31 травня о 18:00Вебінар: Психологічна складова роботи вчителя: відновлення власних ресурсів

Методична розробка "Варіативний модуль "Аплікація з соломки""

Про матеріал

Методичка призначена в основному для вчителів сільської місцевості. Також її можна використовувати у змішаних класах. Розробка містить поурочне планування, розробку уроків варіативного модуля, майстер-клас та зразки оформлення виробів аплікацією соломкою.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЇ  10-11 КЛАС

 

ВАРІАТИВНИЙ  МОДУЛЬ

«ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ  АПЛІКАЦІЇ  СОЛОМКОЮ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У навчально-методичному посібнику  розкрито структуру  творчого  проекту, вимоги до  оформлення  портфоліо,  можливості та потенціал використання інформаційно-комунікаційних технологій  під  час  викладання трудового  навчаня, поурочна  розробка  варіативного  модуля  «Технологія  виготовлення  аплікації  з  соломки».  Матеріали стануть у нагоді вчителям трудового навчання при використанні у навчальному процесі.  

 

ЗМІСТ

1. Поурочне  планування.

2.  Розробка  уроків.

3. Майстер-клас.

4. Оригінальні  вироби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАТИВНИЙ  МОДУЛЬ

«ТЕХНОЛОГІЯ   ВИГОТОВЛЕННЯ АПЛІКАЦІЇ  З  СОЛОМИ»

 

Пояснювальна записка

Варіативний  модуль розроблено відповідно  до навчальної програми «Технології. 10–11 класи». Програмою модуля передбачене ознайомлення учнів із   технологією  виготовлення  аплікації  з  соломи як  одного із видів декоративно- ужиткового мистецтва.  

Аплікація із соломки   є одним з найцікавіших видів народної творчості, яка    відкриває широкі можливості для естетичного розвитку  учнів, навчання і виховання  на матеріалах народного побуту, звичаїв, традицій, обрядів. Оригінальність цього природного матеріалу дає  можливість втілювати найрізноманітніші творчі задуми й конструктивні рішення, саме тому  аплікацію з  соломи доречно вивчати в школі.  

Основні завдання варіативного  модуля  полягають у формуванні таких компетентностей:

Пізнавальної: ознайомлення з різними матеріалами, інструментами, техніками виготовлення  аплікації.

Практичної: вироблення трудових вмінь, навичок обробки матеріалів, роботи з інструментами, засвоєння технологій виготовлення  аплікації.

Творчої: формування творчої особистості, її художнього смаку, пізнавального інтересу, творчої уяви, фантазії, задоволення потреб особистості у творчій самореалізації.

Соціальної: розвиток стійкого інтересу до мистецтва свого народу, його історії та традицій; виховання позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство тощо), доброзичливості й товариськості у ставленні до інших, вміння працювати в колективі.

Виготовлення виробів    реалізується через проектно-технологічну діяльність, під час якої особливо дієвим є міжпредметний зв’язок з уроками історії, народознавства, образотворчого мистецтва, художньої  культури. Як результат роботи  над змістом модуля учні  повинні  виконати творчий проект. Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.

Умови  реалізації  модуля:

1. Правила  техніки  безпеки  з  праскою, ножицями, ножем-різаком.

2. Наявність  інструментів: ніж - різак, ножиці, пензлик  для  клею, простий олівець, ластик.

4. Матеріали:  соломка, клей, калька, картон  або  оксамитовий  папір.

5. Спеціальні  джерела  інформації.

6. Дидактичні та  наглядно – ілюстративні  матеріали: дидактичні картки; готові вироби; інструкційні  картки, колекція  зразків  солом’яних  стрічок  різного  відтінку, інструкції  з  правил  техніки  безпеки.

7. Презентації  окремих  уроків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЇ   10- 11  КЛАС   (1 год  на  тиждень)

ВАРІАТИВНИЙ   МОДУЛЬ

«ТЕХНОЛОГІЯ  ВИГОТОВЛЕННЯ  АПЛІКАЦІЇ   З  СОЛОМКИ»  (20 год)

 

 

  п/п

 

Дата

 

Клас

 

Зміст   навчального  матеріалу

Домашнє завдання

Основи технології виготовлення аплікації  з соломки.     (4 год)

 

1

 

 

 

Поняття творчого проекту.   Вибір  теми  проекту. Пояснювальна записка до творчого проекту, її складові, правила оформлення.  Практична  робота. Обгрунтування  вибору  теми  проекту. Визначення  мети і  завдань  проекту.  Складання  плану  виконання  проекту.

Пошук інформації,   яка необ­хід­на для виконання завдань проекту.

 

2

 

 

Короткі  історичні  відомості  про розвиток  аплікації   із  соломки   Матеріали  та  інструменти для аплікації  з  соломки.  Технологія  виготовлення   аплікації  з  соломки.

Підготувати  історичну  довідку.     

 

3

 

 

 

 

Види  та  властивості  соломи. Будова  соломи. Підготовка  соломи  до  роботи. Основні  прийоми  роботи. Правила безпечної праці при роботі з різними інструментами.                           Практична робота. Ознайомлення з будовою  соломи. Підготовка  соломи  до  роботи.

Вивчити  правила безпечної праці. Принести  все   необхідне  для  виконання  практичної роботи

 

4

 

 

 

 

 

Основні техніки    роботи  з соломкою. Способи   з’єднання деталей   та  закріплення деталей аплікації.   

Практична  робота. Техніка  виготовлення  найпростіших  елементів  аплікації.

Знайти  зображення  виробів-аналогів і  визначитись  з  технікою  виконання.

 Проектування  та виготовлення   аплікації  з  соломки    (14 год)

 

5

 

 

Створення банку ідей на  основі  зібраної  інформації. Ескізні малюнки  як складова процесу  виготовлення  аплікації. Практична  робота. Аналіз  виробів-аналогів.  Створення  ескізного малюнка. Вимоги до проектованого виробу.

Закінчити виконання  практичної  роботи.

6

 

 

 

Практична  робота. Опис майбутнього  виробу. Підбір  інструментів  та  матеріалів. Підготовка  ескізного малюнка  та   до  роботи.

Принести закінчений   ескіз.

7

 

 

 

Поточний  інструктаж. Практична  робота.    Складання  технологічної  картки. 

 

Принести основу  для  аплікації та  все  необхідне  для виконання  практичної  роботи.

 

 

 

 

 

 .

8

 

 

Поточний  інструктаж. Практична  робота.  Перенесення  малюнка  на  кальку. Наклеювання  підготовленої  соломки  на  кальку.

9

 

 

Поточний  інструктаж. Практична  робота.  Наклеювання  підготовленої  соломки                        на  кальку.

10

 

 

Поточний  інструктаж. Практична  робота.  Наклеювання  підготовленої  соломки                          на  кальку.

11

 

 

Поточний  інструктаж. Практична  робота.     Вирізання  деталей   аплікації.

12

 

 

Поточний  інструктаж. Практична  робота.     Вирізання  деталей   аплікації.

13

 

 

 Поточний  інструктаж. Практична  робота. Збирання  готової    аплікації з  вирізаних  елементів.

14

 

 

Поточний  інструктаж. Практична  робота. Збирання  готової    аплікації. 

15

 

 

Поточний  інструктаж. Практична  робота.  Оформлення  аплікації. Контроль якості виробу. Догляд  за  виробами.

Принести  закінчений   виріб.

16

 

 

Практична  робота.  Економічне обґрунтування виробу.  Екологічна  експертиза. Мінімаркетингові  дослідження.

Принести  необхідні  документи для  практичної  роботи.

17

 

 

Практична  робота.  Формулювання  висновків до  проекту. Компонування портфоліо проекту.

18

 

 

Практична  робота. Компонування портфоліо проекту.

Підготуватися  до  захисту виробу.

Презентація виготовлених виробів.   (2 год)

19

 

 

Захист  проекту.                           Самооцінювання та оцінювання виробів.

 

20

 

 

Захист  проекту.                                            Самооцінювання та оцінювання виробів.  

 

 

УРОК  №1.

 ТЕМА УРОКУ.  Поняття творчого проекту.   Вибір  теми  проекту. Пояснювальна записка до творчого проекту, її складові, правила оформлення.  Практична  робота. Обгрунтування  вибору  теми  проекту. Визначення  мети і  завдань  проекту.  Складання  плану  виконання  проекту.

Мета уроку:

Навчальна: узагальнити і систематизувати  знання  учнів  про    творчий  проект, його  етапи та  структуру  проектної  папки; спрямувати роботу учнів                                  на усвідомлення ними проблемної сфери, яка спонукатиме їх до  вибору  теми  проекту визначити мету, завдання  та  план  виконання проекту;

Розвивальна: розвиток технічного мислення,  творчого мислення  та пізнавальних здібностей.

Виховна: виховання працелюбності і  організованості, раціональності, практичності.

Профорієнтаційна: формування  інтересу  до праці  і ознайомлення з професією.

Обладнання: мультимедійна  презентація, зразки  портфоліо, чисті  аркуші  паперу, картка «Обгрунтування  теми  проекту.  Мета  і завдання проекту.  План  проекту.» 

Тип  уроку: комбінований.

Хід  уроку:

І.  Організаційний  момент.

 • Привітання і  перевірка присутніх
 • Перевірка готовності учнів  до уроку

ІІ. Актуалізація  опорних  знань.

Станція  «Кросворд».   (СЛАЙД 1)

Вчитель задає питання , відповідь на них розташовується горизонтально  у кросворді. Відповідь  необхідно формулювати в однині. Якщо  учень дає  правильну  відповідь -  отримує кольоровий квадратик із паперу, який додає 1 бал до оцінки.

 

(СЛАЙД 2)

е

т

а

П

 

 

п

Р

а

 в

и

л

о

у

р

О

к

 

д

ж

Е

р

е

л

о

д

е

К

о

р

 

п

о

Т

р

е

б

а

 

Питання:

 1. Послідовність  виготовлення будь-якого  виробу  складається з…..   (етапів).
 2. Їх  обов’язково  потрібно  дотримуватись  під  час виконання  практичної  роботи.  (правила)
 3. Робочий  час  у школі  для  виготовлення   виробу.  (урок)
 1. Книги, журнали, Інтернет  -  це     ………    інформації.     (джерела)
 2. Прикрашання  будь -  якого  виробу  ще називають …..  (декор).
 3. Основним критерієм  вибору  виробу  для  виготовлення є …..  (потреба)

Відповівши на них правильно, у зафарбованому  вертикальному стовпчику  утвориться  слово  «проект».

ІІІ. Мотивація   уроку.

              Бесіда.  Як  ви  думаєте, чому  ключове  слово – ПРОЕКТ?

 • Що  ви  знаєте  про дане  поняття?
 • Який  проект ми будемо  виконувати в школі?

 

Під  час бесіди учні  повинні  дати визначення  проекту, їх класифікацію,  обов’язково вказати, що  існує навчальне  проектування  і  виробниче  проектування.  (СЛАЙД № 3).  Вчитель  узагальнює  відповіді  учнів і акцентує  увагу на тому, що        з сьогоднішнього уроку ми розпочинаємо  роботу  над  навчальним творчим  проектом.

Станція    «Правильний  вибір». (СЛАЙД №4)

Отже, сьогодні   ми   маємо  визначитись  над  яким  проектом  ми  будемо  працювати. Для  цього  я  буду  читати вам теми  проектів, які  пропонує  навчальна  програма, а  ви будете  голосувати. Якщо  вам  не  зрозуміла певна тема  проекту, то  запитуйте, щоб  я могла  пояснити.  (проводиться  голосування).

Під час  обговорення вибору теми проекту я спрямовую  увагу учнів на  те, що  проект перш за все  має  бути  актуальним  на  данний  час. Актуальність проекту «Технологія  виготовлення аплікації  з  соломки»   полягає  у  тому, що  це є одним  із  видів  народної  творчості, робота  над  проектом відкриває широкі можливості для   виховання  на матеріалах народного побуту, звичаїв  та  обрядів.   Також  толерантно  підводю  учнів до того, що  на  даний час   користуються  попитом виробу в  національному  стилі  і особливо  з  природніх  матеріалів. До  того ж техніка дуже  проста,  дешева  і доступна.

Під час розповіді вчитель пропонує  розглянути  гоотові вироби, а потім вчитель      на дошку проектує  слайди з зображенням виробів  саме на  українську  тематику.  (СЛАЙД № 5-6)   (Додаток 1)

Оголошення  теми,  мети   і  завдань  уроку.

ІІІ.  Вивчення  теоретичного  матеріалу.

Станція «Теоретичні знання». (СЛАЙД  №7). 

На  столах  в  учнів  містяться   проектні  папки  виконані  ними  у попередніх  класах. Вчитель  запитує  учнів: «Що  у вас  розміщено  на  столах?» ……. (відповіді  учнів). Правильно – проектна  папка.  «Що  називають  проектною  папкою?»

Пояснювальна  записка (портфоліо) -   це набір документів, які необхідні для виконання того чи іншого задуманого виробу, оформлених відповідним чином і складених в окрему папку. 

Портфоліо  має чітку структуру:

 

                           

                   Титульна   сторінка                                                  Зміст

 

Вчитель  звертає  увагу  на те, що  робота  над  проектом  має  певні  етапи, які                     і відображені  у  портфоліо.  Учні  отримують   4  листка  зошита, пишуть  на  них назви  цих   етапів і через  2 хв. вчитель перевіряє  виконання  завдання, учні  мають   підняти  тоді  листок,  коли їх  назва співпадає  з  вказаною  на  слайді.

ЕТАПИ  ПРОЕКТУ.

 

 1.  Організаційно – підготовчий  етап.  (СЛАЙД  №7)
 2. Конструкторський  етап.
 3. Технологічний  етап.                                                                                               4. Заключний  етап.

Сьогодні  ми розпочинаємо  з  першого етапу.  Його  стадії. (СЛАЙД  №8)

1.1. Обґрунтування теми проекту і вибору об’єкту проектування.  ЇЇ актуальність.

1.2. Постановка мети і визначення завдань проекту. 

1.3. Складання  плану  реалізації  проекту.

1.4. Історичні  відомості  про  виріб.

1.5.  Аналіз виробів-аналогів та пошук варіантів їх удосконалення.

1.6.  Визначити основні характеристики та встановити вимоги до власного виробу.

 

 IV.  Виконання практичної  роботи.

Станція «Поміркуй».  (СЛАЙД  №9)

Практична  робота №1.  Обґрунтування вибору теми   проекту.   

(Учні  отримують картки, які  містять  необхідну  інформацію  для  виконання  практичної  роботи)

 1. Час виконання  10 хв.    

2. Виконати письмово  у  зошиті.                                                                                                 3. Чітко  написати  з якою  метою  плануєте  використати виріб.                                                     4.  Має  бути виконаний в національному  стилі.

Практична  робота №1. Постановка  мети   проекту.   (СЛАЙД 10)

Мета  має  бути:

 • Чітка
 • Зрозуміла
 • Конкретна
 • Посильна для  досягнення  результату

Адже від  мети залежить діяльність учня  і кінцевий результат.  

Практична  робота №1.  Визначення  завдань  проекту.

Учитель пропонує дітям роботу в групах.                                                                Учитель  об’єднує клас  у 3 групи і роздає їм пакет карток  «Визначенням завдань для виконання проекту», діти повинні поміркувати і розкласти ці картки у логічному порядку, вийти до дошки , продемонструвати та обґрунтувати свою роботу.  Кожна  група  отримує свій  набір  карток, 1 група - Організаційно-підготовчий етап, 2 група - Конструкторський етап, 3 група – Заключний  етап.

Картки   «Визначенням завдань для виконання проекту»

 

 

КАРТКА  №1

Пошук історичних відомостей про еволюцію об’єкта проектування;

 Аналіз об’єктів-аналогів;

 Обрання об’єкта проектування на основі проведених досліджень.

Визначення  актуальності  теми проекту;

 

 

КАРТКА  №2

 Опис зовнішнього вигляду та конструкції виробу;

Складання технологічної карти на виготовлення виробу;

Підбір необхідних матеріалів, інструментів та обладнання для виготовлення  виробу;

Виконання ескізу об’єкта проектування;

 

 

КАРТКА  №3

Екологічна  експертиза.

Висновки (підведення підсумків і аналіз виконаної роботи).

Елементарне економічне обґрунтування собівартості виробу.

Фото  і реклама виготовленого виробу.

Проведення міні-маркетингового дослідження.

1. Організаційно-підготовчий етап

1.1. Визначення  актуальності теми проекту;

1.2. Пошук історичних відомостей про еволюцію об’єкта проектування;

 1.3. Аналіз об’єктів-аналогів;

 1.4. Обрання об’єкта проектування на основі проведених досліджень.

2. Конструкторський етап:

2.1. Виконання ескізу об’єкта проектування;

2.2. Опис зовнішнього вигляду та конструкції виробу;

2.3.  Підбір необхідних матеріалів, інструментів та обладнання для виготовлення  виробу;

2.4. Складання технологічної карти на виготовлення виробу;

3. Технологічний етап:

3.1. Безпосереднє виготовлення обраного об’єкту діяльності.

4. Заключний етап:

4.1. Елементарне економічне обґрунтування собівартості виробу.

4.2.  Екологічна  експертиза.

4.1.  Фото  і реклама виготовленого виробу.

4.3. Проведення міні-маркетингового дослідження.

4.4. Висновки (підведення підсумків і аналіз виконаної роботи).

 

Вчитель  аналізує  роботу учнів  і вказує, що  розглянули  лише  три  етапи. А є ще  четвертий – технологічний.  На  цьому  етапі відбувається  виготовлення  виробу. 

Практична  робота №1.  Складання  плану  виконання  проекту. (СЛАЙД  №11)

Учні  отримують роздруківки з таблицею (Додаток 1), потім  разом   з  вчителем  заповнюють  її.

V.  Підсумок  уроку.

 Потім  вчитель  збирає  зошити  для  перевірки  практичних  робіт.  В  зошиті  учні  розміщують кольорові квадратики із паперу, які  отримували  під  час  уроку.

VІ. Домашнє  завдання.  

1.  Ознайомити  членів родини з   обраною  темою  проекту.  Узгодити з батьками орієнтовні   витрати на творчий проект (виготовлення виробу).

2.  Підготувати  невелике  повідомлення   про аплікацію  з  соломи  (1 хв), яке  попередньо бажано  надіслати   в  групу  на  сайт  школи  для перевірки.

Вчитель  розміщує  повідомлення   на  сайті  школи:

Пояснювальна записка до творчого проекту 

 1.1. Обґрунтування вибору теми проекту.  Актуальність теми проекту

1.2.  Мета  і  завдання  проекту  

1.3   План виконання творчого  проекту

 

2.1.  Історія еволюції  виробу

2.2.  Банк  ідей

2.3. Аналіз  виробів – аналогів.  Вимоги  до майбутнього  виробу

  2.4.  Конструювання   виробу    

        2.4.1.  Ескіз  виробу  та  його  опис 

        2.4.2.  Техніки  виготовлення  виробу 

        2.4.3. Добір матеріалів та інструментів  

        2.4.4. Організація робочого місця, правила  ТБ    

       2.4.5.  Технологічна  картка 

        2.5.  Економічний аналіз  виробу та міні-маркетингові  дослідження  

        2.6.  Екологічна  експертиза 

        2.7.  Міні - маркетингові  дослідження. реклама

         Додаток 1

План проектної діяльності

з.п.

Назви етапів

К-сть

уроків

Термін виконання

1

Організаційно-підготовчий

 

З_________ до _________        

2

Технологічний

 

З_________ до _________        

3

Конструкторський

 

З_________ до _________        

4

Заключний

 

З_________ до _________        

 

УРОК №2

ТЕМА  УРОКУ:     Короткі  історичні  відомості  про розвиток  аплікації.   Технологія  виконання  аплікації.  Інструменти  і  матеріали  для  аплікації.

Мета  уроку: ознайомити учнів з історією  еволюції  аплікації  з  соломки ; розглянути    технологію   виконання  аплікації. Розвивати  вміння  правильно  організовувати  робоче  місце та  дотримуватись  послідовності  у  роботі.  Виховувати   любов до природи, дбайливого та шанобливого ставлення до народних традицій, національної свідомості,.

Обладнання:  солома, ніж-різак, ножиці,  калька, коробка для  зберігання соломи,    круглий олівець,  ємкість  для  води,  невелика  ганчірка.

Наочність: мультимедійна  презентація, зразки солом’яних  стрічок,  готові  вироби, демонстраційний  зразок  для  кожного  етапу  виготовлення  аплікації.

Тип  уроку: комбінований.

Хід уроку:

І. Організаційна частина

 • Перевірити  кількість  учнів  
 • Привітання  з  учнями.

 ІІ.  Перевірка  домашнього  завдання.

 • Аналіз  практичних  робіт, виконаних  на попередньому  уроці.
 • Учні розповідають  свої  повідомлення  за  вибором  вчителя.
 • Аналіз   повідомлень.

ІІІ. Актуалізація  опорних  знань.

    Отже, як  ви вже  почули  з  повідомлень, наші  пращури  були  дуже  творчими                  і хазяйновитими. Навіть соломі  знайшли застосування. І  це не  просто так.

Повідомлення  теми  і мети  уроку.

IV.  Вивчення  нового  матеріалу.

Ви мабуть не раз  чули  вислів: «Хліб  всьому  голова!»   На вашу  думку, що він означає? (відповіді  учнів). Так, дійсно, хліб –  був і є   основою    благополуччя   як  людей, так і  країни.   Життя землероба і його сім’ї завжди залежало саме  від  урожаю. До того ж  люди  використовували не лише  зерно  пшениці, а й  її  стебла – так звану  солому. 

  А чи знаєте ви, що  всі землеробські народи наділяли стебла хлібних рослин особливою духовною сутністю, вірили, що в них закладений дух  хлібного поля, сила його родючості, вважалось, що і колоски і солома, скошені при дотриманні особливих ритуалів, здатні впливати на благополуччя селянського життя. Солома завжди була незамінним  матеріалом для створеня різних обрядів. Вінками з колосків прикрашали голови дівчат-жниць, їх дарували господарю поля в знак побажання благополуччя. “Дідух”, майстерно виготовлений з обжинкових колосків, є невід’ємним атрибутом різдвяних свят нашого народу. Він займав почесне місце на столі на Свят-вечір в більшості населених пунктів України. До  того ж солома, вирощена руками людини в праці, в турботі про хліб не могла не тішити людину своєю красою. Краса її золотистого відтінку її  блиск –  саме ці художні якості  матеріалу  вміло    відображались   у  кращих творах народних умільців.  

 Найбільш доступний і легко здійсненний спосіб використання соломи –                           це аплікація.   

Аплікація   соломкою  отримала популярність в Білорусії, Литві і  на Україні.   Цей  вид  рукоділля  виник тому, що   сільські жителі Білорусі та  України прагнули прикрасити свій побут декоративними виробами. Сільські майстри, орієнтуючись на вироби професійного мистецтва (але  які  були  їм  недоступні матеріально), створювали свої твори з доступних матеріалів, придумуючи власні технології. На жаль, майже не збереглися вироби, декоровані соломкою, але ті деякі зразки, що знаходяться в музейних колекціях, датуються  18 - початком 19  століття.

Ще в ХVШ столітті в Європі рясно обклеювали різноманітними візерунками із соломки всілякі коробочки, дрібні предмети, покриваючи орнаментом усі їхньої площини.  Тобто, за часів свого виникнення і розвитку аплікація соломкою застосовувалася для прикраси двох родів виробів: з дерева - меблі, невеликі дерев'яні побутові речі і з тканини - настінні килими. Різна якість і розміри  поверхонь (в одному випадку - тверде дерево і невелика поверхня, у другому - м'яка тканина і значні розміри килима) призвели до утворення двох напрямів в аплікації соломкою: аплікації геометричними елементами і аплікації криволінійними елементами.

Створюючи необхідні предмети побуту, сільські майстри прагнули прикрасити їх. замість дорогих і рідких матеріалів. У Польщі, Чехословаччині, Росії соломкою прикрашали крашанки, іграшки, рамочки для фотографій, скриньки, табакерки.  

Накопичений поколіннями досвід, вивчення і розвиток визначених прийомів                       і техніки виготовлення - підняли це ремесло на високий рівень.

Починаючи із середини XX століття, настає період організаційного розвитку у виді державних підприємств. Так, наприклад, у середині 50-х років сформувалися промисли в місті Жлобині і Бресті (Білорусії). У 70-х роках - в Ужгороді Закарпатської області й ін. Тобто, мистецтво аплікації з соломи є одним із наймолодших видів декоративно-ужиткової творчості в Україні.

Вироби, декоровані соломкою є постійними експонатами виставок декоративного мистецтва, як за кордоном, так і в нашій країні і користаються попитом у покупців. (додаток 2,3)

Роботу з соломою можна розділити на наступні види:

 1) в'язка і зшивання виробів з пучків соломи (дідух);

 2) виготовлення об'ємних  виробів з соломи (іграшки, корзини, капелюхи тощо);

 3) плоске плетіння  з прасованої соломи  (штори, доріжки);

 4) аплікація з соломи.

 

Інструменти і обладнання.

Як ви вже зрозуміли з повідомлень, при  заготівлі соломки застосовується серп.                   Під  час роботи в школі    заготовляти солому я  буду сама, в цілях  безпеки.

При виготовленні  аплікації з соломи  використовують:

(учні  записують  все  коротко   у   зошит)

Назва

Основні   характеристики

1

Ножиці

маленькі  гострі для  розрізання соломи і  звичайні  для                       нарізання соломки і відсікання твердих частин стебел, вузликів, а також для вирівнювання  солом’яних  стрічок

2

Ніж - різак

Гострий, із  зручною  ручкою

3

Пінцет

Маленький   для  розміщення солом’яних  стрічок

4

Калька

М’яка, бежевого  кольору або  білого

5

Пензлик

Бажано  різних  розмірів

6

Клей

Якісний

7

Олівець

Круглий

8

Лінійка

Дерев’яна

9

Основа

Може  бути  різний матеріал: дерево, картон, папір.  Найкраще        взяти ДВП відповідного розміру або фанеру й обтягнути                 тканиною. Вона створює чудовий фон, адже від фону залежить       вигляд вашої роботи.   Для посилення контрастності малюнків                     колір   краще підбирати темний, насичений.  Переважно це                         чорний,  темно-синій, темно-зелений, коричневий, темно-                      вишневий. Соломка ефектно   виглядає  на матовій поверхні.                    Тому  у  нашому  випадку  найкращий  варіант – це оксамитовий                папір.
 

10

Тверда 

основа  для  роботи з  соломкою

ДВП  або  фанера

 

Ці  інструменти  і матеріали  вам  потрібні будуть  для  роботи  над  проектом.  Також  ви  вже  мабуть  читали, що також  використовують праску, ємкість  для  води, фарбники, махровий  рушник. Але  ми   їх  використовувати не будемо. Для правильної  організації  робочого  місця  все  обладнання  потрібно  зберігати                     в коробці. Також  рекомендую  принести  файл для зберігання  солом’яних  стрічок.  

Працювати  будемо на звичайних  столах. Тому також  необхідна  ганчірка.

Декоративні  властивості  соломки: пластичність, колір, блиск.  Технологія виконання  аплікації  з соломи дуже доступна та  зрозуміла.  Це дуже красивий,  довговічний  та оригінальний матеріал.

Картина панно рисунок Аппликация Цветы Соломка фото 2

 

Технологія  виготовлення  аплікації  з соломки.

 1.  Збір  соломи.
 2. Сортування, чищення, нарізання   солом’яних  трубочок.
 3. Формування  солом’яних  стрічок.
 4. Вибір  малюнка  та  основи.
 5. Тонування  соломки (за необхідністю).
 6. Розбивка  малюнка  на  деталі.
 7. Перевести деталі  малюнка на  кальку  з  позначенням тону і напрямку розміщення соломки.
 8. Наклеювання  солом’яних  стрічок  на кальку, створення  солом’яних  пластин.
 9. Розміщення  солом’яних  пластин під  прес.
 10.  Вирізання деталей.
 11.  Збір  аплікації   на  основі.
 12.  Оздоблення  виробу.

Вчитель,  кожен  етап   виготовлення аплікації,  супроводжує  демонстрацією  або  використовує  презентацію  з  майстер-класом.

4.  Підведення  підсумків.  Рефлексія.

  Отже, сьогодні ви дізнались  як  народжувалось  дане  мистецтво і ознайомились                  з  технологією  виготовлення  аплікації  з  соломки.  Тепер кожен з  вас  може вже   попередньо визначитись,  який  саме  виріб  буде  виготовляти.

5. Домашнє  завдання.

1.  Принести робочу  форму та обладнання, яке записане  в зошиті, крім  ножа. Своє  обладнання скласти в окрему  коробку і підписати.

2. Розпочати оформлення «Пояснювальної записки» ( практична  робота №1, оформити на окремому аркуші  або  надіслати документом вчителю  на  сайт  школи).

3. Підготувати  історичну  довідку  про еволюцію   аплікації  з  соломки. Всі  інформаційні  джерела  записувати, якщо  сайти, то  зберігати  їх адреси. Історичну  довідку  теж  можна  надіслати  документом  на  сайт  школи  для  перевірки.

Додаток 2

Панно (картини)                                                                            

Картина панно рисунок Плетение Конек-Горбунок Соломка фото 4     Картина панно рисунок Аппликация Изделие из соломки Дракончик Соломка фото 6

http://ua.convdocs.org/pars_docs/refs/91/90691/90691_html_m61ad7e20.jpg          Аппликация - Панно Гуканне вясны

Аплікації текстильні    Аппликация - Картины из соломы-1

 

Сучасні  вироби  оздоблені  аплікацією  з  соломки

 пасхальные яйца декор соломкой (6) (652x700, 709Kb)       Поделка изделие Аппликация Панно и рамки для фото из соломки Соломка фото 5

                     Крашанка                                                    Рамка  для  фото                            

Декор предметов Аппликация Соломка Соломка фото 1                           Декор предметов Аппликация Соломка Соломка фото 17

                    Сільничка                                                     Декоративні  ложки

Декор предметов Аппликация Соломка Соломка фото 9  Поделка изделие Аппликация шкатулка Соломка фото 2

                    Кухонна  дошка                                           Скринька

Додаток  3

Роботи  українських  майстрів

 2014 рік.        У Вінницькому обласному художньому музеї відкрили виставку майстра народного мистецтва Івана Сердюка. Експозиція має назву                          «З любов'ю до України» та складається з 65 робіт, більшість з яких створені за мотивами віршів і прози Тараса Шевченка та народних пісень.

                           Роботи майстра, виконані у традиційних техніках аплікації соломкою та народного малярства і повністю присвячені українському фольклору та поезії, видатним особистостям історії та літератури України

http://savepic.su/4307306.jpg

http://savepic.su/4295021.jpg     http://savepic.su/4296045.jpg
 

Аплікації соломкою

"Кобзар" та "Як три сестри-жалібниці в похід брата виряджали"
 

 

Майстриня Мирослава Бойків з Івано-Франківщини.   Її солом’яні ікони стали неабиякою прикрасою виставки «З любов’ю до минулого».

http://made-in-ukraine.info/wp-content/uploads/2011/04/21-222x300.jpg   http://made-in-ukraine.info/wp-content/uploads/2011/04/47-235x300.jpg   http://made-in-ukraine.info/wp-content/uploads/2011/04/314-203x300.jpg

"Українська Мадонна" Мирослава Бойків. Аплікація з соломи, 2010 рік.

"Ангел-охоронець", 2003 рік

"Святий Миколай-Чудотворець", 2008 рік

В  інтерв’ю пані  Мирослава розповідала, що  займається  мистецтвом ще з 2002 року і на  запитання: «Скільки часу Ви витрачаєте на одну ікону?», майстриня  відповіла: « Тут вимір часу іде на роки. Один образ можу робити півроку, рік, два роки… Швидко це не буває.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК №3

 ТЕМА  УРОКУ. Види  та  властивості  соломи. Будова  соломи. Підготовка  соломи  до  роботи. Основні  прийоми  роботи. Правила безпечної праці при роботі з різними інструментами.   Практична робота. Ознайомлення з будовою  соломи. Підготовка  соломи  до  роботи.  

                             

 Мета  уроку: ознайомити з  видами та властивостями соломи,  її  будовою та прийомами підготовки  соломи.  Навчити   холодному  способу  підготовки  соломи  до роботи з   дотриманням  правил  техніки  безпеки. Розвивати   увагу та охайність під час  виконання практичної  роботи.  Виховувати  взаємоповагу під час бесіди,  шанування   традицій  нашого  народу.      

Обладнання:  солома,  ножиці, ніж – різак, тверда  основа, ганчірка.

Наочність: солома  різних  видів,  картки  з будовою  стебла  соломи, набір                     «Солом  яні   стрічки  різних  відтінків, інструкцію «Правила  техніки  безпеки під  час   виготовлення  аплікації  з  соломки»

Тип  уроку: комбінований.

Хід уроку:

1. Організаційна частина

 • Підготувати необхідне  обладнання  і  матеріали.
 • Перевірити  кількість  учнів.
 • Призначити  чергових. 

 2.   Перевірка  домашнього  завдання.

 • Вчитель  перевіряє  наявність  коробки  з  необхідним  обладнанням  і наголошує, що   сьогодні  воно  буде  необхідне  під  час  виконання  практичної  роботи
 • Учні  здають  на  перевірку  вчителю історичну  довідку, хто не відправляв  документом  у  «Контакти»

3.  Актуалізація  опорних знань.

Метод «Блеф - клуб».

Вчитель називає твердження, а учні  у зошиті пишуть «так»  або «ні».

   1. Аплікація   соломкою  отримала популярність лише   на Україні.    (ні)

2. Солому   використовують  під час проведення   різних обрядів.  (так)

   3. З соломи  можна  виготовляти  лише   іграшки.  (ні)

4.  Іван Сердюк – це один із майстрів народного мистецтва, який  використовує                   у своїй   творчості аплікацію  з  соломки.    (так)

 5. На жаль, майже не збереглися вироби, декоровані соломкою, але ті деякі зразки, що знаходяться в музейних колекціях, датуються  18 - початком 19  століття.   (так)

6.  Під час виконання  аплікації  з соломи необхідні такі інтрументи:  швейна  машина,  кольорові нитки, ножиці, скотч.  (ні)

7. Під час виготовлення  аплікації  з соломи  потрібно  дотримуватись  певних правил техніки  безпеки.  (так)

Вчитель  перевіряє  виконання  завдання

Повідомлення  теми  і мети  уроку

3.  Вивчення  нового  матеріалу.

(учні можуть  записати  в зошит, те що  підкреслено)

 • Для  виготовлення  аплікації  придатна солома не пом'ята, зрізана ножем або серпом (в крайньому  випадку  ножицями),  досить довга, без тріщин.  Найкраще виривати  рослину  з коренем, щоб не  поломати стебла, особливо  верхню  частину. Для одержання рівномірного золотистого кольору соломку розкладають на сонці і витримують від кількох годин до 2-3 днів. 
 • Збирають солому в різний час: і доки вона ще зелена, і стиглу. Можливий і  такий  варіант заготівлі соломи: після прибирання зернових по краях полів, вздовж доріг залишаються незжаті рослини. Саме  їх можна зрізати. 
 • Відомі понад 90 відтінків природних кольорів.  Колір  соломки  залежить  від умов  росту рослини, часу її збору і особливостей зберігання.   
 • Соломку, зібрану після обмолоту зерна, застосовують рідко, тому, що вона   після обробки стає ламкою і крихкою. Разом з тим вона має по-своєму гарний, неповторно-золотистий колір, який дає додаткові можливості художнику.
 • Для роботи придатна  суха солома  жита, пшениці, вівса, рису (остання, особливо тонка і ніжна) та інших зернових  культур. 

Види     соломи

(розповідь  супроводжується демонстрацією)

Ячмінна соломка підходить до аплікації найкраще. Вона найсвітліша з усіх злаків, найтонша і найеластичніша. Пшенична соломка має гарний світло-золотистий колір, стінки її стебла товщі, ніж у ячмінної соломки, але діаметр стебла більший і стрічка               з пшеничної соломки буде ширшою. Житня соломка товстостінна і для об’ємної аплікації вона не годиться. Вівсяна соломка серед вітчизняних злаків - найм’якіша.  

Будова  соломи.

(розповідь вчитель  супроводжує  демонстрацією)

Розглянемо  уважно  стебло  соломи. ( у  кожного учня  на  парті розміщено нечищене  стебло  житньої  соломи).  Як  бачите  воно   розділене на  відрізки  колінцями (вузлами).  Для  аплікації  використовують міжвузлові  частини  стебла.  Зазвичай  у соломи  5 – 6  колінців. Як правило, нижню  частину  використовують дуже  рідко, тому що  вона товста  і при  обробці  дає  тріщини.  Верхня частина дуже  тонка, але  працювати  з  нею  можна. А  от  середня  частина  найкраща  для  виготовлення  аплікації.

SAM_2121

Практична  робота №2.  Ознайомлення  з  будовою  колоска. Підготовка  соломи  до  роботи.

(Чергові  роздають на кожну  парту     картку    «Будова  стебла соломи»)  

1. Учні  замальовують   будову   стебла соломи  в зошит.

БУДОВА  СТЕБЛА  СОЛОМИ

Плетение из соломы. Этап первый - заготовка соломы и подготовка к работе.

            Верхня  частина - колосок;  

            Нижня   частина  – стебло, яке має  колінця  (вузлики)

                                               і покривний  листок («сорочку»)

 

 

 

 

 

  Основні  прийоми  роботи:

1. Формування солом’яних трубочок.

2. Формування  солом’яних  стрічок.

3. Фарбування  солом’яних трубочок аніліновими фарбами  і тонування солом’яних стрічок за допомогою праски.

Для  виконання всіх  прийомів роботи  необхідно  дотримуватись  правил  безпеки.

Чергові  роздають інструкцію «Правила  техніки  безпеки під  час   виготовлення  аплікації  з  соломки»

 1. Приведіть  себе  в  порядок,   одягніть   робочий  одяг.

2. Приведіть  в  порядок робоче  місце. На  ньому  нічого  не  повинно бути  зайвого.

3. Не  розпочинай  роботу, якщо  що – небудь не зрозуміло.

4.  Користуйтесь  справним    інструментом  за  призначенням.

5. Ножиці  класти  на  парту  зімкнутими  лезами, направленими  від  працюючого.

6. Ножиці  передавати    зімкнутими лезами кільцями  вперед.

 

7. Розпочинайте  роботу  лише  з  дозволу  вчителя.

8. Виконуйте  роботу у вказаній  вчителем  послідовності.

9. Не відволікайтесь під  час  роботи.

10. З майстерні  виходити лише з дозволу  вчителя.

11. Після  роботи  прибрати робоче  місце, користуючись  ганчіркою.

12. При нещасному  випадку  відразу  звертайтеся  до  вчителя.

 

1. Формування солом’яних трубочок.

( розповідь  супроводжується  демонстрацією )

  З стебла  зрізують колосок і листки. Потім розрізають  кожне  стебло поперек біля  колінця і самі  колінця (вузлики) відрізують. З отриманих порожнистих трубочок знімають покривний  листок ("сорочку"), який  дуже  легко  сповзає.  Тепер  сортують соломку за довжиною, товщиною і кольором.     

http://kladraz.ru/upload/blogs/3186_f6baba91a4b2968f196547aa8b86c97e.jpg      http://partnerkis.ru/wp-content/uploads/2013/02/narezhem-solomku.jpg

 

Добре  завжди мати в запасі:

1) набір соломи від різних злаків;

2) набір соломи від одного виду рослин, але  різного періоду їх збору.

 

Практична  робота №2.   (продовження)  Формування  солом’яних  трубочок.

 У ході виконання практичної роботи вчитель:

• контролює дотримання учнями технології виконання  роботи ;

• стежить за дотриманням правил безпечної праці ;

• звертає увагу учнів  на   якість  нарізання  трубочок.

 

2.  Формування  солом’яних  стрічок.

   Тепер  необхідно  «перетворити»   соломяну  трубочки  на  стрічку.  Для цього  існує  два  способи:  холодний  і гарячий.

http://www.uchportfolio.ru/users_content/3b8c6dc0b282e4aa77ac2a109dbc83c8/images/5(11).jpg

 

Гарячий  спосіб.

Для цього підготовлені  соломинки розміщують  у вузькій,  довгій посудині, заливають окропом, закривають  щільно  кришкою і  залишають на  добу. Через  добу, нагрівши  праску, виймають з посудини  по одній – дві  соломинки , кладуть  на газету, щоб стекла вода і розрізають   її маленькими  гострими  ножицями вздовж  навпіл або тільки з одного боку. Потім  прасують  внутрішню  сторону, поки  соломинка  не «перетвориться» у рівну  стрічку.  Прасують на  твердій  поверхні  на якій розміщена  вчетверо складена  газета.

http://www.uchportfolio.ru/users_content/3b8c6dc0b282e4aa77ac2a109dbc83c8/images/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8(4).jpg

 

 

Холодний спосіб.

Для цього підготовлені  соломинки розрізають маленькими  гострими  ножицями вздовж  навпіл, а  потім   розгладжують її ножиком, притискаючи  лезо різака вздовж  стебла.  Можна розрівнювати  кільцями  ножиць.

http://collegy.ucoz.ru/_pu/169/46162408.jpg          http://collegy.ucoz.ru/_pu/169/51571295.jpg

 

 

04-разрезание

07-соскабливание мездры

08-срезание мездры

 

Я   рекомендую використовувати лише   холодний  спосіб, він  менш  трудомісткий                  і саме  головне безпечніший  (учні  не  працюють  з  гарячою  рідиною  та  праскою).

Правила техніки безпеки   під час  роботи з різаком:

 1. Різак клади ручкою до себе.

 2. Уважно слідкуй  за  рухом леза під  час  розрізання солом’яної  стрічки.

 3.  Лише  з дозволу   вчителя    передавай  різак , роби  це  дуже  обережно,  ручкою вперед.

 4.  Використовуй  різак  лише  за  призначенням.

 5.  Не  відволікайся  під  час  роботи.

Практична  робота №2.  (продовження)  Формування  солом’яних  стрічок.

Учні   використовують  холодний  спосіб  для  формування  солом’яних  стрічок.

У ході виконання практичної роботи вчитель:

• контролює дотримання учнями технології виконання  роботи ;

• стежить за дотриманням правил безпечної праці ;

• звертає увагу учнів  на   якість   солом’яних  стрічок.

 

 Отримані  стрічки розкладають між двома аркушами паперу і притискають книгою,  на  слідуючий  урок  стрічки  сортують і зберігають у    файлах.

 

3.  Фарбування солом’яних трубочок    і  тонування солом’яних стрічок                              за допомогою праски.

 Якщо  потрібно, то можна  зробити  солому різних відтінків під час  прасування  – від золотистої до темно-коричневої. Це залежить від того, як довго триматимемо праску на соломі: прогладимо швидко – залишиться світлий колір, потримаємо праску довго – колір стане темнішим, а ще довше – і зовсім коричневим. Також солому можна підфарбувати аніліновими  або  натуральними барвниками, відбілити у перекисі водню.  

SAM_2411                http://collegy.ucoz.ru/_pu/169/95396920.jpg

 

 

4.   Підведення  підсумків.

  Учні  віддають  свої зошити вчителю  для  перевірки, а також    файлики  з  нарізаними  трубочками.  Підписані  солом’яні  стрічки  учні розміщують  під  пресом. Учитель  відмічає учнів,  які успішно впоралися із завданням,  аналізує причини типових помилок.

 5. Домашнє  завдання. 

  1.  Принести  необхідне обладнання.

 2. Розпочати оформлення « Історичної  довідки»  (оформити на окремому аркуші  або  надіслати документом вчителю  на  сайт).

 

ОРІЄНТОВНИЙ КОНСПЕКТ  УЧНЯ.

1. Види соломки:  жито, просо, рис, ячмінь, пшениця, овес та інші  рослини.

2.  Час збору: в кінці літа, до і після   збирання зерна.

    3. Середня частина  соломинки -  найкращий  матеріал для аплікації.  Під час  підготовки  соломи вузли  зрізають, а отримані  соломяні  трубочки  сортують   за довжиною, товщиною і кольором.    

 4.  Властивості  соломи:    різна.    Найтвердіша – житня.

5.  Способи  обробки  соломи:  холодний  і    гарячий.

6. Декоративні  властивості  соломки: пластичність, колір, блиск.

7.  Практична  робота.

 

 УРОК №4.

ТЕМА  УРОКУ.  Основні техніки роботи. Способи   з’єднання деталей   та  закріплення деталей аплікації. Практична  робота. Техніка  виготовлення  найпростіших  елементів  аплікації.  

 

 Мета  уроку:

 • Узагальнити  знання про технологію  виготовлення  аплікації  з  соломки та ознайомити з  основними   техніками   роботи та  способами з’єднання  та  закріплення  деталей  аплікації  на  основі;
 •  Розвивати вміння  систематизувати  знання отримані  на  попередніх  уроках   
 • Виховувати  взаємоповагу під час бесіди,  інтерес до творчої  праці.

 

 Обладнання:  мультимедійна презентація, карточки методу «Перевертні», набір  геометричних  та  криволінійних  елементів, карточки «Геометричні  елементи з  соломки»,  ножиці, солом’яні  стрічки, клей, пензлик, калька, олівець .

Хід уроку:

1. Організаційна частина

Підготувати необхідне  обладнання  і  матеріали.  Перевірити  кількість  учнів.  Призначити  чергових. 

 2.  Перевірка  домашнього  завдання.

 Вчитель аналізує  історичні  довідки  учнів. Вказує  на  кращі  виконанні  роботи і наголошує , щоб  виконували  оформлення  портфоліо  вчасно,  так як це  впливає  на  оцінювання  проекту.

3. Актуалізація  опорних  знань.

 1. Метод  «Перевертні».    Учні  працюють в парах, отримують  карточку  з  одним словом, склавши слово  піднімають руку.  На  виконання  завдання  надається 1 хв.  Потім учні називають слово   і характеризують  його значення.

1

МКАЛОСО

4

КІЗЕС

7

ЕЙКЛ

10

СІБСПО

13

ЧИЙРЯГА

2

НИЙЛОДХО

5

ЦІЖИНО

8

ТИЗЕГА

11

СКАПРА

14

КАЧІРГАН

3

ТОНКАР

6

СЕПР

9

КАРАМ

12

ЦЕТПІН

15

КАРОБКО

 

Відповіді: Соломка (1), клей (7), картон (3) – основні  матеріали.                                 Ножиці (5), праска (11), пінцет (12) – інструменти.                                  Ескіз (4), спосіб (10), гарячий (13), холодний (2), прес (6) -  технологія  виготовлення  виробу.                                                                                Газети (8), рамка (9), ганчірка (14), коробка (15)  – допоміжні  матеріали.   

Оголошення  теми  і   мети  уроку.

3.  Вивчення  нового  матеріалу.

        Аплікації  з соломи  можуть  бути    таких видів: 

 • предметна
 • сюжетна
 • декоративна
 • плоска
 • об’ємна. 

Існує  дві  основні    техніки  виготовлення  аплікації   соломкою:

1. Аплікація  геометричними елементами.

Елементи  необхідної  форми  утворюють  безпосередньо  з  солом’яної  стрічки.                 ЇЇ невелика  ширина і прямі волокна не дають  можливості отримати  інші  форми  чи  розміри.  

http://5-bal.ru/pars_docs/refs/10/9760/9760_html_m6d962080.jpg        пасхальные яйца декор соломкой (1) (504x378, 147Kb)

Геометричні  елементи   умовно  можна  поділити  на дві групи: прості (рис 4.1)             і складні  (рис 4.2).  На  рис 4.3 – 4.8  зображено технологію  виготовлення вказаних  геометричних  елементів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виготовлені  елементи  комбінують  між  собою  і     утворюють необхідний  мотив     (рис 4.9- 4.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Аплікація   криволінійними  елементами.

Використання  криволінійних елементів  дає  можливість створювати аплікації                      із  зображенням  рослинного  та  тваринного  світу, архітектурних  форм,  діяльності  людини  та  ін.  Тобто  перед  вами відкривається  величезне  поле  діяльності. 

Особливістю техніки криволінійної  аплікації  являється  використання  солом’яних   пластів, з  яких  потім вирізають  необхідні  елементи  композиції.  Соломяні  пласти  утворюють  в результаті  наклеювання солом’яних  стрічок на   паперову  основу (кальку).   Соломяні стрічки  наклеюють дуже  охайно, впритул  одна  біля  одної (без  проміжків).

 http://partnerkis.ru/wp-content/uploads/2013/02/nakleim-solomku.jpg         http://partnerkis.ru/wp-content/uploads/2013/02/vyirezhem-listik-300x162.jpg 

Картина панно рисунок Поделка изделие Аппликация Золотая соломка Соломка фото 3      Восхитительные розы. Аппликация из соломки. Мастер-класс (10) (520x390, 114Kb)

Основні  техніки  виготовлення  аплікації.


1) Аплікація об'ємно-випукла.
Всю композицію з соломки або певну деталь в ній можна зробити об'ємно – опуклою:  куполи старовинних побудов, надуті вітром вітрила кораблів, квіти, листя і так далі Навіть при виконанні деталі з соломи одного кольору її опукла поверхня по-різному відображає світло, дарує цілу гамму всіляких відтінків. Ефект посилюється, якщо в роботі використана соломка різного кольору.
Деталь опуклої форми ускладнює збірку композиції.   Збірку таких кольорів починають з верхньої частини до середини.

  Картина панно рисунок Аппликация Цветы Соломка фото 2    http://mtdata.ru/u25/photo3FF3/20623994850-0/original.jpg#20623994850

2) Метод накладки
Цей метод застосовується для виконання всієї композиції або  окремих  деталей. Метод накладки допомагає виразити об'єм, особливості форми і структури   предмету. Суть його – у почерговому наклеюванні підібраних за кольором шматочків солом'яної стрічки перекриваючих частково один одного. Метод накладки личить для зображення черепичних дахів в архітектурних композиціях,  тулуба птиць, луски риб, стволів дерев.

                   поделки из соломки аппликации мастер-класс с пошаговым фото      http://womanwiki.ru/s/images/thumb/9/98/Kakadu.JPG/250px-Kakadu.JPG

 

3) Роботи з розщепленої соломки
Для роботи в цій техніці придатна солома всіх культурних і дикорослих злаків. Розщеплюють солому так. Солом'яну стрічку   розщеплюють   гострим ножем, щоб вийшла бахрома.  Краще проводити операцію поетапно, на невеликих відрізках. Потім розщеплену частину з короткою цілісною смужкою відрізують. Наклеюють солому, починаючи з нижнього ряду деталі. Змащують клеєм лише нерозщеплену частину. Кожен слідуючий ряд своєю бахромою повинен повністю перекрити нерозщеплену частину попереднього. Направлення смужок строго відповідає вказаному в робочому малюнку.  Метод  можна застосовувати, виконуючи окремі деталі: скажімо, гриву, чуб, хвіст коня,  бахрома на скатерті і шторах,   нарядні завіси, деталі одягу. Роботи з розщепленої соломки дуже ефектні.  

http://www.anaparegion.ru/uploads/posts/2011-04/1301924162_vystvka.jpg     Восхитительные розы. Аппликация из соломки. Мастер-класс (46) (520x390, 270Kb)

 

 

http://stranamasterov.ru/files/imagecache/orig_with_logo/i1008/7_9_y4320.jpg              http://stranamasterov.ru/files/imagecache/orig_with_logo/i1008/8_7_y4335.jpg

 

4) Крихта з соломки.
Роботи, виконані з солом'яної крихти, дуже витончені і нагадують живопис маслом або аквареллю. Для здобуття крихти солому нарізують вузькими смужками і потім ножицями кришать на шматочки довільної величини. Для зручності роботи отриману крихту сортують за розміром і кольором.
Через жовтий копіювальний папір на фон переносять композицію, позначають контурами всі деталі і ділянки, що відрізняються кольором. Виконують по черзі кожну деталь, кожну її частину.

  Мастер-класс Аппликация: Ромашки МК - в процессе создания Соломка 8 марта. Фото 13     Мастер-класс Аппликация: Ромашки МК - в процессе создания Соломка 8 марта. Фото 15

 

5) Мозаїка  з   соломки.

Роботи  виконані з невеликих  солом’яних  шматочків   геометричної  форми (квадрат, прямокутник, ромб).  Контури  проклеюються  з  темної  нитки.

 

          Картина панно рисунок Аппликация Мозаика Аппликация соломкой мозаика из соломки Соломка фото 7           Картина панно рисунок Аппликация Мозаика Аппликация соломкой мозаика из соломки Соломка фото 11

 

6)  Комплексний  виріб.

Використовують одну  із  технік  у поєднанні з  тканиною, склом  чи  іншим конструкційним  матеріалом.

       Бабочка             Оберег Аппликация Обереги для дома Соломка

 

Учні   називають   правила  організації робочого місця  та   санітарно – гігієнічні  вимоги під  час виконання  практичної  роботи.

Поточний  інструктаж.

Практична  робота. Виготовлення  найпростіших  елементів  аплікації.  

 

Завдання №1.  Виготовлення  геометричних  елементів.

І. Учні  використовуючи  картки  «Геометричні  елементи  з соломки» виготовляють  3 елемента  на  свій  розсуд.

Завдання №2.  Виготовлення   криволінійних  елементів.

ІІ. На  робочих  столах  в  учнів з  картону розміщенні  найпростіші криволінійні  елементи:   овал, коло, пелюстка  квітки, листок рослини. Учні  за  вибором виготовляють один   з  елементів.

 КРИТИЕРІЇ  ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ  РОБОТИ:

( кожен  критерій супроводжується  демонстрацією  готових  зразків)

1. Щільне  розміщення  солом’яних  стрічок.

2. Охайне  наклеювання  солом’яних  стрічок.

3.  Відсутність  клею  на  швах.

4.  Солом’яні  стрічки   повинні  виходити  за   край  деталі  не більше ніж на 1см.

ІІІ. Виконання   практичної  роботи.

У ході виконання практичної роботи вчитель:

 •                   контролює дотримання учнями технології виконання  роботи ;
 •                   стежить за дотриманням правил безпечної праці ;
 •                   звертає увагу учнів  на   якість   наклеювання  солом’яних  стрічок;
 •                   акцентує  увагу  на  найкращих  зразках  або  навпаки підкреслює  загальні  помилки.

 ІV. Прибирання  робочих  місць.

4.  Підведення  підсумків.

Учитель коментує результати практичної роботи,  відзначає кращі роботи, звертає увагу на  охайність  виконання.  Також  учні  підписують свої  роботи  і  розміщують  під  пресом. Тим  самим  вчитель  зможе оцінити  вміння  учнів застосовувати  отриманні  знання  на  практиці.  

 

 5. Домашнє  завдання.  

1.Знайти  зображення  виробів-аналогів  в  національному  стилі (5-7 зображень).  Принести на електронному носієві  або відправити  на  сайт  школи для вчителя  трудового  навчання.  Записувати  адресу  сайту  на  якому  знайшли  потрібну  інформацію

   2.  Визначитись  з  технікою  виконання.

 

УРОК  №5.

ТЕМА  УРОКУ. Створення банку ідей на  основі  зібраної  інформації. Ескізний малюнок   як складова процесу  виготовлення  аплікації. Практична  робота. Аналіз  виробів-аналогів.  Створення  ескізного малюнка. Вимоги до проектованого виробу.

Мета  уроку: узагальнити знання  учнів   про сутність творчості, зміст та технологію створення банку ідей; ознайомити  з  основними вимогами до  побудови  ескізу  та навчити   правильно створювати  ескіз    для  виготовленя  виробу ;  ; формувати  вміння створювати банк ідей об’єктів проектування  та  ескізний  малюнок. Розвивати логічне мислення, уяву, вміння аналізувати  якості  готового  виробу. Виховувати наполегливість, вимогливість,  охайність.

 Обладнання:    готові  вироби,  ілюстрації   різних  виробів, дошка, проектор.

Хід уроку:

1. Організаційна частина

 • Підготувати необхідне  обладнання  і  матеріали. 
 • Перевірити  кількість  учнів .
 • Призначити  чергових у кабінеті. 

 2.  Перевірка  домашнього  завдання.

      Вчитель  перевіряє  виконання  домашнього  завдання. У  кожного учня зображення  виробів- аналогів   має бути   або  на  електронному  носієві   або роздруковано  на  листку.

3. Актуалізація  опорних  знань.

1. Виконуючи  домашнє  завдання, ви  користувались такими  джерелами  інформації, як ……   (учні  називають їх).  Яка  роль  джерел  інформації  під  час    роботи  над  проектом?

2. Охарактеризуйте основні джерела інформації.

3. Які існують способи пошуку інформації в  Інтернеті?

4. Охарактеризуйте  його  можливості.

 

 4. Мотивація навчально-трудової діяльності.

Ви знаєте, що виготовлення будь-якого  виробу розпочинають зі творчого задуму. Розмірковуючи над  майбутнім  виробом, людина намагається віднайти найбільш удалий задум чи ідею.  Тут відразу варто зважити на дві обставини. По-перше, ідеї не з’являються самі по собі, навіть у випадку так званого «інсайту» або «осяяння», коли розв’язок приходить ніби сам по собі. По-друге, учені довели, що творче відкриття можливе тоді, коли дослідницький пошук підготовлений системою знань і йому передує напружена розумова діяльність  людини.  Після цього мозок за певний проміжок часу  аналізує проведену роботу у вигляді творчої ідеї.

Повідомлення теми, мети, завдань уроку

 5. Вивчення нового матеріалу. 

 Для  того, щоб  робота  над  проектом  була  успішною,  необхідно створити  вдалий ескіз  майбутнього  виробу. Робота  над  створенням такого  ескізу  має  певні  етапи.

 

 1. етап.   Створити  банк ідей.

Вчитель  запитує  учнів: «Що  таке  банк  ідей?», учні  відповідають,  а    вчитель   узагальнює  їх  відповіді.

Отже,  банк  ідей  - це  скопійовані або виконані власноруч рисунки, замальовки, ідеї у вигляді записів — увесь обсяг накопиченої інформації, який може стати в нагоді під час виконання наступних етапів  виготовлення  виробу і який необхідно зберігати та класифікувати.

Тобто, під  час виготовлення  аплікації  з соломи бути художником і уміти малювати – зовсім не обов'язково. Якщо важко самому придумати композицію, використовуйте фотографії, ілюстрації з журналів,  книг чи  зображення  різних  виробів  з  Інтернет.  І взагалі, цікаві мотиви є скрізь: на шпалерах, на посуді, на тканинах  та ін.

Тобто, головним  завданням створення такого банку є впорядкування знайденої інформації з метою її аналізу, що прискорює процес вироблення творчих ідей і, відповідно, створення нового об’єкта чи його вдосконалення.

 

 1. етап.    Вибір  виробу.

 Саме  головне  визначитись,  який  саме  виріб  ви  будете  виготовляти.                            І  в  цьому  вам   допоможе   банк   ідей.

Банк  ідей  виробів  оздоблених аплікацією  з  соломки.

http://mojedilo.ireceptar.cz/navody/velikonocni-kraslice-ze-slamy/8.jpg       Поделка изделие Аппликация Панно и рамки для фото из соломки Соломка фото 5

                     Крашанка                                                        Рамка  для  фото                            

Декор предметов Аппликация Соломка Соломка фото 1                           Декор предметов Аппликация Соломка Соломка фото 17 

                    Сільничка                                                     Декоративні  ложки

Открытка Поделка изделие Новый год Рождество Аппликация Флористические календарики Соломка фото 1      Поделка изделие Аппликация шкатулка Соломка фото 2

                     Календарик                                                Скринька

 

Картина панно рисунок 8 марта Аппликация Панно Первые цветы Соломка       http://craft.easyfreshideas.com/wp-content/uploads/sites/5/2015/08/1356.jpg

 

                    Панно                                                             Сувенір

 

Открытка Аппликация соломенные подсолнухи Бумага Клей Соломка фото 1     Мои бутылочки-4

 

                          Листівки                                            Декорування  пляшок

 

закладки          Поделка изделие Аппликация Салфетка Соломка фото 2

                           Закладинка                                                      Серветка

 

Я, наприклад,  буду  виготовляти  панно  або  картину.

Кожен  учень  записує  в зошит, який  виріб  буде  виготовляти.

3 етап.  Призначення  виробу.

Тепер мені  треба  визначитись з  якою  метою  я  буду  її  виготовляти.  Адже, це  може  бути:

 •              подарунок
 •              оздоблення  інтер’єру
 •              на  продаж
 •              на  конкурс
 •              авторська   робота

 

Я  вирішила  виготовити картину  для  подарунку  своїй  колезі  на                         День  народження. Моя  колега дуже  любить  троянди  і  національні  мотиви.

Кожен  учень  записує   призначення  майбутнього  виробу.

 

4етап.   Аналіз  виробів-аналогів.

Пошук інформації, супроводжується  як  ми вже  з’ясували -  її накопиченням.    Потім її необхідно  впорядкувати та систематизувати , щоб більш якісно скористатися зібраним матеріалом, який було накопичено.  Кожну знайдену ідею необхідно проаналізувати, виділивши позитивні та негативні сторони.  

Модель – аналог – це модель, що створена на основі базової моделі, але відрізняється формою деталей чи оздобленням.

Картинка 107 из 24544         Картина, панно Аппликация: Петя петушок Соломка   Коллективная работа Аппликация ЗОЛОТАЯ РОЗА Соломка фото 1

                  №1                                                 №2                                        №3                                                        

  http://m.taxi1.no/upload/iblock/44b/solomka.jpg       Картина панно рисунок Аппликация Цветы Соломка фото 1             

 

№4                             №5

 

Вчитель  разом  з  учнями   визначають  загальні  критерії  аналізу  виробів-аналогів.

 

 

№ з/п

Критерії   виробу

              Номер зразка - аналога

№ 1

№ 2

№3

№4

№5

 

1

Кількість деталей у виробі

 

 

 

 

 

2

Кольорове  поєднання   основи  виробу  і  деталей  виробу

 

 

 

 

 

3

Складність  виготовлення  виробу

 

 

 

 

 

4

Зручність у використанні.   

 

 

 

 

 

5

Естетичний та оригінальний вигляд

 

 

 

 

 

6

Простота і надійність з’єднань деталей

 

 

 

 

 

7

Матеріалоємність

 

 

 

 

 

8

Економічність

 

 

 

 

 

9

Екологічність

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Висновок: Проаналізувавши моделі-аналоги, я прийшла до такого висновку, що виріб буду виготовляти з доступних та легких в обробці матеріалів, а саме таких, які запропоновані у моделі  №6. Основу  для  аплікації буду використовувати, як у моделі №5.

Потім  вчитель   робить  загальний  висновок  і рекомендує  учням  обирати  для  виготовлення:

 

 • Вироби, які  не  містять  велику  кількість  деталей (особливо  дрібних)
 • Малюнок, який ви підібрали, якщо він кольоровий, то краще щоб він був як можна менш багатоколірним.
 •  У аплікації з соломки елементи композиції виглядають красиво, якщо відокремлені один від одного.
 • Великі солом'яні деталі виглядають невиразно, тому краще розбити їх  на менші.
 • Обирайти вироби  з  невеликою  кількістю об’ємних  деталей.

Вчитель  кожну  вимогу  до  ескізу  пояснює, використовуючи  зображення  різних  робіт. 

Картина панно рисунок Аппликация Картины из соломки Соломка фото 3Картина панно рисунок Аппликация Картины из соломки Соломка фото 1  Аппликация - из соломки-2

 

         http://www.orelartschool.ru/image/price/8c7d56f116e8968e464bded88b43e882.jpeg      Картина панно рисунок Аппликация Аппликация из соломки Соломка фото 3

Практична  робота.  Аналіз   виробів-аналогів. Створення  ескізного  малюнка виробу. Вимоги до проектованого виробу.

1. Аналіз   виробів-аналогів.  

2.  Створити  ескіз  виробу.  Ескіз  має  бути виконаний  у натуральну  величину, тобто  відповідати  розміру  рамки  або  тій  поверхні, яку   будуть  оздоблювати  аплікацією.    Ескіз для такої роботи це малюнок, на якому чітко промальовуються всі елементи, наносяться тіні (світлі і темні елементи). Малюнок має бути чітким, лаконічним, стилізованим.

 3. Вимоги  до  проектованого  виробу.

 • Вчитель  пропонує  учням назвати  вимоги  до  майбутнього  виробу. Аналізує  відповіді учнів  і записує  їх на  дошці.
 • Вчитель роздає учням   у  парах   надруковані  на карточках вимоги і учні  повинні  їх  охарактеризувати.  На  виконання  завдання  надається   2хв.
 • Вчитель  разом  з  учнями  характеризує  кожну  вимогу  усно, а учні  коротко  записують  у зошит.

Основні    вимоги  до   проектованого  виробу:

 • Технологічність -  простота  у виготовленні, з  доступних  матеріалів,                                   з  найменшими витратами  часу. 
 • Творчий  напрямок  -  новизна, оригінальність, втілення  у  виготовленні  виробу  цікавих і неординарних  рішень.
 • Системність – втілення  у проектній  діяльності вивчений на  протязі  попередніх  навчальних  років  навчальний матеріал, містить  політехнічний  напрямок. 

 Доступність  -  відповідність рівня  підготовки  учнів їх  індивідуальним, віковим                  і фізичним задаткам. 

Економічність -   виготовлення виробу  з  найменшими витратами, з  отриманням максимального  прибутку під  час  реалізації виробу.  

Екологічність  -  виготовлення  і використання виготовленого  виробу  не  повинно шкодити  навколишньому  середовищу.  

Безпечність -  виготовлення  і     експлуатація  виробу  має  бути  безпечною  для  людини, і виключити будь-яку   можливість   травматизму  чи  алергічних  реакцій. 

  Ергономічність -  передбачає  правильну  організацію робочого  місця  під  час  виготовлення  виробу  і  відповідність  параметрам  людини   під час  використання.  

  Відповідність  вимогам  дизайну -  виріб  має  бути  ззовні естетично  красивим, сучасним,  функціональним і практичним . 

   Користь – виготовлений  виріб  має  бути необхідним  суспільству  чи  конкретній людині.  

 

6. Підведення  підсумків.

Зробити підсумок практичної роботи, мотивувати його.

1. Що нового ви дізналися на уроці?

2. Для  чого  виконувати  аналіз  виробів-аналогів?

3. Для  чого  створювати  ескіз  майбутнього  виробу?

4. Які  вимоги  до  ескізу  виробу?

7. Домашнє  завдання.    

1. Закінчити виконання  практичної  роботи.  Практичну  роботу можна  відправити  документом  на  сайт.

2. Визначити  техніку  виконання  виробу.

Повідомлення   для  сайту:

Практична  робота.  Аналіз   виробів-аналогів. Створення  ескізного  малюнка виробу. Вимоги до проектованого виробу.

1. Аналіз   виробів-аналогів.  

2.  Створити  ескіз  виробу.  Ескіз  має  бути виконаний  у натуральну  величину, тобто  відповідати  розміру  рамки  або  тій  поверхні, яку   будуть  оздоблювати  аплікацією.    Ескіз для такої роботи це малюнок, на якому чітко промальовуються всі елементи, наносяться тіні (світлі і темні елементи). Малюнок має бути чітким, лаконічним, стилізованим.

3. Вимоги  до  проектованого  виробу.

 • Технологічність -  простота  у виготовленні, з  доступних  матеріалів,                                   з  найменшими витратами  часу. 
 • Творчий  напрямок  -  новизна, оригінальність, втілення  у  виготовленні  виробу  цікавих і неординарних  рішень.
 • Системність – втілення  у проектній  діяльності вивчений на  протязі  попередніх  навчальних  років  навчальний матеріал, містить  політехнічний  напрямок. 

 Доступність  -  відповідність рівня  підготовки  учнів їх  індивідуальним, віковим                  і фізичним задаткам. 

Економічність -   виготовлення виробу  з  найменшими витратами, з  отриманням максимального  прибутку під  час  реалізації виробу.  

Екологічність  -  виготовлення  і використання виготовленого  виробу  не  повинно шкодити  навколишньому  середовищу.  

Безпечність -  виготовлення  і     експлуатація  виробу  має  бути  безпечною  для  людини, і виключити будь-яку   можливість   травматизму  чи  алергічних  реакцій. 

  Ергономічність -  передбачає  правильну  організацію робочого  місця  під  час  виготовлення  виробу  і  відповідність  параметрам  людини   під час  використання.  

  Відповідність  вимогам  дизайну -  виріб  має  бути  ззовні естетично  красивим, сучасним,  функціональним і практичним . 

   Користь – виготовлений  виріб  має  бути необхідним  суспільству  чи  конкретній людині.  

 

УРОК №6.

ТЕМА   УРОКУ. Практична  робота. Опис майбутнього  виробу. Підбір  інструментів  та  матеріалів. Підготовка  ескізного малюнка  та  соломки  до  роботи.

Мета  уроку:  узагальнити  знання   учнів про технологію  виготовлення  аплікації  з  соломки, проаналізувати  результати  попередньої  практичної  роботи; навчити  правильно готувати  ескіз  до  роботи; розвивати  образне мислення, увагу, фантазію, творчі  здібності; формувати  естетичний  і художній смак; виховувати  взаємоповагу під час бесіди,  інтерес до творчої  праці,  естетичного відношення до дійсності, працьовитості, акуратності, посидючості, терпіння.

 Обладнання:  аркуш  паперу, олівець, гумка, лінійка, калька, ножиці.

Хід уроку:

 

1. Організаційна частина

 • Підготувати необхідне  обладнання  і  матеріали.
 • Перевірити  кількість  учнів.
 • Призначити  чергових. 

 

 2.  Перевірка  домашнього  завдання.

1) Аналіз  практичної  роботи, яку  учні  виконували  на  попередньому  уроці.

2)  Демонстрація  кожнем  учнем  свого  ескізу.

 3. Актуалізація  опорних  знань.

 •              Метод «Знайди  помилку»

Вчитель  демонструє  ескізи  з  помилками, а  учні  мають назвати  допущені    помилки  і вказати  шлях  їх  виправлення.

 •              Метод  « Встанови  відповідність».

Учні  в  парах отримують  картки  з  етапами  виконання  проекту.  За 2 хв. учням  потрібно розмістити  картки у правильній  послідовності.

 •              Який етап є  одним із   важливих  у  виготовлені  виробу? Так, створення  ескізу. Як  ви  думаєте, чому? …..  (відповіді  учнів).  Вчитель  узагальнює  відповіді учнів  і  підводить  підсумок,  що для  виготовлення  якісного  виробу  малюнок   має  відповідати основним  вимогам    це умовність і  простота. 

Оголошення  теми  і мети  уроку.

4.   Вивчення  нового  матеріалу.

      Отже,   одним з  головних  етапів  виготовлення аплікації - створення  ескізу – ви вже  виконали. Тепер вам необхідно  ваші ескізи описати та  підготувати  до  роботи. 

Практична  робота.  Опис майбутнього  виробу.     Підготовка  ескізного малюнка  та  соломки  до  роботи.  Підбір  інструментів  та  матеріалів.

1.  Опис  ескізу:  (учні  виконують або  на  зворотній  стороні  ескізу або  в нижній  частині  листка).

1. Призначення виробу.

2. Габаритні розміри виробу.

3. Техніка  виконання  виробу.

4. Обладнання  для  виготовлення виробу (інструменти і матеріали).

5. Оздоблення  виробу.

2. Підготовка  ескізного малюнка    до  роботи.

1. На вашому ескізі визначте кордон кожної  деталі, щоб малюнок  був  виразним.                   

 2. Якщо все ж елементи повинні накладатися один на одного (наприклад, квіти на листя), то необхідно створити сильний колірний або тональний контраст.  Тобто на  малюнку  необхідно чітко    нанести  тіні (світлі і темні елементи)

3. Вибраний  малюнок розділити на  фрагменти і деталі, пронумеровати їх  і відзначити напрямок  наклеювання соломки  і її  тональність.  

(пояснення  практичної  роботи  супроводжується демонстраціями)

'Вироби

3. Підготовка   соломки    до  роботи. Підбір  інструментів  та  матеріалів.

Учні  по  черзі  розповідають  технологію  холодного  способу  підготовки  соломки.

1. Розрізають   солом’яні трубочки повздовж  ножицями або ножем - косяком.

2. Розкривають  соломку.

3. Із внутрішньої сторони у соломці є пористий шар, який краще зрізати, тоді соломка буде тоншою і ніжнішою. Для цього на гладку дошку чи  ДВП кладуть соломку внутрішнім шаром догори і чистять її, обережно зрізуючи ножем-косяком внутрішній рихлий шар.  

4. Якщо окремі ділянки не вдалося зняти, то їх зіскоблюють кінцем ножа-косяка.

 Виконання  практичної  роботи.

1. Поточний  інструктаж.

2. Формування  солом’яних  стрічок.

3. Прибирання  робочого  місця.

Під час  практичної  роботи   вчитель:

 • Перевяє  правильність  організації робочого місця;
 • Контролює  якість  виконання  робіт із дотриманням правил безпеки.
 • Вказує  на недоліки в роботі і шляхи їх усунення.
 • Демонструє  кращі  зразки.

5. Підсумок  уроку.

Вчитель збирає  ескізи та  файли з  солом’яними стрічками для  перевірки  та  оцінювання  виконання практичної  роботи.    

 

6.  Домашнє  завдання. 

1.  Принести  завершений  ескіз  з  описом.

2.  Принести   необхідні  інструменти  і матеріали  для  виготовлення виробу.

 

Повідомлення  на  сайт:

Практична  робота.  Опис майбутнього  виробу.     Підготовка  ескізного малюнка  та  соломки  до  роботи.  Підбір  інструментів  та  матеріалів.

1.  Опис  ескізу:  (виконайте  або  на  зворотній  стороні  ескізу або  в нижній  частині  листка).

1. Призначення виробу.

2. Габаритні розміри виробу.

3. Техніка  виконання  виробу.

4. Обладнання  для  виготовлення виробу (інструменти і матеріали).

5. Оздоблення  виробу.

2. Підготовка  ескізного малюнка    до  роботи.

1. На ескізі визначте кордон кожної  деталі, щоб малюнок  був  виразним.                   

 2. Якщо все ж елементи повинні накладатися один на одного (наприклад, квіти на листя), то необхідно створити сильний колірний або тональний контраст.  Тобто на  малюнку  необхідно чітко    нанести  тіні (світлі і темні елементи)

3. Вибраний  малюнок розділіть  на  фрагменти і деталі, пронумеруйте  їх  і  вкажіть напрямок  наклеювання соломки.  

 3. Підбір  інструментів  та  матеріалів

 

 УРОК  №7.

ТЕМА  УРОКУ.   Практична  робота.   Складання  технологічної  картки.  

Мета: сформувати в учнів основні поняття про «проектно-технологічну документацію» проекту,  навчити   складати  технологічну  картку; розвивати навички виконання креслярських робіт, логічне мислення, вміння аналізувати;виховувати акуратність, старанність, увагу.

Обладнання:  зразки проектів, ескізи, олівець, лінійка.

Хід уроку:

1. Організаційна частина

 • Підготувати необхідне  обладнання  і  матеріали.
 • Перевірити  кількість  учнів.
 • Призначити  чергових. 

 2. Перевірка   домашнього  завдання.

 Вчитель   аналізує   кожен  ескіз, його  оформлення (опис, напрямок  соломинок, нумерацію, тональність  соломинок)  і  наявність коробки  з  необхідним  обладнанням для  роботи.

3. Актуалізація  опорних  знань.

 • Метод  «Закінчи  речення».

1.  Для  виготовлення аплікації  необхідно мати в наявності ……   (ескіз,  солом’яні  стрічки, груглий олівець, кальку, клей  ПВА, пензлик, газети, тверду  основу, ніж-різак, гострі маленькі ножиці, пінцет, робочий  одяг, ганчірку).

2. Виготовлення  аплікації  з соломки   складається  з  наступних  етапів ….. (підготовка  ескізу, перенесення  малюнка на  кальку, формування  солом’яних  пластин, висушування  солом’яних  пластин,  вирізання  деталей  аплікації, компонування  аплікації  на  основі, оздоблення  виробу, контроль  якості  виробу).

3. Ескіз  має  бути …..  (підготовлений, тобто  на  ньому  має  бути  вказана  кількість  деталей, напрямок  сомки  на  кожній  деталі, всі тонованні  місця).

4. Під  час  формування  солом’яних  стрічок  холодним  способом необхідно …. (дотримуватись технологічної  послідовності та  правил  техніки  безпеки  під  час  користуванням  ножем  та  ножицями).

5. Технологічна  картка – це ……  (основний документ технологічної документації, в якому вказано  послідовність  виготовлення виробу, обсяг робіт, необхідні  для  цього інструменти  та  пристосування. Тобто, загалом,  це відомості про здійснення технологічних процесів.)

6. Перед  роботою  над  виготовленням  виробу, необхідно створити  технологічну  картку для  того, щоб ……  (робота виконувалась  швидко  і правильно, тобто, щоб  отримати  якісний  виріб).

Оголошення  теми  і мети  уроку

4 .   Вивчення  нового  матеріалу.                                                                                                                       Ми вже  з  вами з’ясували, що технологічна  картка –  це  офіційний  документ, що містить перелік всіх видів робіт  для  виготовлення виробу.                      Тобто,   формування   солом’яних  стрічок відноситься до технології  виготовлення  виробу чи ні?  Для складання  технологічної  картки  вам  необхідний ескіз, адже саме  так  вказані  необхідна  інформація  для  успішного   виконання  завдання.         

Чергові  роздають проекти  на  кожну  парту і  учні  розглядаючи оформлені   в них технологічні  картки, формулюють  правила  складання  технологічної  картки.       

5. Практична  робота.  Складання  технологічної  картки. 

 1. Учні  креслять  таблицю  в зошиті.
 2. Потім  вчитель  проводить  фронтальне  опитування,  в результаті   якого  всі разом заповнюють  перший пункт  технологічної  картки.
 3.  Учні   самостійно продовжують  складання  технологічної  картки.
 4. Під  час  виконання  практичної  роботи  вчитель контролює  виконання  графічних  зображень  учнями.

 

 

№ п/п

Назва  операції

Послідовність  виконання

Графічне  зображення

Інструменти  та  пристосування

 

1.

  Підготувати  ескіз

Вибраний  малюнок:

 • розділити на  фрагменти і деталі;
 • пронумеровати деталі;
 •  відзначити на кожній деталі напрямок  наклеювання соломки ;
 •  вказати   тональність соломки.

 

 

http://stranamasterov.ru/files/imagecache/orig_with_logo/i1008/3_10_y4202.jpg

Олівець, гумка. 

2.

 

 

 

 

5.  Підсумок  уроку.

1. Вчитель  відмічає  роботу  активних  учнів  на  уроці і повідомляє, що  це буде враховано  під  час  оцінювання  практичної  роботи.

2.  Збирає  зошити  для  перевірки  виконання  практичної  роботи.

6. Домашнє  завдання.

1. Переписати  або надрукувати  перевірену  технологічну  картку  для розміщення  її у  портфоліо.  Можна  відправити документом  на  сайт.

2. Принести  основу  для  виконання  аплікації  і  все  необхідне для  її  виконання.

УРОК   8-10.

ТЕМА  УРОКУ:  Практична  робота.   Перенесення  малюнка  на  кальку.

             Наклеювання  підготовленої  соломки  на  кальку.

 

Мета  уроку:  навчити   переносити  малюнок  на  кальку та якісно  наклеювати соломку  на  кальк , перевірити вміння  застосовувати під  час  виконання  практичної  роботи  знання, отриманні  на  попередніх  уроках; розвивати  вміння  правильно  організовувати  робоче  місце та  дотримуватись  послідовності  у  роботі; виховувати   терпіння, охайність  та  взаємодопомогу.

Обладнання:  солома, ніж-різак, ножиці,  калька, клей, газети, коробка для  зберігання соломи, круглий олівець,  ганчірка, книги  для  пресу, ганчірка  для  прибирання  робочого  столу.

Наочність:  зразки   солом’яних  пластин, які   учні  виконували  на  уроці №4.

Хід уроку:

1. Організаційна частина

 •  Перевірити наявність необхідного  обладнання для  уроку. 
 • Перевірити  кількість  учнів . 
 • Призначити  чергових у кабінеті. 

 

2. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні  ви  розпочнете  виготовлення  деталей  аплікації  і від  якості   виконання  практичної  роботи  залежить  якість  аплікації  в цілому. Тому  необхідно  дотримуватись основних  вимог  до  виготовлення  солом’яних  пластин.

Оголошення  теми  і мети  уроку.

3.  Актуалізація  опорних  знань.

А) Учні працюють в  парах.  Кожній  групі  чергові   роздають  зразок солом’яних  пластин, які  вони  виконували  на  уроці №4.  За  2 хв . вони  повинні  назвати   позитивні  та  негативні  характеристики  зразка. Узагальнюючи відповіді  нагадує  учням  вимоги  до  наклеювання  соломи  на  кальку.

КРИТИЕРІЇ  ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ  РОБОТИ:

1.  Напрямок  солом’яних  стрічок відповідно  до  ескізу.

2. Щільне  розміщення  солом’яних  стрічок.

3. Охайність  наклеювання  солом’яних  стрічок.

4.  Відсутність  клею  на  швах.

5.  Солом’яні  стрічки   повинні  виходити  за   край  деталі  не більше ніж на 1см.

 

Б) Метод «Мікрофон».  Учні  по  черзі  передають  мікрофон  один  одному  і  називають  правила  безпеки  під  час  виконання практичної роботи. 

4. Застосування  умінь та навичок учнів.

Практична  робота.  Перенесення  малюнка  на  кальку. Наклеювання       підготовленої  соломки на  кальку.

 •                 Спочатку  вчитель  демонструє  як  необхідно  перенести малюнок  на  кальку.
 •                 Учні виконують  практичну  роботу   за  зразком.
 •                 Потім  учні  наклеюють  підготовлену  соломку  на  кальку.
 •                 Під  час виконання  роботи вчитель  слідкує  за роботою    учнів  і  проводить дистанційне  опитування  по  мірі  необхідності – акцентує  увагу  на  найкращих  зразках  або  навпаки підкреслює  загальні  помилки. Тим  самим  вчитель  оцінює  вміння  учнів застосовувати  отриманні  знання  на  практиці.  
 •                 Розміщення  виготовлених  деталей  під  прес
 •                 Прибирання  робочих  місць.

 5. Підбиття підсумків уроку.   Рефлексія.

Оцінюю роботу  учнів  на  уроці  за  такими  критеріями:   

1.  Самостійність  виконання.

2.  Підготовка  до  уроку (обладнання, робоча  форма).

3. Дотримання  правил  техніки  безпеки, організації  робочого  місця.

4.  Якість  виготовлених  солом’яних  пластин.

 6. Домашнє  завдання.  Принести необхідні  інструменти  і  матеріали для  наклеювання  солом’яних  стрічок  на  кальку.

УРОК  № 11-12.

ТЕМА  УРОКУ.  Практична  робота. Вирізання  деталей   аплікації.

Мета:  удосконалити вміння учнів  виготовляти  деталі  аплікації,  правильно  і безпечно  працювати з  ножицями, розвивати уважність, точність; виховувати    охайність, культуру праці,  позитивне  ставлення до результатів своєї праці.

 Обладнання: солом’яні  пластини, ножиці, ганчірка  для  прибирання  робочого  столу.

Хід  уроку:

1. Організаційна частина

 • Підготувати необхідне  обладнання  і  матеріали. 
 • Перевірити  кількість  учнів . 
 • Призначити графік  чергування у кабінеті. 

 2.  Актуалізація  опорних  знань.

Учні працюють в  парах.  Кожна  група  отримує  зразок   готового  виробу.  За  2 хв  вони  повинні   проаналізувати  якість  виробу.  Узагальнюючи   відповіді   учнів, вчитель   підводить  загальний  висновок , що  якість  готового  виробу  залежить від якості  виготовлення  деталей.  Перший  крок до  виготовлення  якісного  виробу  ви  вже  зробили, під  час наклеювання  соломки  на кальку. Другий  крок – ви  зробите  сьогодні, виконуючи  практичну  роботу.

Тобто, ви  зрозуміли, що  край кожної деталі  має  бути плавним, без зазубринок,  відповідного  розміру. Роботу виконуйте охайно, не  поспішаючи, адже для цього         у  вас є два  уроки.

3.  Практична  робота.  Вирізання  деталей   аплікації.

 • Поточний  інструктаж.
 • Тренувальні  вправи.  Спочатку  вчитель  демонструє прийоми роботи.  Учні тренуються  вирізати  деталь  необхідної  форми, використовуючи  солом’яні  пластини, які  виготовляли  на  уроці №4.
 • Виконання  роботи. Потім учні приступають до  виконання  практичної  роботи. Під  час виконання  роботи вчитель  слідкує  за    учнями  і  проводить дистанційне  опитування  по  мірі  необхідності – акцентує  увагу  на  найкращих  зразках  або  навпаки підкреслює  загальні  помилки. Тим  самим  вчитель  оцінює  вміння  учнів застосовувати  отриманні  знання  на  практиці.  
 • Прибирання  робочого  місця.  Всі вирізанні  деталі  учні  розміщують у файлі.

4.  Підведення  підсумків. Рефлексія.

       Оцінюю роботу  учнів  на  уроці  за  такими  критеріями:   

1.  Самостійність  виконання.

2.  Підготовка  до  уроку (обладнання, робоча  форма).

3. Дотримання  правил  техніки  безпеки, організації  робочого  місця.

4.  Якість  виготовлених   детлей   аплікації.

5.  Домашнє  завдання.   Принести  все  необхідне  для  виготовлення  виробу.

 

УРОК  № 13 - 14.

ТЕМА  УРОКУ.   Практична  робота.  Збирання  готової  аплікації    з вирізаних деталей.

 Мета  уроку:  навчити  технології    збирання готового  малюнка та  оформлення  картини, перевірити вміння  застосовувати під  час  виконання  практичної  роботи  знання, отриманні  на  попередніх  уроках; розвивати  вміння  правильно  організовувати  робоче  місце та  дотримуватись  послідовності  у  роботі; виховувати   терпіння, охайність  та  взаємодопомогу.

Обладнання:    вирізані  деталі  аплікації, ножиці,  пензлик, клей  ПВА,  картон або  оксамитовий  папір, ескіз, пінцет, ганчірка  для  прибирання  робочого  столу.

Наочність: зразки   готових  виробів.

Хід уроку:

1. Організаційна частина

Підготувати необхідне  обладнання  і  матеріали.  Перевірити  кількість  учнів .  Призначити графік  чергування у кабінеті. 

 2.  Актуалізація  опорних  знань.

КРИТИЕРІЇ  ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ  РОБОТИ:

1.  Рівний  край  деталей.

2.  Правильне розміщення  деталей аплікації  відповідно  до  ескізу..

3.  Охайність  наклеювання   деталей.

4.  Відсутність  клею  на   картоні.

 

3.  Практична  робота. Збирання  готового  малюнка  та  оформлення  картини.

 • Поточний  інструктаж.
 • Виконання  роботи. Спочатку  вчитель  демонструє прийоми роботи. Потім учні приступають до  виконання  практичної  роботи. Під  час виконання  роботи вчитель  слідкує  за    учнями  і  проводить дистанційне  опитування  по  мірі  необхідності – акцентує  увагу  на  найкращих  зразках  або  навпаки підкреслює  загальні  помилки. Тим  самим  вчитель  оцінює  вміння  учнів застосовувати  отриманні  знання  на  практиці.  
 • Розміщення  аплікації  під  пресс (якщо  плоска).
 • Прибирання  робочого  місця

4.  Підведення  підсумків.

      Оцінювання  роботи  учнів  на  уроці. Вчитель звертає  увагу  на  загальні  помилки  та  відмічає  найбільш  успішно  виконанні  роботи.

   5. Домашнє  завдання.    

1. Принести  все  необхідне  для  оформлення  чи  оздоблення  аплікації, відповідно  до  ескізу.

2.  Знайти  повідомлення про догляд  за  виробами  оздоблених  аплікацією  з  соломки (2-3 правила).

УРОК №15.

ТЕМА  УРОКУ.   Практична  робота.  Оформлення  аплікації.                             Контроль якості  виробу.  Догляд  за  виробами.

Мета уроку: засвоєння знань про контроль якості виробу  і   догляд за виробами  оздоблених  аплікацією з соломки; ознайомитись з різними способами остаточного оформлення виробів з аплікацією; формування вмінь здійснювати контроль якості виготовленого виробу, доглядати за  аплікацією з соломки, оцінювати результати роботи; сприяти розвитку пізнавальних інтересів, умінню аналізувати, порівнювати, проводити самооцінювання; виховання старанності, доброзичливості при оцінюванні робіт;   дружнього  ставлення один до одного.

Інструменти та матеріали: виріб з аплікацією,  індивідуальний  набір  для  оформлення  виробу. 

Тип уроку: комбінований.

Обладнання:  мультимедійна  презентація.

Хід уроку:

І. Організаційний момент.  

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

          Для того, щоб виріб відповідав усім вказаним вимогам, які ви формулювали  на  початку  проекту,  потрібно завершити  його  виготовлення – це  оздоблення  і остаточне  оформлення. Адже цей  завершальний  етап  виготовлення  виробу   теж  впливає  на  якість  виробу, а отже  досягнення  мети  проекту.

Повідомлення теми і  мети уроку.  

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 

 1. Що  означає  контроль  якості  виробу?
 2. Обговорення приказки «Той діло зробив, хто його завершив».
 3. Для  чого  потрібно  вміти  доглядати  за  виготовленими  виробами?

ІV. Застосування  вмінь  і навичок.

1.  Практична  робота. Оформлення виробу.   

 • Кожен  учень  індивідуально  виконує  практичну  роботу  по  оформленню  виробу.
 • Вчитель лише  контролює  виконання  практичної  роботи  та надає  консультації  по  мірі  необхідності.
 • Якщо  учні  обрали    однакові  способи  оформлення  виробів, то  їх можна     об’єднати  у групи.
 • Прибирання  робочого  місця.

Вивчення нового матеріалу.

2. Контроль якості виробу.

Розповідь вчителя. У процесі технологічних операцій необхідно обов’язково здійснювати контроль якості виробу – перевірку відповідності розмірів, геометричної форми,  розміщення  деталей, що передбачені графічним документом  - ескізом. При цьому слід звертати увагу на точність обробки деталей, чистоту виробу, відсутність на ньому дефектів, якість матеріалу.

 

 Практична робота. Контроль якості виготовленого виробу.  

1.  Учні  виконують  самостійно.  Вчитель пропонує  виконати  самооцінювання  власного виробу  за  5 бальною системою  відповідно  до  ескізу. 

5 балів- все  ідеально  (повністю  відповідає  ескізу);

4 бали – є невеликі помилки, але вони непомітні;             

3 бали -  є невеликі помилки, але вони помітні;

2 бали – є досить помітні  помилки;             

1 бал – робота  має  більше недоліків  чим переваг.

Наприклад, під  час  виготовлення картини (панно) аплікацією з  соломки, контроль  якості  виробу  можна  оформити  у  вигляді  таблиці.  

 

 

   Панно

  Деталі  аплікації

  Рамка

Розмір

 

 

 

 Якість з'єднання  деталей

 

 

 

Естетичність

 

 

 

Безпечність

 

 

 

Оригінальність

 

 

 

Відповідність виробу своєму призначенню

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель пояснює  учням, що  у  першій  колонці   кожен   вказує     ті  критерії, які  сформулювали (написали)  на  уроці №5, виконуючи  практичну  роботу «Вимоги                    до проектованого виробу».

 3.  Догляд за  аплікацією з  соломки

Слово вчителя. Час, у продовж якого  ми  будемо  користуватися виготовленим  виробом, в першу чергу, залежить від ступеня догляду за ними та заходів, які вживає людина, щоб зберегти їх у відмінному  стані.

 Практична робота. Догляд  за  виробами.

Метод «Коло ідей».  Учні  зачитують  свої  повідомлення.

Завдання: уважно  слухаєте  повідомлення і  самостійно створюєте у зошиті пам’ятку  «Правила догляду за  виробами  оздоблених  аплікацією   з  соломки».  

Орієнтовна  пам’ятка.

 1. Панно не повинно знаходитися тривалий час під прямим сонячним світлом.
 2. Панно не повинно контактувати в приміщенні з сирими або мокрими поверхнями та з іншими шкідливими середовищами.
 3. Вологість місця розташування панно допускається в межах не більше 65%. 
 4. Панно повинно бути розміщеним на відстані не менше, ніж на 1 метр від джерела тепла та світла.
 5. Слід уникати негативних тривалих сторонніх впливів з боку потужних ламп накалювання.
 6. Час від часу змітати пил з панно м’якою мітелкою, провітрювати, оберігати від комах і гризунів.

 

 VІІІ. Підсумки уроку.  Рефлексія.

 1.  Для  чого  потрібно  виконувати  остаточну  обробку  виробу?
 2. Який етап  уроку був найцікавішим?
 3. Який етап уроку був найскладнішим? Чому?
 4. Який досвід (знання, уміння, здібності) було набуто?
 5. Як можна використати набутий досвід у подальшому  житті?

Вчитель  збирає  готові  вироби  і  зошити  для  оцінювання виконання  практичної  роботи.

Домашнє  завдання.

 Виставка робіт учнів. 

 • Самооцінювання  (учні  називають свою  оцінку)
 • Оцінювання  (оцінює  вчитель та  учні)
 • Мотивація оцінок.
 • Аналіз допущених помилок під час виготовлення виробу.

УРОК №16.

ТКМА  УРОКУ: Практична  робота.  Економічне обґрунтування виробу.       Екологічна  експертиза.  Міні -маркетингові  дослідження.

 Мета: ознайомити з  основними  етапами  економічного  обґрунтування  виробу, формувати вміння визначати собівартість та ціну,  організовувати та проводити маркетингові дослідження, екологічну  експертизу; розвивати пізнавальні інтереси учнів, економічне мислення та підприємницькі здібності;  виховувати  допитливість, чуйне ставлення до навколишнього середовища.

 Обладнання та наочність: мультимедійні засоби навчання, матеріали для створення рекламних листівок ,  виставка  виробів, мішечки і умовні гроші.

 

Тип уроку: комбінований.

 

Хід уроку

1. Організаційна частина.

3. Мотивація  навчальної  діяльності.

 

        Ми працюємо над навчальним проектом і головне наше завдання - здобути знання вміння та навички, необхідні для життя в сучасному суспільстві. Виконуючи економічне обгрунтування проекту, ми визначимо наші майбутні витрати  на проект, проаналізуємо можливість реалізації виготовленого виробу з метою отримання прибутку.  Адже   кінцева мета  вашої  діяльності – це  якісний  виріб

який  можна  спробувати  реалізувати, тобто отримати  прибуток. 

 

Оголошення  теми  і мети  уроку.  

4. Вивчення нового матеріалу

І.  Економічне обгрунтування виробу

 

Розробка економічного обґрунтування пов'язана з визначенням витрат, що здійснюються на всіх стадіях процесу «дослідження – виробництво -  реалізація». Витрати бувають одноразові і по