Матеріали до уроку "Біологія-наука про життя. Біологічні системи: рівні і властивості. Методи біологічних досліджень"

Про матеріал
Матеріали для конструювання першого уроку в 9 класі за темою «Біологія. Біологічні системи: рівні і властивості. Методи біологічних досліджень». Розробка містить теоретичні відомості у текстовому і графічному форматі, а також три категорії завдань: «Перевірте себе!», «Поміркуйте», «Зробіть це!». Завдання стосуються предметних знань і умінь, відповідно програмі, сприяють актуалізації опорних знань учнів, отриманих ними в 6-8 класах навчання, формують ряд ключових компетентностей, а саме: спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами, спілкування іноземними мовами, математичну компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрову компетентність, а також ініціативність і підприємливість. Запропоновані завдання можна використовувати як на уроці, так і в якості домашнього завдання, для групової або індивідуальної роботи, для виконання проектів, або як основи для початку дослідницької роботи учнів.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Біологія. Рівні організації живої природи. Методи дослідження. Автор розробки. Потапова Г.І. Вчитель біології і хімії вищої категоріїВчитель-методист2019-2020 н.р. Урок 1

Номер слайду 2

Символіка роботи: Теоретичні відомості. Законспектуйте!Перевірте себе!Поміркуйте!Зробіть це!

Номер слайду 3

Біологія. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. Біологія (грец. βίοσ (bios) - життя, λόγος (logos) - слово; наука) — сукупність наук про живу природу, про живих істот, що населяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємні стосунки, систематику, поширення на Землі; про зв'язки між живими істотами і живих істот з неживою природою. Біологія встановлює загальні закономірності, властиві життю у всіх його проявах. Біологія – наука про життя во всіх його проявах

Номер слайду 4

«Біологія»Г. Л. Тревиранус1802 р. Ж. Б. Ламарк1802 р. Термін «біологія» вперше вжив 1797 р. німецький професор анатомії Теодор Руз (1771–1803), пізніше 1800 р. термін застосував професор Дерптського університету Фрідріх Бурдах (1776–1847), а 1802 р. — Жан Батист Ламарк (1744–1829) Лудольф Тревіранус (1779–1864)Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Номер слайду 5

4 етапи розвитку біології:

Номер слайду 6

1953 г. Д. Уотсон и Ф. Крик - Двойная структура ДНК.

Номер слайду 7

Біологічні наукиза об’єктом вивчення

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Мета і завдання сучасної біології

Номер слайду 10

Застосування біологічних знань

Номер слайду 11

Перевірте себе!Наука, що вивчає … … зародковий розвиток організмів, називається ... 2) … різноманітність органічного світу і поділяє його на родинні групи, називається ... 3) … будову, життєдіяльність і різноманітність грибів, називається... 4)…процеси життєдіяльності живих організмів, називається...5) … будову, життєдіяльність і різноманітність птахів, називається...6) … будову окремих органів, частин і організму в цілому, називається...

Номер слайду 12

Перевірте себе!Стор. 7

Номер слайду 13

Стор. 7 Поміркуйте!Ця фотографія досить точно відображає сутність сучасного напряму біологічної науки. Про що йдеться? Яке значення мають досягнення напряму для людства?

Номер слайду 14

Стор. 7 Стор. 184 Зробіть це!

Номер слайду 15

Біологічні системи. Система – це…?Біосистема – це…?

Номер слайду 16

Вкажіть, за якими принципами організовані біологічні системи: ( 2 з 5)1) закритість системи2) висока ентропія3) низька впорядкованість4) ієрархічність – підпорядкованість компонентів5) оптимальність структури. Поясніть, свою думку. Перевірте себе!

Номер слайду 17

Поміркуйте!

Номер слайду 18

Властивості біологічних систем

Номер слайду 19

Експериментатор під час досліду освітлив частину краплі. Через декілька хвилин амеби почали рухатися в одному напряму. В якому? Чим можна пояснити це явище? Як воно називається?Перевірте себе!Про які властивості йде мова?Для досліду експериментатор посадовив 2 паростка у горщики, один з яких ( № 2) він поклав на бік. Через певний він дістав рослинки з горщиків і спостерігав положення коренів і пагонів дослідних рослин. Який висновок він має зробити?Пригадайте значення понять: Таксис Тропізм

Номер слайду 20

Перевірте себе!Про які властивості йде мова?Цю властивість вперше описав натураліст Трамбле, здивований здатність гідри відновлювати зруйновані частині тіла. Про що йдеться? Коли ви цю властивість спостерігаєте у власному тілі?За елементним складом живих організмів 98 % припадає на елементи-органогени: Карбон, Гидроген, Нітроген і Оксиген. На малюнку є помилка стосовно цієї властивості життя. Яка?

Номер слайду 21

На малюнку – процес формування колонії дріжджів. Який процес його забезпечує? Які умови навколишнього середовища є найкращими для дріжджів?Перевірте себе!Про які властивості йде мова?Студент-зоолог з’ясував, що у гризунів під час різкого та значного зниження температури середовища уповільнюються і призупиняються процеси життєдіяльності, а при підвищенні температури вони відновлюються. Яке значення це має для життя тварин?Пригадайте значення понять: Колонія Анабіоз

Номер слайду 22

Цікаві події у житті метеликів – приклад декількох властивостей життя. Вкажіть якомога більше. Яке значення має личинка у життєвому циклі метелика?Перевірте себе!Про які властивості йде мова?Пригадайте значення понять: Гетеротроф Метаморфоз

Номер слайду 23

Перевірте себе!Назвіть біологічні поняття виходячи з таких визначень:1) специфічні вибіркові реакції-відповіді організмів на зміни навколишнього середовища - ...2) здатність організмів підтримувати сталість свого хімічного складу і інтенсивність перебігу фізіологічних процесів - ...3) реакція організмів на подразники, що здійснюється і контролюється центральною нервовою системою, - ...4) збільшення лінійних розмірів і маси особини і її окремих органів за рахунок збільшення маси і числа клітин - ...5) здатність організмів набувати нових ознак і властивостей - ...6) властивість організмів відтворювати собі подібних - ...

Номер слайду 24

Поміркуйте!На малюнку зображений механічний робот – качка, створений у 1739 р. французом Ж. Вокансоном. Качка ходила, крякала, трималася на воді, пливла, годувалася, і, що дивно, навить випорожнювалася. Найуважніші, правда, встановили, що робот не перетравлював їжу. Цікаво, що у 1805 р. з качкою-роботом зустрівся І. В. Гете, але філософа це не вразило: «Качка виглядала як скелет і в неї були проблеми їз травленням…»Як ви вважаєте, чи можна винахід Вокансона рахувати системою з точки хору механіки і з точки зору біології. Відповідь обґрунтуйте. Английская поговорка гласит: "Если нечто выглядит как утка, крякает как утка и плавает как утка, то это и есть утка". 

Номер слайду 25

Рівні організації біологічних систем

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Перевірте себе!Експериментатор під час досліду додав до краплини кристал солі. Спостерігається активний рух інфузорій від подразника. При який вид таксису йдеться? Яке значення має це явище в житті інфузорій?Студент спостерігав за поведінкою амеб. Він помітив, що іноді амеба формує вирости клітини для захоплення часточок. Яке значення має це явище в житті амеби? Як воно називається?Які клітини багатоклітинних здатні до саме цієї властивості?Про які властивості йде мова? На якому рівні життя вони здійснюються?

Номер слайду 28

1)анатомія2)біоценологія3)фізіологія4)молекулярна біологія5)психологія6)гістологія. Перевірте себе!На якому рівні життя знаходиться ця біосистема? Який науки її вивчають?

Номер слайду 29

23456 Перевірте себе!Розподілить біологічні системи за зростанням рівня організації1

Номер слайду 30

Проаналізуйте твердженняІ Об’єкты 1 и 2 знаходяться на одному рівні організаціїІІ. Всі об’єкты знаходяться на одному рівні организаціїЯке твердження правільне?А. Тількі ІБ. Тількі ІІВ. Обидва вірніГ. Обидва невірніВідповідь обґрунтуйте1 2 и 3 Перевірте себе!132

Номер слайду 31

Перевірте себе!Відповідь обґрунтуйте

Номер слайду 32

На рисунку зображено різні біологічні об’єкти. І. Об’єкти 1 і 2 знаходяться на одному рівні організації ІІ. Об’єкт 3 займає нижчий рівень організації порівняно з об’єктами 1 і 2ІІІ. Об’єкти 4 і 5 можна водночас розглядати на двох різних рівнях організації живої природи. Укажіть усі правильні твердження. А лише І і II Б лише І і III В лише II і III Г І, II і IIIПеревірте себе!

Номер слайду 33

Перевірте себе!Об’єкти яких пар знаходяться на одному рівні організації життя? Чим розрізняються пари об’єктів за властивостями?Відповідь обґрунтуйте

Номер слайду 34

Які рівні життя представлені на малюнках? Які властивості їм притаманні?Які науки вивчають життя на цих рівнях? Перевірте себе!

Номер слайду 35

абвгед. Перевірте себе!Розподілить біологічні системи за зростанням рівня організаціїЩось викликає сумніви?

Номер слайду 36

Наукове пізнання живої природи

Номер слайду 37

Методи біологічних досліджень

Номер слайду 38

Номер слайду 39

Первірте себе!6.

Номер слайду 40

В колбу налили молока та добавили йогуртову культуру бактерій. На графіку кожну годину відмічали кислотність (р. Н) молока. В який період часу відбувалося найбільш активне зниження показника р. Н? Поміркуйте!Який метод дослідження використаний? Яку властивість досліджували? На якому рівні організації знаходився об’єкт дослідження?

Номер слайду 41

Расположите в правильном порядке пункты инструкции по работе с фик­си­ро­ванным микропрепаратом внутреннего строения листа дуба. Перевірте себе!1) медленно приближайте тубус микроскопа к микропрепарату, пока не увидите чёткое изображение внутреннего строения листа дуба2) глядя в окуляр микроскопа, настройте свет3) положите микропрепарат внутреннего строения листа дуба на пред­метный столик4) зарисуйте микропрепарат, сделайте обозначения5) расположите микроскоп на рабочем месте, отступив от края стола не менее чем на 10 см. Який метод дослідження використаний?На якому рівні організації знаходився об’єкт дослідження?

Номер слайду 42

Расположите в правильном порядке пункты инструкции подсчета пульса до и после дозированной нагрузки. Проверьте правильность своего ответа соответствующими действиями. Перевірте себе і зробіть вправу!Який метод дослідження використаний?Яка мета проведення цього дослідження?1) сделайте 10 приседаний и снова подсчитайте число ударов за 1 мин.2) приложите два пальца правой руки на внутреннюю сторону запястья левой руки3) освободите от одежды запястье левой руки и нижнюю часть предплечья4) после 5 мин. отдыха в положении сидя подсчитайте пульс5) подсчитайте число ударов пульса за 1 мин. в спокойном состоянии6) слегка надавите пальцами до ощущения биения сердца

Номер слайду 43

Расположите в правильном порядке пункты инструкции по проведению эксперимента, доказывающего выделение растениями углекислого газа. Перевірте себе!1) Накройте комнатное растение стеклянным колпаком.2) Поместите рядом с комнатным растением стакан с известковой водой.3) Поместите комнатное растение, накрытое стеклянным колпаком, в тёмный шкаф.4) Рассмотрите помутневшую известковую воду.5) Возьмите комнатное растение с большим числом листьев. Який метод дослідження використаний? Яку властивість досліджували? Яка наука вивчає цю властивість?

Номер слайду 44

Позначте правильну послідовність дій при закладці досліду з пророщуванню насіння. Перевірте себе!Який метод дослідження використаний?Обґрунтуйте доцільність вказаних дій1) закрийте тарілку поліетиленовою плівкою і поставте тарілку в тепле місце2) змочіть фільтрувальний папір водою і слідкуйте, щоб під час досліду він був постійно вологим3) через добу обстежте насіння, результати занесіть у щоденник спостережень4) візьміть тарілку і покладіть на її дно сухий фільтрувальний папір5) на папір покладіть 10 попередньо замочених (протягом 8-10 год) насіння огірків

Номер слайду 45

Учнями було проведено три досліди. Яку властивість досліджували? Яке значення вона має для рослинного організму? В якій склянці досліду № 3 рівень води згодом зменшиться? Чому?Поміркуйте!12 Пригадайте значення понять: Транспірація Кореневий тиск 3

Номер слайду 46

У водорості Х видалили верхню та середню частини, у водорості Y - верхню та нижню частини. До нижньої частини водорості Х пересадили середню частину водорості Y, в результаті чого створений організм набув вигляду водорості Х. Поміркуйте!Поясніть результати досліду з Ацетабуляріми Ацетабулярії - одноклітинні зелені водорості, які завдяки велетенському ядру і великим розмірам (до 18 см) є класичним об’єктом цитологічних досліджень. Різні види ацетабулярій різняться  формою «шапки». У середземноморської ацетабулярії «шапка» кругла, а в ацетабулярії з Карибського моря вона розсічена на лопаті.

Номер слайду 47

Учнями було проведено дослід. Яку властивість досліджували? Яке висновки ви можете зробити з цього досліду?Поміркуйте!

Номер слайду 48

Протягом декілька років проводили вимірювання залежності поглинання рослинами К, N і Р від температури ґрунту. За даними побудували графік. Проаналізуйте графік і зробіть висновки щодо температурних умов засвоєння кожного з елементів мінерального живлення. Зробіть висновки щодо оптимізації внесення мінеральних добрів у ґрунт. Поміркуйте!

Номер слайду 49

Пригадайте будову та правила роботи з мікроскопом!Перевірте себе!Який метод дослідження використаний?Яка наука вивчає цей біологічний об’єкт?На якому рівні організації він знаходиться?

Номер слайду 50

Поміркуйте!Який метод дослідження використаний?Яка наука вивчає цей біологічний об’єкт?Яка наука вивчає досліджену властивість?

Номер слайду 51

Поміркуйте!Який біологічний процес досліджував Антон?Для чого Антон закрив банки скляними кришками?Як змінився склад повітря в банках? Чому це сталося?

Номер слайду 52

Поміркуйте!З якою метою проводився експеримент?Які умови проведення експерименту були однаковими, які - змінними ?Який висновок можна зробити з експерименту? Яка практична користь цього дослідження? В грунт (чорнозем) 4 горщиків посадили по 5 насінь квасолі. Щодня насіння поливали половиною склянки води:№ 1 - кип’яченою водою№ 2 - дощовою водою.№ 3 - водопровідною водою.№ 4 - фільтрованою водою. За 2 тижні було зроблено фотографію:

Номер слайду 53

Проаналізуйте графік швидкості розмноження молочнокислих бактерій. Які висновки можливо зробити? Якою математичною функцією можливо описати залежність швидкості розмноження від температури від 00 С до 340 С?Поміркуйте!Чим пояснити зростання швидкості спочатку досліду і різке ії зниження при 36-370 С? Що трапляється з бактеріями при подальшому підвищенні температури? Яке значення мають результати досліду в практичній діяльності людини?

Номер слайду 54

Зробіть це!Вчений взяв 2 колби з різними за складом поживними середовищами для бактерій. В обидві колби він додав приблизно рівну кількість бактерій одного штаму. Через кожні 20 хвилин він брав проби і підраховував кількість бактерій. Дані вносив в таблицю: Час після введення бактерій в культуру, хв. Кількість бактерій в колбі 1 Кількість бактерій в колбі 2201820403640607280801401601002623141204026201406001228 За даними таблиці побудуйте графік. 1) Яку закономірність можна спостерігати? Дайте назву графіку 2) Як змінювалася швидкість розмноження бактерій у кожній колбі? Чим це можна пояснити? 3) Спрогнозуйте стан бактеріальних культур у наступному часі. Аргументуйте свій прогноз.

Номер слайду 55

Зробіть це!З’ясуйте в інтернеті, як можна пофарбувати білі квити? Чому це можливо?Пригадайте будову провідної тканини рослин. Яка сила примушує підфарбовану воду підійматися до пелюсток? Зробіть свій персональний «цветик – семицветик»

Номер слайду 56

Зробіть це!

Номер слайду 57

Сад у склянціНа дно склянки насипають три шари основи: шар каменів або керамзиту товщиною до 5 см. шар деревного вугілляшар ґрунту з високим вмістом піску. Всі шари притоптують ватним тампоном . Потім висаджують рослини.І наостаннє обережно поливають лійкою з довгим носиком. Потім склянку закривають кришкою. Вона захищає сад від висушування. Зробіть це!

Номер слайду 58

На малюнку знайдіть і позначте …. А) об’єкти вивчення науки біологіїБ) об’єкти на рівні життя – організм. В) об’єкти на молекулярному рівніГ) об’єкти на органному рівні життя. Д) зображення властивостей живих систем. Е) зображення приладів для вивчення життя. Перевірте себе!

Номер слайду 59

Домашнє завдання:

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Жданова Лариса Григорівна
  Спасибі велике, чудова, цікава презентація. Сердечно дякую автору за таку творчу роботу, яка запалить вогник пізнання в учнів.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
До підручника
Біологія 9 клас (Соболь В. І.)
Додано
18 липня 2019
Переглядів
6348
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку