29 липня о 18:00Вебінар: Формування та розвиток лідерських якостей сучасних учнів

Методична розробка уроку на тему: Використання логічних функцій та їх застосування в розв’язанні професійно орієнтованих завдань

Про матеріал

Дана методична розробка є частиною блоку інформатики «Електронні таблиці Excel», зокрема вивчення логічних функцій та застосування їх в професійній діяльності. Метою уроку є познайомити з призначенням логічних функцій, особливостями використання, показати учням застосування табличного процесора в професії. Методи проведення уроку: пошуковий; пояснювально – ілюстративний; самостійна робота учнів. Для закріплення вивченого матеріалу учні виконують практичну роботу, для виконання якої діти використовують знання з будови автомобіля та правил дорожнього руху.

При проведенні уроку учитель використав інтерактивні методи навчання: інтерактивноу гру "Знайди вихід", мультимедійну презентацію; практичну роботу, яка передбачає виконання завдань учнями на комп'ютерах.

Методична розробка може бути використана як у ПТНЗ, так і в загальноосвітніх навчальних закладах.

Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки  України

Департамент освіти і науки

Полтавської обласної державної адміністрації

Професійний будівельний ліцей м. Комсомольська

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробив викладач

 інформатики

Кузьменко  А.В.

 

 

 

Комсомольськ 2014

 

Розробив:

викладач            ____________________________   Кузьменко А.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична розробка розглянута та схвалена на засіданні методичної комісії загальноосвітніх дисциплін

Протокол № __ від__ .__.2014 р.

Голова МК             ___________________________  Бондаренко Т. І.

Методист            ___________________________     Чімбір В. В.

 

Анотація

        Дана методична розробка є частиною блоку інформатики «Електронні таблиці Excel», зокрема вивчення логічних функцій та застосування їх в професійній діяльності. Метою уроку є познайомити з призначенням логічних функцій, особливостями використання, показати учням застосування табличного процесора в професії. Методи проведення уроку: пошуковий; пояснювально  – ілюстративний; самостійна робота учнів. Для закріплення вивченого матеріалу учні виконують практичну роботу, для виконання якої діти використовують знання з будови автомобіля та правил дорожнього руху.

При проведенні уроку  учитель використав інтерактивні методи навчання: інтерактивноу гру "Знайди вихід", мультимедійну презентацію; практичну роботу, яка передбачає виконання завдань учнями на комп’ютерах.

Методична розробка може бути використана як у ПТНЗ, так і в загальноосвітніх навчальних закладах.

 

 

 

 

 

 

 

Викладач ________________________         Кузьменко А.В.

 

РЕЦЕНЗІЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензентметодист    _________________________ Чімбір В.В.

 

Предмет: інформатика.

Тема. Використання логічних функцій та їх застосування в розв’язанні професійно орієнтованих завдань

Мета:

навчальна: познайомити з призначенням логічних функцій, особливостями використання логічних функцій, показати учням застосування табличного процесора в професії ;

розвиваюча: розвивати пізнавальний інтерес, уявлення про застосування електронних таблиць у різних предметних галузях, творчу активність;

виховна: виховувати уважність, ввічливість і дисциплінованість, інтерес до обраної професії.

Тип уроку: комбінований.

Тривалість уроку: 45 хв.

 Група: 25, професія: Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії С””.

Міжпредметні зв’язки : будова автомобіля.

Комплексно – методичне забезпечення уроку:  мультимедійний проектор з екраном, комп’ютери, презентація, зображення автомобіля, підручник “Будова та експлуатація автомобілів” Кислик В.Ф., Лущик В.В.. на столах лежать інструктажі з ТБ при роботі за комп'ютером.

Методи проведення уроку:

 • пошуковий;
 • пояснювально  – ілюстративний;
 • самостійна робота учнів.

 


План проведення уроку

1. Організаційний момент .

2. Актуалізація опорних знань .

3. Мотивація учбової діяльності учнів

4. Пояснення нового матеріалу.

5. Практичне завдання.

6. Усвідомлення нових знань.

7. Підбиття підсумків уроку

8. Домашнє завдання

Список використаних джерел:

Додатки……………………...……………………………………………………11

 


План-конспект уроку


1. Організаційний момент(1хв.) .  Перевірка присутності учнів.

2. Актуалізація опорних знань(4хв.) .

На попередніх уроках ми з вами розглядали основні прийоми роботи з електронними таблицями, на прикладі Microsoft Excel

Давайте пригадаємо основні моменти попереднього уроку за допомогою інтерактивної гри "Знайди вихід"

Учням пропонується знайти вихід із ситуацій, що склалися при роботі з табличним процесором.

Ситуація 1. Після введення числа 2,5 на екрані з'явилося «2 березня». Що робити, і чому так сталося?

Ситуація 2. Після введення даних в другу колонку, частина слів, прописаних в першій колонці стала закритою другою колонкою. Що робити?

Ситуація 3. Після введення даних числа десь зникли і замість них висвітлився набір решіток. Що робити?

Ситуація 4. При введенні десяткових дробів, числа чомусь округлюються.

Ситуація 5. Як увести дані у вигляді заповнення арифметичною прогресією.

3. Мотивація учбової діяльності учнів(1хв.): Нині важко уявити собі професіонала будь – якої сфери діяльності, який не використовує в своїй повсякденній роботі таблиці. Адже дуже зручно подавати інформацію, особливо ділову, у вигляді таблиць. Після декількох уроків з даної теми, ви напевне уже переконалися в цьому, і не тільки переконались, а й вмієте створювати досить складні таблиці. Напевне ви помітили, що, найчастіше у таблицях подається числова інформація. Для швидкої обробки цієї інформації в Excel  використовуються різноманітні функції. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо  деякі з них, зокрема логічні.                                          Логічні функції дозволяють проводити аналіз даних і виконувати  обчислення залежно від результатів цього аналізу. 

4. Пояснення нового матеріалу(10хв.).

Електронні таблиці дають змогу нам розв'язувати різноманітні задачі із різних предметних галузей. І однією із особливостей розв'язання таких задач - є уміння ввести формули чи функції в табличний процесор.

Функція, результат якої дорівнює TRUE або FALSE, називається логічною.

Аргументами у формулах є числа, адреси комірок і діапазонів комірок. ( Слайд 2)

Логічні функції використовують для побудо­ви логічних виразів, результат яких залежить від істинності умови, що перевіряється. ( Слайд 3)

Знаки логічних умов:

> (більше),

< (менше),

= (дорівнює),

>= (не менше),

<= (не більше),

<> (не дорівнює).

Множина значень логічних умов:

Логічна умова, яка виконується, має значення 1 або ИСТИНА (істина).

Логічна умова, яка не виконується, має значення 0 або ЛОЖЬ (хиба).

До логічних функцій належать:

1)  функція ЕСЛИ;

2)  функція И;

3)  функція ИЛИ;

 ( Слайд 4)

ЕСЛИ(лог_вираз;значення істини;значення хиби) - якщо умова виконується повертає значення істини, не виконується – хиби. ( Слайд 5)

И(логічне значення1;лог.значення2;...) -  повертає значення істини, якщо усі аргументи мають значення істина; повертає значення хиби, якщо хоча б один з аргументів має значення хиба. ( Слайд 6)

ИЛИ(логічне значення1;логічне значення2; ...) – повертає значення істина, якщо хоча б один з аргументів має значення істина; повертає хибу, якщо всі аргументи мають значення хиба. ( Слайд 7)

Приклад використання логічної функції ЕСЛИ

Додаток 2.

5. Практичне завдання(25хв.).

        За останні 10-20 років області діагностики автомобілів виникли серйозні зміни. Спеціалісту, який проводив діагностику авто ще 20 років назад потрібно було б лише контрольну лампу і тестер. А сьогодні для цього необхідно уже не тільки нові методи і інструменти, але і комп’ютери із спеціальним програмним забезпеченням. Весь процес діагностики автомобіля зводиться до наступного: результат тестування авто порівнюється із інформацією із бази даних, а після обробки видається список несправностей і виконується вибірка оптимального варіанта їх усунення.

Завдання. Створити базу даних (MS Excel) в якій зберігаються інформація про технічні характеристики автомобіля (ВАЗ-2121), а також інформація про характеристики тестуючого автомобіля, які вводяться із клавіатури. Дані тестуючого автомобіля повинні порівнюватися з характеристиками з бази даних і в залежності від цих порівнянь повинно виводитись у комірці причини несправностей і варіанти їх розв’язання.

Хід роботи:

 1.               Створити документ MS Excel під назвою :”Діагностика автомобіля”.
 2.               За зразком створити таблицю:

 

 1.               У діапазон комірок С3:С5, введіть наступні характеристики: 130,11,18.
 2.               В колонку  “Можливі причини несправностей автомобіля” використовуючи функцію ЕСЛИ введіть причини несправностей тестуючого автомобіля в залежності від характеристик введених з клавіатури, інакше повідомлення про те що все в нормі.( =ЕСЛИ(C3<B3;"Несправності двигуна, поганий бензин";"Все добре")).

=ЕСЛИ(C4>B4;"Погана якість бензину, Зношеність стану клапанів, Зношені свічки";"Все добре")

=ЕСЛИ(C5>B5;"Несправні свічки запалювання";"Все добре")

 1.               В колонку “Варіанти вирішення”  використовуючи функцію ЕСЛИ введіть повідомлення про варіанти усунення несправності, якщо вони є, інакше повідомлення про те що все в нормі.( =ЕСЛИ(C3<B3;"Потрібен хороший бензин, не перевантажуйте автомобіль";"все добре"))

=ЕСЛИ(C4>B4;"Якісний  бензин, Замініть  двигун";"Все добре")

=ЕСЛИ(C5>B5;"Замініть свічки";"Все добре")

 1.               Збережіть  документ.

Контрольні питання:

 1. Які функції називають логічними?
 2. Результатами функції ЕСЛИ можуть бути…
 3. Назвіть знаки логічних функції.
 4. Яка множина знаків логічних функцій?

6. Усвідомлення нових знань(3хв.).

Ви познайомилися з логічними функціями.

Гра «Закінчи речення»

 1. Функція ЕСЛИ дозволяє...
 2. Для того, щоб вибрати з трьох і більш за варіанти, потрібно...
 3. Excel дозволяє використовувати до…. вкладених функцій ЕСЛИ.
 4. Результатами функції ЕСЛИ можуть бути…

7. Підбиття підсумків уроку (2хв.).

Обговорення помилок учнів, відповідь на запитання. Виставлення оцінок.

8. Домашнє завдання(1хв.) . Вивчити конспект.

 

 


Список використаних джерел:

1. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Посібник / За редакцією О. І. Пушкаря. – К.: ВЦ «Академія»,  2001.– 696 с. – С. 408 – 425.

2. Баженов В. А. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Каравела, 2007.– 640 с. – С. 330 – 335.

3. Тхір І. Л., Галушка В. П., Юзьків А. В. Посібник користувача ПК. – Друге видання. – Тернопіль: СМП «Астон», 2002. – 718 с. – С. 629 – 630.

4. Гаєвський O. Ю. Інформатика. 7-11 Клас — К.: А.С.К., 2005.

5. Кузьмин В. Microsoft Office Excel 2003: Учебный курс. – СПб.:Питер, 2004. – 493 с. – С. 191 – 242.

  6. Зарецька І. T., Гуржій A M., Соколов O. Ю. Методичний посібник з    інформатики. — X.: Факт, 2004.

7. Корнеев В. П., Николайчук В. И. Информатика и компьютерная техника: Учебное пособие  в 4-х частях. Часть III: Обработка информации с помощью электронных таблиц Microsoft Excel. 2-е издание. – К.: ПП Графіка, 2005. – 270 с. – С.  97 – 122.

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

Додаток 2.

 


Додаток 4.

Фотографії із заходу

C:\Users\диавест\Desktop\Атестація\урок\урок інформатики 2014\DSC09649.JPG

 

 

 

C:\Users\диавест\Desktop\Атестація\урок\урок інформатики 2014\DSC09650.JPG

C:\Users\диавест\Desktop\Атестація\урок\урок інформатики 2014\DSC09648.JPG

 

 

 

C:\Users\диавест\Desktop\Атестація\урок\урок інформатики 2014\DSC09653.JPG

1

 

docx
Додано
3 липня 2018
Переглядів
424
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку