Матеріали для уроку: " Ігри для вивчення алфавіту.Фонетичні ігри."

Про матеріал
ІГРИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АЛФАВІТУ 1. Чи знаєш ти алфавіт? Учитель об’єднує учнів класу у 2 – 3 команди. Кожна команда отримує 26 карток, на яких записані літери англійського алфавіту. Учні мають розмістити літери в алфавітній послідовності. Перемагає команда, котра найшвидше впоралася із завданням і виконала його правильно. 2. По-порядку У вчителя – два набори карток із літерами алфавіту. Клас ділиться на дві команди, кожна з яких отримує один набір карток. Учні стають групами у протилежному від дошки боці класу. Коли вчитель вимовляє слово, наприклад, «pencil», діти з відповідними буквами йдуть до дошки і витворюють це слово. Команда, що склала слово першою, отримує кількість балів, що дорівнює кількості букв у слові. 3. Знайди пару Учитель об’єднує учнів класу в групи по 4 – 5 осіб. Кожна група отримує по два конверти. В одному конверті – картки, на яких зображені друковані літери, в іншому – прописні. Учням потрібно до друкованих літер дібрати відповідні прописні букви. Перемагає команда, яка першою впоралася із завданням і виконала його правильно. Можна проводити схоже змагання, добираючи до великих літер відповідні малі літери. 4. Пригадай слово Учитель вибирає літеру алфавіту. Учні по черзі промовляють слово, яке починається цією буквою. Той, хто повторює вже назване слово – вибуває з гри. Гра триває доти, доки не залишається тільки один учасник – він і є переможцем. 5. "Професор ABC" Один учень – «професор ABC» – кидає м'яч одному з учнів і каже: «А». Учень, зловивши м'яч, кидає його назад, каже: «В». Учень – «професор ABC» – знову кидає м'яч і каже: «С». Таким чином гравці називають усі літери англійського алфавіту. 6. Хто найкраще Вчитель пропонує одному з гравців назвати літеру англійського алфавіту. Учень, який сидить поруч, по¬винен швидко сказати, яка літера йде за названою в алфавітному порядку. Потім учитель звертається до другого учня з цим проханням, а його сусід по парті називає наступну літеру. Гра проводиться в швидкому темпі. Учень, який не зумів швидко і правильно назвати літеру, вибуває з гри. Виграє той, хто жодного разу не помилився. 7. Алфавітне дерево На дошці намальовано два дерева. Клас ділиться на дві ко¬манди. Вчитель викликає по од¬ному гравцю з кожної команди і каже назву літери. Учні повинні швид¬ко написати цю літеру кожен на своєму дереві. Якщо учень по¬милиться, команда втрачає бал. Перемагає та команда, гравці якої жодного разу не помилились. ФОНЕТИЧНІ ІГРИ 8. Фонетична зарядка Клас ділиться на декілька команд (залежно від кількості учнів). Учитель вимовляє слова, пропонуючи командам почергово називати, яке слово (із чотирьох) відрізняється від інших. Наприклад: man – man – men – man ; bad – bed – bad – bad; ship – ship – sheep – ship; live – leave – live – live. 9. Маленький сонько Вчитель записує на дошці вірш, читання якого допоможе тренувати вимову звука [כֿ:]. Учні повинні прочитати його, зігравши сонька, котрий вічно позіхає. Положення губ при вимові звука [כֿ:] наглядно демонструється у слові yawn. Переможець – той, хто найкраще справився з вимовою. They call me Little Sleepy Head! I yawn at work, I yawn at play! I yawn and yawn and yawn all day Then take my sleepy yawns to bed! That’s why they call me Sleepy Head. 10. Знайди звук Учитель пропонує дітям знайти у підручнику, посібнику чи у тексті, записаному на дошці, слова з певним звуком чи звукосполученням. Перемагає учень, котрий знайшов якомога більше слів. 11. Шифрувальник Учитель читає слова з контрастними звуками. Наприклад: [е] і [æ] 1) grey; 2) grand. 1) hat; 2) head; 3) hand. 1) and; 2) end. 1) ten; 2) pen; 3) man. Учні повинні записати «код» – номери слів з певним звуком (наприклад [æ] – 21313). Учні зачитують свій «код». Перемагають ті, які правильно вказали усі цифри «коду». 12. Посортуй слова Учитель об’єднує клас у 2 команди. Кожна з команд отримує кілька конвертів, на яких записані звуки, і набір карток зі словами. Потрібно розмістити картки у відповідні конверти (слова повинні містити звуки, написані на конвертах). Перемагає команда, яка першою впоралася із завданням і виконала його правильно. 13. Ланцюжок Клас ділиться на дві групи. Після відпрацювання вимови будь-якого звука, наприклад [æ], вчитель пропонує учасникам обох груп по черзі називати слова з цим звуком. Виграє команда, яка назвала більше слів. Наприклад: flat bag back cap hand man map black bad lamp cat glad
Перегляд файлу

ІГРИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АЛФАВІТУ

 1. Чи знаєш ти алфавіт?

Учитель об’єднує учнів класу у 2 – 3 команди. Кожна команда отримує 26 карток, на яких записані літери англійського алфавіту. Учні мають розмістити літери в алфавітній послідовності. Перемагає команда, котра найшвидше впоралася із завданням і виконала його правильно.

 1. По-порядку

У вчителя – два набори карток із літерами алфавіту. Клас ділиться на дві команди, кожна з яких отримує один набір карток. Учні стають групами у протилежному від дошки боці класу. Коли вчитель вимовляє слово, наприклад, «pencil», діти з відповідними буквами йдуть до дошки і витворюють це слово. Команда, що склала слово першою, отримує кількість балів, що дорівнює кількості букв у слові.

 1. Знайди пару

Учитель об’єднує учнів класу в групи по 4 – 5 осіб. Кожна група отримує по два конверти. В одному конверті – картки, на яких зображені друковані літери, в іншому – прописні. Учням потрібно до друкованих літер дібрати відповідні прописні букви. Перемагає команда, яка першою впоралася із завданням і виконала його правильно.

 Можна проводити схоже змагання, добираючи до великих літер відповідні малі літери.

 1. Пригадай слово

Учитель вибирає літеру алфавіту. Учні по черзі промовляють слово, яке починається цією буквою. Той, хто повторює вже назване слово – вибуває з гри. Гра триває доти, доки не залишається тільки один учасник – він і є переможцем.

 

 1. "Професор ABC"

Один учень – «професор ABC» – кидає м'яч одному з учнів і каже: «А». Учень, зловивши м'яч, кидає його назад, каже: «В». Учень – «професор ABC» – знову кидає м'яч і каже: «С». Таким чином гравці називають усі літери англійського алфавіту.

 1. Хто найкраще

Вчитель пропонує одному з гравців назвати літеру англійського алфавіту. Учень, який сидить поруч, по­винен швидко сказати, яка літера йде за названою в алфавітному порядку. Потім учитель звертається до другого учня з цим проханням, а його сусід по парті називає наступну літеру.

Гра проводиться в швидкому темпі. Учень, який не зумів швидко і правильно назвати літеру, вибуває з гри. Виграє той, хто жодного разу не помилився.

 1. Алфавітне дерево

На дошці намальовано два дерева. Клас ділиться на дві ко­манди. Вчитель викликає по од­ному гравцю з кожної команди і каже назву літери. Учні повинні швид­ко написати цю літеру кожен на своєму дереві. Якщо учень по­милиться, команда втрачає бал. Перемагає та команда, гравці якої жодного разу не помилились.

 

 


ФОНЕТИЧНІ ІГРИ

 1. Фонетична зарядка

Клас ділиться на декілька команд (залежно від кількості учнів). Учитель вимовляє слова, пропонуючи командам почергово називати, яке слово (із чотирьох) відрізняється від інших.

 Наприклад:

 man – man – men – man ;

 bad – bed – bad – bad;

 ship – ship – sheep – ship;

 live – leave – live – live.

 1. Маленький сонько

Вчитель записує на дошці вірш, читання якого допоможе тренувати вимову звука [:]. Учні повинні  прочитати його, зігравши сонька, котрий вічно позіхає. Положення губ при вимові звука [:] наглядно демонструється у слові yawn. Переможець – той, хто найкраще справився з вимовою.

 They call me Little Sleepy Head!

 I yawn at work, I yawn at play!

 I yawn and yawn and yawn all day

 Then take my sleepy yawns to bed!

 That’s why they call me Sleepy Head.

 1.  Знайди звук

Учитель пропонує дітям знайти у підручнику, посібнику чи у тексті, записаному на дошці, слова з певним звуком чи звукосполученням. Перемагає учень, котрий знайшов якомога більше слів.


 1.  Шифрувальник

Учитель читає слова з контрастними звуками.

Наприклад: [е] і [æ]

 1. grey;    2) grand.
 1. hat;      2) head;      3) hand.
 1. and;     2) end.
 1. ten;      2) pen;        3) man.

Учні повинні записати «код» – номери слів з певним звуком (наприклад [æ] – 21313). Учні зачитують свій «код». Перемагають ті, які правильно вказали усі цифри «коду».

 1.  Посортуй слова

Учитель об’єднує клас у 2 команди. Кожна з команд отримує кілька конвертів, на яких записані звуки, і набір карток зі словами. Потрібно розмістити картки у відповідні конверти (слова повинні містити звуки, написані на конвертах). Перемагає команда, яка першою впоралася із завданням і виконала його правильно.

 1.  Ланцюжок

Клас ділиться на дві групи. Після відпрацювання вимови будь-якого звука, наприклад [æ], вчитель пропонує учасникам обох груп по черзі називати слова з цим звуком. Виграє команда, яка назвала більше слів.

 Наприклад:

 flat                 bag

 back               cap

 hand               man

 map                black

 bad                 lamp

 cat                   glad

 

docx
Додав(-ла)
Hutsal Nataliia
До підручника
Англійська мова (підручник для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням англійської мови) 1 клас (Карпюк О. Д., Ростоцька М.Є.)
Додано
30 березня 2020
Переглядів
991
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку