Літературні диктанти ( 11 клас)

Про матеріал
Літературні диктанти – це види роботи, які дають змогу швидко й різносторонньо перевірити знання учнів із теми, що вивчається. Літературні диктанти подібні до тестових завдань, бо також є вправами зворотної дії: можна одразу ж проконтролювати правильність виконання роботи. Проте, на відміну від тестів, де потрібно вибрати одну відповідь з-поміж інших, пропонований вид роботи вимагає відповідного пояснення, коментування тощо. Літературні диктанти, як правило, проводяться на початку уроку (під час перевірки домашнього завдання, актуалізації опорних знань) чи в кінці (підсумок, узагальнення). Виконуються в зошитах чи на окремих аркушах, можливе також їх проведення і в усній формі.
Перегляд файлу

 

Літературні диктанти – це види роботи, які дають змогу швидко й різносторонньо перевірити знання учнів із теми, що вивчається. Літературні диктанти подібні до тестових завдань, бо також є вправами зворотної дії: можна одразу ж проконтролювати правильність виконання роботи. Проте, на відміну від тестів, де потрібно вибрати одну відповідь з-поміж інших, пропонований вид роботи вимагає відповідного пояснення, коментування тощо.

Літературні диктанти, як правило, проводяться на початку уроку (під час перевірки домашнього завдання, актуалізації опорних знань) чи в його кінці (підсумок, узагальнення). Виконуються в зошитах чи на окремих аркушах, можливе також їх проведення і в усній формі.

Для зручності  літературні диктанти ділять на підвиди:

→ асоціативний диктант;

→ цитатний;

→ логічний літературний диктант;

→ хронологічний;

→ диктант-співпраця;

→ бліц-диктант;

  • 1 -

 

→ літературний макродиктант;

  диктант «Упізнай героя»;

→ народознавчий диктант та інші.

Асоціативні диктанти перевіряють, як учні орієнтуються в біографії та творчості письменника. Учителем диктуються дати, географічні об’єкти, назви творів, прізвища людей, які мають певне відношення до автора. Учні розшифровують ці поняття усно чи письмово. Для ускладнення завдання можна пропонувати диктанти за варіантами.

Цитатний диктант перевіряє знання учнями текстів, висловлювань про письменника, творчість якого вивчається.

Логічні літературні диктанти дають змогу визначити, як учень вміє пов’язувати факти, поняття, знаходити спільне в подіях, біографіях тощо.

Хронологічні диктанти пропонуються тоді, коли є потреба запам’ятати найважливіші дати, пов’язані з життям і творчістю автора.

- 2 -

 

 

Диктант-співпраця проводиться при поясненні нового матеріалу, коли учень має вже певні знання, здобуті в попередніх класах.

Бліц-диктант вимагає блискавичної реакції. Учень

зразу ж записує у зошит відповіді на запитання вчителя.

Літературні хвилинки допомагають урізноманітнити та пожвавити урок.

Літературні диктанти дають змогу оцінити практично всіх учнів, економно використавши при цьому час; їх застосування – це можливість визначити рейтинг кожної дитини.

Пропоную приклади різних літературних диктантів для учнів 11 класу ( філологічний профіль навчання)                        

- 3 –

 

Павло Григорович Тичина

      1891 – 1967

 Асоціативний диктант

С. Піски Чернігівської губернії, Серафима Морачевська, «Сонячні кларнети», 1918, «Гарт», ораторія, Академія наук,  1943-1948, 16 вересня 1967,  кларнетизм, літературний напрям, симфонія.

                         Цитатний диктант                                                                      Хто сказав про П.Тичину?                                                         1. «Тичина – останній з наших поетів, хто серед руїни… беріг, наче заповідну святиню, образ неба, пісні й образ землі».                                                                        2. «Тичина – така ж жертва сталінізації нашого суспільства, як Косинка, Куліш, Хвильовий… Тичина фізично живий. Помер духовно…».                                               3. «Від кларнета твого пофарбована дудка зосталась…».                                                                                  4. « Тичина-кларнетист, можливо, був найвизначнішим ліриком світу у свої «класичні» роки…».                                                                                                 5. «Феномен Тичини – феномен доби. Його доля свідчитиме про наш час не менше за страшні розповіді істориків…».  

- 4 -

                                                                                                            6. «Соняшні кларнети» - це переважно книга  передчуття сподіваного щастя, передчуття, яке так і      не справдилося…».

Хвилинка афоризмів                                                              Записати рядки з творів П.Тичини, які стали крилатими.

Бліц-диктант                                                                                 Із яких творів П.Тичини ці рядки?

1. Милуюся – дивуюся, чого душі моїй так весело…

2. Сміх буде, плач буде  Перламутровий…                                                                                                                3. Сестру я Вашу так любив –  Дитинно, злотоцінно…                                                               

4. Ви чули ж бо: так липа шелестить.

5. Квітне сонце, грає вітер   І Дніпро-ріка…                                                           

6. Не буть ніколи раю                                                                                 У цім кривавім краю.

7. Як страшно!.. людське серце                                             До краю обідніло.

8. Усе міняється, оновлюється, рветься                                                                    У ранах кров'ю сходить, з туги в груди б'є…

9. Одчиняйте двері – наречена йде!

10. Подивилась ясно, - заспівали скрипки! –

- 5 –

         

Максим Рильський

               (1895- 1964)

Асоціативний диктант «Життя і   творчість»

Романівка, родина Лисенка, Тадей Розеславович, «На білих островах», неокласики, «Слово про рідну матір», сонет,  «Троянди й виноград»,  «третє цвітіння», Лук'янівська тюрма, Голосіїв, 1964.

Хронологічний диктант

19 березня 1895, 1908, 1915-1918, 1910, 1919-1929, 1918, 1922, 1931, 1932,  1941, 1960, 24 липня 1964.

Диктант-співпраця

Продовжити прізвищами письменників-неокласиків:

М.Рильський, М. Зеров, ---.

Продовжити прикладами, або, навпаки, узагальнити тематичні групи поезій М.Рильського.

Природа рідного краю – «Поле чорніє…», …, …, … .

Патріотичні мотиви – «Слово про рідну матір»,  …, … .

….. – «Мова», «Рідна мова».

  • 6 –

 

Володимир Сосюра

                        ( 1894 -1965)

            Асоціативний диктант

Третя Рота, петлюрівська армія, робітфак, «синьооке щастя і горе», «Сабурова дача». «Любіть Україну», 2 липня 1951 р., 1963, «Третя Рота», співець кохання , «Мазепа», «Так ніхто не кохав».

Цитатний диктант

Із якого твору В.Сосюри дані рядки?

1. Якби зібрати з неба всі зірки                                                     І всі сонця з усіх небес на світі…

2. Солодко плачуть садах солов'ї,                                                                 так, як і завжди, незмінно…

3. Шум акацій… Посьолок і гони…                                                             Ми на гору йдемо через гать…    

4. Розливається кров і по жилах тече,                                                     Ніби пахне вона лободою…

5. Ти знов стоїш переді мною                                                                й в поему просишся, Махно!..

- 7 –

6. Коханий любить не захоче тебе,                                                       коли ти не любиш Вкраїну…

7. Гули дроти… був сніг – не трави…

8. Як та купина, що горить – не згора,                                             Живе у стежках, у дібровах…

9. Світи ж мені, світи мені завжди,                                                     Над зорі всі, зоря моя єдина!

10. Ось вона йде у вінку, як весна.                                                         Стиснулось серце до крику…

11. Сині очі в моєї дружини,                                                                          А у тебе були голубі.

12. В день такий на землі розцвітає весна                                                                                            І тремтить од солодкої муки..

Бліц-хвилинка

Які художні засоби домінують у цих уривках?

1. «Так ніхто не кохав. Через тисячі літ                                                         Лиш приходить подібне кохання….»

2. « Вона у зірках, і у вербах вона,                                                                    і в кожному серця ударі,                                                                       у квітці й пташині, в електровогнях…»

3. «… і гаї синіють ген на видноколі,                                                               і синіє щастя у душі моїй.»

- 8 –

     Микола Хвильовий

       ( 1893 – 1933)

Хронологічний диктант

 13 грудня 1893, 1917, 1919, 1922,  1925-1928, 1923, 1924,1925, 1926, 1927, 1928, 13 травня 1933.

Бліц-диктант

1. Батьківщина М.Хвильового.                                             2.Справжнє прізвище письменника.                                                                      3. Перші збірки М.Хвильового.                                                       4. Яку літературну організацію очолює?                                             5. Коли розпочалася літературна дискусія?                                                           6. Назвати друзів Хвильового по перу.                                             7. Чому присвячена новела «Я( Романтика)»?                                     8. Який роман відіграв трагічну роль у творчій долі митця?                                                                                                                 9. До якого літературного напряму звертався у своїй творчості письменник?                                                                 10. «Романтика вітаїзму» - це…                                                                                          11. Хто був за своїми політичними переконаннями             М. Хвильовий?                                                                                     12. Яку концепцію висунув Хвильовий?

 

- 9 -

 

                 Григорій Косинка

( 1899 -1934)

  Асоціативний диктант

Стрілець, 1899 р., с. Щербанівка, автобіографічний етюд, перша збірка, «Ланка», 5 листопада 1934 р., 18 грудня, Матвій Киянчук, дядько з Поділля, «Фавст», імпресіоністичний мінор.

Цитатний диктант

Хто сказав про Г.Косинку?

1. «Григорій Косинка – єдиний і неповторний новеліст…»

2. «Ім'я й діло Косинки міцно вплетені у вінок слави української літератури.»

3. « За своє коротке життя Григорій Косинка встиг написати небагато, але й цей доробок свідчить, що в його особі українська література мала талановитого співця української бідноти,… глибокого знавця свого народу і його мови».

4. «Тонкий психолог, життєлюб, людинолюб, письменник визначного, наскрізь самобутнього таланту…»

- 10 -

 

      Валеріан Підмогильний

              ( 1901 – 1937)

Бліц-диктант

1. С. Чапля на Дніпропетровщині…

2. «Університет на дому»

3. 1920 рік

4. «Проблема хліба»

5. «Ланка», «Марс»

6. 1936 р.

7. 8 грудня 1934 р.

8. 1937

9. Екзистенціалізм

10. Маргінальний герой роману «Місто»

11. Жіночі образи роману:

12. Перше Степанове оповідання…

   - 11 - 

 

Юрій Яновський

( 1902 – 1954)

Бліц – диктант

1. 27 серпня 1902 рік…                                                                                        2. Рід заняття батьків…                                                              3. Єлисаветградське   реальне училище…                                4. Перша публікація…                                                                                   5. 1922 – 1925 рр.                                                                          6. «Мамунтові бивні» …                                                                       7. О.Довженко…                                                                                    8. Роман у новелах…                                                                                 9. «Дума про Британку»…                                                                10. Березень 1946 р.    ….                                                                   11. За що присудили Державну премію СРСР?                                             12. 25 лютого 1954 р. …

Цитатний диктант за романом «Вершники»

1. «Рід наш рибальський, на морі бувальський, рід у державу вростає, в закон та обмеження.»                          2. « І всі весни його дитинства складалися в одну, прадід стояв, мов знатник, що знає всі весняні тайни, він здався Данилкові господарем степових звичаїв.»                                                                                                3. «Трамонтан дмухав з берега, був місяць січень чи лютий…»

- 12 –

 

4. «І після довгих віків показалась шаланда в морі, ледве мріла вона серед хвиль, надовго ховалася за  водяними горбами…»                                                                               5. «Малий чабанець повертається смерком додому. Його перестріває друг, повідає, як дратувались мати…»                                                                      6. «І дощ, витрусивши безліч краплин, посунув свої хмари далі…»                                                                                      7. «Відчувати фарби життя – головне.»                                 8. «…я пишу щось більше, ніж більшовицька партизанщина. Я пишу про великий стихійний вибух віками поневоленого народу.»                                      9. «Той дикий степ був полем бою на гранях багатьох епох, і це не заважало перекопській рівнині пишно зацвітати щовесни і вигорати на літо, мокнути восени і замерзати на зиму.»                    10. «Її серце обдував трамонтан, її серце ладне було вискочити з грудей…»                                                       11. « Його смалило сонце та обпікав вітер, і завше йому хотілося їсти, бо народився в бідній хаті, і першим спогадом дитинства був степ…»                                         12. «У пилюці, як у тумані, блискали постріли, груди розривала спека, майстро дмухав нерівно й гаряче…»

 

- 13 –

 

 

Остап Вишня

Павло Михайлович Губенко

( 1889 – 1956 )

Хронологічний диктант

1889, 1907, 1917, 22 липня 1821,  1933, 22 лютого 1934, 3 березня 1934, 1943, 1944, 1948,  25 жовтня 1955, 1956.

                       Диктант «Співпраця»

Узагальнити тематичні групи:                                                                1. Гумор, сатира, іронія, сарказм -  ..                                                 2. Фейлетон, гумореска, усмішка, автобіографічне оповідання - …                                                                                      3. «Відкриття охоти», «Заєць», «Дикий кабан, або вепр»,  «Сом» - …

Бліц-диктант

1. Справжнє прізвище Остапа Вишні                                      

2. Назва першого сатиричного твору гумориста                                    

3. Під яким псевдонімом було опубліковано перший твір письменника?                                                                           

- 14 –

 

4. Виходом якого твору розпочався другий етап творчості Остапа Вишні?                                                                 

5. Ким постає оповідач у «Мисливських усмішках» Остапа Вишні?                                                                                          

6. Що таке «зенітка» в однойменному творі Павла Михайловича?                                                                                                   

7. Яку назву має щоденник Остапа Вишні, який він вів з 1948 р.?                                                                                                             

8. Який жанр започаткував Остап Вишня?                                                        

9.  У якому із творів Остап Вишня згадує, що його «...батьки були нічого собі люди. Підходящі»?                             

10.  У яких жанрах працював Остап Вишня?                                               

11. Чи є видом ділових паперів твір «Моя автобіографія»?                                                                                                

12. Який фольклорний жанр найбільше позначився на «Мисливських усмішках» Остапа Вишні?

 

 

- 15 –

 

антонич

       Богдан – Ігор Антонич.

                  (1909 – 1937)

           Асоціативний диктант

Лемківщина, 5 жовтня 1909 рік,

польська гімназія, 1928-1943, 28 років, «Автопортрет», «Книга Лева», 1936 рік, «Зелена Євангелія», Василь Кіт,  збірка «Три перстні»,  хрущ.

Цитатний диктант

1. …я-закоханий в життя поганин…                                              

2. Ти поклоняйся лиш землі,                                                                             землі стобарвній, наче сон цей!                                                                    

3. Наша молодість, наче природа,                                                               Колосистим ще літом  доспіє.     

4. Антонич був хрущем і жив колись на вишнях…

5. Дочасно красо незглибна,                                                                              Невже ж тобою не п'яніти?

6. Біжать алеї звуків, саджених у гами…

 

- 16 –

 

 

7. Тільки небо і тільки пшениця.                                                           (Над нами, за нами, під нами)

8. У долоні у Марії                                                                                                     місяць – золотий горіх.

9. …цвітуть натхненні вишні кучеряво й п'янко,                                     як за Шевченка, знову поять пісню хмелем.

10. Ходить сонце у крисані,                                                                   Спить слов'янськеє Дитя.

11. Прийшли лемки у крисанях                                                                     і принесли місяць круглий.

12. Йдуть люди жовтих  міст,   і їхні очі сяють,                                                                               Хоч смуток вглиб ховають , мов гірке насіння.

 

 

- 17 –

 

Осип Турянський

(1880 -1933)

Хронологічний диктант

1880, 1908, 1910, 1914, 1921,  1922, 1923, 1926,1927, 1929, 1933.

Бліц-диктант

1. Якими псевдонімами підписував О.Турянський свої твори?

2. З якою метою письменник дав два заголовки твору: «Картина з безодні» та «Поза межами болю»?

3. Кому присвячена поема «Поза межами болю» Йосипа Турянського?

4. Яку війну зображено у творі Йосипа Туринського «Поза межами болю»?

 

 

 

 

-18 –

Олександр Довженко

1894 –

Бліц-диктант

1. Містечко на Чернігівщині, де народився Довженко.                                                                    

2. Перший звуковий фільм Довженка.                                        3. Творча професія в кіномистецтві.                                       4. Перша кіноповість Довженка.                                                      5. Фільм режисера, знятий за 100 днів.                                     6. Автобіографічна повість «Зачарована …».                          7. Єдина роль Довженка у кіно.                                             8. Журнал, у якому були надруковані його малюнки-карикатури.

Літературний диктант

1. На кого був схожим дід Сашка?                                                    2. Скільки років дід прожив під сонцем?                                 3. Який овоч найбільш любив хлопчик?                                    4. Без чого не могла жити баба Марусина?                         5. Що було некрасивим у батька Сашка?                                6. На яке релігійне свято сталася повінь?                              7. Якого екзотичного звіра довелося побачити хлопцеві?                                                                                           8. Кличка собаки ….                                                                             9. Клички коней …

- 19 -

 

10. Ім'я першого вчителя Сашка                                               11. Після якого гріха пішов Сашко "шанувати великих людей"?                                                                                            12. Чию розмову якось підслухав головний герой повісті?

Цитатний диктант за кіноповістю «Україна в огні»

Кому належать ці слова?                                                           1. «Така вже моя гра. Не вони уб'ють, уб'ють німці»                      2. «Цю землю можна їсти! На! Їж!                                                3. «Я вже не можу людям в очі дивитися. Вони нас ненавидять»                                                                                    4. «А що мені Батьківщина?»                                                              5. «Я жінка фашистського ката.»                                              6.«Я заганяв усю поліцію. І хоч би тобі що-небудь …»        7. «Дальше вони самі будуть нищити один одного! Я розділю їх, куплю, розбещу!»                                                        8. «Розженуть нас по чужих світах, мов чайок у бурю»                                                                                                9. «Як у мене б'ється серце…»                                                  10. «Я вірила. Пам'ятаєш? Часом ні. А ти?»                   11. «Так не підкоритися і так умирати, як умирають українці,  можуть лише люди високої марки»                          12. «Ой Боже мій! Що ж воно буде з нами?»

 

 

-20-

Євген Маланюк  

1897 -1968

Асоціативний диктант

М. Новоархангельськ, Єлисаветградське реальне училище, Чехо-Словаччина, Подєбради, МУР,  1945 рік, третя еміграція, «Стилет і стилос», український пантеон,  «Земля і залізо», креслярське бюро, «імператор залізних строф».

Цитатний диктант

З якого твору слова?

1.Не поет- бо це ж до болю мало ,                                  Не трибун – бо це лиш рупор мас,                                             І вже менш за все – «Кобзар Тарас».

2. Так. Без тебе повільна , нестямна загибель, Батьківщино моя , Батьківщина німа!

3. Ще молитесь , далекий брате,                                       Серед звенигородських піль…

4. Вже кров’ю кленів перші рани                                                  Позначив вересень в лісах.

- 21 –

 

Улас Самчук

  ( 1905 -1987 )

Бліц-диктант

1. Де народився Улас Самчук?                                                  

2. Хто назвав його «українським Гомером»?                       

3. У яких журналах друкує свої твори?                                

4. З яких частин складається трилогія «Волинь»?                   

5.Визначити жанр роману «Марія»                              

6. Кому присвячений роман «Марія»?                                    

7 . Визначте проблеми, які Улас Самчук порушує в романі «Марія»                                                                               

8. Із яких частин  складається роман Уласа Самчука «Марія»?                                                                                                   

9. Обрано Уласа Самчука головою правління….                                                                  

10. Де проживає останні дні свого життя?                                   

11. У якій статті запитує: «Хто ми?... Нація чи маса?»                                                                                                               

-22 -

 

12. Які твори присвячені Другій світовій війні?

Цитатний диктант

          Про якого літературного героя сказано?                             A) «Того самого дня «Пролетарська правда» містила таку заяву: «Я відмовляюся від своїх батьків-кулаків, які ціле своє життя були врагами робочого класу і стояли на засадах власності і навіть тепер не зрікаються своїх ганебних засад».

Б) кульгає на праву ногу, але господар, яких мало. їх три брати. Працьовиті всі і розумні».

B) «... забрали у матроси. Вечорами ховалася Марія від людей і розливала безліч дівочих сліз. Плакали карі очі, марніли з жалю загорілі рожеві щічки».

Г) «Хтось вернувся з германського фронту і оповідав, що бачив на власні очі, як під Варшавою німці захопили руську батарею і як великий німець у шпичастій шапці прохромив штиком». Марія не могла лишатися самою в темноті».

Д) «Але у ... на душі суга. Тяжка і чорна суга. Снився дивний сон: дістала листа від Корнія: «Жив і здоров, але додому скоро не сподівайся».

 

- 23 –

 

 

  Іван Багряний ( Лозов'яга)

( 1906 -1963  )

Хронологічний диктант

Розставте у хронологічному порядку назви творів                         І. Багряного.

"Тигролови", "Сад Гетсиманський", "Скелька", "Чому я не хочу вертатись до СРСР?", "До меж заказаних", "Людина біжить над прірвою", "Огненне коло".

Лінійний диктант

1. Прізвище   головного   героя   роману   "Сад   Гетси-майський".                                                                            2.     Село, в якому народився І. Багряний.                                  3.     Героїня роману "Тигролови".                                                           4.     Роман О.Солженіцина, тематично та ідейно близький до "Саду Гетсиманського" І. Багряного.                 5.     П'єса 1. Багряного.                                                                   6.     Справжнє прізвище І. Багряного

Асоціативний диктант

Охтирка, Кубань, "В сутінках", роман у віршах, БАМЛАГ, "Голос Охтирщини", Новий Ульм, МУР, засідання ООН з питань репартації, "Ми є. Були. І будем Ми!".               – 24 -

 

Василь Симоненко

   ( 1935 – 1963 )

Бліц-диктант

1. Кого називали "витязем молодої української поезії"?

2.        Які поетичні збірки з'явилися у 1962 р.?

3.        Для кого з поетів рідним було село Теліжинці?

4.        Автор поетичної збірки "Таємниця твого обличчя".

5.        Перша збірка В. Симоненка.

6.        Хто з шістдесятників був майстром сонету?

7.        Хто з шістдесятників співпрацював з композитором Олександром Білашем?                              8.        Кого обирали головою Народного Руху України?                                                                                              9.        Хто був майстром балади?                                       10. Які рядки викарбувано на могилі В. Симоненка?

Цитатний диктант

Кому належать рядки? З яких вони творів?                 1. «Щось у мене було від діда Шевченка і від прадіда Сковороди».

-25-

 

2.  Усмішка твоя – єдина,                                                                                  Мука твоя – єдина,                                                                                     Очі твої – одні.          

3. Україно! Ти для мене диво!                                                                                  І нехай пливе за роком рік,…

4. Бо нива ця – моя! Тут я почну зажинок…

5.Темряву тривожили криками півні,                                                Танцювали лебеді в хаті на стіні.

6. Ми винуваті, що міліють ріки                                                                                            І лисинами світять береги…                                                                        

7.  -Ненаглядна, злюща, чудова,                                                                     Я без тебе не можу жить!...

8.  Хай мовчать Америки й Росії,                                          Коли я з тобою говорю.

9. Уже народ – одна суцільна рана,                                                       Уже від крові хижіє земля…

10.  Народ мій є! Народ мій завжди буде!                                                   Ніхто не перекреслить мій народ!

11. Син мужицький. Золоте коріння.                                                              Одчайдушна блискавка брови…

12. «Витязь молодої української поезії..»

-26 –

Ліна КОСТЕНКО

 ( 1930 )

Цитатний диктант

З яких творів ці рядки?

1. Я знаю, дід та баба — це коли є внуки, А в них сусідські діти шовковицю їдять.

2.       У мене жодних претензій нема До Долі — моєї обраниці.

3.       Віддайте мені мову,                                                    Якою мій народ мене благословив.

4.            Людині бійся душу ошукать,                                     Бо в цьому схибиш — то уже навіки.

5.       Коли в людини є народ, Тоді вона уже людина.

6.       При майстрах якось легше. Вони — як Атланти. Держать небо на плечах. Тому і є висота.

7.       Чужа душа — то тихе море сліз. Плювати в неї — гріх тяжкий, не можна.

8.       Це ще не сльози — це квітуча вишенька, Що на світанку струшує росу.

- 27 –

 

                       Акродиктант

Якщо ви правильно дасте відповіді па запитання, то з других літер складете назву збірки Ліни Костенко.

1. Критик, який високо оцінив дипломну роботу Ліни Костенко — збірку "Проміння земля".

2.   Поет-шістдесятник, якого разом із Л. Костенко партійний чиновник А. Скиба критикував за викривлення ідейно-художнього змісту.

3.   Драматург, автор твору "Ой не ходи, Грицю...", де головною героїнею є Маруся Чурай.

4.    Ім'я героя роману "Маруся Чурай", в якого "очі — як терночки".

5.  Книга Л. Костенко (1989 р.), після виходу якої поетеса сказала, що її творчість тільки почалась. 6.  Натяки, які становлять підтекст вірша. Поширені в поезіях з циклу "Душа тисячоліть шукає себе в слові".

7.        Прізвище поетеси, дочки Ліни Костенко.

Відповіді. І. Іванов. 2. Вінграновський. 3. Стариць-кий. 4. Гриць. 5. "Вибране". 6. Алюзії. 7. Пахльовська.

Ключ: "Вітрила".

- 28 -

 

 

Олесь ГОНЧАР

( 1918 – 1995)

Асоціативний диктант "Біографія і творчість"

Село Слобода Суха, 1938 р., Григорій Тютюнник, Прага, "Модри Камінь", 1968 р., Товариство української мови імені Т. Г. Шевченка, 16 липня 1995 р.

Бліц-диктант

1. У якому навчальному закладі почав навчання               О. Гончар і де закінчив?

2.  Чиїм прототипом став друг Гончара  Григір Тютюнник?

3.   Де завершив війну Олесь Гончар?

4.  Перше романтичне оповідання Олеся Гончара.

5.  Жанр твору "Прапороносці".

6.  Жанр твору "Тронка".

7.  У якому році з'явився славнозвісний "Собор"?

8.  Яку громадську роботу виконував Олесь Гончар?

9. Запишіть 2-3 афоризми із творів Олеся Гончара

- 29 -

Логічний диктант

У якому взаємозв'язку перебувають ці письменники і твори?

1. "Вершники" Ю. Яновського — "Тронка" О.Гончара.   2. "Волинь" У. Самчука — "Прапороносці" О.Гончара. 3.        Григорій Тютюнник — Богдан Колосовський. 4.        О. Гончар — Ю. Мушкетик.

Акродиктант

Правильно відповівши на запитання, з других літер слів-відповідей прочитаєте назву роману О.Гончара.

1. Бабуся  із роману  "Собор", яка  виконувала  обов'язки квартальної.

2.   Художній   засіб,   використаний   у   назві   романів "Твоя зоря", "Берег любові".

3.  Роман у новелах О. Гончара.

4.  Словацька   дівчина,   героїня   оповідання   "Модри Камінь".

5.  Поет, автор вірша "Пам'яті Олеся Гончара".

6.   "Батькопродавець" із роману "Собор".

7.  Жанр твору "Кресафт".

Відповіді.   1. Шпачиха. 2. Метафора. 3. "Тронка". 4. Тереза. 5. Скунць. 6. Лобода. 7. Оповідання.

Ключ: "Перекоп".           – 30 -

 

  Павло Загребельний

( 1924 - 1

 

Хронологічний диктант

Розставте твори                                  П. Загребельного в хронологічній послідовності.

"З погляду вічності", "Диво", "Юлія, або Запрошення до самогубства", "Розгін", "Дума про невмирущого", "Роксолана".

Диктант -співпраця

Допишіть подані тематичні групи.

1. Історичні твори: "Первоміст", "Смерть у Києві"...

2.        Твори військово-патріотичного циклу: "Дума про невмирущого", "Шепіт"...

3.        Твори про сучасність: "Розгін", "Спека"...

 

 

 

 

 

                                                 Григір ТЮТЮННИК

  ( 1931 -1980 )

 Хронологічний диктант

Розставте у хронологічній послідовності події життя Г. Тютюнника.

Навчання у Зіньківському ремісничому училищі.                              У журналі "Крестьянка" надруковане оповідання "В сумерках".                                                                                Вихід книги "Деревій".                                                     Проживає з родичами на Донбасі.                                Виходить збірка "Зав'язь".

                         Бліц-диктант

1.    Хто був братом Г. Тютюнника?                                      2.  Кому присвячено новелу "Три зозулі з поклоном"?              3. Хто з російських письменників був по духу близьким до Г. Тютюнника?                                                      4.  Назвіть перший друкований твір Г. Тютюнника.        5. Яку премію присуджено письменникові за твори для дітей?                                                                                        6.  У якому творі є новітня інтерпретація "любовного трикутника"?

- 32 -

 

                Василь СТУС

              ( 1938 – 1985 )

Асоціативний диктант

Донбас, Кіровоградщина, "Джерела емоційності художнього твору", "Тіні забутих предків", "Феномен доби", Андрій Сахаров, Мордовія, "Палімпсести", 19 листопада 1989 року.

                                         Логічний диктант

Розкрийте взаємозв'язок між людьми, книгами, подіями.

1. П. Тичина — В. Стус.                                                                   2. С. Параджанов — В. Стус.                                                   3. Т. Шевченко, В. Стус, П. Грабовський.                                   4.  В. Стус, О. Тихий, Ю. Литвин.                                              5.   І. Світличний — В. Стус.                                                    6.   Генріх Белль — В. Стус.                                                        7.  Козацькі літописи — В. Стус.                                             8.  В. Стус — В. Підмогильний

Розставте у хронологічній послідовності збірки поезій В. Стуса.

"Веселий цвинтар", "Зимові дерева", "Дорога болю", "Палімпсести", "Свіча в свічаді", "Птах душі".                     – 33 -

 

                   Валерій ШЕВЧУК

Бліц-диктант

1. Яким твором дебютував В. Шевчук?

2.        Хто   з    відомих   письменників   першим    помітив В. Шевчука?

3.        За який твір В. Шевчука удостоєно Шевченківської премії?

4.        Визначте  жанр  творів   "Дорога   в  тисячі   років", "Мисленне дерево".

5.        Продовжувачем чиїх традицій є В. Шевчук?

Логічний диктант

Знайдіть взаємозв'язок між творами і письменниками.

1. "На  полі смиренному"В.Шевчука  —"Енеїда"               І. Котляревського.

2. В. Підмогильний — В. Шевчук.

3.  В. Шевчук — Л. Костенко.

4.  Г. Сковорода — В. Шевчук.

 

- 34-

 

Узагальнювальні літературні диктанти

Літературна хвилинка "Псевдоніми"

1) Назвіть псевдоніми письменників, справжні прізвища  яких:

М. Фітільов, Г. Стрілець, О. Бургардт, Олег Кандиба, І. Лозов'ягін, П. Губенко, В. Очерет.

2)   Хто з письменників підписувався такими псевдонімами:

Василь Петрик, І. Полярний.

Логічний диктант

Заповніть пропуски, поясніть.

1.       М. Зеров, М. Рильський ...

2.        О. Ольжич, Є. Маланюк ...

3.        "Розстріляне відродження" — це ...

4.        Д. Павличко, Л. Костенко ...

5.        Представники сучасної прози — ...

Хронологічний  диктант

Чим пам’ятні ці дати для української літератури XX ст.. ?

-35 -

 

1925-1928 рр., 1933 р., 18 грудня 1934 р., 27 жовтня — 4 листопада 1937 р., вересень 1945 р., червень 1954 р., грудень 1958 р., 1962 р., 4 вересня 1965 р., 1984 р., 19 листопада 1989 р.

Акродиктант

Якщо ви правильно дасте відповіді на запитання, то з перших літер прочитаєте слово, що означає один із видів мистецтва.

1. Справжнє прізвище І. Багряного.

2.  Літературний напрям, в основі якого лежить витончене відтворення суб'єктивних відчуттів та вражень.

3.  Представниця "празької школи", розстріляна фашистами у Бабиному Яру.

4.  Модерністська течія, представниками якої були В. Стефаник, Є. Плужник, М. Куліш, Т. Осьмачка.

5. Постмодерний роман Ю. Андруховича.

6.  Автор збірки "Привітання життя".

7.  Жорстокий і цинічний герой новели                               М. Хвильового "Я (Романтика)".

8.  Кіноповість О. Довженка, яка призвела до "кремлівського розп'яття".

-36 -

 

9.        Прізвище головного героя роману                                     В. Підмогильного "Місто".

10.  Поетеса, член Нью-Йоркської групи письменників.

Відповіді. І. Лозов'ягін. 2. Імпресіонізм. 3. Теліга. 4. Експресіонізм. 5. "Рекреації". 6. Антонович. 7. Тагабат. 8. "Україна в огні". 9. Радченко. 10. Андрієвська.

Ключ: література.

Лінійний диктант

Кожна остання літера слова є першою літерою наступного.

1. Сучасний письменник-філософ, автор роману "На полі смиренному".

2.       Псевдонім Освальда Бургардта.

3. Жанр, у якому творили М. Хвильовий та                         Г. Косинка.

4. Повторення приголосних з метою створення звукової картини.

5.  Двоскладова стопа з наголосом на другому складі.

- 37 -

 

6. Головний герой роману О. Гончара "Собор".

7.  "Ювіляр форм", "майстер алітерації" у поезії           20-х років.

8. Героїня роману І. Багряного "Тигролови".

9.  Кінофільм О. Довженка, події в якому відбуваються на Далекому Сході.

10. Улюблений літературний рід М. Куліша.

Відповіді. І. Шевчук. 2. Клен. 3. Новела. 4. Алітерація. 5. Ямб. 6. Баглай. 7. Йогансен. 8. Наталка. 9. "Аеро-град". 10. Драма.

Літературний макродиктант

Визначте назву твору за його темою чи ідеєю.

1. Зображення вічної теми "любовного трикутника" в новітній інтерпретації.

2.  Проблема готовності українського суспільства бути українським.

3. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу.

4.  Зображення великої сили синівської любові, перевага загальнолюдського над класовим.

5.  Заперечення традиційного розкриття теми покинутої дівчини.                       – 38 -

 

6.   Зображення духовного життя нації крізь трагічну історію нещасливого кохання.

Про кого з письменників ідеться?

1. Написав перший в українській літературі твір про голодомор 1932-1933 рр.

2. Був першим президентом ВАПЛІТЕ.

3.  У роки Другої світової війни був головним редактором газети "Волинь".

4.   У складі студентського батальйону пройшов фронтами Другої світової від Києва до Праги.

5.  Народився на Лемківщині, самотужки засвоїв літературну мову, дивуючи знаннями сучасників.

6. Працював учителем фізики, географії, природознавства, гімнастики, був художником-карикатуристом, перебував на дипломатичній роботі.

7. Брав участь у роботі Нюрнберзького процесу.

Цитатний диктант

Хто про кого сказав:

1.  "Він вірив, що вільна незалежна суверенна держава Україна ... може бути пошлюблена з червоним ленінським комунізмом".              -39 -

 

2.   "В сім'ї європейських літератур ... письменник першого плану".

3.  "Від кларнета твого — пофарбована дудка зосталась".

4.  "Слов'янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета — ..."

5.  "... втілив у своїй творчості трагічну долю українського народу XX ст."

6.  "... талант світового масштабу. В сучасній йому драматургії він не мав рівних".

Хвилинка афоризмів

Кому належать висловлювання?

«Бачити зорі… в калюжах»; «народе мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя»; «вибрати не можна тільки Батьківщину»; «людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш — то уже навіки»; «таємниця твого обличчя»; «собори душ своїх бережіть»; «людина — це найвеличніша з усіх істот. Людина — 1ай нещасливіша з усіх істот. Людина — найпідліша з усіх істот»; «нема мудріших, ніж народ, учителів»; «стилет і стилос».

  • 40 -

 

Диктант "Одним словом"

Підберіть узагальнення до кожної із груп; якщо це можливо, продовжіть перелік.

1. М. Зеров, М. Рильський, М. Драй-Хмара, П. Фи-липович, Ю. Клен — ...

2.        "Скелька" І. Багряного, "Маруся Чурай" Л. Костенко—...

3.        Ю. Шевельов, Г. Костюк, Ю. Лавріненко — ...

4.        У. Самчук, Є. Маланюк, І. Багряний — ...

5.        В. Симоненко, Л. Костенко, Д. Павличко — ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала Кравець Галина Василівна

 

 

СЗШ І-ІІІ ст..№2 с. Городківка

 

 

 

Збірник  літературних диктантів

для учнів 11 класу

 

 

Кравець Галина Василівна

docx
Додав(-ла)
Кравець Галина
До підручника
Українська література (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Авраменко О.М., Пахаренко В.І., Мовчан Р.В.)
Додано
31 березня 2020
Переглядів
3297
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку