20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Майстер-клас «Використання сучасних технологій освіти на уроках української мови та літератури»

Про матеріал
Майстер-клас «Використання сучасних технологій освіти на уроках української мови та літератури»
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙСТЕР-КЛАС

«Використання сучасних технологій освіти на уроках української мови та літератури»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З досвіду роботи вчителя

української мови та літератури

Корнинської філії I-IIст. Корнинського ООЗ

Гордійчук О.Ю

 

    Шановні колеги, вітаю Вас на своєму майстер-класі. Хочу представити вам власну систему роботи, яка передбачає комплекс методичних прийомів, педагогічних дій, що взаємопов’язані між собою, оригінальні і забезпечують ефективне рішення навчально-виховних завдань.

        Перед тим як розпочати роботу, хочу сказати, що я працюю над проблемою «Використання сучасних технологій освіти на уроках української мови та літератури».

       Ця проблема є досить актуальною в наш час, тому що світа – це основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. Нині суспільству потрібні люди, які здатні приймати нестандартні рішення, творчо мислити. Тож пріоритетним напрямком політичної держави є турбота про обдаровану дитину та талановиту молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток. Ми з вами маємо піклуватися про кожне дитя, бо кожна людина народжується із зернятком у руці, а вчителю необхідно допомогти знайти те поле, де це зернятко найкраще проросте.

       На мою думку, найефективнішим засобом досягти мети є сучасні технології навчання, адже вони допомагають розв’язати кілька завдань:

 • Розвивають комунікативні вміння і навички;
 • Допомагають встановленню емоційних контактів між учасниками процесу;
 • Забезпечують виховне завдання;
 • Сприяють розвитку творчої особистості;
 • Дають можливість змінювати форми діяльності.

      Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема. Певною мірою творчість властива всім людям, тому я намагаюсь створити для кожного оптимальні умови навчання, формувати потребу вчитися, вміння раціонально працювати, розвивати мислення учнів, їхню мовну активність, проявити творчість і самостійність у виконанні поставлених завдань.

        Вважаю, що сучасному педагогові необхідно вибрати те "зерно", що дасть змогу створити свою міні-методику. А у творчого вчителя і учні прагнутимуть до творчості.

         Незважаючи на розмаїття нововведень, безсумнівно, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

       Я ретельно готуюся до кожного уроку, продумуючи хід заняття, добираючи ефективні методи та прийоми. У своїй роботі я апробовую елементи таких технологій, як інтенсифікація навчання на основі опорних схем і знакових моделей, ідеї інтерактивного навчання,  особистісно орієнтованого,  проектного та елементи технології розвитку критичного мислення.

 

     Важливим на уроці є спілкування, співпраця учителя та учня. Вони мають бути  рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчально-виховного процесу. Під час спільного пошуку здійснюється обмін думками, знаннями, способами діяльності, внаслідок чого відбувається рефлексія, оцінювання здобутих результатів. Погоджуюся зі словами Генрі Форда, відомого конструктора автомобілів, засновника корпорації «Форд Мотор», про те, що «Зібратися разом – це початок, Триматися разом – це прогрес, Працювати разом – це успіх».  

       У своїй педагогічній діяльності я дуже часто подаю дітям новий матеріал у вигляді блок-схем, таблиць, малюнків, пірамід і т.п. На мою думку, це доцільно, тому що схема-опора може слугувати структурним каркасом уроку, бо представляє систему інформаційних блоків, розташованих у логічній послідовності, зміст яких розглядатиметься протягом уроку або вивчення теми в цілому. На уроках я практикую готові схеми  або складаю їх під час пояснення матеріалу, ілюструю це прикладами, при чому не втрачаю  живий діалог з учнями, які допомагають підібрати приклади, вносять свої пропозиції щодо побудови опори. На етапі аналізу навчального матеріалу можу запропонувати схеми-опори, де зумисне пропущені деякі її складові частини. Учні повинні "відновити" схему, користуючись правилом у підручнику.

        На мою думку, робота зі схемами сприяє розвитку абстрактного, логічного, аналітичного, асоціативного мислення, напрацюванню вмінь систематизувати, виділяти головне, найбільш значуще в навчальній інформації, робить процес вивчення мови та літератури більш ефективним.

        Особистісно орієнтоване навчання ставить за мету зробити учня суб’єктом навчальної діяльності, забезпечити можливість навчання за індивідуальною програмою, створити умови для його самовизначення й самореалізації, спиратися на інтереси, цінності, схильності, психолого-фізіологічні особливості (пам'ять, увагу, уяву, мислення) особистості. На своїх уроках я використовую такі методи особистісно орієнтованого навчання, як:

 • «Якби я був автором…»: Як би я завершив фінал твору?
 • Написання творів-перевтілень: «Я – книга», «Я – природа»…
 • Прийом «Щоденник подвійних нотаток»;
 • Прийом «Перевтілення у персонажа»;
 • Прийом «Дзеркало»;
 • Активізація творчої думки.

       Безсумнівно, кожна дитина повинна усвідомити власну причетність до всього, що відбувається на уроці, адже лише за такої умови інформація уроку стане особистим надбанням учня і наповниться для нього смислом і цінністю.

      Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання полягає у співпраці всіх учнів та вчителя, де вони мають бути рівноправними суб’єктами навчально-виховного процес. У своїй роботі я практикую роботу  в парах,  в малих групах, об’єднаних спільною навчальною метою, одночасну групову (фронтальну) роботу всього класу, де учні мають працювати разом чи індивідуально над одним завданням, опрацювання дискусійних питань, а також ігри.   Я вважаю, що така форма роботи  створює на уроці атмосферу пізнання, пошуку, зацікавленості.   

        Метод проектів посідає  чільне місце серед  інноваційних  методик і технологій, які  сприяють самостійній та самоосвітній діяльності учнів, допомагає реалізувати креативні можливості кожного, хто прагне до творчості різними шляхами. Проектна діяльність потребує чіткого планування дій, наявності задуму вирі­шення проблем, відповідного розподілу завдань для кожного учасника. З точки зору розвитку творчої особистості та творчих здібностей, цей метод ідеально підходить для реалізації мети, яку поставить учитель перед собою. Це й інсценізація, і створення репортажів з улюбленим героєм, і підбір цитатного матеріалу, і складання тестових завдань, і створення галереї малюнків тощо.

        Освітня технологія розвитку критичного мислення в процесі навчання дитини - це сукупність різноманітних педагогічних прийомів, які спонукають учнів до дослідницької творчої активності, створюють умови для усвідомлення ними матеріалу, узагальнення одержаних знань.

       Розвиток критичного мислення — це дуже важливий аспект не лише у навчанні, а і в повсякденному житті, де герої є реальними, а їхні вчинки — це дії твої і твоїх дітей. Навчити дітей мислити критично — означає правильно поставити запитання, направити увагу в правильне русло, вчити роботи висновки та знаходити рішення. Для того, щоб кожна дитина могла розвинути свої творчі можливості, необхідне розумне керівництво з боку вчителя.

          Сьогодні ми проведемо майстер-клас саме з елементами розвитку критичного мислення.

        Девізом нашого заняття будуть слова:


Я – ВЧИТЕЛЬ
Я – ОСОБИСТІСТЬ ТВОРЧА
Я ДУМАЮ, ЗАМИСЛЮЮСЯ
Я АНАЛІЗУЮ, ВИСЛОВЛЮЮ СВОЇ СУДЖЕННЯ
Я ХОЧУ БІЛЬШЕ ЗНАТИ

 

       Першим етапом будь-якого уроку є організаційний момент. Я застосовую такі методи, як «Комплімент», «Криголам», «Посмішка», «Вервечка», «Привітання ліктями», «Смайлики». Всі вони спрямовані на те, щоб покращити емоційний настрій, зняти хвилювання. Сьогодні я пропоную вам метод «Криголам».    

       Другим етапом уроку є мотивація. Його мета сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговореної теми. Тут можуть бути використані стисла розповідь, бесіда, постановка проблемного запитання, нескладні інтерактивні технології («Мозковий штурм», «Асоціативний кущ»). Я ж сьогодні використаю проблемне запитання.

       Чи виправдовуєте ви вчинок Катерини із однойменної поеми Т.Г.Шевченка «Катерина»?

      Отже, ви зрозуміли, що ми будемо говорити про образ Катерини з однойменної поеми Т. Г. Шевченка.

       Дуже важливо, щоб ви сприйняли мету заняття як власну. Саме тому пропоную висловити свої очікування від уроку.

     Вправа «Гора». Необхідно намалювати на великому аркуші паперу гору, а очікування учасників, записані на клейких папірцях, розмістити біля її підніжжя. По закінченні уроку запропонувати учасникам  проаналізувати, які сподівання справдилися, і перенести їх на вершину цієї гори.

      Переходимо до етапу усвідомлення знань.

      Щоб відповісти на проблемне запитання, поставлене на початку майстер-класу, давайте з’ясуємо, ким же була головна героїня твору «Катерина» і створимо «Паспорт літературного героя».

Ім’я – Катерина.

Автор – Т.Г.Шевченко.

Прописка – поема «Катерина».

Місце проживання – батьківська хата.

Факти з біографії: жила з батьками, «полюбила москалика, як знало серденько», родила хлопчика, вигнали з дому, пішла шукати коханого, залишила дитину в лісі, втопилася.

Прикмети: проста, щира, гарна, відкрита, вірна, жертва зради, жінка-страдниця.

       А тепер пригадаймо основні події твору за допомогою Ментальної карти. Ви повинні заповнити порожні кружечки малюнками, які відтворюють сюжетний ланцюжок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   А чи могла доля Катерини скластися по-іншому, якби вона залишила позашлюбну дитину? Щоб відповісти на це запитання, давайте використаємо метод «Дерево рішень».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Тепер перейдемо до рефлексії і дамо відповідь на проблемне запитання. Пропоную вам це зробити методом «Кутки».

       На пропонованій шкалі кожний учасник має зробити позначку, яка відповідала б його особистій позиції щодо обміркованої проблеми. Кожна позиція вимірюється певною сумою балів.

 

Так                                                                                                                                Ні

_____________________________0______________________________

9     8     7     6    5       4      3      2      1             1      2      3      4      5     6    7     8      9

 

     На основі позначок ви маєте поділитися на з групи (1-ша - «Так» від 4 до 9; 2-га - «Ні» від 4 до 9; 3-тя - від 3 «Так» до 3 «Ні»). Кожна група має довести свою позицію, дібравши аргументи, вибрати лідера, який буде представляти групу.

     Останній етап - підбиття підсумків. Він допоможе нам з’ясувати, на скільки справдились ваші очікування. Використаємо вправу «Мікрофон».

 

 • Чи виправдалися ваші очікування?
 • Що запам’яталося?
 • Чи корисною була інформація?

    Якщо деякі сподівання ваші справдилися, прошу перемістити папірці з очікуваннями, які ви писали на початку майстер-класу, на вершину гори.

       Шановні колеги! Не претендуючи на повне вирішення поставленої проблеми, я сьогодні намагалася через деякі форми роботи ознайомити вас із своїм досвідом з теми «Використання сучасних технологій на української мови та літератури».    

       Із власного досвіду можу сказати, що будь-які технології мають свої «+» і «-». Переваги: позитивна атмосфера в колективі, створення відчуття рівного серед рівного, забезпечується усвідомлення особистістю цінностей колективно зроблених умовиводів, що формує внутрішню мотивацію до навчання та спонукає до саморозвитку та самоспостереження. Недоліками у використанні технологій є те, що вимагається більша підготовка вчителя, результати є менш передбачувані, виникають проблеми із дисципліною, засвоєння незначного обсягу інформації потребує значного часу.

     Пам’ятайте, використання сучасних технологій – не самоціль. Це лише засіб для досягнення такої атмосфери в класі, яка найліпше сприяє співробітництву, порозумінню й доброзичливості, дає можливість реалізувати особистісно орієнтоване навчання.

                                                Дякую за увагу!

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Трачук Віра Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
7 вересня
Переглядів
39
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку