13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Методична розробка "Роль тестів у середній школі"

Про матеріал

Існує багато методів вимірювання навчальних досягнень учнів. Серед них найбільш поширеними у практиці роботи є спостереження й опитування (усне і письмове). Безумовно, вони мають і матимуть велике значення в

управлінні навчальним процесом. Однак можливості цих традиційних методів діагностування у забезпеченні необхідної якості вимірювання та оцінювання навчальних досягнень учнів дуже обмежені.

Перегляд файлу

                               

          Використання тестового матеріалу на уроках французької мови в 5-7

класах, як один з факторів інтелектуального розвитку особистості школяра

 

                                 ТЕСТИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

 

Існує багато методів вимірювання навчальних досягнень учнів. Серед них найбільш поширеними у практиці роботи є спостереження й опитування (усне і письмове). Безумовно, вони мають і матимуть велике значення в

управлінні навчальним процесом. Однак можливості цих традиційних методів діагностування у забезпеченні необхідної якості вимірювання та оцінювання навчальних досягнень учнів дуже обмежені.

Одним з високоефективних сучасних засобів якісних вимірювань навчальних досягнень учнів є тест. Тести - найважливіші інструменти вимірювань у психології, соціології та педагогіці.

Тестами навчальних досягнень називають системи спеціальних завдань для виявлення ступеня засвоєння певних видів навчальної діяльності в сукупності з деякою системою вимірювання та інтерпретування результатів

вимірювання.

Таким чином, за означенням, тест - засіб якісного вимірювання. І це -головна його ознака. Широко поширене уявлення про тест як систему завдань з вибором відповіді не відповідає змісту поняття тесту в педагогічному діагностуванні. Щоб усунути розбіжність у тлумаченні цього поняття, тест як засіб вимірювання називають стандартизованим тестом, а систему завдань, де пропонується вибрати відповідь з наведених або дати власну відповідь, - неформальними тестами. Цей вид дидактичних засобів має велике значення в навчальному процесі, зокрема, для активізації навчальної діяльності, поточного і тематичного контролю знань,організації самостійної роботи та ін. Проте такі тести не можна застосовувати для вимірювання в моніторингових дослідженнях.Стандартизований (надалі - тест) тест як засіб вимірювання має задовольняти такі умови:

а) вимірювання мають бути об'єктивними, надійними і валідними;

б) результати вимірювань мають бути правильно оброблені й

інтерпретовані. Забезпечення цих вимог передбачає певну структуру

тестів, застосування спеціальних методів їхнього формування і

стандартизації.

Стандартизований тест складається щонайменше з чотирьох складових:

• специфікацій;

• системи завдань;

• інструкції щодо проведення тестування;

• технології перевірки, обробки і аналізу результатів тестування.

За цими ознаками легко навіть зовні відрізнити стандартизований тест,тобто тест як засіб вимірювання, від тесту як дидактичного засобу. Щоб впевнитись у тому, що насправді маємо справу зі стандартизованим тестом,потрібно отримати експериментальні дослідження та експертні висновки.

Технологія формування тестів та їхня стандартизація, тобто доведення якості вимірювань за їхньою допомогою до певного рівня, - дуже складна і матеріаломістка справа.

Існує багато типів тестових завдань, їх можна розподілити на два

основні:

  завдання закритої форми із запропонованими відповідями;

  завдання відкритої форми з вільно конструйованою відповіддю.

                                              Зразки тестів

TEST (décembre) 3 C__________________________________________________

1.Ajoutez : à la -  au                 en – à

Je vais  ____ ferme ____ train.                Je vais______ cinéma_______ voiture.

 Je vais  ____ zoo______taxi.                 Je vais______piscine _____bus .

Je vais  ____bal ______vélo.                  Je vais______maison _____pied.

2. .Ajoutez : du !  de la !  au !

Ils font _________ roller.                     Il joue ______ ballon.

Il réve ______tour Eiffel.                      Ils font _____ vélo.

Il fait ______ cheval.                            Il écoute ______ musique.

3. Ecrivez les terminaisons :

Nous saut____      Tu march____               Ils apport_________     Je donn______

Elle dessin_____     Vous nag_____            Elles  montr_______      Il aim______

4. Barrez l’ intrus :

Les amis sont au café , au zoo , sur la Tour Eiffel.

Il lit le menu :il y a du poisson, des oranges ,du fromage , de la confiture, du café, des

pommes , de la salade, des bananes.

Alex dessine de toutes les couleurs :jaune ;orange, vert,gris,rose,rouge,noir,bleu .

6.Ecrivez en chiffres :

vingt-sept-----                                                       quarante-cinq------

trente-quatre---                                                      seize-----

cinquante-neuf----                                                   huit---

treize----                                                                  cinq---

7 .Que fait la tour Eiffel ? vole    saute    marche   joue

 

TEST (octobre) 3 C__________________________________________________

1.Ecrivez les lettres L-                    R-               S-                           V-

P-           I-               M-                  T-                B-                           r-

s-            l-               f-                     F-                X-                          n-

2. METTEZ :                       du             de la               des

_____ céréales,________ confiture ,   ___________ café,___________lait

______ pommes,__________viande,_____________chocolat, _______thé

3.Mettez à l’ordre : elles,   tu , nous , il, elles, vous , je,  ils , 

___________                               _______________

___________                               _______________

___________                               _______________

___________                               _______________

4. Conjuguez le verbe :        dessiner__                             

__________________________                               ____________________________

___________________________                               ____________________________

___________________________                               _____________________________

__________________________                                 ______________________________

5.Ouvrez les parenthèses :

C’est un chat (noir)______________.                  C’est une tortue( vert)______________.

C’est une trousse( bleu)___________.                 C’est un chien (blanc)_______________ .

C’est une table (jaune)____________ .                C’est un stylo (rouge)________________.

6.Ecrivez en chiffres :

vingt-huit-----                                                       quarante-cinq------

trente-deux---                                                       seize-----

cinquante-trois----                                                neuf---

onze----                                                                cinq---

 

 

Test pour  la 5-ème________________________________________________________

1 .Ouvrez  les parenthèses :

1.Nous ( aller) ______________au cinéma .2.Je (lire)_______________un livre .

3.Vous(faire)______________un exercice.4.Zoé(etre)_______________grande.

5.(Vouloir)_________tu un robot ?6.Les enfants(avoir)________________un chien.

7.Tu(sauter)__________à la corde .8.Je(écouter)___________________ma mère.

9.Les garçons(jouer)_________________au football.

 

2.Ecris de quel animal il s’agit :

1.Elle vit à la ferme ,elle donne des oeufs.C’est la___________________

2.Il est roux et vit dans la foret .Il mange des poules.C’est le___________________

3.Il est gris et vit à la ferme.Il mange des pommes et des carottes.C’est _____________

4.Elle est verte ou marron.Elle mange de la salade et de l’ herbe.C’est________________

5.Il vit dans la foret et il est gris.Il mange des moutons.C’est____________________

 

3.Conjuguez au présent :

1.Je(se réveiller)____________________________à 7 heures.

2.Nous (se coucher)___________________________________tard.

3.Tu(s’habiller)______________________________vite.

4.Mon amie(se peigner)__________________________le matin.

5.Vous(se brosser les dents)_______________________________le soir.

4.Complétez les phrases :

Zoé a mal_________tete.Alex a mal________ ventre.Papi n’a pas mal________jambes.

Loulou a mal________dents.Basile a mal___________yeux.Mamie a mal__________gorge.

 

 

5 .Fais le portrait de ton ami(e) (10 phrases)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

docx
Додано
25 серпня 2018
Переглядів
464
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку