10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Методичне об'єднання ЗДВР ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ«

Про матеріал

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯІ.

Психологічні аспекти педагогічної взаємодії з учасниками

навчально-виховного процесу

1. Соціальна адаптація учнів девіантної поведінки (електронна презентація)

2. Формування вміння вирішувати конфліктні ситуації. Профілактика агресивної

поведінки (міні-тренінг)

ІІ. Технології педагогічної взаємодії з органами учнівського самоврядування (доповідь з елементами практичного заняття)

1. Із історії виникнення шкільного самоврядування

2. Що таке учнівське самоврядування, його структура

3. Мотиви участі в органах учнівського самоврядування

4. Принципи діяльності органів учнівського самоврядування

5. Функції органів учнівського самоврядування

6. Завдання шкільного самоврядування

ІІІ. Шляхи зацікавленості педпрацівника проблемами самоврядування (обмін досвідом)

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

І. Психологічні аспекти педагогічної взаємодії з учасниками навчально-виховного процесу 1. Соціальна адаптація учнів девіантної поведінки (електронна презентація) 2. Формування вміння вирішувати конфліктні ситуації. Профілактика агресивної поведінки (міні-тренінг) ІІ. Технології педагогічної взаємодії з органами учнівського самоврядування (доповідь з елементами практичного заняття) 1. Із історії виникнення шкільного самоврядування 2. Що таке учнівське самоврядування, його структура 3. Мотиви участі в органах учнівського самоврядування 4. Принципи діяльності органів учнівського самоврядування 5. Функції органів учнівського самоврядування 6. Завдання шкільного самоврядування ІІІ. Шляхи зацікавленості педпрацівника проблемами самоврядування (обмін досвідом)

Номер слайду 3

МИ ЛЮБИМО ПОВТОРЮВАТИ ДІТЯМ: «ШКОЛА – ВАШ ДІМ». АЛЕ ЩОБ ЦІ СЛОВА БУЛИ ЗРОЗУМІЛИМИ І ВІДКРИТИМИ, ДІТИ МАЮТЬ БУТИ ГОСПОДАРЯМИ В ЦЬОМУ ДОМІ.

Номер слайду 4

1. Самоврядування - метод організації дитячого колективу, який забезпечує формування відносин відповідальної Залежності в колективі та організаторських рис окремої особистості. 2. Самоврядування є складовою частиною системи педагогічних закладів, оскільки воно вирішує специфічні завдання у створенні єдиного колективу дорослих і дітей. 3. Як наслідок педагогічного управління дітьми з боку дорослих. 4. Як принцип організації життя дитячого колективу. 5. Самоврядування - це діяльність, яка здійснюється самими дітьми, включаючи постановку мети, її розробку, і спрямована на вдосконалення колективу і кожної особистості зокрема. Тож, учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів мета якого сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму. Отже, самоврядування, з одного боку, реалізує мету, яка відповідає потребам школярів, дає їм можливість вивчити свої здібності, задовольнити інтереси, а з іншого - переслідує виховну мету дорослих, вихователів.

Номер слайду 5

Інформація та моніторинг Науковий відділ Орден “Милосердя” Відділ культури і здоров'я Штаб «Пам’ять» ГОЛОВА РАДИ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ МАЛА РАДА СЕКРЕТАР ЦПС Відділ Соціальної Адаптації

Номер слайду 6

1. Мотиви перспективи; 2. Мотиви набуття статусу в колективі; 3. Комунікативні мотиви; 4. Утилітарні мотиви; 5. Мотиви здобуття нових корисних знань та умінь; 6. Мотиви визнання.

Номер слайду 7

1. Принцип ідейності. 2. Принцип демократичного централізму, 3. Максимальний розвиток самодіяльності вихованців. 4. Змінність виконавців, яка дозволяє включити в активну діяльність усіх вихованців. 5. Систематична звітність виконавців, оцінка їхньої діяльності ровесниками. 6. Поєднання діяльності виборних органів зі створенням тимчасових творчих об'єднань для вирішення конкретних завдань. 7. Педагогічне керівництво самоуправлінням.

Номер слайду 8

Номер слайду 9

1. Участь у розробленні плану роботи школи на новий навча­льний рік. 2. Проведення соціологічних досліджень з проблем життєдія­льності учнівських колективів. 3. Забезпечення порядку в школі, організація чергування в школі, в класах. 4. Участь у проведенні педагогічних рад, на яких розгляда­ються питання життєдіяльності учнівських колективів. 5. Організація дозвілля учнів: підготовка і проведення конкур­сів, творчих свят, змагань. 6. Проведення загально-шкільних лінійок, зборів, конференцій. 7. Організація дозвілля на перервах. 8. Організація роботи з благоустрою школи та шкільної території. 9. Організація роботи зі збереження шкільного майна, води, електроенергії, підручників, з дотримання санітарно-гігієнічних вимог та самообслуговування. 10. Організація літнього відпочинку учнів.

Номер слайду 10

Партнери у спільній діяльності самоврядування та виховного процесу

Номер слайду 11

Надання учням більшої самостійності в організації колективної діяльності; Активне залучення учнів до усіх сфер життя учнівського колективу. Поєднання самодіяльності дітей із керуванням дорослих. Збагачення життєвої мети і внутрішнього духовного світу кожного члена колективу через привабливість соціально-колективних ініціатив. Надання учням реальних прав та обов'язків. Повага педагогів до самостійних думок і рішень учнівського самоврядування, його органів. Відкриття справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності. Реалізація в перспективі принципу: жодного підлеглого — всі відповідальні. Кваліфікована, тактовна педагогічна допомога учнівському колективу. Розширення меж гласності учнівського самоврядування, відкритий характер роботи всіх органів самоврядування.

Номер слайду 12

1. Діяльнісний підхід в організації і проведенні конкретної роботи, ефективність якої передбачає: - Створення тимчасових органів самоврядування в залежності від конкретних завдань, що стоять перед колективом. - Прийняття рішення про створення цих органів здійснюється лише учнівським колективом, громадськими організаціями, а в їхньому складі повинні бути лише ті школярі, яку безпосередньо беруть участь у розв'язання конкретного завдання. - Щоб органи самоврядування ( незалежно від строку, на який вони обрані звітували перед колективом про виконання поставлених завдань. 2. Підготовка школярів до організації діяльності, спрямованої на оволодіння школярами знаннями й уміннями організаторської роботи . Хороша організаторська справа залежить від: - Знання людей, з якими працюєш; - Знання законів розвиту колективу; - Якостей особистості самого організатора; - Знання особливостей організаторської роботи; - Знання справи, яку організовуєш; - Уміння практично організувати. Ця робота сприяє формуванню у школярів організаторських здібностей -" таке поєднання індивідуальних якостей особистості, яке дозволяє людині швидко, надійно і впевнено організувати людей на виконання певної справи." 3. Створення ситуації вибору, коли школярі самі визначають шляхи розв'язання поставлених завдань. Саме прийняття рішення і є певним стрижнем формування мотивів групових дій Коректна по відношенню до школярів підтримка вихователів, що передбачає як демократичність у стосунках вихователів і школярів, так і допомогу в організації, проведенні тієї чи іншої роботи, забезпечення можливості для всіх членів колективу висувати ідеї, пропонувати проекти, одержувати підтримку в їхньому втіленні в життя

Номер слайду 13

1. Приймає рішення на користь групи 2. Розуміє, що не залежно від його функції, він відповідає за свої вчинки перед тими, які його обрали, і буде змушений звітувати про свою роботу; 3. Подає приклад чесності, надійності і вірності принципам, які він сповідує; 4. Прислухається до потреб, зауважень і порад усіх членів організації, а не тільки кількох вибраних; 5. Якщо виникає така потреба, охоче закачує рукави і допомагає членам організації; 6. Знає, що не досягне успіху без роботи, підтримки і залучення всіх членів організації; 7. Досягнення успіху і визнання розділяє між членами організації; 8. Працює для успіху всієї організації, а не для особистої вигоди; 9. Знає, що свою владу він отримав від членів організації; якщо він невідповідно скористається нею, її у нього відберуть і віддадуть комусь іншому 1. Підбери завдання відповідно до здібностей людини, що повинна його виконати; 2. Залучай багатьох людей; 3. Не наказуй - ділися владою; 4. Слідкуй за виконанням роботи; 5. Підсумуй виконану роботу; 6. Пам’ятай про подяки.

Номер слайду 14

на старому далеко не поїдеш, тому - ускладнюй, збагачуй, змінюй діяльність самоврядування; ваш шлях від ускладнення діяльності до ускладнення організаційної структури, а не навпаки; вміло поєднуй тимчасові та постійні групи, організаційні структури, ради, комітети, штаби; власні особисті соціальні інтереси, захоплення поєднуй з прагненнями, інтересами дітей; розвивай соціальну мотивацію дітей, соціальне звучання їхньої діяльності (якщо підліток носить "каміння", вчи його думати про ту "кам'яницю", яка вибудується з цього каміння); допомагай встановленню, розвитку контактів органів самоврядування з іншими школами, іншими об'єднаннями, організаціями. Порівняння, спілкування з іншими однолітками - потужна сила для розвитку; обговорюй з дітьми проблеми учнівського самоврядування, обмірковуй спільно з ними перспективи; роз'яснюй педагогам, адміністрації, батькам діяльність органів самоврядування, обговорюй з компетентними людьми проблеми розвитку; пам'ятай: діяльність в органах самоврядування дітей і підлітків - це не педагогіка, а соціальна дія, соціальне життя; пам'ятай - учнівське самоврядування - це педагогічна умова раціонального розвитку школярів. Думай про те, як підтримки їх під час вирішеним проблем, як допомогти знайти сприятливу позицію в світі, підтримуй в успіхах та досягненнях

Номер слайду 15

Компетентність - знання тієї справи, яку необхідно організувати; Активність - уміння діяти енергійно, наполегливо при розв'язанні практичних завдань; Ініціативність - особливий творчий вияв активності, висунення ідей, пропозицій; Товариськість - відкритість до інших, готовність спілкуватися, потреба мати контакти з людьми; Кмітливість - здібність доходити до сутності явищ, бачити їх причини і наслідки, визначити головне; Наполегливість - виявлення сили волі, завзятості, вміння доводити справу до кінця; Працездатність - витривалість, здатність вести напружену роботу тривалий час, не стомлюватися; Спостережливість - уміння бачити, мимохідь відзначати значиме, зберігати у пам'яті деталі; Самостійність - незалежність у прийнятті рішень, уміння самому знаходити шляхи виконання завдань, брати на себе відповідальність; Організованість - здібність підкорятися необхідному режиму роботи, планувати свою діяльність, проявляти послідовність, зібраність.

ppt
Пов’язані теми
Педагогіка, Виховна робота
Додано
24 жовтня 2018
Переглядів
537
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку