Презентація на тему : " Півномірний рух по колу"

Про матеріал

Презентація наочно ілюструє модель рівномірного і нерівномірного руху тіла по колу, ілюструючи швидкість тіла, прискорення та час руху. Відповідає чинній програмі.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Рівномірний рух по колу

Номер слайду 2

Криволінійний рух та швидкість Криволінійним називають рух, траєкторія якого є крива лінія. Криволінійний рух завжди можна звести до руху по колу.

Номер слайду 3

Рух тіл по колу з постійною за модулем швидкістю рівномірним рухом по колу Під час руху по колу швидкість у будь-якій точці траєкторії спрямована по дотичній до кола в цій точці.

Номер слайду 4

Період обертання — це фізична величина, що дорівнює проміжку часу, за який тіло, що рівномірно обертається, робить один оберт. Якщо період обертання дорівнює 1с, це означає, що тіло за одну секунду робить один повний оберт. Якщо за час t тіло зробило N повних обертів, то період можна визначити за формулою:

Номер слайду 5

Період обертання (Т) Проміжок часу за який тіло здійснить повний оберт

Номер слайду 6

обертова частота - кількість повних обертів за одну секунду. Обертова частота й період обертання зв’язані таким співвідношенням: Якщо відомий період обертання Т, то можна знайти швидкість тіла v. За час t, що дорівнює періоду Т, тіло проходить шлях, що дорівнює довжині кола: Отже, Частоту в СІ вимірюють в

Номер слайду 7

Частота обертання Частотою обертання називають фізичну величину, що дорівнює кількості обертів за одиницю часу

Номер слайду 8

Важливою особливістю обертового руху є те, що всі точки тіла рухаються з тим самим періодом, але швидкості різних точок можуть істотно відрізнятися, оскільки різні точки рухаються по колах різних радіусів.

Номер слайду 9

Кутова швидкість Кутовою швидкістю називають фізичну величину, що дорівнює відношенню кута повороту радіуса, проведеного з центра кола до точки тіла, до часу, за який цей поворот відбувся.

Номер слайду 10

Рух колеса Тіло бере участь в поступальному та обертальному рухах. т. Р – миттєва вісь обертання

Номер слайду 11

Питання 1. Наведіть два–три приклади криволінійних рухів. 2. Наведіть два–три приклади рівномірного руху по колу. 3. Що таке обертовий рух? Наведіть приклади такого руху. 4. Як спрямована миттєва швидкість під час руху по колу? 5. Наведіть два–три приклади.

Номер слайду 12

Закріплення вивченого матеріалу 1. З якою швидкістю рухаються кінці годинної, хвилинної й секундної стрілок настінних годинників? Прийміть, що довжина кожної із цих стрілок дорівнює 10 см.

Номер слайду 13

Розв’язок Використовуючи формулу, що зв’язує швидкість, період і радіус, одержуємо для кінців годинної й хвилинної стрілок: Рух з такими малими швидкостями важко помітити оком, тому коли ми дивимося на настінні годинники, годинна й хвилинна стрілки здаються нерухомими. Кінець же секундної стрілки рухається зі швидкістю:

Номер слайду 14

2. Чому дорівнює період обертання Землі навколо Сонця? Місяця навколо Землі? 3. Чому дорівнює період обертання годинної стрілки годинників? Хвилинної? Секундної?

Номер слайду 15

Поміркуй 1. Обертова частота якої зі стрілок більше: годинної чи хвилинної? Чому? 2. Спостереження за яким процесом призвело до появи таких одиниць виміру, як місяць і тиждень?

Номер слайду 16

Завдання для самостійної роботи Початковий рівень 1. Виберіть правильне твердження. Обертова частота — це фізична величина, що дорівнює... А числу повних обертів за одну секунду; Б часу одного повного оберту; В числу повних обертів за 2π секунд. 2. Виберіть правильну відповідь. Рух автомобіля якою із трьох доріг можна вважати найменш близьким до руху по колу?

Номер слайду 17

Середній рівень 1. Період обертання платформи карусельного верстата 4 с. Знайдіть швидкість крайніх точок платформи, віддалених від осі обертання на 2 м. 2. Хлопчик обертає камінь на мотузці, довжина якої 1,2 м. Визначте період обертання каменя, якщо середня швидкість його дорівнює 18 км/год. Достатній рівень 1. У скільки разів швидкість кінця хвилинної стрілки баштових годинників більше за швидкість кінця хвилинної стрілки наручних годинників, якщо довжина стрілки баштових годинників 1,5 м, а довжина стрілки наручних годинників 1,5 см? 2. Знайдіть радіус колеса, що обертається, якщо відомо, що швидкість точки, що лежить на ободі, в 2,5 рази більше швидкості точки, що лежить на 5 см ближче до осі колеса.

Номер слайду 18

Високий рівень 1. Перша у світі орбітальна космічна станція рухалася зі швидкістю 7,3 км/с і мала період обертання 88,85 хв. Уважаючи її орбіту круговою, знайдіть висоту станції над поверхнею Землі. Радіус Землі вважайте рівним 6400 км. 2. Знайдіть швидкість точок земного екватора, обумовлену добовим обертанням Землі. З якою швидкістю й куди повинен летіти літак поблизу екватора, щоб сонце на небі для нього «зупинилося»?

ppt
До підручника
Фізика 7 клас (Сиротюк В. Д.)
Додано
27 червня 2018
Переглядів
2421
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку