10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Методичний посібник «Використання віршів і пісень на уроках німецької мови як другої іноземної», 5-й клас (перший рік навчання)

Про матеріал

АНОТАЦІЯ

до методичного посібника «Використання віршів і пісень на уроках німецької мови як другої іноземної» (5-й клас, перший рік навчання) вчителя німецької мови вищої категорії Кілійського НВК «ЗОШ I-III ст. № 3-ліцей» Семененко Ольги Володимирівни

У поданому методичному посібнику значна увага приділяється використанню віршів та пісень на уроці німецької мови, розглядаються методичні прийоми роботи з віршовано-пісенним матеріалом, зібрані вірші та пісні відповідно до тематики ситуативного спілкування у 5 класі (1-й рік навчання, друга іноземна мова) з власного досвіду роботі.

Посібник складається зі вступу, теоретичної та практичної частин, висновків, переліку використаної літератури, 8 додатків. У додатках міститься добірка віршів і пісень німецькою мовою.

Запропоновані матеріали посібника сприяють розвитку навичок читання, говоріння, письма, аудіювання німецькою мовою в учнів, доповнюють і розширюють зміст підручника.

Під час створення посібника автор ставив собі за мету зробити його зручним і корисним у практичній роботі вчителя. Посібник відкриває широкі можливості для творчої діяльності вчителя на уроці. Змістовний систематизований матеріал допоможе вчителеві збагатити й урізноманітнити методичну скарбничку. Адресовано вчителям німецької мови, студентам факультету іноземних мов і всім, хто цікавиться вивченням німецької мови.

Перегляд файлу

Відділ освіти та молодіжної політики

Кілійської районної державної адміністрації

Кілійський навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітня школа I-III ступенів №3 – ліцей»

 

 

 

 

 

 

Методичний посібник

 

 

«Використання віршів і пісень на  уроках

німецької  мови як  другої іноземної»

 

5-й клас (перший рік навчання)

 

 

 

 

1291218991_gxldtuzz5r0inpt 

 

                                               вчителя німецької мови вищої категорії

                                                         Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – ліцей»

                                     Семененко Ольги Володимирівни

 

 

 

                А1 – А2

 

м. Кілія, 2018 р.

 

ЗМІСТ

 

Вступ………………………………………………………………………….3

 

 1. Віршовано-пісенні матеріали як засіб підвищення мотивації до вивчення німецької мови………………..……………………………….5
 2. Методичні прийоми та етапи роботи з віршованими творами

на уроці німецької мови   ……………………………………………….8

 1.        Опрацювання вірша „Guten Tag, ich heiße Ute“

під час проходження теми „Meine Familie“……………………10

 1. Методичні прийоми при роботі з піснею…………………………….13
  1.        Опрацювання пісні „Wir fahren nach Afrika“…………………15

 

Висновки……………………………………………………………………16

Список використаних джерел……………………………………………..17

Додатки

Добірка віршів та пісень за темами

Додаток А. Я, моя сім’я і друзі……............................................................18

Додаток Б. Школа (школа, класна кімната, шкільне приладдя) ……..…29

Додаток В. Природа (пори року, місяці, дні тижня, тварини) ………….33

Додаток Г. Свята та традиції ……………………………………………...43

Додаток Д. Людина (предмети одягу, види одягу)………………………45

Додаток Е. Відпочинок і дозвілля…………………………………………46

Додаток Є. Німеччина………………………………………….…………..48

Додаток Ж. Україна………………………………………………………...49

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Методичний посібник «Використання віршів і пісень на уроках  німецької мови як другої іноземної» присвячений однієї з актуальних тем в методиці викладання іноземної мови. Актуальність полягає в тому, що використання віршованих і пісенних матеріалів на уроках німецької мови є ефективним засобом навчання, який створює сприятливий психологічний клімат, знижує психологічне навантаження, активізує мовну діяльність, підвищує емоційний тонус, підтримує інтерес до вивчення іноземної мови.                                                                      

Проблема використання пісень і віршованого матеріалу при навчанні іноземної мови постійно привертає увагу вітчизняних та зарубіжних науковців та освітян – В. Лобанова, С. Н. Савина, А. Димент та ін. Свідченням цього є велика кількість статей, присвячених даній темі: «Віршовано-пісенні матеріали як засіб підвищення ефективності навчання учнів середньої загальної школи» (Н. В. Десяцька), «Використання віршів та пісень на уроках іноземної мови» (О. В. Карапота) та ін.

Мета роботи – надати методичні рекомендації по використанню віршів та пісень на уроці німецької мови та скласти добірку віршів та пісень відповідно до тематики ситуативного спілкування у 5 класі (1-ий рік навчання, друга іноземна мова).

Для досягнення цієї мети слід вирішити наступні задачі:

 • показати важливість та доцільність використання віршованого та пісенного матеріалу на уроках німецької мови як другої іноземної;
 • розробити методичні рекомендації по використанню віршів та пісень на уроці німецької мови з власного досвіду роботи;
 • упорядкувати віршовані тексти за темами ситуативного спілкування для 5 класу (німецька мова як друга іноземна, 1-ий рік навчання).

Об’єкт дослідження – використання віршів та пісень на уроках німецької мови.

Предмет дослідження – методика організації роботи з віршованим та пісенним матеріалом на уроці німецької мови.

Методичний посібник складається зі вступу, 3 розділів, висновків та додатків. У вступі зазначена тема та актуальність роботи, визначена мета та її задачі. У першому розділі розглядаються віршовано-пісенні матеріали як засіб підвищення мотивації до вивчення німецької мови. У другому розділі наведені методичні прийоми та етапи роботи з віршованими творами на уроці німецької мови. Методичні прийоми при роботі з піснями розглядаються у третьому розділі. У висновку зазначено, що мету й задачі роботи було досягнуто. У додатках міститься добірка віршів і пісень, упорядкованих за темами ситуативного спілкування для 5 класу (німецька мова як друга іноземна, 1-ий рік навчання).

Теоретична цінність роботи полягає в розробці методичних рекомендації по використанню віршів та пісень на уроці німецької мови.

Практична цінність роботи полягає в добірці віршів та пісень, які можна використовувати для підвищення мотивації вивчення німецької мови.

Під час створення посібника автор ставив собі за мету зробити його зручним і корисним у повсякденній практичній роботі вчителя. Посібник відкриває широкі можливості для творчої діяльності вчителя на уроці, спираючись на власний педагогічний досвід. Змістовний систематизований матеріал допоможе вчителеві збагатити й урізноманітнити методичну скарбничку.

Методичний посібник має практичну цінність та новизну. Матеріали посібника можуть бути використані у роботі вчителів німецької мови при підготовці до уроків та для позакласної роботи.

 

 

 

 

 1. ВІРШОВАНО-ПІСЕННІ МАТЕРІАЛИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

 

З кожною нововивченою мовою

                                                               ти здобуваєш нову душу.

 

Німецьке прислів’я

 

        Відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних  закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 664, учні п’ятих класів мають можливість вивчати німецьку мову як другу іноземну. Керуючись методичними рекомендаціями щодо викладання другої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах слід зазначити, що навчання варто розпочинати відразу з формування в учнів навичок і вмінь з певної теми. У зв’язку з цим фонетичний аспект мовлення має засвоюватися безпосередньо у практичній діяльності під час оволодіння тематичним лексичним і граматичним матеріалом. Тому край необхідно вмотивувати учнів до вивчення другої іноземної мови та ефективно використовувати час уроку для вивчення нового матеріалу.

Спираючись на власний педагогічний досвід, ми визначили, що саме вірші і пісні німецькою мовою найбільш ефективно допомагають підвищити мотивацію до вивчення німецької мови, зацікавити учнів, створити психологічний комфорт та мовну  атмосферу, а найголовніше, навчити різним видам мовленнєвої діяльності та розширити  комунікативну компетенцію. Основним критерієм відбору віршованого і пісенного матеріалу є урахування вікових особливостей учнів та здоров’язберігаючих технологій.

 

Наведемо аргументи за використання віршованих творів. По-перше, вірші і пісні – це той текстовий матеріал, який подобається дітям, цікавий для них, і як результат, має позитивне емоційне забарвлення для учнів. По-друге, автентичний та фольклорний матеріал сприяє засвоєнню мови в контексті культур. По-третє, віршований та пісенний матеріал є прекрасним способом відпрацювання ритму, інтонації та вдосконалення вимови. І на сам кінець, багаторазове прослуховування чи повторення пісні чи вірша не сприймається так одноманітно і штучно.

Слід зазначити, що вірші і пісні є також автентичним матеріалом для створення інтеркомунікативної компетенції.

У наступній асоціограмі наведені приклади використання віршів та пісень на уроці німецької мови для досягнення певної мети.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вірші можна використовувати для розвитку творчих здібностей дитини:

 • переклади вірш як поет (конкурс на найкращий переклад),
 • склади риму,
 • намалюй малюнок до вірша,
 • склади свій вірш.

 

Пропонуємо приклади завдань для розвитку креативних здібностей учнів:

 • Findet Reime.

Von den Tanten zum Geburtstag…

Was ich von meinen Tanten zum Geburtstag bekam

Von Tante Grete eine ________________________,

Von Tante Adelheid ein ______________________,

Von Tante Beate eine ________________________,

Von Tante Liane eine ________________________,

Von Tante Isabel ein _________________________,

Von Tante Veronika eine _____________________,

Von Tante Emilie eine _______________________,

Von Tante Kunigunde zwei lustige  _____________,

zuletzt von Tante Erika eine Karte aus __________ .

 

Setzt ein: (es soll es natürlich reimen!)

 

 

 

 

 

 • Wer findet Reimpaare?

 

 

 

 

 

 

 

 1. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ТА ЕТАПИ РОБОТИ З ВІРШОВАНИМИ ТВОРАМИ НА УРОЦІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

 

Мотивувати учнів до вивчення німецької мови можливо завдяки віршам та пісням. З одного боку учні знайомляться з країнознавчою інформацією, з іншого боку розвивають комунікативну компетенцію й творчі здібності. Помірне сполучення німецького слова з музикою особливо сильно впливає на емоційний світ дитини, пробуджує думку, уяву, сприяє кращому запам’ятовуванню матеріалу. Адже щоб підвищити ефективність процесу  навчання іноземній мові, необхідно впливати не тільки на свідомість учнів, але й на їхню емоційну сферу. [2, 2]

Використання віршів і пісень на уроці німецької мови сприяє розвитку основних умінь читання, аудіювання, мовлення.

Вірші і пісні можна використовувати на різних етапах уроку:

 • на початку уроку як фонетичну зарядку, щоб перейти від звуків рідної мови до звуків німецької мови, підготовити мовні органи до більш складної артикуляції.
 • Для міцного закріплення лексичного та граматичного матеріалу.
 • Як вид релаксації в середині або наприкінці уроку, коли діти втомилися або потрібна розрядка, що відновлює їхню працездатність [6, 25]

Робота з віршованим матеріалом включає кілька етапів:

- Інтонаційно-фонетичне пред’явлення тексту.

- Усунення лексико-граматичних труднощів.

- Перевірка розуміння тексту.

- Інтонаційно-фонетичне опрацювання тексту.

- Відтворення учнями поетичного тексту напамять.

Учні розпочинають вивчати німецьку мову як другу іноземну на базі англійської мови. Звичайно, деякі слова вони вже можуть зрозуміти, порівняв їх з англійською мовою.

З першого уроку «Знайомство» радимо використовувати короткий вірш або пісеньку німецькою мовою. Це викликає неабиякий інтерес серед учнів, вони запамятовують слова та можуть напамять повторити почуте. Серед самих перших віршів та пісень пропонуємо наступні:

Музыка значок | Векторный клипарт |ID 4094674 

 • Das ABC – Lied

http://www.memorysecrets.ru/files/downloads/Alphabet%20Poster_3.png

 

 

Музыка значок | Векторный клипарт |ID 4094674 

 • Lied „Eins, zwei – Polizei“

Eins, zwei – Polizei,

Drei, vier – Grenadier,

Fünf, sechs – alte Hex‘,

Sieben, acht – gute Nacht,

Neun, zehn – auf Wiedersehen!

                                                         (Manfred Wahl)

Під час роботи над віршем чи піснею бажано звернути увагу учнів на правила читання у німецькій мові.

 

На основі вірша можна опрацювати граматичний матеріал, наприклад:

 


Konjugation

Ich gehe

  du gehst

    er geht

      sie geht

        es geht

          Geht es?

            Danke – es geht.

                     Rudolf Steinmetz

 

Ergänzt die Lücken:

Konjugation

Ich geh____

  du geh____

    er geh____

      sie geh____

        es geh____

          Geh____ es?

            Danke – es geh____


Вірші та пісні можна використовувати під час проведення фізкультхвилинок, супроводжуючи слова рухами. Наприклад, пісенька „Guten Tag! Guten Tag! Hallo! Wie gehts?“

 

 1.        Опрацювання вірша „Guten Tag, ich heiße Ute“

під час проходження теми „Meine Familie

 

 • Lest das Gedicht „Guten Tag, ich heiße Ute“.

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSUpT-L-VC9fzfOf5JFYcsjh9157sDMEDJxNjTBywPXT90d1iG-Guten Tag, ich heiße Utе,
Utе heißt auch meine Mutter,
Meine Oma heißt Ruth,
Sie ist lustig, sie ist gut,
Meine Schwester heißt Konstanze,
Sie kann singen, sie kann tanzen,

Und mein Vater heißt Ernst,
Er ist klug, er ist ernst,
Und mein Opa heißt Günter,
Er ist sportlich, er ist munter,
Und mein Bruder heißt Alex,
Er ist Maler, er kann malen.
Meine Tante heißt Emilie –
Das ist unsere Familie!

 

 • Unterstreicht die Familienmitglieder. (Lösung: meine Mutter, meine Oma, meine Schwester, mein Vater, mein Opa, mein Bruder, meine Tante)
 • Вчитель звертає увагу учнів на вживання займенників er, sie, mein, meine, ihr, ihre.
 • Bildet die Wortigel. Складіть асоціограму (хто входить до складу сімї Ути, які в них риси характеру)

ihr Bruder                            ihre Tante ihre Mutter

 

         ihr Opa     ihre Oma

(sportlich, munter)    (lustig, gut)

 

      ihr Vater (klug, ernst)                    ihre Schwester

 

 • Beantwortet die Fragen zum Gedicht (за допомогою асоціограми):
 • Wie heißt das Mädchen? – Das Mädchen heißt Ute.
 • Wie heißt ihre Mutter? – Ihre Mutter heißt auch Ute.
 • Wie heißt ihre Oma? – Ihre Oma heißt Ruth.
 • Wie ist ihre Oma? – Sie ist lustig und gut.
 • Wie heißt ihr Vater? – Ihr Vater heißt Ernst.
 • Wie ist ihr Vater? – Er ist klug und ernst.
 • Wie heißt ihr Opa? – Ihr Opa heißt Günter.
 • Wie heißt ihre Tante? – Ihre Tante heißt Emilie.
 • Ergänzt die Tabelle:

Familienmitglied

Name

Charakter

Hobby

Wie heißt er/sie?

Wie ist er/sie?

Was kann er/sie?

 

 

 

 

 

Lösung:

Familienmitglied

Name

Charakter

Hobby

Wie heißt er/sie?

Wie ist er/sie?

Was kann er/sie?

die Mutter

Ute

-

-

die Oma

Ruth

lustig, gut

-

die Schwester

Konstanze

-

singen, tanzen

der Vater

Ernst

klug, ernst

-

der Opa

Günter

sportlich, munter

-

der Bruder

Alex

-

malen

die Tante

Emilie

-

-

 

 • Richtig oder falsch?
 • Die Familie von Ute besteht aus 8 Personen.
 • Ute hat keine Geschwister.
 • Ute hat die Großeltern.
 • Utes Schwester kann nicht tanzen.
 • Ihr Vater ist sportlich und ernst.
 • Ihr Bruder malt gern.

 

 • На основі вірша „Guten Tag, ich heiße Ute“ учні розповідають про свою сім’ю. Як приклад, теж у віршованій формі:

Meine Familie

 


Meine Mutter heißt Tanja.

Sie ist gut, sie ist nett.

Mein Vater heißt Sascha,

Er ist sportlich, er ist mutig.

Meine Schwester heißt Viktoria,

Sie ist lustig, sie ist klein.

Mein Bruder heißt Maksim,

Er kann tanzen, er kann turnen.

Meine Oma heißt Maria,

Sie ist klug, sie ist alt.

Mein Opa heißt Tolik,

Er ist alt, er ist gut.

Ich heiße Kristina.

Ich kann malen, ich kann singen.

(Kristina Milschina, 5-B Klasse, 2014)


 1.  

 1. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ПРИ РОБОТІ З ПІСНЕЮ

Для активізації навчальної діяльності і підвищення мотивації навчання рекомендуємо використовувати пісні на уроці німецької мови. Різноманітні вправи з текстами пісень можуть оживити і прискорити процес навчання, розвинути навички аудіювання.

Аналіз методичної літератури з даної проблеми дали нам змогу виділити три основні етапи роботи з аудіотекстом: передтекстовий, текстовий і післятекстовий.

Слід зазначити, що передтекстовий етап - це вид підготовчої роботи, яка має зробити контекст пісні явним, прояснити цілі і установити ролі для слухання. Цей етап допомагає учням визначити мету слухання і забезпечує необхідною другорядною інформацією.

Наведемо приклади завдань:

 • складання асоціограми,
 • висловлювання припущень,
 • зняття лексико-граматичних труднощів,
 • опора на особистісний досвід учнів,
 • запитання за темою,
 • обговорення фото, ілюстрації.

Вправи текстового етапу можуть бути визначені як завдання, які учні виконують під час слухання тексту. Ціль цих вправ допомогти учням почути і зрозуміти значення повідомлення з тексту розмовної мови. Вправи текстового етапу повинні бути цікавими і стимулюючими, наприклад:

 • заповнити пропуски у тексті,
 • заповнити таблицю,
 • скласти у правильному порядку слова пісні,
 • розташувати в послідовності переплутані рядки пісні.

Післятекстовий етап охоплює всі вправи, які виконуються після прослуховування тексту. Вони дозволяють учням звернути на мову, на звук, граматику і слова, розвивають творчі здібності учнів, наприклад:

 • вислови свою думку,
 • склади діалог, використовуючи слова пісні,
 • переклади пісню,
 • розіграй рольову п'єсу (як герої пісень або співак-кореспондент);
 • намалюй те, про що тобі розповів музичний уривок.

Вибір учителем вправ, які він застосовує під час ознайомлення учнів із піснею цілковито залежить від мети, яку він собі обрав.

Пропонуємо технологію проведення окремих вправ.

1. Пісні по рядку.

Розрізати вірші пісні по рядках і роздати їх учням для опрацювання в парах або групах. Попросити їх розташувати рядки у правильному порядку до прослуховування. Прослухавши пісню вдруге, учні розташовують рядки належним чином.

2. Сплутані слова.

Написати слова на дошці в неправильному порядку. Учні повинні прослухати пісню й розташувати слова у правильному порядку.

3. Пропущені слова.

Вчитель готує роздавальний матеріал, де пропускає кожне сьоме чи п'яте слово, або необхідні слова. Учні слухають пісню, потім їм роздають слова пісні із пропусками, і вони вписують пропущені слова.

4. Пісенні картки.

Ця вправа краще пасує до повільних та коротких пісень. Учитель готує чисті картки, на яких пише слово або фразу з пісні. Разом усі картки утворюють повний набір віршів пісні. Під час слухання пісні учні розташовують картки по порядку.

 

 

 1.        Опрацювання пісні „Wir fahren nach Afrika“

Музыка значок | Векторный клипарт |ID 4094674 

 1. Hört das Lied „Wir fahren nach Afrika“ zu.

C:\Users\ВАСЯ\Desktop\1295271373_zooegoist.jpgIn Afrika leben in einem Land

Ein Tiger, ein Löwe und ein Elefant,

Ein Papagei und ein Affe,

Ein Nilpferd und eine Giraffe.

In Afrika sind jedem Menschen bekannt

     Der Tiger, der Löwe und der Elefant,

Der Papagei und der Affe,

Das Nilpferd und die Giraffe.

 

 1. Schaut euch das Bild an. Welches Tier wird im Lied nicht genannt?
 2. Welche Tiere werden im Lied genannt? Bildet die Wortigel zum Thema „Wilde Tiere“.  (вчитель пише маркерами на дошці, учні – у зошитах; вчитель пояснює, як вірно читаються слова; звернути увагу учнів на вживання означеного артикля der, die, das з іменниками, порівняти з назвами тварин в англійській мові)

der Tiger        der Löwe

der Elefant                                                                                        

 

die Giraffe      das Nilpferd                       der Affe            der Papagei

 

 1. Який потрібен артикль : der, die, das? Яких літер не вистачає у слові?

(на дошці стерти артиклі та літери у словах, учень підходить до дошки та заповнює пропуски)

        __ T…ger __ T…ger

___ Elefant                                                                                        

 

___ Gira____e      ___ Nil……erd     ___ L…we      ___ A…..e      __ Papag…..


 


ВИСНОВКИ

 

   Використання віршів та пісень на уроці підвищує інтерес та мотивацію учнів до вивчення німецької мови, створює сприятливий психологічний клімат, знижує психологічне навантаження, розвиває пам’ять, активує мовну діяльність, розвиває комунікативну компетенцію, всі види мовленнєвої діяльності.

Учням подобаються римування, вірші та пісні, які приносять задоволення, пробуджують творчі здібності, фантазію, спонукають до іншомовного мислення. За допомогою віршів та пісень учні опановують важкими для вимови звуками, запамятовують словосполучення, засвоюють нову лексику, граматичні структури.

При використанні віршів та пісень слід враховувати вікові та психологічні  особливості учнів, застосовувати здоров’язберігаючі технології. Важливу роль відіграють вдало підібрана наочність, аудіо- та відеоматеріал.

Таким чином зазначимо, що мету й задачі роботи було досягнуто. З власного досвіду роботи зробимо висновок, що використання віршів та пісень на уроці заохочує учнів до вивчення німецької мови, дає можливість вчителю урізноманітнити форми роботи на уроці, зробити урок яскравим та цікавішим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання/Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт,2003. – 273 с.
 2. Карпенко О. Вивчення іноземної мови через пісню і музику // Англійська мова і література. - 2004. - №12. – С. 2 – 3.
 3. Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти) http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/
 4. Науково-методичний журнал «Німецька мова в школі». – Основа, №1-12, 2014.
 5. Освітні технології: Навчально-методичний посібник // За ред. О.М.Пєхоти.– К.: А.С.К., 2001. – С. 63.
 6. Павлова Е. А. Стихи и рифмовки на уроках иностранного языка – эффективное средство усвоения языкового материала//Иностранные языки в школе. - 2002. - №1. – С.52.
 7. Сидоренко М. М., Палій О. А. Німецька мова (перший рік навчання): підруч. для 5 кл. загальноосвітн. навч. закл. – К.: Грамота, 2013. – 296 с.: іл.
 8. Синькевич Г. Песня на уроке английского языка // Иностранные языки в школе. - 2009. - №2. – С.25-30.
 9. Шевченко Е. И. Использование музыкального материала на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе. – 2010. - №2. – С. 27-29.
 10. Uwe Kind, Erika Broschek. Deutschvergnügen. - Lieder- und Übungsbuch: Deutsch lernen mit Rap und Liedern. - Langescheidt Schulbuch. – 1996, 104 S.


 

ДОДАТКИ

 

Добірка віршів та пісень за темами

Додаток А

Тема 1. Я, моя сімя і друзі

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2TPYO8dd70XQ77MNgvwcjZoh7FtjvimirI4wNF4CGvs5FEkXYGuten Morgen,

Guten Morgen,

Guten Morgen

sag’ ich dir.

Guten Morgen,

Guten Morgen,

Guten Morgen

sagen wir.

* * *

http://2.bp.blogspot.com/_A7_Rjp-fsG8/TSj3H3SBmdI/AAAAAAAAcQA/0anMfwnSKEI/s1600/6.+ni%25C3%25B1os+pelota.JPG

Guten Tag! Ich heiße Anna!

Guten Tag! Ich heiße Hans!

Guten Tag! Ich heiße Hanna!

Guten Tag! Ich heiße Franz!

 

* * *

http://www.stihi.ru/pics/2013/07/25/7159.jpg

Ich bin Peter.

Du bist Paul.

Ich bin fleißig.

Du bist faul.

 

* * *

Henriette, goldene Kette, goldene Schuh, wie alt bist du?

* * *

Anna, Ada, Helga, Hans,

Dieter, Ulli, Petra, Franz,

Toni, Lothar, Monika,

Grete und Veronika.

* * *

Ich und du,

wir singen Lieder.

Ich und du,

wir tanzen hier.

Ich und du,

wir springen lustig.

Ich und du —

Eins, zwei, drei, vier.

* * *

Ist das – sind das?

 

Ist das Ulli? Ist das Lene?

Sind das Peter und Irene?

Das ist Ulli. Das ist Lene.

Das sind Peter und Irene.

Ist das, ist das Ulli?

Ist das, ist das Lene?

Sind das, sind das Peter und Irene?

Nein, das ist nicht Ulli.

Nein, das ist nicht Lene.

Nein, das sind nicht Peter und Irene.

Вірш повторюється хором та індивідуально і співається групою. Вчитель пояснює структури Das ist…, Das sind… та питання Ist das…? Sind das…?

* * *

Wer ist das? Wer ist das?

Das ist Lene. Das ist Hans.

Wer ist das? Wer ist das?

Das ist Anna. Das ist Franz.

* * *


Er schreibt, er malt,

er sitzt, er steht,

er singt, er springt,

er kommt, er geht.

 

Schreibt er? Malt er?

Sitzt er? Steht er?

Singt er? Springt er?

Kommt er? Geht er?

 

Nein, er schreibt nicht.

Nein, er malt nicht.

Nein, er sitzt nicht.

Nein, er steht nicht.

 

Nein, er singt nicht.

Nein, er springt nicht.

Nein, er kommt nicht.

Nein, er geht nicht.


* * *

Ich bin groß, du bist klein,

du bist so nicht allein.

Er ist klein, sie ist klein,

sie sind klein, aber fein!

Ihr seid lustig. Was ist los?

Wir sind groß, wir sind groß!

 

* * *


Ich bin groß.

Du bist klein.

Wir sind lustig.

Das ist fein!

Ihr seid sportlich.

Sie sind fleißig.

Alle kommen aus Leipzig!


* * *

Hallo! Hallo! Hallo!

 

Hallo! Hallo! Hallo!

Sag mir, wer bist du?

Hallo! Hallo! Hallo!

Sag mir, wie heißt du?

Heißt du Eva?

Heißt du Pia?

Heißt du Sara oder Maria?

Ich heiße Hanna.

Hanna? Hanna.

Dein Name ist Musik.

 

Музыка значок | Векторный клипарт |ID 4094674* * *


Lied „Guten Tag. Guten Tag. Hallo, wie geht's?            

 

Die Schüler interpretieren das Lied, indem sie den Text mit entsprechenden Bewegungen begleiten. Die Schüler kommen nach vorn, machen zwei Kolonen und stellen sich einander gegenüber:

 

Guten Tag, Guten Tag, (machen die Handbewegung, als ob sie jemanden mit  dem  Hut grüßen würden)

Hallo, wie geht's?             (schreiben das Fragezeichen mit dem Finger in die Luft)

Guten Tag, Guten Tag,   (sie geben sich die Hand)

Hallo, wie geht's?             (schreiben das Fragezeichen mit dem Finger in die Luft)

Danke, prima, gut!           (zeigen den Daumen hoch)

Danke, prima, gut!           (zeigen den Daumen hoch)

Danke, prima, gut!           (zeigen den Daumen hoch)

Tschüss! Auf Wiedersehen! (sie winken sich zu)

 

* * *

Музыка значок | Векторный клипарт |ID 4094674Lied „Guten Tag, guten Tag! sagen alle Kinder“

 

"Guten Tag, guten Tag!"

sagen alle Kinder:

große Kinder, kleine Kinder;

dicke Kinder, dünne Kinder.

"Guten Tag, guten Tag!"

sagen alle Kinder.

"Guten Tag, guten Tag!"

sagen alle Mädchen:

große Mädchen, kleine Mädchen;

dicke Mädchen, dünne Mädchen.

"Guten Tag, guten Tag!"

sagen alle Mädchen.

"Guten Tag, guten Tag!"

sagen alle Jungen:

große Jungen, kleine Jungen;

dicke Jungen, dünne Jungen.

"Guten Tag, guten Tag!"

GUTEN_~1Guten Tag Lied - JungenGuten Tag Lied - Kindersagen alle Jungen.

* * *

Музыка значок | Векторный клипарт |ID 4094674Lied: Der „Tag, wie geht’s“ – Rap

 


- Tag.
- Tag?
- Guten Tag!
- Oh, „Tag“! Guten Tag!
- Wie geht’s?
- Wie geht’s? Wie geht’s?
- Wie geht es Ihnen?
- Ah …, „Wie geht es Ihnen?" –
- Gut, danke, gut. Und Ihnen?
- Wie geht es Ihnen?
- Auch gut, danke. Danke, gut.
- Auch gut, danke. Danke, gut.
- Auch gut, danke. Danke, gut.
- Sehr gut!
- Na ja, es geht.
- Guten Tag!
- Tag.
- Wie heißt du?
- Heißt du?
- Wie ist Ihr Name?
- Ah …, ich heiße Yota.
- Yota?
- Yota ist mein Name. Und Sie?
- Wie heißen Sie?
- Ich heiße Miller.
- Muller?
- Nein, Miller ist mein Name. Miller!
- Meller?
- Nein, Miller ist mein Name. Miller!
- Mueller?
- Nein, Miller ist mein Name.
- Miller?
- Genau!

- Hallo!
- Hallo!
- Woher kommst du?
- Aus Australien.
- Aus Aus … wie?
- Aus Australien! Und du?
- Ich?
- Woher kommst denn du?
- Aus Japan.
- Japan?
- Ja, Japan!
- Du kommst, du kommst …
- … aus Japan. – Du kommst, du kommst …
- … aus Australien. – Du kommst, du kommst …


http://www.handsgermany.org/bilder/freundinnengif.gif

Музыка значок | Векторный клипарт |ID 4094674* * *

Lied „Wir machen uns bekannt“

 


Ein Junge und ein Mädchen,

Wir gehen Hand in Hand.

Wir gehen durch das Städtchen

Und machen uns bekannt.

Wer bist du? Wer bist du?

Wie heißt du? Wie heißt du?

Ich bin ein Mädchen,

Ich heiße Lenchen.

Meine Hand, deine Hand

Ja, wir machen uns bekannt.

Ich bin ein Junge,

Ich heiße Jurgen.

Meine Hand, deine Hand

Ja, wir machen uns bekannt.


 

* * *

 


Ich bin Dieter,

du bist Helga.

Er ist Friedrich,

sie ist Elke.

Wir sind hier,

und ihr seid dort.

Wer weiß mehr,

setz bitte fort!


* * *

https://pp.vk.me/c406119/v406119226/34cb/n5qQMdHBZ8A.jpg 

Eins, zwei - Polizei,

drei, vier - Offizier,

fünf, sechs - alte Hex',

sieben, acht - gute Nacht

neun, zehn - schlafen gehen

elf, zwölf – kommen die Wölf (e).

 

* * *

Ach, ich und auch

 


Das Wort “ach”

findest du

  im Bach,

  im Krach,

  im Lachen,

  im Drachen

und noch

in anderen Sachen.

 

Und “ich”

bin

im Licht,

im Wicht,

im Gesicht,

im Gedicht,

und schließlich

nicht richtig

  in der Milch

  und im Knilch.

 

Das Wort “auch”

findest du

  im Rauch,

  im Schlauch,

  im Brauch

und auch

in deinem Bauch.


http://www.zvw.de/media.media.fc5a2e8e-fd25-4677-babc-13ed6f1db4b4.normalized.jpeg* * *

Музыка значок | Векторный клипарт |ID 4094674Lied „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“

 


Drei Chinesen mit dem Kontrabass
saßen auf der Straße und erzählten sich was.
Da kam die Polizei, fragt „Was ist denn das?“
Drei Chinesen mit dem Kontrabass.

 

(E, A, O, I, U, Ä, Ö, Ü)

Dra Chanasan mat dam Kantrabass
saßan af dar Straßa and arzahltan sach was.
Da kam da Palaza, fragt „Was ast dann das?“
Dra Chanasan mat dam Kantrabass.


* * *

 

Meine Familie

 

Mein Vater heißt Hans,

mein Opa heißt __ __ __ __ __.

Meine Mutter heißt Renate,

meine Schwester heißt __ __ __ __ __,

meine Oma heißt Ottilie,

das ist meine __ __ __ __ __ __ __ !

 

***

Mein Vater heißt Hans.

Mein Opa heißt Franz.

Meine Mutter heißt Renate.

Meine Schwester heißt Beate.

Meine Oma heißt Ottilie.

Das ist meine Familie.

Ich heiße Fritz

Und mein Hund heißt Stitz.

 

***

Guten Tag, ich heiße Utе,
Utе heißt auch meine Mutter,
Meine Oma heißt Ruth,
Sie ist lustig, sie ist gut,
Meine Schwester heißt Konstanze,
Sie kann singen, sie kann tanzen,

Und mein Vater heißt Ernst,
Er ist klug, er ist ernst,
Und mein Opa heißt Günter,
Er ist sportlich, er ist munter,
Und mein Bruder heißt Alex,
Er ist Maler, er kann malen.
Meine Tante heißt Emilie –
Das ist unsere Familie!

 

***

Rote Rosen, rote Rosen,

stehen auf dem Stängel.

Der Herr ist schön,

die Frau ist schön,

das Kind ist wie ein Engel.

 

***

 

Mein Freund heißt Jura,

dein Freund heißt Schura,

meine Freundin heißt Natascha,

deine Freundin heißt Lubascha.

 

***

 

Die Familie Krause

 


Auf dem Bilde seht ihr da

Vater, Mutter, Monika,

Bruder Kurt und Schwester Elli,

die Geschwister Paul und Nelli.

Rechts den Opa seht ihr hier,

links die Oma am Klavier.

Die Familie des Herrn Krause

sitzt am Sonntag gern zu Hause.

Alle wohnen friedlich hier,

in der Wohnung Nummer vier.


 

***

Wir (gekürzt)

 

Ich bin ich und du bist du.

Wenn ich rede, hörst du zu.

Wenn du sprichst, dann bin ich still,

weil ich dich verstehen will…

Ich mit dir und du mit mir –

das sind wir.

                                  Irmela Brender

 

* * *

Музыка значок | Векторный клипарт |ID 4094674Lied „Bruder Jakob“

 

 

Bruder Jakob! (die Hände bilden vor dem Mund einen Trichter, es wird einmal nach rechts, einmal nach links gerufen)

Bruder Jakob!

Schläfst du noch? (die Hände einmal gegen die linke Wange und einmal gegen die rechte Wange legen, den Kopf dazu neigen)

Schläfst du noch?

Hörst du nicht die Glocken? (die Hände werden abwechselnd horchend hinter das rechte und linke Ohr gehalten)

Hörst du nicht die Glocken?

Ding, dang, dong! (ein unsichtbares, schweres Seil wird pantomimisch von oben nach unten gezogen)

Ding, dang, dong!

 

Die S. wiederholen Lied und Gesten mehrmals im Chor.

 

 

 

Додаток Б

Тема 2:  Школа (школа, класна кімната, шкільне приладдя) 

 

                                  Rechts ist das Fenster,

                                  Und links ist der Schrank.

                                  Groß ist die Klasse,

                                  Und klein ist die Bank.

* * *

 


Eins, zwei, drei, vier -

In die Schule gehen wir.

Fünf, sechs, sieben, acht -

Wir sagen „Guten Tag!“

 

Eins, zwei, drei, vier -

In die Schule gehen wir.

Eins, zwei, drei, vier -

In der Schule lernen wir.


* * *


Das ist eine Klasse.

Das ist eine Wand.

Das ist eine Tafel.

Das ist eine Bank.

Hell ist die Klasse,

und weiß ist die Wand.

Schwarz ist die Tafel,

und braun ist die Bank.


 

school children* * *

Wozu gehen wir in die Schule?

 

In die Schule gehen wir,

um zu lesen, um zu schreiben,

um zu rechnen, um zu malen,

um zu turnen, um zu singen,

um zu spielen, um zu springen.

 

* * *

Wenn ich in die Schule gehe, bin ich wirklich groß.

Wenn ich in die Schule gehe, ja, dann ist was los.

In meinem Ranzen trag ich stolz Bleistift, Heft und Buch.

Habe alles mit dabei, für den Schulbesuch.

 

* * *

In der Schule

 


In der Schule lernen wir,

In der Schule singen wir,

In der Schule turnen wir,

In der Schule spielen wir.

 

In der Klasse schreiben wir,

In der Klasse rechnen wir,

In der Klasse lesen wir,

In der Klasse malen wir.


In dem Schulhof turnen wir,

 In dem Schulhof spielen wir,

In dem Schulhof singen wir,

   In dem Schulhof springen wir.

* * *

 

In die Schule gehen wir


 

In die Schule gehen wir,

in die Schule kommen wir,

in die Schule, in die Schule,

in die Schule kommen wir.

 

In die Klasse gehen wir,

in die Klasse kommen wir,

in die Klasse, in die Klasse,

in die Klasse kommen wir.

 

In den Schulhof gehen wir,

in den Schulhof kommen wir,

in den Schulhof, in den Schulhof,

in den Schulhof kommen wir.

 

In den Garten gehen wir,

in den Garten kommen wir,

in den Garten, in den Garten,

in den Garten kommen wir.


* * *

Die Schule ist ein großes Haus

 


Die Schule ist ein großes Haus

großes Haus,

großes Haus,

die Schüler gehen ein und aus,

ein und aus.

 

Sie lernen lesen, schreiben, malen,

schreiben, malen,

schreiben, malen,

Sie lernen lesen, schreiben, malen,

schreiben, malen.

 

Auch turnen, singen und die Zahlen,

und die Zahlen,

und die Zahlen,

Auch turnen, singen und die Zahlen,

und die Zahlen.

 

Um 12 Uhr ist die Schule aus,

Schule aus,

Schule aus,

Um 12 Uhr ist die Schule aus,

Schule aus.

 


* * *

Ratet mal!

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTg1gfazdWHDA0RwmUikcRMlOXrZN61fVa7m6r7tMoCQiduLt7JYgIm Garten steht ein schönes Haus.

Die Kinder gehen ein und aus.

Sie lernen, spielen, tanzen hier.

Wie heißt das Haus?

 

* * *

Ich kann tanzen.

Ich kann singen.

könnenIch kann spielen.

Ich kann springen.

Ich kann turnen

Und jonglieren,

Malen, lachen, musizieren.

* * *


Eins und zwei und drei und vier,

in die Schule gehen wir.

Sechs mal sechs ist sechsunddreißig,

Alle Kinder lernen fleißig.

Eins und zwei und drei und vier,

in der Schule rechnen wir.

Acht mal vier ist zweiunddreißig,

Alle Kinder rechnen fleißig.


 

* * *

Ich kann

 


Ich kann singen. La, la, la.

Wir können singen. La, la, la.

Ich kann sprechen. Bla, bla, bla.

Wir können sprechen. Bla, bla, bla.

Ich kann lesen. A, B, C.

Wir können lesen A, B, C.

Ich kann schreiben. So, so, so.

Wir können schreiben. So, so, so.

Ich kann zählen. 1, 2, 3.

Wir können zählen. 1, 2, 3.

Ich kann rechnen. 2 + 2.

Wir können rechnen 2 + 2.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В

Тема 3. Природа (пори року, місяці, дні тижня, тварини)

Безымянный

Das Jahr

Dreißig Tage hat September,

April, Juni und November.

Februar hat achtundzwanzig,

nur im Schaltjahr neunundzwanzig.

Sieben Monate ohne Frage

haben einunddreißig Tage.

 

Музыка значок | Векторный клипарт |ID 4094674* * *

Lied „Es war eine Mutter…“

 


Es war eine Mutter,

Die hatte vier Kinder:

den Frühling, den Sommer,

den Herbst und den Winter.

Der Frühling bringt Blumen,
der Sommer bringt Klee,
der Herbst der bringt Trauben,
der Winter den Schnee.


* * *

Die Sonne

 

Groß ist die Sonne

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDUHS5xGtUTZZqH2D858JEP76UDHSa-0XxPCgJOMke7ci99kX9Hell und warm ihr Schein. (діти малюють у повітрі сонечко)

Keiner könnte ohne Sonne sein.

Eine dicke Wolke

hat sie zugesetzt. (руками закривають обличчя)

Doch schon ruft sie:

Da bin ich.

Ich hab mich nur versteckt.“ (руки від обличчя ховають за спиною)

* * *


Wettermassage


 


Es tröpfelt,

es regnet,

es donnert,

es blitzt!

 

 

Es nieselt,

es hagelt,

Schauer,

Sturm,

Sonnenschein.


* * *

 

Der Regen

Детские иллюстрации от AARON ZENZ. Обсуждение на LiveInternet - Российский Сервис Онлайн-Дневников 

Es nieselt, es tröpfelt,

es regnet, es gießt,

es hagelt,

es donnert

und alle Leute laufen weg.

 

* * *
Es regnet, es regnet,
es tröpfelt in das Fass.
Die Straße, die Straße
ist überall schon nass.

Wenn's regnet, wenn's regnet,
da bleiben wir im Haus,
und lachen und lachen
das schlechte Wetter aus.

* * *

Здравствуй, Осень. Обсуждение на LiveInternet - Российский Сервис Онлайн-ДневниковBLÄTTERFALL
Blätterfall, Blätterfall,
Gelbe Blätter überall
Rascheln, rascheln. Es wird kalt,
Und der Schnee bedeckt sie bald.
Blätterfall, Blätterfall,
Gelbe Blätter überall.

 

 * * *

wallpino.com Albert PaxiES SCHNEIT
Der erste Schnee,
der erste Schnee!
Die weißen Flocken fliegen.
Die Luft ist rein,
der Wind weht kalt,
und Garten, Wiesen, Feld und Wald
in weißer Hülle liegen.
(Aus einem bayrischen Lesebuch)

* * *

Музыка значок | Векторный клипарт |ID 4094674WINTERLIED


Winter kommt! Winter kommt!
Flocken fallen nieder.
Es ist kalt, es ist kalt.
Weiß ist alles wieder.
Falle, falle, weißer Schnee,
Kalter Schnee! Ein Eisbahn wird der See,
Und wir freuen uns alle!

 

 

* * *

E, e, e

Überall liegt Schnee.

Weiß ist der Hof,

Weiß ist das Haus.

Alles sieht so

sauber aus!

* * *

Gärten, Häuser, Bäume, Wälder,

Höfe, Schulen, Straßen, Felder,

alles liegt im Schnee und Eis.

Alles ist im Winter weiß.

* * *

A, e, i-

Komm, wir laufen Schi!

I, e, o-

Da sind wir alle froh!

A, i, u-

Wer läuft am schnellsten? - Du.

* * *

A,A,A, der Winter der ist da.

E,E,E, er bringt uns Eis und Schnee.

O,O,O, da sind die Kinder froh.

U,U,U, und das sind ich und du.

 

* * *

A a a, der Winter ist schon da!

E e e, wir spielen gern im Schnee.

O o o, wir gehen in den Zoo.

I i i, vergiss die Eltern nie!

* * *

DIE WOCHENTAGE

 

Guten Tag, Herr Montag!

Wie geht es dem Herrn Dienstag?

Sehr gut, Frau Mittwoch!

Sagen Sie dem Herrn Donnerstag,

dass er am Freitag

mit dem Herrn Sonnabend

zur Frau Sonntag

zu Besuch kommen soll!

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTRivn14pN_o5fVEtjQ_A6lJ5x9bxjtGIgaGvJkE_Jlfy0wIbEL* * *

Im Park sind viele Blumen:

weiß, rot und blau und bunt.

Wir lachen, spielen, springen,

und lustig bellt der Hund.

* * *

Hurra! Hurra! Der Frühling ist doch da!

April! April! Der weiß nicht, was er will!

 

* * *

April macht was er will - Wettermäßig zumindest!Der lustige April

April, April

macht immer, was er will.

Bald Sonnenschein, bald Schnee,

bald regnet es — o weh!

April, April

macht immer, was er will.

 

 

Im Frühling

Der Frühling bringt allen viel Freude und Glück,

Die Zugvögel ziehen aus dem Süden zurück.

Die Lerche, die Schwalbe, der Star kommen wieder,

Die Nachtigall singt in der Nacht ihre Lieder

Der Sommer steht schon bald an der Schwelle,

Hier flattert der Schmetterling, da schwebt die Libelle.

* * *

Endlich Frühling!

Langsam schmilzt der ganze Schnee,

der Winter wird jetzt schwach.

Kein Eis bedeckt mehr unseren See

und Wasser tropft vom Dach.

Auf manche Vöglein muss ich doch

noch ein paar Tage warten.

Die Maus schnarcht laut im Mauseloch

kein Blümlein wächst im Garten.

Bald werd ich Schmetterlinge sehen

und barfuß durch die Wiese gehen.

* * *

Sonne gratis und richtig genutzt.Liebe Sonne, scheine wieder,

schein die düsteren Wolken nieder!

Komm mit deinem goldenen Strahl

weithin über Berg und Tal.

Trockne ab auf allen Wegen

überall den alten Regen.

Liebe Sonne,

lass dich sehn,

dass wir können spielen gehen!

                                                   Hoffman von Fallersleben

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRA4K_0_pZbX4S67HE4mB6KkKD6a27xiGyapRpOKNK8vthqWpKI* * *

Im Zoo

Das Krokodil, das Huhn, der Hahn,

der Löwe, Affe und Fasan,

der Elefant, der Bär, der Strauß —

sie leben all in einem Haus.

* * *

Музыка значок | Векторный клипарт |ID 4094674Lied „Wir fahren nach Afrika“

 

In Afrika leben in einem Land

Ein Tiger, ein Löwe und ein Elefant,

Ein Papagei und ein Affe,

Ein Nilpferd und eine Giraffe.

 

In Afrika sind jedem Menschen bekannt

Der Tiger, der Löwe und der Elefant,

Der Papagei und der Affe,

Das Nilpferd und die Giraffe.

* * *

Музыка значок | Векторный клипарт |ID 4094674Lied „Wir gehen in den Zoo“

 

Auf dem großen grünen Rasen

Seh’ ich Tiere ruhig schlafen:

einen Bären, einen Hasen,

einen Löwen, einen Affen,

einen Wolf und einen Tiger,

einen Fuchs und einen Igel.

In der Mitte kann ich sehen

einen Elefanten stehen.

* * *

Liebt die Tiere

 

Alle Tiere sind wie Menschen

Haben  Vater, Mutter, Kinder,

Lieben Sonne, Wind und Wasser,

Frühling, Sommer, Herbst und Winter.

 

Alle Tiere sind uns Freunde

Darum sollen wir lieben.

Und das steht in ihren Augen

Groß und klar und schön geschrieben.

 

* * *

Katze Kika tanzt ganz toll

mit Esel Emil Rock’n’Roll.

Tiger Tristan tanzt ganz toll

Mit Affe Attila Rock’n’Roll.

 

* * *

http://img10.proshkolu.ru/content/media/pic/std/4000000/3489000/3488566-8d7989b8284592a4.png 

Die Frösche, die Frösche,

ein lustiger Chor.

Sie haben, sie haben —

wie komisch! — kein Ohr.

 

 

 

 

 

* * *

 

http://mamydoma.ru/wp-content/uploads/2012/04/%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8.jpgGänse, Gänse!

  Ga, ga, ga!

Wollt ihr fressen!

  Ja, ja, ja!

Kommt nach Hause,

aber merkt:

Der Wolf wartet

unterm Berg.

 

* * *

„Guten Morgen!“ – ruft die Sonne.

„Guten Morgen!“ – ruft der Wind.

„Guten Morgen!“ – ruft der Vogel.

„Guten Morgen!“ – ruft das Kind.

 

* * *

In der Wolke wohnt im Sommer

Regen, Hagel, Blitz und Donner.

Habt ihr einen neuen Hut?

Einen Schirm? Dann ist es gut.

* * *

Strand Bilder - Sommer Cliparts free

Der Sommer

 

Der Sommer ist eine schöne Zeit.

Der Himmel ist blau und die Sonne scheint.

Die Sommerferien kommen heran,

die schöne Natur lockt die Kinder an.

Sie suchen Pilze und Beeren im Wald.

Im Garten reifen die Erdbeeren bald.

Im Sommer treiben die Kinder viel Sport,

sie wandern und reisen von Ort zu Ort.

Die Kinder fahren oft Boot und Rad,

sie schwimmen und nehmen ein Sonnenbad.

Sie singen, sie laufen und spielen Ball

Im Wald, auf der Wiese und überall.

Die Freuden des Sommers kommen bald her,

und über den Sommer freue ich mich sehr.

 

* * *

 

Schwarz, schwarz, schwarz ist die Krähe.

Weiß, weiß, weiß ist der Schnee.

Braun, braun, braun ist der Bär.

Blau, blau, blau ist das Meer.

Grün, grün, grün ist der Rasen.

Grau, grau, grau ist der Hase.

Gelb, gelb, gelb ist die Zitrone.

Rot, rot, rot ist der Mohn.

 

 

 

Додаток Г

Тема 4. Свята та традиції

 

Advent Clipart zum 4 AdventAdvent, Advent,
ein Lichtlein brennt,
erst eins,
dann zwei,
dann drei,
dann vier,
dann steht das Christkind
vor der Tür!

* * *

 

Nikolausstiefel GrafikDer Nikolaus kommt

Morgen kommt der Nikolaus.

Kinder, stellt die Schuhe raus!

Nicht zu groß und nicht zu klein,

aber putzt sie vorher fein.

 Äpfel, Nüsse, Leckereien

 Legt er in die Schuh hinein.

Kinder, stellt die Schuhe raus!

Morgen kommt der Nikolaus!

 

* * *

Музыка значок | Векторный клипарт |ID 4094674Lied „Tannenbaum“

O, Tannenbaum, o, Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommer zeit,
nein, auch im Winter, wenn es schneit.
O, Tannenbaum, o, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter!

* * *

Du bist …

Liebesbotschaften für jeden TagDu bist mein Ein und Alles.

Bist die Luft,

die ich zum Atmen brauche.

Bist die Sonne,

die mich wärmt.

Bist der Engel,

der mich beschützt.

Mein Schatz:

Ich liebe dich!

http://www.miramondstein.de/wp-content/uploads/2014/05/herz-mama-ist-die-beste-cs0.jpg* * *

Meine Mutter ist die beste

und die schönste Frau der Welt.

Mutti ist ja immer fleißig

und die Arbeit ihr gefällt.

* * *

Liebe, liebe Mutter!

Ich bin klein, mein Wunsch ist klein.

Du sollst froh und glücklich sein.

* * *

http://edu.convdocs.org/tw_files2/urls_54/13/d-12609/12609_html_m72dd40fc.jpgOsterhase, Osterhase,

leg mir Eier in das Gras,

Ostereier rot und blau,

grün und gelb und grau!

 

Osterhase, Osterhase,

bringt uns Eier in das Gras.

Große Eier, kleine Eier,

gute Schokoladeneier.

Додаток Д

Тема 5. Людина (предмети одягу, види одягу)

Подружки невесты: модные образы-2012 SvadbaMagМузыка значок | Векторный клипарт |ID 4094674
Volkslied „Grün, grün, grün sind alle meine Kleider“

 

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider;
grün, grün, grün ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so grün ist,
weil mein Schatz ein Jäger ist.

Rot, rot, rot sind alle meine Kleider,
rot, rot, rot ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles was so rot ist,
weil mein Schatz ein Reiter ist.

Blau, blau, blau sind alle meine Kleider,
blau, blau, blau ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles was so blau ist,
weil mein Schatz ein Matrose ist.

Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider,
schwarz, schwarz, schwarz ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles was so schwarz ist,
weil mein Schatz ein Schornsteinfeger ist.

Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider,
weiß, weiß, weiß ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles was so weiß ist,
weil mein Schatz ein Müller ist.

Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider,
bunt, bunt, bunt ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles was so bunt ist,
weil mein Schatz ein Maler ist.
 

* * *
Wir haben für alle etwas.

Der warme Mantel für den Winter.

Warme Hosen für kaltes Wetter.

Blusen aus Baumwolle,

Wolle in allen Farben.

Додаток Е

Тема 6. Відпочинок і дозвілля

http://www.knallino.de/out/pictures/1/k122112_fischers_fritze_fischt_frische_fische_fruehstuecksbrett_p1.jpg 

Fischers Fritz fischt frische Fische.

Frische Fische fischt Fischers Fritz.

 

* * *

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXU9kGbi_YOsOx8W-1DoFHkuN6BFtaiJIzTG-kpTICAHtb96YOWer lesen kann

und Bücher hat,

ist nie allein

in Land und Stadt.

Ein Buch, das uns gefällt,

hilft weiter durch die Welt.

                        James Krüss

 

* * *

Die Welt ist ein Buch, und wer nicht reist,

liest davon nicht eine einzige Seite.

                                 Augustinus Aurelius

 

* * *

Hurra! Hurra! Die Ferien sind da.

Wir lachen und singen.

Wir tanzen und springen.

Wir sind alle lustig

und rufen: Hurra!

Hurra! Hurra! Die Ferien sind da.

 

* * *

 

Am Montag fahr’ ich Fahrrad.

Am Dienstag seh’ ich fern.

Am Mittwoch spiel’ ich Fußball.

Das mach’ ich sehr, sehr gern.

Am Donnerstag, da schwimmen wir.

Am Freitag spiele ich Klavier.

Am Samstag kommt Frau Stange.

Am Sonntag schlaf ’ ich lange.

Und schon hör’ ich die Mama:

Komm, Peter,  steh’ auf! Schule!

Ja, dann ist der Montag da!

Ja, dann ist der Montag da!

* * *

Ich fahre gern Fahrrad,

ich sehe gern fern,

ich spiele gern Fußball

und schwimme sehr gern,

ich schlafe nicht lange,

ich helfe zu Hause,

ich gehe spazieren,

wenn warm ist es draußen.

* * *

Ich will spielen, aber darf nicht.

Ich muss rechnen, aber kann nicht.

Soll ich lesen? Super! Prima!

Ich mag lesen. Mach’ das immer!

 

 

 

 

Додаток Є

ГерманияТема 7: Німеччина

 

Andere Länder, andere Sitten.

* * *

 

Zwei Ameisen auf der ReiseIn Hamburg lebten zwei Ameisen,
die wollten nach Australien reisen.
Bei Altona, auf der Chaussee,
da taten ihnen die Beine weh,
und da verzichteten sie weise
dann auf den letzten Teil der Reise...

* * *

Музыка значок | Векторный клипарт |ID 4094674 

Lied „Ja und nein. Apfelwein.“

 

1. Ja und nein. Apfelwein.
Loreley ist am Rhein.
Eisberg, Goldberg und ein Stein.
Fein, fein, fein ist Calvin Klein.


 

Deutsch hat Klasse,
Deutsch hat Stil
Und Romanik und Gefühl.
Deutsch hat Rhythmus,
Deutsch hat Schall
Deutschvergnügen überall.

 

2. Ja und nein. Apfelwein.
Ludwigshafen ist am Rhein.
Dummkopf, Kohlkopf, Marzipan,
Porsche, VW, Autobahn.


Deutsch hat Klasse,
Deutsch hat Stil ...


3. Ja und nein. Apfelwein.
Und Karlsruhe ist am Rhein.
Bauhaus, Brauhaus, Wetter, Wind,
Kindergarten, Wunderkind.

* * *

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsAzUGb_Dqa3M0WOos_CpFZzagDLc3CDKcMC31bwHoMThLHSq57AДодаток Ж

Тема 8. Україна.

 

 

 

Man reist nach Osten, man reist nach Westen, aber zu Hause ist es am besten.

* * *


Hier lebst du
Hier lernst du die Sprache,
hier kennst du dich aus,
Hier bist du zu Haus.
Hier tanzt du im Herbstwind
das buntfarbige Laub.
Hier zaubert der Winter
dir Schnee auf den Staub.
Hier ruft dich im Frühling
die Lerche hinaus.
Hier bist du zu Haus.
Hier wölbt sich dein Himmel
hier rauscht dein Meer.
Hier lernst du zu fragen
wohin und woher.
Hier sind deine Freunde
tagein und tagaus.
Hier lebst du,
hier bist du zu Haus.


* * *


Mein Heimatort

Mein Heimatort, mein Heimatort,

Die Kinderspiele leben dort,

Die besten Freunde leben dort

In einem wunderschönen Ort.

* * *

 

 

 

Hier lebst du

Hier ziehen deine Flüsse

Ihr silbernes band.

Hier kommen die Sonne

Und Regen zustand!

Hier lernst du die Sprache,

hier kennst du dich aus,

hier lebst du,

hier bist du zu Haus. (D. Schneider)


 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Беликова Оксана
  Щиро дякую! Обовязково використаю в своїй роботі з дітьми .
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Німецька мова (1-й рік навчання) 5 клас (Сидоренко М.М., Палій О.А.)
Додано
11 січня 2018
Переглядів
5769
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку