Методичні вказівки "Робота з учнями групи ризику"

Про матеріал
Постановка студентів на внутрішній облік Ради з профілактики правопорушень, алкогольних та наркотичних проблем серед студентів (надалі – «Рада»), спрямована на удосконалення роботи по профілактиці правопорушень, посилення соціального і правового захисту студентів, створенню системи роботи зі студентами, які вчинили злочин або схильні до їх вчинення.
Перегляд файлу

C:\Users\HP\Desktop\работа сп\logo.png

 

РОБОТА
ЗІ СТУДЕНТАМИ,

ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ОСОБЛИВОЇ УВАГИ

(методичні рекомендації)


ВСТУП

 

Постановка студентів на внутрішній облік Ради з профілактики правопорушень, алкогольних та наркотичних проблем серед студентів (надалі – «Рада»), спрямована
на удосконалення роботи по профілактиці правопорушень, посилення соціального
і правового захисту студентів, створенню системи роботи зі студентами, які вчинили злочин або схильні до їх вчинення.

Постановка на внутрішній облік Ради носить виключно профілактичний характер та є підставою для проведення індивідуальної профілактичної роботи в межах компетенції навчального закладу, яка регламентується Конституцією України, Законами України «Про освіту», Конвенцією ООН про права дитини, Статутом технікуму
та іншими нормативними документами.


Підставою для взяття на внутрішній облік може вважатися:

 

1. Навчальна дезадаптація:

- проблеми, пов'язані з відвідуванням занять (прогули, запізнення);

- проблеми, пов'язані з успішністю (труднощі в навчанні, низька мотивація до навчання).

2. Поведінка, що відхиляється:

- бродяжництво;

- пияцтво, алкоголізм;

- токсикоманія, наркоманія;

- інші форми девіантної поведінки: агресивність, жорстокість, схильність до суїцидальної поведінки (суїцидальні спроби).

3. Також на внутрішній контроль ставлять студентів, які:

- мають часті порушення дисципліни на навчальних заняттях і в ході проведення позааудиторних заходів (на підставі доповідних викладачів, кураторів груп, чергового адміністратора);

- вчинили правопорушення або злочин;

- принижують людську гідність учасників освітнього процесу;

- допускають грубі або неодноразові порушення Статуту технікуму.

 

Перелік документів необхідний

для взяття студентів на внутрішній облік Ради:

 

 •     подання куратора, психолога або соціального педагога;
 •     характеристики на студента, підготовлені куратором, психологом, соціальним педагогом;
 •     акт обстеження житлово-побутових умов проживання неповнолітнього (за потреби);
 •     інформація куратора, психолога, соціального педагога про профілактичну роботу з неповнолітнім (з відповідними датами, бесідами, протоколами зустрічей з батьками, або особами, що їх замінюють);
 •     виписки оцінок за останній семестр (у разі взяття на внутрішній облік з приводу ухилення від навчальних занять);
 •     доповідні викладачів-предметників з приводу успішності засвоєння знань, відвідування та поведінки на заняттях, інші матеріали, які підтверджують необхідність взяття на внутрішній облік студента.

 

Розгляд питання про взяття на внутрішній облік Ради здійснюється її рішенням.

Рішення про взяття на внутрішній облік, або відмова, фіксується у протоколі засідання Ради із зазначенням переліку заходів з проведення профілактичної роботи, відповідним визначенням термінів та відповідальних.

На засіданнях Ради обов’язково розглядаються звіти студентів, які перебувають на внутрішньому обліку про виконання своїх обов’язків, ставлення до навчання, поведінку (у тому числі в позаурочний час), стосунки з оточуючими тощо.

 

У випадку прийняття рішення про взяття студента на внутрішній облік
в протоколі зазначаються:

 

 • терміни розробки індивідуальних планів роботи зі студентом куратора, психолога, соціального педагога;
 • залучення спеціалістів (медичних робітників, соціальних робітників, психологів, працівників служби у справах дітей і сім’ї) для проведення консультацій зі студентом, його батьками або особами, що їх замінюють;
 • форми, періодичність, терміни контролю за поведінкою студента, відвідуванням ним занять, засвоєння освітніх програм;
 • виявлення здібностей студента та клопотання перед керівниками секцій/гуртків, щодо відвідування їх студентом, з наданням в подальшому інформації про проведену роботу з ним;
 • призначення педагога-наставника.

За кожним студентом, який перебуває на внутрішньому обліку рішенням Ради закріплюється досвідчений педагог-наставник (куратор, психолог, соціальний педагог).

Педагог-наставник самостійно вибирає форми та методи роботи зі своїм підопічним.

Головним обов’язком педагога-наставника є налагодження добрих, довірчих взаємостосунків із підопічним, його батьками з метою усунення негативних умов, які можуть впливати на поведінку студента, його ставлення до своїх обов’язків, стосунки з оточенням.

Алгоритм дій взяття на облік:

 

· Протягом 2 днів:

- попередження батьків (опікунів, тощо).

- заведення індивідуальної картки соціально –педагогічного супроводу.

· Протягом 15 днів

- робота з батьками, сім'єю;

- залучення відповідних спеціалістів.

· Випробувальний термін - 1 семестр.

· Термін взяття на облік - 1 навчальний рік.

 

Підставою для зняття з внутрішнього обліку студента може бути:

 

Покращення ситуації, яка була причиною взяття на внутрішній облік:

 • ліквідація неуспішності;
 • відсутність пропусків навчальних занять;
 • закінчення технікуму;
 • зміна місця навчального закладу;
 • виправлення особи, яка займалася бродяжництвом, жебракуванням, систематично залишала сім’ю, навчальний заклад або перебувала в розшуку;
 • медичний висновок органів охорони здоров’я про виправлення особи, яка систематично вживала спиртні напої або допускала немедичне вживання наркотичних, одурманюючих та токсичних речовин;
 • виправлення особи, яка систематично скоювала адміністративні правопорушення (три чи більше разів протягом року);
 • зняття з обліку в підрозділах кримінальної міліції у справах дітей.

 

Рішення про зняття з внутрішнього обліку студентів приймається Радою на підставі спільного клопотання заступника директора з виховної роботи, соціального педагога, психолога, куратора або представника служби у справах дітей та сім’ї за наявності відповідних документів.

 

Збір і узагальнення матеріалів щодо роботи зі студентом, який знаходиться на внутрішньому обліку, покладається на особу, яка персонально в межах своїх службових обов’язків відповідає за організацію роботи по профілактиці правопорушень в технікумі (соціального педагога).


Додаток 1

Подання

про взяття на внутрішній облік Ради

 

Прошу взяти на внутрішній облік студента (ку)  групи ______________________________

________________________________________________________________________________________

(ПІБ)

«_____» ____________ ________,

         (число, місяць, рік народження)

 

що проживає за адресою:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Поштова адреса, домашній телефон)

з родиною

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Вказати склад сім'ї, ПІБ)

у зв'язку з ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Вказати причину взяття на облік)

 

Куратор         ______________ / ____________________

   (підпис)   ПІБ

«_____»___________ 201___р.

           (дата заповнення)

 

 

Додаток 2

Заява

про зняття з внутрішнього обліку Ради

 

 

Вважаю за необхідне зняти з внутрішнього обліку студента (ку)  групи _________________

________________________________________________________________________________________

(ПІБ)

«_____» ____________ ________,

         (число, місяць, рік народження)

 

у зв'язку з _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Вказати причину)

 

Дата взяття на облік ______________________________________________________

 

Характеристика студента (ки), довідка про проведену з ним/нею профілактичну роботу, досягнутих результатах і особисті досягнення студента (ки) додаються.

 

Куратор         ______________ / ____________________

   (підпис)   ПІБ

«_____»___________ 201___р.

           (дата заповнення)


Додаток 3

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНО –ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

СТУДЕНТА (СТУДЕНТКИ) ___________ ГРУПИ

 

_________________________________________________

(Прізвище, ім'я та по батькові)

 

 

Дата народження ____________________________________________________________

Домашня адреса _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон (дом., моб. ) _________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпочато ________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказати, з яких причин)

 

Закінчено ________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказати, з яких причин)


 

Від кого, коли і з якого приводу надійшов запит на соціальний супровід студента (ки) ___________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( № протоколу, дата педради, рішенням якої учня поставлено на облік)

Прізвище, ім'я та по батькові батьків (опікунів)______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Місце роботи батьків (опікунів), контактний телефон (якщо не працюють, вказати причину: інвалід/ пенсіонер/ домогосподарка / безробітний. Якщо обоє батьків працюють за кордоном, вказати, хто займається доглядом та вихованням дитини на цей момент: бабуся (дідусь)/тітка (дядько)/ знайомі тощо). ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Категорія сім'ї (повна/неповна; з матір'ю, з батьком, рідні батьки /опікуни; сприяє гармонійному психічному і фізичному розвитку/ неблагополучна; дитина сирота/напівсирота) ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Кількість дітей у сім'ї (1/2/3/4 і більше)  _________________________________________________________

Соціально-побутові умови (акти обстеження житлово побутових умов додаються за потреби)  ____________________________

_________________________________________________________________________________________

Соціальні пільги, якими користується дитина  ______________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Код життєвої ситуації (01-13)________________________________________________________________

Стан здоров'я (здорова; стоїть на «Д» обліку; дитина з особливими потребами (вказати ваду розвитку)   __________________

_________________________________________________________________________________________

Взаємини дитини в сім'ї: (з ким із членів сім'ї більше спілкується, до кого більше звертається по допомогу чи пораду; із ким найчастіше виникають конфлікти) ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Характер стосунків студента (ки) з однолітками_____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Педагогічні показники (темп навчання, труднощі в навчанні, навчальні інтереси, які переважають, зауваження щодо поведінки) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Соціальні шкідливості (рання алкоголізація; нікотинова залежність; вживання токсичних і психотропних речовин; потяг до азартних ігор; потяг до асоціальних ігор; ранній сексуальний потяг; негативізм в оцінці явищ дійсності) ______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відхилення в соціальній поведінці (грубість; бійки; прогули; недисциплінованість; побиття слабких; вимагання;жорстоке ставлення до тварин; крадіжки; порушення суспільного порядку (облік в інспекції у справах неповнолітніх); немотивовані вчинки; втечі з дому, інтернату) _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рівень соціальної адаптації ________________________________________________________________

а)Високий (1.Усвідомлене прийняття і виконання норм колективного життя. 2.Баланс індивідуального і соціального. 3.Гармонія взаємин з дорослими та однолітками. 4.Адекватне ставлення до педагогічних впливів. 5.Самоконтроль поведінки. 6.Активна участь у житті дитячого колективу.7.Задоволення своїм статусом і взаєминами

б)Середній (1.Конформізм по відношенню до норм колективного життя. 2.Переважає або індивідуальне, або соціальне. 3.Нестійкі взаємини з оточуючими. 4.Суперечливе ставлення до педагогічних впливів. 5.Зовнішній локус контролю. 6.Періодична участь у житті дитячого колективу. 7.Неповне задоволення своїм статусом і взаєминами).

в)Низький (1.Неприйняття і невиконання норм колективного життя. 2.Дисбаланс індивідуального і соціального. 3.Конфліктні взаємини з оточуючими. 4.Неадекватне ставлення до педагогічних впливів. 5.Некерована поведінка. 6.Пасивна участь у житті дитячого колективу. 7.Незадоволення своїм статусом і взаєминами

До якого правопорушення схильний (на)____________________________________________________

Педагог-наставник _______________________________________________________________________

Яка робота проводиться щодо профілактики правопорушень _________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Додаток 4

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ

Заходи

Відпові-дальний

Термін

Відмітка про виконання

Результативність

Психологічні:

консультування;

психолого-педагогічна діагностика;

корекція та реабілітація;

мінімізація наслідків травм від жорстокого поводження;

інше: ________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Соціально-педагогічні:

просвітницька робота з сім’єю та дитиною;

залучення студентка (ки) до позааудиторних заходів, гурткової роботи;

формування у дитини соціально важливих навичок;

визначення та зниження ризиків впливу соціуму на дитину;

індивідуальні консультації з навчальних предметів;

інше: ________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Медичні (із залученням інших організацій, установ):

організація медичного огляду - відновлювальна терапія;

психіатрична допомога;

профілактичні заходи;

санаторно-курортне лікування;

медичне спостереження;

інше: ________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Юридичні (із залученням інших організацій, установ):

допомога у захисті прав та інтересів;

представлення інтересів дитини у суді;

допомога в оформленні документів, пенсії, опіки тощо;

відновлення втрачених документів;

інше: ________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Економічні (із залученням інших організацій, установ):

грошова допомога;

придбання ліків, вітамінів, продуктів харчування, одягу;

інше: ________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Додаткові заходи (за результатами перегляду результативності плану):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Додаток 5

Документація

на студента (ку), що перебуває на внутрішньому обліку Ради

 

 

1. Подання про взяття на внутрішній облік (зняття з обліку).

2. Витяг із протоколу засідання Ради (коли і за що було поставлено на облік).

3. Характеристика на студента (ку). (штамп, печатка, підпис куратора, директора технікуму)

4. Акт обстеження житлово-побутових умов проживання (обов’язково підпис батьків, що з актом ознайомлені). За потреби

5. Індивідуальна картка соціально-педагогічного супроводу студента (ки), схильного до скоєння правопорушень.

6. План індивідуальної роботи зі студентом (кою). (відмітки про виконану роботу).

7. Інформація про психолого-педагогічну та профілактичну роботу з батьками студента (ки).

8. Пояснювальні записки, доповідні, розписки, клопотання, листування тощо.