5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Методична розробка до проведення екологічної конференції на тему: «Причини та наслідки глобальних екологічних проблем»

Про матеріал

Викладений матеріал допоможе викладачам поглибити знання студентів про проблеми промислового забруднення, довести до свідомості студентів усю складність глобальних екологічних проблем, розвинути відчуття особистої відповідальності за стан навколишнього середовища, розуміння його цінності для всього живого, сформувати у студентів активну життєву позицію, екологічне мислення.

У даній розробці пропонується розглянути наступні глобальні екологічні проблеми: озонові діри, парниковий ефект, накопичення відходів життєдіяльності людини.

Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Камʼянський державний енергетичний технікум

Циклова комісія геолого-екологічних дисциплін

 

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                                               Заст.директора

                                                                                   з виховної роботи

___________Бербенець О.В.

 

Методична розробка

до проведення екологічної конференції на тему: «Причини та наслідки глобальних екологічних проблем»

 

 

 

Картинки по запросу екологічні проблеми

 

 

м. Камʼянське-2018

 

Анотація

 Методична розробка складена для проведення  конференції на  тему «Причини та наслідки глобальних екологічних проблем». Цією розробкою можуть користуватись куратори груп під час підготовки до виховних годин екологічної тематики чи викладачі дисципліни «Екологія».

Викладений матеріал допоможе викладачам поглибити знання студентів про проблеми промислового забруднення, довести до свідомості студентів усю складність глобальних екологічних проблем, розвинути відчуття особистої відповідальності за стан навколишнього середовища, розуміння його цінності для всього живого, сформувати у студентів  активну життєву позицію, екологічне мислення.

У даній розробці пропонується розглянути наступні глобальні екологічні проблеми: озонові діри, парниковий ефект, накопичення відходів життєдіяльності людини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План виховного заходу

Вид заняття:  конференція

Тема заходу «Причини та наслідки глобальних екологічних проблем»

Мета заходу:

 •                   ознайомити студентів з глобальними проблемами сучасності;
 •                   визначити сутність, причини та особливості глобальних проблем;
 •                   поглибити знання студентів про проблеми промислового забруднення;
 •                   довести до свідомості студентів усю складність глобальних екологічних проблем;
 •                   розвинути у студентів відчуття особистої відповідальності за стан навколишнього середовища;
 •                   сформувати у студентів  активну життєву позицію, екологічне мислення;
 •                   розвинути навички аналізу, пошуку причинно-наслідкових зв’язків

Обладнання: мультимедійна система,  презентації студентів, плакати на екологічну тематику.

Форма роботи: проект, колективна, групова.

Методи: груповий, співробітництва (студент - студент), фронтальний,  наочний.

Структура уроку:

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

ІІІ. Основна частина уроку.

ІV. Заключна частина.

Хід заходу :

І Організаційний етап

Вступне слово викладача.

«Основна діяльність людини, основана на застосуванні штучно створених засобів, приводить, в кінцевому рахунку, до різкого посилення активного втручання суспільства в хід природних процесів, яке дедалі прискорюється за темпами і зростає за силою дії. Саме тому останнім часом ми все частіше починаємо згадувати про проблеми пов’язані з екологією і безпекою нашого життя на планеті Земля.

 

 

Серед глобальних проблем людства на початку ХХІ-го століття на перше місце виходять глобальні екологічні проблеми.

 

 

 

 

 

 

 

Сучасна екологічна ситуація на планеті Земля характеризується різким погіршенням якості навколишнього середовища.

В останні декілька років людство почало усвідомлювати величезну кількість проблем, пов’язаних з нашим впливом на навколишнє середовище:

 • забруднення повітря пилом та іншими частинками;

 

 

 

 

 

 • забруднення води та ґрунтів пестицидами;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • радіоактивні відходи;

 

 

 

 

 

 

 • парниковий ефект;

 

 

 

 

 

 

 • озонові діри;

 

 

 

 

 

 

 

 • вирубка лісів;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • нераціональне використання природних ресурсів;

 

 

 

 

 

 

 • нестача прісної води;

 

 

 

 

 

 

 

 • небезпечні захворювання, епідемії.

 

 

 

 

 

D:\Мои документы\2017-2018\Практика Робітнича професія\IMG_20180402_113107.jpg

Їх можна перелічувати безкінечно.

Розглянемо три основні екологічні проблеми людства і шляхи їх вирішення: озонові діри;

парниковий ефект; накопичення відходів життєдіяльності людини.

 

ІІ Основна частина

Робота студентів в групах за зазначеними тематиками (захист проектів):

 1. Озонові діри.
 2. Парниковий ефект.
 3. Накопичення відходів життєдіяльності людини.

 

«ОЗОНОВІ ДІРИ»

Озонова діра – локальне атмосферне явище на полюсах Землі, що виникає під час падіння концентрації озону в озоновому шарі у весняну пору року, коли накопичений у стратосфері за довгу полярну ніч молекулярний хлор починає під дією сонячного випромінювання розпадатися на атоми й активно руйнувати озон, перетворюючи його на кисень.

https://c.wallhere.com/photos/8d/d2/space_stars_planet-169168.jpg!dОзонові діри являють собою явище низької концентрації озону в стратосфері, яка знаходиться у верхній атмосфері землі на висоті від 10 до 50 км, де присутній шар підвищеної концентрації озону, званий озоносферою.

ТЕЦПричин цього явища є кілька, і найголовніша з них – забруднення навколишнього середовища. Безліч фабрик, заводів, димових газових ТЕЦ викидають в атмосферу, в тому числі, і згадуваний хлор, і той вже вступаючи в хімічні реакції, робить бум в атмосфері Також появі озонових дір в чималому ступені сприяли ядерні випробування, що проводилися в минулому столітті. При ядерних вибухах в атмосферу потрапляють окиси азоту, які вступаючи в хімічні реакції з озоном, також руйнують його.

Так як озоновий шар покликаний захищати поверхню нашої планети від надлишку ультрафіолетового сонячного випромінювання, то озонові діри можна вважати реально небезпечним для живих організмів явищем. Зниження озонового шару значно збільшує потік сонячної радіації, що може впливати на різке зростання числа ракових захворювань шкіри. Не менш згубно поява озонових дір для рослин і тварин на Землі.

 

«ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ»

Парниковий ефектПарниковим ефектом називають спроможність атмосфери вибірково поглинати електромагнітне випромінювання у певних діапазонах хвиль. Парниковий ефект - це здатність атмосфери, що пропускає короткохвильове електромагнітне випромінювання від Сонця, затримувати (частково чи повністю) тепловий потік від земної поверхні, повертаючи його назад у вигляді "зустрічного" випромінювання, що спричинює розігрівання атмосфери.

Виникнення парникового ефекту відбувається через наступні екологічні причини:

 •     Застосування гарячих корисних копалин, таких як вугілля, нафта, природний газ у промисловості, при їх спалюванні в атмосферу потрапляє велика кількість вуглекислого газу та інших шкідливих хімічних речовин.
 •     D:\Мои документы\2017-2018\Практика Робітнича професія\IMG_20180402_113032.jpgТранспорт – велика кількість автомобілів, як легкових, так і вантажних, виділяють вихлопні гази, що також сприяє парниковому ефекту. Щоправда поява електромобілів і поступовий перехід на них може надати позитивний вплив для екології.
 •     Вирубка лісів, адже відомо, що дерева поглинають вуглекислий газ, і з кожним знищеним деревом, кількість цього самого вуглекислого газу тільки зростає.
 •     Лісові пожежі – тут такий же механізм, як і при вирубці лісів.

 

«НАКОПИЧЕННЯ ВІДХОДІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ»

Похожее изображениеПроблема відходів - це проблема насамперед великих міст, і чим більше місто, тим ця проблема гостріша. Загальний обсяг твердих відходів в Україні становить 10-11 млн т на рік. Звалищами зайнято 2600 га земель. Вважається, що в середньому їх у містах утворюється приблизно 1 тонна на одну людину за рік.

Небезпечні відходи - відходи, що мають фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Відходи поділяють на:

 •    побутові (комунальні) - тверді та рідкі відходи, які утворюються в результаті життєдіяльності людей та амортизації предметів побуту;
 •    Картинки по запросу накопичення відходів життєдіяльності людинипромислові - залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які утворилися при виробництві продукції або втратили повністю чи частково початкові споживацькі властивості;
 •    сільськогосподарські - відходи, які утворилися внаслідок сільськогосподарського виробництва;
 •    будівельні - відходи, які утворюються в процесі зведення будівель, споруд (у тому числі доріг та інших комунікацій) та виробництва будівельних матеріалів;
 • Картинки по запросу накопичення відходів життєдіяльності людиниспоживання - вироби та машини, які втратили свої споживацькі властивості внаслідок фізичного або морального зношення;
 • радіоактивні - невикористані прямі та опосередковані радіоактивні речовини та матеріали, які утворюються при роботі ядерних реакторів, при виробництві і застосуванні радіоактивних ізотопів.

ІІІ Заключна частина

Викладач: «Під натиском прогресу все частіше страждає могутня природа. Тому людина повинна бути доброю, обережною та розсудливою у ставленні не лише до живого органічного, але й неорганічного світу. Тут усе взаємозалежне й взаємопов’язане: шкода, завдана в одному місці, неодмінно позначається на всіх ланках природного ланцюга».

 

Екологічна вікторина серед слухачів цієї конференції

1. Що таке забруднення? ( Забруднення - це надходження шкідливих речовин у середовище. Деякі забруднювачі негативно впливають на розвиток всієї біосфери. Антропогенне забруднення (результат активної діяльності людини) перевершує природне, яке може бути викликане повенями, землетрусами, виверженнями вулканів і т. д. Види забруднення: хімічну, біологічну, електромагнітне, радіаційне, шумове, теплове.)

 

2. Чому змінюється клімат? (Причини зміни клімату - парниковий ефект, зменшення водорегулюючих можливостей суші, які сталися із-за вирубки великій території лісових масивів, осушення боліт, розорювання великих площ степових, будівництва міст і доріг. Порушений контроль випаровування води з поверхні суші. Найкращими водорегулирующими властивостями володіють лісу.)

 

4. Що є одним з найбільш небезпечних забруднювачів морів? (Це - нафта. Вона потрапляє в навколишнє середовище в результаті процесу видобутку і всіляких аварій. Страждають люди та мешканці моря. Але деякі бактерії знаходять її смачною. Це - бактерії-нефтееды. Але при аваріях виливається така кількість нафти, з яких бактерії не можуть впоратися. Люди навчилися штучно вирощувати «лікувальні» бактерії для моря. Їх зберігають в сухому вигляді. При аваріях висівають на нафтову пляму.)

 

5. У чому полягає небезпека зростання споживання енергії? (Зростання споживання енергії небезпечний нагріванням земної поверхні і приземних шарів атмосфери. Сучасні технології такі, що приблизно одна третина енергії теплових електростанцій і до половини - атомних пропадає при охолодженні агрегатів. Відпрацьована вода забруднює водойми. Електромагнітні поля впливають на розвиток живих організмів. Середню температуру Землі збільшують також і парникові гази. Отримання енергії забруднює повітря оксидами азоту і сірки. А це сприяє випаданню кислотних дощів.)

 

7. Чим небезпечні синтетичні миючі засоби? (Пральний порошок, мило, шампунь, сода є серйозними забруднювачами води і грунту. Вони змінюють поверхневий натяг води, порушуючи життєдіяльність багатьох організмів, які живуть на межі розділу води і повітря. Потрапляючи у водойми, вони ускладнюють доступ кисню. Миючі засоби згубно діють на ікру риб і розвиток земноводних. Фосфор, якими так багаті миючі засоби, сприяє зростанню водоростей (вода цвіте). Миючі засоби виготовляються на основі синтетичних речовин, що ускладнює їх розкладання в природному середовищі.)

 

8. Чому люди набувають власну систему очищення води? (Чиста вода - це здорове життя. Вода з-під крана містить багато забруднень, в тому числі пестициди, свинець, гербіциди, миючі засоби, промислові розчинники та ін. До них можуть додатися всілякі бактерії, віруси та паразити. Запах смак та колір відсутні, тому так складно повірити, що вода, на перший погляд абсолютно чиста, чимось забруднена. Для очищення використовується хлор. Але, на жаль, він не надає очищаючу дію на хімічні забруднення. Тому люди набувають індивідуальні засоби очищення води. Найбільш поширені-патрони з активованим вугіллям. Вони володіють високою поглинаючою здатністю. Найбільш ефективні - багатоступінчасті системи.)

 

9. Коли з'явився водопровід? (Індійці тримали воду в мідних посудинах. Це було близько 4 тисяч років тому. У Стародавньому Єгипті прокладали дерев'яні і мідні труби. В Стародавньому Римі існувала система акведуків. В XI столітті в Новгороді був побудований справжній водопровід. У XVвеке було проведено джерельно водопровід для Московського Кремля. Справжній водопровід у Росії побудували в Петербурзі у другій половині XIX століття.)

 

10. Що ви знаєте про радіоактивні опади? (Забруднена атмосфера повертає нам найнебезпечніші наслідки людської діяльності (аварії на атомних станціях, випробування ядерної зброї) у вигляді радіоактивних опадів. Вони являють собою пил і краплі атмосферної вологи. Радіоактивні атоми (радіонукліди) осідають у вигляді пилу на ґрунті. Потрапляють вони і в наші будинки, водойми, на шкіру тварин і людей, на листя рослин і т. д. Радіонукліди потрапляють в організм людини і руйнують живі клітини, послаблюють його опірність до хвороб, руйнуючи генетичний апарат.)

 

11. Що ви знаєте про озонові діри? (Озон - форма кисню. Формула кисню складається з двох атомів, а озону - із трьох. Озон, який утворюється біля поверхні Землі, шкідливий (утворюється при грозі, роботі рентгенівського апарату та ін). Сонячні промені, діючи на оксиди озону, викликають таке небезпечне явище, як фотохімічний зміг. Широке використання фреону призводить до появи озонових дір. Частка озону в деяких місцях озонового екрану зменшується до 50 відсотків. Озонові діри можуть переміщатися. А вперше їх існування встановили у 80-ті роки XX століття. Дірки пропускають надмірний рівень ультрафіолетового випромінювання, що призводить до захворювання на рак шкіри.)

 

12. Що таке пестициди і нітрати? (Пестициди - це отрутохімікати, які використовуються для захисту рослин від шкідників. Сучасне сільське господарство використовує до 2 мільйонів тонн різного роду отрутохімікатів. Вони забруднюють грунт, воду і повітря. Потрапляють і в організм людини, порушують процеси життєдіяльності (рак, алергія, хвороби нирок, печінки, шлунка). Нітрати - солі азотної кислоти. Використовуються в якості добрив. Азотні добрива підвищують урожайність сільськогосподарських культур. Але їх надлишок відкладається в рослинах про запас і разом з продуктами харчування потрапляє в організм людини. Нітрати допомагають утворенню в організмі нітрозаміну, активного канцерогенної речовини, що викликає ракові захворювання.)

 

13. Чому так небезпечними є аварії на атомних станціях? (Аварії на атомних станціях - це справжні екологічні катастрофи. Вони завдають шкоди здоров'ю мільйонів людей. При аваріях в повітря потрапляє велика кількість радіоактивних речовин (ізотопи цезію, стронцію - під час чорнобильської аварії). Наслідки таких аварій позначаються багато десятків років. Забруднюється ґрунт, ліс, вода. Відбуваються генетичні зміни в організмах тварин, людей. Імунна система людей і генофонд опиняються під загрозою.)

 

Перелік посилань

 

 1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. посібник – К., Лібра, 2014. – 368с. 12
 2. Кучерявий В.П Екологія – Львів: Світ, 2010 – 500 стор.
 3. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія. – Суми: Університетська книга, 2013.
 4. Джигирей В.С. Основи екології та охорони навколишнього середовища. – „Афіша”, 2012, - 272 с.
 5. Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера. – М.: Наука, 1994. – 672 с.
 6. Салтовський О.І. Основи соціальної екології, - Навчальний посібник, 2014, - 352 стор
 7. http://eco.com.ua/content/golovni-ekologichni-problemi-ta-shlyakhi-ikh-virishennya
 8. http://ped-kopilka.com.ua/vneklasnaja-rabota/viktoriny/viktoriny-dlja-starsheklasnikov-tema-yekologija.html
docx
Пов’язані теми
Екологія, Позакласні заходи
До підручника
Екологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М.)
Додано
27 лютого 2019
Переглядів
799
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку