28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Методична розробка заяття

Про матеріал
1. Актуальність теми: дати поняття студентам про ліки та класифікацію ліків. 2. Навчальні цілі заняття: - ознайомити з активною лексикою заняття; - нагадати структури простого та складного речення при перекладі; - оволодіти навичками читання та письма нової лексики, технікою виконання усних та письмових вправ. 3. Виховна ціль: виховувати інтерес до мови, яка вивчається; дисципліну, повагу один до одного та до оточуючих; працелюбність та професіоналізм.
Перегляд файлу

Міністерство охорони здоров’я

комунальний заклад

«Бериславський медичний коледж»

Херсонської обласної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

 

  з дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

на тему: «Drugs and their classification»

 

 

 

 

 

 

       Розглянуто та схвалено на засіданні   

      циклової комісії викладачів гуманітарної та                                                                                                                                   

      соціально-економічної підготовки

                                                        Протокол № ___ від  «___ »  ________  20__року

                                                          Голова циклової комісії ______О.М. Запорожець

 

 

 

 

 2018/2019 н.р.

 

Навчально-методична карта

 

Тема: «Drugs and their classification»

Курс: ІІІ, спеціальність «Сестринська справа»

Кількість навчальних годин: 2

Місце проведення: аудиторія № 309

 

 1. Актуальність теми: дати поняття студентам про ліки та класифікацію ліків.

 

 1. Навчальні цілі заняття:
 • ознайомити з активною лексикою заняття;
 • нагадати структури простого та складного речення при перекладі;
 • оволодіти навичками читання та письма нової лексики, технікою виконання усних та письмових вправ.

 

 1. Виховна ціль: виховувати інтерес до мови, яка вивчається; дисципліну, повагу один до одного та до оточуючих; працелюбність та професіоналізм.

 

 1. Міждисциплінарна інтеграція:

 

Дисципліни:

 1. Попередні (забезпечуючі) дисципліни: латинська мова

Знати: лексичний матеріал

Вміти: вести діалог

 

 1. Наступні дисципліни (що забезпечуються): фармакологія

Знати: лексичний матеріал

Вміти: застосовувати медичну термінологію в писемному та усному мовленні

 

 1. Внутрішньопредметна інтеграція (теми данної дисципліни, з якими інтегрується та, що вивчається): «Рецепт»

Знати: лексичний матеріал

Вміти: читати та перекладати текст, відповідати на запитання

 

 1. Тип заняття: комбінований

 

 1. Забезпечення заняття: дошка, роздатковий матеріал (тексти), словники.

 

І. Підготовчий етап.

 

Teacher: Good afternoon, students! I’m glad to see you. Sit down, please.

Students: Good afternoon. ! I’m glad to see you, too.

Teacher: Who is on duty today?

Student: I am on duty today.

Teacher: What day and date is it today?

Student: Today is Friday, the 5th of April.

Teacher: Who is absent?

Student: All are present.

 

ІІ. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

 

 1. Фонетична розминка.

Teacher: Read the sounds and words.

 

 1. Повідомлення теми та мети заняття.
 • What word we got?
 • Right. So, the topic of our lesson: “Drugs and their classification”.

 

You should be able:

 

 • To recognize and understand new words and word combinations;
 • To read and understand the gist and details of the topic;
 • To make the chemical experiments.

 

ІІІ. Основна частина заняття.

 

Task 1.  Read and translate the words:

 1.                awareness - свідомість, усвідомлення (чогось)
 2.                legal - легальний, законний
 3.                banned - заборонений
 4.                influence - впливати
 5.                consciousness - свідомість
 6.                affect - мати вплив (на)
 7.                arousal - стан збудження
 8.                irritable - дратівливий
 9.                edgy - нервовий
 10.            painkiller - знеболюючий засіб, анальгетик
 11.            in touch with - у контакті з ким-н.
 12.            fatigue - втома
 13.            wear off - зникати, минати
 14.            addicted - залежний від (чогось,когось)
 15.            tranquilliser - транквілізатор, за­ спокійливий
 16.            damping down - знижуючи
 17.            report - розповідати, доповідати
 18.            sensitivity - чутливість, вразли­вість
 19.            sensory - сенсорний
 20.            social - комунікабельний
 21.            marriage guidance counselling - кваліфікована порада подружжю
 22.            recreational - розважальний
 23.            severe - сильний, суворий, інтенсивний
 24.            distortion - перекручення, спотворення (фактів тощо)
 25.            disturbed - душевнохворий; занепо­коєний
 26.            acid -] кислота
 27.            hallucinogen - галюциноген
 28.            perception - сприйняття
 29.            sore - болячка
 30.            jaundice - гепатит (жовтяниця)
 31.            blood poisoning - отруєння крові
 32.            indicate - вказувати
 33.            irritability - дратівливість
 34.            loss - втрата
 35.            insomnia - безсоння
 36.            furtive behavior - нервова або підозріла поведінка
 37.            smell -запах
 38.            stain - пляма
 39.            experience — переживати
 40.            frustrated - засмучений, прикро вра­жений
 41.            curiosity - цікавість, допитливість
 42.            way out - вихід
 43.            devastating - руйнівний, спустош­ливий

 

Task 2. Listen the text about molecule.  Read and translate the text.

 

Drugs

 

Every human society uses some drugs to change people’s state of awareness1. Drugs can mean everything from cigarettes and alcohol to heroin, opium, amphetamines, LSD and cocaine. In our society the main drugs are alcohol, nicotine and caffeine, while in Peru chewing cola leaves (which are used to produce cocaine) is an everyday activity, and in some Middle Eastern countries smoking hashish (marijuana) or opium is legal2 while alcohol is banned3. Drugs which can influence4 our state of consciousness5 are known as psychoactive drugs.

All psychoactive drugs affect6 the nervous system in some way, but they have different effects by influencing different parts of it. For example, caffeine, which we take in coffee or cola drinks, acts on the autonomic nervous system to produce a state of arousal7 in the body. So it is not surprising that it helps people to wake up in the morning, but in large quantities it can make one irritable8 and edgy9.

Morphine and heroine are sometimes used medically, because they are powerful painkillers10. People who take the drugs report that they make them feel euphoric, as though they are not quite in touch with11 that reality, and good because there is no physical discomfort or fatigue12 at all. But the problem is that when it wears off13, people feel very unpleasant, so it is extremely easy to become both physically and mentally addicted14 to these drugs.

Marijuana was widely used as a tranquillizer15 in the nineteenth century, and for over two thousand years in the Far East. We know that it acts as a mild depressant, damping down16 the actions of the autonomic nervous system and producing muscular relaxation. Because of this some users report17 a sense of time passing very slowly, and an increased sensitivity18 to sensory19 stimulation such as music or art.

Ecstasy, or MDMA, is a highly prosaically drug. In other words, it makes people feel social20 and pleasant towards one another. It also enhances awareness of music and color. Ecstasy is often associated with rave music and huge discos, especially in Western Countries. It is interesting that MDMA was discovered in 1914 and was used in marriage guidance counselling21, to ease the tension between people so that they could talk over their problems more effectively. In 1970s, however, it became popular as a recreational22 drug, and has now been made illegal. The stimulant drugs known as amphetamines, or “speed”, also sometimes seem to have a prosaically effect, at least in small doses. But in large doses, amphetamines can lead to severe23 mental illness, known as amphetamine psychosis. This involves a distortion24 of reality, the person often becomes extremely paranoid and disturbed25. Amphetamines are also highly addictive drugs.

Another well-known psychoactive drug is known as LSD, or sometimes as “acid”26. It is a hallucinogen27, which means that people who take it can also experience hallucinations seeing things, which are not actually present.

Both natural and synthetic drugs can change our moods, our state of awareness and our perception28 of reality. They can infect the system leading to sores29, jaundice30, blood poisoning31 and AIDS disease. Many signs indicate32 that a person is taking drugs, for example, sudden changes of mood, irritability33, aggression, loss34 of appetite, loss of interest in hobbies or friends, insomnia35, furtive behavior36, unusual smells37, stains38 on the body.

What pushes people to take drugs? There are many reasons. Some people turn to drugs to help relax and cope with the stress and problems of their lives. Some experience39 many pressures at school, work, from parents, friends, they are not loved, frightened or frustrated40. Still others take drugs simply out of curiosity41 but often become addicted. Some people want to make their experiences. Many people think that drugs are the best way out42. However they do not realize how devastating43 and dangerous they are.


 

Exercise 3.  Are these statements true (T) or false (F) according to the text?

 

 1.          Drugs are banned in all countries of the world.
 2.           The effect of a drug depends on which part of the nervous system it influences.
 3.           Much coffee lets you come down.
 4.           Morphine is used to relieve pains.
 5.           Natural drugs are not dangerous.
 6.           If a person is irritable, aggressive and does not have any appetite, he or she is taking drugs.

 

Exercise 4. Look at the words and divide them into two groups: reasons for taking drugs and results of taking drugs.

Problems in school. The loss of a dear person. Sudden changes of mood. Frightening hallucinations. Everyday problems. The lack of understanding from others. Curiosity. Sleeplessness. Boredom. Nervousness. Stress.

Exercise 5. Match the words and their definitions.

 

to ban

a state of being awake and able to thin

 

consciousness

nervous, easily upset or annoyed

curiosity

wanting to know about something

a system

an organism, a body

 

to infect

to say that something must stop or must not happen or be used

addictive

to give a disease to somebody

to experience

making one unable to stop taking drugs, alcohol

edgy

to feel something, to be faced with something

 

 

 

 

 

 

Task 12. Correct and write these sentences:

 1. Bothnaturalandsyntheticdrugscanchangeourmoodsourstateofawarenessandourperceptionofreality.
 2. Butinlargedosesamphetaminescanleadtoseverementalillnessknownasamphetaminepsychosis..
 3. Soitisnotsurprisingthatithelpspeopletowakeupinthemorningbutinlargequantitiesitcan makeoneirritableandedgy.

 

 

 

 

 

 

IV. Заключна частина.

 

Drugs and their classification.

 1. The major characteristics of  drugs are:
 1. Therapeutic effect
 2. Allergic reaction
 3. Additional disorders
 4.  Side effect
 5. Poor appetite

 

 1. Відхаркувальний засіб:
 1. Tonics
 2. Expectorant
 3. Cough mixture
 4. Analgesics

 

 1. Parentarally  way of using of drug by:
 1. Intravenous
 2. Suppositories
 3. Application
 4. Intramuscular

 

 1. A medicine is:
 1. any substance which is taken into the body for treatment.
 2. any substance which is taken into the body for the purpose of improving physical condition.
 3. any substance or mixture which is taken into the body for the purpose of improving physical or mental condition.
 4. any substance or mixture of substances which is taken into the body for the purpose of improving physical or mental condition.

 

 1. Візьміть чайну ложку лікувального відвару та випийте перед їжою.
 1. Take a teaspoon of the decoction and drink it after meal.
 2. Take a teaspoon of the decoction and drink it before meal.
 3. Give a teaspoon of the decoction and drink it after meal.
 4. Take a tablespoon of the decoction and drink it after meal.

 

 

 1. The main groups of drugs are:
 1. Tablets and pills.
 2. Expectorants and laxatives.
 3. Antiseptic and disinfectants.
 1. Give the patient analgesics and seventeen of drops of Valerians tincture.
 1. Дайте хворому послаблюючий засіб та 17 крапель настоянки Валеріани.
 2. Дайте хворому заспокійливий засіб та 7 крапель настоянки Валеріани.
 3. Дайте постраждалому заспокійливий засіб та 17 крапель настоянки Валеріани.
 4. Дайте хворому заспокійливий засіб та 17 крапель настоянки Валеріани.

 

 1. Side effect is:
 1. undesirable action of a drug.
 2. undesirable action of a treatment.
 3. desirable action of a drug.
 4. desirable action of a treatment.

 

 1. Where can you buy the any drugs?
 1. At the drug store.
 2. At the pharmacy.
 3. At the hospital.
 4. At the chemist’s shop.

 

 1.  Подразнення на шкірі.
 1. Disorder on skin.
 2. Irritation on skin.
 3. Injury on skin.
 4. Burn on skin.

 

Home task:

 

 • Learn the new activities;
 • Drugs and their classification;
 • p. 216 - 218, Еx. 1,2, 3; p.219, Ex.1

 

The lesson is over. Thank you. Good bye!

 

 

doc
Додано
30 травня
Переглядів
52
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку