Матеріали до уроку на тему:"Мережі"

Про матеріал

Матеріали до уроку на тему:"Мережі"

Сучасні мережеві технології і мережеве устаткування


Зміст слайдів
Номер слайду 1

СУЧАСНІ МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ І МЕРЕЖЕВЕ УСТАТКУВАННЯ

Номер слайду 2

Номер слайду 3

ПЛАН ЛЕКЦІЇ Основні поняття про мережеві технології. Огляд мереж на основі персональних комп'ютерів Мережеве апаратне забезпечення і мережеві протоколи

Номер слайду 4

1.ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ Комп’ютерна мережа. Локальні і глобальні мережі. Мережева топологія. Види мережевих з’єднань

Номер слайду 5

1.1.КОМП’ЮТЕРНА МЕРЕЖА Це з’єднання ПК лініями передачі інформації з метою: обміну інформацією в маштабах групи, підприємства, регіону, країни. спільного використання обчислювальних ресурсів ПК. більш раціонального використання ПК

Номер слайду 6

1.2.ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА Локальна обчислювальна мережа, (ЛОМ) - local area network – (LAN), звичайно складається з комп'ютерів одного підрозділу чи підприємства, з'єднаних за допомогою кабельних мереж деякого типу або засобів бездротового підключення.

Номер слайду 7

1.3.ГЛОБАЛЬНІ МЕРЕЖІ Розташовані в різних місцях локальні мережі об'єднуються у єдину глобальну обчислювальну мережу, чи ГОМ (wide area network- WAN), за допомогою високошвидкісних з'єднань: телефонних ліній Т1, ТЗ, ISDN, модемів мережі кабельного телебачення CATV чи устаткування АТМ.

Номер слайду 8

1.4.МЕРЕЖЕВА ТОПОЛОГІЯ Топологія - спосіб з'єднання комп'ютерів у мережу. Користувачі можуть бути з'єднані один з одним за допомогою найрізноманітніших мережних адаптерів, мережних протоколів і кабельних систем.

Номер слайду 9

ТОПОЛОГІЯ “СПІЛЬНА ШИНА” Використовується в мережах на основі коаксіального кабелю: 10Base-5, 10Base-2

Номер слайду 10

ТОПОЛОГІЯ “ЗІРКА” Використовується в мережах на основі витої пари: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T

Номер слайду 11

ТОПОЛОГІЯ “TOKEN RING” Використовується в спеціальних мережах

Номер слайду 12

2.ОГЛЯД ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ ПК Мережа робочої групи Мережа відділу Мережа підприємства

Номер слайду 13

2.1.МЕРЕЖА РОБОЧОЇ ГРУПИ Об'єдує невелику кількість ПК (звичайно 25 чи менше) для спільного використання ресурсів (пристроїв). ПК з'єднані в мережу з рівноправними вузлами (peer-to-peer network). Використовується єдиний мережний протокол. ОС – персональна з підтримкою доступу до мережі (Windows 95/98). Самоадміністрованість - члени РГ самі надають права доступу до спільних ресурсів.

Номер слайду 14

СХЕМА МЕРЕЖІ РОБОЧОЇ ГРУПИ

Номер слайду 15

2.2.МЕРЕЖА ВІДДІЛУ Наявний комп'ютер-сервер, що надає ресурси для використання клієнтськими РС Використовується мережна ОС - Windows NT, NetWare, Warp Server for OS/2. Використовується служба віддаленого доступу (remote access service - RAS). Об'єднує комп'ютери різних типів (PC-сумісні, Масintosh чи робочі станції UNIX). Можливе використання різних мережних протоколів та спеціальних пристроїв. Керування мережею здійснює штат мережних адміністраторів.

Номер слайду 16

СХЕМА МЕРЕЖІ ВІДДІЛУ

Номер слайду 17

2.3.МЕРЕЖА ПІДПРИЄМСТВА З'єднують локальні мережі відділів, що часто розташовані на великій відстані один від одного. Це головні локальні обчислювальні мережі (headquarters LAN). Використовується кілька комунікаційних протоколів для з'єднання ЛОМ. Застосовується велика кількість спеціального комунікаційного обладнання.

Номер слайду 18

СХЕМА МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА 7 6 6 5 1 2 3 3 4 4

Номер слайду 19

СХЕМА МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА Високопродуктивний сервер-мейнфрейм Шлюз для доступу в мережі з іншим прикладним протоколом Мультиплексор для доступу до каналів зв’язку Високошвидкісні канали зв’язку Міст для з’єднання з мережами іншого фізичного рівня Мережі з різними фізичними середовищами Головна ЛОМ підприємства

Номер слайду 20

ДОМЕННА МЕРЕЖЕВА МОДЕЛЬ Домен (domain) – мережа, що об’єднує групу ПК або мереж ПК (до 1000) різноманітної топології, що територіально розподілені для покращення роботи мережі. Зараз домен – структурна одиниця глобальної мережі Internet. Переваги доменної моделі: Доступ до будь-якого сервера домену за допомогою простої операції реєстрації. Централізоване керування обчислювальними та мережевими ресурсами домену. Можливість об’єднання доменів та встановлення довірчих відносин (маштабування)

Номер слайду 21

СХЕМА З’ЄДНАННЯ ДОМЕНІВ

Номер слайду 22

3. МЕРЕЖЕВЕ ОБЛАДНАННЯ Особливості комп'ютера-сервера Типи серверів і їх характеристика Додаткове мережеве обладнання

Номер слайду 23

3.1.КОМП’ЮТЕР - СЕРВЕР Комп'ютер, що надає ресурси для використання клієнтськими робочими станціями, звичайно в масштабах підприємства. Його особливості: Процесор та системна шина підвищеної швидкодіїї та надійності. Великі обсяги ОЗП та дискових масивів. Надійний жорсткий диск (краще кілька з можливістю “гарячої заміни”). Системи аварійного енергозабезпечення та резервування даних.

Номер слайду 24

3.2.ТИПИ СЕРВЕРІВ Сервери файлів дозволяють кільком користувачам спільно застосовувати файли з даними. Контроль здійснює ОС – наприклад Novell NetWare. Сервери додатків –програми виконуються на сервері замість їхнього запуску з локального жорсткого диска. ОС - Windows NT Server Сервери баз даних - це сервери додатків, що звичайно використовуються для виконання основних додатків РСУБД з архітектурою клієнт/сервер у якості сервісів- Microsoft SQL Server 7.0 + Windows NT Server.

Номер слайду 25

3.3.ІНШЕ МЕРЕЖЕВЕ ОБЛАДНАННЯ В локальних і глобальних мережах широко використовуються: Концентратори Комутатори Мости Маршрутизатори Шлюзи

Номер слайду 26

ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАТКУВАННЯ Концентратори - використовуються для приєднання груп комп'ютерів до локальних мереж, у яких використовується топологія “зірка” (10BASE-T) чи мережі типу token-ring. Комутатори - забезпечують значно більш високу продуктивність для групи комп'ютерів. Комутатор 10/100 забезпечує обмін інформацією для 10 ПК на швидкості 10Мбіт/с та 1 сервера на швидкості 100Мбіт/с

Номер слайду 27

ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАТКУВАННЯ Мости - дозволяють з'єднувати подібні і різнорідні ЛОМ (Ethernet з ЛОМ типу token ring чи АТМ ). Маршрутизатори - в глобальних мережах служать для перенаправлення пакетів даних до відповідного пристрою. Використовуються для оптимальної розбивки ЛОМ з метою підвищення продуктивності її роботи. Шлюзи - забезпечують з'єднання між мережами з різними протоколами прикладного рівня.

Номер слайду 28

4.КАБЕЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ Сучасні ЛОМ повинні будуватися з дотирманням стандарту ETHERNET (IEEE 802.3) і можуьт мати тип: 10Base-5 – товстий коаксіальний кабель 10Base-2 - тонкий коаксіальний кабель 10Base-T – вита пара 5-оі категорії 100Base-T (1000Base-T) – вита пара 6-оі категорії.

Номер слайду 29

4.1.МЕРЕЖІ 10BASE-5 (2) Використовується товстий (тонкий) коаксіальний кабель. Швидкість передачі інформації 10Мбіт/с Можлива топологія мережі – “спільна шина” Мережа може містити до 5 сегментів, ПК підключаються до 3 сегментів. Довжина сегмента 500м (185м), мережі – 2500м (925м) Кількість ПК в сегменті – 100 (30), в мережі - 1024

Номер слайду 30

Мережа типу 10Base-5 Мережа типу 10Base-2 ПРИКЛАД МЕРЕЖІ 10BASE-5 (2)

Номер слайду 31

4.2.МЕРЕЖІ 10(100)BASE-Т Використовується неекранована вита пара (UTP). Швидкість передачі інформації 10/100Мбіт/с Можлива топологія мережі – “зірка” Мережа може містити до 4 концентратори. Довжина UTP сегмента 100м, кабеля підключення ПК – 2,5м, мережі – 500м Максимальна кількість ПК в ЛВС – 1024.

Номер слайду 32

ПРИКЛАД МЕРЕЖІ 10(100)BASE-Т Найпростіша мережа 10(100)Base-T Велика мережа 10(100)Base-T

Номер слайду 33

5.МЕРЕЖЕВІ ПРОТОКОЛИ Мережевий протокол – набір домовленостей про порядок передічі/ прийому/ обробки сигналів, що забезпечує обмін інформацією між ПК у мережі. Найпоширеніші протоколи мереж ПК: TCP/IP (transport protocol/internet protocol) IPX/SPX (internetwork packet exchange) NetBEUI (NetBIOS extended user interface) Services for Macintosh

Номер слайду 34

5.1.ПРОТОКОЛ TCP/IP фактично є стандартним протоколом для глобального об'єднання ЛОМ. Основний протокол Internet. розроблений Агентством науково-дослідних проектів Міністерства оборони США у 60-рр ХХ ст. є маршрутизованим протоколом (ієрархічний). установлює з'єднання між двома пристроями в мережі на основі 4-байтовых (32-бітових) адрес

Номер слайду 35

5.1.1. IP-АДРЕСА ПК Встановлюється за допомогою опції “Свойства TCP/IP” програми “Сеть” в Панелі управління Адреса ПК в мережі Адреса мережі указує на те, які байти IP-адреси інтерпретуються як ідентифікатор мережі, а які - як ідентифікатори комп'ютерів Адреса пристрою (ПК) для виходу в глобальну мережу

Номер слайду 36

5.2.ІНШІ ПРОТОКОЛИ IPX/SPX - розроблений фірмою Novell для мереж NetWare. NetBEUI – немаршрутизований протокол розроблений фірмою IBM використовувався в середині 80-х рр. (IBM LAN Server і Microsoft LAN Manager). Services for Macintosh - передбачає підтримку протоколу AppleTalk Phase 2 (маршрутизований протокол).

Номер слайду 37

ВИСНОВКИ У даній лекції висвітлено питання: Програми та їх види. Використання операційної системи Windows 98 (NT).

Номер слайду 38

ДЖЕРЕЛА ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Посібник з медичної інформатики для студентів 1-го курсу. Левин А. Самоучитель работі на компьютере. Начинаем с Windows. – М,: Нолидж, 2000. – 688 с. www.citforum.ru

Номер слайду 39

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Oksana Oksana
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
До підручника
Інформатика 9 клас (Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.)
Додано
10 листопада 2018
Переглядів
300
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку