Методична розробка на тему «Формування навичок здорового способу життя в дітей та підлітків»

Про матеріал

Головне завдання дорослих полягає в тому, щоб сформувати в дітей та підлітків свідоме ставлення до власного здоров’я. . Нажаль, серед молоді продовжують поширюватися такі негативні явища як наркоманія, зловживання алкоголем, паління, що відбуваються на фоні надмірного психоемоційного навантаження, безпечних статевих стосунків, нераціонального харчування, гіподинамії та інших складових нездорового способу життя. Метою роботи є розкрити теоретичні основи і виявити шляхи та способи формування здорового способу життя в дітей та підлітків.

Перегляд файлу

1

 

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Департамент освіти і науки Дніпропетровської  облдержадміністрації

Професійно – технічне училище № 2   м. Дніпро

вул. Новоселівська, 27, м. Дніпро, 49083, тел. 747-41-45, факс (0562) 23-41-97

e-mail: ptu-2dp@ukr.net, http://ptu2.dp.ua, код ЄДРПОУ 02541349

 

 

Методична розробка на тему

«Формування навичок здорового способу життя

в дітей та підлітків»

 

 

 

                 Виконала:

                                                         Сінкевич Валентина Вільгельмівна,

                                                    спеціаліст ІІ категорії,  викладач

                                               фізики, екології та астрономії,

                                                               класний керівник групи №1(Оператори              комп’ютерного набору.

Контролери у виробництві чорних металів.)

 

 

 

 

м. Дніпро

2018 р.

 

 ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………3 - 4        

Розділ І. Теоретичні засади формування здорового способу

                          життя дітей та підлітків………………………………….5 - 11

   1.1  Мотивація на здоровий спосіб життя…………………………5 - 6

 1.  Форми роботи щодо формування здорового способу життя..6
 2.  Аналіз проблеми формування здорового способу життя……7
 3.  Аналіз проблеми формування здорового способу життя……7 - 8
 4.  Виховний потенціал сім'ї у формуванні в дітей та підлітків

      здорового способу життя………………………………………8 - 9

 1.  Відсутність шкідливих звичок………………………………..9 - 11

Розділ ІІ. Практична частина……………………………………..12-13

  2.1. Досвід діяльності професійно–технічного училища №2

         щодо формування здорового способу життя………………..12 - 13

ВИСНОВОК………………………………………………………………..14 - 15 

Список  літератури………………………………………………………...16

ДОДАТКИ………………………………………………………………….17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

          В народі кажуть «Або ви турбуєтесь про своє здоров’я, або воно потурбує вас». У сучасному суспільстві життя й здоров’я людини визначаються як найвищі людські цінності. Батьків і педагогів сьогодні надзвичайно хвилює питання допомогти дітям бути здоровими, сильними, витривалими. Адже, на жаль, несприятливі соціально-економічні умови сучасної України, важка екологічна ситуація, інформаційне перенасичення та інтенсифікація навчального процесу викликають тенденції до погіршення здоров’я дітей і підлітків.

          Здоров’я цієї вікової групи особливо важливо, тому що, за оцінкою фахівців, приблизно 75% хвороб дорослих є наслідком умов життя в дитячі та юнацькі роки. Майже 90% дітей та підлітків  мають відхилення в здоров’ї, а більше 50% - незадовільну фізичну підготовку. Україні необхідне покоління з високим рівнем освіченості, культури і здоров’я, здатне сприймати загальнолюдські цінності, творчо, продуктивно та довго діяти в будь-якій галузі соціальної практики.

          Головне завдання дорослих полягає в тому, щоб сформувати в дітей та підлітків свідоме ставлення до власного здоров’я. Утвердження загальнолюдських цінностей, збереження здоров’я громадян України є винятково актуальною проблемою сьогодення.

          З 1991 року в Україні набула чинності Конвенція ООН про права дитини.  Виконання її умов, а також  положень  Концепції Державної програми «Здорова дитина» на 2008-2017 рр. вимагає від нашої держави, всього суспільства цілеспрямованих дій щодо створення сприятливих умов для життя дітей та підлітків, оскільки стан фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я підростаючого покоління є показником суспільного розвитку. Нажаль, серед молоді продовжують поширюватися такі негативні явища як наркоманія, зловживання алкоголем, паління, що відбуваються на фоні надмірного психоемоційного навантаження, безпечних статевих стосунків, нераціонального харчування, гіподинамії та інших складових нездорового способу життя. Залишається високим рівень захворювань, що передаються статевим шляхом. Соціально-небезпечною проблемою став СНІД (ВІЛ-інфекція): за темпами розвитку цієї епідемії Україна посідає одне з перших місць у світі. Переважна більшість ВІЛ-інфікованих наркоманів – особи віком від 15 до 30 років.

Метою роботи є розкрити теоретичні основи і виявити шляхи та способи формування здорового способу життя в дітей та підлітків. Розкрити теоретичні засади формування здорового способу життя. Виявити основні напрямки виховання здорового способу життя дітей та підлітків. З’ясувати форми та методи формування здорового способу життя.

Об'єкт дослідження – процес виховання  здорового способу життя у дітей та підлітків.

Предмет дослідження - форми, методи та засоби формування здорового способу життя дітей та підлітків.

Завдання дослідження:
- формування здорового способу життя дитини в сім'ї;
- охарактеризувати виховний потенціал  у формуванні здорового способу життя;
- виявити основні напрямки формування у дитини здорового способу життя;
- визначити форми і методи виховання здорового способу життя.

Загальна гіпотеза дослідження - створення умов для зміцнення  фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я, психологічного комфорту дітей та підлітків шляхом визнання  пріоритету здорового способу життя як основного чинника збереження та зміцнення здоров’я, розуміння цінностей власного здоров’я.

 

 

 

Розділ1.

Теоретичні засади формування здорового способу життя дітей та підлітків

 

Проблемою виховання здорового способу життя цікавилися ще з давніх часів. Такі філософи, як Дж. Локк, А. Сміт, К. Гельвецій та інші, говорили про вирішальну роль виховання здорового способу життя в розвитку людини і вважали, що останнє практично неможливе без першого. Великі філософи - мислителі стверджували, що сама людина головним чином повинна думати, дбати про своє здоров'я, про добробут і прагнути підтримати його. Від цього залежить людське щастя.

Психологи, учені-медики, педагоги намагалися вирішити проблему формування здорового способу життя у дітей. Вони розробили і залишили численні праці про збереження здоров'я і довголіття.
 

  1.1  Мотивація на здоровий спосіб життя

 

Критеріями формування мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та підлітків є:

на рівні фізичного здоров’я:  прагнення до фізичної досконалості, ставлення до власного здоров’я як до найвищої соціальної цінності, фізична розвиненість, загальна фізична працездатність, загартованість організму, дотримання раціонального режиму дня, виконання вимог особистої гігієни, правильне харчування;

на рівні психічного здоров’я:  відповідність пізнавальної діяльності віку дітей, розвиненість довільних психічних процесів, наявність саморегуляції, адекватна самооцінка;

− на рівні духовного здоров’я:  узгодженість загальнолюдських та національних морально-духовних цінностей, наявність позитивного ідеалу, працелюбність, відчуття прекрасного у житті, в природі, у мистецтві;

− на рівні соціального здоров’я:  сформована громадянська відповідальність за наслідки нездорового способу життя, соціально орієнтована  комунікативність,  доброзичливість у ставленні до людини, здатність до самореалізації, саморегуляції, самовиховання.

Отже, мотивація на здоровий спосіб життя – це система ціннісних орієнтацій учнів, їх внутрішнього спонукання до збереження, відновлення і зміцнення особистого здоров’я.

 

1.2  Форми роботи щодо формування здорового способу життя

 

Навчити цінувати життя і здоров’я – одне із основних завдань навчального закладу сьогодення. Охорона здоров’я розпочинається з дієвої профілактики, орієнтації кожної особистості на ведення здорового способу життя.

Кожен навчальний предмет, весь навчально-виховний процес у своїй сукупності несуть  значний  потенціал, який необхідно використати в повній мірі за період навчання дитини для формування здорового способу життя, що  включає такі складові:

Уроки фізичної культури формують переконання, що рухова активність  це органічна потреба людини. Учні повинні знати про користь фізичних вправ для формування здорової особистості. Фізичні вправи позитивно впливають на працездатність, стимулюють ріст і розвиток усіх органів і систем організму. Систематичні заняття фізичними вправами підвищують працездатність серцевого м’яза, стійкість організму до дії чинників навколишнього середовища. Фізична робота є одним із фізіологічних засобів зняття емоційних напружень. Тому слід формувати в учнів уміння та навички, прищеплювати їм любов до занять фізичними вправами з урахуванням вікових особливостей.

Забезпечення харчуваннямперший ключ до здоров’я і доброго самопочуття, без яких важко досягнути максимальної працездатності.

Психопрофілактика уміння володіти своїми емоціями; виховання духовно, психічно, емоційно, соціально, інтелектуально здорової особистості; профілактика шкідливих звичок.

Фізкультхвилинки - включають комплекс різноманітних вправ, які сприяють підтримці працездатності учнів на уроках.

 

1.3 Аналіз проблеми формування здорового способу життя

 

 На сучасному етапі навчальні заклади України, зіткнулися з рядом проблем, які виникли внаслідок впливу на дітей певних негативних зовнішніх і внутрішніх чинників. Серед них можна виділити наступні:

 • в навчальний заклад поступають діти з патологічними вадами здоров’я (порушення зору, опорно-рухової системи, проблеми з шлунково-кишковим  трактом, вираженими вадами нервової системи);
 • негативний вплив навколишнього середовища (забруднення довкілля), «провокаційна» реклама (алкоголь, тютюн, сумнівні видовища).

  -    збільшення кількості неблагополучних сімей і зростання кількості       підлітків, яких «виховує» вулиця;

  -    падіння моральних устоїв, значне соціальне розшарування населення, погіршення криміногенної ситуації, комерціалізація статевих стосунків, ранній початок статевого життя;

 -    недостатній позитивний вплив навчального закладу, сім’ї  і громадськості на особистість дитини з метою формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

      В Україні відзначається щорічне погіршення психічного здоров’я підлітків, насамперед, внаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних та інших психотропних речовин. Кількість випускників шкіл, які є практично здоровими становить 5%-15%.  За таких умов здоров’я школярів має стійку тенденцію до погіршення.

 

1.4  Сутність основних понять досліджуваної проблеми.

 

Здоров’я  необхідно розглядати в широкому розумінні цього слова: здоров’я фізичне, психологічне, соціальне, духовне. Усі ці складові тісно пов’язані й саме в сукупності визначають стан дитини.

 Фізичне здоров’я формує організм дитини як біологічної системи: органи і системи життєзабезпечення, їхні функції та здоровий стан, фізичну діяльність і біохімічні процеси;  гігієну тіла, рухову активність, здорове харчування, генетичне і репродуктивне здоров’я, запобігання шкідливим звичкам, формування позитивних психоемоційних звичок.

 Соціальне здоров’я – соціальні потреби  та інтереси, етика родинних зв’язків, наслідки антисоціального ставлення  до довкілля, соціальне забезпечення життєво важливих потреб, соціальна адаптація, здоров’я нації, шкідливий вплив наркотичних речовин, запобігання хворобам, що передаються статевим шляхом, формування потреби вести здоровий спосіб життя.

 Духовне здоров’я – здоров’я   в системі загальнолюдських цінностей, ідеал здорової людини,  традиції культури здоров’я українського народу, розвиток позитивних духовних рис, духовні цінності й засоби розвитку духовності.

 

          1.5 Виховний потенціал сім'ї у формуванні в дітей та підлітків  здорового способу життя

 

 Протягом століть родина вносила вирішальний внесок у виховання та соціалізацію дітей, формування світогляду, ціннісних орієнтацій, становлення характеру людини, що росте, розвиток інтелектуальної, емоційної і вольової сфер особистості. Різні сім'ї здійснюють ці функції з тим чи іншим ступенем ефективності. Успіх цього процесу залежить від рівня виховного потенціалу сім'ї.

В якості показників, що дають можливість охарактеризувати виховний потенціал, виступають: цінності, що склалися в сім'ї, в тому числі орієнтації на сімейний спосіб життя, дозвілля, характер і зміст вільного часу, комунікативного (зовнішнього) і особистісного спілкування, потреби, інтереси, установки, мотиви виконання соціокультурних функцій та інші можливості "соціальної участі" сім'ї в справах суспільства і держави. Найважливішою умовою успішності реалізації виховного потенціалу сім'ї є зміст і характер внутрішньо сімейних відносин і, в першу чергу, ставлення до дитини.

Сім'я для дитини - це місце народження і основне середовище проживання. В сім'ї у нього близькі люди, які розуміють його і приймають таким, який він є - здоровий чи хворий, добрий чи не дуже, поступливий або колючий і зухвалий - там він свій.

Саме у родині дитина отримує ази знань про навколишній  світ, а при високому культурному та освітньому потенціалі батьків, продовжує отримувати не тільки ази, але і саму культуру на все життя.
Родину зміцнюють загальні справи і турботи, будні, наповнені корисним змістом; спільне дозвілля і відпочинок. Діти особливо сприйнятливі до переконань, позитивної поведінки батька, матері, укладу життя сім'ї.

Особистий приклад батьків, спільні фізкультурні заняття, здоровий спосіб життя - головні складові успіху виховання дітей в сім'ї.

Всі батьки хочуть бачити своїх дітей здоровими, веселими, добре фізично розвиненими. Тому, одночасно з турботою про чистоту тіла і з задоволенням потреби в їжі, необхідно створити умови для реалізації потреби в активних рухах, які підвищують стійкість до захворювань, мобілізують захисні сили організму.

Від сімейного мікроклімату багато в чому залежить ефективність педагогічних впливів: дитина більш податлива виховним впливам, якщо росте в атмосфері дружби, довіри, взаємних симпатій. Здоровий спосіб життя, що включає правильне харчування і фізичну активність, не дасть очікуваного ефекту, якщо в родині часто відбуваються сварки і непорозуміння.

Таким чином, можна зробити висновок, що саму головну позицію у вихованні здорового способу життя у дитини займають батьки або особи які їх замінюють. Починаючи з самого раннього віку, вони мають виховувати у дітей активне ставлення до власного здоров'я за допомогою різних ігор, бесід. Мають виробити у дитини розуміння того, що здоров'я - сама найбільша цінність, дарована людині природою.

 

 

1.6 Відсутність шкідливих звичок

 

Особливу шкоду здоров'ю наших дітей завдають тютюнокуріння, вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, поширення інфекційних хвороб (ВІЛ/СНІД, туберкульоз та ін.). Ці негативні явища можуть увійти практично в кожен дім, кожну сім'ю.

В підлітковому віці дитина намагається ніби сліпо копіювати дорослих, наслідувати їх поведінку, вчинки, манери. Усім давно відома залежність поведінки підлітків від «ритуалів» свого близького оточення, яка доходить до стадності. Тому дуже важливим фактором їх виховання є оточуюче середовище. Несформована особистість  ніби поглинає ззовні компоненти, на яких згодом будується її внутрішній світ. В такий період життя дитина є найбільш вразливою, щодо згубних звичок, і водночас найкраще сприймає і переосмислює нову інформацію, відмовляється від опіки дорослих.
          Підліткам властиве групування. Найчастіше це  вуличні компанії, які, як правило, нічим не займаються, головна їх функція - розваги. Там частіше всього дотримуються правила: чинити «як всі». Саме таким компаніям притаманний ранній алкоголізм. Організм підлітка знаходиться в незбалансованому і негармонійному стані. Саме це сприяє швидкому звиканню до алкоголю та інших шкідливих чинників для організму.           Залежності у підлітків виникають на багато швидше, ніж у дорослих і призводять до різних порушень в усьому організмі. 
          Часто зустрічаються випадки отруєнь серед підлітків, які є наслідком їх необізнаності і браком коштів. Трапляються випадки, коли до небажаних наслідків приводить кількість спиртного - підліткам властиве переоцінення своїх можливостей, прагнення виділитись з групи однолітків, показати свою дорослість. У таких випадках, коли організм не здатний переробити таку кількість шкідливих речовин, частіше всього не витримує серце і печінка.

Тютюн, алкогольні напої та наркотики послаблюють імунну систему організму, зумовлюють численні захворювання, а в нашій країні, на жаль, дуже багато курців серед дівчат та жінок.

Доцільно застосовувати традиційні методи: бесіда, диспут, лекція, семінар, роз'яснення, переконання, позитивний і негативний приклади, методи вироблення звичок, методи вправ, контролю і самоконтролю, створення громадської думки тощо.

Застосування цих методів сприяє створенню у дітей, учнівської молоді адекватної моральної самооцінки, дає можливість організувати дієву роботу, з формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, знецінити і зруйнувати негативні мотиви, перебудувати і змінити негативні форми у поведінці дітей та підлітків на позитивні, утримати учня від прояву негативної мотивації на здоровий спосіб життя.

Ця робота повинна проводитись обдумано і цілеспрямовано з врахуванням вікових, психофізіологічних особливостей учнів. Слід пам'ятати, що некваліфікована, необмежена інформація може викликати нездорову цікавість і стати умовою виникнення бажання спробувати, наприклад, дію наркотиків. Необхідно переконливо  на конкретних прикладах проілюструвати наслідки   неправильних   вчинків   дітей   -   підлітків,   допомогти   їм розібратися в складних ситуаціях, викликати їх на відверту розмову.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Практична частина

 

2.1. Досвід діяльності професійно–технічного училища №2 щодо формування здорового способу життя

 

Запорукою досягнення високих показників ефективності формування здорового способу життя є правильна організація просвітницької діяльності і врахування психолого-педагогічних і фізичних особливостей учнів.

 Викладачі докладають чимало зусиль, щоб переконати дітей, змусити прислухатись до шокуючи фактів статистики, звернути увагу кожного з них на  своє здоров’я, на його збереження, цінність і чинники, які руйнують повноцінне життя молоді. На засадах поступового формування позитивного ставлення до здорового способу життя складається негативне ставлення до алкоголю, наркотичних речовин, обачливість до венеричних захворювань. Саме тому перед педагогами стоїть завдання подавати інформацію і сприяти формуванню ряду навичок, які в подальшому стануть підґрунтям до формування здорового способу життя.

 У ході навчально-виховного процесу необхідно озброїти учнів необхідним мінімумом знань із фізіології, соціології, які забезпечать свідоме ставлення дитини до власного здоров’я.

Велика увага формуванню здорового способу життя приділяється усіма викладачами нашого училища. У цьому напрямку  проводяться такі оздоровчі заходи: тижні здоров’я, бесіди, зустрічі з лікарями різного профілю, спортивні змагання, ігри.

Головним завданням педагогів нашого ПТУ є не тільки збагачення підростаючого покоління знаннями, а й формування здорової сучасної молодої людини, справжнього громадянина. Тому вся система заходів із збереження і зміцнення здоров’я учнів повинна визначатися певним колом питань:

- профілактика шкідливих звичок [Додаток 1];

- попередження розповсюдження СНІДу;

- статеве виховання (попередження моральної розбещеності, венеричних захворювань, ранньої вагітності та абортів серед неповнолітніх) [Додаток 2];

- формування валеологічного світогляду;

- прищеплення навичок ведення здорового способу життя;

- виховання здорових звичок з дитинства;

- природні умови здоров’я;

- соціальні умови здоров’я;

- інтелектуально-психічне здоров’я;

- право на здоров’я;

- сім’я і здоров’я.

Звертаємо увагу на залучення батьків до формування навичок здорового способу життя їх дітей:

-        батьківські збори;

- всеобучі для батьків;

- ігри-подорожі;

- круглі столи;

- практикуми для батьків;

- телефони довіри.

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВОК

 

Вивчення проблеми, дає змогу уточнити зміст і сутність понять, що характеризують здоровий спосіб життя. Зокрема визначено, що здоровий спосіб життя є такою організацією життєдіяльності учня, що забезпечує  оптимальний за даних умов рівень збереження й розвитку його фізичного, морального та психічного здоров’я.

Методичною основою формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей є гуманістичний підхід, який передбачає вплив на особистість через:

-     навчання (набуття знань, умінь, навичок);

-     виховання (підняття самооцінки, формування життєвих і соціальних навичок);

-     роботу з батьками (ефективна співпраця);

-    дружню співпрацю вчителя і учнів (добрі стосунки, позитивний мікроклімат);

-     співпрацю з громадськістю (взаємодопомога).

Підліток повинен бути:

-     фізично здоровим (здорове тіло, хороші фізичні дані);

-     соціально здоровим (уміння спілкуватися у колективі);

-     духовно здоровим (культивування вищих духовних цінностей);

-     психічно здоровим (підвищення самооцінки);

-     емоційно здоровим (уміння контролювати емоції);

-     інтелектуально здоровим (розвиток творчих здібностей учнів);

Формуючи таку особистість  педагогічний колектив у своїй діяльності має застосовувати джерела і засоби впливу:

-    нові освітні технології (модель структури здоров’язберігаючого уроку, розвиваюче навчання, побудоване на індивідуалізації навчання,  гендерно-педагогічної технології, які застосовуються при навчанні хлопчиків і дівчаток, тренінгові заняття);

-   контроль і профілактика здоров’я учнів (медичний огляд, паспортизація стану здоров’я, створення спецгруп);

- виховні заходи (пізнавальні, спортивно-змагальні, превентивного напрямку);

-    робота з батьками (вироблення позитивної мотивації на здоровий спосіб життя);

-     спонсорська підтримка, робота у спільних проектах;

-     матеріальна база (створенн6я спец кабінетів, кімната психологічного розвантаження).

Критеріями формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя  вважати такі:

-   на рівні фізичного розвитку: фізична досконалість, критичне ставлення до власного здоров’я, підвищення імунітету, виконання вимог особистої гігієни, раціональне харчування;

-   на рівні психологічного здоров’я: адекватна самооцінка, відсутність шкідливих звичок, наявність позитивних емоцій, відповідність розумової діяльності календарному вікові дитини;

-    на рівні соціального здоров’я: доброзичливе ставлення до рідних, друзів, однокласників, старших і молодших; сформована громадянська позиція: позитивна комунікативність;

-   на рівні духовного здоров’я: наявність позитивного ідеалу, пріоритетність загальнолюдських цінностей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Ващенко О., Свириденко С. Готовність вчителя до використання здоров’язберігаючих технологій у навчально – виховному процесі. "Здоров’я та фізична культура", 2006-№8.

2. Василькова Ю.В. Методика й досвід роботи соціального педагога. - М., 2001. - 215 с.

3. Короленка Ц.П., Дмитрієва Н.В. Життєві пастки залежності та співзалежності. - СПб.: Мова, 2002. - С. 6-16.

4. Матвєєв В. Ф., Гройсман А.Л. Профілактика шкідливих звичок школярів: Кн. для вчителя. - М., 1987, - 327 с.

5. Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи / О. Яременко, О. Балакірєва, О. Вакуленко та ін. - К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000. -207 с. 
6. Формування навичок здорового способу життя в дітей та підлітків: навч. посіб. за ред. В.Г. Панка. - К.: Ніка-Центр, 2002. 
7. Шахненко В., Цуканова Є. Школи здорового способу життя та безпеки життєдіяльності: Концепція // Освіта. - 2001. – 28.11-05.12  (№ 69-70). - С 6-7. 

8. Щербакова К.Й., Григоренко Г.І. У сім’ї росте дитина. – Київ «Неопалима купина» - 2006 р.

9. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді – Наказ МОН України № 605 від 21.07.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

1. Виховна година та відкритий урок на тему «Шкідливі звички»

Виховна година

Тема: «Шкідливі звички»

Мета:
– пропагувати здоровий спосіб життя; викликати в учнів негативне ставлення до вживання наркотиків, алкоголю та паління, які завдають великої шкоди здоров’ю людини; 
– формувати вміння сприймати оцінку своїх вчинків іншими і наводити приклади такої оцінки; 
– виховувати почуття відповідальності за свої вчинки, уміння самооцінювати їх; 
– спонукати учнів до роздумів: вибір залежить від тебе самого. 
Девіз: «Людина є ніщо інше, як її вчинки».  Гегель 

Хід виховної години

І. Організаційна частина
II. Вступна частина 
Питання для обговорення:

1. Алкоголізм, наркоманія, паління — це шкідливі звички чи хвороба? 

2. На вашу думку, чи можна жити у своє задоволення, не порушуючи норм моралі?

Сьогодні ми поведемо нелегку розмову про підступних ворогів людства — тютюн, алкоголь, наркотики.. Ви, мабуть, не раз чули від дорослих про шкідливість паління і вживання спиртних напоїв. І я дуже добре розумію, що ви самі хочете розібратися в складних суперечностях життя, навчитися критично ставитися до людських слів і справ. Звідси й прагнення на власному досвіді перевірити правильність тверджень про шкідливість сигарети й чарки вина. Лише одна затяжка тютюновим димом і лише один ковток вина — спробую, мовляв, що буде… І ніхто над цим не задумується. А замислитися варто. 
III. Основна частина
Для початку нам з вами потрібно з’ясувати: алкоголізм, наркоманія, паління — шкідливі звички чи хвороба?
1. НІКОТИН – ОДНА З НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШИХ ОТРУТ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
Проблема «шкідливих звичок» є найбільш актуальною у наші часи, а боротьба з ними це задача не тільки держави в цілому, а й кожної окремої людини. Паління – це розповсюджена звичка, яка веде до небезпечних порушень здоров’я, особливо у вас – дітей. 
(Доповідь учня:
Кожні 10 секунд у світі помирає одна людина внаслідок вживання тютюну! 
Найбільшої шкоди тютюн завдає підлітковому організму. Люди, які почали курити до 15 років, помирають від раку легень у 5 разів частіше, ніж ті, хто закурив після 25 років. Смертельною є доза від 50 до 100 мг нікотину. Саме така доза може потрапити в організм після викурювання 20 сигарет!) 
 

Бути здоровою людиною це велике щастя. Навіщо псувати своє здоров’я, залежати від нікотину? Візьми на себе відповідальність за своє майбутнє! Кинути палити може кожен. Для цього слід поставити це за мету.

 Пам’ятка для учня
1. Протягом кількох днів аналізуйте, коли і чому виникає бажання палити. 
2. Під час паління задавайте собі питання: чи приносить це заняття мені задоволення зараз? 
3. Призначте день відмови від цієї шкідливої звички. 
4. Переконайте себе, що куріння шкідливе для вашого здоров’я. 
5. Щодня зменшуйте кількість викурених цигарок. 
6. Почніть займатись фізичними вправами. 
7. У разі виникнення бажання закурити випийте склянку води, займіться цікавою справою тощо. 
8. За день до призначеного дня відмови від паління викуріть удвічі більше цигарок, ніж звичайно. (Відбудеться перенасичення організму нікотином, і ви відчуєте шкідливу дію цигарок на організм). Кинути палити буде легше. 
9. Пам’ятайте: якщо людина викурює в день лише 1 – 2 цигарки, вона вже скорочує своє життя на 4- 6 років. 
10. Усвідомте: нікотин-отрута, яка повільно вбиває ваші таланти, молодість, працездатність! 
2. РУЙНІВНА СИЛА АЛКОГОЛЮ НА ВСІ ОРГАНИ І СИСТЕМИ ЛЮДИНИ 
Алкоголь негативно виливає не тільки на того, хто зловживає цією речовиною, а й на майбутнє покоління.

(Доповідь учня:
Дослідження вчених показали, що у підлітків алкоголізм, як важко виліковна, серйозна хвороба, виникає і розвивається у чотири рази швидше, ніж у дорослих. Деградація особистості також відбувається набагато швидше. 
Алкоголіки живуть на 15 років менше, ніж люди, які не мають звички систематичного пияцтва! Концентрація алкоголю у крові більше 5% вважається смертельною для дорослої людини!) 


Якщо людина знаходиться під виливом алкоголю протягом тривалого часу, біохімічні процеси мозку змінюються. Організм прагне підтримати процеси функціонування нервової системи. Тоді мозок не може працювати без підтримки і стимуляції алкоголем. І, як наслідок, у людини виникає алкогольна залежність. 
Ви маєте усвідомити, що життя дарується нам Всесвітом. І ми самі повинні дбайливо ставитися до нього. А саме тому поважати і берегти свій організм. Привчайте себе до активного, здорового способу життя. Думайте про майбутнє, тому що кожна здорова дитина це майбутнє людства в цілому.

Пам’ятка для учня
1. Не долучайтеся до вживання алкоголю. 
2. Алкоголь не може цілком зняти нервові напруження, вивести з депресії – це тільки тимчасове запаморочення свідомості. 
3. Якщо ви знаходитесь в компанії, де всі люди вважають нормою вживати алкоголь, пам’ятайте, що Ви особистість. 
4. З дитячих років привчайте себе до спорту. 
5. Майте силу волі відмовлятись від пропозиції товаришів щодо вживання спиртних напоїв. 
6. Знайдіть собі корисні і цікаві заняття (танці, співи, музика, малювання). 
7. Отримуйте задоволення від тверезого спілкування. 
8. Відпочивайте під час свят, не вживаючи спиртних напоїв. 
9. Заздалегідь загартовуйте і піклуйтеся про здоров’я свого організму, з дитячих років замислюйтесь над майбутнім. 
10.Пам’ятайте: ви несете відповідальність за стан свого здоров’я, народження майбутніх дітей. 
3. НАРКОМАНІЯ ХВОРОБА, ЩО ВІДБИРАЄ ЖИТТЯ 
Наркоманія це хвороба, що виникає внаслідок вживання наркотичних речовин та призводить до глибокого руйнування організму і навіть смерті. Якщо наркоман не отримує наркотик тривалий час, у нього з’являється абстиненція - болісні відчуття, які не кожен витримує і може навіть померти.

(Доповідь учня: 
Підлітки вживають наркотики у шість разів частіше, ніж люди інших вікових груп. За останні 10 років смертність від вживання наркотиків збільшилась у 12 разів, а серед підлітків у 42 рази! Середня тривалість життя наркоманів  4,5 роки після першої спроби! Наркоманія є джерелом поширення ВІЛ-інфекції. 70% ін’єкційних наркоманів є носіями вірусів СНІДу! 
Кількість злочинів, пов’язаних з наркотиками та сильнодіючими речовинами наркотичного походження за останні п’ять років збільшилась у шість разів. )
 

Наркоманія найтяжча хвороба, яка без сумніву веде до смерті. Залежність від наркотиків - емоційний стан, для якого характерно: 
– непереборне бажання постійного прийому наркотику, мета придбати його будь-якою ціною; 
– збільшення вживаної дози наркотичного засобу в залежності від потреби організму; 
– психічна залежність (психологічна або емоційна) вживання наркотиків..
Пам’ятка для учня
Усвідом, що ця хвороба має 4 етапи: 
1. «Я не наркоман!» (перекладаємо: відмова від своєї залежності, яка для всіх, окрім пацієнта, є наявною). 
2. «Я ненавиджу всіх» (перекладаємо: агресія на все навколо і на всіх навколо від розчарування у п. 1). 
3. «У мене повна депресія і нудьга!..» (перекладаємо: депресія від усвідомлення розвитку свого шляху до цвинтаря). 
4. «Так, я такий, але з цим треба щось робити…» (перекладаємо: усвідомлення своєї хвороби і пошук шляхів вилікування). 
 

За будь-яких обставин необхідно відмовитись від спроби «скуштувати» наркотичні засоби. Бо навіть перші спроби можуть скінчитися звиканням до цих отруйних речовин. Ви повинні чітко собі усвідомити: наркоман це смертник, він обов’язково загине, якщо своєчасно не припинить вживати наркотики. І чим довший час вживаються наркотики, тим складніше стає виліковування. 
Не треба приховувати свою хворобу. Навколо є багато людей, які готові допомогти вам: батьки, вчителі, лікарі, старші товариші. І якщо ви потрапили до лабіринту наркозалежності, знайте, що є люди, які здатні допомогти вам знайти дорогу до виходу з нього. 
IV. Підбиття підсумків 
Кожен учень повинен знати, що нікотин, алкоголь, наркотики це отрута, яка знищує людину, руйнуючи здоров’я, послаблюючи волю, позбавляючи людину життєвих і моральних цінностей. 
Отже, ви дізналися про шкоду, якої зазнають організм і психіка від вживання тютюну, алкоголю та наркотиків. Поміркуйте над тим, що чекає вас в майбутньому, якщо ви будете курити, вживати спиртне або наркотичні речовини. Треба ставитись з повагою до свого організму та поважати здоров’я оточуючих, тому що шкідливі звички однієї людини негативно впливають на організм іншої. Пам’ятайте: здоров’я, справжня радість життя і щастя не сумісні з тютюном, наркотиками і спиртними напоями. Живіть здоровим життям! Дайте змогу вашим дітям і онукам народитись здоровими і щасливими!
Перегляд фільму «Шкідливі звички серед підлітків».

 

Відкритий урок

Тема: Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини  (слайд 1)

Мета:

Навчальна: сформувати знання учнів про руйнівні наслідки вживання алкоголю, наркотиків, тютюну, розкрити шкідливий вплив на психічний стан, поведінку людини та її здоров’я, визначити основні шляхи профілактики тютюнокуріння, наркоманії та алкоголізму; навчити проводити хімічний експеримент;

 Розвивальна: створювати умови для розвитку логічного мислення учнів,  розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки, наводити приклади;

Виховна:  виховувати дбайливе ставлення до свого життя та здоров’я, викликати в учнів негативне ставлення до куріння, алкоголю та нікотину, які завдають шкоди здоров'ю.

Обладнання: таблиці з біології «Внутрішня будова людини», слайди презентації «Дія наркотичних та токсичних речовин на організм людини», відеофільм «Шкідливі звички та їх профілактика», хімічний посуд для проведення дослідів.

Тип уроку: поглиблення і систематизація знань.

Вид уроку: дослідження.

Форми роботи на уроці: повідомлення,  міні-диспут,  демонстрація,  експеримент.

Міжпредметні зв’язки: біологія, всесвітня історія, медицина, правознавство.

Епіграф уроку:

«Отрута, яка діє не одразу, не стає менше небезпечною» (слайд2)    

ХІД УРОКУ.

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

    Шановні учні, на сьогоднішньому уроці ми поговоримо з вами про речовини, про які ви дуже часто чуєте з екранів телевізорів в рекламах, кожен день їх бачите на прилавках магазинів, це хімічні речовини, які відбирають у людей здоров’я, розум і навіть життя, калічать молоде покоління, спричинюють народження хворих дітей, розслаблюють волю, позбавляють людину різних цінностей життя, призводять до злочинності. Це алкоголь, тютюн і наркотики. (слайд 3)

   Завданням нашого уроку є  дослідити ці хімічні речовини, виявити їх хімічний склад, дію на організм людини та наслідки для її здоров’я. Для цього всі учні групи були поділені на чотири групи: І група – історики,ІІ група – біологи, ІІІ група – медики і ІV група – хіміки. Всі групи отримали домашнє завдання знайти інформацію про ці хімічні речовини.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Видатний український лікар Микола Амосов, говорив: "Людина сама відповідає за своє здоров’я і тільки сама може його зберегти".(слайд 4 )
Для того, щоб зберегти здоров’я, бути успішним у житті, створити гарну сім’ю, потрібно не піддаватися впливу шкідливих звичок.

Одною з найпоширеніших із них є вживання алкоголю.(слайд 5)

Слово  надається історикам.

   Історик. Про шкідливу дію алкоголю  було відомо з давніх - давен. Ще тоді почали з’являтися алкогольні напої (пиво, вино, напої з меду). Чисті спирти почали добувати в VI ст. Араби називали його "алькоголь", що означає "одурманюючий". Першу пляшку горілки виготовив араб Рачез в 860 році. Перегонка вина з метою одержати спирт різко посилила пияцтво.

З XVI ст. почалося масове завезення горілки й вина з-за кордону. За Івана IV і Бориса Годунова запроваджуються "Царьові кабаки", які давали багато грошей в державну скарбницю. На соціальне лихо алкоголь перетворився в епоху капіталізму. Виробництво спиртних напоїв із кустарного перетворилось на промислове, причому в великій кількості почали виготовляти дешеві напої з великим умістом алкоголю.

Вчитель. Дякуємо! Слово надається біологам.(слайд 6)

Біолог. Алкоголь – наркотична речовина, здатна викликати полегшення, розслаблення, приємне відчуття, так звану ейфорію. Саме тому він здобув увагу й дістав поширення в світі. Відомий учений Павлов довів, що алкоголь не має збуджувальної дії  на нервову систему, а, навпаки, викликає гальмування кори великих півкуль. Спирти викликають денатурацію білкових молекул. Систематичне вживання алкоголю призводить до пришвидшення біологічного старіння. Тривалість життя алкоголіка в середньому на 15 років менша за середньостатистичну.
Діти, зачаті у нетверезому стані, і діти п'яниць народжуються із фізичними вадами, вони повільніше ростуть, у них спостерігається розумова відсталість.

Лікар. У людини, котра вживає алкоголь підвищується артеріальний тиск, посилюється серцебиття, виникає тремтіння рук, дратівливість,з’являються гнів, роздратування,страждає пам’ять, інтелект. До зазначених психічних розладів додаються соматичні хвороби – хвороби нирок, підшлункової залози, серця, головного мозку й периферичної нервової системи, найбільше страждає печінка. (Слайд 7) Так виглядає печінка алкоголіка та здорової людини. У алкоголіків розвиваються цироз та рак печінки, виразки шлунка або кишківника, «біла лихоманка».

   Хімік. Спирт, пиво, вино – це розчини етилового спирту С2Н5ОН. Етанол для організму людини не чужорідний, невелика кількість його утворюється в самому організмі. Однак у разі вживання значної кількості етанолу його концентрація в крові підвищується. Молекули етанолу вступають у реакцію окиснення з ферментами, які містяться у клітинах печінки, розносяться кров’ю й уражають мозок та внутрішні органи.

 У цьому можна переконатися, виконавши наступний дослід. Приготуємо розчин білка курячого яйця. Добавляємо потрохи горілки або спирту. Ми бачимо, що утворився білий осад, внаслідок зсідання білку. Мозок людини це майже стопроцентний білок, отже, дослід доводить, що алкоголь на молекулярному рівні негативно впливає на функції і структуру всіх органів і систем. (Слайд 8) Ось так виглядає мозок алкоголіка і людини яка не п’є.

Вчитель. В алкогольну залежність людина потрапляє поступово. Спочатку — кухоль пива, потім — склянка вина, далі — склянка горілки, а тоді і пляшки замало. Людина перетворюється на потенційного алкоголіка. (слайд 9)  А це велика проблема як для самого алкоголіка, так і для його родини та суспільства. Як бачите, картина дуже сумна. Дуже важко лікувати алкоголізм. Краще запобігти привиканню організму до спиртних напоїв. Дітям ні в якому разі не можна вживати алкоголь. Склянка пива може вбити немовля. Мама, яка годує дитину грудьми й сама випиває, прирікає своє дитя на смерть. У народі з давніх-давен негативно ставились до пияцтва, кажучи: 
— Річка починається з потічка, а пияцтво – з чарочки. (слайд 10)
Вчитель. Ви не раз чули застереження: "Куріння шкідливе для здоров’я". Але чому ж  паління так поширене у сучасному світі?  Як ви вважаєте навіщо люди палять? ( Очікувані відповіді:  причини паління найрізноманітніші -  ствердження свого "Я", вплив друзів, знайомих, рідних, реклами, прагнення здаватися дорослим або сподобатися комусь.)
Ми живемо у складному світі, який постійно випробовує нас на міцність. Здорова, сильна духом людина розуміє, що життя — це боротьба, і по-філософському ставиться до тимчасових труднощів. Емоційно слаба і духовно незріла людина панікує перед проблемами, відчуває тривогу, невпевненість, а тютюн, як і алкоголь, і наркотики, є універсальними протекторами: залежно від потреби розслабляють або стимулюють нервову систему, підвищують судинний тонус, дають почуття задоволення, причому без будь-якого напруження, без вольової боротьби, без цілеспрямованої, тривалої праці над собою і своїм життям. Здорова, сильна духовно та інтелектуальна людина одержує задоволення від життя через серце, мозок, через боротьбу і перемоги. Вона не потребує ніякої хімічної «радості».
Ще зі школи нам відомо, що тютюн привіз Колумб після відкриття Америки. Звертаємося до наших істориків так це чи ні?

       Історик. Справді, тютюн родом з Америки. І хоча на старовинних китайських вазах трапляються малюнки із зображенням курців, проте, до колумбового відкриття, тютюну в Старому Світі не знали. Коли Колумб вступив на землю відкритого ним континенту, в числі подарунків, місцеве населення піднесли їм сушене листя рослини «петум». Після другого походу Колумба насіння тютюну було завезене до Іспанії. Потім воно потрапило до сусідніх європейських країн і в період великих географічних відкриттів його завезли морськими і сухопутними шляхами практично у всі куточки Земної кулі.

   Біолог. (Слайд 11)Тютюн — це однорічна рослина пасльонових, висушене листя якої подрібнюють і використовують для куріння. До складу листя тютюну входить нікотин, вуглеводи, органічні кислоти, смоли та ефірні олії. Основна особливість тютюну — вміст нікотину, однієї з найсильніших рослинних отрут. Дуже чутливі до нікотину птахи, риби, земноводні. Якщо затятому курцеві поставити медичну п'явку, то вона дуже швидко відпадає й гине в судомах, бо всмоктує кров із вмістом нікотину. 
Лікар.(Слайд 12)   Першою від тютюнопаління страждає зубна емаль, на ній з’являються мікротріщини та руйнуються зуби. Нікотин завдає великої шкоди нервовій системі й мозку, знижується обсяг пам’яті, здатність до навчання. Від куріння в людини прискорюється пульс і підвищується тиск, пошкоджується слизова оболонка губ, язика, гортані, порушується нормальне дихання, втрата апетиту, біль у шлунку, хронічні гастрити, звуження кровоносних судин, хвороби серця. У паліїв удвічі більша небезпека стати імпотентами або батьками неповноцінної чи хворобливої дитини. Тютюн — причина 95% випадків захворювання на рак легенів. (Слайд 13) – так виглядають легені курців. Ті, що багато курять, хворіють на рак легенів у 15—30 разів частіше, ніж некурці

         Хімік. (Слайд 14)  В тютюновому димі знаходиться біля 200 отруйних речовин. Під час паління ці речовини попадають до дихальної системи людини. Найбільш небезпечними є нікотин, амоніак, синильна кислота, сірководень, чадний газ, піридинові основи (канцерогени), радіоактивні елементи, бензопирен.

 Демонстрація досліду про наявність шкідливих речовин в сигаретному димі. Закріпимо сигарету в лапці штатива і через скляну та гумові трубки під’єднаємо до неї з боку фільтра шприц. Підпалимо сигарету й почнемо повільно наповнювати шприц газами, утвореними при горінні тютюну. Від’єднаємо наповнений димом шприц й випустимо дим в колбу з дистильованою водою декілька разів. Після струшування колби вода набуває жовто-коричневого кольору, зумовленого різними продуктами тютюнопаління.

  Вчитель. Куріння завдає великої шкоди не тільки тим, хто курить, а й тим, хто знаходиться поруч, особливо маленьким дітям. На території нашої країни вживання тютюну регулюється Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», за невиконання положень закону з порушників стягується штраф.

Вчитель.(Слайд 15)  Однією з найстрашніших загроз для нашої молоді та й для всього людства є наркоманія — чума XX століття, яка поширюється з космічною швидкістю на планеті. Наркоманія (від грец. narke — заціпеніння і mania — безумство, захоплення) — хвороба, що характеризується непереборним потягом до наркотиків, які викликають у малих дозах ейфорію — стан піднесеного настрою, безтурботність, задоволення, а у великих дозах — заціпеніння, наркотичний сон, а далі — смерть. (Слайд 16) Наркотики називають «білою смертю» - вони руйнують не тільки здоров’я, але й психіку людини. Небезпечним є будь-який наркотик, навіть його одноразова спроба. При повторенні непомітно, але неминуче з’являється звичка.  А все — від незнання, неусвідомлення наслідків цього потворного явища.

Історик. . Наркоманія відома ще з давніх часів. Наприклад, у поемі «Одіссея» Гомера головний герой змушений рятувати свою команду, одурманену запахом квітки лотоса, у давньоіндійських книгах згадується таємниче Сома — це назва «божественного гриба» — мухомора. Стародавні звичаї вживання наркотиків збереглися в Східній Азії й арабських країнах. У Європі наркоманія поширилась після Другої світової війни. У 60-ті роки з появою руху хіпі почалося поширення наркотичної сировини в США. 
Біолог. (Слайд 17) Так, наркотичні речовини відомі людям із прадавніх часів, але якщо раніше їх вживали як знеболювальні рослинні субстанції, то зараз синтезовано наркотичні речовини, яких у природі ніколи не було й наркотична дія їх набагато сильніша. Наркотики поділяють на природні (кофеїн, кокаїн, опіум, морфін, героїн, марихуана,гашиш) та синтетичні (амфетаміни, барбітурати, метадон, крек, екстазі, LSD-25). Наркотичні речовини діють на центральну нервову систему, змінюючи хімічним шляхом хід психічних процесів, емоцій. (Слайд 18) Поряд з терміном «наркоманія» вживають термін «токсикоманія». Токсикоманія – це зловживання деякими лікарськими препаратами й продуктами побутової хімії, які за умови передозування викликають токсичну дію на психіку людини.

      Хімік. З хімічної точки зору, природні наркотики належать до класу алкалоїдів. Це гетероциклічні нітрогеновмісні, фізіологічно активні органічні сполуки переважно рослинного походження з основними властивостями.

   Морфін та його похідна героїн (діацетилморфін) є у складі опіуму разом з іншими алкалоїдами. Їх виділяють із маку опіумного. Морфін має основні та слабокислі властивості, кристалізується з однією молекулою води.

   Шкідливу дію наркотиків можливо продемонструвати на дії звичайної кави, яка містить у своєму складі кофеїн – слабкий наркотик. Одному з учнів вимірюємо тиск та пульс до вживання кави та через п’ять хвилин після (тиск та пульс значно підвищуються).

      Лікар.(Слайд 19)  Наслідки вживання морфіну, або героїну: ураження мозку й печінки, розумова деградація, виникнення постійної залежності (якщо не приймати через кожні 8-12 годин, настає «ламка»), у разі передозування – смерть. Виникає щоденна, щогодинна потреба організму в отруті. Людина втрачає апетит, розвивається авітаміноз, зменшується опір організму різним хворобам, виникають зміни в психіці. Людина втрачає людську подобу, стає фізично й духовно калікою, організм старіє, шкіра висихає, береться зморшками, людина худне, виснажується та помирає, не доживши часом і до 30 років. Наркомани є найбільшою групою ризику захворювання на СНІД.

Вчитель. (Слайд  20) Жахливо те, що серед наркотично залежних переважна більшість – це молоді люди. Лікування наркоманії часто не має успіху, бо для позитивного результату необхідна активна позиція самого хворого, що в дійсності буває не завжди. Майже у всіх містах України при звичайних поліклініках є наркологічні відділення, де надають медичну та психологічну допомогу анонімно і безкоштовно, що, безсумнівно, приваблює пацієнтів, які вирішили припинити вживати наркотики.

  Наркотики калічать організм людини, особливо молодої, роблять її інвалідом, призводять до злочинності, самогубства. 
Наркоманам властиво шукати собі подібних. Вони можуть групуватися у своєрідні клуби зі своїми лідерами та своїми статутами, швидко тягнуть у своє болото новачків, дають пробувати зловити кайф безкоштовно кілька разів, а потім примушують діставати зілля, а це штовхає молодь на злочини, адже наркотики коштують дорого. 

Боротьба з наркоманією ведеться на законодавчому рівні. Майже у усіх країнах передбачені жорсткі кримінальні санкції за виробництво і поширення наркотичних речовин.

(Слайд 21) Сьогодні ми ще раз згадали про шкідливість, якої зазнають організм, психіка від вживання тютюну, алкоголю та наркотиків. І подумайте про те, що чекає на вас в майбутньому, якщо ви будете курити, пити спиртне і вживати наркотичні речовини. Запам’ятайте! Шкідливих звичок легше набути, ніж потім позбутися. Набуваючи шкідливих звичок, ти власними руками руйнуєш своє здоров’я!
(Слайд 22) У важкі хвилини згадайте слова англійського філософа Томаса Пена: «У людства є три вороги, які забирають більше життів і приносять більше лиха, ніж усі війни разом узяті. Це алкоголізм, тютюнокуріння та наркоманія.»
Пам'ятайте: здоров'я, справжня радість життя і щастя не сумісні з тютюном, наркотиками і спиртними напоями.

ІV. Закріплення нового матеріалу.

На закріплення сьогоднішнього уроку виконаємо тест. Вам потрібно дати відповідь : «Так чи ні»

Проведення тесту «Міф чи факт»

 1. Алкоголь – стимулятор, він підбадьорює.
 2. Залежність від наркотиків – це тільки настрій.
 3. Хоча відомо, що на підпитку керувати автомобілем небезпечно, можна сідати за кермо після вживання наркотиків.
 4. Систематичне вживання навіть невеликої кількості спиртних напоїв призводить до алкоголізму.
 5. Якщо ви хочете сісти за кермо після випивки, вам допоможуть протверезитися чашка міцної кави або холодний душ.
 6. Тютюн – це наркотик.
 7. Людям веселіше, коли вони на підпитку.
 8. При пасивному палінні людина одержує втричі більше одноокису вуглецю (чадного газу), ніж сам палій.
 9. Уживання алкоголю та наркотиків вагітною жінкою негативно впливає на її майбутню дитину.
 10. Узимку порція алкоголю зігріє вас.

Демонстрація відеофільму «Шкідливі звички, їх небезпека та профілактика».

V.  Підведення підсумку.

Викладач. Наш урок було проведено в нетрадиційній формі дослідження та прес-конференції. На уроці було порушено серйозні та важливі питання. Зробіть для себе правильні висновки.

VІ.  (Слайд 23) Домашнє завдання. Повторити опрацьований матеріал.  Підготувати повідомлення про шкідливий вплив вживання тютюну, алкоголю та наркотиків. За бажанням підготувати презентацію на тему «Спирт і підліток»,«Нікотин та здоров’я»; «Наркотична отрута».

  VІІ. Оголошення та аргументація оцінок.

 

 

2. Виховна година на морально - етичну тему

«Ще один крок у доросле  життя»

( Репродуктивне здоров`я дівчини, сучасні методи контрацепції в профілактиці непланової вагітності.)

Мета:

 - формувати в учнів свідоме ставлення до шлюбу, створення сім'ї, народження дітей;

 - ознайомити учнів із сучасними засобами контрацепції. 

Обладнання: стенд, на якому фотоколаж весільних знімків; фото чоловіків, котрі в своїх дужих руках тримають малюка, зображення матері та дитини (картини видатних художників, ікони, вирізки з журналів).

 Епіграф:

 Щастя залежить від того :

 У кого народитися,

У кого вчитися

Та з ким одружитися.

Хід виховної години:

       Добрий день, шановні учні. Нашу годину спілкування я назвала б: «Важливі зустрічі на шляху в доросле життя», бо сьогодні ми зробимо ще один крок у доросле життя.

      Вагітність і народження дитини - це дуже відповідальний етап у житті жінки. Лікарі намагаються прищепити думку, що вагітність повинна плануватися заздалегідь, аби підготувати організм до цього непростого періоду: як фізично, так і морально. Та чи можна все це зробити, якщо тобі 16-18 років?

Ні для кого не буде таємницею, що завжди існувало таке явище, як рання вагітність. У стародавні часи вагітність дівчини-підлітка не викликала здивування, а навіть навпаки, вважалася нормою, оскільки люди вмирали раніше і, відповідно, одружувалися раніше. Якраз на підлітковий вік і приходилось активне статеве життя.

     Часи зараз інші і звичаї теж. І на сьогоднішній день тривалість життя зросла - як результат люди відкладають шлюб і створення сім'ї на потім. В порядку речей створювати сім'ю в тридцять років.

     Також вважається абсолютно нормальним, що жінка до тридцяти років влаштовує особисте життя, а після тридцяти  замислюється про дитину.  Нині на проблему ранньої вагітності дивляться з презирством, з осудом. І ті підлітки, які стають батьками, зустрічаються не тільки з несхваленнями і насмішками на свою адресу, а й з кардинальними змінами в житті. Адже поява дитини  це велика відповідальність. Але це ще не найстрашніше. Перші проблеми виникають тоді, коли вирішується подальше майбутнє молодої пари.  Бо плани щодо закінчення навчального закладу втрачають свою першорядність. Виникають нові цілі, які ніяк не пов'язані з тими, які були до вагітності (освіта, самореалізація). Іншими словами новоспеченим батькам не доводиться більше нічого робити, як відкласти всі свої плани на потім, тобто поставити їх у режим «очікування».

    Вагітність у ранньому віці – це дуже актуальна проблема, яка потребує особливої  уваги. Юним матерям доводиться вирішувати низку проблем: психологічного, фізичного, економічного плану. Дівчаткам, які хочуть бігати на дискотеки, ходити в кафе, вчитися і будувати плани на майбутнє треба боротися із величезними труднощами, їм необхідно приймати серйозні рішення. У той час, коли однолітки переймаються лише своїм одягом та оцінками, юна матір відчуває збентеження, страх, гнів, розпач і не може повірити в те, що сталося. Такі матері частіше всього не усвідомлюють усієї відповідальності за дитину та її виховання. А вагітність, яка б мала стати найбільшою радістю та щастям, стає нестерпним тягарем. Проте вихід завжди є і навіть юна дівчинка може стати хорошою матір’ю.

     Сексуальні відношення, що виключають можливість психічних травм і шкідливих наслідків для здоров'я людини, можна з повним правом назвати безпечними. Іншими словами, безпечними статеві стосунки можуть бути тільки тоді, коли ризик небажаної вагітності та зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом, мінімальний і відсутня будь-яка форма насильства (фізичного або психічного). Безпека, якою б простою вона не здавалася на перший погляд, не може бути забезпечена сама по собі. Людина сама повинна вживати дії, щоб досягти цього. Ключ до безпечного сексу — чесність і відверте спілкування між партнерами,  їх взаємна відповідальність, здатність контролювати свої потреби з урахуванням інтересів і почуттів іншої людини, вміння співвідносити свої дії з можливими наслідками — все це називається відповідальністю в сексуальній поведінці. Якщо обидва партнери вирішують вступити у близькі відносини, то вони повинні будуть обговорити питання безпечного сексу, щоб не допустити зараження СНІДом та іншими інфекціями, а також вирішити, які контрацептиви застосовувати, якщо вони не хочуть мати дитину.

      Вступаючи в статевий контакт з конкретною людиною, його партнер по суті справи вступає в контакт з усіма, хто був з ним до нього. Навіть якщо є впевненість у своєму обранці, завжди є ризик зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом.

      Сьогодні за допомогою ефективних заходів можна запобігти небажаній вагітності.  Це — гормональні контрацептиви, бар'єрні і хімічні засоби, ін'єкційні препарати, природні методи запобігання вагітності.

Гормональна контрацепція

         З метою гормональної контрацепції використовують такі засоби:

• комбіновані оральні контрацептиви;

• гестагенні оральні контрацептиви (міні-пілі);

• пролонговані ін'єкційні контрацептиви;

• імплантаційні контрацептиви.

        За даними ВООЗ, оральною гормональною контрацепцією користують­ся від 100 до 120 млн. жінок світу щорічно.

Існують однокомпонентні та комбіно­вані оральні контрацептиви. Комбіновані оральні контрацептиви (КОК) — високоефективні засоби, які містять естрогенний та гестагенний компо­нент. У даний час синтезовано близько 500 різновидностей КОК, які від­різняються фазністю, дозуванням (марвелон, мерсилон, логіст та інші).

           Механізм дії всіх КОК однаковий і не залежить від фазності препара­ту, дозування і типу прогестагену, який входить до складу препарату:

• гальмування синтезу ФСГ і ЛГ гіпофізом та пригніченні овуляторного піку ЛГ;

• прогестагенний компонент робить її більш в'язкою і непрохідною для сперми;

• мозаїчні зміни в ендометрії роблять малоймовірною імплантацію зап­лідненої яйцеклітини ;

• КОК сприяють зменшенню менструальної кровотечі, менструального болю, знижують ризик розвитку деяких запальних захворювань органів малого таза.

          До недоліків можна віднести: незначна нудота, зміна маси тіла, психоемоційної сфери (біль голови, запаморочення, погіршення на­строю, лібідо). Слід пам'ятати, що ефективність КОК може знижува­тися при одночасному прийомі деяких медикаментів (проти судомні, протитуберкульозні);

          Перевагами методу є: висока ефективність, простота застосування, оборотність, наявність сприятливої дії на репродуктивну функцію й організм жінки в цілому.

         Регулярний і тривалий (не менше 2 років) прийом КОК значно знижує частоту злоякісних захворювань матки та її придатків, ви­никнення мастопатій.

Протипоказаннями до вживання КОК є вагітність, судинні порушен­ня в даний час або в анамнезі (гіпертензія, тромбофлебіти, ІХС), куріння у віці понад 35 років, захворювання печінки з порушенням функції, пухлини, наявність кровотеч невизначеної етіології, виражене ожиріння.

         Схеми вживання:  таблетки зазвичай вживають з 1-го дня менструального циклу із 7-денною перервою. При порушенні правил приймання таблеток знижується гарантія дії контрацептиву.

          Слід пам'ятати, що коли пропустити приймання таблетки менше ніж на 12 год., треба відразу ж прийняти пропущену таблетку. Якщо минуло понад 12 год., слід прийняти таблетку і вдаватись до додаткових методів контрацепції протягом 7 днів.

Гестагенні оральні контрацептиви.

        До складу цих таблеток не вхо­дять естрогени, а лише прогестини в кількості 1 мг або менше. Ефективність гестагенних оральних контрацептивів вища в жінок стар­шого віку. Як і в комбінованих контрацептивів, надзвичайно важливе зна­чення має дотримання режиму приймання препаратів.

       Ці препарати дають позитивний ефект при болючих і надмірних мен­струаціях, перед менструальному синдромі.

       Механізм дії:

• ановуляція за рахунок пригнічення вироблення лютеїнізуючого гормо­ну;

• зміна цервікального слизу, що перешкоджає проникненню спермато­зоїдів у матку;

• зміни в ендометрії, що не створюють оптимальних умов для імплан­тації зап­лідненої яйцеклітини ;

• зміна скоротливої діяльності маткових труб, що перешкоджає проце­сові запліднення;

• вплив на сперматозоїди та їх життєдіяльність.

        Показання: непереносимість естрогенів або наявність побічних ефек­тів, у жінок віком понад 35 років, які курять, період лактації, хворим з гіпер­тензією, цукровим діабетом.

        Протипоказання: вагітність, тяжкі захворювання серцево-судинної, порушення менструального циклу.

         Правила приймання: таблетки приймають з 1-го дня менструального циклу строго в один і той самий час у безперервному режимі.

        При запізненні з прийняттям таблетки більше ніж на 3 год. пропуску прийому чергової таблетки, необхідні додаткові запобіжні заходи.

Пролонговані контрацептиви для ін'єкцій.

        Розрізняють комбіновані ін'єкційні контрацептиви (КІК) і од­нокомпонентні. У цій групі препаратів найбільш поши­реним є депопровера.

        Механізм дії:

• запобігає овуляції за рахунок пригнічення секреції гонадотропних

гор­монів;

• викликає зміни в цервікальному слизі;

• викликає зміни в ендометрії, що перешкоджають імплантації яйцеклі­тини.

         Переваги пролонгованих контрацептивів: висока ефективність, від­сутність побічних ефектів, швидкий і тривалий контра­цептивний ефект, можливість вживання під час лактації.

         Під час вживання цього препарату спостерігаються позитивні впливи: зменшення втрати крові під час менструації, зменшення болючості менструації, а також профілактика раку яєчників.

         Водночас слід пам'ятати і про недоліки препарату — неможливість швидко припинити дію, затримка відновлення фертильності до 6-12 місяців, часті порушення менструального циклу.

         Протипоказаннями є вагітність, порушення менструального циклу, непереносимість препарату. Відносними протипоказаннями є захворювання печінки з порушенням її функції, цукровий діабет.

          Правила вживання: ін’єкцію роблять кожні 3 місяці. Першу ін'єкцію роблять у перші 5 днів менструального циклу або через 6 тижнів після поло­гів.

При появі кров'янистих виділень протягом 1-2 циклів можна додатко­во використовувати КОК.

          Побічні ефекти зустрічаються, як правило, в перші місяці кон­трацепції: незначне збільшення ваги, зниження лібідо, втома, дратівливість.

Внутрішньоматкова контрацепція (ВМК)

        Механізм дії ВМК: зменшує активність і життєздатність сперматозоїдів, зменшує термін життєздатності яйцеклітини, призводить до антиперистальтики маткових труб.

        Протипоказання до ВМК. Абсолютні: вагітність, онкологічна патоло­гія матки чи шийки матки, маткові кровотечі, інфекції статевого тракту. Відносні: позаматкова вагітність в анамнезі, наявність кількох сексуальних партнерів,

фіброміома матки.

Бар'єрні методи контрацепції

        До них належать: чоловічі презервативи, вагінальні діафрагми і ковпачки, сперміциди.

       Механізм дії бар'єрних контрацептивів: створюють механічні перепо­ни на шляху попадання сперми у вагіну (презерватив) та шийку матки (ков­пачок), інактивують сперму.

       Останніми роками з'явились нові види бар'єрних контрацептивів, які містять гормони.

        Сперміциди існують у різних формах — креми, желе, піно утворювальні таблетки, губки.

         Позитивним у використанні бар'єрних методів є те, що вони деякою мірою запобігають розповсюдженню статевих інфекцій. Презервативи, ви­готовлені з латексу, мають високу ефективність щодо запобігання інфіку­ванню ВІЛ і вірусом гепатиту В.

Термальний метод контрацепції

        В основі його лежить утримання від статевих актів за 3 дні до і 3-4 дні після передбачуваної овуляції. Для визначення овуляції користуються тес­том базальної температури та шкалою безплідності.

Хірургічна контрацепція

       У багатьох країнах світу в наш час це поширений метод контрацепції. При цьому виді ефективність контрацепції сягає 100%.

Жіночу стерилізацію проводять шляхом оклюзії маткових труб, а чоловічу — шляхом перев'язування сім’явивідного протоку. Недоліком цього методу є його необоротність.

Посткоїтальна контрацепція

      Використовується тоді, коли статевий акт був незахищений іншими методами контрацепції.

       Використовують КОК — 2-4 табл. не пізніше 72 годин після статевого акту двічі через 12 годин

        Відповідальна сексуальна поведінка має стати невід'ємною частиною взаємин чоловіка і жінки. Якщо в сьогоднішній реальності традиційні заборони і негативне ставлення до сексу поза шлюбом все більше поступаються своїми позиціями, то на їх місце прийшло  значно важче для здійснення завдання — виховання персональної відповідальності за своє репродуктивне здоров'я, за здоров'я і долю близької людини.

        Дійсно, вагітність  це відповідальність обох партнерів. А рання вагітність  це особливо складно та відповідально.

        Як реагувати на непередбачувану вагітність у ранньому віці, тоді, коли відсутні розуміння та підтримка батьків, вчителів, друзів? Перша реакція дівчини схожа на реакцію за скоєний злочин, вживання наркотиків тощо.

На нестійку, чутливу психіку підлітка спрямовується шквал звинувачень. Вагітність визначається як покарання за несанкціонований секс.

       Так у дівчини формують уявлення про те, що секс, вагітність, пологи є брудними і карними подіями, які приносять тільки біль і приниження.         Пам’ятайте, ваше здоров’я та ваше життя – лише у ваших руках!

        Будьте обережними!

 

Перегляд відеофільму «12 засобів контрацепції»

 

 

 

 

 

 

 

Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку