Методичні рекомендації "ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ"

Про матеріал

Розробка «Використання методу проектів на уроках фізики», мета якого – створення умов для переходу від системи традиційного навчального процесу: знання – уміння – зацікавленість – потреба в навчанні до послідовності; потреба в навчанні – зацікавленість – уміння – самостійне здобування знань.

Перегляд файлу

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

(з досвіду роботи)

Куліш Н.Ю.

Учителя фізики

ЗОШ №3

м. Краматорськ, Донецька обл.

 

Сутність кардинальних змін у сучасній системі освіти полягає в тому, щоб навчитися пізнавати, навчитися робити, навчитися жити разом, навчитися жити. Формування та розвиток цих якостей і є по суті відповідь освіти на «виклик часу» і запит сучасного суспільства.

Зміна уявлень про результати освіти веде до переходу від традиційного зунівського підходу, в якому освітніми результатами вважається ступінь освоєння та рівень сформованості предметних ЗУНів учнями, до освітнього процессу, в якому на перший план виходить цілісний процес розвитку особистості учня, його здібності до саморозвитку, самостійному прийняттю рішень, рефлексивному аналізу власної діяльності, а знання, уміння та навички розглядаються як інструментальна основа компетенцій учня.

Мета сучасної школи, закладеної у державному стандарті основної загальної освіти – надати можливості учням отримання доступної якісної освіти.

В 2015-16 н.р. програмою з фізики для учнів 7-х класів запропоновано уроки з використанням методу проектів.

Метою таких уроків є створення для учнів умов, за яких вони оволодіватимуть вміннями:

- активно пізнавати

- самостійно бачити та вирішувати проблеми

- постійно опановувати нове

- ефективно працювати у команді.

Метод проектів – це ефективна технологія навчання, в основі якої лежить розвиток пізнавальних, творчих навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити.

Основними дидактичними принципами методу проектів є:

- науковість

- цілісність

- послідовність

- наочність

- особистісно-доступність

- принцип повноцінної освіти.

Для того, щоб учням оволодіти методом проектів на уроках фізики в 7 класі, необхідно було перш за все визначитися з типологічними ознаками.

В поточному навчальному році ми виділили для себе наступні типи проектів:

 за основною діяльністю:

- творчі

- інформаційні

- інформаційно-дослідницькі

- практично-орієнтовані

за кількістю учасників:

- індивідуальні

за формою проведення:

- урок

- презентація

- відеопроект

Були відпрацьовані наступні етапи роботи над проектом:

- опис проблеми

- постановка мети та завдань дослідження

- реалізація діяльності

- підведення підсумків роботи

- бібліографія

Протягом навчального року учням 7 класів було запропоновано для виконання наступні завдання. (Діалог з учнями здійснювався через блог  

(онлайн журнал). http://kulish1508.blogspot.com )

 

Проект 1 (інформаційний проект)

 http://kulish1508.blogspot.com/p/blog-page_22.html

Закінчивши вивчення теми "Фізичні тіла. Вимірювання фізичних величин", пропоную учням виконати перший  проект - «Мій кіт (інша тварина) – фізичне тіло».

 Кіт таємнича, чарівна, граціозна, багато в чому загадкова і всіма улюблена тварина. Завжди цікаво за ним спостерігати. Виявляється, що у поведінці кота можна помітити різні фізичні властивості. Вважаю, що кіт допоможе нам вивчати і розуміти фізику.

 Відповівши на запропоновані запитання, учні зможуть побачити, осмислити, зібрати, систематизувати інформацію з даної теми.
1. Що вивчає фізика? Чи наука-фізика допоможе вивчати домашніх улюбленців?
2. Що у фізиці називають фізичним тілом? Чи  є коти, собаки.... фізичними тілами? Чому ви так вважаєте?
3. Що таке речовина і з яких речовин складаються домашні тварини?
4. Що таке фізичне явище? Які фізичні явища пов'язані з котами, собаками... Описати.
5. Що таке матерія й чому можна стверджувати, що наші улюбленці – це також матерія?
6. Чим  відрізняються фізичні тіла? Властивості фізичних тіл. Якими властивостями володіють коти, собаки... Описати якісні характеристики.
7. Виконати всі можливі розрахунки своїх вихованців.
Інформаційний проект може бути виконаний у формі реферату, плакату, презентації.
Приклади виконання учнями проекту

http://kulish1508.blogspot.com/p/7_1.html

 

Проект 2 (інформаційно – дослідницький проект)

http://kulish1508.blogspot.com/p/blog-p age_22.html

Найдавнішим, популярним, складним і цікавим розділом, який вивчає фізика, є механіка. Механіка -це частина науки про природу. Механічний рух є одним з головних питань, які вивчає механіка.

Для виконання наступного проекту пропоную тему: «Мій кіт у дзеркалі механічного руху». Сподіваюсь, що настрій у ваших котів гарний і вони люб’язно допоможуть вам відповісти на всі мої запитання і провести нескладні вимірювання. Успіхів вам!

 Учні відповідають на  запитання, виконуючи презентацію (від паперової технології відмовляємося)

1.Чи кіт здійснює механічний рух? Чому ви так вважаєте? Що таке механічний рух?
2. Кіт, який знаходиться в стані спокою, прагне залишатися в стані спокою, доки не почує звук  банки з кормом, що відкривають або пробігаючу мишку... Як розуміти твердження: рух і спокій поняття відносні? Що таке тіло відліку?
3. Кіт буде рухатись по прямолінійній траєкторії, поки не з'явиться досить вагома причина звернути. Що таке траєкторія? Їх види.
4. Кіт може зявитися миттєво в будь-якій точці квартири, реагуючи на все, що рухається. А може згорнутися в щільну хутряну кульку разом з носом, лапами і хвостом.Чи можна вважати кота матеріальною точкою? В якому випадку? Чому ви так вирішили?
5. Кіт може носитися галопом, потім раптово лягає спати, перетворюючись в красивий хутряний килимок. Що таке шлях і переміщення, і який шлях і переміщення намотує кіт за день?
6. Кіт рухається з постійною швидкістю, поки не захоче зупинитися. Що таке прямолінійний рівномірний рух? Нерівномірний рух? Який рух здійснюють коти? Порахуйте швидкість їх руху.
Найкращі роботи

http://kulish1508.blogspot.com/p/7_1.html

 

Проект 3 (практично – орієнтований проект)

http://kulish1508.blogspot.com/p/blog-page_22.html

Фізика - це просто свято, проста, жива наука про природу. Природа - це храм, в якому мешкає людина. Чим більше вона знає про свій храм, тим комфортніше в ньому живеться. Вчіться думати, бачити, а там навчитеся розуміти і красу фізики, і красу та складність навколишнього світу.
Я скрізь бачу фізику, а ви?
Для виконання  проекту  пропоную тему: "Помічаємо і вивчаємо види сил у мультфільмах".

  1. В роботі знайдіть відповіді на питання:

1. Що таке сила?

2. Чому силу вважають векторною величиною?

3. Які існують види взаємодій в природі?

  1. Підготуйте демонстрацію фрагменту.
  2. Виконайте дослідження і пояснення свого фрагменту за схемою:

1. Яку силу помітили в мультфільмі?
2. Опишіть цю силу (як називається,  її природа,  за якою формулою   розраховується).
3. Поясніть, яким чином ця сила діє на героя. Що при цьому відбувається.

Сподіваюсь ви любите дивитися мультфільми і виконати мої завдання вам буде не складно! Успіхів!
Кращі проекти

http://kulish1508.blogspot.com/p/7_1.html

 

Проект 4 (творчий проект)

http://kulish1508.blogspot.com/p/blog-page_22.html

Ще в давнину людина помітила, що повітря чинить тиск на наземні предмети, особливо під час негоди і ураганів. Вона користувалася цим , змушуючи вітер рухати вітрила судна, обертати крила вітряних млинів.

В наш час науково обгрунтовано вплив атмосферного тиску на організм людини, рівня вологості, температури навколишнього середовища, швидкість вітру і багатьох інших факторів.

Людина тиск повітряних мас не відчуває, хоч і живе на дні «повітряного моря». Адже повітря, як вода, тисне не тільки зверху, а з усіх боків. Але навіть залишаючись невідчутним, тиск впливає на наше життя.

Ми дихаємо завдяки тиску повітря: за рахунок м’язового зусилля ми збільшуємо об’єм грудної клітки, при цьому тиск повітря всередині легень зменшується. Далі атмосферний тиск «заштовхує» в легені порцію повітря.
Кістки в суглобах щільно «підігнані» одна до одної завдяки атмосферному тиску.

Для виконання відеопроекту пропоную тему: "Тиск у фільмах і мультфільмах".

Пропоную вам переглянути улюблені фільми та мультфільми і пошукати відповіді на цікаві факти про атмосферу, наприклад:

- Як виходить, що газова оболонка не відривається від Землі і не відлітає в космос?

- Повітря-це газ важкий, легкий або нічого не важить?

- Скільки кисню знаходиться в атмосфері?

- За рахунок чого повітря в атмосфері увесь час переміщається?   

Або поміркувати:

- Чому на нашій планеті є життя?

- Чи відчувається організмом людини тиск атмосфери?          

Або пофантазувати:

- Що сталося б на Землі, якби повітряна атмосфера раптом зникла?

Приклади робіт

http://kulish1508.blogspot.com/p/7_1.html

 

Висновки:

Таким чином, використання методу проектів на уроках фізики сприяє:

- ефективному вирішенню завдань, поставлених перед системою освіти на 

   сучасному етапі

- впровадженню сучасних освітніх технологій

- наданню можливості учням отримання доступної якісної освіти

- створенню системи організаційно-педагогічних умов, орієнтованих на 

  формування в учнів навичок дослідницької діяльності та розвиток у них на 

  цій основі інтелектуально-творчого потенціалу

- використанню поряд з традиційними способами розвитку пізнавальної

  активності учнів різних форм і видів дослідницької діяльності

- розвитку як предметних, так і загально-навчальних досягнень учнів.

Все це сприятиме створенню умов для переходу від системи традиційного навчального процесу: знання – уміння – зацікавленість - потреба в навчанні до послідовності: потреба в навчанні – зацікавленість –уміння - самостійне здобування знань.

 

1

 

doc
Додано
27 червня 2018
Переглядів
552
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку