методичні рекомендації" Фізичні вікторини "

Про матеріал

Досвід роботи, практика переконують, що найефективніше керувати діяльністю учнів можна за допомогою гри. Фізичні вікторини – це одна з них Використовую вікторини як елементи уроку, на заняттях гуртка, при проведенні фізичних вечорів. Така форма роботи подобається учням. Вона надає широкий простір для самовираження, є добрим засобом активного комплексного повторення вивченого матеріалу, удосконалює вміння учнів виступати перед аудиторією, вміти слухати. Важливою є психологічна підготовка учнів до гри. Завчасне повідомлення про проведення заходу стимулює учнів до участі в ній, викликає інтерес. В результаті поглиблюються конкретні знання учнів, інтегруються зі знаннями з інших дисциплін.

Вікторини можуть бути різноманітними :як вікторини – досліди, вікторини – загадки, вікторини підсумкових знань

Перегляд файлу

Фізичні вікторини

 

"У природі існує чимало такого, що його не
можна ані досить глибоко зрозуміти,
ані досить переконливо довести, ані досить
уміло й надійно використати на практиці без
допомоги і втручання фізики та математики"

Р.Бекон

Проведення  фізичних  вікторин  дає можливість доповнити і поглибити знання учнів, розвинути інтерес до предмету, формувати у них компетенції, яких потребує сучасне життя, зокрема: соціальні (брати на себе відповідальність, бути активним у прийняті рішень); полікультурні (розуміння несхожості людей, взаємоповага до їхньої мови, культури, релігії); комунікативні (опанування усним і писемним спілкуванням); інформаційні (уміння здобувати, критично осмислювати й використовувати різноманітну інформацію); саморозвитку та самоосвіти; продуктивної та творчої діяльності.

Досвід роботи, практика переконують, що найефективніше керувати діяльністю учнів можна за допомогою гри. Фізичні вікторини – це одна з них Використовую вікторини як елементи уроку, на заняттях гуртка, при проведенні фізичних вечорів. Така форма роботи подобається учням. Вона надає широкий простір для самовираження, є добрим засобом активного комплексного повторення вивченого матеріалу, удосконалює  вміння учнів виступати перед аудиторією, вміти слухати. Важливою є психологічна підготовка учнів до гри. Завчасне повідомлення про проведення заходу стимулює  учнів до участі в ній, викликає інтерес. В результаті поглиблюються конкретні знання учнів, інтегруються зі знаннями з інших дисциплін.

Вікторини  можуть бути різноманітними :як вікторини – досліди, вікторини – загадки, вікторини підсумкових знань

 

Вікторина  по темі:  «Молекулярна фізика»

професійно спрямована

 1. Фарба являє собою суспензію дрібних частинок барв­ника в розчиннику. Чому частинки барвника дуже довго не осаджуються на дно посудини, у якій зберігають фар­бу, хоча їхня густина набагато більше, ніж густина роз­чинника? Яке фізичне явище перешкоджає цьому?
 2. Для охолодження різального інструмента спеціальну рідину іноді розпорошують потоком повітря на дріб­ні краплини. Чому такий спосіб більш ефективний, ніж охолодження суцільним потоком рідини?
 3. Чому мастильні матеріали повинні змочувати поверх­ні тертя машин і механізмів? Чому як охолоджувальні рідини широко застосовуються олії й емульсії і май­же не застосовуються водні розчини?
 4. Для чого в техніці використовуються балони зі стисну­тим киснем, ацетоном, воднем та іншими газами?
 5. При проведенні газозварювальних робіт спостерігаєть­ся деяке охолодження редуктора кисневого балона
  порівняно з температурою навколишнього повітря. Поясніть це явище. (Адіабатне розширення газу)
 6. Що є нагрівачем і холодильником у реактивному дви­гуні? (Нагрівач — камера згоряння, холодильникзов­нішнє середовище.)
 7. Яким способом — здійсненням роботи чи теплопере­дачею — змінюється внутрішня енергія деталі в таких випадках: стругання деталі; нагрівання деталі в печі перед загартуванням; швидке охолодження деталі у воді (загартування)?
 8. Які властивості червоної міді роблять її винятково зручним матеріалом для паяльників? Чи є інші ма­теріали, що володіють такими ж властивостями? На­звіть основні конструкції наконечників паяльників.
  Чим вони зумовлені?  За яким принципом працю­ють паяльники?
 9. Для одержання нерухомих з'єднань деталей, що спо­лучаються по циліндричних поверхнях, використо­вується  гаряче запресовування. Поясніть фізичну суть гарячого запресовування. (Механізм гарячого запресовування заснований на стиску твердого тіла під час ос­тигання.)
 10. Яку обов'язкову фізичну властивість повинен мати шар антикорозійного покриття? (Не повинен змочу­ватися  водою.)
 11. При паянні металеві поверхні, що з'єднуються, очи­щають від плівки окислів. Якщо цього не зробити, то припой  не розтікається по металу. Чому? Що мож­на сказати про сили притягання між молекулами при­пою та окислів?
 12. Для випробування герметичності спаяних і зварених швів посудин і порожніх деталей, що працюють без тиску, застосовують гас. Для цього шов з однієї сто­рони змочують гасом, а з іншої забарвлюють крейдя­ним розчином. Якщо у шві залишилися дрібні порож­нини, через кілька годин на пофарбованій крейдою  поверхні над порожнинами виступлять жирні плями гасу. Поясніть це явище.
 13. Які деформації відбуваються в металі при обробці  його тиском? (Спочатку метал деформується пруж­но, а потім пластично.)
 14. Як відбувається зварювання тиском?
 15. Чому при випуску газу з балона вентиль покриваєть­ся росою або навіть інеєм?
 16. Чому в природі не існує кристалів кулястої форми?
 17. Як легше стругати дошку: уздовж волокон чи поперек?
 18. Що сильніше протистоїть вигину: сталева смужка, куточок чи труба, виготовлені з тієї ж смужки? Пе­ревірте це на досліді, виготовивши потрібні профілі з паперу.
 19. Для варіння клею беруть посудину з подвійними стін­ками, між якими наливають воду. Навіщо це роблять? (Щоб не нагрівати клей вище 100 °С.)
 20. Як пояснити різання скла алмазом? (Зроблена алма­зом подряпина на поверхні скла дозволяє розірвати скло  уздовж подряпини.)
 21. Чому волоски пензлика у воді розходяться, а вийняті  з води злипаються? Як краще зберігати пензлик при  короткочасній перерві в роботі? (У воді волоски розхо­дяться під дією сил пружності. У повітрі ж поверхне­вий натяг плівки води, що охоплює волоски, стягує їх. Пензлики краще зберігати в ємності з водою.)
 22. Якщо олійною фарбою покрити штукатурку або кар­тон, то замість блискучого шару дуже міцної фарби  на ньому виходить шар порошку-барвника, що легко  стирається. Чому це відбувається? Яку роль відіграє  попередня «ґрунтовка» таких поверхонь? (Олія усмок­тується в капіляри, а порошок-барвник залишаєть­ся на поверхні.)
 23. Яке походження візерунків на поверхні оцинковано­го заліза? (Результат кристалізації цинку)
 24. Поясніть явище, описане в оповіданні Є. Шима  «Біле, чорне»: «Гіпс, що застигає, раптом сам по собі починає розігріватися» (Процес кристалізації гіпсу  пов'язаний з виділенням теплоти плавлення, тому гіпс  розігрівається.)
 25. Чому при нагріванні й охолодженні залізобетону бе­тон не відділяється від заліза? (Коефіцієнти розширен­ня матеріалів приблизно однакові.)
 26. Чи зміниться довжина пухирця в трубці теслярсько­го рівня при коливаннях температури? (Так. У холод­ну погоду пухирець довший, тому що його розміри при коливаннях температури визначаються зміною обся­гу води в трубці.)
 27. Для аналізу рідкого барвника в нього опускають  смужку фільтрувального паперу. Фарби, що входять  до складу барвника, піднімаються по паперу на різну висоту. Чому висота підняття у фарб різна?
 28. Виконайте експериментальне завдання. Для аналізу  рідких барвників застосовується капілярний метод.  Нанесіть на промокальний папір краплю суміші червоного і синього чорнила і капніть у її середину воду. Що відбувається із сумішшю? Чому?
 29. Після укладання бетону в конструкції спостерігаєть­ся інтенсивне зростання його міцності. Згодом ріст міцності сповільнюється. Чому?
 30. Під час зведення будинків на плити покриттів під шар  утеплювача укладається так званий пароізоляційний шар. Яке призначення цього шару?
 31. Точними вимірювальними приладами: мікрометра­ми, калібрами (скобами, втулками, кільцями) користуються при температурі 20 °С. Для чого слюсар при доведенні їх до робочих розмірів шляхом шліфування час від часу кладе прилади на теплопро­відну металеву плиту? (Для охолодження, щоб запобігти тепловому розширенню оброблюваного інструмента.)

 

Фізична вікторина.

 1. Людина, що знаходиться на вулиці в сильний мороз прагне більше рухатись, щоб не замерзнути. Чому ж птахи замерзають на льоту? (В мороз птахи нахохлившись тим самим створюють навколо себе повітряну подушку. При польоті повітря у птахів весь час змінюється і забирає тепло. Ця втрата може бути сильною, тому птах замерзне).
 2. Щоб полегшити горіння кам'яного вугілля в топці, його поливають водою. Чому? (Під дією води, на гарячому вугіллі утворюються тріщини. Збільшується взаємодія з повітрям, він краще горить, утворюється ще й суміш окладу вуглецю з повітрям).
 3. Чому холодний метал на дотик здається холодніше, ніж холодне дерево, а гарячий метал - гарячіше гарячого дерева, хоч їх температура однакова? ( Це тому, що різна теплопровідність металу та дерева. Вони однаково нагріті, при температурі людського тіла 36,6 °, бо немає теплообміну.)
 4. Ви снідаєте, налили в стакан кофе. Але потрібно вийти вам на декілька хвилин. Що потрібно зробити, щоб кофе до повернення був гарячим: налити молоко відразу перед тим як піти: чи коли повернутись? (Молоко ль'ємо холодне. Швидкість охолодження пропорційна різниці температур нагрітого тіла і оточуючого повітря. Тому потрібно відразу налити молоко, щоб далі охолодження йшло повільніше.)
 5.   Чи гріє шуба? (Ні вона зберігає тепло тіла).
 6. Чому в жаркому Узбекистані ходять в теплих халатах? (Не має теплообміну а на вулиці біля 40° - 50°).
 7. В тиху пору мороз перенести легше, ніж у вітряну. Але в пустелі при вітрі людям стає більш жарко. Чому? (Вдень в пустелі повітря тепліше ніж, наше тіло. Чим більша маса повітря пройде біля тіла, тим сильніше відчуття тіла).
 8. В обидві каструлі налито однаково води, в одну кип'ячену, в іншу сиру при однаковій температурі. Де швидше закипить вода?( Швидше закипить сира вода, бо в ній більше повітря).
 9.   Чому плащ не пропускає води? (Плащ не змочується водою).
 10. Чому на південному полюсі набагато холодніше ніж на північному? (При замерзанні води виділяється тепло).
 11. Чому при розтаванні снігу весною холодніше, ніж при його замерзанні осінню' (При розтаванні тепло поглинається, а при замерзанні виділяється).

 

 

Фізична вікторина (дослідна)

 

Дослід 1. Вкласти яйце в пляшку з широким горличком.

Обладнання: сірники, папір, пляшка, яйце круто зварене.

 

Дослід 2. «Чудова рівновага».

Обладнання: яйце гусяче розписане з цвяхом у середині,магніт.

 

Дослід 3. Лід,що не тане в кип’ятку.

Обладнання:пробірка,вода,лід з тягарцем,спиртівка,щипці для пробірки,сірники.

 

Дослід 4. «Реактивний рух»

Обладнання: дитяча гумова кулька, соломинка-10 см., пробка з отвором,сода,

нитка,оцет.

 

Дослід 5.Виготовлення джерела струму.

Обладнання: огірки,помідори,лимон,картопля,кусочок мідного дроту,невеличка цинкова пластинка,гальванометр,водний розчин кухонної солі.

 

Дослід 6 «Три склянки і аркуш паперу» Для виконання завдання даються три склянки і аркуш паперу з учнівського зошита. Необхідно встановити склянку на аркуш паперу, що як місток, єднає дві склянки. Відповідь Аркуш паперу згортають в гармошку, щоб утворилися ребра жорсткості

 

Дослід 7 «Картоплина на олівці» Треба втримати картоплину на олівці. Встромляти олівець в картоплину не можна. В наявності є дві виделки.

Відповідь до 1 завдання. Аркуш паперу згортають в гармошку, щоб утворилися ребра жорсткості.  Відповідь   Встромивши виделки в картоплину центр мас картоплини і виделок міститиметься нижче точки опори. Момент сили тяжіння утримує систему в положенні рівноваги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторина «Поясни чому це так?»

 

 1. На пачці прального засобу написано застереження: «Білу білизну прати окремо від кольорової». Чому? (Внаслідок дифузії білі речі можуть пофарбуватися)
 2. «Де тонко – там і рветься» - говорить українське прислів’я. Поясніть його мовою фізики. (Між молекулами діють сили притягання. Що б щось розірвати, треба подолати ці сили. Чим менше молекул, тим легше розірвати)
 3. Лікоть, сажень, миля, дюйм, кінний перехід, політ стріли, верста. Що об’єднує ці слова? (Одиниці довжини)
 4. У давнину вважали, що це вияв Божої волі. Колись на Україні говорили, що це явище – труба, якою пророк Ілля бере воду з річок  і озер. У стародавній Греції її вважали посмішкою богині Іріди, яка провіщала мир між небом і землею. Що це за явище? (Веселка)
 5. Художники досить часто помиляються, зображаючи Місяць. Навіть прапор Туреччини з часом змушені були підправити. Спочатку зображення було таким потім помилку виправили .  В чому вона полягала? (Зірка ніколи не може бути розміщена між рогами Місяця, оскільки Місяць – це куля, тому зірку винесли за межу Місяця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вікторина «Чи знаєш вчених?»

1  Виміряв заряд електрона, досліджував його властивості. Вивчав явище фотоефекту, ультрафіолетове, космічне випромінювання, будову атома.

Р. Міллікен (американський фізик, 19-20 в.в.)

2 Вчений, філософ. Вважав, що всі тіла складаються з неподільних найдрібніших частинок – атомів. Демокріт (др.-греч., 5-4 ст. до н.е.)

3 Фізик, інженер. Займався електрикою, магнетизмом, механікою. Відкрив закон взаємодії електричних зарядів.Ш. Кулон (фр. фізик, 18 століття)

4  Він  вивчав фізику твердого тіла, напівпровідників. У 1913 р. виміряв заряд електрона.А.Ф. Іоффе (радянський фізик, 20 століття)

5Роботи з електрики, магнетизму, магнітооптиці, електрохімії. Відкрив явище електромагнітної індукції. Ввів поняття "електричне поле".М Фарадей (англ. фізик ,18-19 в.в.).

6 Він – засновник ядерної фізики. Дослідження з радіоактивності, атомній і ядерній фізиці. Відкрив ядро атома. Запропонував планетарна модель атома.

Е Резерфорд (англ. фізик, 19-20 в.в.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторина  «Так» чи «Ні»

 1. Електроємність провідника залежить від його маси?(Ні.)
 2. Електроємність провідника характеризує його швидкість розряджатись (Ні.)
 3. Система двох провідників розділених шаром діелектрика називається конденсатором? (Так.)
 4. Конденсатор може накопичувати електричний заряд? (Так.)
 5. Чи можна конденсатор використовувати як акумулятор (Ні не можна, бо він майже вмить віддає свою енергію).
 6. Система з двох плоских паралельних пластин, розділених шаром діелектрика , називається сферичним конденсатором? (Ні, плоским.)
 7. .Електроємність провідника характеризує його швидкість розряджатись (Ні.)
 8. Чи можливо збільшити енергію зарядженого розсувного конденсатора, не змінюючи різниці потенціалів на його пластинах?(Так, змінивши відстань між пластинами, тобто змінивши ємність)
 9. Чи представляють небезпеку знеструмлені кола, що містять конденсатори? (Так.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторина – завдання

 

 1. Супутник Землі робить перший оберт за 1год.40хв.,а другий-за100хв.Як це пояснити? (1год.40хв.дорівнює 100хв.)
 2. Чому деякі птахи, особливо горобці, в холодну погоду сидять, розпустивши своє пір’я? (Так їм тепліше. Це явище пов’язане з поганою теплопровідністю повітря,що між пір’ям птаха.)
 3. Чому лось може порівняно легко бігати по болотах? (Лось має на кожній нозі по два копита,між якими є перетинка. Коли тварина біжить,то копита розсуваються,перетинка натягується,вага тіла розподіляється на порівняно більшу площу опори і лось не загрузає.)
 4. Чому блискавка найчастіше вдаряє біля берегів річок,ставків,боліт? (Блискавка найчастіше вдаряє в грунт у тих місцях,де електрична провідність краща. Вологий грунт біля берегів річок,ставків добре проводить електрику.)
 5. Чому автомашини для перевезення горючих речовин заземлюють металевими ланцюгами? (Під час переливання бензину та руху автомашини він електризується. Якщо бензовоз не заземлити,то заряд буде нагромаджуватися,проскочить іскра і бензин загориться.)
 6. З Києва до Одеси вийшов поїзд зі швидкістю 60 км/год.,а з Одеси до Києва зі швидкістю 40 км/год. Який з поїздів буде далі від Києва в момент зустрічі? (Поїзди будуть на однаковій відстані від Києва)
 7. Проливається одеколон,появляється запах. Яке явище відбувається при цьому? (Явище дифузії).Про який прилад іде мова?
 8.  Що за прилад? Опис: основною його частиною є металева коробочка з хвилястою(гофрованою) поверхнею. З цієї коробочки викачане повітря. Коробочка з’єднана з пружиною,а пружина з стрілкою,яка пересувається вправо або вліво. Під стрілкою закріплено шкалу. Все це вставлено в металевий,або пластмасовий корпус із скляною кришкою. (Барометр-анероїд).
 9. Які ґрунти краще прогріваються сонячними променями: чорноземи чи підзолисті? (Чорноземи)
 10.  .Яким годинником можна користуватися в стані невагомості? (Тільки наручним.)

 

 

 

 

 

 

Вікторина  «Починаємо вивчати фізику» 

 1. Що означає слово фізика? (Природа)
 2. Як називається найменша частинка простої речовини? (Атом)
 3. Прилад для вимірювання довжини. (Лінійка, рулетка)
 4. Що більше пуд заліза чи пуд пір’я? (Однакові)
 5. Як називають тіла, що випромінюють світло? (Джерела)
 6. Речовина, що в різних агрегатних станах має іншу назву? (Вода)
 7. Газ необхідний для дихання? (Кисень)
 8. Як називається лінія вздовж якої поширюється світло? (Промінь)
 9. Як одним словом назвати добуток ширини, висоти, довжини? (Об’єм)
 10.  Хаотичний рух завислих у рідині частинок. (Броунівський)
 11.  Як поширюється світло в однорідному середовищі? (Прямолінійно)
 12.  Прилад для вимірювання об’єму. (Мензурка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторина «Я це знаю, бо щось вмію»

 1. Як називають зразок будь-якої міри? (Еталон)
 2. Що відчуває тіло під час різкого піднімання?(Перевантаження)
 3. Як називають прилад для вимірювання тиску, більшого за атмосферний? (Манометр)
 4. Який прилад використовується для приготування горючої суміші для ДВЗ? (Карбюратор)
 5. Яка сила гальмує тіло під час руху?(Сила тертя)
 6. Що вимірюється в Паскалях? (Тиск)
 7. Як називають процес взаємного проникнення атомів однієї речовини в іншу? (Дифузія)
 8. У яких одиницях вимірюється оптична сила лінзи? (Діоптріях)
 9. Як у фізиці називають помилку, що утворюється в результаті округлення чи вимірювання? (Похибка)
 10. Яка речовина зберігає об'єм і не зберігає форми? (Рідина)
 11. Як  змінюються   розміри  твердого  тіла   при нагріванні? (Збільшуються)
 12. Де молекули рухаються швидше: в рідині чи вгазі? (Газі)
 13. Як називають процес переходу твердого тіла в рідину? (Плавлення)
 14. Як називають процес переходу рідини у тверде тіло? (Кристалізація)
 15. Що вимірюють метрономом? (Час)
 16. Що важче: І тона чи 1 центнер? (1 тона)
 17. Як називають величину, що дорівнює відношен­ню маси тіла до його об'єму?(Густина)
 18. Батискаф служить для дослідження атмосфери чи гідросфери?  (гідросфери)
 19. Де більший тиск: на горі чи під горою? (Під горою)
 20. Хто, скупавшись у ванні, за легендою, кричав «Еврика»? (Архімед)
 21. Кому, за легендою, вдарило яблуко в лоб і він відкрив закон тяжіння? (Ньютону)
 22. Де вага тіла більша: на Землі чи Місяці? (На Землі)
 23. Де швидкість молекул більша: в воді чи парі?(Парі)
 24. Як називають пристрій, що може нагромаджува­ти електричний заряд? (Акумулятор)
 25. Який прилад виробляє електричний струм на електростанціях? (Генератор)
 26. Як називають пристрій, в якому електрична енергія перетворюється в обертовий рух?(Електричні двигуни)
 27. В яку погоду скошена трава висихає швидше: у вітряну чи безвітряну? (У вітряну)

 

 

Вікторина «Я це знаю »

 

 1. Явище розкладання білого світла на кольори. (Дисперсія)
 2. Яка величина є еталоном довжини? (Метр)
 3. Як називається проміжок часу за який Земля робить один повний оберт навколо Сонця? (Рік)
 4. Явище взаємного проникнення молекул різних речовин. (Дифузія)
 5. Коли кут падіння дорівнює куту відбивання? (Завжди)
 6. Агрегатний стан, за якого зберігається об’єм  і форма тіла. (Твердий)
 7. В який стан переходить речовина в результаті конденсації? (Рідкий)
 8. Як називається заряджена частинка, що рухається навколо ядра атома? (Електрон)
 9. Кут падіння дорівнює 600. Чому дорівнює кут відбивання? (600)
 10.  Як називається прилад для вимірювання маси тіла? (Терези, ваги)
 11.  Яке явище можна спостерігати, якщо Місяць обертаючись навколо Землі, опиняється між Сонцем і Землею? (Сонячне затемнення)
 12.  Як називається відбивання світла від гладенької поверхні? (Дзеркальним)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторина «Фізика в загадках»

 

 1. Чого в скрині не сховаєш? (Промінь світла)
 2. Ревнув віл за сто гір  і за сто річок. Що це? (Грім)
 3. Що у воді не тоне, у вогні не горить? (Лід)
 4. Без рук, без ніг, а у хату лізе? (Холод, тепло)
 5. Ти за нею, вона від тебе, ти від неї, вона за тобою. Що це? (Тінь)
 6. Вони не схожі на обличчя, різниця вічна є у них: він завжди всіх до праці кличе, вона до сну скликає всіх. Що це? (День і ніч)
 7. Текло, текло, та й лягло під скло. Що це? (Вода, лід-річка)
 8. Сам верхи, а ноги за вухами. Що це? (Окуляри)
 9. У ліс зі мною зберемося, з дороги не зіб’ємося. Що це? (Компас)
 10.  Що йде, та не рухається з місця? (Час, годинник)
 11.  Що у фізиці та у хімії на другому місці? (Буква і)
 12.  За чим вода знаходиться у склянці? (За склом)
 13.  Коли нема, усі чекають, а лиш прийду – тікають. Що це? (Дощ)
 14.  Усі мене люблять, та хто подивиться – жмуриться, скривиться. Що це? (Сонце)
 15.  Що видно, якщо нічого не видно? (Туман)
 16.  З неба зіркою. На долоню-водою. Що це? (Сніжинка)
 17. Куди ступиш – всюди маєш. Хоч не бачиш, та вживаєш. Що це? (Повітря)
 18. У піч положиш – мокне. На воду пустиш – сохне. Що це? (Віск)
 19. Іде лісом – не шелестить. Іде водою – не плюскотить. Що це? (Промінь Сонця, Місяця)
 20. Із землі підніме  й мале, а через хату не перекине й велике? (Пір’їна)
 21. Як подивишся на нього, бачиш в нім себе самого. Що це? (Дзеркало)
 22.    Горя не знають, а гірко плачуть. Що це? (Хмари)
 23. Бачиш край, а не дійти. Що це? (Обрій)
 24. Дві сестри гойдалися, правди добивалися, а коли добилися, зразу ж зупинилися. Що це? (Терези)
 25. Блакитне простирадло, весь світ огортає. Що це? (Небо)
 26. Чого не викотити вгору, в ситі не унести, в руках не втримати? (Вода)
 27.  Куди двічі не увійти? (Річка)
 28.  Що сходить без насіння? (Сонце)
 29.  Хто поруч йде, а сліду не лишає? (Тінь)
 30.  Що без леза і без зуба розтинна міцного дуба? (Блискавка)
 31.  Він і гріє і пече, і як зайчик грається. Схочеш взять його – втече і мерщій сховається. Що це? (Промінь Сонця)
 32.  Проливень-тато, сонечко-мати вивели доньку в небо гуляти. Що це? (Веселка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екологічна вікторина

«Заговори, щоб я тебе побачив» Сократ

 

 

 

1Як лисиця використовує великий пухнастий хвіст під час бігу?

Відповідь. Лисиця використовує його як кермо, що дає змогу робити круті повороти.

2. Пояснити зміст прислів'я: «Коси, коса, поки роса».

Відповідь. Мокра трава має більшу масу, а, отже, й інерцію спокою.

3. Чому кістки у птаха наповнені не кістковим мозком, а повітрям?

Відповідь: Щоб добре літати, треба мати легкий і разом з тим міцний скелет. Маса усіх кісток двокілограмового птаха-фрегата лише 115 г.

4. Чому під час прополювання буряна слід витягати з ґрунту повільно, уникаючи ривків?

Відповідь. Повільно витягуючи бур'яни, виполюємо їх з корінням, якщо ж тягнути ривком, то бур'ян унаслідок інерції не встигає прийти в рух, стебло переривається, а коріння залишається в землі.

5. Яку роль відіграє здатність деяких рослин скручувати листя під час вітру?

Відповідь. Рослини легше витримують дію вітру, оскільки зменшується лобовий переріз листка. Форма листка стає більш обтічною, зменшується лобовий опір.

6. Чому квочка не боїться розбити яйця, які висиджує, в той час як слабке курча, вилуплюючись, легко пробиває шкаралупу яйця?

Відповідь. Шкаралупа яйця — той самий склеп, де клиноподібна форма камінців, заважаючи їм опускатись, не перешкоджає їхньому підніманню.

7. Іноді доводиться підпирати гілки яблунь, коли яблука починають наливатися. Для чого це потрібно?

Відповідь. Вага яблук збільшується, тому гілки дерева можуть поламатися.

8. Крокодили іноді ковтають камінці, маса яких становить близько 1% від маси їхнього тіла. Для чого вони це роблять?

Відповідь. Камінці служать баластом, який дає змогу крокодилу ходити дном річки і швидко затягувати жертву під воду.

9. Як курка може удвічі збільшити тиск на підлогу?

Відповідь. Піднявши одну лапу. Площа опори при цьому зменшується удвічі й у стільки ж разів збільшується тиск.

10. Чому лосі досить легко можуть ходити болотом?

Відповідь. Роздвоєні копита лосів мають перетинку, яка збільшує площу опори і зменшує тиск. Крім того, для парнокопитних не характерне атмосферне засмоктування.

11. Чому маленька бджола створює своїм жалом великий тиск? Відповідь. Жало у бджоли дуже гостре. І навіть мала сила, що діє на

надзвичайно малу площу, здатна створити великий тиск.

12. У слона коротка шия, що заважає йому нагинатися до водойми. Як же йому вдається напитися?

Відповідь. Слон несвідомо використовує атмосферний тиск: він опускає хобот у воду і втягує в себе повітря. Під дією атмосферного тиску хобот наповнюється водою, потім слон згинає його і вливає воду до рота.

13. Чому гуси і качки плавають у воді і виходять з неї сухими, а кури тонуть?

Відповідь. Гуси і качки змащують своє пір'я жиром зі спеціальної залози, що міститься на куприку. Тому воно не змочується водою і вода не проникає в товщу пір'я, за рахунок чого вага птаха менша, ніж архімедова сила. Кури не мають таких залоз.

14. Які властивості організму деяких риб допомагають їм успішно полювати в мутній воді?

Відповідь. Деякі риби дуже чутливі до найменшої зміни напруженості електричного поля. Так, наприклад, гімнарх — великий нічний хижак, відчуває зміну напруженості електричного поля 10 В/м. Це дає йому можливість точно визначити місце перебування жертви, яка своїм тілом впливає на зміну цієї напруженості.

15. Чому собаки в спеку висовують язик?

Відповідь. На тілі собаки немає потових залоз. Виділення вологи з язика собаки має таке саме значення, як виділення поту з тіла людини.

16. Чому комахи, які живуть у полярних краях, на високогір'ї мають темне забарвлення?

Відповідь. Це допомагає їхньому тілу поглинати більше сонячних променів.

17. Чому очі білого ведмедя не засліплює блиск снігу та льоду в сонячні дні?

Відповідь. У білого ведмедя від блиску снігу та льоду очі захищені напівпрозорими перетинками, ніби своєрідними окулярами.

18. Які тварини—джерела холодного свічення вам відомі?

Відповідь. Найбільше тварин, що світяться, живе у морях і океанах. Світяться інфузорії-ночесвітки, коралові поліпи, медузи, головоногі молюски та багато риб, особливо глибоководних. На суходолі—це жуки-світляки.

19. У північній Бірмі, на Тибеті, в західних та південних районах Китаю живе вівцебик — такий. Це досить велика тварина масою до 350 кг. Як йому допомагає переборювати важкі кліматичні умови щедро просякнута жиром шерсть?

Відповідь. Просякнута жиром, вона не змочується водою і тому не намокає у холодну погоду. Це служить надійним захистом від вранішніх і вечірніх туманів.

20. Чому очі кішки яскраво світяться в темряві, якщо на них спрямувати світловий промінь?

Відповідь. Очі кішки, як і інших тварин, відбивають світло в напрямі, протилежному до напрямку розповсюдження. Око кішки являє собою систему із лінз та увігнутого дзеркала.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторина «Фізичні загадки»

 

1. Там панує сніг і лід, Там сама зима живе. (Холодильник.)

2. По хвилям, хвилям, хвилям  пливе музика до мне. (Радіо.)

3. Усе життя ходить, а з місця не сходить. ( Годинник.)

4.  Висить груша, а не з’їсти. ( Електролампочка)

5. Горя не знає, а гірко плаче. (Хмара)

6. В воді не тоне, і в огні не горить.  (Лід)

      7. Без рук, без ніг, а в хату лізе. (Холод, тепло)

8. Ти за нею, а вона від тебе, ти від неї — во­на за тобою. Що це?  (Тінь)

9. Видно край, а не дійдеш. Що це таке?   (Горизонт)

10. Голубий шатер увесь світ накрив?    (Небо)

11. Палка, акуратно вставлена в колесо. (Шпиця)

12.Місце, куди розумний не піде. (Гора)

13.Перший грошовий аванс майбутньому лау­реату Нобелівської премії.   (Стипендія)

14.Математичний знак, що  зарекомендував се­бе з позитивної сторони.(Плюс)

15.Явище,    яке    можна    пояснити    законом всесвітнього тяжіння. (Падіння)

17.Науково обґрунтована пустота.     (Вакуум)

18.Ціленапрямлений відрізок. (Вектор)

19.Безкоштовний   звуковідтворювальний   пристрій. (Рот)

20. Що в сундук не заховаєш?  (Промінь світла)

21. Якого кольору біле світло?  (Біле світло складається з ряду різнокольорових променів: червоного, оранжевого, голубою, синього, фіолетового)

22. Сестра до брата в гості їде, а він від неї хо­вається. Хто це чи що? (Місяць і сонце)                              

23. Ревнув віл на сто сіл, за сто річок. Що це таке?  (Грім)

24. Має величезний зріст, Має голову і хвіст, Це не тигр і не ракета. Натякну вам по секрету ( Комета)

 

 

 

 

 

 

 

Вікторина «Подумай та згадай»

 

 1. Як змінюється швидкість дифузії при нагріванні? (Збільшується)
 2. В яких одиницях вимірюється вага тіла? (У Ньютонах)
 3. Яку величину отримують діленням площі на си­лу? (Тиск)
 4. Хто, скупавшись у ванні, за легендою, кричав «Еврика»? (Архімед)
 5. Як називають машину для створення високого тиску? (Гідравлічний прес)
 6. Яку енергію має тіло, що швидко рухається?(Кінетичну)
 7. Що досліджував Броун? (Рух молекул)
 8. Як називають величину, яка є мірою інертності тіла? (Маса)
 9. Продовжіть вислів: «Рух молекул залежить від...» (температури тіла).
 10. Де вага тіла більша: під водою чи на суші?(На суші)
 11. Розшифруйте абревіатуру ККД. (Коефіцієнт ко­рисної дії)
 12. Як поводить себе тіло, густина якого більша за густину рідини, в якім воно знаходиться? (Тоне)
 13. Що в перекладі означає слово «електрика»?(Янтар)
 14. Скільки родів зарядів існує? (Два)
 15. Як взаємодіють однойменні заряди?(Відштовхуються)
 16. Яким приладом визначають наявність електрич­ного заряду? (Електроскопом, електрометром)
 17. Як називають прилад для вимірювання атмосфер­ного тиску? (Барометр)
 18. Як називають явище, коли Місяць стає напро­ти Сонця? (Сонячне затемнення)
 19. Як називають матеріал, що не проводить елект­ричний струм? (Діелектрик, ізолятор)
 20. Як   називають   випадкове   з'єднання   двох провідників зі струмом? (Коротке замикання)
 21. Як прізвище вченого, на честь якого названо ве­личину заряду? (Кулон)
 22. Що вимірюється електрометром?(Електричний заряд)
 23. Як називають найменшу заряджену частинку?(Електрон)
 24. Як називають процес переходу пари в рідину? (Конденсація)
 25. Як  називають  з'єднання   проводами  джерела струму, споживачів та вимірювальних приладів?(Електричне коло)
 26. Яку отримаємо величину, коли шлях поділимо на час руху? (Швидкість)
 27. Що відчуває тіло під час різкого піднімання? (Перевантаження)
docx
До підручника
Фізика (рівень стандарту) 10 клас (Сиротюк В.Д., Баштовий В.І.)
До уроку
ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ
Додано
27 липня 2018
Переглядів
407
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку