22 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити урок цікавим: перевірені лайфхаки

Матеріали до уроку історії України "Технологічна карта"

Про матеріал
Даний матеріал містить технологічну карту з історії України для учнів11 класу
Перегляд файлу

Технологічна карта №

Тема: УРСР  у першій половині 1950 – х рр. 

 

Етапи

Завдання

Форми роботи

Розвиток ключових компетенцій

Організація навчальної діяльності.

Мотивація учіння

 

Визначити у чому полягала сутність внутрішньополітичного та соціально-економічного становища  УРСР у першій половині  50-х років.

 

 

 

Метод «Прогнозування»

Учням пропонується продовжити речення: «Я вже знаю, але більше дізнаюсь про …», «На уроці я навчуся …», «Після уроку я зможу…» після учні формулюють питання, на основі яких буде визначена мета заняття

 

 

 

Вміння учнів формулювати основні тенденції та суперечності реформування промисловості і сільського господарства

 

 

 

АОЗ

З’ясувати яке значення для суспільно-політичного життя УРСР мали зміни в керівництві республіки, що відбулись у першій половині  50х років?

Метод «Мереживо думок»

Учні називають по черзі керівників республіки та встановлюють хронологічну послідовність змін, які були характерні на той час. Перелік триває доти, поки не будуть названі всі.

 

На основі різних джерел інформації визначати зміни у суспільно – політичному житті УРСР; визначати власну позицію щодо суперечливих питань історії

 

Повторення вивченого матеріалу з одночасним його закріпленням

Встановити заходи  якими радянське керівництво намагалось стимулювати розвиток сільського господарства  та промисловості України в першій половині 50-х років

- Аналітичне резюме  (робота в групах) з історичними документами (використовуючи пам’ятку «Як аналізувати історичний документ»);

 

Визначати чому радянське керівництво, проводячи економічні реформи, віддавало перевагу розвитку промисловості, а не сільського господарства

Підсумок уроку

Висловити свою думку з даного проблемного завдання

Учні самостійно, одним реченням відповідають на запитання «Які заходи, на ваш, погляд, могли зробити більш ефективними реформи в економіці, що проводили у 50-ті роки в Україні?»

 

Вміння довести, обґрунтувати та пояснити свою думку

Домашнє завдання

Написати твір есе: «Відлига»: зміни в суспільно – політичних настроях населення України»

Самостійна робота з додатковою та довідковою літературою

Сформувати практичні вміння, навички застосування набутих знань. Уміти творчо застосовувати знання

 

 

Технологічна карта №

Тема: Десталінізація

 

Етапи

Завдання

Форми роботи

Розвиток ключових компетенцій

Організація навчальної діяльності.

Мотивація учіння

 

Визначити особливості функціонування репресивної машини часів сталінізму, її жертви та зміни у становищі бранців концтаборів із настанням відлиги

 

 

 

Метод «Імпровізований архів»

 

 

Вміння побудувати можливі альтернативні сценарії розвитку реальних подій у минулому; визначити політичні й суспільні зміни, до яких спонукала десталінізація.

 

 

 

АОЗ

Визначити причини та наслідки посилення зросійщення українського  суспільства

Прийом «Інформаційне гроно»

«Десталінізація і лібералізація  суспільного життя»

 

Записати причини та наслідки посилення зросійщення українського  суспільства

Вивчення нового матеріалу з одночасним його закріпленням

Встановити послідовність подій, пов’язаних з десталінізацією й лібералізацією суспільного життя, соціальною переорієнтацією та модернізацією економіки

Прийом «Калейдоскоп вражень»

Застосовувати знання про десталінізацію й лібералізацією суспільного життя,

Підсумок уроку

Визначення  до яких змін в кадровій політиці призвів початок процесу десталінізації в Україні?

Прийом «Фішбоун»

Вміння довести, обґрунтувати та пояснити свою думку щодо

змін в кадровій політиці внаслідок  початку  процесу десталінізації в Україні

Домашнє завдання

Записати наслідки посилення зросійщення українського  суспільства та як це відбилося на повсякденні свідомості людей; підготувати індивідуальне повідомлення на тему: «Входження Кримської області до складу УРСР: міфи та реальність»

Самостійна робота з додатковою та довідковою літературою

Сформувати практичні вміння, навички застосування набутих знань. Уміти творчо застосовувати знання

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологічна карта №

Тема: УРСР  у другій  половині 1950 – х – першій половині 1960х рр. 

Етапи

Завдання

Форми роботи

Розвиток ключових компетенцій

Організація навчальної діяльності.

Мотивація учіння

 

Спрогнозувати, яким чином   адміністративно – територіальні зміни вплинуть на повсякденне життя українського населення в другій половині 1950х рр..

 

 

Метод «Прогнозування»

 

 

Вміння зіставляти й узагальнювати інформацію карти, як джерела інформації

про адміністративно – територіальний устрій УРСР, його  зміни

 

АОЗ

Визначити причини та наслідки  приєднання Кримської області до УРСР

Метод «Історичний марафон»

Встановити хронологічну послідовність адміністративно – територіальних змін УРСР  у другій  половині 1950 –х рр.

Вивчення нового матеріалу з одночасним його закріпленням

Проблемне завдання: «Чи було подією великої історичної ваги приєднання Кримської області до  УРСР?»

Визначити, що обумовило передання Кримської області УРСР

Прийом «Крок за кроком», індивідуальне повідомлення на тему «Входження Кримської області до складу УРСР: міфи та реальність»

Висловлювати аргументовані судження чим було вмотивовано передання Кримської області УРСР

Підсумок уроку

З’ясувати основні тенденції та особливості адміністративно – територіальних  змін  УРСР  у другій  половині 1950 – х рр..

Метод «Прес»

Вміння довести, обґрунтувати та аргументувати свою думку щодо проблемного завдання

Домашнє завдання

Підготувати  індивідуальне повідомлення на тему  «Що зумовило прихід до влади Микити Сергійовича Хрущова »

Самостійна робота з додатковою та довідковою літературою, історичними документами

Сформувати практичні вміння, навички застосування набутих знань, уміти творчо застосовувати знання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологічна карта №

Тема: Зміни в управлінні господарством. Раднаргоспи. Соціальні наслідки економічної

політики другої  половини 1950 – х – першої половини 1960х рр. 

 

Етапи

Завдання

Форми роботи

Розвиток ключових компетенцій

Організація навчальної діяльності.

Мотивація учіння

 

Сформулювати питання, на основі яких буде визначена мета заняття, щодо змін в управлінні господарством

 

 

Метод «Журналістські питання»

 

 

Вміння зіставляти й узагальнювати інформацію, орієнтуватися в історичній термінології

 

 

 

АОЗ

Пригадати відомий матеріал, завдяки асоціаціям концентруватися на поняттях: десталінізація, раднаргоспи, децентралізація управління

Метод «Канва»

Визначати роль і наслідки економічної політики в УРСР

Вивчення нового матеріалу з одночасним його закріпленням

Познайомити учнів з помилками М. Хрущова в економіці, які могли вплинути на усунення  його з посади керівника держави? З’ясувати, які негативні та позитивні наслідки для економіки мало запровадження раднаргоспів

Робота в парах;

Самостійна робота за методом «Коментоване читання»

Визначати суть реформи М. Хрущова в сільському господарстві; встановлювати послідовність і синхронність подій; визначати чому вони були приречені на невдачу, і чим це обернулося для України та й для самого М. Хрущова.

Підсумок уроку

 Встановити послідовність подій, пов’язаних з соціальною переорієнтацією та модернізацією економіки, синхронізувати події історії України та всесвітньої історії, що відображають модернізаційні  процеси в економіці

Метод «Фішбоун»

Вміння довести, обґрунтувати та аргументувати свою думку щодо

Синхронізації  подій  історії України та всесвітньої історії, що відображають модернізаційні  процеси в економіці

Домашнє завдання

Опрацювати історичні документи даного періоду

Самостійна робота з додатковою та довідниковою літературою, історичними документами

Сформувати практичні вміння, навички застосування набутих знань, уміти творчо застосовувати знання

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологічна карта №

Тема: Зародження  дисидентського руху в Україні та його течії.

Левко Лук’яненко. Антирадянські виступи 1960х рр. 

 

Етапи

Завдання

Форми роботи

Розвиток ключових компетенцій

Організація навчальної діяльності.

Мотивація учіння

 

Визначити, на основі різних джерел інформації сутність і значення дисидентського руху, особливості його зародження в Україні, порівнювати вимоги дисидентів з міжнародними нормативно-правовими актами щодо захисту прав людини того часу

 

Метод «Асоціаційне гроно»

 

 

Вміння зіставляти й узагальнювати інформацію на основі різних джерел про  сутність і значення дисидентського руху, особливості його зародження в Україні

 

 

АОЗ

Показати, природу зародження і форми проявів дисидентського руху в Україні

Прийом «Аналітичне резюме»

Визначити основні тенденції та особливості дисидентського руху в Україні

Вивчення нового матеріалу з одночасним його закріпленням

Охарактеризувати послідовність подій, пов’язаних з формуванням феномену шістдесятництва і розгортанням дисидентського руху

  • Колективно-групова робота;

Метод «Подвійний щоденних»

Встановлювати причини, що зумовили виникнення дисидентського руху та мету яку переслідували його учасники

Підсумок уроку

Скласти розповідь про антирадянські виступи 1960х рр.  визначити позитивні та негативні сторони

Прийом «Мозаїка  думок»

Вміння довести, обґрунтувати та аргументувати свою думку щодо проблемного завдання

Домашнє завдання

Опрацювати програмові документи даного історичного періоду  й охарактеризувати діяльність дисидентських організацій, вказавши їх лідерів. Дайте їм власну оцінку

Самостійна робота з додатковою та довідниковою літературою, історичними документами

Сформувати практичні вміння, навички застосування набутих знань, уміти творчо застосовувати знання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Струкевич О.К., Романюк І.М., Дровозюк С.І.)
Додано
28 березня
Переглядів
127
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку