10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Матеріали до бінарного уроку з теми "Україна - Європейська держава"

Про матеріал
Матеріали, розроблені для бінарного заняття з географії та англійської мови, які включають тексти для аудіювання, проблемні питання та інші завдання
Перегляд файлу

Матеріали до бінарного заняття

з соціально-економічної географії України та англійської мови

у 9-му класі

Тема: Україна – Європейська держава

Мета: сформулювати в учнів уявлення про економіко-географічне та геополітичне положення України, сприяючи розвиткові оцінки геополітичного положення України на її місце в Європі та світі, шляхом виховання громадянської компетентності. Закріпити вміння передавати подану інформацію англійською мовою.

Завдання уроку:

 • розглянути особливості географічного положення України на карті світу та передавати подану інформацію англійською мовою;
 • поглибити вміння учнів у монологічному, діалогічному мовленні та в аудіюванні;
 • розвивати навички роботи з картою та просторове логічне мислення;
 • виховувати ціннісне ставлення особистості до дер­жави і суспільства  культуру спілкування, самоконтроль, самодисципліну.

Структура уроку:

І. Організаційний момент (2 хв.)

ІІ Актуалізація опорних знань і умінь (6 хв.)

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів (6 хв.)

ІV. Вивчення нового матеріалу (40 хв.)

V. Закріплення та корекція нових знань та умінь учнів (28 хв.)

VІ. Підсумки уроку (4 хв.)

VІІ. Домашнє завдання (4 хв.)

Тип уроку: урок формування нових знань.

Хід уроку

І.  Організаційний етап (працюють вчителі англійської мови та географії).

ІІ Актуалізація опорних знань і умінь.

Евристична бесіда

III. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Тему та мету уроку подають як українською мовою, так і англійською.

Учитель англійської мови:

Уведення в іншомовне спілкування.

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

 •  Do you know where the name Ukraine come from? (Чи знаєте Ви, звідки походить назва Україна?)

The term Ukraine was first mentioned in the chronicles of ancient Slavs in the 12th century as a geographical name for the southern lands of the ancient Rus State. (Термін України вперше згада­но в літописах давніх слов'ян у XII ст., як геогра­фічна назва для південних земель Київської Русі)

In the process of the creation of the Ukrainian nationality the name Ukraine gradually began to be associated with south western Rus territories of Kyiv, Chernihiv, Volyn, Podillia, Eastern Halychyna, Transcarpathia, Northern Bukovyna and Zaporizka regions. Later on the people who lived on these lands became to be called as Ukrainians. (У процесі створення  української народності назва Україна поступово асоціювалася з південно-західною тери­торією Русі: Київської, Чернігівської, Волинської, Поділля, Східної Галичини, Закарпаття, Північ­ної Буковини та Запорізької областей. Пізніше людей, які жили на цих землях, почали називати українцями.)

IV. Вивчення нового матеріалу.

Учитель географії:

Гра «Чи правда, що…».

Формування розвитку навичок мовлення. Робота в парах. Діалог.

Учитель англійської мови: Introducing the Topic Work in pairs. Read, dramatize the dialogues, make up your own one.

 1. A. Have you ever visited Ukraine?
 2. B. No, I've not. But I want to see it some time.
 3. A. I visited this beautiful land once. It was six years ago. There can be great changes now.
 4. B. No doubt.
 5. A. That's why I'd like to go there again.
 6. B. We can do it this summer.
 7. A. When will you have your leave?
 8. B. In August. It begins on the tenth of August.
 9. A. That's very good. Mine begins on the seventh оf August.
 10. B. We'll go to Kyiv by plane and then by bus throughout Ukraine.
 11. A. That's fine. 1 like travelling by bus. One can see more of the country. We'll see typical  Ukrainian villages and large industrial and cultural centers.
 12. В. If we travel by bus, we can stay at any place as long as we like.
 13. A.Well. Next Sunday I'll come and we'll draw the route.

Учитель англійської мови:

Бесіда

Where is Ukraine situated? (Де розташована Україна?)

What's its territory? (Яка її територія?)

What countries does Ukraine border on? (З яки­ми країнами межує?)

Do you agree that Ukraine is a country of re­markable beauty? If you do, prove it. (Чи пого­джуєтеся ви, що Україна милує своєю красою? Чи можете ви це довести?)

What are the main rivers in our country? What do rivers provide Ukraine with? (Якірічки Укра­їни ви знаєте? Чим вони збагачують Україну)

What can you tell about the mountains on the territory of Ukraine? (Що ви можете сказати про гори на території України?)

What is the country washed by? (Чим омиваєть­ся Україна?)

Could you name some big ports in Ukraine? What are they? (Чи можете ви назвати найбільші порти України?)

Учитель географії:

Практична робота 1. Проведення на контурній карті лінії державного кордону України з нанесенням назв країн, з якими вона межує.

Учитель англійської мови:

Вправа «Тренування в аудіюванні».

GEOGRAPHICAL POSITION OF UKRAINE

The Ukraine's territory is 603,7 thousand square kilometers. Two such coun­tries as Italy can be placed on this territory. Ukraine occupies the first  place in Europe as to its territory.

The country is situated in the south-eastern part of Central Europe. It borders on Russia, Belarus, Moldova, Poland, Slovakia, Hungary and Romania.

The territory of the country stretches for 893 ki­lometers from north to south. Most of Ukraine's territory consists of plains (95%) and mountains (5%). You can see the Carpathians in the west and the Crimean in the south of Ukraine. The highest peak in our country is Mount Hoverla in the Carpathians which is 2061 meters high.

Ukraine's territory is washed by the Black Sea and the Sea of Azov in the south. The Sea of Azov is very shallow, the shores are low, with the length of its marine border being 1053 kilometers.

The Dnieper is the main river in Ukraine. It is one of the longest rivers in Europe. Besides the Dnieper there are the Dniester, the Bug, the Donets, which provide Ukraine with water.

Ukraine has the following sea ports: Odessa, Mari­upol, Kherson.

Робота з текстом

Завдання: Прочитайте текст і заповніть пропуски.

GEOGRAPHICAL POSITION OF UKRAINE

Ukraine's area is 233,088 square miles________(603,700 sq. km). It's slightly larger than France. Ukraine___              (is) mainly a vast plain with no natu-
ral______- (boundaries) except the Carpathian Mountains in the south-west____(and) the Black Sea in the south.

Central__(and) southern Ukraine is primarily steppe, with fertile___ (black) soils exceptionally suited for grain farming. In__(the)east there is the i

ndustrial heartland containing  ____ (large) reserves of mineral deposits. Northern and western_______               (Ukraine) are hilly, forested areas with many picturesque               ______(mountain) resorts. Учитель географії:

 Для України внаслідок особливостей географічного положення особливу актуальність має використання транзитних можливостей території. Адже через Україну з давніх часів проходили великі торговельні шляхи: «із варяг у греки», «Великий шовковий шлях», р.Дніпро, р.Дунай. І зараз інтенсивність транзитних перевезень через нашу країну зростає. Ці перевезення всіма видами транспорту необхідно розширювати й використовувати для розвитку економіки країни.

Учитель англійської мови (учитель називає організації учні перекладають їх назву англійською мовою):

Україна є членом кількох міжнародних об’єднань: Співдружності незалежних держав (СНД), «Організації за демократію й економічний розвиток — ГУАМ», Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС). Україна повноправний член Організації Об’єднаних Націй (ООН) та ЮНЕСКО. Подальшому розвитку зовнішніх економічних зв’язків країни сприяє вступ до Світової організації торгівлі (СОТ).

V. Закріплення та корекція нових знань та умінь учнів.

Учитель англійської мови:

Робота в парах.

Завдання. Запропонуйте вашому партнеру розпові­сти англійською мовою про географічне положення України, назва­ти всі її річки, моря, гори, морські порти. З якими країнами межує?

Ask your partner and tell him/her about the geographical position of Ukraine, name all rivers, seas, mountains, sea ports. What countries does Ukraine border on?

VІ. Підведення підсумків уроку

Учитель англійської мови:

Завдання. Складіть 10-15 речень про географіч­не положення України.

Write 10-15 sentences about geographical position of Ukraine (about rivers, lakes, mountains, seas) what countries does Ukraine border on?

VІІ. Домашнє завдання

Учитель англійської мови:

Write an essay « Ukraine today».

Творче завдання:

Знайти матеріал про видатних українців-дослідників.

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання) 9 клас (Несвіт А.М.)
Додано
28 лютого 2019
Переглядів
492
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку