26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Матеріали до уроків "Філворди з хімії для 7-11 класів"

Про матеріал
Угорський кросворд (філворд) немає чорних кліток і нумерації. Все поле заповнене буквами. кожна буква може входити в склад лише одного слова. Слова в цьому кросворді не пересікаються, не утворюють «хрестів». Слова в філворді можуть згинатись, але лише під прямим кутом (по діагоналі слова не розміщуються), з іншими словами не можуть мати спільних літер. Слова повинні тільки дотикатись одне до одного. В філворді, як і в звичайному кросворді є визначення слів, відповіді на які потрібно відгадати.
Перегляд файлу

ХІМІЧНІ ФІЛВОРДИ

7 КЛАС


Р

О

З

М

О

Т

А

Е

Л

Н

И

Ч

О

Р

Т

А

К

О

Н

И

К

Н

В

К

Л

У

М

К

И

С

Д

О

Е

Л

Е

Ь

Н

Н

Е

А

М

Е

Н

С

Т

І

Ь

Г

Е

Н

Е

Д

І

Н

Т

Р

О

Й

Й

Л

Є

Н

Т

Ф

Н

Ц

І

О

Д

Є

Е

Л

Р

А

Т

Р

Р

О

В

Ф

А

Н

Е

Й

О

Н

Ф

С

О

В

Р

О

З

М

О

Т

А

Е

Л

Н

И

Ч

О

Р

Т

А

К

О

Н

И

К

Н

В

К

Л

У

М

К

И

С

Д

О

Е

Л

Е

Ь

Н

Н

Е

А

М

Е

Н

С

Т

І

Ь

Г

Е

Н

Е

Д

І

Н

Т

Р

О

Й

Й

Л

Є

Н

Т

Ф

Н

Ц

І

О

Д

Є

Е

Л

Р

А

Т

Р

Р

О

В

Ф

А

Н

Е

Й

О

Н

Ф

С

О

В


Запитання:

1. Індивідуальна хімічна сполука або суміш, здатна розчиняти різні речовини

2.Здатність атома сполучатися з певним числом атомів того самого або інших хімічних елементів.

3.Найменша електронейтральна частинка речовини

4.Найменша частинка речовини, що здатна існувати самостійно, зберігаючи основні хімічні властивості цієї речовини

5.Стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу атома

6.Електронейтральна частинка, що входить до складу ядра атома

7. Вона є найпоширенішою речовиною і вкриває близько 2/3 поверхні земної кулі

8. Повітря містить 21% за об’ємом цієї речовини  

9.Елемент, порядковий номер якого 7

10.Вчений, що створив періодичну систему хімічних елементів

11.Елемент, що має атомну масу 30,974

12.Елемент, який був названий на честь Франції

13.Неметал VІІ групи  5 періоду

Відповіді: 1. Розчинник, 2.Валентність, 3. Атом, 4. Молекула, 5. Електрон, 6. Нейтрон, 7. Вода, 8. Кисень. 9. Нітроген, 10. Менделєєв, 11. Фосфор, 12. Францій, 13. Йод

ХІМІЧНИЙ ФІЛВОРД ( 8 клас )

к

ь

т

с

і

н

р

е

т

о

ф

м

а

н

й

а

н

л

і

н

д

и

н

у

к

л

о

н

о

о

т

е

у

і

л

ь

к

о

к

с

и

а

т

т

н

і

й

г

с

к

и

а

т

о

р

д

з

о

о

а

о

т

р

а

о

с

а

т

о

м

л

і

р

р

н

н

о

л

л

р

л

о

т

а

т

а

е

к

п

і

с

м

ь

і

б

і

т

а

л

а

о

л

у

с

о

п

з

о

з

а

ц

і

ї

ь

к

м

а

л

у

н

і

і

т

о

п

н

е

й

т

р

о

н

и

і

ь

н

а

в

о

н

с

о

н

у

к

л

і

д

д

т

е

в

а

л

е

н

т

н

і

с

т

ь

р

а

с

л

е

к

т

р

о

н

е

г

а

т

и

в

н

і

 

к

ь

т

с

і

н

р

е

т

о

ф

м

а

н

й

а

н

л

і

н

д

и

н

у

к

л

о

н

о

о

т

е

у

і

л

ь

к

о

к

с

и

а

т

т

н

і

й

г

с

к

и

а

т

о

р

д

з

о

о

а

о

т

р

а

о

с

а

т

о

м

л

і

р

р

н

н

о

л

л

р

л

о

т

а

т

а

е

к

п

і

с

м

ь

і

б

і

т

а

л

а

о

л

у

с

о

п

з

о

з

а

ц

і

ї

ь

к

м

а

л

у

н

і

і

т

о

п

н

е

й

т

р

о

н

и

і

ь

н

а

в

о

н

с

о

н

у

к

л

і

д

д

т

е

в

а

л

е

н

т

н

і

с

т

ь

р

а

с

л

е

к

т

р

о

н

е

г

а

т

и

в

н

і

 

Запитання:

 1. Порція речовини, яка містить 6.02 ×1023 (Число Авогадро) формульних одиниць
 2. Сполука, утворена двома хімічними елементами, один з яких Оксиген, який має ступінь окиснення -2.
 3.  Речовина, що змінює колір у кислому чи лужному середовищах
 4.  Добре розчинні основи
 5.  Йонна сполука, що складається з катіону металічного елемента і аніону гідроксиду
 6.  Сполука, молекула якої містить один або кілька атомів гідрогену, здатних під час хімічних реакцій заміщуватися на атоми металічних елементів
 7.  Сполука, до складу якої входять катіони металічного елемента й аніони кислотного залишку
 8.  Частина простору навколо ядра, де ймовірність перебування електрона є найбільшою
 9.  Найменша електронейтральна  хімічно неподільна частинка
 10.  Найменша частка речовини, що володіє її хімічними властивостями.
 11.  Незаряджена частинка, електрично нейтральна, що входить в склад атомного ядра
 12.  Речовина, яка пришвидшує хімічну реакцію, але не витрачається при цьому
 13.  Різновид атомів з певним числом протонів і нейтронів в ядрі
 14.  Реакція взаємодії кислоти з основою, в результаті якої утворюються сіль та вода
 15.  Загальна назва протона і нейтрона – частинок, з яких складається ядро атома. 
 16.  Сукупність нуклідів одного елемента з однаковим значенням протонного числа (Z), але різними значеннями масового (А) або нейтронного (N) чисел
 17.  Позитивно заряджена частинка в складі атомного ядра
 18.  Відстань від центру ядра до останнього електроного шару
 19.  Здатність сполук проявляти кислотні й основні властивості.
 20.  Здатність атома утворювати певну кількість хімічних зв’язків.
 21. Позитивно заряджений йон
 22.  Властивість, яка характеризує обертання електрона навколо власної осі
 23.  Здатність  атома притягати до себе електрони інших атомів (маються на увазі валентні електрони зовнішнього енергетичного рівня)
 24.  Негативно заряджений йон, що має більше електронів на своїх електронних оболонках, аніж протонів в ядрах 
 25.  Це атом або група атомів, що мають електричний заряд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 клас

завдання:

 1. У яких одиницях вимірюють кількість речовини?
 2.  Елемент, електронна конфігурація якого [Ne] 3s2 3p5
 3.  Елемент, електронна конфігурація якого [Ne] 3s2 3p4
 4.   Елемент, масова частка якого 58,69
 5.  Елемент, названий на честь Німеччини
 6.  Елемент, який є частиною назви популярного браузера
 7.  Екзотермічна реакція окиснення речовини, яка супроводжується виділенням тепла.
 8.  Неорганічні бінарні сполуки, до складу яких входить Оксиген зі ступенем окиснення −2.
 9.  Розчинна у воді сильна, а іноді слабка основа, яка дисоціюючи в розчині створює велику концентрацію іонів OH
 10. Складна речовина, яка складається з атомів Гідрогену, що можуть заміщатися атомами металічних елементів, та кислотних залишків.
 11.   Речовина, спиртовий розчин коричневого кольору, використовується як антисептик.
 12.   Центральна частина атома, в якій зосереджена основна частина маси (понад 99,9 %)
 13.  Ділянка простору,  де рухається електрон називається..
 14.   Зв'язок, що  існує в молекулах простих речовинах: H2, F2, Cl2, O2, N2 називається ковалентний .

 

Відповіді: 1.Моль, 2.Хлор, 3. Сульфур, 4. Нікель,5. Германій, 6.Хром,7.Горіння, 8.Оксид, 9.Луг, 10. Кислота, 11. Йод,12. Ядро,13. Орбіталі, 14. Неполярний

 

 

 

 

 

 

 

 

9 клас

Запитання:

 1. Ненасичені ациклічні вуглеводні, що мають загальну формулу CnH2n
 2.   Хімічні або ядерні реакції, які супроводжується поглинанням тепла називаються..
 3.  Суміш, що складається як мінімум з двох речовин, які хімічно не взаємодіють одна з одною і відрізняються практично повною взаємною нерозчинністю називається дисперсна ..
 4.  Частина дисперсної системи, яка розподілена (розосереджена) по ній називається дисперсна ..
 5.  Кристали, що містять в своєму складі молекули кристалізаційної води це –
 6.  Продуктами повного окиснення алкану є вуглекисклий газ і..
 7.  Процес приєднання молекул галогеноводнів (HF, HCl, HBr, HI)
 8.  Термiчне або хімiчне вiдщеплення води вiд органічних чи неорганічних сполук
 9.  Тривіальна назва речовини KMnO4
 10.  Хімічні реакції, при яких узяті речовини без залишку перетворюються на продукти реакції, які не реагують між собою за даних умов
 11.  Як називаються мономерні одиниці білків
 12.  Органічна речовина — вуглевод із групи моносахаридів, що міститься в солодких плодах, меді

 

Відповіді: 1. Алкен, 2.Ендотермічні, 3. Система, 4. Фаза, 5. Критсалогідрат, 6. Вода, 7.Гідрогенгалогенуванння, 8. Дегідратація, 9. Марганцівка, 10. Необоротні, 11. Амінокислоти, 12. Фруктоза

 

 

 

10 клас

Запитання:

 1. Речовина з формулою CH3COOH, слабкий розчин якої ми використовуємо у побуті
 2.  Складні високомолекулярні природні органічні речовини, що складаються з амінокислот, сполучених пептидними зв'язками
 3.  Безбарвна кристалічна речовина, солодка на смак, добре розчинна у воді, формула якої C12H22O11
 4.  Молекула сахарози складається з двох залишків. Одним з них є глюкоза, іншим
 5.  Якісною реакцією на алкени є реакція: алкен + … вода, в результаті якої розчин знебарвлюється
 6.  Назва твердих алканів
 7.  Елемент, що є основою усіх сполук органічної хімії
 8.  Перший представник гомологічного ряду ароматичних вуглеводнів, молекулярна формула C6H6.
 9.  Введення хлору у молекули органічних сполук
 10.  Хімічні сполуки, однакові за елементним складом і молекулярною масою, але різні за фізичними та хімічними властивостями, що зумовлено різним просторовим чи скелетним розташуванням атомів у молекулах, тобто їх будовою.
 11.  Відщеплення галогенідів водню з утворенням кратних зв'язків або циклів, що відбувається термічно або під дією каталізаторів
 12.  Тверде та рідке … мають формули С17Н35СООNа та С17Н35СООК
 13.     Отруйна органічна речовина, що міститься у складі фукорцину

 

Відповіді: 1. Оцет, 2. Білки, 3. Сахароза, 4. Фруктоза, 5. Бромна, 6. Парафіни, 7. Карбон, 8. Бензен, 9. Хлорування, 10. Ізомери, 12. Дегідрогенгалогенування, 13. Мило, 14. Фенол

 

11 клас

Запитання:

 1. Вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів тощо).
 2.  Процес анаеробного розщеплювання органічних речовин, переважно вуглеводів, що відбувається під впливом мікроорганізмів або виділених з них ферментів.
 3.  Спосіб очищення води за допомогою фільтру називається..
 4.  Елемент, електронна конфігурація якого [Ar] 3d10 4s2
 5.  NA = 6,022 140 857(74)1023 моль−1 називається числом…
 6.  Такі речовини як етаналь, метаналь, бутаналь - представники одного класу органічних сполук. Як називається цей клас?
 7.  При внесенні кристалика Na у полум’я газового пальника, полум’я стає..
 8.  Процес самочинного руйнування металів внаслідок їх фізико-хімічної взаємодії з навколишнім середовищем
 9.  Умовна величина заряду атома елемента, яка визначається з припущення, що речовина має йонний тип хімічного зв’язку, тобто спільна електронна пара повністю належить атому більш електронегативного елемента називаться … окиснення
 10.  Процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується
 11.  Атом, молекула чи іон, які в ході хімічної реакції здатні отримувати електрони від відновника
 12.  Приєднання водню до простих та складних речовин при наявності каталізаторів
 13.  NaHSO4, Ca(H2PO4)2, MgHPO4. це - … солі
 14.  Здатність сполук проявляти кислотні й основні властивості

Відповіді: 1. Речовина, 2. Бродіння, 3. Фільтрація, 4. Цинк, 5. Авогдаро,6. Альдегід, 7. Жовте, 8. Корозія, 9. Ступінь, 10. Відновлення, 11. Окисник, 12. Гідрування, 13. Кислі, 14. Амфотерність

docx
Додано
25 лютого 2019
Переглядів
698
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку