5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Методичні рекомендації+презентація "Інструментарій викладача в умовах відкритої освіти"

Про матеріал
Метою відкритої освіти є підготовка здобувачів освіти до повноцінної і ефективної участі у громадській та професійній діяльності в умовах інформаційного та телекомунікаційного суспільства.
Перегляд файлу

  Слайд 1

Назва виступу

Слайд 2

Наприкінці ХХ сторіччя суттєвого розвитку набули інструменти систем відкритої освіти, що спрямовані на розв’язання проблем сучасної педагогіки, сприяють підвищенню якості та розширенню обсягів контентного наповнення інформаційного ресурсного простору, поліпшенню доступу до наукових і навчальних відомостей широкому колу користувачів, підвищенню ефективності проектування і застосування комп’ютерно орієнтованих систем навчального призначення.

Інструменти електронного навчання – це організаційні та методичні елементи педагогічного процесу, які реалізуються завдяки сучасним інформаційним технологіям, а «не оболонка для традиційного навчального процесу».

Слайд 3

Їх впровадження справляє суттєвий вплив на ефективність навчання у відкритих педагогічних системах, забезпечення формування і підтримки в актуальному стані мережних е-інформаційних ресурсів відкритого навчального середовища.

Це Науково-освітні інформаційні мережі (НОІМ), що наповнені відомостями переважно освітнього і наукового спрямування, і призначенні для інформаційної підтримки освіти і науки та технологічно базуються на комп’ютерній інформаційно-комунікаційній платформі для транспортування й опрацювання інформаційних об’єктів.

Спеціальні Технології підтримки віртуальної навчальної діяльності (web 2.0), використання яких передбачає залучення до навчальної діяльності в Інтернет-просторі учнів, вчителів з сотнями тисяч шкіл з усього світу при виконанні ними спільних міжнародних навчальних проектів з різних тем і дисциплін. Під кожний проект формується своя гнучка Інтернет орієнтована мережа учасників проекту.

Глобальна мережа ”Партнерство в навчанні” створена компанією Microsoft за проектом ”Партнерство в освіті”, для підтримки діяльності віртуальних спільнот освітян з усього світу, які ініціативно об’єднують свої зусилля в напрямі осучаснення змісту навчання і педагогічних технологій, обміну передовим педагогічним досвідом, апробації новітніх засобів навчання, обговорення педагогічних інновацій, забезпечення вільного доступу освітян до національних і міжнародних освітніх е-ресурсів.

За допомогою цієї мережі проводяться Інтернет-конкурси “Вчитель-новатор”. Мета яких полягає у підтримці роботи викладачів з підготовки конкурентноспроможної молоді до активної життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Технології е-проектування педагогічних систем для підтримки та підвищення ефективності автоматизованого проектування і використання комп’ютерно орієнтованих систем навчального призначення, де швидкими темпами поширюється новий клас технологій – інформаційні технології навчальні об’єкти.

Слайд 4

Технології мережного е-дистанційного навчання, що сприяють реалізації в освітньому просторі єдиної науково-технічної і освітньої політики, базуються на принципах відкритої освіти, забезпечують формування і підтримку функціонування єдиного відкритого навчального середовища.

Технології е-бібліотек, на основі яких забезпечується локальний і мережний доступ до цифрових наукових і навчально-методичних ресурсів е-бібліотек – електронних предметно-інформаційних ресурсів навчального середовища відкритих педагогічних систем.

Технології комунікацій близької зони. З їх допомогою з’являється можливість: розвантажити Інтернет від локальних і глобальних е-комунікацій, ідентифікувати членів е-спілкування, індивідуалізувати засоби бездротових е-комунікацій. Їх використання дозволяє екстериторіально у просторі і незалежно у часі здійснювати доступ до е-ресурсів комп’ютерних мереж різного рівня і предметного спрямування.

Електронні технології управління проектами, на основі яких забезпечується підтримка автоматизованого управління проектами і програмами інноваційного розвитку різних технічних і соціально-економічних систем.

Слайд 5

Концепції відкритої освіти можуть бути покладені в основу формування єдиного відкритого освітнього простору на основі дистанційного навчання.  В Україні є навчальні центри з дистанційною формою навчання, що спеціалізуються на підготовці учнів до ЗНО та університетських курсах. Одним з найбільших є Prometheus — проект масових відкритих онлайн-курсів.

Функціонує державна Міжнародна українська школа, яка дає можливість учням, які проживають за межами України, здобути початкову, базову та повну середню освіту і офіційні документи державного зразка, які підтверджують освітні рівні, здобуті як дистанційно, так і екстерном.

Слайд 6

Програмне забезпечення дистанційного навчання

IT-арена — навчальний сайт з IT

Moodle — модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) — навчальна платформа призначена для об'єднання педагогів, адміністраторів і учнівської молоді в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища.

Слайд 7

Електронна освіта (e-learning) — Освіта з використанням е-технологій, яка дозволяє пройти курс дистанційної освіти, надаючи при цьому можливість діалогу. Одним з найбільш розповсюджених засобів е-освіти є відеоконференції. Головна перевага для громадян полягає в тому, що вони самі можуть обрати відповідний курс і пройти навчання за ним, не виходячи з дому. При цьому повністю зберігається якість освіти.

Журнал «Аудиторія» - український науковий та навчально-методичний журнал. Доступний для перегляду за допомогою технологій і ресурсів мережі інтернет. Спеціалізується на створенні та публікації мультимедіа-курсів та створенні віртуальних навчальних середовищ дистанційної освіти на базі систем дистанційного навчання, що підтримують міжнародний стандарт SCORM. Містить електронний підручник або дистанційні курси з окремого предмету та передбачає взаємодію: електронна пошта, веб-форум, блог, чат, вікі.

Слайд 8

Поширення в освітній практиці набуває група новітніх засобів на основі інформаційних технологій – системи управління навчанням. СУН використовуються для розробки і поширення навчальних матеріалів та роботи з ними у навчальному процесі. Складовими є індивідуальні завдання, контрольні роботи, начальні проекти, текстові та мультимедійні посібники. СУН використовуються на всіх освітніх рівнях.

Слайд 9

Вчитель, який хоче, щоб його не тільки слухали і чули (розуміли), повинен вести навчання через знайому його учням середу, в даному випадку віртуальну. Блог  цю проблему успішно вирішує. Це веб-сайт, основний вміст якого – записи, що регулярно додаються та містять текст, зображення або мультимедіа.

Сьогодні освітній блог може стати робочим інструментом вчителя, тому надає унікальну можливість для спілкування та взаємодії всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів та їх батьків.

Слайд 10

Портал освітян України «Педрада» та Цифрове видавництво MCFR – це

провідне спеціалізоване видавництво України. Здійснюють інформаційну підтримку професіоналів, випускають спеціалізовані журнали, експертно-правові системи та програми, проводять семінари та курси підвищення кваліфікації, створюють новітній продукт за світовими стандартами якості подання професійної інформації.

Слухачі видавництва отримують чудовий майданчик для неформального спілкування з провідними спеціалістами та колегами з різних куточків України.

Слайд 11

Масові відкриті онлайн-курси (МВОК) комбінації безкоштовних відеолекцій кращих викладачів, інтерактивних завдань та форумів для обговорення навчальних матеріалів.

Масові онлайн курси створюють десятки провідних університетів по всьому світу, а такі країни як Франція, Китай та Йорданія заснували національні платформи МВОК: це безкоштовний доступ до знань від найкращих викладачів для усіх охочих.

Слайд 12

На Порталі превентивної освіти відкрито доступ до онлайн курсів "Вчимося жити разом" та "Основи здоров’язбережної компетентності". Ви можете зареєструватися і, за умови проходження  тестів за модулями і підсумкового тесту, отримати відповідні сертифікати (безкоштовно).

Дистанційні онлайн курси є складовими двокомпонентної моделі підготовки педагогів як в рамках діючих стандартів освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура», так і  в рамках  освітньої галузі "Соціальна і здоров'язбережна" передбаченою концепцією і проектом стандарту Нової української школи.

Слайд 13

Інструменти соціальних медіа використовують задля допомоги учням у процесі навчання, а вчителям для взаємодії.

Edmodo та Grockit  - це освітні сайти, які являють собою усічену соціальну мережу за типом Facebook, яка дозволяє спілкуватися вчителям та учням, об’єднавшись навколо процесу навчання у школі.

EduBlogs пропонує надійне і безпечне місце для ведення блогів, як для себе, так і для всього класу.

Skype - відмінний інструмент для підтримки зв’язку з іншими педагогами або навіть участі в нарадах у режимі онлайн, може допомогти вчителям співпрацювати з іншими класами, навіть в інших країнах.

Wikispaces дозволяє вчителю поділитися онлайн зі своїми учнями уроками, медіа та іншими матеріалами, дати їм можливість об’єднатися один з одним для співпраці з метою побудови своїх власних освітніх Wiki на Wikispaces.

 Pinterest. Можна прикріпити практично будь-яке зображення, багато вчителів використовують його як сховище розгорнутих планів уроків, проектів і різних надихаючих матеріалів.

Schoology - можна керувати заняттями, залучати до них учнів, обмінюватися контентом і спілкуватися з іншими вчителями.

Quora: для співпраці і спілкування з іншими професіоналами даної сфери або для залучення школярів у дискусії після занять.

Ning дозволяє будь-якому користувачеві створювати персоналізовані соціальні мережі, які можна чудово використовувати як педагогам, так і учням.

OpenStudy: ви можете мотивувати школярів на спільну колективну роботу з вивчення навчального матеріалу.

Слайд 14

Наступні освітні інструменти допоможуть вам зробити уроки захоплюючими, веселими і цікавими, а головне, більш ефективними.

Khan Academy, MangaHigh, FunBrain - пропонують вчителям величезну кількість освітніх ресурсів на базі ігрового навчання з математики, природничих наук, читання.

Educreations - це дивовижний онлайн-інструмент для iPad, який дозволяє створювати навчальне відео відповідно до заданої теми.

Animoto дозволяє легко створювати відео-уроки або презентації.

Socrative - це система учнівських відповідей за допомогою ігор та вправ, які можна проходити на будь-якому пристрої.

Knewton: Сайт персоналізує навчальний онлайн контент для кожного студента відповідно до його індивідуальних потреб.

Kerpoof: творча самореалізація використовуючи ігри, інтерактивні заходи, інструменти малювання.

StudySync: це освітня платформа з повнофункціональним інструментарієм для викладання та навчання, включаючи цифрову бібліотеку, щотижневі публікації практичного призначення, онлайн-твори і експертні оцінки, базові завдання і мультимедійні уроки.

Слайд 15

Використовуючи наступні технічні інструменти, ви зможете об’єднати тематично важливі уроки і створення дивовижних і незабутніх учнівських проектів.

Teachers Pay Teachers: На сайті ви можете зробити продати власні матеріали для проведення шкільного заняття, а також придбати високоякісні ресурси, запропоновані іншими вчителями.

Planboard: цей дивовижний онлайн-інструмент створений спеціально для вчителів, з ним ви можете оцінити і упевнитися, наскільки добре організовані ваші уроки і наскільки правильно проходить ваш шкільний день.

Timetoast та Capzles: є відмінним інструментом для учнівських проектів, що дозволяє їм створити зручний, інтерактивний графік реалізації проекту по хвилинах. Дозволяє легко зібрати в одному місці різні мультимедіа, що робить їх ідеальним для викладання, навчання або створення онлайн-проектів.

За допомогою Wordle можна створити приголомшливі хмари слів.

MasteryConnect дозволяє легко відстежувати і аналізувати особливості навчання школярів.

Google Docs - спільне створення і використання документів, презентацій, електронних таблиць.

TED-Ed:  є не тільки прекрасним сайтом для отримання натхнення, але також містить численне відео, яке структурується за темою.

Glogster: дозволяє створювати мультимедійні постери, плакати. Це відмінний спосіб для створення навчальних матеріалів і зручний інструмент для творчих проектів.

Creaza:  пропонує інструменти для мозкового штурму, створення мультфільмів, а також редагування аудіо та відеоматеріалів.

Mentor Mob:  створення навчальних плейлистів

Слайд 16

Наступні інструменти допоможуть вам залишатися на зв’язку, організовувати, а також нарощувати легкість побудови мультимедійних уроків і засобів навчання.

Evernote: ви можете збирати прекрасні ідеї, фотографії, записи на своєму акаунті, маючи доступ до нього у будь-якому місці.

Twitter:  Вчителі можуть зв’язуватися з іншими педагогами, брати участь у чатах, ділитися своїми ідеями

Dropbox:  легко зберігати, обмінюватися, і мати доступ до всілякої інформації з будь-якої точки світу.

Diigo: дозволяє використовувати Інтернет немов паперові матеріали, створюючи можливість під час читання щось підкреслити, виділити, зробити закладки, замітки або навіть прикріпити стікер.

Aviary та Jing являє собою набір інструментів, які дозволяють легко редагувати зображення, ефекти, зразки, музику та аудіо або ж створювати і змінювати скріни.

Popplet: використовують для створення інтелектуальних карт, обміну і співпраці.

LiveBinders: як технологічний інструмент дозволяє зібрати і систематизувати різні ресурси, надає інструменти для підключення та роботи інтерактивної дошки.

AudioBoo: за допомогою такого інструменту ви зможете записати і поділитися аудіо з вашими учнями.

Слайд 17

TimeLine - це один з цікавих сервісів веб 2.0. Сервіси слугують для створення часово-подієвих лінійок. Такі стрічки можуть супроводжуватися не тільки текстовими коментарями, але і вбудованими фотографіями, відеороликами (з YouTube.com).

Освітній  веб-квест - (WebQuest) - проблемне завдання з елементами рольової гри з використанням інформаційних ресурсів.

Віртуальні екскурсії це крок у майбутнє. мистецтво створення фото та відеоекскурсій, інтерактивних 3D-турів та віртуальних панорам. 

Слайд 18

Цифрові сервіси для скрапбукінгу, або як редагувати фото без фотошопу прості та зручні інтернет сервіси для графічного дизайну, за допомогою яких кожен може оволодіти мистецтвом створення оригінальних запрошень, привітань, постерів, колажів та фотоальбомів на сайті дистанційної академії.

Відео-презентації Moovly - сервіс для створення мультимедійних відео-презентацій з елементами скрайбінгу, оригінальних, динамічних і захоплюючих роликів.

Слайд 19

Сторітеллінг - розповідання історій. Це, одночасно, найдавніша і, можливо, одна з наймодніших освітніх технік. Весь секрет у тому, щоб «навчити, але не вчити», розповідаючи повчальні історії. Переваги - вплив на емоції, ідея зрозуміла та гарно запам’ятовується, інтерактивна візуалізація.

Слайд 20

Популярні платформи онлайн-курсів (MOOC) Масові відкриті онлайн-курси (Massive open online course), які дозволяють пройти навчання у викладачів провідних світових університетів – людей, які мають вагу в академічному світі, влитися у мультинаціональну студентську групу (на дискус-форумах), отримати документ, що підтверджує успішне проходження всього курсу.

Слайд 21

Онлайн-платформа «Coursera» почала роботу 2012 року. Список організацій-партнерів: Стенфорд, Прінстон, Каліфорнійський, Колумбійський університети, Теннессі, Нью-Йорк, Музей природознавства США. Студентам на вибір пропонується більше 450 курсів з різних дисциплін, включаючи біологію, математику, економіку та фінанси, машинобудування, медицину, право, мистецтво – усього 25 категорій.

Слайд 22

Khan Academy – «відкрита» онлайн-платформа. На сайті представлені короткі (5–15 хвилин) відеоуроки з різних дисциплін. У роликах у доступній формі (ігровій) пояснюються матеріали з біології, фізики, алгебри, економіки, астрономії. Існує можливість не просто прослухати матеріал, а і пройти тести для закріплення отриманих знань.

EdX – проект Гарвардського університету пропонує пройти онлайн-навчання: комп'ютерні технології, хімія, математика, етика, музика, статистика, література. Онлайн-курси повторюють реальні лекції, які читаються в Гарварді, Федеральній політехнічній школі Лозанни, Пекінському університетах.

Платформа Udacity – приватна розробка, орієнтована скоріше на вивчення матеріалів IT-тематики (інформатика, програмування). Створила її група вчених на чолі із Себастьяном Труном, інженером Google, яка займається робототехнікою.

Проект Canvas Network відрізняється великою різноманітністю курсів, які проводять абсолютно різні за рівнем підготовки та напрямом діяльності люди: доктори наук, менеджери, письменники. Курси не мають єдиного підходу до викладання. Матеріал можуть пояснювати виключно в коротких відеолекціях, доповнювати можливістю обговорювати прослухане на форумі.

Слайд 23

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" пропонує навчання з урахуванням принципів відкритої освіти.

Educational Era СТУДІЯ ОНЛАЙН-ОСВІТИ. Увесь контент на проекті створений командою, опираючись на матеріал, який пропонує викладач. Зйомка, монтаж, створення ілюстрованих конспектів, презентацій, анімацій, генерація креативних ідей щодо подачі матеріалу, методична робота, первинний аналіз створеного контенту.

Слайд 24

 До арсеналу технологій та інструментів відкритої освіти належать засоби забезпечення доступу до навчальних матеріалів (передусім, електронні бібліотечні системи), засоби візуалізації, інструменти колективної роботи з різноплановим освітнім контентом (як в рамках самого навчального процесу, так і для підготовки до занять вчителів і викладачів), а також широкий спектр засобів забезпечення сучасної дистанційної освіти – у першу чергу засоби аудіо- і відеозв’язку. До кола завдань, що можуть успішно вирішуватися за допомогою інструментів і методів відкритої освіти, також належить розширення можливостей для колективної роботи в рамках навчального процесу як на рівні викладач-студент (зокрема, також і в дистанційній освіті), так і по горизонталі – між колегами-учителями та викладачами вищих навчальних закладів (як і студентами та аспірантами в рамках вирішення конкретних освітніх та наукових завдань).

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Інструментарій викладача в умовах відкритої освіти. Крошка С. А., викладач Лисичанського педагогічного коледжу

Номер слайду 2

Інструменти електронного навчання – це організаційні та методичні елементи педагогічного процесу, які реалізуються завдяки сучасним інформаційним технологіям, а «не оболонка для традиційного навчального процесу».

Номер слайду 3

Відкриті педагогічні системи

Номер слайду 4

Відкриті педагогічні системи

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Програмне забезпечення дистанційного навчання. IT-арена Moodle

Номер слайду 7

Електронна освіта (e-learning)Освіта з використанням е-технологій, яка дозволяє пройти курс дистанційної освіти, надаючи при цьому можливість діалогу. Журнал «Аудиторія» - український науковий та навчально-методичний журнал, доступний для перегляду за допомогою технологій і ресурсів мережі інтернет

Номер слайду 8

Система управління навчанням

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Масові відкриті онлайн-курси (МВОК)

Номер слайду 12

Портал превентивної освіти

Номер слайду 13

Інструменти соціальних аспектів навчання. Edmodo

Номер слайду 14

Інструменти безпосереднього навчання

Номер слайду 15

Інструментарій для планування уроку

Номер слайду 16

Корисні інструменти

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Масові відкриті онлайн-курси (МООС)

Номер слайду 21

Онлайн-платформа «Coursera»

Номер слайду 22

Khan Academy

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Перегляд файлу

 

Методичні рекомендації «Інстументарій викладача в умовах відкритої освіти»

 

Відкрита освіта – це складна соціальна система, здатна до швидкого реагування у зв’язку з мінливими соціально-економічними ситуаціями, індивідуальними та груповими освітніми потребами і запитами. Вона базується на світоглядних і методологічних засадах відкритості та безперервності процесу пізнання.

У відкритій освіті, відкритих педагогічних системах передбачається використання відкритого навчального середовища, формування його засобів і технологій. Серед таких засобів і технологій провідне місце займають комп’ютерно орієнтовані засоби та інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), на основі яких, передусім, будується інформаційно-комунікаційна платформа відкритої освіти, завдяки яким інформатизація освіти, як суспільне явище, стає важливим чинником та сучасним інструментом інноваційного розвитку освіти.

Основу освітнього процесу у відкритій освіті складає цілеспрямована, контрольована, інтенсивна самостійна робота учнівської молоді, які можуть вчитися в зручному для себе місці, за індивідуальним розкладом, маючи при собі комплект спеціальних засобів навчання і погоджену можливість контакту з викладачем, а також контактів між собою.

Метою відкритої освіти є підготовка здобувачів освіти до повноцінної і ефективної участі у громадській та професійній діяльності в умовах інформаційного та телекомунікаційного суспільства.

Особливості відкритої освіти:

1. Використання спеціалізованих технологій і засобів навчання — застосування комп’ютерів, мережевих засобів, мультимедійних технологій, спеціального програмного забезпечення для підготовки навчальних курсів і навчання студентів.

2. Тестовий контроль якості знань  використання тестових систем на базі інформаційних технологій.

3. Економічна ефективність  поліпшення співвідношення досягнутого результату до витрат часу, грошей і інших ресурсів на його досягнення, за порівняння з традиційними формами навчання.

4. Гнучкість  можливість навчатися в зручний час, у зручному місці і в зручному темпі.

5. Модульність  можливість формування індивідуального навчального плану, що відповідає особистим потребам, з набору незалежних навчальних курсів.

6. Паралельність можливість навчання при поєднанні з основною професійною діяльністю.

7. Асинхронність  реалізація технології навчання за зручним для кожного розкладом.

8. Нова роль викладача  покладання на нього функції координування пізнавального процесу, коректування змісту дисципліни, консультації при складанні індивідуального навчального плану, керівництво навчальними проектами за допомогою інформаційних та телекомунікаційних технологій.

9. Нова роль тих, хто навчається  підвищення вимог до самоорганізації, вмотивованості, навичкам самостійної роботи та працьовитості.

10. Впровадження інформаційних і телекомунікаційних технологій в навчання.

11. Інтернаціональність  можливість експорту та імпорту освітніх послуг.

Концепції відкритої освіти можуть бути покладені в основу формування єдиного відкритого освітнього простору на основі дистанційного навчання.

Наприкінці ХХ сторіччя суттєвого розвитку набули інструменти систем відкритої освіти, що спрямовані на розв’язання проблем сучасної педагогіки, сприяють підвищенню якості та розширенню обсягів контентного наповнення інформаційного ресурсного простору, поліпшенню доступу до наукових і навчальних відомостей широкому колу користувачів, підвищенню ефективності проектування і застосування комп’ютерно орієнтованих систем навчального призначення.

Їх впровадження справляє суттєвий вплив на ефективність навчання у відкритих педагогічних системах, забезпечення формування і підтримки в актуальному стані мережних електронних інформаційних ресурсів відкритого навчального середовища, технологій проектування і застосування відкритих педагогічних систем.

По-перше – це науково-освітні інформаційні мережі (НОІМ), які по суті є АІС, що наповнені відомостями переважно освітнього і наукового спрямування, і призначенні для інформаційної підтримки освіти і науки та технологічно базуються на комп’ютерній інформаційно-комунікаційній платформі для транспортування й опрацювання інформаційних об’єктів.

По-друге – це спеціальні технології підтримки віртуальної навчальної діяльності (наприклад, web 2.0), використання яких передбачає залучення до навчальної діяльності в Інтернет-просторі учнів, вчителів з сотнями тисяч шкіл з усього світу при виконанні ними спільних міжнародних навчальних проектів з різних тем і дисциплін. Під кожний проект формується своя гнучка Інтернет орієнтована мережа учасників проекту (навчальних закладів, окремих осіб), що бажають взяти в ньому участь.

По-третє – це глобальна мережа ”Партнерство в навчанні” (Partners in Learning Network, створена компанією Microsoft за проектом ”Партнерство в освіті” – Partners in Learning Program), для підтримки діяльності віртуальних спільнот освітян з усього світу, які ініціативно об’єднують свої зусилля в напрямі осучаснення змісту навчання і педагогічних технологій, обміну передовим педагогічним досвідом, апробації новітніх засобів навчання, створених навчально-методичних матеріалів, обговорення ідей, педагогічних інновацій, нагальних і перспективних питань розвитку освіти, забезпечення вільного доступу освітян до національних і міжнародних освітніх електронних ресурсів та ін.

За допомогою цієї мережі, зокрема, шість останніх років поспіль проводяться Інтернет-конкурси “Вчитель-новатор” (Innovative Teaches), що здійснюються за підтримки компанії Microsoft і сприяння Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України.

Мета цих конкурсів полягає у підтримці роботи викладачів з підготовки конкурентноспроможної молоді до активної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, наданні практичної допомогибвчителям загальноосвітніх, професійно-технічних і викладачам вищих навчальних закладів в оволодінні інноваційними методами навчання. Зокрема, це стосується допомоги в опануванні освітянами сучасних ІКТ, забезпечення якісного вивчення і використання програмних продуктів Microsoft, підтримки ініціатив педагогів та науковців в напрямі створення нових комп’ютерно-орієнтованих навчально-методичних матеріалів з різних предметів, їх презентації у всесвітній мережі ”Партнерство в навчанні”, об’єктивному і незалежному оцінюванні їх якості, визначенні переможців конкурсів, наданні можливості переможцям брати участь у європейських і світових конкурсах, що  проводяться з аналогічною метою на європейському і світовому рівнях (http://ua.partnersinlearningnetwork.com).

По-четверте – це технології електронного проектування педагогічних систем, для підтримки та підвищення ефективності автоматизованого проектування і використання комп’ютерно орієнтованих систем навчального призначення. У сфері навчально-орієнтованих інформаційних технологій виник та швидкими темпами поширюється новий клас технологій – інформаційні технології "навчальні об’єкти" (ІТНО).

По-п’яте – це технології мережного е-дистанційного навчання, що сприяють реалізації в освітньому просторі єдиної науково-технічної і освітньої політики, базуються на принципах відкритої освіти, забезпечують формування і підтримку функціонування єдиного відкритого навчального середовища. створені навчальними закладами і науковими установами інформаційні навчальні, наукові та освітньо-організаційні ресурси, структуровані за наближеними моделями і які мають схоже комп’ютерне екранне відображення; інформаційні ресурси електронних бібліотек і спеціалізованих банків даних; уніфіковані засоби навігації в інформаційному просторі і пошуку в ньому необхідних відомостей, інші сервіси, що забезпечуються в комп’ютерних мережах.

По-шосте – це технології електронних бібліотек, на основі яких забезпечується локальний і мережний доступ до цифрових наукових і навчально-методичних ресурсів електронних бібліотек – електронних предметно-інформаційних ресурсів навчального середовища відкритих педагогічних систем, а також опрацювання цих ресурсів з метою підготовки, класифікації та якісного аналізу електронних документів і видань (IISN, SCOPUS).

По-сьоме – це технології комунікацій близької зони (). За допомогою цих мобільних електронних технологій і спеціальних засобів з’являється можливість: розвантажити Інтернет від значної кількості відносно невеликих за обсягами локальних і глобальних електронних комунікацій (е-комунікацій), ідентифікувати членів електронного спілкування при їхніх е-комунікаціях в єдиному інформаційному просторі всеосяжного предметного призначення, індивідуалізувати засоби бездротових е-комунікацій (з одночасною можливістю доступу за допомогою таких засобів до ресурсів і сервісів Інтернет). Використання учасниками навчального процесу персональних мобільних засобів е-комунікацій дозволяє їм екстериторіально у просторі і незалежно у часі здійснювати доступ до електронних ресурсів комп’ютерних мереж різного рівня і предметного спрямування.

По-восьме – це електронні технології управління проектами, на основі яких забезпечується підтримка автоматизованого управління проектами і програмами інноваційного розвитку різних технічних і соціально-економічних систем (в тому числі системи освіти та її складових).

Дистанційне навчання здійснюється, зокрема, за допомогою інтернету та інших засобів. Одним з перших великих центрів дистанційного навчання, що поширював свої матеріали через мережу інтернет стала Хан-Академія. У 1998 році Центр дистанційної освіти «Ейдос» заснував Андрій Вікторович Хуторськой, який дистанційною освітою займається з 1989 року.

В Україні є декілька прикладів великих навчальних центрів з дистанційною формою навчання, що спеціалізуються на підготовці учнів до ЗНО та університетських курсах. Одним з найбільших є Prometheus — проект масових відкритих онлайн-курсів.

У 2007 році була відкрита перша в Україні державна Міжнародна українська школа, яка дає можливість учням, які проживають за межами України, здобути початкову, базову та повну середню освіту і офіційні документи державного зразка, які підтверджують освітні рівні, здобуті як дистанційно, так і екстерном. Окрім цього, в Україні функціонують декілька приватних шкіл із дистанційною формою навчання та екстернатом, у яких можуть навчатися і ті діти, які проживають в Україні, але через певні обставини не мають змоги відвідувати звичайні школи.

Програмне забезпечення

IT-арена — навчальний сайт з IT

Moodle — (акронім від Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment — модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) — навчальна платформа призначена для об'єднання педагогів, адміністраторів і учнів (студентів) в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища.

Moodle — це безкоштовна, відкрита (Open Source) система управління

 

навчанням. Вона реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму» та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та учнями, хоча підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання.

Moodle перекладена на десятки мов, в тому числі й на українську. Система використовується у 197 країнах світу.

Викладачі Лисичанського педагогічного коледжу також проходять курси за програмою Moodle на базі ЛНУ.

Електронна освіта (e-learning) — Освіта з використанням електронних технологій, насамперед інтернету. Дозволяє пройти курс дистанційної освіти, надаючи при цьому можливість діалогу з викладачем та іншими слухачами. Одним з найбільш розповсюджених засобів електронної освіти є відеоконференції на основі інтернету. Головна перевага для громадян полягає в тому, що вони самі можуть обрати відповідний курс і пройти навчання за ним, не виходячи з дому. При цьому повністю зберігається якість освіти, притаманна традиційним її формам.

Журнал «Аудиторія» - український науковий та навчально-методичний журнал.

Періодичне видання, що рецензується, доступне для перегляду за допомогою технологій і ресурсів мережі інтернет. Журнал спеціалізується на створенні та публікації мультимедіа-курсів та створенні віртуальних навчальних середовищ дистанційної освіти на базі систем дистанційного навчання, що підтримують міжнародний стандарт SCORM. Кожен розділ журналу присвячений певному рівню навчання (середній, вищий та ін) і має підрозділи. Окремий підрозділ містить у собі електронний підручник або дистанційні курси з окремого предмету (фізика, хімія, тощо) та передбачає повну взаємодію з читачем як при дистанційному навчанні: електронна пошта (у тому числі і списки розсилки) веб-форум, блог, чат і ICQ, сервіси теле- і відеоконференцій, вікі і т. д. Технологічно журнал створюється на базі різних систем дистанційного навчання. За рівнем надаваних можливостей таки систем як Moodle витримує порівняння з відомими комерційними СДО (системами дистанційного навчання), в той же час відрізняється від них тим, що поширюється як Відкрите програмне забезпечення – це дає змогу підлаштувати систему під особливості конкретного навчального матеріалу. Також читач може використовувати засоби мобільного зв'язку (M-learning)

Максимальне використання ресурсів відкритої освіти можливе тільки за допомогою викладачів, які володіють спеціальними засобами для цього - педагога-тьютора.

Тьюторські практики

1. Тьюторська практика дистанційної освіти (інформаційний контекст)

Згідно з дистанційною освітою, головна мета відкритої освіти - уміти жити в інформаційному суспільстві й використовувати всі його можливості.

Моделлю відкритої освіти, в даному випадку, є сама модель використання людиною інформаційних технологій, і саме під цю задачу працює тьюторський супровід, допомагаючи підопічному вибудовувати навчання, використовуючи навички роботи в Інтернет-середовищі.

2. Тьюторська практика відкритої освіти (соціальний контекст)

У соціальному контексті відкрита освіта розглядається в нерозривному зв’язку зі становленням відкритого суспільства. Одним із головних ідеологів такої точки зору на відриту освіту є Джордж Сорос.

Головною метод відкритої освіти, у такому контексті, є вміння жити у світі, де існують різні культури, присутні різні логіки і різні типи мислення. Основними якостями, при цьому, є толерантність, уміння слухати співбесідника, розуміти іншу точку зору й будувати діалог, комунікативність, уміння працювати у групі.

Зусилля педагогів націлені на розробку і використання таких відкритих соціальних технологій, які потім дозволяють через відкриту освіту створити інститути громадянського суспільства.

3. Тьюторська практика як супровід індивідуальної освітньої програми (антропологічний контекст)

Відкрита освіта, у цьому контексті, виступає як простір різноманітних ресурсів для власного освітнього руху.

До арсеналу технологій та інструментів відкритої освіти належать засоби забезпечення доступу до навчальних матеріалів (передусім, електронні бібліотечні системи), засоби візуалізації, інструменти колективної роботи з різноплановим освітнім контентом (як в рамках самого навчального процесу, так і для підготовки до занять вчителів і викладачів), а також широкий спектр засобів забезпечення сучасної дистанційної освіти – у першу чергу засоби аудіо- і відеозв’язку. До кола завдань, що можуть успішно вирішуватися за допомогою інструментів і методів відкритої освіти, також належить розширення можливостей для колективної роботи в рамках навчального процесу як на рівні викладач-студент (зокрема, також і в дистанційній освіті), так і по горизонталі – між колегами-учителями та викладачами вищих навчальних закладів (як і студентами та аспірантами в рамках вирішення конкретних освітніх та наукових завдань).

Поряд з електронними бібліотечними системами дедалі більшого поширення в освітній практиці набуває також і ще одна велика група новітніх засобів на основі інформаційних технологій – системи управління навчанням (СУН, англ. Learning Management Systems, LMS). СУН використовуються для розробки і поширення навчальних матеріалів та роботи з ними у навчальному процесі. Складовими систем управління навчанням є індивідуальні завдання, контрольні роботи різних типів, начальні проекти для роботи у малих групах, різноманітні текстові та мультимедійні посібники. Ці складові інтегруються у навчальні комплекси за допомогою відповідних комунікативних засобів, зокрема, сервісів повідомлень та голосового і відеозв’язку. СУН використовуються на всіх освітніх рівнях, однак на сьогоднішній день найбільшого поширення вони набули у вищій освіті.

Освітні проекти. Так, Google спільно з одним із найбільших у світі видавництв навчальної літератури Pearson започаткувала роботу над безкоштовною системою управління навчанням OpenClass (http://www.joinopenclass.com/open/view/t1). Компанія Microsoft нещодавно оголосила про створення власної навчальної соціальної мережі SO.CL (http://www.so.cl/).   Значною віхою у розвитку доступних високотехнологічних освітніх ресурсів обіцяє стати нова програмна розробка компанії Apple, призначений для роботи з електронними книжками. До складу пакета тепер входять спеціалізовані компоненти для роботи з мультимедійними інтерактивними підручниками (МІП).

Інструменти електронного навчання – це організаційні та методичні елементи педагогічного процесу, які реалізуються завдяки сучасним інформаційним технологіям, а «не оболонка для традиційного навчального процесу».

Вчитель, який хоче, щоб його не тільки слухали і чули (розуміли), повинен вести навчання через знайому його учням середу, в даному випадку віртуальну. Блог – цю проблему успішно вирішує.

Блог (англ. Blog, від «web log», «мережевий журнал або щоденник подій») – це веб-сайт, основний вміст якого – записи, що регулярно додаються та містять текст, зображення або мультимедіа (презентації, фільми та ін.)

Активно створюються і використовуються для спілкування та взаємодії представниками різних соціальних груп і професій. Сьогодні освітній блог може стати робочим інструментом вчителя, тому надає унікальну можливість для спілкування та взаємодії всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів та їх батьків.

Інформаційний простір безмежний. Вчитель повинен учнів спрямувати, яким шляхом піти, щоб дитина не “блукала”, а чітко “йшла” у пошуку необхідної інформації. Це можна забезпечити, даючи конкретні адреси сайтів, на яких викладена потрібна інформація, а також завдання.

Відкритість навчального процесу забезпечує висвітлення на блозі вимог до навчальних досягнень учнів, календарно-тематичного планування та орієнтовних завдань самостійних, контрольних робіт.

Викладачами ЛПК створено …… блогів з різних навчальних дисциплін, які активно викоритсовують для е-навчання.

Портал освітян України «Педрада» та Цифрове видавництво MCFR – це

 

 

провідне спеціалізоване видавництво України. Здійснюють інформаційну підтримку професіоналів, випускають спеціалізовані журнали (у друкованому та електронному вигляді), експертно-правові системи та програми, проводять семінари та курси підвищення кваліфікації, створюють новітній продукт за світовими стандартами якості подання професійної інформації, докладаючи українську мудрість, наполегливість та щиру любов до праці.

Слухачі видавництва отримують чудовий майданчик для неформального спілкування з провідними спеціалістами та колегами з різних куточків України.

Масові відкриті онлайн-курси (МВОК) комбінації безкоштовних відеолекцій кращих викладачів, інтерактивних завдань та форумів для обговорення навчальних матеріалів.

Масові онлайн курси створюють десятки провідних університетів по всьому світу, а такі країни як Франція, Китай та Йорданія заснували національні платформи МВОК.

Чи можуть будь-які онлайн курси конкурувати з досвідченим викладачем, що вживу працює зі студентською аудиторією? Не просто можуть, а перемагають в цій конкуренції. Якісний масовий відкритий онлайн курс продемонстрував навчальні результати вищі, ніж аналогічній стандартний лекційний курс в кампусі кращого політехнічного університету світу – MIT.

Резонанс події спричинений тією революцією, яку масові відкриті онлайн-курси (МВОК) нині чинять в освітній сфері: це безкоштовний доступ до знань від найкращих викладачів для усіх охочих. Вони різко знижують вартість якісного навчання у перерахунку на одного студента та дозволяють миттєво зробити загальнодоступними курси за новітніми дисциплінами.

Ще одна особливість МВОК викристалізувалася з їх відкритості на противагу консервативності традиційної освіти – можливість оцінки якості освіти до моменту виходу слухачів на ринок праці. Педагог із застарілими навальними матеріалами чи недостатньою кваліфікацією апріорі не здатен створити успішний МВОК, тому що миттєво буде розкритикований експертним середовищем та працедавцями. Таким чином, онлайн-курси можна порівняти із системою електронних закупівель Prozorro, в основі якої – публічність та вибір найкращих пропозицій на ринку.

На Порталі превентивної освіти відкрито доступ до онлайн курсів "Вчимося жити разом" та "Основи здоров’язбережної компетентності". Ви можете зареєструватися і, за умови проходження  тестів за модулями і підсумкового тесту, отримати відповідні сертифікати (безкоштовно).

Дистанційні онлайн курси є складовими двокомпонентної моделі підготовки педагогів як в рамках діючих стандартів освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура», так і  в рамках  освітньої галузі "Соціальна і здоров'язбережна" передбаченою концепцією і проектом стандарту Нової української школи.

Типи відкритого та дистанційного навчання

Кореспондентська освіта, домашнє навчання та самостійне навчання - це терміни й методи дистанційного навчання, які засновані на використанні автономних матеріалів для самонавчання - учням немає необхідності для навчання залишати свої домівки; часто спираються на використання друкованих матеріалів і комунікацію за допомогою поштової служби або телефону. Але вони можуть використати і цілий ряд різноманітних засобів для встановлення контакту між тьютором та учнем, включаючи поштовий зв’язок, телефон, відео та аудіокасети, електронну пошту, а також телевізійне і радіомовлення.

Зовнішнє (external) навчання, або навчання екстерном

Застосовується до такого навчання, що здійснюється поза основною територією навчального закладу, передбачає розмаїтість засобів доставки, включаючи аудіо- і відеозасоби, комп’ютерні конференції або домашнє навчання.

Продовжене навчання

Можуть читатися або на території кампуса, або дистанційно;

Самонавчання

може проводитися за допомогою друкованих матеріалів або за допомогою комп’ютера.

Відкрите навчання

Педагогічна доктрина відкритого навчання в центр ставить надання учням можливості вибору:

 •                   середовища та медіа - друкованих, онлайнових, телевізійних або відео;
 •                   місця навчання - вдома, на робочому місці, у навчальному закладі;
 •                   темпу навчання - із чітко заданим темпом або без чіткої структури;
 •                   механізмів підтримки - допомога тьюторів на вимогу, аудіоконференції або навчання, яке базується на технічній підтримці комп’ютера;
 •                   моментів початку та завершення.

Розподілене навчання

уможливлює навчання поза стінами класів; гнучкого навчання.

Дистанційне викладання (teaching)

належить тільки до половини формули відкритої та дистанційної освіти: відкрита та дистанційна освіта охоплює не тільки навчання як викладання (teaching), але й навчання як самостійне вивчення (learning); підкреслює скоріше роль викладача, ніж системи.

Навчання дорослих

Навчання, засноване на технологіях, або опосередковане навчання

головну роль грають високотехнологічні недрукарські засоби; здійснюється у двох основних формах: автономне (наприклад навчання за допомогою комп’ютера та навчання під керівництвом комп’ютера) і за допомогою конференцій (наприклад, аудіо-, відео- і комп’ютерних).

Навчання, орієнтоване на учня (learner-centred)

При навчанні, орієнтованому на учня, головним є недоторканність і свобода особи. Тому викладання та навчання тут припускають:

 •                   гнучкий графік занять;
 •                   вільне обговорення цілей і змісту навчання;
 •                   вільне обговорення методів навчання;
 •                   вільне обговорення методів оцінки;
 •                   вибір механізмів підтримки.

Гнучке навчання

 •                   злиття методів відкритого та дистанційного навчання, навчання з використанням медіа- і класних занять;
 •                   використання великої розмаїтості джерел і засобів навчання;

Змішане навчання

Як свідчать практика й ряд досліджень, тенденція навчання чітко розвивається в напрямку змішаного навчання. Під змішаним навчанням (blended learning) прийнято розуміти об’єднання формальних засобів навчання - роботи в аудиторіях, вивчення теоретичного матеріалу - з неформальними, наприклад, обговоренням за допомогою електронної пошти й інтернет-конференцій. Змішана форма навчання органічно з’єднує в собі як денні, так і дистанційні форми навчання.

Сучасні освітні інструменти для вчителів

У наш час технології та освіта сплетені досить тісно, практично у кожного вчителя є свої улюблені технологічні інструменти, які він використовує у своїй роботі, і які дозволяють йому дістати увагу учнів під час цікавих, захоплюючих шкільних занять.

Соціальні аспекти навчання

Наступні інструменти використовують потужності соціальних медіа задля допомоги учням у процесі навчання, а вчителям для взаємодії.

1. Edmodo: Edmodo - це освітній сайт, який являє собою усічену соціальну мережу за типом Facebook або ВКонтакте, яка дозволяє спілкуватися вчителям та учням, об’єднавшись навколо процесу навчання у школі. Є також можливість робити записи російською мовою.

2. Grockit: Grockit об’єднує учнів під час навчання, що проходить курсами на цьому великому соціальному сайті.

3. EduBlogs: EduBlogs пропонує надійне і безпечне місце для ведення блогів, як для себе, так і для всього вашого класу.

4. Skype: Skype може бути відмінним інструментом для підтримки зв’язку з іншими педагогами або навіть участі в нарадах у режимі онлайн. Більше того, він може допомогти вчителям співпрацювати з іншими класами, навіть в інших країнах.

5. Wikispaces: Wikispaces дозволяє вчителю поділитися онлайн зі своїми учнями уроками, медіа та іншими матеріалами, дати їм можливість об’єднатися один з одним для співпраці з метою побудови своїх власних освітніх Wiki на Wikispaces.

 6. Pinterest: на Pinterest ви можете прикріпити практично будь-яке зображення, яке ви вважаєте цікавим і важливим для розміщення, багато вчителів використовують його як сховище розгорнутих планів уроків, проектів і різних надихаючих матеріалів.

7. Schoology: завдяки соціальному сайту Schoology освітяни можуть керувати заняттями, залучати до них учнів, обмінюватися контентом і спілкуватися з іншими вчителями.

8. Quora: незважаючи на те, що Quora може використовуватися для широкого спектру різних цілей, він слугує відмінним інструментом для педагогів. Його можна використовувати для співпраці і спілкування з іншими професіоналами даної сфери або для залучення школярів у дискусії після занять.

9. Ning: Ning дозволяє будь-якому користувачеві створювати персоналізовані соціальні мережі, які можна чудово використовувати як педагогам, так і учням.

10. OpenStudy: ви можете мотивувати школярів на спільну колективну роботу з вивчення навчального матеріалу, використовуючи соціальний сайт OpenStudy.

11. ePals: одним з найбільш незаперечних переваг Інтернету є можливість зв’язатися з ким завгодно і де завгодно. ePals цим якраз і займається, але орієнтується при цьому на учнів, допомагаючи їм вивчати мови і розуміти різні культури, що відрізняються від їхніх власних.

Безпосередньо навчання

Наступні освітні інструменти допоможуть вам зробити уроки захоплюючими, веселими і цікавими, а головне, більш ефективними.

12. Khan Academy: Khan Academy - багато вчителів використовують цю прекрасну колекцію матеріалів з математики, природничих наук, а також лекції з фінансів і всілякі вікторини, щоб доповнити свої навчальні матеріали.

13. MangaHigh: MangaHigh пропонує вчителям величезну кількість освітніх ресурсів на базі ігрового навчання з математики.

14. FunBrain: якщо ви шукаєте велику колекцію навчальних ігор, ви можете сміливо зупинитися на FunBrain. Тут вчителі можуть знайти для себе наочні захоплюючі і веселі посібники з математики і читання.

15. Educreations: Educreations - це дивовижний онлайн-інструмент для iPad, який дозволяє вчителям (або учням) створювати навчальне відео відповідно до заданої теми. Ідеальний варіант для навчання або демонстрації учнями своїх знань.

16. Animoto: Animoto дозволяє легко створювати відео-уроки або презентації для школи та обмінюватися ними з учнями.

17. Socrative: Socrative доступний для комп’ютерів, мобільних пристроїв і планшетів, це система учнівських відповідей за допомогою ігор та вправ, які можна проходити на будь-якому пристрої. Більше того, вчителі можуть легко відстежувати успіхи учнів і оцінювати їх.

18. Knewton: адаптоване навчання активно обговорюється в даний час і Knewton дозволяє кожному вчителю отримати до нього доступ і активно використовувати. Сайт персоналізує навчальний онлайн контент для кожного студента відповідно до його або її індивідуальних потреб.

19. Kerpoof: на Kerpoof учні можуть отримати незабутню творчу самореалізацію у процесі навчання, використовуючи ігри, інтерактивні заходи, інструменти малювання і багато іншого, що буде для них одночасно і захоплюючим, і пізнавальним.

20. StudySync: StudySync - це освітня платформа з повнофункціональним інструментарієм для викладання та навчання, включаючи цифрову бібліотеку, щотижневі публікації практичного призначення, онлайн-твори і експертні оцінки, базові завдання і мультимедійні уроки. Цей сайт може надати велику допомогу у проведенні шкільних уроків.

21. CarrotSticks: на сайті CarrotSticks вчителі можуть скористатися широким спектром навчальних ігор з математики, даючи школярам можливість попрактикуватися із задоволенням.

Планування уроку та інструментарій

Використовуючи наступні технічні інструменти, ви зможете об’єднати тематично важливі уроки і створення дивовижних і незабутніх учнівських проектів.

22. Teachers Pay Teachers: у вас є відмінні уроки, якими ви хотіли б поділитися? Шукаєте що додати до власного уроку? На сайті Teachers Pay Teachers ви можете зробити обидві речі: продати власні матеріали для проведення шкільного заняття, а також придбати високоякісні ресурси, запропоновані іншими вчителями.

23. Planboard: Planboard - цей дивовижний онлайн-інструмент створений спеціально для вчителів, з ним ви можете оцінити і упевнитися, наскільки добре організовані ваші уроки і наскільки правильно проходить ваш шкільний день.

24. Timetoast: Timetoast є досить-таки відмінним інструментом для учнівських проектів, що дозволяє їм створити зручний, інтерактивний графік реалізації проекту по хвилинах.

25. Capzles: на Capzles представлено безліч різних можливостей для проведення шкільного уроку, там неодмінно знайдеться додаток, що буде відповідати вашим потребам. Capzles дозволяє легко зібрати в одному місці різні мультимедіа, такі як фотографії, відео, документи і навіть пости у блогах, що робить його ідеальним для викладання, навчання або створення онлайн-проектів.

26. Prezi: хочете створити презентації, від яких ваші учні будуть у захваті? Скористайтеся таким онлайн-інструментом як Prezi, який дозволяє легко перетворити ваш урок у щось неймовірне, і навіть дозволяє співпрацювати з учителями.

27. Wordle: створюйте приголомшливі хмари слів за допомогою Wordle, вони стануть відмінним доповненням до уроків (будь-якої) мови.

28. QR-коди: QR-коди (або quick response codes, швидкі коди відповіді) у сфері освіти можна зустріти все частіше і частіше. Якщо ви хочете бути в тренді, вам знадобиться інструмент для створення і управління кодами - такий як Delivr, а також для читання кодів, як будь-який з тих, які перераховані на цьому сайті.

29. Quizlet: Quizlet полегшує педагогам процес створення навчальних посібників для школярів, особливо різних карток, які допомагають легко запам’ятати важливу інформацію.

30. MasteryConnect: наскільки успішність ваших учнів знаходиться у відповідності з державними та іншими базовими стандартами? MasterConnect дозволяє її легко відстежувати і аналізувати, як і інші особливості навчання школярів.

31. Google Docs: за допомогою (російськомовного) Google Docs педагоги разом з учнями та колегами можуть створювати і спільно використовувати документи, презентації, електронні таблиці, а також залишати відгуки та враження про створені учнями проекти.

32. YouTube: не всі школи дозволяють використовувати YouTube, але ж на сайті представлено безліч прекрасних навчальних матеріалів для занять у школі. Є навіть спеціальний освітній канал, орієнтований тільки на вчителів та учнів.

33. TED-Ed: TED є не тільки прекрасним сайтом для отримання натхнення, але також містить численне відео, яке структурується за темою і неодмінно стане корисним для навчання буквально всьому: починаючи з того, як працює болезаспокійливий засіб до шекспірівських сонетів.

34. Glogster: Glogster - це соціальний сервіс, який дозволяє комбінувати музику, фотографії, відео та багато іншого, що ви тільки побажаєте. Тобто дозволяє створювати мультимедійні постери, плакати тощо. Це відмінний спосіб для створення навчальних матеріалів і зручний інструмент для творчих проектів.

35. Creaza: хочете взяти із собою у ХХІ століття свої шкільні проекти? Creaza допоможе вам здійснити задумане, пропонуючи інструменти для мозкового штурму, створення мультфільмів, а також редагування аудіо та відеоматеріалів.

36. Mentor Mob: На Mentor Mob ви чи ваші учні можете створити навчальний плейлист, що є, по суті, колекцією високоякісних матеріалів, які ви можете використовувати для вивчення конкретної концепції.

Корисні інструменти

Наступні інструменти допоможуть вам залишатися на зв’язку, організовувати, а також нарощувати легкість побудови мультимедійних уроків і засобів навчання.

37. Evernote: ви можете збирати прекрасні ідеї, фотографії, записи або ще що-небудь цікаве на своєму акаунті Evernote (російськомовному), маючи доступ до нього у будь-якому місці. Це той інструмент, який ви повинні мати у себе при плануванні уроків.

38. Twitter: в освіті існує безліч способів використання Twitter. Вчителі можуть зв’язуватися з іншими педагогами, брати участь у чатах, ділитися своїми ідеями, або навіть використовувати Twitter під час уроків, щоб достукатися до учнів.

39. Google Education: Google пропонує цілий ряд цікавих ресурсів, що стосуються освітніх технологій для вчителів, в тому числі електронну пошту і сумісні з нею додатки, відео, плани уроків, професійний розвиток і навіть освітні гранти.

40. Dropbox: за допомогою простого безкоштовного (російськомовного) сервісу Dropbox легко зберігати, обмінюватися, і мати доступ до всілякої інформації з будь-якої точки світу.

41. Diigo: Diigo дозволяє використовувати Інтернет немов паперові матеріали, створюючи можливість під час читання щось підкреслити, виділити, зробити закладки, замітки або навіть прикріпити стікер.

42. Apple iPad: Apple iPad - це один з найбільш затребуваних, хоча і вартісних, високотехнологічних інструментів, які використовуються у проведенні сучасних шкільних уроків. Він став улюбленцем педагогів і школярів в багатьох країнах світу.

43. Aviary: Aviary являє собою набір інструментів, які дозволяють легко редагувати зображення, ефекти, зразки, музику та аудіо або ж створювати і змінювати скріни.

44. Jing: якщо ви навчаєте дітей, розповідаючи їм про технології, або про що-небудь інше, хороша програма скріншоту буде вам просто необхідна. Jing - це відмінний вибір, який дозволяє вчителям робити скріншоти у вигляді зображень, відео, редагувати їх і обмінюватися результатами.

45. Popplet: ви і ваші учні можете використовувати Popplet, щоб обговорювати важливі ідеї, створювати інтелектуальні карти, обмінюватися і співпрацювати.

46. Google Earth: Google Earth (російськомовний) може використовуватися як дивовижний і швидкий спосіб навчити учнів географії або розповісти про геологію, про те, що відбувається в будь-якій точці світу.

47. DonorsChoose: вам необхідно фінансування вашого шкільного проекту? Ви можете отримати його за допомогою сайту DonorsChoose, який з’єднує нужденних вчителів з охочими надати фінансову допомогу.

48. SlideShare: на SlideShare ви можете завантажити свої презентації, документи, відео та обмінюватися ними з учнями та колегами. І навіть більше, ви можете скористатися матеріалами, які виклали інші користувачі сайту.

49. LiveBinders: LiveBinders як технологічний інструмент дозволяє зібрати і систематизувати різні ресурси, а також надає інструменти для підключення та роботи інтерактивної дошки.

50. AudioBoo: за допомогою такого інструменту як AudioBoo, ви зможете записати і поділитися аудіо з вашими учнями.

Інтерактивні відеолекції 

TimeLine - це один з цікавих сервісів веб 2.0. Сервіси слугують для створення часово-подієвих лінійок. На часову шкалу наносяться факти, які можна зберегти і використовувати при вивченні різних наук, якщо потрібно представити хронологічний порядок будь-яких подій. Такі стрічки можуть супроводжуватися не тільки текстовими коментарями, але і вбудованими фотографіями, відеороликами (з YouTube.com). Отримані стрічки часу можна розмістити на сторінку сайту або блогу за допомогою HTML-коду.

Веб-квести

Освітній  веб-квест - (WebQuest) - проблемне завдання з елементами рольової гри з використанням інформаційних ресурсів.

Віртуальні екскурсії це крок у майбутнє. мистецтво створення фото та відеоекскурсій, інтерактивних 3D-турів та віртуальних панорам. 

Цифрові сервіси для скрапбукінгу, або як редагувати фото без фотошопу

прості та зручні інтернет сервіси для графічного дизайну, за допомогою яких кожен може оволодіти мистецтвом створення оригінальних запрошень, привітань, постерів, колажів та фотоальбомів на вашому комп`ютері. Ви оволодієте навичками оброблення фотографії в режимі он-лайн, дізнаєтесь як додавати до неї текст, рамки, різноманітні ефекти тощо.

Відео-презентації Moovly

Онлайн-сервіси володіють великим функціоналом, і давно можуть конкурувати з програмами, які встановлюються на комп’ютері. А деякі навіть перевершують своїх конкурентів.
На вебінарі ми з вами розглянемо один з найбільш зручних (як в роботі так і в розумінні) сервіс для створення мультимедійних відео-презентацій з елементами скрайбінгу.
Сервіс чудово підходить для створення оригінальних, динамічних і захоплюючих роликів як для навчального процесу, так і для презентації навчального закладу або заходу.

Сторітеллінг - розповідання історій. Це, одночасно, найдавніша і, можливо, одна з наймодніших освітніх технік. Весь секрет у тому, щоб «навчити, але не вчити», розповідаючи повчальні історії.

Красиво подана історія ефективно підвищує навички та розширює базу знань учнів. Розповідь може «перенести» в інший простір і залишиться в пам’яті, завдяки цьому учні можуть засвоїти нові знання простіше і ефективніше. Переваги - вплив на емоції, ідея зрозуміла та гарно запам’ятовується, інтерактивна візуалізація.

При такому підході спрацьовує комплексний вплив на сприйняття: барвиста розповідь доповнюють візуальні образи, музика, інтерактивності: шкала часу, 3D-книги, тести, питання і творчі завдання. Як наслідок - позитивний досвід і успішне засвоєння матеріалу.

Сучасні інтерактивні презентації prezi

Інтерактивна презентація-подорож. Побудуйте маршрут свого уроку та реалізуйте його у вигляді справжньої подорожі. Перетворіть звичайний урок на інтерактивну 3D-прогулянку.

Ми розповімо вам про такі новітні онлайн-сервіси, як Padlet (командне створення презентацій), Haiku Deck (презентація за пару хвилин), Prezi (презентація в форматі 3D), Visual Bee (нові можливості для Power Point) та Trip Wow (сервіс для cтворення динамічних онлайн-презентацій).

Саме впровадження в освіту України принципів відкритої освіти акумулює останні погляди вчених і практиків на перспективні шляхи розвитку освіти в інформаційному суспільстві, передбачає використання найсучасніших здобутків психолого-педагогічної науки, освітньої практики і науково-технічного прогресу, забезпечує наслідування і відтворення в освіті України світових тенденцій розвитку освітніх систем, зумовлює інтеграцію системи освіти України у світовий освітній простір.

Столичний центр відкритої освіти  http://vo.ippo.kubg.edu.ua/archives/2281 пропонує

Популярні платформи онлайн-курсів (MOOC)

Масові відкриті онлайн-курси (Massive open online course - МООС) дозволяють пройти навчання у викладачів провідних світових університетів – людей, які мають вагу в академічному світі, влитися у мультинаціональну студентську групу (на дискус-форумах), отримати документ, що підтверджує успішне проходження всього курсу. Найбільші онлайн-платформи викладають відеоматеріали та проводять оцінювання отриманих знань. Різниця в тому, які саме курси пропонуються, хто і як їх читає.

Онлайн-платформа «Coursera» почала роботу у 2012 році, у цьому ж році в розділі «Освіта» рейтингу веб-сайтів журналу «Time» Coursera посіла перше місце. Лідируючу позицію платформа забезпечила багато в чому завдяки динаміці розвитку: список організацій-партнерів постійно розширюється, кількість курсів, а з ними і студентів зростає. З Coursera співпрацюють не тільки освітні установи США (Стенфорд, Прінстон, Каліфорнійський, Колумбійський університети), університети окремих штатів (Теннессі, Нью-Йорк, Небраска), а й провідні культурні організації (наприклад, Музей природознавства США).

Студентам на вибір пропонується більше 450 курсів з різних дисциплін, включаючи біологію, математику, економіку та фінанси, машинобудування, медицину, право, мистецтво – усього 25 категорій.

Khan Academy – «відкрита» онлайн-платформа, це означає, що для початку занять не потрібна реєстрація безпосередньо на ресурсі, вистачить облікового запису Google або Facebook. На сайті представлені короткі (5–15 хвилин) відеоуроки з різних дисциплін. У роликах у доступній формі (швидше навіть в ігровій) пояснюються матеріали з біології, фізики, алгебри, економіки, астрономії. Існує можливість не просто прослухати матеріал, а і пройти тести для закріплення отриманих знань. Відео дозволяє вивчити будь-яку дисципліну з самих азів.

EdX – спільний проект Гарвардського університету й МТІ, що пропонує пройти онлайн-навчання за наступними напрямами: комп'ютерні технології, хімія, математика, етика, музика, статистика, література. Онлайн-курси повторюють реальні лекції, які читаються в Гарварді, університеті Корнуелла, Федеральній політехнічній школі Лозанни, Гонконгському, Кіотському, Пекінському університетах, тому ті, хто навчається, повинні мати відповідні базові знання.

Платформа Udacity – приватна розробка, орієнтована скоріше на вивчення матеріалів IT-тематики (інформатика, програмування). Створила її група вчених на чолі із Себастьяном Труном, інженером Google, яка займається робототехнікою.

Проект Canvas Network відрізняється великою різноманітністю курсів, які проводять абсолютно різні за рівнем підготовки та напрямом діяльності люди: доктори наук, менеджери, письменники. Курси не мають єдиного підходу до викладання. Матеріал можуть пояснювати виключно в коротких відеолекціях, доповнювати можливістю обговорювати прослухане на форумі з викладачем та іншими студентами, сертифікат по закінченню курсу можуть видавати чи ні.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" пропонує навчання з урахуванням принципів відкритої освіти.

Educational Era СТУДІЯ ОНЛАЙН-ОСВІТИ. Увесь контент на проекті створений командою, опираючись на матеріал, який пропонує викладач. Зйомка, монтаж, створення ілюстрованих конспектів, презентацій, анімацій, генерація креативних ідей щодо подачі матеріалу, методична робота, первинний аналіз створеного контенту. Ми постійно вчимося для впровадження нових технологій та розробок у навчальний процес і відкриті до будь-яких ідей та співробітництва. Усі технічні роботи з сайтом, підтримання функціонування платформи та серверні роботи також виконуються виключно членами команди EdEra.

zip
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
26 жовтня 2019
Переглядів
578
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку