам'ятовують на слух, кінестетам краще вдається запам'ятати, відчувши дотиком, а дискети систематизують матеріал і запам'ятовують, опираючись на логіку. Вченими науково доведено, що при сприйманні інформації на слух, ми запам'ятовуємо лише 10% від почутого. Записування, занотовування допомагає нашому мозку серйозно сприймати та систематизувати отриману інформацію. Так звані «шпаргалки» сприяють запам'ятовуванню інформації, а під час навчання у дитячому садку функцію «шпаргалок» може виконувати лепбук.

Термін «лепбук» ( з англійського «lapbook» - книга на колінах ) вперше використала у своїй домашній школі мати та письменниця з Вірджинії ТемміДабі. Вона узагальнила досвід використання різноманітних міні книг, автором створення яких була Діна Зайк ще у вісімдесятих роках минулого сторіччя. Саме Діна Зайк запропонувала використовувати так звані foldables - складені аркуші паперу, для легкого та ненав'язливого запам'ятовування інформації дітьми. Автор детально описала у своїй книзі різні способи їх створення. Використання таких складених різними способами аркушів паперу, або, як ми їх зараз називаємо, «міні книги», давало можливість дітям, працюючи над їх виготовленням, швидко та надовго запам'ятовувати потрібну інформацію. Ця техніка широко застосовувалась у домашніх школах всього світу. ТамміДаббі зі свого боку запропонувала вкласти ці міні-книжки в одну оригінально оформлену папку. Автор назвала цю саморобну книгу так, тому що вся робота відображається у «книзі», яка може розташуватись на колінах у дитини.Звичайно, американці не винайшли велосипед, адже подібні книжки або книжки-іграшки були завжди, але завдяки американським домашнім школам, лепбук виділився в окремий жанр. Лепбук при такому навчанні є фінальним етапом вивчення певної теми. Тобто учень, вивчивши тему, оформлює отримані знання у вигляді лепбука, куди вміщує все, про що він дізнався.

Отже, лепбук - це книга або папка будь-якої форми та з будь-якої теми, з вкладеними у неї оформленими у оригінальний спосіб різноманітними міні книжками, віконечками, малюнками, іграми. Як і інші цікаві інновації, він був підхоплений матусями, вихователями, вчителями всього світу та досить вдало ними використовується під час навчання у звичайних та домашніх школах.

В умовах реалізації Базового компонента  шкільної освіти перед педагогом постає проблема - навчити дитину ставити перед собою цілі і завдання, знаходити способи їх вирішення, а головне знаходити потрібну інформацію для вирішення поставленого питання серед величезної кількості джерел інформації. Всім нам відомо, що краще запам'ятовується те, що цікаво, емоційно забарвлене. Саме для того, щоб вивчене залишилось в пам'яті дитини, щоб вона могла навчитися користуватися тими знаннями, які отримала на заняттях, щоб вона захотіла самостійно розширити свої знання з даного питання доцільно використовувати лепбук.

Лепбук відповідає всім вимогам до предметно-розвиваючого середовища. Він інформативний,багатофункціональний,сприяє розвитку творчості, уяви, може використовуватись одночасно групою дітей (в тому числі за участю дорослого як партнера),має дидактичні властивості. Крім того є засобом художньо-естетичного розвитку дитини, залучає його до світу мистецтва. Структура і зміст лепбука доступні дітям шкільного віку, він забезпечує ігрову, пізнавальну, дослідницьку та творчу активність всіх  учнів. Процес створення лепбука дозволяє дитині бути учасником всього процесу, на будь якому з його етапів. 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИКОРИСТАННЯ

 

Побудова навчальної діяльності на основі взаємодії дорослих з дітьми, орієнтованої на інтереси і можливості кожної дитини.

 • Розвиток допитливості, пізнавальної мотивації та навчальної активності.
 • Розвиток уяви, творчої ініціативи, у тому числі мовленнєвої.
 • Можливість вибору дітьми матеріалів, видів роботи, учасників спільної діяльності.
 • Створення умов для участі батьків у спільній навчальній діяльності.

 

      Навчальні:

 • Закріплення набутих знань з певної тематики.
 • Розвиток партнерських взаємин з дорослим і дітьми.
 • Розвиток умінь в узагальнювати, систематизувати інформацію.
 •  Поповнення і систематизація знань дітей, шляхом залучення їх в ігрові, пізнавально-розвиваючі заняття.
 • Вчити класифікувати, узагальнювати та робити висновок.
 •  Формування основ безпечної поведінки в побуті, соціумі, природі.
 • Надання кваліфікованої консультативної та практичної допомоги батькам.

 

 Розвиваючі:

 • Розвивати дитячу самостійність та і ініціативність.
 • Розвивати пізнавальні та інтелектуальні здібності дітей.
 • Розвивати пам'ять, увагу, мислення, уяву.

 

     Виховні:

 •   Виховувати організованість у спільній діяльності.
 •   Виховувати дружелюбність.

 

 

 

http://vuchoba.org/lanskaya-syarednyaya-shkola-v2/9331_html_m4993a195.jpg

 

 

  ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ

 

 • Допомагає за власним бажанням організувати отриману інформацію з вивченої теми.
 • Сприяє кращому розумінню та запам'ятовуванню матеріалу.
 • Зручний спосіб повторення та узагальнення вивченого.
 •  Дитина вчиться самостійно аналізувати та робити висновки.
 • Лепбукможна створити на будь-яку тему.
 • Створення лепбука є одним з видів спільної діяльності дорослого і дітей. Він може бути ще й формою презентації підсумків проекту або тематичного тижня.
 • Дитина вчиться самостійно обирати та впорядковувати інформацію, яку вона додасть у лепбук.
 • Дитина більш зацікавлена у навчанні, коли воно «оживає», до нього можна торкнутись.
 • Виготовляти лепбук можна індивідуально або групою, обираючи посильні завдання для кожної дитини.
 • Лепбук добре підходить для занять в групах, де одночасно навчаються діти різних вікових груп.  
 •   До виготовлення лепбуків можна залучати батьків, що сприятиме глибшій співпраці школи та родини.
 • Врешті-решт - це просто цікаво!

Єдиний «недолік»: для виготовлення лепбука потрібен час, фантазія, зусилля та відсутність ліній.

 

 

 

 

 

 

 

ВИДИ ЛЕПБУКІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепбуки бувають

 

В залежності від призначення:

  навчальні;

  ігрові;

  вітальні, святкові;

  автобіографічні (папка-звіт про якусь важливу подію в житті дитини: подорож, похід в цирк, каникулярном дозвіллі тощо)

 

В залежності від форми:

  стандартна книжка з двома розворотами;

  папка з 3-5 розворотами;

  книжка-гармошка;

  фігурна папка.

 

Організація матеріалу:

  стандартні кишеньки;

  звичайні і фігурні конверти;

  кишеньки-гармошки;

  кишеньки-книжки;

  віконця та дверцята;

  обертові деталі;

  картки;

  теги;

  стрілки;

  пазли;

  чисті аркуші для заміток і т. д.

 

 

 

Як зробити лепбук своїми руками?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сам процес виготовлення лепбука неймовірно захоплюючий. Для цього вам знадобляться наступні матеріали:

 • картон-основа (картонна папка або аркуш щільного паперу формату А3);
 • папір (біла, кольорова, папір для скрапбукінгу з різними кольорами і текстурою);
 • принтер та/або ручки, олівці, фломастери, фарби;
 • звичайні і фігурні ножиці;
 • клей і/або скотч;
 • степлер;
 • декоративні елементи за необхідності (гудзики, паєтки, брадси, підвіски, скріпки, засушене листя, наклейки, вирізані з журналів тематичні картинки і т. д.)

 

Готові тематичні шаблони для лепбуков і кишеньок для них, які можна скачати безкоштовно – кращий варіант для новачків. Проте ви можете спробувати зробити щось своє, оригінальне. Повірте, це не так вже й складно – головне, почати і захопитися процесом.

Визначитеся з темою своєї папки. Якщо ви виготовляєте лепбук  для школярів можна підібрати матеріал складніше. До того ж, якщо ви робите лепбук не для колективу, а для однієї дитини, не забувайте орієнтуватися на нього: які теми потребують вивчення або закріплення, наскільки дитина просунутий у тій чи іншій темі. Порадьтеся з дитиною, на яку тему він хотів би підібрати матеріал і виготовити папку. Створіть основу тематичної папки.

 Існує три основних варіанти: базовий, базовий з додаванням 1-2 розширень і здвоєний базовий. Виготовлення таких основ подбробно показано  на картинках:


http://active-mama.com/wp-content/uploads/2015/12/Lapbook-4.jpg 

 

 

Базовий варіант основи для лепбука


http://active-mama.com/wp-content/uploads/2015/12/Lapbook-5.jpg 

 

Базовий варіант основи з розширеннями


http://active-mama.com/wp-content/uploads/2015/12/Lapbook-6.jpg 

Але найголовнішим для створення лепбуку потрібна фантазія!

 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ:

 

КРОК 1.Постановка проблеми. Формулювання теми.

 

На початковому етапі можна поставити проблему, яка дозволить вам вийти на потрібну вам тему. Тема повинна бути цікавою дитині і доступною (відповідати віку, оригінальна). Тему для папки можна вибрати будь-яку, як і її складність.Це може тема, над вивченням якої ви працюєте впродовж тижня, місяця, або тема дослідження, проекту. Можливо, вона буде знайомою дітям, або зовсім новою, глибоко дослідженою дітьми або такою ,що потребує глибшого вивчення.

Приклади тем, які можна використовувати у роботі:  

  пори року («Зима», «Весна»...), нежива природа («Сонечко», «Властивості води».),  жива природа («Птахи навесні», «Рослини нашого краю», «Свійські тварини».) тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрозуміло, що всі подані теми є орієнтовними. Їх доцільність, актуальність, необхідність роботи саме над тією чи іншою темою визначає сам вчитель, залежно від навчальної мети, вікових особливостей дітей   Але саме тут відкривається поле для польоту фантазії та творчості педагога.

 

 

КРОК 2.Складання плану.

 

Розбийте тему на підтеми, на дрібніші частини інформації. Адже лепбук - це не просто книжка з картинками. Це навчальний посібник. Тому потрібно продумати, план того, про що ви хочете в цій папці розповісти, щоб повністю розкрити тему. Ці частини інформації можна буде використовувати, як тему дня під час тематичного тижня, або як підтему під час роботи над проектом. Ця частина роботи є дуже важливою, так як вона цілком виконується педагогом і саме від вибору окремих підтем залежить яку кількість інформації засвоїть дитина, наскільки різнобічною та цікавою та потрібною для дитини буде вона. Завдання вихователя розділити тему так, щоб вона була доступною та цікавою дітям, відповідала їх віковим особливостям, містила певний обсяг інформації, не була обтяжливою для засвоєння. На скільки ж саме частин ділити інформацію? Це залежить від самої теми, від віку, індивідуальних особливостей дітей групи. Цілком можливо, що розпочавши роботу над лепбуком, у дітей можуть виникнути питання, які буде доцільно вивчити досконаліше, що в свою чергу приведе до створення нових підтем.

 

 

КРОК 3. Створення макета.

 

Продумайте основу для лепбука. Вона може бути у вигляді стандартної книжечки з двома розворотами, картонної папки формату А3 або А4 з кількома розворотами, книжки-гармошки, фігурної папки. Форма основи лепбука залежить від обраної теми та творчості педагога. 

 

 

КРОК 4.Продумайте наповнення лепбука.

 

Доберіть до кожної підтеми той тип міні-книги, який найкраще підходить для викладу інформації. Пропоную до вашої уваги ті види міні-книг, які  можуть бути найбільш цікавими та доступними.  Підійти до цього питання отрібно творчо, дати можливість творити дітям і ви разом обов'язково створите  свою оригінальну міні-книгу.

 

http://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-290982-1487787380.jpg


 


 


 

Види лепбуків (міні-книг)

 

 • Багатошарова міні-книга. Виготовляється з паперу різної довжини, складеного та з'єднаного між собою. Можна використовувати папір різних кольорів. Шари можуть складатися вгору або вниз, зліва направо, або навпаки. Багатошарову книгу краще використовувати для пов'язаного між собою списку.

 

 • Книга-вкладка. Використовується для списку подібних речей або прогресії від меншого до більшого. Вона може мати від трьох і більше вкладок. До них можна переходити зверху, по бокам або знизу для більшої універсальності.

 

 •  Книга-гармошка.Виготовляється з цілого або склеєних між собою аркушів. Її доцільно використовувати для зображення послідовності, ряду подій тощо.

 

 

 

 • Книга - віяло.

Для її виготовлення використовують аркуші паперу певної форми , що  зєднуються між собою.

C:\Users\Ludmila\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image11.jpeg


 

 

 

 

 • Книжка з пелюсток. Ця книжка використовується для демонстрації частин цілого, утворення числа, складу тощо.

 

C:\Users\Ludmila\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image13.jpeg


 

 

 

 

 

 •                     Книга-конверт.Цікава та проста книга. Складається з чотирикутного аркуша паперу, складеного кутами в центрі, таким чином ви отримуєте чотири секції, тому інформація з чотирьох частин найкраще підходить для цієї міні-книги.

 

 

C:\Users\Ludmila\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image14.jpeg


 

 

 •                  Книга з зачиненими дверцятами. Це міні-книжка ідеально підходить для словника, розв'язування прикладів, читання складів. Кількість «дверцят» та їх розмір можливо змінювати відповідно до вашої теми. Вони можуть відкриватись з однієї або обох сторін, зверху або знизу, або навіть в усі сторони .

 

C:\Users\Ludmila\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image15.jpeg


 

 

 

 

 •            Книга-круг. Легка у виготовленні книга. Вона має вигляд круга, складеного на 4 частини. Використовується для невеликої кількості інформації
 • C:\Users\Ludmila\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image17.jpeg


 

 •            Книга-колесо. Використовуються для позначення невеликих процесів. Особливо цікава дітям через рухомість колеса

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-LmTPnYik0D4/WiZJfkLOeZI/AAAAAAAAA0w/F1HlLC3PK3cBArD3GHlSb_frpE-6U8NRgCEwYBhgL/s1600/IMG_3039.JPG

 


 


 

 

 

 

 

 

 

КРОК 4.Збір інформації та матеріалу.

 

Це можуть бути прислів'я, загадки, ігри по темі, вірші, оповідання, ігрові вправи і інша інформація. Ось на цьому етапі включаються батьки, як учасники освітнього процесу.Підготуйте необхідний матеріал та приступайте до роботи.

Крім міні-книг є багато речей, які ви можете вкласти у лепбук. Ви можете вкласти їх в кишеньки. Це можуть бути:

 • паперові ляльки різного розміру, у різному вбранні;
 • пазли куплені або власноруч розрізані кольорові картинки;
 • настільні ігри;
 • дидактичні ігри;
 • логічні ігри, лабіринти, кросворди;
 • ігри науважність;
 • розмальовки, штриховки;
 • реальні предмети ( листівки, шматочки тканини, листя тощо).

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЛЕПБУКА У РОБОТІ  

 

 Переваги використання лепбука для педагогів:

 •             Сприяє організації матеріалу по темі, що вивчається в рамках тематичного планування;
 •                Сприяє оформленню результатів спільної проектної діяльності і може бути формою представлення підсумків проекту або тематичного тижня;
 •             Сприяє організації індивідуальної та самостійної роботи з дітьми.
 •             Це прекрасний і чудовий спосіб подати всю наявну інформацію в компактній формі.

Лепбук-це спосіб закріпити знання дітей з певної теми, осмислити зміст всієї папки, провести дослідницьку роботу, в процесі якої дитина бере участі в пошуку, аналізі та сортуванні інформації. Він допомагає дитині краще зрозуміти і запам'ятати матеріал. Це чудовий спосіб для закріплення пройденої теми. У будь- який зручний час дитина просто відкриває лепбук і повторює пройдене, розглядаючи зроблену своїми ж руками книжку. Дитина самостійно збирає і організовує інформацію, формуючи навички шкільного навчання. Також лепбук можна на час дати дитині додому або в будь-яку іншу групу дитячого садка. Важливим є й те, що завдання можна обирати під силу кожній дитині (одним - намалювати сюжет, іншим-зібрати книжку-гармошку, а третім - завдання, що розвивають логічне мислення) і зробити колективну книжку! основне - при створені лепбука діти здобувають знання самі, а не отримують їх у готовому вигляді.

 

 

 

 

В результаті роботи з лепбуком у дітей розвиваються універсальні вміння, такі як:

 •    вміння планувати майбутню діяльність;
 •    домовлятися з однолітками;
 •    розподіляти обов'язки;
 •    шукати потрібну інформацію, узагальнювати її, систематизувати;
 •     самостійно давати пояснення на виникаючі питання;
 •    приймати власні рішення, спираючись на свої знання і вміння;
  1.        використовуючи усне мовлення, висловлювати свої думки і бажання. Лепбук розвиває творчі здібності та комунікативні навички. І це просто цікаво, і не тільки для дітей, а й для дорослих, тому що робота над лепбуком захоплює, захоплює і об'єднує! Особливо це актуально в наш час високих технологій, коли друковане слово не настільки популярне, і, коли, на жаль, наші діти більше віддають перевагу комп'ютеру, ніж походу у бібліотеку за звичайною книгою з картинками.

Познайомившись ближче з лепбуком, я зрозуміла, що така форма організації матеріалу є для нас не зовсім такою новою та незнайомою. Напевне більшість з нас в дитинстві створювали такі альбомчики з таємними кишеньками, які прикрашали вирізками з газет, журналів, власними малюнками, віршами. Нагадує вона й шкільні стінгазети на певну тему з великою кількістю розділів та рубрик, заповнених цікавою інформацією.

Зацікавив   лепбук і можливістю активніше співпрацювати з батьками. Через залучення батьків до спільної діяльності можливо створити справжню взаємодію «батьки-діти-вчитель» та налагодити партнерські відносини з родиною в інтересах дитини.

 Виготовляючи лепбук, відкриваються широкі можливості для використання дидактичних ігор з різних розділів та у різних варіаціях. Їх застосування буде актуальним при узагальненні будь-якої теми, що вивчається, крім того, актуальним буде залучення батьків до виготовлення ігор.

Окрім пізнавальної, важливою у роботі над лепбуком є трудова діяльність дітей. Під час створення лепбука дитина вирізає, згинає, вклеює, скріплює міні - книги. Вона активно та наполегливо працює, прагне досягти найкращого результату, продемонструвати його друзям та дорослим. За рахунок реальності результату роботи дитина може відчути задоволення від власної роботи, прагнути до досягнення кращого результату, активно брати участь у наступному створенні лепбука.

Зрозуміло, що робота над створенням лепбука у різних  класах має певні відмінності та особливості, так як різняться їх вікові можливості. У  першому класі доцільніше використовувати створення лепбука як колективної форми роботи, де провідну роль у його створенні бере участь вчитель. На плечі педагога лягає процес обрання теми, форми її відображення, добір практичного матеріалу. Молодші діти не користуються ножицями досконало, тому виконання цієї частини роботи теж цілком залежить від педагога. Йому потрібно ґрунтовно та відповідально поставитись до підготовчого етапу створення лепбука і тоді сам процес його виготовлення стане для вихованців захопливим заняттям, над яким дружно працюватиме вся група, а результат буде вражати оригінальністю, неповторністю та творчістю, принесе задоволення від спільної діяльності.

У старших класах   лепбук може використовуватись як колективна, так і індивідуальна форма роботи. Створюючи колективний лепбук учні можуть планувати зміст його розділів, форми відображення у міні книжках, загальне оформлення. Цілком зрозуміло, що все це діти зможуть робити лише за тієї умови, що вони матимуть певний досвід у створенні подібних робіт, а досвід як відомо досягається шляхом неодноразових вправлянь. Крім того роль вчителя полягає у допомозі, коригуванні роботи, підтримці інтересу   до творчості.  . Дитина має сама обрати яким способом та що вона буде вкладати у свій лепбук. Допомога дорослого тут буде обов'язкова, але вона має бути ненав'язливою, коригуючою.  

Робота над створенням лепбука не обмежується певними часовими рамками. Цей процес може тривати лише один день, а може здійснюватись протягом тижня або кількох. Все залежатиме від складності поставлених завдань, від глибини розкриття теми, від умінь та навичок. Під час виготовлення лепбука перед дітьми, як правило постають проблемні ситуації , розв'язання яких потребує певних знань: як правильно дібрати матеріал, яка форма буде доцільнішою при зображенні того чи іншого предмета чи явища, де найкраще розташувати міні-книжку, чим прикрасити свій лепбук, щоб він був оригінальним та неповторним тощо. У процесі такої наполегливої та кропіткої роботи у дошкільників формуються вміння створювати щось нове, неповторне, своєрідне. Дитина вчиться нестандартно та творчо підходити до виконання завдання, використовувати знайомі прийоми роботи, знаходити нові. Створюючи лепбук дитина може в різних варіаціях та поєднаннях використовувати знайомі матеріали, техніки зображення, застосовувати вже набуті знання та вміння для творчого їх в відтворення у своїй роботі.

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЛЕПБУКА   В ШКОЛІ

 

  Як відомо, більшість дітей з радістю йдуть до школи, але минає небагато часу й інтерес до навчання швидко згасає. Причиною цього цілком впевнено можна сказати є перевантаження першокласників. Одним із шляхів зменшення цього навантаження є попереднє навчання дитини читання, лічбі, підготовці руки дитини до письма.

Для того, щоб викликати інтерес дітей до навчання, зацікавити самим процесом здобування знань, доцільно використовувати лепбук. За його допомогою така діяльність перетвориться у легку невимушену гру, в ході якої дитина, виконуючи прості завдання, зможе добре запам'ятати букву чи цифру і, разом з тим, виконати нескладні вправи, що поступово готуватимуть її руку до письма. Зрозуміло, що ми не пропонуємо нічого нового з погляду навчання дитини читанню, лічби. Ми пропонуємо спосіб ефективної організації роботи, можливість систематизувати навчальний матеріал та вправи для тренування для того, що процес навчання не видавався дитині складним, нецікавим, обтяжливим.

Готуючись до виготовлення лепбука з буквою чи цифрою, як і при виготовленні будь-якого іншого, значна увага має приділятись попередній підготовці. На плечі вихователя лягає підготовка ігор, шаблонів, схем. У цьому лепбуці необхідно використати багато матеріалу для замальовування, заштриховування. Завдання дитини розташувати цей матеріал так, як вона цього хоче, як їй подобається, додати малюнків, зображень за темою, можливо прикрасити аплікацією. Організовуючи матеріал дитина буде маніпулювати з буквою або цифрою, виконувати завдання різної складності і разом з тим запам'ятовувати її. Для залучення до цієї роботи батьків педагог може запропонувати дитині закінчити виконання завдань, оформлення лепбука вдома самостійно або з батьками. Таким чином, вивчаючи букви, кожен з ваших вихованців може створити свою власну неповторну абетку.

Важливою частиною таких лепбуків є завдання для підготовки руки дитини до письма. Ці завдання мають бути ретельно продумані вихователем і включати різні вправи зі штрихування, проведення різних видів ліній, малювання предметів у зошиті в одну лінію. Їх доцільніше готувати дітям диференційовано та виконувати дотримуючись вказівок вихователя, таким чином буде отримано максимальний ефект від їх виконання.

Зацікавивши дитину роботою над створенням лепбука, вона неодмінно створить ще один, але вже вдома, з мамою чи татом. Цю форму вивчення та запам'ятовування інформації можна запропонувати й батькам, так як ми добре розуміємо, що їм, не маючи спеціальної освіти, дуже важко вивчати з дітьми букви. Педагог може пояснити певний алгоритм роботи, варіанти завдань, штриховок, а зацікавлені батьки завжди знайдуть можливість продовжити таке навчання вдома, урізноманітнити його, додати ті завдання, які цікаві її дитині.

Отже, лепбук -можливість засвоєння знань у невимушеній та цікавій формі. та можливість продемонструвати своїм друзям, батькам, бабусям та дідусям свої знання, свою творчість.

 

  ЛЕПБУК ЯК ОДНА З ФОРМ СПІВПРАЦІ З БАТЬКАМИ

 

Одним з головних напрямів роботи сучасного  НУШ є активне залучення родини до освітньо-виховного процесу. А це, всвою чергу, спонукає до пошуку, урізноманітнення та оновлення форм спільної роботи школи та сім'ї. Класичні форми роботи відомі всім і дають певний результат, потрібно відходити від традиційних форм роботи, не обмежуватись бесідами, консультаціями тощо. Система взаємодії з батьками, що має інтерактивний характер, забезпечує кращий зворотній зв'язок. Батьків необхідно залучати до безпосередньої участі у навчально - виховному процесі, до активної взаємодії з вихователями і дітьми. Залучення батьків та інших членів сім'ї до освітньо-виховного процесу є необхідним, передусім для дітей. Створення лепбука є однією з цікавих форм роботи, що об'єднала батьків, дітей та вихователів в одну велику дружну родину, яка зацікавлена у створенні спільного результату, продукуванні та відтворення оригінальних ідей.

Співпраця з батьками завжди сприяла створенню атмосфери довіри, взаєморозуміння, підтримки, саме тому ми вирішили залучити батьків до активної допомоги у створенні лепбуків. Для формування співробітництва між дорослими й дітьми важливим є процес «включення батьків» в діяльність   школи та класу тому розпочинаючи роботу над створенням лепбука  можна поставити  такі завдання:

 • надати батькам можливість виявити творчі здібності;
 • спонукати батьків до спільної творчої діяльності з дітьми;
 • сприяти згуртованості батьківського колективу.

Створення такої інтерактивної книги дозволяє зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу, надавши їм можливість збирати матеріал для книги, пропонувати ідеї створення різних книг, виготовляти частини книги, спільно з дітьми. Будучи активними учасниками творчого процесу, батьки забезпечують підтримку:

 • Організаційну (екскурсії, походи).
 • Технічну (фото, відео).
 • Інформаційну (збір інформації для лепбука).
 • Мотиваційну (підтримка інтересу, впевненості в успіху).

 Таким чином  будуть створені передумови для спільної творчої діяльності вчителя, батьків і дітей.

 

 

http://www.dzerghinsk.org/_dr/2/40712088.jpg

 

 

 

 

 

 

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

 1.              https://courses.ed-era.com/
 2.              http: //en.wikipedia.org
 3.              https://lapbooking.wordpress.com
 4.              http: //www.aj ourneythroughlearning.net
 5.              http: //www.handsofachild.com
 6.              http: //www.homeschool share.com
 7.              https://www.pinterest.com
 8.              http://www.thehomeschoolmom.com
 9.              lapbooklessons.com
 10.          www.1 plus 1 plus 1 equals 1.com
 11.          www.handsofachild.com
 12.          www. homeschoolhelperonline. com

 

https://polzavred.ru/wp-content/uploads/chto_kupit_k_shkole_logo.jpg


 

 

 

ДОДАТКИ

 

Додаток 1

 

ПОРАДИ   ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ  ЛЕПБУКА

 

Хоча немає правильного чи неправильного способу виготовлення лепбуку, є декілька порад для того, щоб отримати кращий навчальний ефект від його використання.

 1. Не намагайтесь зробити все за дитину. Дитина повинна створювати лепбук, щоб засвоїти інформацію, а не просто бути зайнятою роботою.
 2. Сплануйте та складіть список тієї інформації, яку, на вашу думку, має дізнатись та відтворити у лепбуці дитина. Кожен пункт може бути використаний у міні книгах в межах лепбука.
 3. Дайте дитині можливість самостійно малювати, робити позначки, друкувати, укладати матеріал. Дослідження вчених довели, що існує зв'язок між мозком і рукою, інформація краще запам'ятовується, якщо вона записана власноруч.

4. Дайте дитині свободу у виготовленні лепбука. Пам'ятайте, що це робота дитини. Нехай вона організовує та прикрашає його так, як вони того хочуть. Чим більше ви будете прагнути досконалості, тим менше дитина буде

отримувати задоволення від роботи. Дитина повинна полюбити навчання як процес.

 

         Додаток 2

 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ЛЕПБУКА «Я ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ»

 

 1. Пазли «Мапа України».
 2. Державна символіка.
 3. Дидактична гра «Одягни ляльку».
 4. Національні страви українців.
 5. Рослини-символи України.
 6. Одяг різних регіонів України.
 7. Лікарські рослини.
 8. Тварини Червоної книги України.
 9. Рослини Червоної книги України.
 10. Видатні українці.
 11. Розмальовки різних регіонів України.
 12. Українська хата в різних регіонах.
 13. Афоризми відомих українців.
 14. Картини для складання описових розповідей.

 

 

 

 

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ЛЕПБУКА «БУКВА «В»

 

 1. Дидактична гра «Склади слово».
 2. Дидактична гра «Склади речення».
 3. Дидактична гра «Склади предмет, в назві якого є звук [в] » (геометричні фігури).
 4. Дидактична гра «Виклади букву» ( з природних, викидних матеріалів).
 5. Дидактична гра « Квітка «Склади слово».
 6. Дидактична гра «Знайди назву зі звуком [в] » (узагальнюючі слова).
 7. Дидактична гра «Відгадай загадку та зроби звуковий аналіз».
 8. Дидактична гра « Склади букет».
 9. Дидактичне завдання «Напиши і розфарбуй».
 10. Дидактичне завдання « Відкриті та закриті склади»».
 11. Дидактичне завдання «Чистомовки знаємо, дружно повторюємо».
 12. Дидактичне завдання «Розучимо скоромовку».
 13. Дидактичне завдання « Намалюй букву  В».

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ЛЕПБУКА

«МАТЕМАТИЧНИЙ ПОРТФЕЛИК»

 

 1. Дидактична гра «Геометричне судоку».
 2. Дидактична гра «Математичні пазли».
 3. Дидактична гра «Порахуй і виклади цифру»
 4. Дидактична гра «Порівняй».
 5. Дидактична гра «Розділи площинні та об'ємні фігури ».
 6. Дидактична гра «Склади за порядком».
 7. Дидактична гра «Проведи звірятко по доріжці».
 8. Вірші про геометричні фігури.
 9. Дидактична гра «Розв'яжи задачу».
 10. Українські гроші.
 11. Дидактичне завдання «Дні тижня».
 12. Розмальовки.

 

http://cliparts.co/cliparts/8iA/Enq/8iAEnqobT.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ЛЕПБУКА «ОВОЧІ ТА ФРУКТИ»

 

 1. Дидактична гра «Скажи одним словом» (овочі).
 2. Дидактична гра «Скажи одним словом» (фрукти).
 3. Дидактична гра «Суп чи компот».
 4. Пазли «Овочі».
 5. Пазли «Фрукти».
 6. Дидактична гра «Четвертий зайвий».
 7. Дидактична гра «В сад чи на грядку».
 8. Дидактична гра з природнім матеріалом «Впізнай насіння».
 9. Розмальовки.
 10. Дидактична гра «Що спочатку , а що потім?» (етапи росту рослин).
 11. Дидактична гра «Розрізні картинки».
 12. Дидактична гра «Розділи овочі та фрукти».
 13. Вірші про овочі та фрукти.

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ЛЕПБУКА «КАЗКОВА ПОДОРОЖ»

 

 1. Дидактична гра «Чия тінь?».
 2. Дидактична гра «Склади пазли за казкою».
 3. Дидактична гра «Знайди відмінність».
 4. Розмальовка «Розфарбуй казку».
 5. Дидактична гра «Чиї сліди?».
 6. Пальчиковий театр.
 7. Театр на шпажках.
 8. Дидактична гра «Склади казку за малюнком».
 9. Дидактична гра « Склади розрізні картинки».

 

https://i.ytimg.com/vi/tz29RQLvlpg/sddefault.jpg

docx
Додано
2 травня 2019
Переглядів
699
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку