Методичні матеріали до уроків по розробці карт знань з "Технологій обробки інформації"

Про матеріал
Запропоновані карти знань дозволяють успішно засвоювати навчальні модулі, розвивають пам’ять, спонукають генерувати ідеї, надихають на пошук рішення, допомагають аналізувати результати або події, ефективно структурувати і опрацьовувати дані.
Перегляд файлу

1

 

Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

ДПТНЗ «Камінь – Каширське вище професійне училище»

 

 

 

 

 

 

Методичні матеріали 

з професійно-теоретичної підготовки

Професія «Оператор з обробки інформації

та програмного забезпечення»

Карти знань

 

 

 

 

2021 рік


 

Запропоновані карти знань дозволяють успішно засвоювати навчальні модулі,  розвивають пам’ять, спонукають генерувати ідеї, надихають на пошук рішення, допомагають аналізувати результати або події, ефективно структурувати і опрацьовувати дані.

 

 

.

 

ШЕЛЕПУК В.Г., викладач спецдисциплін ДПТНЗ «Камінь-Каширське вище професійне училище».

 

 

Обговорено та схвалено на засіданні методичної комісії педагогічних працівників з професій інформаційно-технологічного профілю  / протокол №3 від 30.11.2021 р.

 


ЗМІСТ

1. ВСТУП

2. МЕТОДИЧНА СУТНІСТЬ КАРТ ЗНАНЬ

3. ПРИКЛАДИ РОЗРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ КАРТ ЗНАНЬ ПРИ ВИКЛАДАННІ СПЕЦПРЕДМЕТІВ

4. ПРИКЛАДИ КАРТ ЗНАНЬ

1) Технології обробки інформації

2) Операційні системи та їх обслуговування

5. ВИСНОВОК.

6. ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

 


 

 

«Слова або інші засоби мови, промовлені або написані, напевне, не відіграють значної ролі в процесі мислення. Фізичною сутністю, що функціонує як елемент мислення,

являються певні знаки і більш-менш чіткі образи, які

можуть добровільно відтворюватися або комбінуватися.»

                                                                           Альберт Ейнштейн

 

 1. ВСТУП

 

          Термін інтелектуальні карти, або карти знань, (Mind Map) був запропонований Ентоні Б`юзеном, який зробив значний внесок  для  впровадження технології використання таких карт в освіті та управлінні.  Карти знань - діаграми, схеми, в наочному вигляді представляють різні ідеї, завдання, тези, пов'язані одне з одним та об'єднані загальною ідеєю. Карта дозволяє охопити всю ситуацію в цілому, а також утримувати одночасно у свідомості значну кількість інформації, щоб  демонструвати зв'язки між окремими частинами, запам'ятовувати інформацію та відтворювати її навіть через тривалий термін.


          Іноді в перекладах  термін карти знань    може перекладатися як «карти розуму», «інтелект-карти», «карти пам'яті» або «ментальні карти».  Найбільш дослівний переклад - «схеми мислення». Процес побудови  діаграми зв'язків близький процесу вибудовування онтології предметної області. Різноманітні засоби створення і редагування діаграм зв'язків або карт знань включають вільні або умовно-вільні програми, мережеві сервіси.

         Карта знань (англійською Mind map, карта розуму, пам'яті, думок) — сукупність діаграм і схем, що в наочному вигляді демонструють думки, тези, пов’язані одна з одною та об’єднані загальною ідеєю.

       Така карта дозволяє зобразити певний процес або ідею повністю, а також утримувати одночасно у свідомості значну кількість даних, демонструвати зв’язки між окремими частинами, запам’ятовувати (записувати) матеріали та відтворювати їх навіть через тривалий термін у системі знань про певний об'єкти чи у певній галузі.

 В даній роботі я продемонструю карти знань, розроблені в процесі підготовки до проведення уроків теоретичного навчання для здобувачів освіти з професії Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.


 1. МЕТОДИЧНА СУТНІСТЬ КАРТ ЗНАНЬ


        Карти знань — це зручна і ефективна техніка унаочнення мислення та альтернатива звичайному (лінійному) запису. Їх застосовують для формулювання нових ідей, фіксування та структурування даних, аналізу та впорядкування даних, прийняття рішень тощо. Цей спосіб має багато переваг перед звичайними загальноприйнятими способами запису. На відміну від лінійного тексту, карти знань не лише зберігають факти, але і демонструють взаємозв'язки між ними, тим самим забезпечуючи швидше і глибше розуміння вивчених учнями нових понять і знань. Створені  карти знань розвивають пам’ять, спонукають генерувати ідеї, надихають на пошук рішення, допомагають аналізувати результати, структурувати і опрацьовувати дані.

       Карти знань — досить привабливий інструмент проведення презентацій, мозкових штурмів, планування свого часу, запам’ятовування великих обсягів даних, самоаналізу, розробки складних проектів, власного навчання й розвитку.

       Вперше автори технології використали карти знань для конспектування лекцій. По суті, й метою створення їх було бажання замінити традиційне лінійне конспектування в зошиті чимось іншим, так як гори записів не приводили студента Б’юзена до бажаних успіхів.

     Написати реферат, курсову, дипломну простіше, коли  “бачиш” зміст всієї роботи відразу, на одному аркуші, чітко уявляєш структуру майбутнього або уже створеного документу.

       Одним їх найефективніших застосувань, які знаходять інтелект-карти у викладацькій справі, є підготовка на їх основі лекцій.

       Лекцію у формі інтелект-карти набагато легше підготувати, ніж написати її «лінійний» варіант; крім того, вона надає як викладачеві, так і здобувачеві освіти, ту велику перевагу, що весь зміст лекції виявляється, як мовиться, на долоні. Таку лекцію легко піддати ревізії з метою оновлення інформації в ній, а її хороші мнемонічні якості означають, що короткий часу перед самою лекцією виявляється достатньо, щоб відновити в пам'яті все цей зміст. Оскільки рівень знань лектора, як правило, росте, одна і та ж інтелект-карта, коли використовується з року в рік, здатна дати народження лекції, зовсім не схожої на попередню. Лекції від цього тільки виграють, позбавляючись відомого свого недоліку, коли читаються з року в рік без яких-небудь змін, унаслідок того що викладач просто використовує уторовану доріжку. Вони також виграють і в тому, що стають цікавішими як для викладача, так і для здобувачів освіти.

 

        Використання  карт знань показало, що змінюється в кращу сторону відношення до процесу навчання, вбачається новий підхід до вивчення теми, на відміну від конспектування або вислуховування лекції. У картах знань зацікавлюють видимі зв’язки між об’єктами,  бачення окремих етапів при розв’язанні завдань.


 

 1. ПРИКЛАДИ РОЗРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ КАРТ ЗНАНЬ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТІВ

Карти знань можна створювати за допомогою текстових процесорів, графічних редакторів, редакторів презентацій, а також спеціальних редакторів карт знань.

Карти знань можна зображати на папері або на дошці вручну. Але зручнішим та ефективнішим є їх створення з використанням різного про­грамного забезпечення, що розроблене для роботи з картами знань. Таким чином створюють комп’ютерні моделі, що відображають структурно-ло­гічні схеми.

 

        Редактори карт знань мають можливості:

– Створення карти знань

– Редагування та форматування карти знань

– Додавання графічних об’єктів до вузлів карти знань

– Додавання нотаток до вузлів карти знань

– Створення гіперпосилань на допоміжні ресурси

– Керування показом карти знань

– Пошук даних у карті знань

– Відкриття, збереження, друкування карти знань.

Відразу відмічу, що при розробці карт знань я не використовую шаблони і стандарти, що пропонують нам спеціальні програми. Форма і структура карт довільна і досить різноманітна, разом з тим проста і зрозуміла.

При розробці карт використовую текстовий процесор або програмне середовище Canva, яке мені є досить зручним інструментом при згаданих розробках.

    Найчастіше використовую розроблені карти знань на уроках з таких навчальних тем Технології обробки інформації, Операційні системи та їх обслуговування. Оскільки програми предметів досить обширні, то уроки необхідно урізноманітнювати, щоб здобувачі освіти проявляли інтерес до оволодіння знаннями.

Досвід показує, що карти знань дають можливість поліпшувати пам'ять слухачів. На заняттях по перевірці знань спостерігаю, як  легко вдається пригадувати терміни, їх призначення, властивості та зв’язки між процесами. Коли проводжу закріплення вивченого матеріалу, створюємо карти знань разом з слухачами. Починається групова робота, де здобувачі освіти дискутують, виправляють помилки один одного, проявляють здатність виділяти основне, робити висновки і порівняння.  Здобувачі освіти  можуть аналізувати кінцеві результати, розробляти  шляхи розв’язання задач.

В процесі викладання предметів карти знань можна  застосовувати на різних етапах уроків. Досвід роботи показав, що однією з основних переваг використання карт знань при вивченні  матеріалу на уроці є те, що видно загальну структуру теми, місце окремого поняття, властивостей щодо теми та ін.  Розроблені мною карти знань мають різну структуру і передбачають різну мету їх використання. При вивченні нових тем карти знань мають більш інформаційний  зміст. Це основні поняття, їх властивості, призначення. Такі карти дають можливість запам’ятати матеріал, легко його пригадати при потребі.

При перевірці і оцінюванні знань з теми карти знань містять незакінчені схеми, зв’язки, знаки запитання, де потрібно закінчити створення загальної структури.

Коли здобувач освіти одержує завдання підготувати реферат, презентацію та ін., то карти знань також приходять на допомогу. Створюється схема, де від центрального об’єкта (поняття, терміну, процесу) проводяться зв’язки, які необхідно висвітлити в процесі підготовки роботи.

 1. ПРИКЛАДИ КАРТ ЗНАНЬ
 1. Технології обробки інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Операційні системи та їх обслуговування

  

  

 

 

D:\Downloads\шЛЯХ ДО ФАЙЛА.png
 

 

Використовуючи карти знань, ми отримуємо такі можливості:

 •  надихнути на пошук рішення
 • продемонструвати концепції і діаграми;
 • структурувати роботу (реферат, доповідь);
 • підбивати підсумки зробленого;
 • організовувати взаємодію при груповій роботі або у рольових іграх;
 • ефективно структурувати і опрацьовувати дані.

Таким чином, карти знань — це зручний інструмент для відображення процесу мислення і структуризації даних у наочній формі. Їх можна використати, щоб фіксувати ті думки та ідеї, які проносяться в голові, коли ви роздумуєте над яким-небудь завданням. І навпаки, вони дозволяють так оформити інформацію, що мозок легко її сприйме. Бо карти знань відображають природний спосіб сприйняття нового а також мислення

 


 1. ВИСНОВОК.

Переваги викладання за допомогою  карт знань:

 • привертають увагу аудиторії, тим самим роблячи її сприйнятливішою і готовою до співпраці.
 • роблять заняття і презентації органічнішими, такими, що приносять радість як викладачеві, так і учням.
 • лекційний матеріал на основі карт є гнучким, його легко пристосовувати до умов, що змінюються. У наш час стрімких змін і розвитку всіх сфер життя викладач повинен легко і без значних витрат часу вносити корективи до своїх лекцій.
 • оскільки карти знань ілюструють лише інформацію, що безпосередньо стосується предмета лекції, здобувачі освіти краще засвоюють матеріал.
 • на відміну від лінійного тексту, карти знань не тільки зберігають факти, але і демонструють взаємозв'язки між ними, тим самим забезпечуючи глибше розуміння предмета учнями.

Використовуючи карти знань, ми отримуємо такі можливості:

 • поліпшити пам’ять, нагадати факти, слова й образи;
 • генерувати ідеї;
 • надихнути на пошук рішення;
 • продемонструвати концепції і діаграми;
 • аналізувати результати або події;
 • структурувати роботу (реферат, доповідь);
 • підбивати підсумки зробленого;
 • організовувати взаємодію при груповій роботі або у рольових іграх;
 • ефективно структурувати і опрацьовувати дані.


6.     ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

 

 1. https://svitppt.com.ua/rizne/karti-znan-ta-shlyahi-ih-vikoristannya-u-navchalnomu-procesi.html
 2. Wikipedia, Mind Map
 3. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=авторський+освітній+сайт+кравчук
 4. https://viraandr.blogspot.com/2016/04/mind-mapping-mind-map-mindmap.html
 5. Інтелект-карти http://www.mind-map/
 6. Ментальні карти Колесник http://kolesnik.ru/2005/mindmapping/
 7. Тимур Василенко Mind Maps http://www.improvement.ru/zametki/mindmap/
 8.  http://www.elearntools.blogspot.com/2012/02/blog-post.html

 

docx
Додано
10 січня 2022
Переглядів
698
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку