Методична розробка уроку на тему «Неорганічні речовини. Елементний склад живих організмів. Класифікація хімічних елементів»

Про матеріал

Методична розробка містить Навігатор знань і тези до нього., завдання для здійснення мандрівки у Країну Знань, для організації самостійної роботи учнів та для контролю і узагальнення знань учнів.

Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Вище професійне гірничо-будівельне училище

 

 

 

 

 

Методична розробка на тему

«Неорганічні речовини. Елементний склад живих організмів. Класифікація хімічних елементів»

Біологія І курс

 

 

 

 

 

Розробила викладач біології

Гоєнко Любові Михайлівни

 

 

 

 

 

 

 

М. Горішні Плавні

 2017 р.

 

 

Урок №3-4

Тема. Неорганічні речовини. Елементний склад живих організмів. Класифікація хімічних елементів.

Мета уроку: 

Навчальна: ознайомити учнів із особливостями хімічного складу живих організмів,

Розвиваюча: проаналізувати від­мінність та спільні риси у складі живих і нежи­вих об'єктів, звернути увагу на єдність хімічного складу живої та неживої природи;

Виховна: виховувати бережливе ставлення до життєвих процесів, які відбуваються в живих організмах та власному організмі.

 

Обладнання й матеріали: таблиці, на яких вказано елементарний склад живих і неживих об'єктів, або мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка, на яких ці та­блиці можна демонструвати; періодична таблиця хімічних елементів; підручники біології.

Тип уроку: комбінований.

Методи роботи на уроці: словесні (розповідь, бесіда), ілюстративні (демонстрація таблиць), інтерактивні (мультимедійна презентація).

Базові поняття й терміни: елементарний склад, мікроелементи, макро­елементи, ультрамікроелементи, органогенні елементи, мінеральні речовини, солі, кислоти, аніони, каті­они.

Література: Тагліна О.В. Біологія. 10 клас. Підручник для загальноос. навч. закл. - Х.: Видавництво "Ранок", 2010. - 256 с.: іл. С. 26-44.

Кучеренко М.Є.,Вервес Ю.Г.,Балан П.Г.,Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл.загальноосвітніх навчальних закладів−К.: Генеза 2003.С.11-16.

 

ХІД ЗАНЯТТЯ

І.Організаційний етап.

1.Підготовка учнів до уроку.

2.Діагностика емоційного стану учнів.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Перевірити наявність тез до навігаторів -3 учні.

Індивідуальна бесіда за конспектом (захисти конспект)бесіда – 1 учень.

Взаємоопитування – 2 учні.

Фронтальне опитування.

Знайди відповідність…


А.Левенгук

Б.Спадковість

В.Статистичний метод

Г.Молекулярний рівень

Д.Біологія

Е.Ритмічність

Є.Моделювання

Ж.Екосистемний


 1. Ліс
 2.  Сині очі
 3.  Дніпро
 4.  Білок
 5.   Життя
 6.   Сніданок
 7.   Грип
 8.   Термін «Біологія»

 


ВІДПОВІДІ:  А8, Б2, В7, Г3, Д5, Е6, Є 3,Ж1.

 

IIІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів.

Питання для бесіди:

1. З яких речовин складається наш організм? Наприклад?

2. З чого утворені ці речовини? Наприклад.

3. Які хімічні елементи трапляються в навколишньому середовищі частіше за все?

Повідомлення теми і мети уроку.

ДЧЦМПЗ?

IV. Вивчення нового матеріалу

Разом з викладачем, використовуючи матеріал підручника, складається НАВІГАТОР знань.


Продовження роботи – складання тез до НАВІГАТОРА знань.

Викладач пропонує учням знайти в параграфі підручника речення, які  могли  б бути тезами  до  пунктів 1-7 НАВІГАТОРА.

В ході обговорення вибираються найбільш «влучні» характеристики, які  і записуються в п. 1 - 7 тез.

ТЕЗИ ДО НАВІГАТОРА

 1. До складу клітин живих організмів входить 70 хімічних елементів.
 2. Досліджено лише 27.
 3. Йод – морські водорості, Сіліцій – злаки, хребетні – Ферум, ряска – Радій, молюски і ракоподібні – Купрум, бактерії – Манган.
 4. О, Si, Al, Fe.
 5. О, Н, С. N.
 6. Макро-, мікро- і ультрамікроелементи.

 

6А- 6В

Заповнити таблицю «Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в живих організмах»

ГРУПА

ВМІСТ %

ЕЛЕМЕНТИ

ЗНАЧЕННЯ

1

Макроелементи

 

 

 

2.

Мікроелементи

 

 

 

3.

Ультрамікроелементи

 

 

 

 

 1. Хімічні елементи можуть виконувати різноманітні біологічні функції або в складі органічних і неорганічних сполук, або у вигляді аніонів і катіонів. Значення не залежить від кількості елементу в клітині.

 

МАНДРІВКА В КРАЇНУ ЗНАНЬ (подорож по НАВІГАТОРУ ).

Запитання для фронтального опитування

1.Скільки елементів в складі живих організмів?

2.Яка різниця між складом морських водоростей і бактерій?

3.Чому організм ссавців накопичує Ферум?

4.Яка різниця між складом живого організму і Земної кори?

5.Чим пояснити цю різницю?

6.Як класифікують всі хімічні елементи, що є в живих організмах?

7.За якими ознаками?

8.Які елементи є органогенними і чому?

9.Чи це значить, що Йод менш важливий ніж Оксиген?

10. Доведіть свою думку.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА

Біологічне значення деяких елементів – робота з таблицею 2 ст. 29

ЗАВДАННЯ: Скласти навігатор і тези до нього

Сульфур(0,15-0,2) – в складі білків.

Хлор(0,05-0,1) – в складі шлункового соку і плазми крові.

Кальцій(0,04-2,0) – в складі зубів, кісток, черепашок, регулює обмін речовин, скорочень  скелетних м’язів, діяльність серця, зсідання крові.

Магній(0,02-0,03)- в складі ферментів, хлорофілу.

Натрій(0,02-0,03) – транспорт речовин через мембрану клітини, плазма крові.

Ферум(0,01-0,015) – у складі гемоглобіну, складних ферментів.

Цинк(0,0003) – у складі ферментів, гормонів.

Купрум(0,0002) – у складі ферментів.

Йод(0,0001) – у складі гормону щитовидної залози.

Флуор(0,0001) – у складі емалі зубів.

 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИКОНАНЯ РОБОТИ, ЗАХИСТ КОНСПЕКТУ.

Знайди відповідність:


А.Сульфур

Б.Хлор

В.Кальцій

Г.Магній

Д.Натрій

Е.Ферум

Є.Цинк

Ж.Купрум

З.Йод

К.Флуор


 

 


1. 0,0001

2. 0,0003

3. 0,0002 

4.0,02-0,03

5.0,02-0,03

6.0,01-0,015

7. 0,05-0,1

8. 0,04-2,0

9.0,0001

10. 0,15-0,2

 


 

а)в складі білків.

б) у складі гемоглобіну, складних ферментів.

в) в складі ферментів, хлорофілу.

г) в складі зубів, кісток, черепашок, регулює обмін речовин, скорочень  скелетних м’язів, діяльність серця, зсідання крові.

 д)транспорт речовин через мембрану клітини, плазма крові.

е) у складі емалі зубів.

є) у складі ферментів, гормонів.


ж) у складі гормону щитовидної залози.

з) у складі ферментів.

к) в складі шлункового соку і плазми крові.

ВИСНОВОК: Ступінь важливості та необхідності того чи іншого елемента не визначається його кількісним вмістом в організмі. Мікроелементи, що входять до складу важливих сполук, теж є життєво необхідними. Кобальт, наприклад,


входить до складу вітаміну В12, Йод — до складу гормона тироксину, а Купрум — до складу ферментів, що каталізують окисно-відновні процеси в організмах. Значна кількість ферментів містить йони Цинку, Мангану, Кобальту й Молібдену.

V. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

ТАКСОНОМІЯ БЛУМА

ЗНАЮ: Які елементи трапляються в живих організмах частіше за все?

РОЗУМІЮ: Чому співвідношення хімічних елементів у живих і неживих організмах є різним?

ЗАСТОСОВУЮ: Які елементи й чому називають органогенними? макроелементами?  мікроелементами?  ультрамікроелементами?

АНАЛІЗУЮ: Яка різниця між макро-, мікро- і  ультрамікроелементами?

СИНТЕЗУЮ: Чи залежить роль елементу від його кількості в організмі?

ОЦІНЮЮ: ДЧЦМПЗ?

 

ОЦІНИ РОБОТУ ВИКЛАДАЧА

Визнач вірне твердження…

 1. Йод входить до складу гормонів щитовидної залози.
 2. Залізо – це макроелемент.
 3. У земній корі найбільше Оксигену, Алюмінію, Карбону і Феруму.
 4. Кальцій  активізує зсідання крові.
 5. Ступінь  важливості того чи іншого елементу визначається його кількістю в крові.
 6. Хребетні інтенсивно накопичують Ферум у своїй крові.
 7. Елементний склад об’єктів живої і неживої природи різний.
 8. В живих організмах найбільше Карбону, Феруму, Оксигену і Нітрогену.

ВІДПОВІДІ: 1468

VІ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати питання теми. § 4 підручника. Підготувати повідомлення на тему «Властивості та функції води в живих організмах»,  «Властивості та функції кисню в живих організмах».
 2. СКЛАСТИ ТЕЗИ ДО НАВІГАТОРА.

 

1

 

docx
Додано
16 січня 2018
Переглядів
1872
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку