10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Логопедичні чистомовки для учнів початкових класів

Про матеріал

До вашої уваги представлені логопедичні чистомовки та вправи на автоматизацію звуків у словах та реченнях.

Одна з порад логопеда – віршовані чистомовки на вимову проблемних звуків.

Хотілося б зауважити, що до цих вправ можна переходити лише тоді, коли у малюка вільно виходить правильне вимовляння окремого звуку, представленого у вправі.

Окрім даного матеріалу ви можете імпровізувати.

Перегляд файлу

ЛОГОПЕДИЧНІ ІГРИ ТА ВПРАВИ

Ігри та вправи на розвитокслуховоїуваги, сприймання, памяті
Ігри та вправи на розвитокфонематичногосприймання
Ігри та вправи на розхвитокдихання
Ігри та вправи на подоланнязаікання

Ігри та вправи на розвитокслуховоїуваги, сприймання, пам'яті
“Щотипочув?”.Дитина тихо сидить на ігровомумайданчикучи в кімнаті. Запропонуйтезаплющитиочі й послухативулицю. Через деякий час дозвольте розплющитиочі, та розпитайтедитину про їївраження. Можливо вона почула гудок машиниабосміхдітей, можливо – голос пташки чивашедихання і т.д.

“Де плескали в долоні?”.Дитинастоїтьпосередкімнати з заплющенимиочима. Ви тихенько станьте в будь-якому кутку кімнати, та плесніть в долоні. Дитина, не відкриваючиочі повинна вказатинапрямок, звідки вона почуласплеск.


“Вгадай, хто покликав”. В ційгріберуть участь не менше 3 дітейабочленівсімўї. Дитинастоїтьпосередкімнати з заплющенимиочима. Хто-небудь з ішихгравців повинен покликатиїї. Дитинавідгадує,хтосамеїї покликав.

“Доручення”. Дитинасидить на відстані 5-6 м віддорослого . У вас на століпокладенірізнііграшки. Ви чітко, середньоїсили голосом звертається до дитини: “Візьмим’ячик і покладийого на килим” або: “Візьми зайчика і посади його на стілець” і т.д. Потімдаєтезавданнявже тихим голосом.


“Ехо”.Дитина тихо сидить на ігровомумайданчикучи в кімнаті. Ви пропонуєтеїйслухатиуважно, та повторювати за вами слово. Важливонавчитидитинувслуховуватися в звучанняслів, томунамагайтесяговорити слова неголосно, пошепки. Необхіднодотримуватись принципу від простого до складного: насампереддобирати слова, не схожі за звуковим складом (Аня, кіт, стрибай, веселий, швидко), а потім – близькі за звучанням, але різні за змістом (Оля, Коля, сам, там, син, лин).

“Запам’ятай слова”. На століпідсерветкою лежать предметні картинки абоіграшки. Ви пропонуєтедитиніпослухати два-три слова-назви, запам’ятатиїх, а потімзнайти на столівідповідні картинки (іграшки).


“Слухаємомузику”.Дужевеликезначення для розвитку слухового сприйманнямаєслуханнямузики. Тому рекомендуєтьсяпроводити , так звані, музичніхвилинки. Під час них випропонуєтедитинісістиаболягти на килим, бажано з заплющенимиочима, щодопомагаєрозслабитися і не реагувати на зоровіподразники, а зосередити свою увагу на джерело звуку.

 

Ігри та вправи на розвитокфонематичногосприймання


“Впіймай звук!”.Пояснітьдитині, щови будете вимовлятирізні звуки, а їйпотрібно буде плеснути в долоні - “впіймати звук”, коли вона почуєпевний звук. Необхіднодотримуватись принципу від простого до складного:
- звук [а] серед у, у, а, у;
- звук [а] серед о, а, і, о;
- звук [і] серед и, е, і, и;
- звук [с] серед л, н, с, п;
- звук [с] серед ш, ж, ч, с і т.д.

“Повтори!”.Запропонуйтедитиніповторити за вами склади
- та-та-да - пі- пи - ат-от
- па-па-ба - мі-ми - ум-ом
- ка-ка-га - ді-ди - іт-ит
- ва-ва-фа - кі-ки - ек-єк

“Ланцюжокслів”.Запропонуйтедитиніповторити за вами ряди слів, різних за значенням, але схожих за звуковим складом:
- мак, лак, так, бак;
- тачка, качка, дачка;
- сік, вік, тік, бік;

“Назви слово!”.Запропонуйтедитинівибратисередіншихслів, та назватилише те, яке починається на певний звук:
- на звук [а] середслів Аня, Оля, Ігор, осінь, айстра;
- на звук [і] середслівіграшки, овочі, автобус, Іра;
- на звук [б] середслів мак, банка, танк, бочка.

“Знайдиспільний звук!”.Запропонуйтедитинівизначити, якийоднаковий звук є в декількохрізних словах. При вимовлянніслівчітковиділяйтеданий звук силою голосу, наприклад: “о-о-о-осінь”, “о-о-о-окунь”, “о-о-о-овочі”

- Оля, осінь, овочі, окунь - [о]
- Сад, суп, сумка, ніс, лис - [с]
- Аня, агрус, акула, автобус - [а]
- Маша, мак, мама, сом - [м]

Ігри та вправи на розвитокдихання
“Забийм'яч у ворота”.Запропонуйтедитиніподути на ватнийчипаролоновий мячик, так, щобвінпокотився у ворота (їхможназробити з дроту, абонамалювати). Повітрянийструміньповинен бути плавним, повільним, безперервним.

“Язичок-футболіст”. Як і в попереднійвправі треба забити мяч у ворота, але тепер з допомогоюязика. Дитина повинна посміхнутися та покласти широкий язик на нижню губу, і, неначевимовляючи звук [ф] дутинакінчикязика.


“Літак”. Накінчик носа покластишматочокпаперуабовати. Відкрити рот, широкий язикпокласти на верхню губу, боковікраїязикапритиснуті. Повітрянийструміньвиходитьпосерединіязика. Дитинаповинна сильно подути, так, щоб “літак” полетіввгору.

“Пелюстки”.Покладіть на долонюсправжніабовирізані з паперуневеличкіпелюсткиквітки. Запропонуйтедитиніподути, щобпелюскизлетіли з вашоїдолоні.


“Кораблик”.Налийтеу миску воду. Зробітьпаперовийабопенопластовий кораблик, та покладітьйого на воду. Запропонуйтедитиніподути на кораблик спочаткудовгимструменемповітря, начевимовляючизхвук “ф”, а потімпреривчасто, начевимовляючи звук “п-п-п-п”.

Ігри та вправи на подоланнязаікання
Вправи для зняттям'язовоїнапруги
При заіканні часто напруженім'язиобличчя, губ, язика, пальців рук. Дужеважливонавчитидитинум'язовомурозслабленнюпід час мовлення. От деяківправи, щодопоможутьдитинірозслабитися.

«Пташка махаєкрильцями».Підняти руки нагору, і виконувати махи руками.

«Допоможемомамі»Помахатирозслабленими кистями рук біляпідлоги, імітуючиполосканнябілизни.

Стати рівно, розвести руки в сторони до рівняплечей і «упустити» розслаблені руки у вихіднеположення.

«Стряхнемо водичку з рук».Струснутирозслабленими кистями рук, начебтострушуючикраплі води.

Нахилити голову вперед, назад, праворуч, ліворуч, а потімвиконатидекількакруговихобертівголовоюспочатку в одну сторону, потім в іншу.


Повільнопокачатирозслабленими руками з боківтулуба назад.

«Кулачки-силачі».Пальці рук підрахунок до 5 із силою зжати в кулачки, на рахунок 5 розтиснути, струснувшикисті рук, при цьомузосередитиувагудитини на тім, як пальчикам приємновідпочивати.

Вправи для розвиткумовногодихання
Майже у всіхдітей, щозаікаютьсяпорушенемовленнєведихання. Під час корекційноїроботи з усуненнязаіканняважливонавчитидитинуговорити не поспішаючи, на видиху. Тому важливемісце в роботізаймутьвправи для розвиткуправильногомовногодихання.

«Кулька».Цювправубажаноробитиспочаткулежачи (щобдитинаповністюрозслабилася), а потімсидячичистоячи. Вдих через злегкавідкритий рот (живітнадувається, як кулька, плечі не піднімати). Видих через вільновідкритий рот, неначе кулька повільноздувається. Рух живота контролюється рукою. Цю ж вправуповторити з подовженимвидихом на звуки (А, О, У, И). Видихпід час вимовицихзвуків повинен бути спокійним і безперервним.

«Задуй свічку». Короткий спокійнийвдих носом, потім пауза (затриматидихання на 1-2 сек.) і довгийбезперервнийвидих через ледвезімкнуті губи з промовлянням «пф», начебтогасячисвічку (дутиможна на пальчики).

«Літак».Покладітьдитині на долонь маленький шматочок ватки чипаперу. Тримаючидолоню з ваткою на рівні рота, дитина повинна подути на «літак», щобвінполетів. Чим даліполетіла ватка, тимкращедитиназробилавдих і видих.

«Нюхаємоквіточку».Навичкиправильноговдиху і видиху добре відпрацьовувати на таких вправах: датидитиніпонюхатиквітку, духи, фрукти.

«Усімовчать».Зробитивдих, а видихнути на звук “з”, доторкнувшисьвказівним пальцем до губ, неначепопросититиші.

«Де дзвенить комарик?»Дитина, сидячи на стільці, одночасно з поворотом тулубаправоруч-ліворучробитьдовгийвидих на звук з-з-з-з.

«Гарячий чай». У дитини в руках чашка, дитинаробитьвдих носом , а на видихудує в чашечку, вимовляючипошепки ф-ф-ф-ф, начебто студить гарячий чай.

«Кораблик».Налийте в миску води, покладітьте на воду паперовий кораблик, і запропонуєтедитині “допомогти” кораблику переплисти на іншу сторону миски. Дитинаробитьвдих носом, а на видихувимовляє «пф» і дує при цьому на кораблик. Чим дужчийповітрянийструмінь, тимдаліпопливе кораблик.

 

Вправи для розвитку голосу


Важливопроводититакожвправи для розвитку голосу. Такіігровівправинеобхіднопроводити на добре знайомихдітямзвуконаслідуваннях. Під час занять необхідностежити за тим, щобусізвуконаслідуваннядитинавимовляла на видиху.

«Аня співаєпісеньку». А-а-а, а-а-а.

«Гуде потяг». У-у-у, у-у-у.

«Болить зуб». О-о-о, о-о-о.

«Пароплавгуде». И-и-и, и-и-и.

«Жабенятапосміхаються” І-і-і, і-і-і.

«Заблукали в лісі». Ау-ау-ау-ау.

«Малюкплаче». Уа-уа-уа-уа.

«Пісенька водички». С-с-с-с.

«Пісенька комарика». З-з-з-з.

«Пісенькавітру». В-в-в.

«Гріємо ручки». Х-х-х-х.

«Стукаютьпідбори ». К-к-к-к.

«Граємо на барабані». Д-д-д-д.

«Гусак сичить», «Кулька сдувається». Ш-ш-ш-ш.

«Жук дзижчить». Ж-ж-ж-ж.

«Зозуля кує». Ку-ку, ку-ку.

«Гусак». Га-га-га.

«Корова». Му-му-му.

Проспівування на одному видихузвуковоїдоріжки а-о-у-и-е (один звук плавно переходить в інший, і кожнийтягнеться не менше 2 сек.);

Проспівування на одному видихузвуковоїдоріжкизізміноювисоти і сили голосу (пошепки, тихо, голосно, тоненьким голоском, грубим голосом);

Проспівування звуку А на видиху (зробилиглибокийвдих, надули животик, плечі не піднімаються, на видихуспіваємо «А-а-а-а-а-а-а!»)

Проспівування простої мелодії (наприклад, «У лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялинонька, і зайчик з нею ріс…») на звук М чи У. Тобто, дитина робить глибокий вдих, надуває животик, а потім, на безперервному видиху, начебто наспівує тільки мелодію пісеньки («м-м-м-м м-м-м-м…»);


Вправи для розвиткукоординаціїмовлення з рухами


Великезначення для нормалізації темпу і ритму мовленнямаєвиконанняспеціальнихвправспрямованих на розвитоккоординаціїмовлення з рухами.

 

«Машина». Бі-бі-бі гуде машина, (ритмічноплескати в долоні)
Не поїду без бензину. (ритмічнотупотіти ногами)


«Дощик».Дощик, дощик, крап-крап-крап, (вказівним пальцем правої руки стукати по лівійдолоні)
Мокрівсідоріжки.
Нам не можнайтигуляти, («погрозити» вказівним пальчиком)
Ми промочимоніжки. (ритмічнопотупати ногами)


«Листочки». Листочки над нами кружляють, (руки піднятинагору, махати кистями рук)
Листочки на землю лягають. (присісти)
Вони з височинізлетіли, (піднятися і потягнуться на носочках)
Листочки кружлятихотіли. (плавнірухи руками праворуч, ліворуч)

doc
Додано
28 червня 2018
Переглядів
1535
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку