10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Міні-підручник "We learn reading!" 2 клас (1 семестр) до підручника Тетяна Будна

Про матеріал

Зміни в нашому світі вимагають від нас змін в навчальному процесі. Формуються нові вимоги до діяльності вчителя, яка орієнтована на учня, та необхідність у формуванні навичок осмисленого читання учнів та комунікативного спрямованого мовлення на початковому етапі.

Актуальність проблеми полягає в тому, щоб через упровадження сучасних методик сформувати в молодших школярів навички спілкування в усній та писемній формах. А так як читання іноземною мовою, як комунікативне уміння і засіб спілкування є важливим видом мовленнєвої діяльності, яке включає техніку читання і розуміння того, що читається, тому ведуча педагогічна ідея полягає в тому, щоб навчити учня початкової школи техніці читання на добре відомому лексичному матеріалі з елементами новизни. Сформувати в учнів зоро-графічні та слухомоторні зв'язки, які сприяють миттєвому впізнаванню і розумінню слів, співвідносити їх із значенням інших слів. Об'єднувати слова в синтагми, синтагми в речення та речення в більш смислові утворення.

Зміст і цінність міні-підручника «Ми вчимося читати!» «We learn reading!» в тому, що підібрані матеріали відповідають програмі для учнів других класів загальноосвітньої школи з вивченням англійської мови, та третіх класів інклюзивного навчання з вивчення англійської мови за підручником Тетяна Будна «English 2». Весь лексичний та граматичний матеріал, автентичні тексти для читання охоплюють вивчення 5 тем в першому семестрі: «Hello, Friends!», «Our New Classmates», «Toys», «Family» та «Seasons and Weather». У кожному уроці подаються вправи, які допомагають активізувати та закріпити вживання лексики, а також сформувати навички осмисленого читання та контролювати розуміння прочитаного. Граматичні вправи охоплюють явища, призначені для активного засвоєння учнями у 2 класі. Вправи є комунікативно-спрямованими з опорами різних видів: змістові і смислові, словесні і зображальні ( текст, мікротекст, складання діалогу, логіко-синтаксична схема, кросворд, тести та розвиваючі ігри). Вчитель може використовувати матеріал в найрізноманітніших формах ( парах, тріадах,невеликих групах, з усією групою). Міні-підручник призначений для навчання читанню учнів молодших класів. Може бути використаний вчителями як матеріал - вправи для портфоліо учням початкових класів, учням інклюзивного навчання для 2-3 класів загальноосвітніх шкіл, які самостійно вивчають англійську мову, як другу мову.

Міні-підручник «Ми вчимося читати!» «We learn reading!» створено на основі методичної літератури і власного досвіду вчителя.

Перегляд файлу

ВІДДІЛ ОСВІТИ ЖОВТОВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ  ВІДДІЛУ ОСВІТИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ №10 І – ІІІ СТУПЕНІВ

ЖОВТОВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                      

 

 


 


     

                   Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі.

Навчально-методичний посібник до підручника “English” 2 клас Тетяна Будна.

 

Міні-підручник з англійської мови

для 2 класу

«We learn reading»

                       «Ми вчимося читати»

            


АВТОР-УКЛАДАЧ:

ВЧИТЕЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ                                                                                                                                            КЗЗСО ШКОЛИ № 10 І – ІІІ СТУПЕНІВ                                                                                                                                                                 ЖОВТОВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ      ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                     

 

 


ЛУКАШ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА


 

 2020 РІК

ЗМІСТ

I АНОТАЦІЯ

II Основна частина……............................................................................................

Unit 1                     Урок 1

HELLO, FRIENDS!

Урок 2

HELLO, FRIENDS!

Урок 3

HELLO, FRIENDS!

Урок 4

HELLO, FRIENDS!

Урок 5-6

HELLO, FRIENDS!

Урок 7-8               HELLO, FRIENDS!

             Урок 9-10        HELLO, FRIENDS!

Unit 2.

Урок 12-13        OUR NEW CLASSMATES.

Урок 14         OUR NEW CLASSMATES.

Урок 15     OUR NEW CLASSMATES.

Урок 16        OUR NEW CLASSMATES

Урок 17     OUR NEW CLASSMATES.

Урок 18-19     OUR NEW CLASSMATES.

Unit 3.                     Урок 20-21     TOYS.

Урок 22-23     TOYS.

Урок 24         TOYS.

                            Урок 25         TOYS.

Урок 26-27         TOYS.

Урок 28              TOYS.

Урок 29              TOYS.

Урок 30               TOYS.

Unit 4.

Урок 32-33     Family.

Урок 34         Family.

Урок 35      Family.

Урок 36      Family.

Урок 37      Family.

Урок 38-39      Family.

Урок 40                Family.

Unit 5.

Урок 42              Seasons and Weather.

Урок 43-44              Seasons and Weather.

Урок 45             Seasons and Weather.

Урок 46             Seasons and Weather.

Урок 47             Seasons and Weather.

Урок 48-49             Seasons and Weather.

Урок 50-51             Seasons and Weather.

Урок 52-53                Season and weather.

III Бібліографія…………………………………………………………………..75

АНОТАЦІЯ

     Зміни в нашому світі вимагають від нас змін в навчальному процесі. Формуються нові вимоги до діяльності вчителя, яка орієнтована на учня, та необхідність у формуванні навичок осмисленого читання учнів та комунікативного спрямованого мовлення на початковому етапі.

     Актуальність проблеми полягає в тому, щоб через упровадження сучасних методик сформувати в молодших школярів навички спілкування в усній та писемній формах. А так як читання іноземною мовою, як комунікативне уміння і засіб спілкування є важливим видом мовленнєвої діяльності, яке включає техніку читання і розуміння того, що читається, тому ведуча педагогічна ідея полягає в тому, щоб навчити учня  початкової школи техніці читання на добре відомому лексичному матеріалі з елементами новизни. Сформувати в учнів зоро-графічні та слухомоторні зв’язки, які сприяють миттєвому впізнаванню і розумінню слів, співвідносити їх із значенням інших слів. Об’єднувати слова в синтагми, синтагми в речення та речення в більш смислові утворення.

     Зміст і цінність міні-підручника «Ми вчимося читати!» «We learn reading!» в тому, що підібрані матеріали відповідають програмі для учнів других класів загальноосвітньої школи з вивченням англійської мови, та третіх класів інклюзивного навчання з вивчення англійської мови за підручником Тетяна Будна «English 2». Весь лексичний та граматичний матеріал, автентичні тексти для читання охоплюють вивчення 5 тем в першому семестрі: «Hello, Friends!», «Our New Classmates», «Toys», «Family» та «Seasons and Weather». У кожному уроці подаються вправи, які допомагають активізувати та закріпити вживання лексики, а також сформувати навички осмисленого читання та контролювати розуміння прочитаного. Граматичні вправи охоплюють явища, призначені для активного засвоєння учнями у 2 класі. Вправи є комунікативно-спрямованими з опорами різних видів: змістові і смислові, словесні і зображальні ( текст, мікротекст, складання діалогу, логіко-синтаксична схема, кросворд, тести та розвиваючі ігри).  Вчитель може використовувати матеріал в найрізноманітніших формах ( парах, тріадах,невеликих групах, з усією групою). Міні-підручник  призначений для навчання читанню учнів молодших класів. Може бути використаний вчителями як матеріал - вправи для портфоліо учням початкових класів, учням інклюзивного навчання для 2-3 класів загальноосвітніх шкіл, які самостійно вивчають англійську мову, як другу мову.

   Міні-підручник «Ми вчимося читати!» «We learn reading!» створено на основі методичної літератури і власного досвіду вчителя.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unit 1                     Урок 1

HELLO, FRIENDS!

 1. Озвучте букви англійського алфавіту.

Aa [æ]     Bb [b]     Cc[k]     Dd [d]     Ee [e]    Ff[f]     Gg [g]     Hh [h]      Ii [ I ]      Jj  [j]    

 1. З`єднайте великі й маленькі букви.

           A      B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M    

          k     d     h     e     I     a     f     j     m     c     h     b     g

 

          N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z

          q     s      n      o     r      z     x      w     t      y      u     v     p

 1. Знайди зайву букву (дві букви зайві).

A C A A C                   F G G F G                   P I P I P

D E D E D                   H H H J J                    O B B B O

 1. Вивчи слова за малюнками:

Ant [ænt] – мураха                                             Cat [kæt] – кіт

                                                                

 

 

 

Bat [bæt] – кажан                                                  Dog [dɒg] - собака

 

 

 

 

Урок 2

HELLO, FRIENDS!

 1. Назвіть голосні букви та звуки .

Aa [æ]       Ee [e]      Ii [ I ]      Oo  [ɔ]     Uu  [ʌ]      Yy [ I ]  

 

 1.               Назвіть приголосні звуки.

Bb [b]     Cc[k]     Dd [d]    Ff [f]     Gg [g]     Hh [h]        Jj  [j]     Kk  [k]

 

3. Підкресліть  слова, які починаються з голосних звуків.

Or   cat   bag   sit   at   tree   ice   egg   lamp   not   rat   Ann   up 

 

4.Підкресліть  слова, які починаються з приголосних звуків.

Girl   desk   pen   egg   album   on   box   flag   dog   ant  

 

           5.Підкресліть  слова, які закінчуються на голосні звуки.

Pupil   lie   face   mouse   see   have   rule   step   sit   go

 

6.Вивчи та з’єднай слова з малюнками:  

 

         Elf [elf] - ельф                                                             Grass [grɑːs] - трава                             

 

 

 

 

         Hen [hɛŋ] - курка                                                           Frog [frɒg] – жаба

 

 

Урок 3

HELLO, FRIENDS!

1.Назвіть голосні звуки

 Aa     Yy       Ee     Oo    Ii      Uu         

2. Назвіть приголосні звуки.

Bb     Cc       Ff     Gg      Hh    Ww         Jj    Tt        Kk        Ll      Nn       Pp   Qq    Rr       Dd       Ss         Vv            Xx         Zz    Mm      

3.  Підрахуйте і напишіть, скільки голосних звуків у кожному слові.


school-2

marker-

eleven-

twelve-

watch-

copy-book-

bag-

lunchbox-


 

4.Підрахуйте і напишіть, скільки приголосних звуків у кожному слові.


crayon-3

purple-

violet-

jet-

kitten-

desk-

lamp-

black-


           

 1. Підкресліть  слова, які закінчуються на приголосні звуки

Hen   teacher   do   boy   roof   mice   sand   dog  elf   hen  grass               

                        frog    bat  ant    cat   lemon   nut 

6.Вивчи та з’єднай слова з малюнками:

 Ice [aɪs] - лід                                           Kitten [kɪtn] - кошеня

 

 

 

       Jug [ʤʌg] - кувшин Lemon [ˈlemən] - лимо

Урок 4

HELLO, FRIENDS!

What are you? I am a pupil.

What’s this? It’s a bag.

What colour is it? It’s pink.

 1. Запам’ятайте слова.                          

                                                                      

 

           

School - школа      teacher - учитель      a pupil – учень          a  pencil - олівець

 1. Озвучте букви та звуки.

b [b], I[i],  g [g],  k [k],  e [e], l[l], d [d], o [ɔ],

 1. Прочитайте .

Big                   egg             ill                   bell

Ill                     bell             bed               egg

Kid                  dog             dog                doll

Bed                 doll             big                 kid

 1. Піноккіо сплутав букви. Поставте їх правильно і складіть слова про школу.

                    

 

 

 

chsool - __________                       

 achteer - _________                       

 pilpu – __________

pecinl - __________


  5. Вивчи та з’єднай слова з малюнками:

 Mum [mʌm] - мама                                                                Nut [nʌt] - горіх

 

 

 Orange [ˈɒrɪnʤ] - апельсин          Pig [pɪg] - свиня

 

Урок 5-6

HELLO, FRIENDS!

Where do you study?   I study at school number ten.

Where are you from? I am from Ukraine.

 1. Запам’ятайте слова і з’єднай.                          

                                      

 

 

                         

A book-  книга                 a copy- book- зошит              a diary book- щоденник

 1. Озвучте букви та знаки транскрипції.

p [p], s [s], t [t], n [n]

 

 1. Прочитайте .

pond            not              leg                 dog                ill                  kid

spend          spot             end                 big               bell               spell

pen               sit               desk               egg               doll               bed

 

 1. Пінокіо сплутав букви. Поставте їх правильно і складіть слова про школу.

Kobo -                        koyrboida -                   pybocook –

 

 1. Запам’ятайте слова.                         

 

 

 

 

Crayons – олівці            Purple - фіолетовий         Violet – темно-фіолетовий                 

 

 1. Прочитайте .

get

milk

film

end

egg

 bed spend

sit

not

 pot

 let

top

pond desk

doll

bell

 dog

 pen

kid

leg


 

 1. Прочитайте імена.

Ben  Bill  Candy  Andy   Tom   Meg   Dan  Ed   Fred

 

 1. Піноккіо сплутав букви. Поставте їх правильно і складіть слова про школу.

 


 

 

 

 

          acryons – __________                              

 prulpe –  __________                           

 voielt - ___________               


 1. Вивчи та з’єднай слова з малюнками:

Queen [kwiːn] - королева                                       Rabbit [ˈræbɪt ] - кролик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sun [sʌn] - сонце                                                          Tree [triː] - дерево

Урок 7-8               HELLO, FRIENDS!

Are you a pupil?                Yes, I am

Are you a teacher?            No, I am not.

 1. Запам’ятайте слова.                          

                                                    

  

 a ruler                      a rubber             а pencil case                          а  sharpener                                                              

 1. Озвучте букви та знаки транскрипції.

r [r], h [h], f [f], p [p], t [t], n [n], l [l], k [k], b [b], d [d]

 1. Прочитайте .

trip                           hot                 pond                  not                     ill

red                           hill                 egg                    milk                   let

dress                        hop                 get                     sit                     end

rest                          hen                 film                    net                    pot

 1. Прочитайте правило.

В англійській мові є неозначені артиклі а,an  .  Вони стоять перед словами в однині. Артикль а стоїть перед словами, які починаються із приголосних звуків, а артикль an  перед словами , які починаються з голосних звуків. Наприклад:  a book – книжка,  an album – альбом.

 1. Поставте перед словами артиклі а чи аn.

              an apple                                                          __ house

         __ cow                                                            __ orange

              __ mouse                                                         __ ant

              __ horse                                                           __ toy

              __ eagle                                                           __ book

      6. Вивчи та з’єднай слова з малюнками:

Umbrella [ʌmˈbrelə] - парасолька Wolf [wʊlf ] - вовк

 

Van [væn] - мікроавтобус 

             Урок 9-10        HELLO, FRIENDS!

Is she a teacher?                   Yes, she is.            No, she is not.

Is he a pupil?                        Yes, he is.               No, he is not.

 What colour is it?    It’s green.

 1. Запам’ятайте слова.                          

Red  [red] червоний

blue   [blu:] синій

green [gri:n]  зелений

black  [blæk] чорний

white [wait]  білий

yellow  [jeləu]  жовтий

brown [braun]  коричневий

grey  [grej]  сірий

orange  [orənʤ] помаранчевий

pink  [pink]  рожевий


                                          

 1. Озвучте букви та знаки транскрипції.

w[w], v [v]

 1. Прочитайте .

well                         lip                   trip                hen                film

west                        still                 dress             red                 spend

twig                         him                 hot                rest                kid

wet                         kiss                  hill                 hop                leg

 

 1. Прочитайте імена.

Marek, Mia, Miss Lee,  Bob,  Tom, Kevin, Kate, Caroline 

 

 1. Знайдіть загублені букви та запишіть слова правильно.

gr-y -   _______                                                 oran-e - _____

wh-te - ______                                                   -ed -      _____

yel-ow -______                                                   b-own -   ____

g-een -_______                                                   p-nk -     _____

bl-ck -    ______                                                  b-ue -   _____

 

Unit 2.     Урок 11     OUR NEW CLASSMATES.

Is Bob a pupil?                            Yes, he is.

Is Kate a teacher?                       No, she is not.

 1. Запам’ятайте слова.   

                                             

 red  [red]                                                   yellow  [jeləu] 

                                             

blue   [blu:]                                                 brown [braun] 

                                                                   

green [gri:n]                                                grey  [grej]

                                              

black  [blæk]                                               orange  [orənʤ]

                                                           

white [waіt]                                                 pink  [pink] 

 

 1. Озвучте букви та знаки транскрипції.

                 a [æ], e [e], i [i], o [ɔ]

 

 1. Прочитайте .

bag                   still                 not              film               trip

glad                  lip                   ill               pond              rest

mat                   hill                 dress           frost               red

flat                    wet                let                pot                 rest

man                  him                milk             net                 hot

 

 1. Прочитайте імена.

Ann,  Pam, Max, Tobby, Meg, Tom

 

 

 1. Виправте неправильні букви та запишіть слова.

 

yellaw – yellow                                      wlite - _______

oranje -_______                                    broun - ________

blakk - _______                                     penk - _______

rad -_______                                          gneen - _______

btue - _______                                       groy - _______

 

  6. Вивчи та з’єднай слова з малюнками:

Box [bɒks] - коробка

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Yak [jæk] - як

 

 

 

Zebra [ˈziːbrə ] - зебра

 

 

         

 

 

    Урок 12-13        OUR NEW CLASSMATES.

Have you got a pen?                       Yes, I have/No, I have not

 1. Запам’ятайте слова.                                    

 

 

 

        big                        small                short                          long

 1. Озвучте букви та знаки транскрипції.

c [k], p [p], q [kw], r [r]

 1. Прочитайте .

can                               dog                   end                 in                  men

cap                               doll                   pet                  it                   get

cab                               hot                    met                sit                  Mel

camp                           not                     bed                hill                 pen   

cat                                Dot                    Ned               film               spend

 

 1. Прочитайте імена.

Fred, Dan, Kevin, Ann, Kate, Caroline

 

 1. Знайдіть зайві букви  та запишіть слова правильно.

blure - _______                                                  pienk - _______

white - _______                                                  greean - _______

oramnge - _______                                             yellkow - _______

blatck - _______                                                  graey - _________

rted - _______                                                    brownf - _______

 

 1. Підкресліть  слова, які починаються з приголосних звуків .

black, blue, bag, touch, no, knee, come, listen, rock,

set, got, sky, me, we, fun, pet.

Урок 14         OUR NEW CLASSMATES.

                        What’s on your desk?                What can you see?

  Is it red?                                   Yes, it is. No, it is not.

                       Is it big or small?                         It is …

                      Is it short or long?

 1. Запам’ятайте дні тижня.    

Monday [`mʌndi] понеділок              Thursday [`θə:zdi]четвер                                         

Tuesday [`tjuzdi]вівторок                   Friday[`fraidi] п’ятниця

Wednesday [wenzdi]середа                Saturday [`sætədi]субота

                                  Sunday[`sʌndi]неділя

 1. Озвучте букви та знаки транскрипції.

u [ʌ], s [s], t [t], v [v]

 

 1. Прочитайте .

u [ʌ]

cup                 gun                still               can             till              pen

but                 dust               tell                kiss             bell            trip

club                hunt              top                ten               pot            best

bus                 drum             frog               cap              sit              hop

cut                  hut                belt               spell             red            milk

 

 1. Запам’ятай слова:

 

computer – комп’ютер 

pencil - олівець

book - книжка

pencil case - пенал

ruler - лінійка

rubber - гумка

 1. З’єднай слова з малюнком.

A sun                                                                A bun

 

 

 

A table                                                              A van

 1. Listen and repeat. Прослухай та повтори. Read. Прочитай за малюнком.

I can see the                                                      I can see a

 

I can see a                                                         I can see a

 1. Запиши слова в алфавітному порядку:

Poster, book, computer, pen, pencil, felt-tip, pens, notebook, album, ruler.

A -_______, b-_______, c-________, f-_____________, n-________, p-____,

p-_______, p-_________, r-______.

 1. Склади 4 речення з дієсловом have got.

Наприклад: I have got a pencil. – Я маю олівець. У мене є олівець.                                                  

                                              a pen                

  a ruler

I have got a rubber

                                        a pencil case

 1. ___________________________________________________________
 2. ___________________________________________________________
 3. ___________________________________________________________
 4. ___________________________________________________________

Урок 15     OUR NEW CLASSMATES.

What day is it today?                         It is … today.

 1. На третій день загубився по дорозі один день тижня. Відгадайте, який день відсутній, і напишіть його.

Monday - Tuesday – Thursday – Friday – Saturday -Sunday

 1. На четвертий день Пінокіо по дорозі до вас втратив приголосний звук у словах. Відгадайте, який це звук, і напишіть слова правильно вставляючи букви:

n, s, d, h, r, t, d

Mo_day –________     Tue_day - __________     F_iday -___________

                                      We_nesday -________     Sa_urday -_________

                                      T_ursday -__________     Sun_ay -__________

                                    

 1. На п’ятий день Пінокіо по дорозі до вас втратив 1 голосний звук. Відгадайте, який це звук, і напишіть слово правильно. Вставте голосні букви:

e, y, a, o, u, a, e

M_nday –_________         Tu_sday –_________   Wedn_sday -_________

                                            Thursda_ –________    Frid_y -____________          

                                            Sat_rday -________       Sund_y -___________

 1. На шостий та сьомий день усі дні тижня відпочивали поруч з іншими буквами й словами. Кожний з них випадково захопив по одній зайвій букві. Відгадайте, яка це буква, і напишіть слово правильно.

Monlday = Monday       Tueskday –_________      Wepdnesday -_________

                                       Tshursday –__________    Fwriday -__________

                                       Saturdoay - __________    Sundaqy -__________

 1. Озвучте букви та знаки транскрипції.

ng - [ŋ],  ee – [I:]

 

 1. Прочитайте .

[ŋ],  [I:]

gong                spring               egg                green             sweet

song                 bring                leg                 bee               meet

strong              sing                  big                 feet               sleep

long                  ring                 twig               see               deep

 

Урок 16        OUR NEW CLASSMATES

 • Where do you live?   - I live in … (Zhovti Vody).
 • Where are you from?    - I am from Ukraine.

 

 1. Missing letters. Встав пропущені літери.

 

 

 

 

 

_kra_ne                 Pol_n_               C_in_                      _p_in                 En_l_n_

 

 1. Write in ABC order. Напиши назви країн в алфавітному порядку.

Ukraine                       Britain                          Greece

France                         Italy                              Poland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Write in the correct column. Впиши слова у відповідну колонку.

Paris                                France                              London                     

England                          Madrid                             Spaine

Countries

Cities

 

 

 

 

 

 

 1. Jumbled letters. Склади слово з розкиданих літер.

olPand - ____________      hCian -___________     nEglad -____________

Urkinae -____________     Spina -___________      Lodon -_____________

 

 1. Count the vowels sounds. Підрахуйте і напишіть, скільки голосних звуків у кожному слові.

England-______           Spain-________                Poland-_________

Ukraine-______           China-________                France-_________

 

 1. Odd one out. Викресли зайве слово.
 1. pat              pad               pat              pat            pat  
 2. map            map             nap              map          map
 3. bad             bed              bad               bad           bad  
 4. rid               rib               rib                 rib            rib
 5. nest            nest              nest               nets          nast

 

 1. Write in ABC order.

Напиши назви міст в алфавітному порядку.

Kyiv                          Ternopil                     Uman

Poltava                      Lviv                           Rivne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Fill in the word. Впиши необхідне слово (am / is / are).
 1. I _______ from England.
 2. He ______ Ukrainian.
 3. She _______ Polish.
 4. They _______ from Spain.
 5. We _______ from China.
 6. It ______ a big cat.

Урок 17     OUR NEW CLASSMATES.

 • How many lessons do you have today?  - I have 5 lessons today.
 • What can you see in the classroom?      - I can see a poster.
 • What form are you in?   - I am a pupil second form.
 • Where do you study at?   - I study at school №10.

 

 1. Запам’ятайте слова.    

a map                                                                                   a bookcase

 

 

 

 

 

 

 

 

                          a poster                                                a shelf 

 

 1. Встав пропущені запропоновані слова та вивчи вірш.

 

 

 

 

What can you see in the ______________? 

I can see a _________.

I can see a _________.

I can see a _____________.

I can see a ___________.

 

 1. Прочитайте.

 

U [ju:], u [ʌ], sh [ʃ]

pupil                       cup                     ship                   short

student                    cut                     sheep                 shoes

tune                        club                    shelf                  shirt 

tube                         bus                     dish                   shop

cube                        fun                      fish                   show

 

 1. Вставте пропущені слова в текст про героїв і прочитайте його.

                                             

                                             1. Hello! I am ______. I am a robot ____.

                                               I am ____. I am from ___________.

 

 Tobby, dog, six, England.

 

2. Hi! I am _____.  I am _______.

I am ________. I am from ___________.             

                                                                                       Max, a cat, seven, Ukraine.

 1. Talk with a friend. Розмова з другом. Ask and answer. Запитай і дай відповідь.

What’s your name?          My name is Nina. (My name is ….).

Where are you from?       I am from Ukraine. (I am from ….).

How old are you?              I am seven/eight. (I am …).

What can you see             I can see a map. (I can see …). 

in the classroom? 

 

 

 

 

 1. Вибери форму дієслова та підкресли.

I have got – Я маю (У мене є… )        He (she, it) has got - він (вона, воно) має

 1. I (have got/has got) a little fox.
 2. Mary (have got/has got) a big cat.
 3. Nick (have got/has got) a little red dog.
 4. Kate (have got/has got) a little brown puppy. 

                               

Урок 18-19     OUR NEW CLASSMATES.

What have you got in your bag? I have got a pen, a book, a copybook.

How many lessons do you have on Monday?  I have 5 lessons on Monday.

What can you see in the classroom? I can see a desk, a table, a board.

 1. Запам’ятайте слова.

 

a desk                                                                a table

 

 

 

     

                                                                           

 

 

a board                                                             a chair

 

 

 

 

     

 1.  Порахуй числа. Count numbers.

   

one [wʌn]       1                                                   eleven[i`levn]               11

two [tu:]         2                                                    twelve [`twelv]             12

three[θri:]       3                                                    thirteen [θə:`ti:n]          13

four[fɔ:]         4                                                     fourteen [fɔ:`ti:n]         14

five [faiv]       5                                                     fifteen [fif`ti:n]            15

six [siks]         6                                                     sixteen [siks`ti:n]        16

seven [sevən]  7                                                     seventeen [sevən`ti:n] 17

eight [eit]        8                                                     eighteen [ei`ti:n]          18

nine [nain]      9                                                      nineteen [nain` ti:n]    19

ten[ten]          10                                                     twenty [`twenti]          20

 

 1. Озвучте букви та знаки транскрипції.

ck[k]

 

 1. Прочитайте .

ck[k]

trick                     long                dust                flag                on

pick                      ring                fun                  cat                stand

brick                    strong             hut                  bag                get

stick                     spring            club                 tent                milk

black                    song               cup                 hen                 fat

back                     wing               bus                 lip                  send

 1. Виконайте дії.

Clap your hands.    Stamp your foot.    Stand still.   Be quit!    Stand up.        Sit down.     Open your books.      Shut your books.

 1. Прочитайте діалог.
 • Hi! How are you Ben?
 • Fine. Thank you.
 • How many lessons have you got?
 • Five.
 1. Вставте пропущені слова в текст та прочитайте його.

 

 

This is my _____________. I can see a ________, two _________, two

_________, a __________, a _______ and a ______ in my classroom.

 1. Пропиши текст прописними літерами.

This is my _____________. I can see a ________, two _________, two _________, a __________, a _______ and a ______ in my classroom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 3.                     Урок 20-21     TOYS.

 

 1. З’єднай малюнок зі словами. Match.

 

Page                                                                                             picture book

 

 

 

 

 

 

Picture                                                                                        Lego blocks

 

 

 

 

 

 

 

Board game                                                                                  puzzle

 

 1. Прочитай. Read.

mat                     bag                      pin                     pick

cat                       flat                      tin                     trick

rat                       flag                      bin                    stick

bat                      glad                      win                   milk

 

 1. Склади речення зі слів на малюнку.

This is a Big Pig. Big Pig is pink.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Прочитай та вибери правильний варіант.Read and choose the right variant.

 

 

It is a new book.

It is a new copybook.

 

 

 

 

It is a new doll.

It is a new bag.

 

 

 

 

It is a new bear.

It is a new puzzle. 

 

 1. Склади за таблицею речення з дієсловом have got/has got.

 

I

have got

 

a picture.

We

a book.

He

has got

a puzzle.

she

a doll.

 

1)______________________________________________________________

2) ______________________________________________________________

3) ______________________________________________________________

4) ______________________________________________________________

5) ______________________________________________________________

 

6. Проговори. Say.  

 

Big Pig lives in the village.

Big Pig digs in the mud.

                                 Урок 22-23     TOYS.

How many dolls have you got?           I have got thirteen dolls.

 1. Remember.  Запам’ятайте слова.

                                                       

 

 

 

 

 

     On -на              in-в                   under - під                         at - біля                   

  2. Озвучте знаки транскрипції.Name sounds.

[æ], [k], [ɔ],[e],[p],  [n], [s], [t], [i], [k],  [b],  [h], [d].

_____________________________________________________________

        3.  Прочитайте. Read.

sh  [ʃ] ea [i:]

brush                        wish                     mean                      clean         

dish                          shelf                      read                        leaf   

fish                           ship                       weak                       meat         

fresh                         shop                       tea                          seat

 

 

flag                            ring                        song                   spring           stamp

cap                            king                        clock                   still                fat

mat                           brick                       sock                     till                stand

sad                            stick                        cock                    milk               can


 

 4. Прочитайте текст і перекладіть його усно.Read and translate.     


Ben has a bag. It is red. It is   big,   it is not little. Ben can

read   English. Tom can’t read Ukrainian.

 

 

 

 

 

 

 


            5.  Напишіть англійською мовою речення.

1. Це олівець.      2. Він зелений.     3. Він довгий.


__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

 1. Порахуй і скажи. Напиши кількість предметів.

 

How many cats have you got?  Five.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Встав пропущені слова та вивчи вірш.

 

 

 

Is this a _______?

No, it is a ________.

 

Is this a ________?

No, it is a _______.

 

 

 

 

 

 

 

                               Урок 24         TOYS.

                                 - How many pens have you got?

                                            – Twenty one.

                                    - How old is your granny?

                                          – One hundred.

                                         - Where’s the cat?

                                     – Its under the umbrella.

 

 

 

 1. Запам’ятайте слова.  

twenty- one  [`twenti`wʌn]    21                   

 twenty-two[`twenti`tu:]       22                    twenty-six[`twenti`siks]       26 twenty-three[`twenti`θri:]     23                    twenty-seven[`twenti`sevn] 27 twenty-four[`twenti` fɔ:]       24                   twenty-eight[`twenti`eit]      28  

twenty-five[`twenti`faiv]      25                   twenty-nine[`twenti`nain]     29                                                                                     

         


        thirty    [θə:`ti]  30   

fourty   [fɔ:`ti]   40

fifty      [fif`ti]    50

        sixty      [siks`ti  60

        seventy        [sevn`ti]        70

        eighty           [ei`ti]             80

        ninety           [nain` ti]        90

        one hundred[wʌn hʌndrəd]100


 1. Write numbers letters. Напишіть цифри буквами.

16 – sixteen                                               33 -______________

72 –____________                                    40 -______________

91 – ____________                                   13 -______________

65 – ____________                                   11 -______________

15 – ____________                                   50 -______________

74 – _____________                                     87 -_______________

100 –____________

 

 1. Remember expressions. Запам’ятайте вирази.

Give me!  Дай мені!                   Go to the blackboard! Іди до дошки!

Help me!  Допоможи мені!        Look at the picture! Дивись на малюнок!

Show me! Покажи мені!            Clap your hands! Поплескай долоньками!

 1. Озвучте букви та знаки транскрипції.

ee [i:]

 1. Read. Прочитайте .

ee [i:] o [ɔ] e [e]

feet                 hen                sock                   fog             nut             

bee                 pen                cock                   got              cub

green              pet                 dog                    clock           hut

see                  net                 log                     gong           cup

deep               ten                  frog                   long            tub

 1. Learn the poems. Missing words. Вивчи вірш. Встав слова.

 

This is a _________.

That is a _________.

This is not a _________.

That is not a _______.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Look, say and write. Подивись, скажи та напиши.
 1. Where’s the dog?  - It’s _______ the umbrella.
 2. ____________________________________.
 3. ____________________________________.

  

 

                            Урок 25         TOYS.

How many pencils have you got?                                  I have got nineteen pencils.

 1. Запам’ятайте слова.

 

                                   

 

 

         read                            speak                           write                         paint

 

 1. Прочитайте правило.

Англійські слова мають форму однини та множини. Щоб знати, як правильно писати ці форми, потрібно запам’ятати правила.

Правило 1.

До простих слів додається закінчення -s . наприклад: у багатьох удома один собака, а в парку їх десять: 1 dog – 10 dogs.

 

 1. Змініть в словах форму однини на множину, щоб Піноккіо мав змогу порахувати кількість речей у нього в портфелі.

 


a pen – pens                                a pencil –

a rubber –

a book –      

a bag –                                                                          

a sharpener –                               an album –

a ruler –    

a copy-book –                                  a diary book –

 

 

 

 

 

 

 


     4.Озвучте  знаки транскрипції.

[k],[ʌ], [f],   [ŋ],  [ i:], [m], [b],  [r],  [h], [d],  [æ], [g], [k], [ɔ],[e],

[p],  [n], [s], [t],[i],[l].

 

5. Read. Прочитайте.

ea [i:]

eat                         leaf                      sleep                  pick                  song

seat                        meal                   sweep                 trick                   long

meat                      lead                     street                  back                   ring

clean                     speak                   deep                   black                 strong

 

                           Урок 26-27         TOYS.

 1. Запам’ятайте слова.

 

 

 

 

 

 

colouring book             paints              eighteen                nineteen              twenteen

 

 1. Tick the correct sentence. Познач правильне речення.

                                                                                YES                      NO

This is a ball.

 

 

 

This is a doll. 

 

 

 

This is a kite.

 

 

 

This is a puzzle.  

 

 

 

This is a Lego blocks.

 

 

 

 

This is a toy-teddy bear.

 

 

 1. Write in ABC order. Напиши назви іграшок в алфавітному порядку.

doll                                    star                                robot

puzzle                               car                                  lego blocks

 

 

 

 

 

 

 1. Colour the pictures. Розфарбуй малюнки відповідними кольорами. 

Colour the balloon green.

Colour the book red and orange.

Colour the ball blue and pink.

Colour the top yellow and purple.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Write in the correct column. Впиши слова у відповідну колонку.

doll                                     bag                         ball

pen                                     bike                        pencil

 

Toys

School things

 

 

 

 

 

 

 

 1. Do the crossword. Розгадай кросворд.

1.                                                                             2

                                                        1

                                                                                                                            

2.

 

3.

 

 1. Complete the sentence. Доповни речення.

My friend has got a                              _____________________________.

 

Dan has got a funny                            ______________________________.

 

Tom likes his                      ______________________________________.

 

Meg likes to play with a                             __________________________.

 

                           Урок 28              TOYS.

Game №1

Play a game “My Toys Wheel”.

 1. Throw a dice. Кидай кубик.
 2. Name the picture. Назви малюнок.
 3. Find the correct words. Знайди правильне слово.
 4. Use the spinner. Використай спінер.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Game №2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Урок 29              TOYS.

Project work

 1. Make a toy cube.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Show and say. Write. Покажи, скажи та напиши.

I’ve got a toy. It’s a cube. I can see many toys on it. This is my car. It’s red.

I’ve got a_______. It’s a ________. I can see ________ toys on ____. This is my _____. It’s ______.

                           Урок 30               TOYS.

Діагностичний тест №2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 4.                     Урок 31                  Family.

What’s this? – This is a mum.

What has she got? – She has got an umbrella.

                                                                    -This is her umbrella.

1. Вставте пропущені букви та запам’ятай слова.

 

 

 

k_y – ключик              l_llip_p – льодяник       j_lly be_ns – желейні цукерки

 

2. Прослухай, повтори та вибери. Listen, repeat and choose.

1) This is my mum.            2) This is my grandpa.        3) This is my granny.

This is her cat.  ____         This is his cup._____           This is her dog._____      

А                                        В                                           С                                     

 

 

 

 1. Прочитай слова. Read.

plate                         hose                         those                 child

gate                          rose                          these                 bench

mate                         hole                          that                   chick

make                        mole                         this                   lunch

 

 1. Знайди приховані слова та обведи їх.                                                    

 

 

 

 

 

                              Урок 32-33                        Family.

How old are you?

                                                   I am seven.

 1. Описание: https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0890/0005addf-cb824ccd/hello_html_m5bf0e573.jpgОписание: https://img2.freepng.ru/20190511/qal/kisspng-clip-art-portable-network-graphics-illustration-fa-5cd735c8bd7a34.9540001615576078807761.jpgОписание: https://thumbs.dreamstime.com/b/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BC-%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-35875529.jpgОписание: https://www.netclipart.com/pp/m/27-277317_pin-parent-involvement-clipart-parents-clipart.pngЗапам’ятайте слова.

 

 

                

 a family - родина    a father/dad -тато    a mother/mum - мама     parents - батьки         

 1. Прочитайте правило.

В англійській мові є присвійні займенники. Це слова, які ходять до всіх в гості дуже часто й точно знають, що й кому належить. Найбільше вони полюбляють стояти поруч з іменниками й без них навіть не ходять у реченнях.

 My - мій, моя, моє, мої;                                your -  твій, твоя, твоє, твої;                                                                               

                her -   її;                                             his – його.                        

 

 1. Озвучте слова.

[`sistə]   [`fɑ:ðə]    [`mʌðə]   [ `brʌðə]

 1.  Прочитайте діалог, скажіть як звуть дівчаток.
 • Hi! My name is Сarolina. His name is John. And his name is Billy.
 • Hi! My name is Kate! His name is Tom.
 • Bye, Kate and Tom.
 • Bye, Carolina, John and Billy.
 1. Пригадайте, як правильно змінити особові займенники на присвійні, щоб вони не образилися.

I –my             you – your            he – his                 she - her

 1. Перекладіть словосполучення англійською мовою.

 1. моя мама -__________                       
 2. твій брат -__________
 3. її тато -_______________
 4. його сестра -___________

 

 1. Перекладіть словосполучення українською мовою.

 1. my toys-____________
 2. your bag-___________
 3. his family-____________
 4. her mum-_____________

 1. Описание: https://img2.pngindir.com/20190524/us/kisspng-vector-graphics-cartoon-illustration-sister-clip-a-5ce7bed13f2493.2343637115586915372586.jpgОписание: https://sun9-30.userapi.com/c853420/v853420817/916cd/d6baHQzi4FU.jpg?ava=1Запам’ятайте слова.

 

                      

                        

Описание: https://st4.depositphotos.com/1526816/27614/v/950/depositphotos_276142680-stock-illustration-cute-boy-and-girl-character.jpgОписание: https://thumbs.dreamstime.com/b/%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8B-17198393.jpg           a sister - сестра                                                       a brother – брат    

 

 

 

         cousin-двоюрідний брат/сестра                             twins-близнюки

 

 1. Озвучте слова.

 [`brʌðə]     [`sistə]      [`twins]    [`kʌzin]     [`fæmili]   

 1.  Прочитайте лист дівчинки. Скажіть як її звуть і звідки вона.

Hello, my friend!

My name is Linda. I am from England. I am a pupil. And you? I have got 

a sister and cousin. And you? My sister is a student. Her name is Sally. My cousin is a teacher. His name is Ben. I love my family very much.

                                                                                          Bye,                        Linda.

 1. Допоможіть Піноккіо списати речення, замінюючи підкреслені слова: it чи they.

The dog is black and white.

What colour are rabbits?

Is  the monkey brown?

 

 


Are the cats red or grey?

Урок 34         Family.

Have you got a family?

Yes, I have. I have got a family.

Is your family big or small?

My family is big.    My family is not big.

 1. Запам’ятайте слова.

 

                                     

 

 

a grandmother - бабуся     a grandfather - дідусь    grandparents - бабуся і дідусь

a grandma                          a grandpa

 

 1. Озвучте слова.

[`fæmili]   [`græn` mʌðə]    [`grænd`fɑ:ðə]    [`sistə]

  

 1. Прочитайте і перекладіть текст.

 This is Ann. She is a pupil of the second form. Ann lives in Kyiv. She has a big family. I have got six members: a dad, a mum, a sister, a grandpa,

a grandma and Ann. We are happy and friendly.

 

 1. Позначте правильний переклад слів (    ).

Grandfather                   Grandparents                   Grandmother

     сім’я                                дідусь та бабуся                жінка

             дідусь                              батьки                                бабуся

 

 1. Підкресліть ті слова, які стосуються теми: «Family. Сім‘я.»

Mother, flat, pen, aunt, uncle, country, son, daughter.

 

Урок 35      Family.

What is your mother`s name?

My mother`s name is Tanya.

 1. Запам’ятайте слова.

                                            

 

 

  

                            an uncle –дядько                   an aunt - тітка                     

 1. Озвучте слова.

[`ʌŋkl]       [`sistə]     [`brʌðə]     [`a:nt]      [`fɑ:ðə] 

  

 1. Вписати пропущені букви.

m    ther                        fath    r                      s    n             

s    ster                          grandf     ther            unc    e

 

 1. Утвори слова та запиши їх.

                                                 ___________________________

                                             

                                                 ___________________________

 

                                                 ___________________________

 

 1. Утвори нові слова, що починаються з grand-.

                          ____________________

                          ____________________

grand                 ____________________

                          ____________________

                         

Урок 36      Family.

Is your grandmother kind? – Yes, she is.

Is your father weak? – No, he isn’t.

 1. Утвори слова і запиши їх.

i, t, s, r, e, s - _____________                f, t, h, a, r, e -__________________

n, u, c, e, l -______________                 g, a, n, d, r, a, m -_______________

 

 1. Запиши слова парами.

Father, grandma, mother, dad, granny, mum.

_______________               _______________           _______________

_______________               _______________           _______________

 

 1. З’єднай слова з їх перекладом.

relatives                          тітка

grandson                         родичі

aunt                                 онук

 

 1. Запишіть слова в алфавітному порядку.

Grandson, aunt, relatives, brother, father, daughter, sister, granny, mum.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Напиши, хто зображений на малюнку.

                                                              1.______________________________

                                                              2.______________________________

                                                              3.______________________________

                                                              4.______________________________

                                                              5.______________________________

                                                              6.______________________________

Урок 37      Family.

Is your mother pretty? – Yes, she is.

 1. З’єднай словосполучення з їх перекладом.

a kind mother                                 сильний тато

a clever daughter                            добра мама

a strong father                                розумна донька

 

 1. Запишіть подані слова у множині.

a mother -_____________________

a son -________________________

a daughter -____________________

a sister -_______________________

a brother -______________________

 1. Впишіть потрібний артикль a чи an.

____aunt,    ___son,   ____cousin,   ____uncle,   ___father,  ___mother,

____grandma,    ___grandpa,    ____daughter,     ____woman,  ____man.

 

 1. Вставте пропущені літери: o, i, e, o, i, e.

 

 

 

Pr__tty           str__ng            k__nd       hands___me     w__ak      n__ce

 

 1. Read, match and complete. Прочитай, з’єднай і доповни.

Is your mother kind?                               No, he isn’t. He is strong.

Is your father weak?                                Yes, she ______. She is kind.

Is your sister pretty?                                Yes, he _______. He is handsome.

Is your uncle handsome?                         Yes, she _______. She is pretty.

Is your grandma nice?                             Yes, she ________. She is nice.

Урок 38-39      Family.

 1. Say and write. Скажи та напиши.

Яка літера перша в слові?

 

 

 

 

mouse                                     _hildren                                _randma

 

 

 

_ce cream                                _rog                                  _unt

 

 1. Match and write. З’єднай і напиши.  

                                                         old granny

                                                         apple pie

                                                         young uncle

                                                         aunt

                                                         kind mother

                                                         strong dad

 

 1. an old granny     .                        4)_________________.
 2. ______________.                        5)_________________.
 3. ______________.                        6)_________________.

 

 1. Write the opposites. Напиши слова протилежні за значенням.

 

Sad – happy                                       Strong - ___________

Big - ___________                           Young - _________

 1. Хочете знати про батьків вашого друга. Розставте речення  у правильному порядку.

1      - Hi!

__    - What is your mother`s name?

__   - I`m wonderful! And you?  

__   - She lives in Lviv.

__   - How are you?

__   - I`m fine. Have you got a family?

__   -  Is your father a teacher?

__   - Yes, I have.

__   - No, he is not.

__   - Her name is Olha.

__   -  Where does she live?

__   - Yes, I am.

__   - Are you a pupil?

__   - Fine. Good luck.

__   - Bye. 


 1. Прочитайте і скажіть скільки років мамі Влада.

 

                   My name is Vlad. This is my mother. Her name is Kate. She is           

                   thirty two. She lives in Zhovti Vody.  She reads a book for me. I  

                   love her very much.

 

 1. Перепишіть речення, вставивши замість пропусків займенники she або he.

This is John.  … is in the school ground.

That is Inna.  …is a tall girl. 

This is Artem.  … is very kind boy.

This is Lina.   … has a black puppy.

 1. Ви знаєте, які родичі у вас є? Вставте англійські слова і розкажіть про них. ( is, have got, has got, are, am)

I ___six aunts.

My father ___ a strong man.

Her brother ___not at home.

She ___two cousins.

I ___a pupil second form.

 

                           Урок 40                Family.

Діагностичний тест №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 5.              Урок 41              Seasons and Weather.

1. Вставте пропущені букви та запам’ятай слова.

 

 

 

tr_e -дерево    b_nch - лавка    wind_ - вітер   fl_ a k_te – політ повітряного змія  

                                                                       

 1. Ask and answer the question. Спитай та дай відповідь на запитання.
 • What is the weather like today?

 

 

 • It is sunny.         – It is rainy.      – It is cold.     – It is warm.    - It is cloudy.
 • Сонячна.          – Дощова.         – Холодна.    – Тепла.          – Похмура.
 1. Choose and write.  Вибери та напиши.

Autumn, puzzle, ship, mum, winter, aunt, robot, dad, summer, brother, spring, ball. 

 

 

 

Seasons

Toys

Family

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Знайди приховані слова та обведи їх.                   

1)____________         2)____________       3)_______________                              

                                                                                            4)_________________

                                                                                        5)________________

                                                                                         6)________________

             Урок 42              Seasons and Weather.

What season is it now? It is autumn.

Is it November now?  Yes, it is.

Is it January now?  No, it isn’t.

1. Вставте пропущені букви та запам’ятай слова.

 

 

 

spr_ng – весна      s_mm_r – літо        a_t_mn – осінь            w_nte_ - зима

 1. Проговори вірш за кольорами.

Autumn is                                                      - yellow

Winter is  - white 

         Spring is   - green

 Summer is  - bright (red)

 

 1. Read. Прочитайте.  

lamp                  duck                    mule                   fly               dish

tamp                  truck                   tube                    my               fish

black                  cup                     tune                    sky              shop

sack                    mud                   cute                     eye              sheep   

 

 1. Прочитайте правило.

Якщо якийсь предмет, тварина, людина перебуває поруч із нами, ми можемо сказати про нього: this – цей, ця, це. Але якщо цей предмет, тварина, людина  далеко від нас, ми кажемо that – той,та, те. 

 1. Поруч із будинком є дерево: this tree – це дерево.
 2. Але  вдалині, за будинком, є річка: that river – та річка.
 3. This kite - __________________.       5) This apple - _________________.
 4. That bench - ________________.       6) That frog - __________________.

Урок 43-44              Seasons and Weather.

What season is it? – It is spring.

What is the weather like today? – It is sunny and warm.

 1. Вставте пропущені букви та запам’ятайте слова.

 

 

 

 

w_rm – теплий                    be_ - бджілка                     gr_ss – трава     

 

 

 

 

fl_wer – квітка                   s_nny – сонячна                  spr_ng – весна

 

 1. Fill in the words and learn chant. Доповни словами та вивчи вірш.

 

 

Spring is _________,

___________ is here.

Birds and ________,

______ and _______.

 1. Read. Прочитай.

ee [i:],            ea [i;],             ck [k],               sh [ʃ],                ch [t ʃ]

bee                 eat                  back                  dish                  children

see                 meat               black                 wish                  bench

feet                seat                 pick                   fish                   match

deep              clean               brick                 shop                  watch

green             leaf                 stick                  show                 child

 1. Make up the sentences with have got or haven’t got. Склади речення з дієсловом have got(я маю) та haven’t got(я не маю).

I have got a ___________.

I haven’t got a __________.

I have got a ____________.

I haven’t got a __________.

 

 1. Порахуй і запиши. Count and write.

 One tree – two trees.             

One dog – three dogs.

One bee – four bees.

One bird – five birds.

 

 1. Match the pictures and the words. З’єднай малюнки зі словами.

 

 

summer

winter

spring

autumn

 

 1. Count and write down the numbers. Порахуй предмети та запиши їх кількість.

How many?

 

                                                                                                  flowers.

 

                                                                                           trees.

               

                                                                                          apples.

Урок 45             Seasons and Weather.

Is the grass green? – Yes, it is.

Is the sky blue? – Yes, it is.

Is the sun red? – Yes, it is.

Is the weather windy? – No, it isn’t.

         What season is it? – It is summer. It is hot.

 1. Вставте пропущені букви та запам’ятайте слова.

 

 

 

s_n – сонце                        h_t – жарко                       sk_ - небо  

 

 

 

                                  sw_m in the po_l – плавати у басейні

 1. Fill in the words and learn chant. Доповни словами та вивчи  вірш.

 

Summer, __________,

Hot and ___________,

__________ and sunny,

___________, summer!

 1. Listen and repeat, and read.

 

Tom has got a yellow bee.

It can fly in the sky.

 

by

fly

sky

type

brown

grown

down

crown

 

 1. Write in ABC order, Напиши явища природи в алфавітному порядку.

sunny                                      rainy                            cloudy 

hot                                          cold                               warm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Tick the correct spelling. Познач правильний правопис слова.

                                                    Correct                 Incorrect

day

dey

ivening

evening

nihgt

night

 1. Do the crosswords. Розгадай кросворди.
 1. Сонце
 2. Кущ

 

 

 

 1. Дерево
 2.     Бджола

 

          Урок 46             Seasons and Weather.

What season is it now? – It is autumn.

What is the weather? – It is cold and rainy.

 1.  Вставте пропущені букви та запам’ятайте слова.

 

 

 

st_rmy – штормова                r_iny – дощова            cl_udy – похмура  

 

 

 

                 le_f –листок                             w_ndy – вітряна

 

 1. Fill in the words and learn chant. Доповни словами та вивчи вірш.

 

 

Yellow, __________,

________ and brown.

I see the little _______

____________ down.

 

 1. Read. Прочитай.

[i]                      [w]                       [au]                      [au]                 [u:]

lip                     well                      brown                   cloud             food

kiss                   wet                       town                     pound            room

still                   west                      clown                   loud               moon

him                   twig                      down                    mouse            pool

hill                    wind                     flower                  house              zoo

 

 1. Прочитайте правило і запам’ятайте.

     Якщо якісь предмети, тварини, люди перебувають поруч із нами, ми можемо сказати про них: these. Але якщо ці предмети, тварини, люди  далеко від нас, ми кажемо those .

      Наприклад: Поруч із будинком є квіти: these flowers – ці квіти. Але вдалині, за будинком, є кущі: those bushes – ті кущі

 1. Поміркуйте і напишіть перед якими словами потрібно ставити these або those.
 1. These dogs (близько)                            6)_____ - children (близько)
 2. _____ - leaves ( далеко)                           7)_____ - kites ( далеко)
 3. _____ - flowers (близько)                        8)_____ - forests (близько)
 4. _____ - birds (близько)                            9)_____ -  frogs ( далеко)
 5. _____ - brush ( далеко)                            10) _____ - clouds ( далеко)
 1. Прочитайте речення. Виберіть та запишіть правильну форму дієслова.
 1. It are/is/have  is cold in winter.
 2. The days is/am/are ________ long is summer.
 3. We have/has/are _________ five leaves.
 4. My brother like/is/likes _________ to have a rest.
 5. It am/is/are _________ windy in autumn.
 6. I have/has/am _________ two ears and two eyes.

 

 1. Знайдіть в кожному рядку зайве слово та випишіть його.

hot, chilly, warm, clean, cold         clean                                                           .                                                           

summer, sinner, spring, winter, autumn ______________________________

lesson, hockey, football, chess, volleyball ____________________________

orange, green, red, yellow, good, rosy _______________________________

cold, stormy, rainy, hot, cloudy, bee ________________________________

 

Урок 47             Seasons and Weather.

                               What season is it? – It is winter.

                               What is the weather like today? – It is cold and snowy.

What can you like to do in winter?

– I can play snowballs, ski and skate.

 1. Вставте пропущені букви та запам’ятайте слова.

 

 

 

c_ld – холодний               sn_wy – сніжний           sk_ - кататись на лижах

 

 

 

           sk_te – кататися на ковзанах          pl_y snowb_lls – грати в сніжки  

 1. Fill in the words and learn chant. Доповни словами та вивчи вірш.

It’s __________,

 We play ____________,

_____ and skate.

Please, ______ out,

Don’t be late!

 1. Write in the correct column. Впиши слова у відповідну колонку.

winter                          snow                          rain

autumn                        star                            spring

Seasons

Nature

 

 

 

 

 

 

 

 1. Tick the correct sentence. Познач правильне речення.

                                                                 Yes                  No

                          It’s cold today.

                      It isn’t windy today.

                         It’s snowy now.

                         It is spring now.

 

 1. Jumbled letters. Склади слово з розкиданих літер.

 

 

 

 

s, o, n, w, y             s, o, w, n, a, b, l, s, l          i, s, k               a, s, k, e, t               

_________             ________________           ____              _________

 

 1. Write in ABC order, Напиши слова в алфавітному порядку.

winter                     rainy                snowball                 sledge

snow                      skate                 cold                         ski

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

Урок 48-49             Seasons and Weather.

 1. Read. Прочитайте. Fill in the words. Доповни словами.

 

 

It is __________. It is ______ and _________.

__________ has got a __________.

Its name is _________. Sally and Molly

like to ________.

 

 

 1. True or false.                                               True            False
 1. It is cold.
 2. The girl has got a puppy.
 3. Molly like to drink milk.
 4. Sally and Molly like to walk.

 

 1. Look and write.

 

 

 

 

 

 

 

 1. They like to play with ball.                   2) They like to make a snowman.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

 1. Read and match.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Прочитайте правило.

Щоб уміти ставити різні запитання, потрібно запам’ятати питальні слова: where - де;  when - коли; why - чому; how - як.

 

 1. Хлопчик Сем хоче знати більше про своїх  друзів Тома, Дена і Марка, які живуть в різних країнах, тому він їм дзвонить і ставить питання. Але він забув, як це зробити правильно. Допоможіть йому доповнити питання спеціальними питальними словами.

 1. ______ are you today?
 2. ______ is Dan`s bag?
 3. ______ old is Tom?
 4. ______  is Mark late at school?
 5. ______ are Tom`s parents?
 6. ______ are you not at home?
 7. ______ Dan’s lessons are over?

 

 1. Прочитайте текст і скажіть, що діти роблять на канікулах.

It is winter. We have winter holidays. We have many holidays in winter. We sing songs and dance. We read books and play.

 

 1. Напишіть розповідь про зиму. Вставте правильні форми дієслова to be: am, is, are.

It ___winter. Winter months ___ December, January and February. It  ___January now. It ___ not December. New Year and Christmas ___winter holidays.


 

Урок 50-51             Seasons and Weather.

 1. З’єднайте і запам’ятайте слова.

 

 

 

 

 

    months - місяці     December - грудень    January - січень     February - лютий                  

 

 1. Прочитайте.

long            first             gun             much            cat

cab              rank            dust            meet             stocking

pink            strong         deep            trick              has

barn            frost            brush          leaves            pot

meal           short            shirt            took              chin

wish           garden         broom         man              storm

 

 1. Read and colour.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Прочитайте лист Мері і скажіть, що вона хоче отримати від Санти.

  Hello, Santa!

      My name is Mary. I am nine. I like                  . How are you? I`m fine,

 

but I haven`t got a many                     . Please, give me a           , a              ,

 

and                      .

     Put it under the New Year tree. Goodbye and thank you.                                                                                                                                       

                                                                                             Love,

                                                                                                       Mary.

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 1. Read again and circle the correct word.
 1. Mary wants a doll/plane.
 2. Mary wants a train/bear.
 3. Mary wants a paints/monkey.
 4. Mary wants to find gifts under the New Year tree/in the sock.

 

 1. Unscramble and write.

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________.

 

 1. Look and write.
 1. Roma has got a plane.

                                            2)__________________________________.

                                            3)__________________________________. 

                                            4) Kate has got a robot.

                                            5)__________________________________.

         Урок 52-53                Season and weather.

Діагностичний тест №4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Бібліографія

a) Література

 1. Програма для загальноосвітніх шкіл з вивчення іноземної мови «Іноземні мови» 2012.  
 2. Міні-підручник з англійської мови для 2 класу «Вчимося читати», вчителя англійської мови Ватутінської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №1, Ватутінської міської ради, Черкаської області, Підчіс Тетяни Борисівни 2012.
 3. Підручник «English 2» Тетяна Будна, Тернопіль, Навчальна книга – Богдан, 2019.
 4.  Васькова М.Ю. Вправи з англійської граматики Початковий рівень Харків «Торсінг плюс» 2011.
 5. Тренажерні вправи Англійська мова Харків, «Ранок» 2015.
 6. Васькова М.Ю. Вправи з англійської граматики Початковий рівень +  Харків «Торсінг плюс» 2010.
 7. Князєва І.О. Граматичний практикум Англійська мова Харків « Ранок» 2011.
 8. Островерх І.М. Ігрові вправи з англійської мови Початковий рівень Харків « Торсінг плюс» 2010.
 9.  Cool games для початкових класів 2019.

б) Інтернет ресурси

1. englishwsheets.com

2. iSLCollective.com

3. www.teachenglishstepbystep.com

4. ESLprintables.com

5. www.eslchallenge.weebly.com

6. “Fast seo guru.com”

7. First Grade Seasonal No Prep.com

8. LIVEWORKSHEETS.com

9. GALLERY 2018 reading.

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Бирка Olena
  Щиро дякую за міні-підручник!!! Розробка варта уваги ) Творчої наснаги Вам та здійснення мрій!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додав(-ла)
Лукаш Наталія
Додано
13 грудня 2020
Переглядів
285
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку