24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Маршрутний лист Ф.Достоєвський "Злочин та кар"

Про матеріал

Матеріал до уроку створено таким чином, що діти самостійно опрацьовують матеріал розміщений на сайті, просуваючись маршрутним листом. Учні мають можливість не лише опрацювати матеріал пірчии, а також перегяти запропонова відеофайли. Оцінити роботу учнів на уроці допоможе гугл- тест.

Перегляд файлу

Підготувала вчитель  Перчак Леся Ярославівна

 

Маршрутний лист.

Федір Достоєвський роман “Злочин та кара “. 

Теорія Родіона Раскольникова ЗА чи ПРОТИ.

 

Маршрутний лист

 

Любий друже!

Матеріал цього уроку допоможе зрозуміти

образ головного героя роману «Злочин та кара».
 

Є один закон — закон моральний.

Ф. Достоєвський

 

  1. Знайомимось із коротким переказом тексту                                                                                                          

Короткий зміст  романа ТУТ або Преступление  и наказание

Коментар учителя. Мудрець давніх часів, байкар Езоп сказав: «Погано стане всім людям, коли кожен вимагатиме свого». Герой роману Достоєвського «Злочин і кара» Раскольніков вирішив «урятувати світ», створивши теорію «сильної особистості», якій дозволено те,  що заборонено решті людей, і випробував її на собі. Якими якостями повинна бути наділена та «надлюдина», щоб мати право розпоряджатися життям інших, судити винних і невинних? Над цим питанням та багатьма іншими ми й працюватимемо сьогодні.

2. Робота з текстом

Підручник Світова література рівень стандарту (Ковбасенко) 10 клас   або Хрестоматія Світова література 10 клас Щавурський.

Знайдіть у тексті твору портрет головного героя. (Частина I, розділ I.)

— Що в цьому портреті відразу впадає в око?

— Опишіть одяг Раскольнікова, його квартиру.

— Подумайте, яку роль відіграють ці описи в розкритті характеру героя.

 

3. Перегляньте відеофрагмент ТУТ Образ Петербурга та образ Раскольникова

 

4. Коментар учителя.
Раскольнікова, який живе у 60-ті роки XIX століття, хвилювали сильні особистості: Наполеон, Магомет. Тому не дивно, що юнака захопила теорія «надлюдини», якій нібито дозволено не тільки вершити долі людей, а й «кров по совісті». Саме таким «Наполеоном», котрий прагне змінити світопорядок будь-якими засобами, перевірити здатність переступити закони моралі в ім’я майбутньої суспільної гармонії, й намагається стати Раскольніков.
Філософська ідея Раскольнікова була викладена ним у статті «Про злочин», надрукованій у пресі.
 

5. Проблемні питання для учнів

— Що замислив герой? ………………………………………..

— Як ви вважаєте, це було спонтанне чи свідоме рішення? ………….

— У чому полягала незвичність злочину Раскольнікова?......................

— Подумайте, чи мотивом убивства була лише бідність Раскольнікова?...

— Які фактори підштовхнули героя на вбивство? …………………………..

переглянути відеофайл можна ТУТ Монолог Мармеладова

 

6. Робота з текстом

— Визначте основні положення статті Раскольнікова.

 

(1) Поділ людей на розряди.

2) Як відрізнити «звичайних» людей від «незвичайних»?

3) Як людство має чинити з тими «незвичними» людьми, які вирішили знищити перепони?)


— У розмові з яким героєм розкриваються основні положення цієї статті?
— Знайдіть положення статті Раскольнікова і трактування їх, зроблене Порфирієм Петровичем.
Перегляд відеофайлу ТУТ Поділ людей Розмова з Порфирієм Петровичеми  Теорія Раскольникова

 

7. Робота над таблицею

 

Орієнтовна таблиця

1) Поділ людей на розряди.

 

Положення статті Раскольнікова

Роздуми й міркування Порфирія Петровича

«...люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низших (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово.»

«...“необыкновенный” человек имеет право... разрешить своей совести перешагнуть. через иные препятствия, и единственно в том только случае, если исполнение его идеи... того потребует».

Від слів «...в ихней статье все люди разделяются на...» до слів «собственно потому, что они необыкновенные...»

 

2) Як відрізнити «звичайних» людей від «незвичайних»?

 

Положення статті Раскольнікова

Роздуми й міркування Порфирія Петровича

Від слів «...ошибка возможна ведь только со стороны первого разряда...» до слів «...выходит красиво и выразительно, одним словом, вам беспокоиться нечего.»

Від слів «...чем же бы отличить этих необыкновенных-то от обыкновенных?» до слів «...как вы весьма счастливо выразились, так ведь тут...»

 

3) Як людство має чинити з тими «незвичайними» людьми, які вирішили знищити перепони?

 

Пояснення Раскольнікова

Сумніви Порфирія Петровича

Від слів «Я должен согласиться... что такие случаи действительно должны быть» до слів «...Общество ведь слишком обеспечено ссылками, тюрьмами, судебными следователями, каторгами...»

Від слів «Ну как иной какой-нибудь муж али юноша вообразит, что он Ликург, али Магомет...» до слів «...ну и начнет добывать себе для похода...»

8. Робота з текстом.
— Як сам герой пояснює свій вчинок? Знайдіть у тексті відповідний уривок, порівняйте із побаченим ТУТ Признание Раскольникова.
— Кому з героїв твору він розповідає про все? (Соні Мармеладовій).

Причому герой називає декілька причин. Ось вони:
1) «Вот что: я хотел Наполеоном сделаться, оттого я убил...»;
2) «...Я и решил, завладев старухиными деньгами, употребить их на мои первые годы, не мучая мать, на обеспечение себя в университете, на первые шаги после университета...»
3) «Я лгать не хотел в этом даже себе! Не для того, чтобы матери помочь, я убил — вздор! Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; для себя убил, для себя одного. Мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею...»)

9. Проблемні ситуації.

— Як ви вважаєте, чи можна сформулювати загальну думку всіх міркувань Раскольнікова?
  Подумайте, яка з перелічених Раскольніковим причин була найголовнішою?
  Подумайте, з якою метою Ф. Достоєвський детально змальовує сцену вбивства старої лихварки.

перегляньте відеофайл ТУТ Момент злочину

  Поміркуйте, які наслідки має теорія Раскольнікова для нього самого й усіх тих, хто міг бути її прихильниками?
  Що, на вашу думку, завадило Раскольнікову жити за своєю теорією?
 

10. Коментар учителя.
Зазначимо, що протест Раскольнікова проти світу, який не хоче його прийняти, проникнутий отрутою індивідуалізму, жагою егоїстичного самоствердження. Антигуманна ідея Раскольнікова призвела його до розладу з людьми та із самим собою.

перегляд відеофайлу ТУТ  Прозріння головного героя

 

11. Психологічне спостереження над героєм.
— Уявіть, що ви лікар. Простежте стан Раскольнікова після злочину. Складіть його «історію хвороби».

Трейлер зміна станів героя


12. Бесіда
  Як ви вважаєте, чи є у Порфирія Петровича докази злочину Раскольнікова?

— Чому, на вашу думку, Раскольніков вимагає від Порфирія Петровича допитувати його тільки «по форме»?
  Чому Порфирій Петрович намагається офіційний допит перетворити на звичайну бесіду?
  Подумайте, яку роль для підштовхування Раскольнікова до зізнання відіграє його зустріч із матір’ю та сестрою?
  Чому Раскольніков зізнався?

переглянути відеофайли ТУТ

Порфирій проти Родіона

Допит Раскольнікова
Епізод признання Раскольнікова

13. Коментар учителя.
В епілозі роману Ф. Достоєвський висловив своє розуміння життя. Він вважав, що світ гине, охоплений жадібністю, пихою, брехнею та іншими гріхами. Світ може врятувати лише віра. В одному із записників письменника до роману «Злочин і кара» він відзначив: «Нема щастя у комфорті, заслуговується щастя стражданням. Людина не народжується для щастя. Людина заслуговує своє щастя, і завжди стражданням».
Раскольніков змучений пусткою самотності, відсутністю миру й любові у своїй душі і в оточуючих. Його рятує Соня, порадивши вийти на перехрестя й покаятися привселюдно. Лише після такого вчинку в нього з’являється відчуття повноти життя. Але досить довго прийняти християнську правду Соні Раскольнікову заважає його теорія. І лише звільнившись від неї, він схиляється перед людськими стражданнями в особі Соні Мармеладової й приймає її «правду», що полягає у вірі в Бога.
У зв’язку із цим значну роль у романі відіграють християнські мотиви, пов’язані з притчею про воскресіння Лазаря. Ця притча згадується у творі тричі (символічне число в християнській символіці!). Вперше її згадує Порфирій Петрович, запитуючи у Родіона, чи вірить він у воскресіння, вдруге її читає Соня, втретє — Раскольніков в епілозі). Символічно, що Соня читає притчу в четвертій частині четвертого розділу, адже саме через чотири дні сталося воскресіння Лазаря.
Через страждання й муки прийшовши до Біблії, воскресає й змучена душа Раскольнікова. перегляд відеофайлу ТУТ   Покаяння Раскольнікова

1. ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

Тестування

 

2. ОТРИМАЙ ОЦІНКУ ЗАПОВНИ ФОРМУ

ТЕМА "ЗЛОЧИН ТА КАРА"

 

docx
Додано
27 жовтня 2018
Переглядів
1784
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку