9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Методика використання коміксів на уроках трудового навчання засобами технології емпауерменту 8 клас

Про матеріал

Як свідчить теорія і практика навчання, учням середнього шкільного віку, притаманна властивість сприймати навколишній світ шляхом активного спостереження. Сучасний процес візуалізації оточуючого середовища змінює людину, її характер сприйняття та мислення. Сучасна молодь уже набагато краще засвоює візуальну інформацію, ніж вербальну. Зрозуміти текст коміксу учням простіше, ніж розповідь учителя або текст підручника. І тому комікс для учнів стає більш ефективною формою отримання інформації.

Перегляд файлу

Розробка методики використання коміксів на уроках трудового навчання засобами технології емпауерменту 8 клас

 

Як свідчить теорія і практика навчання, учням середнього шкільного віку, притаманна властивість сприймати навколишній світ шляхом активного спостереження. Сучасний процес візуалізації оточуючого середовища змінює людину, її характер сприйняття та мислення. Сучасна молодь уже набагато краще засвоює візуальну інформацію, ніж вербальну. Зрозуміти текст коміксу учням простіше, ніж розповідь учителя або текст підручника. І тому комікс для учнів стає більш ефективною формою отримання інформації.

Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретних трудових операцій, але й підготовка їх до життя, формування таких цінностей особистості, що допоможуть стати успішним у виборі свого життєвого шляху. Так, у зв’язку з цим технологія емпауерменту дає можливість учителю прилучити учнів до самостійного вибору того або іншого розв’язку задачі, проводити пошук інформації, реалізувати набуті знання з основ наук на практиці, реалізувати здобуті вміння і навички у повсякденному житті тощо.

На уроці трудового навчання з теми уроку: «Конструкційні матеріали та їх вибір. Матеріали хімічного походження (штучні, синтетичні)» ми вважаємо доцільним використання коміксів у двох варіантах: 1. Обговорення, критичний аналіз вже готових коміксів. 2. Створення свого власного коміксу як виконання практичного завдання

На уроках трудового навчання комікси доцільно використовувати поетапно. Перший етап: використання творчих завдань під час актуалізації навчального матеріалу. Другий етап: застосування коміксу як навчального посібника. Третій етап – робота над створенням коміксу.

Актуалізація в навчанні – один з дидактичних принципів зв’язку шкільної науки з життя, чого можливо досягти, випроваджуючи технологію емпауерменту та творчих завдань на уроках трудового навчання. Активізувати увагу учнів на уроках трудового навчання допоможуть творчі завдання [9; 29]: пояснити чим відрізняються штучні та синтетичні волокна; запропонувати нетрадиційне використання волокон; придумати дизайн штучної та синтетичної тканини. Саме цей етап є підготовчим етапом до використання коміксів на уроках трудового навчання.

За допомогою коміксу можна цікаво подати навчальний матеріал, підвищити інтерес учнів до виконання трудових дій. Для учнів – використання коміксів є надання певної самостійності, а для вчителя – є, насамперед, перевірка знань, умінь та навичок. Приклад коміксу в Додатку Д.

Основа цієї методики – перетворення запропонованих учителем понять на малюнкові образи та встановлення між ними зв’язків, шляхом поєднання їх певною логічною послідовністю у формі сюжету. Текст за цією методикою створюється не до окремого малюнка, а до сюжету в цілому. Ця методика сприяє розвиткові творчої уяви, навичок малювання, комунікативних здібностей, логічного мислення. Знання й уміння, отримані в результаті такого занурення в «кухню» творчого процесу, допомагають учням розвивати свої власні творчі здібності, узагальнити вивчений матеріал щодо видів конструкційних матеріалів, сформувати власний образ такого методу проектування як комбінаторика.

Найбільш оптимальним варіантом у процесі створення учнями коміксу може бути робота цілої групи учнів над подібним творчим завданням. Як правило, комікс створюється у процесі співпраці кількох людей. Перший – автор сюжету – людина, яка вигадує власне історію та її героїв. Другий – художник, який всю історію вимальовує на папері без кольору. Третій – колорист, він все це розфарбовує. Є ще так званий летерер – людина, що робить текстові написи. Традиційно в усіх коміксах написи виконувати вручну. Згідно з логікою, етапами створення й випуску коміксу відповідно розподіляються ролі в учнівській групі.

На уроках трудового навчання у 8 класі при вивченні теми «Конструкційні матеріали та їх вибір. Матеріали хімічного походження (штучні, синтетичні)» доцільно використати комікси на двох етапах уроку: вивчення нового матеріалу та закріплення вивченого матеріалу. На першому етапі комікс може виступати як навчальний посібник, допоможе учневі орієнтуватися в темі.

Створення творчого освітнього середовища при вивченні конструкційних матеріалів відбувається на рушійних етапах уроку, але з метою заохочення та актуалізації доречним є використання коміксу. Наприклад, прийом «Сеанс спостережливості» – зазвичай учням подобається спостерігати і зауважувати цікаві речі, непомітні на перший погляд. Запросіть їх взяти участь у сеансі спостережливості. Продемонструйте комікс з героями сучасних фільмів (Гаррі Потер, Людина-павук, Халк) та зосередьте увагу на завданнях: з’ясувати, які конструкційні матеріали зображено у цих коміксах; знайти зайві фото і пояснити свій вибір; визначити, які конструкційні матеріали відповідають темі.

Життєвий і педагогічний досвід доводить, що мотивація до роботи – частина мотивації до життя [10, c. 381]. Тому надзвичайно важливо цікаво подати момент формування установки, мотиваційно-цільового підґрунтя, виявлення потреби у вивченні матеріалу.

На даному етапі вчителю варто використати аналіз коміксів із зображеннями конструкційних матеріалів з наступним блоком запитань: як поданий конструкційний матеріал пов’язаний з темою уроку? Про який вид діяльності чи конструкційних матеріалів йде мова?

Доречним також, є застосування прийому «Знаю, Хочу знати. Дізнався» – це своєрідна ретроспектива і перспектива отриманих знань, прийому «Впізнай і поєднай», де учні працюють у парах. Наприклад: на партах – зображення виробів із натуральних, штучних та синтетичних волокон. Завдання: з’ясувати, як цей матеріал пов’язаний між, собою і як стосується уроку.

Актуальним на цьому етапі уроку є прийом «Чорний ящик», коли вчитель подає учням набір фактів і ставить запитання: про кого або про що ми будемо говорити сьогодні на уроці ?Чи бажаєте про це дізнатись більше?

Для того, щоб закріпити вивчений матеріал, учні створюють власний комікс. Учнівська діяльність в цілому буде складатися з таких етапів: об’єднання у групи; завдання (інструктаж) групам; колективна робота над коміксом.

Інструкція для творчої групи(Додаток Е):

1. Шляхом колективного обговорення оберіть тему. Використайте для цього знання з пройденого вами матеріалу.

2. Продумайте сюжет. Сюжет повинен бути не тільки цікавим, але й надавати можливість вам проявити свою власну творчість та фантазію.

3. Розподіліть обов’язки між членами вашої групи. Зважайте на інтереси та схильності кожного члена вашої групи. Розподіл ролей повинен бути добровільним: автор, художник, колорист, летерер. У коміксах написи виконувати вручну.

4. Сплануйте свою роботу. Чітко дотримуйтеся плану. Не забувайте, що успіх групи залежить від роботи кожного члена групи.

5. Після створення коміксу підготуйтеся до презентації своєї роботи перед класом. Надайте можливість кожному члену групи виступити перед однокласниками та розповісти про свою роботу.

Можливо, найбільш важливим моментом є підбиття підсумків. Варто після виконання творчого завдання провести конкурс коміксів – обговорити їх вдалі знахідки й недоліки. Крім того, автори повинні мати можливість публічно захистити свої роботи, відповісти на запитання вчителя та класу. Аналіз виконаних робіт учнями та допущені ними помилки дозволять вчителю встановити глибину знань учнів з видів конструкційних матеріалів та можливості їх орієнтування у виборі необхідних матеріалів. Проте, який би варіант підбиття підсумків не обрав учитель, учні ще перед початком роботи повинні знати, на основі яких критеріїв буде оцінюватися їхня робота.

Отже, запропонована нами методика використання коміксів на уроках трудового навчання розрахована на ігрові, рольові можливості навчального процесу. Основний показник виконаного завдання – відповідність сюжету коміксу реаліям, уміння в невербальній формі передати необхідну інформацію. Цій меті підкоряються й додаткові конкретні творчі завдання, що розвивають уяву, фантазію та асоціативне мислення.

 

docx
Додано
6 січня 2018
Переглядів
1223
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку